unitronic-introduce.png

1/ Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình LCD M90/M91 Unitronics

 

PLC

 • Đầu vào Shaft-encoder và đầu ra PWM
 • Đầu vào nhiệt độ trực tiếp
 • Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 4 vòng lặp
 • Kiểm soát cơ sở dữ liệu theo thời gian
 • Đầy đủ các tính năng cần thiết của một PLC

HMI

 • Có thể thiết kế lên tới 80 giao diện người dùng
 • Đa ngôn ngữ: hỗ trợ lên tới 15 ngôn ngữ và 20 biểu tượng
 • Có thể di chuyển giữa recipes/menus đã được lập trình sẵn
 • Giám sát bộ nhớ và truyền thông qua HMI mà không cần PLC

Truyền thông giao tiếp

 • Gửi tin nhắn SMS qua GSM
 • Không giới hạn truy cập từ xa
 • PC truy cập qua MODBUS hoặc OPC server
 • Hỗ trợ MODBUS
 • CANbus (chỉ trong model C)
 • Người dùng có thể thiết lập chuỗi ASCII cho phép truyền thông với thiết bị bên ngoài
 • Tích hợp cổng RS232/RS485
 • I/O “đầu vào/ đầu ra”

2/ Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC tích hợp Màn Hình HMI 12.1 inch Vision 1210 Unitronics

http://tht-vietnam.com/uploaddata/photos/shares/5f73e8284dcd1.jpg

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tùy chọn I/O: tùy chọn module I/O để gắn phía sau màn hình Vision

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua đầu nối mở rộng lên tới 8 module

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 2MB Logic, 32MB Images, 1MB Fonts

• Kích thước màn hình: 12.1 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Độ phân giải: 800 x 600 (SVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 24 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Function Blocks

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 2 RS485/RS232

• 1 CANbus

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• Web Server

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

3/ Bộ Điều Khiển Lập Trình PLC tích hợp Màn Hình HMI 10.4 inch Vision 1040 Unitronics

http://tht-vietnam.com/uploaddata/photos/shares/5f73e78a1bbf1.jpg

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tùy chọn I/O: tùy chọn module I/O để gắn phía sau màn hình Vision

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua đầu nối mở rộng lên tới 8 module

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 2MB Logic, 32MB Images, 1MB Fonts

• Kích thước màn hình: 10.4 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Độ phân giải: 800 x 600 (SVGA)

• Bàn phím: 9 phím chức năng

• Đạt chuẩn: IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 24 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 2 RS485/RS232

• 1 CANbus

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• Web Server

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

4/ Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình cảm ứng 7 inch UniStream 7” Built-in Unitronics

 

Các dòng bộ lập trình PLC tích hợp màn hình HMI+I/O All-in-One UniStream 7″ Built-in:

US7-B5-B1
US7-B10-B1

No built-in I/Os

US7-B5-TR22
US7-B10-TR22

10 Digital, 2 Analog Inputs,
2 Transistor outputs, npn, including 2 PWM outputs. 8 Relay outputs

US7-B5-T24
US7-B10-T24

10 Digital, 2 Analog Inputs,
12 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs.

US7-B5-RA28
US7-B10-RA28

14 Digital, including 2 HSC,
2 Analog Inputs, 2 Temperature inputs, 8 Relay outputs, 2 Analog outputs

US7-B5-TA30
US7-B10-TA30

14 Digital inputs, including 2 HSC, 2 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 10 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 2 Analog outputs

US7-B5-R38
US7-B10-R38

24 Digital inputs, including 4 HSC,
12 relay outputs

US7-B5-T42
US7-B10-T42

24 Digital inputs, including 4 HSC, 2 Analog inputs,
16 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs

 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng I/O: 2048 I/O

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua cổng mở rộng

• Remote I/O qua Ethernet: mở rộng I/O và điều khiển từ xa qua Ethernet

• Hỗ trợ tích hợp cổng giao tiếp nâng cao: 3 module COM

• Bộ nhớ chương trình: 8 MB

• Kích thước màn hình: 7 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Kích thước hiển thị: 108 x 64.8 mm

• Độ phân giải: 800 x 480 (WVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP66, IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

