introduction-itec.png

BÀI TIẾNG ANH

http://www.itec.it/  

  • : ITEC…measuring with you

 ITEC Srl. (Industria Tecnologica), was founded in 1989 by Mr. Enzo Del-Conte -45 years’ experience in this field, as the name means was started in order to serve the Industry by manufacturing and selling the mechanical pressure and temperature gauges.

These products find a greater demand and market in Oil & Gas, Chemical and Petrochemical industries as they were flourishing and expanding the operations worldwide.

 

We- ITEC try to work hand-in-hand to meet the customization of the product and come out with most economic and technically compatible solution for the OEM industries, such as the bayonet type thermocouple or for the bearing temperature RTDs for the power generators or the gold plated diaphragm seals for the Petroleum industry.

 

 

 

  •  

 

PRESSURE GAUGE

All SS pressure gauge: P101, P102, P103, P104, P105, P201, P202, P203, P204, P501, P502, P503, P504, P601, P602, P603, P604, P702, P802, P901

Differential pressure gauge: P301, P302, P302, P303, P401

Diaphragm seal gauge: P701, P703, P704, P705

Mud gauge: P803

Edge wise draft gauge: P804

 

SWITCHES

Commercial pressure switch: S101, S103, S104, S105, S203

Weatherproof pressure switch: S102, S201

Flame proof pressure switch: S301, S302, S303

Differential pressure switch: S202

 

TEMPERATURE GAUGE, THERMWELL

Thermocouple: T101, T102, T103, T104, T105, T301

Thermocouple spare-insert: T201, T204, T206, T205, T208

Thermocouple sensor: T202, T203, T207, T302, T303

Bar-stock: W203, W204, W205, W206

 

LEVEL GAUGE, SWITCH

Level indicator: L201, L202, L203, L204, L205

Level switch: L101, L102, L103, L301, L302, L303, L304

 

VALVES

Needle Valves: V101, V203

Block & bleed valves: V102

Multi-port valves: V103

Miniature valves: V104, V105

Ball Valves: V201

Check valves: V202

Valve manifolds: M102, M103, M104, M105

Elbow and connector: F101, F102, F103, F104, F105, F106, F201, F203, F204, F205, F207, F301, F303, F304, F305, F307, F401, F402, F404

 

  •  

ITEC offers a wide range of mechatronic temperature, pressure and level products for most of industry

Oils and Gas: Drilling, Early production, Production, Secondary recovery, Refineries (Upstream and Downstream), Transportation & Storage.

 

Petrochemical: Pipelines, Distillation columns, Steam drums, Extraction vessels, Condensate separators and Tank farms.

 

Steel and Power: interconnected in many of the places apart from independent power sector which can be hydro, coal, gas or nuclear based

 

Cement: Kiln, Refractory & mixtures, Furnaces and Utility use.

 

Glass: Fore-hearth, Distributors, Furnace bottom, Furnace Crown, Refiner, Spout Bowl, Annealing Lehr, Stack / Flue Gas and utilities.

 

Water and waste water: Filter monitoring, Pumping & booster stations, Overflow protection, Tank monitoring & controls, Pump & line pressure monitoring, Level detection, Pressure control

 

Pharmaceutical: Clean room, Auto-clave, RO & DM application, RM stores, Compressors and Utilities.

 

Food and Beverage: Bottling, Utilities, Compressors, Blending, RO & DM applications, Formulation & storage, Furnaces.

 

HVAC and refrigeration: BMS - Building Management System, LTR - Low Temperature Refrigeration, Chiller packages, Compressors, Utilities, Filter applications.

 

Textile: Melt temperature, Utilities, Extruders, Compressors and Generators.

 

 

BÀI TIẾNG VIỆT

 

  • Tổng quan: ITEC…measuring with you

 

ITEC Srl. (Industria Tecnologica), được thành lập năm 1989 bởi kĩ sư người Ý Enzo Del-Conte với 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. ITEC được xây dựng để phục vụ Ngành công nghiệp bằng cách sản xuất và bán đồng hồ đo nhiệt độ và áp suất cơ học.

