waycon-introduction.png

 

About Waycon

WayCon phát triển và sản xuất cảm biến chính xác  để đo vị trí và khoảng cách từ năm 1999. Là một công ty sáng tạo có trụ sở chính tại Đức, WayCon bán sản phẩm của họ trên toàn thế giới và  đồng thời thiết lập nhà phân phối hỗ trợ trực tiếp trên 30 quốc gia.

Mục tiêu của WayCon là cung cấp cho khách hàng  giải pháp kỹ thuật đo lường tốt nhất có thể. Đây là lý do tại sao WayCon phát triển và sản xuất đa đạng  cảm biến với nhiều thông số kỹ thuật cho các ứng dụng khác nhau trong công nghiệp và nghiên cứu. Phạm vi sản phẩm  bao gồm cả cảm biến cao cấp và các giải pháp tùy chỉnh, từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt. Các sản phẩm được sản xuất tại Taufkirchen phải tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và mỗi sản phẩm đều được giao cho khách hàng với chứng chỉ hiệu chuẩn.

Các dòng sản phẩm của WayCon:

Cảm biến dây kéo

Cảm biến Laser

Chiết áp tuyến tính

Cân từ tính

Đồng hồ kỹ thuật số đo độ dài

Cảm biến siêu âm

Đầu dò từ tính

LVDT

Cảm biến điện cảm

Cảm biến điên dung

Thước tuyến tính kỹ thuật sô

Bộ mã hóa

Bộ mã hóa của WayCon

Dòng cảm biến WayCon đo sự thay đổi góc trong các bộ phận quay với độ chính xác cao. Phương pháp đo lường của bộ mã hóa kỹ thuật số dựa trên các dấu được đánh dấu định kỳ, có sẵn dưới dạng TTL, HTL, hoặc hoàn toàn ở dạng giao diện bus (Profibus, SSI, CANopen, Profinet ..). Tuy nhiên, cảm biến này có thể chuyển đổi tín hiệu góc nghiêng thành tín hiệu điện thông qua một bộ convert.

Encoder

Shaft

shaft diameter

WP-M

Trục đặc

∅ 6 mm

WP

Trục đặc

∅ 10 mm

B36

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

Trục đặc: ∅ 4, 5, 6, 6.35 mm

Trục rỗng: ∅ 6, 6.35 or 8 mm

B58

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

Trục đặc: ∅ 6, 6.35, 8, 9.5, 10, 11 or 12 mm

Trục rỗng: ∅ 6, 6.35, 8, 9.52, 10, 12, 12.75, 14, 15 or 15.875 mm

M36

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

∅ 6, 8 or 10 mm

M58

Trục đặc

∅ 6 or 10 mm

SSI 58

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

Trục đặc: ∅ 6 or 10 mm

Trục rỗng: ∅ 10, 12 or 14 mm

F36

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

∅ 6, 8 or 10 mm

CAT 58

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

Trục đặc: ∅ 6 or 10 mm

Trục rỗng: ∅ 10, 12, 14 or 15 mm

CAN 58

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

Trục đặc: ∅ 6 or 10 mm
Trục rỗng: ∅ 10, 12, 14 or 15 mm

Profibus 58

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

Trục đặc: ∅ 6 or 10 mm
Trục rỗng: ∅ 10, 12, 14 or 15 mm

Profinet 58

Trục không rãnh hoặc trục rỗng

Trục đặc: ∅ 6 or 10 mm
Trục rỗng: ∅ 10, 12, 14 or 15 mm

 

 

Bài tiếng Anh :

 

WayCon  have been developing and manufacturing precision sensors for position and distance measurement since 1999. As an innovative company with headquarters in Germany, WayCon sell their products all over the world, and they currently have direct points of contact at distributors in over 30 countries.

WayCon's goal is to provide their customers with the best possible measurement technique solution. This is why WayCon develop and produce sensors with a wide range of specifications for various applications in industry and research. Their product range includes both premium sensors and custom solutions, from prototype to series production. Products made in Taufkirchen are subject to rigorous quality standards and every single one is delivered to our customers with a calibration certificate.

Bellow is Full  WayCon product range :

Draw Wire Sensors

Laser Sensors

Linear Potentiometers

Magnetic Scales

Digital Length Gauges

Ultrasonic Sensors

Magnetostrictive Transducers

LVDT

Non-contact inductive sensors

Capacitive Sensors

Digital Linear scales

Encoder

*** About Waycon Encoder :

WayCon sensor class measures angle changes in rotating parts with high precision. The measuring method of the digital encoder is based on periodic tick marks, which are available incrementally as TTL, HTL, or absolutely in the form of bus interfaces (Profibus, SSI, CANopen, Profinet ..). Analog angle sensors, however, convert the angle change that is to be detected into an absolute signal by means of a potentiometer.

Full product range of Waycon Encoder includes :

Encoder

Shaft

shaft diameter

WP-M

solid shaft

∅ 6 mm

WP

solid shaft

∅ 10 mm

B36

solid shaft or hollow shaft

solid shaft: ∅ 4, 5, 6, 6.35 mm
hollow shaft: ∅ 6, 6.35 or 8 mm

B58

solid shaft or hollow shaft

solid shaft: ∅ 6, 6.35, 8, 9.5, 10, 11 or 12 mm
hollow shaft: ∅ 6, 6.35, 8, 9.52, 10, 12, 12.75, 14, 15 or 15.875 mm

M36

solid shaft or hollow shaft

∅ 6, 8 or 10 mm

M58

solid shaft

∅ 6 or 10 mm

SSI 58

solid shaft or hollow shaft

solid shaft: ∅ 6 or 10 mm
hollow shaft: ∅ 10, 12 or 14 mm

F36

solid shaft or hollow shaft

∅ 6, 8 or 10 mm

CAT 58

solid shaft or hollow shaft

solid shaft: ∅ 6 or 10 mm
hollow shaft: ∅ 10, 12, 14 or 15 mm

CAN 58

solid shaft or hollow shaft

solid shaft: ∅ 6 or 10 mm
hollow shaft: ∅ 10, 12, 14 or 15 mm

Profibus 58

solid shaft or hollow shaft

solid shaft: ∅ 6 or 10 mm
hollow shaft: ∅ 10, 12, 14 or 15 mm

Profinet 58

solid shaft or hollow shaft

solid shaft: ∅ 6 or 10 mm
hollow shaft: ∅ 10, 12, 14 or 15 mm