• Hỗ trợ đa phương tiện: Video*, Audio* và PDF

• Phân cấp bảo vệ đa lớp

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 2048 I/O

• Mở rộng I/O điều khiển từ xa qua UniStream Ethernet-based I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 64 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Tính năng Blocks & Structs

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 Ethernet TCP/IP

• 1 USB host

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 CANbus

• 1 RS485

• 1 RS232

Giao thức

• MQTT Client

• EtherNet/IP

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• Message Composer for 3rd party protocols

Đặc trưng

• SQL Client*

• Web Server*

• FTP server & client

• E-mail & SMS

• Remote access via VNC

• 3G Modem support

Chú thích: [*] Áp dụng dành cho phiên bản Pro (B10)

 

5/ Bộ điều khiển PLC tích hợp Màn hình HMI 5 inch UniStream 5” Built-in Unitronics

 

Các dòng sản phẩm bộ điều khiển PLC + Màn hình cảm ứng HMI 5 inch UniStream Built-in được biết đến như:

US5-B5-B1
US5-B10-B1

No built-in I/Os

US5-B5-TR22
US5-B10-TR22

10 Digital, 2 Analog Inputs,
2 Transistor outputs, npn, including 2 PWM outputs. 8 Relay outputs

US5-B5-T24
US5-B10-T24

10 Digital, 2 Analog Inputs,
12 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs.

US5-B5-RA28
US5-B10-RA28

14 Digital, including 2 HSC,
2 Analog Inputs, 2 Temperature inputs, 8 Relay outputs, 2 Analog outputs

US5-B5-TA30
US5-B10-TA30

14 Digital inputs, including 2 HSC, 2 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 10 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 2 Analog outputs

US5-B5-R38
US5-B10-R38

24 Digital inputs, including 4 HSC,
12 relay outputs

US5-B5-T42
US5-B10-T42

24 Digital inputs, including 4 HSC, 2 Analog inputs,
16 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs

 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng I/O: 2048 I/O

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua cổng mở rộng

• Remote I/O qua Ethernet: mở rộng I/O và điều khiển từ xa qua Ethernet

• Hỗ trợ tích hợp cổng giao tiếp nâng cao: 3 module COM

• Bộ nhớ chương trình: 8 MB

• Kích thước màn hình: 5 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Kích thước hiển thị: 108 x 64.8 mm

• Độ phân giải: 800 x 480 (WVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP66, IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

• Hỗ trợ đa phương tiện: Video*, Audio* và PDF

• Phân cấp bảo vệ đa lớp

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 2048 I/O

• Mở rộng I/O điều khiển từ xa qua UniStream Ethernet-based I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 64 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Tính năng Blocks & Structs

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 Ethernet TCP/IP

• 1 USB host

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 CANbus

• 1 RS485

• 1 RS232

Giao thức

• MQTT Client

• EtherNet/IP

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• Message Composer for 3rd party protocols

Đặc trưng

• SQL Client*

• Web Server*

• FTP server & client

• E-mail & SMS

• Remote access via VNC

• 3G Modem support

Chú thích: [*] Áp dụng dành cho phiên bản Pro (B10)

 

6/ Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình HMI 15.6 inch UniStream 15.6 Modular Unitronics

http://tht-vietnam.com/uploaddata/photos/shares/5f72961328db5.jpg

Những đặc điểm đặc trưng chung:

• Khả năng mở rộng I/O: 2048 I/O

• Khả năng gắn module I/O: 5 module I/O mỏng hoặc 3 module I/O dày

• I/O mở rộng tại chỗ: 80 module mỏng hoặc 50 module dày

• Remote I/O qua Ethernet: mở rộng I/O và điều khiển từ xa qua Ethernet

• Hỗ trợ tích hợp cổng giao tiếp nâng cao: 4 module COM

• Bộ nhớ chương trình: 8 MB

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Kích thước hiển thị: 344.23 x 193.53 mm

• Độ phân giải: 1366 x 768

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP66, IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Kích thước màn hình: 10.4 inch

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

• Hỗ trợ đa phương tiện: Video, Audio và PDF

• Phân cấp bảo vệ đa lớp

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 2048 I/O

• Mở rộng I/O điều khiển từ xa qua UniStream Ethernet-based I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 64 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Tính năng Blocks & Structs

