fife-dst-1-object-recognition-sensor-fife-maxcess-vietnam.png

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0903051748 <(@^@)> Ms. Huỳnh Tuyên

Email:  tuyen@ansgroup.asia 

Online contact:================================

Zalo: 0903051748                       Skype: tuyen@ansgroup.asia

 

Name of producer Model Brand
Specialty Sensors    Cảm biến đặc biệt Fife DST-1 Object-Recognition Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Infrared Sensors    Cảm biến hồng ngoại Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-11 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-22 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-23 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-30 Edge Averaging Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-42 Infrared Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife H3194-306-05 Eagle Eye Fife/Maxcess Vietnam
Ultrasonic Sensors  Cảm biến siêu âm Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-44 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Line Guide and other Optical Sensors     Các cảm biến quang khác Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DAC-005 Camera Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife H3662 Line Scan Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Visible Light and Laser Sensors              Cảm biến laser Fife SE-15 Visible Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
SE-20 Wide GAP Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-21A Transmitted Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife H3257 LED Light Source Fife/Maxcess Vietnam
Fife DSS Digital Sensing System Fife/Maxcess Vietnam
Fife H3218 Center-Guide Detector Fife/Maxcess Vietnam
Pneumatic Sensors   Cảm biến khí nén Fife SP-5, SP-11, SP-12 Pneumatic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SP-1, SP-3259, SP-7171 Pneumatic Sensors Fife/Maxcess Vietnam
Fife SP-2317, SP-2633 Pneumatic Sensors Fife/Maxcess Vietnam
Fife SP-13, SM-1760 Pneumatic Sensors Fife/Maxcess Vietnam
Sensors for Metal  Cảm biến cho kim loại Fife DAC-005 Camera Sensor Fife/Maxcess Vietnam
SE-20 Wide GAP Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-15 Visible Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-21A Transmitted Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Wide Band Sensors  Cảm biến băng rộng Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DAC-005 Camera Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Sensors for Opaque Material                        Cảm biến cho vật liệu mờ Fife SE-11 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-15 Visible Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-22 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-23 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-37 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-42 Infrared Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Sensors for Transparent Materials              Cảm biến cho vật liệu trong suốt Fife SE-44 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-37 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DAC-005 Camera Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Sensors for Woven Material                         Cảm biến cho vật liệu dệt Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-22 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-23 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-30 Edge Averaging Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DAC-005 Camera Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Sensors for Nonwoven Material                  Cảm biến cho vật liệu không dệt Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-15 Visible Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-23 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DAC-005 Camera Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Sensors for Printed Material                                 Cảm biến cho vật liệu in Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DAC-005 Camera Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Sensors for Carpet                                                Cảm biến cho thảm Fife SE-15 Visible Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife Sensors by Product Number                 Cảm biến Fife theo số sản phẩm Fife SE-11 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-15 Visible Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DSE-17 Wide Band Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
SE-20 Wide GAP Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-21A Transmitted Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-22 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-23 Infrared Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-26B Digital Line Guide Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-30 Edge Averaging Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Intrinsically Safe Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-31 Mini Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-32 High Temperature Fiber Optic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-33 Carpet Tuft Fiber Optic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-37 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife First*Edge SE-38 Digital Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife TruWide SE-45 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-46C Digital Line Guide Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-42 Infrared Light Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SE-44 Ultrasonic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife DAC-005 Camera Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SP-1, SP-3259, SP-7171 Pneumatic Sensors Fife/Maxcess Vietnam
Fife SP-5, SP-11, SP-12 Pneumatic Sensor Fife/Maxcess Vietnam
Fife SP-13, SM-1760 Pneumatic Sensors Fife/Maxcess Vietnam
Fife SP-2317, SP-2633 Pneumatic Sensors Fife/Maxcess Vietnam