solberg-introduction.png

SOLBERG

Link hãng: https://www.solbergmfg.com/

 

Filtration Experts

 

The SOLBERG name has become synonymous with quality filtration solutions in most industrial market segments where rotating equipment is used for the movement of air.

 

SOLBERG products can improve the performance and longevity of critical machinery including vacuum pumps, blowers, fans, compressors and engines.

 

Contaminants We Remove:

 • Particulate Removal: dust, granules, abrasive particles
 • Liquid Removal: water, oils, solvents, cutting fluids, slurries
 • Mist Elimination: aerosol from lubrication oils, solvents
 • Vapor Condensing & Removal: gaseous state for water, solvents, resins

 

Industries We Serve:

Food / Mining & Minerals / Pharmaceutical / Plastics / Oil & Gas / Rubber / Petrochemical / Paper & Board / Power Generation / Waste & Recycling / Metallurgy / Wood Working

 

Solberg product ranges:

 

 

Bài sản phẩm TA:

 

 1. Solberg Inlet Air Filtration and Silencing

Pneumatic equipment needs protection to ensure years of reliable performance and  proper filtration is essential to prevent costly pump failures and downtime. Solberg’s complete line of inlet filters and filter silencers offer quick and cost effective options for protecting equipment and work environments where noise is a concern.

Solberg FS/ PS Series: Filter Silencers for Blowers & Compressors.

Solberg 2G/ QB Series: Enhanced Filter Silencers for Blowers.

Solberg F/ FT Series: Inlet Filters for Blowers.

Solberg SM Series: Extreme Duty Spin Meister Filter.

 

 1. Solberg Vacuum Process Filtration & Separation

When it comes to vacuum systems, selecting the proper filtration and separation components is essential to ensure pump system longevity, reduce maintenance costs, and maximize process uptime. Solberg has the product solutions and expertise to help you optimize your process.

Particulate Removal

Solberg CSL Series: Inline Right Angle Vacuum Filters

Solberg WL Series: Medium/ High Vacuum

Solberg ST/CT Series: Inline Straight-Through Vacuum Filters

Solberg VTL/ VTS Series: Chemical Adsorptive Trap.

Solberg HV Series: Medical Vacuum Bacterial Filter.

 

Liquid/Mist Removal

Solberg STS Series: Straight Through Liquid Separator

Solberg LRS Series: Right Angle Liquid Separator

Solberg DSP Series: Pneumatic Drain System

 

Vapor Removal

Solberg JRS Series: Multistage Separator Trap

Solberg JST/ JCT Series: Strainght Through Vacuum Trap

Solberg VTL/ VTS Series: Chemical Adsorptive Trap

 

 1. Solberg Oil Mist Eliminators

In critical continuous-duty applications, equipment uptime is a priority. Solberg’s oil mist eliminators are engineered to help engine and equipment operators maximize uptime and reduce maintenance. Solberg is committed to providing engine and turbine operators with the products and support that they need to succeed.

Solberg  SME Series- Standard Offering

Solberg BAE/ FAE Series- Engineered to Order

 

4.Solberg Silencers

Our absorptive silencers reduce unwanted noise on the inlet of regenerative blowers.

Exhaust Filter Silencers capture dust and muffle unwanted discharge noise from dry vacuum pumps. Designed for minimal pressure drop and high efficiency.

We also offer a base frame package (BBF series) with layout schematics to help lay out your blower package. Reduce the overall size of your PD blower package, minimize labor and assembly time, and build your sound enclosure competitively.

Solberg BBF Series: Discharge Silencer Frames for PD Blowers

Solberg SLCR/ SRCRT Series: Side Channel Blower Silencers

Solberg EFS Series: Compact Discharge Filter Silencer

 

5.Solberg Vacuum Pump Discharge & Air / Oil Separation

Oil mist exhaust filters capture oil fog, mist or smoke from the discharge of vacuum pumps.

The Solberg EE and Solberg EF series designed for laboratory and medical vacuum pumps, these compact oil mist eliminators offer the option of a back pressure relief valve to evacuate collected contaminates.

The Solberg DSV and Solberg DEE series remove both oil mist and undesirable odors from the pump’s exhaust.

Solberg HB Series: Hydraulic Breathers

Solberg HDL Series: Industrial Oil Mist Filters

Solberg DSV/ DEE Series: Oil Mist & Odor Filters

Solberg EE Series: Recirculating Oil Mist Filter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Tiếng Việt

 

SOLBERG Chuyên gia về thiết bị lọc

 

Tên SOLBERG đã trở thành đồng nghĩa với các giải pháp lọc chất lượng trong hầu hết các phân khúc thị trường công nghiệp, nơi sử dụng thiết bị quay để chuyển động không khí.

 

Các sản phẩm của SOLBERG có thể cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của các máy móc thiết yếu bao gồm bơm chân không, máy thổi, quạt, máy nén và động cơ.