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 CANbus

• 2 Ethernet TCP/IP

• 1 RS485

• 2 USB host

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• Up to 8 RS232 (Using UAC-02RS2)

• Up to 4 RS232 + 4 RS485 (Using UAC-02RSC)

Giao thức

• MQTT Client

• EtherNet/IP

• MODBUS: Serial & TCP/IP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• Message Composer for 3rd party protocols

Đặc trưng

• SQL Client

• Web Server

• FTP server & client

• E-mail & SMS

• Remote access via VNC

• 3G Modem support

 

7/ Bộ điều khiển PLC tích hợp Màn hình HMI 2.4 inch Vision 130 Unitronics

 

Các dòng bộ lập trình điều khiển PLC tích hợp màn hình HMI Vision130:

 

V130-J-B1: No onboard I/Os

V130-J-TR20: 10 Digital, 2 D/A Inputs*1; 6 Relay Outputs, 2 High-speed Transistor Outputs

V130-J-R34: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 12 Relay Outputs

V130-J-TR34: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 8 Relay, 4 High-speed TransistorOutputs

V130-J-TR6: 6 Digital, 2 D/A*1, 4 Analog Inputs; 6 Relay Outputs, 2 High-speed Transistor Outputs

V130-J-RA22: 8 Digital, 2 D/A, 2 TC/PT100/Digital Inputs*1; 8 Relay, 2 Analog Outputs

V130-J-TRA22: 8 Digital, 2 D/A, 2 PT100/ TC/Digital Inputs*1; 4 Relay, 2 Analog, 4 High-SpeedTransistor Outputs

V130-J-T2: 10 Digital, 2 D/A Inputs*1; 12 Transistor Outputs

V130-J-T38: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 16 Transistor Outputs

V130-J-TA24: 8 Digital, 2 D/A, 2 TC/PT100/Digital Inputs *1; 10 Transistor, 2 Analog Outputs

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng lên tới 256 I/O

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua đầu nối mở rộng lên tới 8 module

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 488KB Logic, 128KB Images, 128KB Fonts

• Kích thước màn hình: 2.4 inch

• Độ phân giải: 128 x 64

• Bàn phím: 20 phím chức năng

• Đạt chuẩn: IP65, IP66 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình đơn sắc

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 256 I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 24 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 RS485/RS232

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet/Profibus

• 1 CANbus

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• Web Server

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

8/ Bộ điều khiển PLC tích hợp Màn hình HMI 10.4 inch UniStream 10.4 Modular Unitronics

 

 

Những đặc điểm đặc trưng chung:

• Khả năng mở rộng I/O: 2048 I/O

• Khả năng gắn module I/O: 5 module I/O mỏng hoặc 3 module I/O dày

• I/O mở rộng tại chỗ: 80 module mỏng hoặc 50 module dày

• Remote I/O qua Ethernet: mở rộng I/O và điều khiển từ xa qua Ethernet

• Hỗ trợ tích hợp cổng giao tiếp nâng cao: 4 module COM

• Bộ nhớ chương trình: 8 MB

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog/ multi-touch

• Kích thước hiển thị: 211.2 x 158.4 mm

• Độ phân giải: 800 x 600 (SVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP66, IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Kích thước màn hình: 10.4 inch

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

• Hỗ trợ đa phương tiện: Video, Audio và PDF

• Phân cấp bảo vệ đa lớp

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 2048 I/O

• Mở rộng I/O điều khiển từ xa qua UniStream Ethernet-based I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 64 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Tính năng Blocks & Structs

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 CANbus

• 2 Ethernet TCP/IP

• 1 RS485

• 2 USB host

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• Up to 8 RS232 (Using UAC-02RS2)

• Up to 4 RS232 + 4 RS485 (Using UAC-02RSC)

Giao thức

• MQTT Client

• EtherNet/IP

• MODBUS: Serial & TCP/IP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• Message Composer for 3rd party protocols

Đặc trưng

• SQL Client

• Web Server

• FTP server & client

• E-mail & SMS

• Remote access via VNC

• 3G Modem support

9/ Bộ điều khiển PLC tích hợp Màn hình HMI 7 inch UniStream 7 Modular Unitronics

 

 

Những đặc điểm đặc trưng chung:

