Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Takex sau:

 

Product Number   Product Number  
GA-B1 DL GN-Z3C DL
GA-B2 DL GN-Z3C-J DL
GA-M3R DL GN-Z3CPN DL
GA-M3RPN DL GN-Z3CR DL
GA-MT1R DL GN-Z3CR-J DL
GA-MT1RPN DL GN-Z3CRPN DL
GA-S05R DL GN-Z3CRPN-J DL
GA-S05RPN DL GN series J-connector type DL
G-K7B DL GN series with bracket DL
GKM-BM05R DL GR02-DR14 DL
GKM-CM4R DL GR02S-DR DL
GKM-CR1 DL GR02S-DR14 DL
GKM-CS01R DL GR12GN DL
GKM-CS02R DL GR12GSN DL
GKM-CT15 DL GR12RN DL
GKM-M4R DL GR12RSN DL
GKM-R1 DL GR12UVS DL
GKM-S01R DL GR12UVSPN DL
GKM-S02R DL GR2M-DR DL
GKM-T15 DL GR2M-DR14 DL
GKS-B1 DL GR40RN DL
GKS-M4RF DL GR60RN DL
GKS-M4RFPN DL GS20N DL
GKS-R01F DL GS20RN DL
GKS-R01FPN DL GS20RSN DL
GKS-R10F DL GS20SN DL
GKS-R10FPN DL GS5N DL
GKS-T10RF DL GS5SN DL
GKS-T10RFPN DL GSM2RSN DL
GKS-T15F DL GSR05RN DL
GKS-T15FPN DL GSR05RN-J DL
GLT505 DL GSR05RSN DL
GLT505J DL GSR05RSN-J DL
GLT510 DL GSZ3RSN DL
GLT510J DL GSZ3SN DL
GLT520 DL GSZ5R DL
GLT520J DL GSZ5R-J DL
GLX505 DL GSZ5RS DL
GLX505J DL GSZ5RS-J DL
GLX510 DL GT1N DL
GLX510J DL GT1SN DL
GLX520 DL GT205AD DL
GLX520J DL GT210AD DL
GM05 DL GT21AD DL
GM10 DL GT22AD DL
GM30 DL GT23AD DL
GM5 DL GT25AD DL
GMR2RN DL GT27AD DL
GMR2RN-J DL GT2-DR DL
GMR2RSN DL GT2-DR14 DL
GMR2RSN-J DL GT2S-DR DL
GM-S5RT DL GT2S-DR14 DL
GM-S5RT-J DL GT2-WS DL
GM-S5RTPN DL GT2S-WS DL
GM-S5RTPN-J DL GT3N DL
GM-Z5RT DL GT3RSN DL
GM-Z5RT-J DL GT505J DL
GM-Z5RTPN DL GT510J DL
GM-Z5RTPN-J DL GT520J DL
G-MSB1 DL GT5RN DL
G-MTB1 DL GT5RN-J DL
G-MTB2 DL GT5RSN DL
GR02-DR DL GT5RSN-J DL
GN-M2CR DL GT7SN DL
GN-M2CR-J DL GTH500FEJ DL
GN-M2CRPN DL GTH505J DL
GN-M2CRPN-J DL GTH510J DL
GNP1 DL GTH520J DL
GNP2 DL GTH705V DL
GNP3 DL GTH710V DL
GNP5-1 DL GTHN600 DL
GN-PFA DL GTHN700 DL
GN-PFB DL GTSH705V DL
GN-R30C DL GTSH710V DL
GN-R30C-J DL GTSHN700 DL
GN-R30CPN DL GX505J DL
GN-R30CPN-J DL GX510J DL
GN-R40CR DL GX520J DL
GN-R40CR-J DL GXH505J DL
GN-R40CRPN DL GXH510J DL
GN-R40CRPN-J DL GXH520J DL
GN-R7C DL GXHN400 DL
GN-R7C-J DL GXHN700 DL
GN-R7CPN DL GXSH5015J DL
GN-R7CPN-J DL GXZV505BJ DL
GN-T10CR DL GXZV605BJ DL
GN-T10CR-J DL GXZV612BJ DL
GN-T10CRPN DL    
GN-T10CRPN-J DL    
GN-T7C DL    
GN-T7C-J DL    
GN-T7CPN DL    
GN-T7CPN-J DL    

 

Takex Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !