average-temperature-sensor-gdat-n10k-gdat-n10k-ginice-vietnam.png

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0903051748 <(@^@)> Ms. Huỳnh Tuyên

Email:  tuyen@ansgroup.asia 

Online contact:================================

Zalo: 0903051748                       Skype: tuyen@ansgroup.asia

 

STT Item and Description Model Vietnam Brand
1 PIPE TEMPERATURE SENSOR GPT-100, GPT-1000, GPT-N3K, GPT-N5K, GPT-N10K GINICE Vietnam
2 OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-100 GINICE Vietnam
3 OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-1000 GINICE Vietnam
4 OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N3K GINICE Vietnam
5 OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N5K GINICE Vietnam
6 OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N10K GINICE Vietnam
7 ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-100 GINICE Vietnam
8 ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-1000 GINICE Vietnam
9 ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-N3K, GST-N5K, GST-N10K GINICE Vietnam
10 DUCT TEMPERATURE SENSOR GDT-100, GDT-1000, GDT-N3K, GDT-N5K, GDT-N10K GINICE Vietnam
11 AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-100 GINICE Vietnam
12 AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-1000 GINICE Vietnam
13 AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N10K GINICE Vietnam
14 AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N5K GINICE Vietnam
15 AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N3K GINICE Vietnam
16 PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER GPTO-110 GINICE Vietnam
17 PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER GPTO-420 GINICE Vietnam
18 OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER GOTO-105; GOTO-2 GINICE Vietnam
19 OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER GOTO-420 GINICE Vietnam
20 ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-2 GINICE Vietnam
21 ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-105 GINICE Vietnam
22 ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-420 GINICE Vietnam
23 DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-2 GINICE Vietnam
24 DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-105 GINICE Vietnam
25 DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-420 GINICE Vietnam
26 SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-100 GINICE Vietnam
27 SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-1000 GINICE Vietnam
28 SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N3K GINICE Vietnam
29 SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N5K GINICE Vietnam
30 SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N10K GINICE Vietnam
31 OUTSIDE HUMIDITY TRANSMITTER GOHO-2 GINICE Vietnam
32 ROOM HUMIDITY TRANSMITTER GRHO-2 GINICE Vietnam
33 DUCT HUMIDITY TRANSMITTER GDHO-2 GINICE Vietnam
34 OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2 GINICE Vietnam
35 OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt100 GINICE Vietnam
36 OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt1000 GINICE Vietnam
37 ROOM TEMP./HUMI. TRANSMITTER GDTHO-2, GDTHO-2pt100, GDTHO-2pt1000 GINICE Vietnam
38 FOR DAMPER CONTROLLER POTENTIOMETER GPM-010P/R GINICE Vietnam
39 FOR VALVE CONTROLLER POTENTIOMETER GPM-010P/R GINICE Vietnam
40 ROOM TEMPERATURE CONTROLLER GRC-1100 GINICE Vietnam
41 PIPE TEMPERATURE CONTROLLER GPC-1100 GINICE Vietnam
42 DUCT TEMPERATURE CONTROLLER GDC-1100 GINICE Vietnam
43 DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER GTC Series GINICE Vietnam
44 DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR GTD-5; GTD-11 GINICE Vietnam
45 DIGITAL TEMP./HUMI. INDICATOR GTHD-12 GINICE Vietnam
46 Air Diff&Pressure Switch GS-609 GINICE Vietnam
47 SPRING RETURN ELECTRIC LINEAR VALVE ACTUATOR GEA-10SR(I) GINICE Vietnam
48 PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-20PD; GEA-35PD GINICE Vietnam
49 ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-55A/100A/250A GINICE Vietnam
50 ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-10A/20A/30A GINICE Vietnam
51 PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-55PD; GEA-100PD GINICE Vietnam
52 PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-20P/35P; GEA-10P;  GINICE Vietnam
53 PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-55P,100P,250P GINICE Vietnam
54 PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER TYPE GEA-20 / 35 (AW(s) / PDW(s)) GINICE Vietnam
55 PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER, LCU GEA-55 / 100 (AL / PL) GINICE Vietnam
56 VALVE ADAPTOR Adaptor GINICE Vietnam
57 ON / OFF DAMPER ACTUATOR GDA-20AD; GDA-20A GINICE Vietnam
58 PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR GDA-20PD; GDA-40PD GINICE Vietnam
59 ON / OFF DAMPER ACTUATOR ACT-012 Series; ACT-013 Series; ACT-019-24S Series GINICE Vietnam
60 PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR ACT-016 Series GINICE Vietnam
61 2-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GVS21 GINICE Vietnam
62 2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (15A~150A) GINICE Vietnam
63 2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (200A~350A) GINICE Vietnam
64 2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (15A~150A) GINICE Vietnam
65 2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (200A~350A) GINICE Vietnam
66 3-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GXS21 GINICE Vietnam
67 3-WAY CONTROL VALVE GXF21 (15A~150A), GXF21 (200A~350A) GINICE Vietnam
68 3-WAY CONTROL VALVE GXF-D GINICE Vietnam
69 2-WAY STAINLESS STEEL VALVE GVF-S GINICE Vietnam
70 3-WAY STAINLESS STEEL VALVE GXF-S GINICE Vietnam
71 Ball Valve GQ, GQ GINICE Vietnam
72 Electric butterfly valve GQ, GQ (ON-OFF), GQ 시리즈(비례식 GINICE Vietnam
73 PNEUMATIC ACTUATOR GD,GS series GINICE Vietnam
74 LIMIT SWITCH BOX GLB-1 , GLB-2 Series GINICE Vietnam
75 ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-001~004 GINICE Vietnam
76 ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-006~008 GINICE Vietnam
77 ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-010~300 GINICE Vietnam