• Khả năng mở rộng I/O: 2048 I/O

• Khả năng gắn module I/O: 3 module I/O mỏng hoặc 2 module I/O dày

• I/O mở rộng tại chỗ: 80 module mỏng hoặc 50 module dày

• Remote I/O qua Ethernet: mở rộng I/O và điều khiển từ xa qua Ethernet

• Hỗ trợ tích hợp cổng giao tiếp nâng cao: 3 module COM

• Bộ nhớ chương trình: 8 MB

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Kích thước hiển thị: 152.4 x 91.44 mm

• Độ phân giải: 800 x 480 (WVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP66, IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Kích thước màn hình: 7 inch

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

• Hỗ trợ đa phương tiện: Video, Audio và PDF

• Phân cấp bảo vệ đa lớp

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 2048 I/O

• Mở rộng I/O điều khiển từ xa qua UniStream Ethernet-based I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 64 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Tính năng Blocks & Structs

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 CANbus

• 2 Ethernet TCP/IP

• 1 RS485

• 2 USB host

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• Up to 8 RS232 (Using UAC-02RS2)

• Up to 4 RS232 + 4 RS485 (Using UAC-02RSC)

Giao thức

• MQTT Client

• EtherNet/IP

• MODBUS: Serial & TCP/IP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• Message Composer for 3rd party protocols

Đặc trưng

• SQL Client

• Web Server

• FTP server & client

• E-mail & SMS

• Remote access via VNC

• 3G Modem support

 

10/ Bộ Điều Khiển PLC tích hợp Màn Hình Cảm Ứng HMI 7 inch Vision 700 Unitronics

 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tùy chọn I/O: tùy chọn module I/O để gắn phía sau màn hình Vision

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua đầu nối mở rộng lên tới 8 module

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 2MB Logic, 40MB Images, 1MB Fonts

• Kích thước màn hình: 7 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Độ phân giải: 800 x 400 (SVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP65, IP66 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 24 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 RS485/RS232

• 1 Ethernet TCP/IP

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Profibus

• 1 CANbus

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• Web Server

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

11/ Bộ Điều Khiển PLC tích hợp Màn Hình Cảm Ứng HMI 5.7” Vision 570 Unitronics

 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tùy chọn I/O: tùy chọn module I/O để gắn phía sau màn hình Vision

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua đầu nối mở rộng lên tới 8 module

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 2MB Logic, 16MB Images, 1MB Fonts

• Kích thước màn hình: 5.7 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Độ phân giải: 320 x 240 (QVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP65, IP66 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 24 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 2 RS485/RS232

• 1 CANbus

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• Web Server

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

12/ Bộ Điều Khiển PLC tích hợp Màn Hình Cảm Ứng HMI 5.7 inch Vision 560 Unitronics

 

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tùy chọn I/O: tùy chọn module I/O để gắn phía sau màn hình Vision

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua đầu nối mở rộng lên tới 8 module

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 2MB Logic, 16MB Images, 1MB Fonts

• Kích thước màn hình: 5.7 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Độ phân giải: 320 x 240 (QVGA)

• Bàn phím: 24 phím chức năng

• Đạt chuẩn: IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 24 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 2 RS485/RS232

• 1 CANbus

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• Web Server

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

13/ Bộ điều khiển lập trình PLC UniStream nhúng HMI ảo Unitronics

 

Các mã sản phẩm bộ lập trình điều khiển PLC UniStream được biết đến như:

USC-B5-B1
USC-B10-B1

No built-in I/Os

USC-B5-TR22
USC-B10-TR22

10 Digital,2 Analog Inputs,
2 Transistor outputs, npn, including 2 PWM outputs.8 Relay outputs

USC-B5-T24
USC-B10-T24

10 Digital,2 Analog Inputs,
12 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs.

USC-B5-RA28
USC-B10-RA28

14 Digital,including 2 HSC,2 Analog Inputs,2 Temperature inputs,
8 Relay outputs, 2 Analog outputs

USC-B5-TA30
USC-B10-TA30

14 Digital inputs, including 2 HSC,2 Analog inputs,2 Temperature inputs,
10 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs,2 Analog outputs