 

Các dòng sản phẩm của ITEC được dùng rộng rãi trên toàn thế giới trong ngành Dầu khí, Hóa Chất và Hóa dầu

 

Chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng khả năng tùy biến của sản phẩm và đưa ra giải pháp tương thích nhất về mặt kinh tế và kỹ thuật cho các ngành công nghiệp OEM, chẳng hạn như cặp nhiệt điện kiểu lưỡi lê hoặc cho các RTD nhiệt độ ổ trục cho máy phát điện hoặc các con dấu màng mạ vàng cho ngành Dầu khí.

 

  •  

 

ÁP KẾ

Đồng hồ áp suất All SS: P101, P102, P103, P104, P105, P201, P202, P203, P204, P501, P502, P503, P504, P601, P602, P603, P604, P702, P802, P901

Đồng hồ chênh áp: P301, P302, P302, P303, P401

Đồng hồ đo áp suất màng: P701, P703, P704, P705

Máy đo độ bùn: P803

Đồng hồ phác thảo cạnh: P804

 

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN

Công tắc áp suất: S101, S103, S104, S105, S203

Công tắc chịu áp lực thời tiết: S102, S201

Công tắc đo áp suất chống cháy: S301, S302, S303

Công tắc áp suất chênh lệch: S202

 

NHIỆT KẾ VÀ HỘP ĐO NHIỆT

Cặp nhiệt: T101, T102, T103, T104, T105, T301

Cặp nhiệt có nhánh: T201, T204, T206, T205, T208

Cặp nhiệt cảm biến: T202, T203, T207, T302, T303

Lỗ đo nhiệt: W203, W204, W205, W206

 

ĐỒNG HỒ ĐO MỨC

Các loại đồng hồ đo mức: L201, L202, L203, L204, L205

Công tắc mức: L101, L102, L103, L301, L302, L303, L304

 

VAN

Van kim: V10, V203

Van chặn và van xả: V102

Van đa cổng: V103

Van thu nhỏ, nắp ca-pô đôi/ đơn: V104, V105

Van bi: Van bi

Van 1 chiều: V202

Van đa tạp 2, 3, 4, 5 cửa: M102, M103, M104, M105

Khớp nối: F101, F102, F103, F104, F105, F106, F201, F203, F204, F205, F207, F301, F303, F304, F305, F307, F401, F402, F404

 

  • ỨNG DỤNG:

ITEC cung cấp hàng loạt các loại sản phẩm đo nhiệt độ, áp suất và mức cơ điện tử cho hầu hết các ngành công nghiệp

 

Dầu khí và ga: khoan, sản xuất, phục hồi thứ cấp, nhà máy lọc dầu (thượng nguồn và hạ nguồn), vận chuyển & lưu trữ.

 

Hóa dầu: đường ống, tháp chưng cất, bình chiết, bình tách nước ngưng tụ và bể chứa.

 

Thép và điện: liên kết và ứng dụng với rất nhiều ngành công nghiệp như là thủy điện, than, khí đốt hoặc hạt nhân

 

Xi măng: lò nung, vật liệu chịu lửa & hỗn hợp, lò nung và sử dụng tiện ích.

 

Glass: Lò sưởi, nhà phân phối, đáy lò, nẹp lò, máy lọc, bát vòi, lò ủ Lehr, ngăn xếp / khí thải và hệ thông phụ trợ

 

Nước lọc và nước thải: Giám sát bộ lọc, trạm bơm & tăng áp, bảo vệ chống tràn, giám sát & điều khiển bể chứa, điều khiển áp suất bơm và đường dây, kiểm soát mức áp suất

 

Dược phẩm: Vệ sinh phòng, Auto-clave, ứng dụng RO & DM, RM stores, máy nén và tiện ích.

 

HVAC và làm lạnh: BMS - Hệ thống quản lý tòa nhà, LTR - Hệ thống lạnh với nhiệt độ thấp, gói làm lạnh, máy nén, tiện ích, ứng dụng lọc.   

                                                                                                                        

Dệt may: các sản phẩn có nhiệt độ nóng chảy, hệ thông phụ trợ, máy đùn, máy nén và máy phát điện.