Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

Code                                      Model

120740 BKS-S48-15-CP-05                           
553607 BES 516-357-S 4-C                          
80000759 79-3430-236-04                             
111291 BTL5-P-5500-2                              
133128 BTL-P-1014-4R                              
124034 BMF 305K-PS-C-2-S49-00 2                   
80050488 79-3430-231-04                             
553854 BES 516-329-S 4-C                          
141830 BOS 5K-NS-ID10-02                          
135598 BOS 5K-PO-ID10-S75                         
135608 BOS 5K-PO-RD11-S75                         
135587 BOS 5K-PO-RR10-S75                         
141828 BOS 5K-PS-ID10-02                          
135597 BOS 5K-PS-ID10-S75                         
135607 BOS 5K-PS-RD11-S75                         
141825 BOS 5K-PS-RR10-02                          
135589 BOS 5K-PS-RR10-S75                         
153791 BES G06EB-NOC40F-S49G                      
153793 BES G06EB-POC40F-S49G                      
143573 BES M30MF-USC15B-BP03                      
11027374 C12F4A2-20K-122                            
149067 BKS-S 48-SP1-05                            
551327 BFO 18A-LEE-MZG-20-1                       
11000149 mic 600/D/TC                               
149579 BOS 21M-PA-LE10-S4                         
122920 BOS 6K-PU-1LQA-C-02                        
120327 BTL5-E10-M0175-P-S 32                      
180500 BES 516-300-S295/1 750-S4                  
123824 BIS C-326-10                               
81000139 BNL 5306-120-5-250                         
81000230 BNL 5306-120-5-400                         
127835 BTL6-A310-M0950-A1-S115                    
127836 BTL6-A310-M1000-A1-S115                    
142816 BIS L-503-PU1-20                           
131477 BTL6-A110-M1100-A1-S115                    
129351 BTL6-A110-M1200-A1-S115                    
139593 BTL6-A301-M0350-A1-S115                    
81101483 BTL6-P110-M1200-A1-S115                    
138220 BES 516-300-S 295/2 875-S 5                
143203 BES 516-300-S 295/3 775-S 5                
11001537 UCS-15/CDD/QM                              
117402 BTL5-E10-M0200-P-S 32                      
81000283 BNL 5308-100-02-0400                       
81000236 BNL 5308-100-03-400                        
81000218 BNL 5308-120-03-250                        
81101243 BTL5-C10-M0200-P-S32                       
81101362 BTL5-E10-M0200-P-KA05                      
11005181 lcs-130/DD/QP                              
117383 BTL5-A11-M0500-P-S32                       
80050919 lcs-25/DD/HV/QP                            
11005055 lcs-25/DD/QP                               
138923 BTL6-A301-M0400-A1-S115                    
80050887 GEL 248 V 1M 150 03                        
80050385 ZAN5 0128 012 0                            
550590 BOS 18-NF-1                                
550591 BOS 18-NF-2                                
552776 BOS 18-UK-10                               
143164 BES M30MF-USC15B-BV03                      
111636 BKS-S 20-4/GS 4-PU-00 3                    
148791 BES M30MF-USC15B-BV02                      
158955 BES Q08ZC-PSC20B-S49G                      
139709 BKS-S 20-4/GS49-PU-01                      
778004 BKS-S 51-00                                
553600 BES 516-377-E5-C-S 4                       
528672 BES 516-355-B0-C-05                        
553703 BES 516-360-B0-C-05                        
143516 BKS-S 20-4/GS 4-PU-01                      
153798 BES G06ED-NOC40F-BV02                      
153799 BES G06ED-NSC40F-BV02                      
153800 BES G06ED-POC40F-BV02                      
152835 BES G06ED-PSC40F-BV02                      
129999 BLE 18KW-NA-1PP-S4-C                       
126863 BLE 18KW-PA-1PP-S4-C                       
128349 BMF 305K-NS-C-2-PU-05                      
141819 BKS-S 49-4-PU-10                           
113747 BES 516-368-E0-C-03                        
170664 BES M12MG-GSC30B-BP05                      
126762 BES 516-327-S 4-W                          
516742 BKS-S 8-4-05                               
133126 BTL-P-1012-4R-PA                           
118804 BKS-S 98-00                                
117418 BTL5-P1-M0800-P-S 32                       
123210 BTL5-M1-M0800-P-S 32                       
81101306 BML-S1A1-A62Z-M300-90-KA02                 
553841 BIS F-300-10                               
117403 BTL5-E10-M0225-P-S 32                      
115170 BFO 18A-LCC-UZG-20-2                       
183266 BNI IOL-252-000-Z013                       
183267 BNI IOL-256-000-Z013                       
11003458 GEL 260-X-00250-K-0-9-1                    
11027282 GEL 2161Y015                               
11027282 GEL 2161Y015                               
551600 BOS R-8-22                                 
80051227 BES IKU-015 28-G-S4                        
185790 BTL5-M1-M0075-B-S32                        
136026 BOS 21M-NA-LE10-S4                         
8649 BES IKJ-S-050-P-2-S-S4-C                   
139594 BTL6-A301-M0450-A1-S115                    
122202 BTL5-P1-M0075-B-S 32                       
117289 BAW MKZ-471 19-S4                          
154725 BTL5-E17-M0250-P-S 32                      
131710 BTL5-E10-M0230-P-S32                       
119292 BTL5-E10-M0250-P-S 32                      
180452 BES 516-300-S295/2 875 -S4                 
180449 BES 516-300-S295-1 250-S4                  
145982 BSW 819-493-12L2                           
554345 BFO 04-PK-1                                
151713 BTL5-E50-M0560-J-DEXC-TA12                 
81100994 BTL5-E10-M0250-P-KA05                      
81000271 BNL 5308-160-03-0300                       
131902 BES 516-300-S 295/3 775-S 4                
81101487 BML-S1B0-Q53F-M410-K0-KA10                 
178854 BUS M18K0-XAFX-150-S04K                    
81000214 BNL 5308-120-03-0400                       
81000289 BNL 5308-160-03-0400                       
123389 BES IKV-045 23-G-Z-S 4                     
128657 BES 516-300-S 295/1 025-S 4                