USC-B5-R38
USC-B10-R38

24 Digital inputs, including 4 HSC,
12 relay outputs

USC-B5-T42
USC-B10-T42

24 Digital inputs, including 4 HSC, 2 Analog inputs,
16 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs

USC-B3-R20

10 Digital Inputs, 2 Analog Inputs,
8 Relay Outputs

USC-B3-T20

10 Digital inputs, 2 Analog Inputs, 8 Transistor Outputs, pnp, including
2 PWM Outputs

Màn hình HMI Ảo

• Thiết kế giao diện HMI và cấu hình PLC cùng trên phần mềm lập trình

• Điều khiển và giám sát từ xa qua điện thoại, PC, Laptop hoặc thiết bị hiển thị khác

• Có đầy đủ các chức năng như một HMI thật

• Hỗ trợ độ phân giải khác nhau

• Xây dựng giao diện đơn giản với trình kéo & thả đối tượng trong thư viện đồ họa có sẵn

• Hỗ trợ hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh báo

• PDF viewer*

• Bảo vệ mật khẩu đa lớp – dễ dàng và nhanh chóng

 

PLC

• Tùy chọn I/O bao gồm: digital, analog, high speed, temperature

• Khả năng mở rộng lên tới 2048 I/O*

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa qua Remote I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 64 vòng lặp độc lập*

• Recipes & data logging via data tables & sampling*

• MicroSD card - log, backup, clone & more*

• Function Blocks & Structs

 

TRUYỀN THÔNG

Tích hợp cổng

• 2 Ethernet TCP/IP

• 1 USB host

• 1 Mini USB dành cho lập trình*

Hỗ trợ thêm cổng*

• 1 CANbus

• 1 RS232

• 1 RS485

Giao thức

• MQTT Client

• EtherNet/IP

• Modbus TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• Message Composer for 3rd party protocols

Đặc trưng

• SQL Client*

• Web Server*

• Email & SMS

• FTP server & client*

• GPRS

• Remote access via VNC

Note: * theo dòng sản phẩm

 

Trong đó có sẵn các tùy chọn màn hình HMI:

• Size: 5“ (USL-050-B05)

• Size: 7" (USL-070-B05)

• Size: 10.4“ (USP-104-B10)

• Size: 15.6" (USP-156-B10)

 

14/ Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch Vision430 Unitronics

 

Các dòng bộ lập trình điều khiển PLC tích hợp màn hình HMI + I/Os Vision430:

 • V430-J-B1: No onboard I/Os
 • V430-J-RH2: 10 Digital, 2 D/A Inputs*1; 6 Relay Outputs
 • V430-J-R34: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 12 Relay Outputs
 • V430-J-TR34: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 8 Relay, 4 High-speed Transistor Outputs
 • V430-J-RH6: 6 Digital, 2 D/A*1, 4 Analog Inputs; 6 Relay Outputs
 • V430-J-RA22: 8 Digital, 2 D/A, 2 TC/PT100/Digital Inputs*1; 8 Relay, 2 Analog Outputs
 • V430-J-TRA22: 8 Digital, 2 D/A, 2 PT100/ TC/Digital Inputs*1; 4 Relay, 2 Analog, 4 High-Speed Transistor Outputs
 • V430-J-T2: 10 Digital, 2 D/A Inputs*1; 12 Transistor Outputs
 • V430-J-T38: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 16 Transistor Outputs
 • V430-J-TA24: 8 Digital, 2 D/A, 2 TC/PT100/Digital Inputs *1; 10 Transistor, 2 Analog Outputs

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CHUNG:

• Khả năng mở rộng lên tới 512 I/O

• Tùy chọn I/O: tùy chọn module I/O để gắn phía sau màn hình Vision

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua đầu nối mở rộng lên tới 8 module

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 1MB Logic, 12MB Images, 320KB Fonts

• Kích thước màn hình: 4.3 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Độ phân giải: 480 x 272

• Bàn phím: 5 phím chức năng

• Đạt chuẩn: IP65, IP66 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• PLC có khả năng mở rộng lên tới 512 I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 24 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 RS485/RS232

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet/Profibus

• 1 CANbus

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• Web Server

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

 

15. Bộ Lập Trình PLC tích hợp Màn Hình HMI 3.5” Vision 350 Unitronics

 

Các dòng bộ lập trình điều khiển PLC tích hợp màn hình HMI + I/Os Vision350:

