2FBDEF0730BE4CA595A5DEEC794C7895.jpg

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng các thiết bị đo áp suất của hãng Wise sau:

 

NO PRODUCT MODEL DownLoad
 
21 Manometer P961,P962,P963,P964,P965
 
20 Dry Type Diaphragm Pressure Gauge P770
 
19 High Temperature Pressure Gauge P740
 
18 Safety Pattern Pressure Gauge P359
 
17 Duplex Pressure Gauge P336,P338
 
     
16 Liquid Filled Pressure Gauge P259
 
15 Process Industry Pressure Gauge P330
 
14 Liquid Filled Industrial Pressure Gauge P258
 
13 Solid Front Safety Pressure Gauge P257
 
12 Process Industry Pressure Gauge P253
 
     
11 Industrial Service Pressure Gauge P252
 
10 Test Pressure Gauge P229,P335
 
9 Miniature Pressure Gauge P235
 
8 Receiver Gauge P228
 
7 Industrial Service Pressure Gauge P222
 
     
6 Industrial Service Pressure Gauge P221,P253
 
5 Heavy Duty Service Pressure Gauge P163
 
4 General Purpose Pressure Gauge P140
 
3 Freon Gas Service Pressure Gauge P112
 
2 Ammonia Service Pressure Gauge P111
 
     
1 General Service Pressure Gauge P110
 
 

 

Wise Vietnam | ANS Vietnam