 

Các tạp chất SOLBERG có thể lọc bỏ :

 • Loại bỏ hạt: bụi, hạt, hạt mài mòn
 • Loại bỏ chất lỏng: nước, dầu, dung môi, chất lỏng cắt, bùn
 • Loại bỏ sương mù: sol khí từ dầu bôi trơn, dung môi
 • Ngưng tụ & loại bỏ hơi: trạng thái khí đối với nước, dung môi, nhựa

 

Bộ lọc Solberg dùng cho các ngành công nghiệp :

Thực phẩm / Khai thác và khoáng sản / Dược phẩm / Nhựa / Dầu khí / Cao su / Hóa dầu / Giấy & Bo mạch / Sản xuất điện / Chất thải & tái chế / Luyện kim / Sản xuất Gỗ

 

Các dòng sản phẩm của Solberg:

 • Lọc khí đầu vào và giảm tiếng ồn.
 • Lọc khí đầu vào và giảm tiếng ồn
 • Máy khử sương mù dầu
 • Bộ giảm thanh/ Bộ lọc tiếng ồn
 • Bộ lọc sương mù dầu

 

 

Bài sản phẩm  TV:

 

 1. Bộ Lọc khí đầu vào và giảm tiếng ồn Solberg

 

Thiết bị khí nén cần được bảo vệ để đảm bảo hiệu suất hoạt động đáng tin cậy trong nhiều năm và bộ lọc thích hợp là điều cần thiết để ngăn ngừa sự cố máy bơm tốn kém và thời gian ngừng hoạt động. Dòng bộ lọc đầu vào và bộ giảm thanh lọc hoàn chỉnh của Solberg cung cấp các lựa chọn nhanh chóng và hiệu quả về chi phí để bảo vệ thiết bị và môi trường làm việc nơi có tiếng ồn.

Dòng Solberg  FS / PS: Bộ lọc cho Máy thổi & Máy nén.

Dòng Solberg  2G / QB: Bộ lọc giảm thanh nâng cao cho máy thổi.

Dòng Solberg F / FT: Bộ lọc đầu vào cho máy thổi.

Dòng Solberg SM: Bộ lọc SpinMeister Extreme Duty.

 

 1. Bộ Lọc và tách Solberg cho qui trình chân không

Khi nói đến hệ thống chân không, việc lựa chọn các thành phần lọc và tách thích hợp là điều cần thiết để đảm bảo tuổi thọ của hệ thống bơm, giảm chi phí bảo trì và tối đa hóa thời gian hoạt động của quy trình. Solberg có các giải pháp sản phẩm và kiến thức chuyên môn để giúp bạn tối ưu hóa quy trình của mình.

 

Bộ Lọc Loại bỏ tạp chất dạng hạt

Dòng Solberg CSL: Bộ lọc chân không góc phải nội tuyến

Dòng Solberg WL: Chân không trung bình / cao

Dòng Solberg ST / CT: Bộ lọc chân không thô nội tuyến

Dòng Solberg VTL / VTS: Bẫy hấp phụ hóa học.

Dòng Solberg HV: Bộ lọc vi khuẩn chân không y tế.

 

Bộ Lọc Loại bỏ chất lỏng / Bụi

Dòng Solberg STS: Bộ phân tách chất lỏng thẳng qua

Dòng Solberg LRS: Bộ phân tách chất lỏng góc phải

Dòng Solberg  DSP: Hệ thống thoát khí nén

 

Bộ Lọc Loại bỏ hơi nước

Dòng Solberg JRS: Bẫy phân tách nhiều tầng

Dòng Solberg JST / JCT: Bẫy chân không thẳng

Dòng Solberg VTL / VTS: Bẫy hấp phụ hóa học

 

 1. Máy khử sương mù dầu Solberg

Trong các ứng dụng làm việc liên tục quan trọng, thời gian hoạt động của thiết bị là ưu tiên. Thiết bị loại bỏ sương mù dầu của Solberg được thiết kế để giúp người vận hành động cơ và thiết bị tối đa hóa thời gian hoạt động và giảm bảo trì. Solberg cam kết cung cấp cho các nhà vận hành động cơ và tuabin các sản phẩm và sự hỗ trợ mà họ cần để thành công.

Dòng Solberg SME- Cung cấp tiêu chuẩn

Dòng Solberg BAE / FAE - đặt hàng theo yêu cầu

 

 1. Bộ giảm thanh Solberg  

Bộ giảm thanh hấp thụ của Solberg giúp giảm tiếng ồn không mong muốn trên đầu vào của bộ thổi tái sinh.

Bộ giảm thanh lọc xả khí Solberg lọc bụi và ngăn chặn tiếng ồn xả không mong muốn từ máy bơm chân không khô. Được thiết kế để tối thiểu việc giảm áp và hiệu suất cao.

Chúng tôi cũng cung cấp 1 bộ khung cơ sở (dòng Solberg BBF) với sơ đồ bố trí để giúp sắp đặt bộ quạt gió của bạn. Giảm kích thước tổng thể của máy thổi PD của bạn, giảm thiểu nhân công và thời gian lắp ráp, đồng thời xây dựng vỏ bọc âm thanh của bạn một cách cạnh tranh.

Khung giảm thanh xả khí Solberg Dòng BBF cho máy thổi PD

Dòng Solberg SLCR / SRCRT: Bộ giảm thanh cho quạt gió kênh bên

Dòng Solberg EFS: Bộ giảm thanh lọc xả nhỏ gọn

 

 1. Xả bơm chân không & tách khí / dầu Solberg

Bộ lọc khí thải dạng sương mù dầu thu giữ sương mù dầu, sương mù hoặc khói từ quá trình xả của máy bơm chân không.

Dòng Solberg EE và Solberg EF được thiết kế cho các máy bơm chân không trong phòng thí nghiệm và y tế, các thiết bị khử sương mù dầu nhỏ gọn này cung cấp tùy chọn van giảm áp ngược để hút sạch các chất bẩn được thu gom.

Dòng Solberg DSV và Solberg DEE loại bỏ cả sương dầu và các mùi không mong muốn từ khí thải của máy bơm.

Dòng Solberg HB: Ống thở thủy lực

Dòng Solberg HDL: Bộ lọc sương mù dầu công nghiệp

Dòng Solberg DSV / DEE: Bộ lọc mùi & sương mù dầu

Dòng Solberg EE: Bộ lọc sương mù dầu tuần hoàn