 

V350-J-B1: No onboard I/Os

V350-J-TR20: 10 Digital, 2 D/A Inputs*1; 6 Relay Outputs, 2 High-speed Transistor Outputs

V350-J-R34: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 12 Relay Outputs

V350-J-TR34: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 8 Relay, 4 High-speed Transistor Outputs

V350-J-TR6: 6 Digital, 2 D/A*1, 4 Analog Inputs; 6 Relay Outputs, 2 High-speed Transistor Outputs

V350-J-RA22: 8 Digital, 2 D/A, 2 TC/PT100/Digital Inputs*1; 8 Relay, 2 Analog Outputs

V350-J-TRA22: 8 Digital, 2 D/A, 2 PT100/ TC/Digital Inputs*1; 4 Relay, 2 Analog, 4 High-SpeedTransistor Outputs

V350-J-T2: 10 Digital, 2 D/A Inputs*1; 12 Transistor Outputs

V350-J-T38: 20 Digital, 2 D/A Inputs*1; 16 Transistor Outputs

V350-J-TA24/V350-JS-TA24: 8 Digital, 2 D/A, 2 TC/PT100/Digital Inputs *1; 10 Transistor, 2 Analog Outputs

Thông số kỹ thuật chung

• Khả năng mở rộng lên tới 512 I/O

• Mở rộng I/O tại chỗ thông qua đầu nối mở rộng lên tới 8 module

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 1MB Logic, 8MB Images, 320KB Fonts

• Kích thước màn hình: 3.5 inch

• Màn hình cảm ứng màu: resistive, analog

• Độ phân giải: 320 x 240 (QVGA)

• Bàn phím: 5 phím chức năng

• Đạt chuẩn: IP65, IP66 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng chất lượng cao (màu)

• Hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh cáo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Khả năng mở rộng lên tới 512 I/O

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 24 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• MicroSD card - log, backup, clone & more

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 RS485/RS232

• 1 Mini USB for programming

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet/Profibus

• 1 CANbus

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• Web Server

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

16/ Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình cảm ứng HMI 3.5 inch SAMBA 3.5 Unitronics

 

Các dòng bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình HMI + I/Os All-in-One Samba 3.5″:

SM35-J-R20

10 Digital, 2 D/A Inputs (*4) , 8 Relay Outputs

SM35-J-T20

10 Digital, 2 D/A Inputs, 8 Transistor Outputs

SM35-J-RA22

12 Digital, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 AI , 2 PT100/TC, 8 Relay, 2 AO

SM35-J-TA22

12 Digital, 1 HSC/Shaft-encoder,2 AI, 2 PT100/TC, 8 Transistor, 2 AO

 

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 80KB Logic, 1.5MB Images, 320KB Fonts

• Kích thước màn hình: 3.5 inch

• Độ phân giải: 320 x 240 (QVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP65, IP66 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng màu chất lượng cao

• Hỗ trợ hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh báo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 2 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 Mini USB lập trình cho model 4.3”/7”, 1 RS232 cho model 3.5”

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet

• 1 CANbus

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

 

17/ Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch SAMBA 4.3 Unitronics

 

Các dòng bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình HMI + I/Os All-in-One Samba 4.3″:

SM43-J-R20

10 Digital, 2 D/A Inputs (*4) , 8 Relay Outputs

SM43-J-T20

10 Digital, 2 D/A Inputs, 8 Transistor Outputs

SM43-J-RA22

12 Digital, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 AI , 2 PT100/TC, 8 Relay, 2 AO

SM43-J-TA22

12 Digital, 1 HSC/Shaft-encoder,2 AI, 2 PT100/TC, 8 Transistor, 2 AO

 

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 192KB Logic, 3MB Images, 320KB Fonts

• Kích thước màn hình: 4.3 inch

• Độ phân giải: 480 x 272

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP65, IP66 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng màu chất lượng cao

• Hỗ trợ hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh báo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 2 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 Mini USB lập trình cho model 4.3”/7”, 1 RS232 cho model 3.5”

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet

• 1 CANbus

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

 

18/ Bộ lập trình PLC tích hợp Màn hình cảm ứng HMI 7 inch SAMBA 7 Unitronics

http://tht-vietnam.com/uploaddata/photos/shares/5f714d6d49509.jpg

Các dòng bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình HMI + I/Os All-in-One Samba 7″:

SM70-J-R20

10 Digital, 2 D/A Inputs (*4) , 8 Relay Outputs

SM70-J-T20

10 Digital, 2 D/A Inputs, 8 Transistor Outputs

SM70-J-RA22

12 Digital, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 AI , 2 PT100/TC, 8 Relay, 2 AO

SM70-J-TA22

12 Digital, 1 HSC/Shaft-encoder,2 AI, 2 PT100/TC, 8 Transistor, 2 AO

 

• Mở rộng I/O và điều khiển từ xa (Remote I/O)

• Bộ nhớ: 192KB Logic, 8MB Images, 512KB Fonts

• Kích thước màn hình: 7 inch

• Độ phân giải: 800 x 480 (WVGA)

• Bàn phím: bàn phím ảo

• Đạt chuẩn: IP65, IP66 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Màn hình cảm ứng màu chất lượng cao

• Hỗ trợ hiển thị đa ngôn ngữ

• Tích hợp màn hình cảnh báo

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature, weight measurement

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 2 vòng lặp độc lập

• Recipes & data logging via data tables & sampling

• Function Blocks

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 Mini USB lập trình cho model 4.3”/7”, 1 RS232 cho model 3.5”

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Serial/Ethernet

• 1 CANbus

Giao thức

• MODBUS TCP

• CANopen, CANlayer2, UniCAN

• SNMP V1

• BACnet, KNX and M-Bus via gateway

• FB Protocol: for any 3rd party protocol

Đặc trưng

• E-mail & SMS

• Remote access utilities

• 3G Modem support

 

19/ Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp Màn hình LCD JAZZ Unitronics
 

 

JZ20-J-R10
JZ20-R10

6 Digital Inputs
4 Relay Outputs

JZ20-R16
JZ20-J-R16

6 Digital, 2 D/A , 2 Analog Inputs*1
6 Relay Outputs

JZ20-J-R16HS

6 Digital, 3 3HSC/Shaft-encoder, 2 A/D, 2 AI, 6 Relay outputs

JZ20-R31
JZ20-J-R31

16 Digital, 2 D/A , 2 Analog Inputs*1
11 Relay Outputs

JZ20-T10
JZ20-J-T10

6 DigitalInputs
4 Transistor Outputs

JZ20-T18
JZ20-J-T18

6 Digital, 2 D/A, 2 Analog Inputs*1
8 Transistor Outputs

JZ20-J-T20HS

6 Digital, 3 3HSC/Shaft-encoder, 2 A/D, 2 AI, 10 Transistor outputs

JZ20-T40
JZ20-J-T40

16 Digital, 2 D/A, 2 Analog Inputs*1
20 Transistor Outputs

JZ20-UA24
JZ20-J-UA24

9 Digital Inputs, 1 HSC, 2 A/D, 2 AI, 2 TC/PT100,
5 Relay Outputs, 2 Transistor Outputs, 2 AO

JZ10-11-UN20
JZ10-J-UN20

9 Digital, 2 D/A1, Analog 1 TC/PT100 Inputs*1
5 Relay 2 Transistor Outputs

 

• Bộ nhớ chương trình: 48KB

• Độ phân giải: 2 dòng, 16 ký tự

• Bàn phím: 16 phím chức năng

• Đạt chuẩn: IP65 và NEMA4X (sử dụng audio-jack)

 

Màn hình HMI

• Hỗ trợ người thiết kế tới 60 khung màn hình

• Hỗ trợ đa ngôn ngữ

 

PLC

• Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature

• Tự động hiệu chỉnh PID, lên tới 4 vòng lặp độc lập (UA24/UN20), những model khác 1 vòng lặp

 

Truyền thông

Tích hợp cổng

• 1 Mini USB dành cho lập trình

Hỗ trợ thêm cổng

• 1 Ethernet TCP/IP

• 1 RS232/RS485

Giao thức

• Máy tính truy cập qua Modbus hoặc OPC server

• Hỗ trợ giao thức Modbus (tùy model)

Đặc trưng

• SMS qua GSM

• Remote access utilities

• 3G Modem support