80000837 ZAN3 0256 012 0                            
154408 BML-S1B0-Q61F-M420-K0-KA01S86A             
136863 BOS 5 HW2                                  
80050972 FA49-0001                                  
11003987 FA50-01                                    
11001408 FA50-02                                    
11004963 08-2425-010-000                            
11023879 08-2811-000-000                            
11023879 08-2811-000-000                            
11003514 08-1078-000-000                            
80000112 09-0433-87-05                              
11004480 08-2424-010-000                            
631885 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  1                  
631886 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  2                  
631887 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  3                  
631888 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  4                  
631889 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  5                  
631890 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  6                  
631891 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  7                  
80050613 09-9791-30-05                              
80050907 09-9748-00-03                              
11028145 V1400/VC1323A4R300S                        
11028117 V1482/VE63-23A4R300S                       
638667 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  8                  
81101628 BML-A013-M0045                             
80050906 09-9747-00-03                              
80051255 R1670/RELM 004-00246-0080-1                
80051162 FA 55-05                                   
11000224 FA51-1437                                  
11001668 FA55-03                                    
11000222 FA55-08                                    
121366 BES 517-132-M6-H                           
80050393 BKS-S 103-00                               
553031 BES 516-366-B0-C-05                        
121375 BES 517-132-M5-H                           
113958 BES M08EL-NSC25F-BV05-002                  
158956 BES Q08ZE-PSC-20B-S49G                     
143575 BES M30MF-USC15B-BV05                      
11027241 CSPC3A2-150-390                            
124040 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 2                   
80000789 79-3384-35-04                              
148734 BMF 307K-PS-C-2-PU-02                      
142925 BKS-S 19-4-PU-10                           
552143 BES 516-363-B0-C-PU-03                     
141939 BES 516-3017-G-E4-C-PU-05                  
141060 BKS-S 48-1/GS49-PU-02                      
141051 BKS-S 48-1/GS49-PU-01 5                    
126852 BOS 18KW-PA-1XA-C-02                       
126851 BOS 18KW-PA-1XA-S4-C                       
113783 BES M18ML-NSC80F-BV05-002                  
80002019 UHU-ENDFEST-275                            
776536 BSE 61-ERSATZ                              
772021 BSE 70                                     
771967 BSE 72                                     
130960 BES M18MI-NSC80B-BP03                      
553663 BES 516-370-B0-C-03                        
133732 BES 516-3023-E4-C-PU-05                    
122519 BKS-S134-17-05                             
139708 BKS-S 19-4/GS49-PU-01                      
774400 BNN 520-TB-150                             
135189 BMF 32M-PS-C-2-S 4                         
136306 BMF 32M-PS-C-2-S49                         
145342 BTL5-P1-M1000-P-KA15                       
117419 BTL5-P1-M1000-P-S 32                       
128734 BIS L 200-03/L                             
144203 BML-S1A1-A62Z-M310-90-S184                 
148827 RPT 3008P-SA01-S49-PU-02                   
119290 BTL5-A11-M0550-P-S 32                      
157109 BKT 67M-005-U-S92                          
125803 BKT 6K-001-N-S75                           
137577 BTL6-A301-M0500-A1-S115                    
125802 BKT 6K-001-N-02                            
551325 BFO 18A-LEE-UZG-20-3                       
526085 BFO 18A-XAE-MZG-30-3                       
551375 BFO 18V-LDD-SMG-23-1                       
136155 BOS 21-HW-1                                
136881 BOS 5-BL6                                  
146642 BTL6-E100-M0254-P-S115                     
131876 BGL 30A-004-S49                            
550598 BOS 18-PK-1                                
149594 BKT 21M-002-P-S4                           
81000200 BNL 5304-80-08-2500                        
81101604 BTL5-M1-M0100-B-S32                        
123233 BES Q40-SH-1                               
551426 BFO 18V-LCC-SMG-23-1 5                     
81100936 BTL5-E10-M0300-P-KA05                      
901050 BES 516-607 A                              
901051 BES 516-607 B                              
117404 BTL5-E10-M0300-P-S 32                      
81100811 BTL5-C10-M0300-P-S32                       
11001534 LPC-25/CI/M18                              
11001536 LPC-25/CU/M18                              
80050298 GEL 243 M 1 A                              
80000880 GEL 243 T1 A B                             
81200102 GEL 243 T1 A B T                           
117307 BTL5-P1-M0050-B-S 32                       
117308 BTL5-P1-M0100-B-KA05                       
117351 BTL5-P1-M0100-B-S 32                       
131877 BGL 50A-004-S49                            
81101257 BML-S1A1-Q61D-M300-20-KA05                 
11004064 STAHL 9170/20-12-11s                       
137546 BES 516-300-S 295/4 560-S 4                
143855 BIW1-A310-M0600-P1-S115                    
81000161 BNL 5306-120-6-350                         
11003463 GEL 260-X-10000-K-0-9-1                    
552344 BES 516-370-S 4-C                          
143509 BKS-S 20-3/GS 4-PU-00 6                    
162270 BKS-AD-05-RJ45/GS180-10                    
143852 BKS-S 20E-8-PU-03                          
129993 BOS 18KF-NA-1QD-C-02                       
126858 BOS 18KF-PA-1QD-C-02                       
126857 BOS 18KF-PA-1QD-S4-C                       
165068 BCC M313-0000-10-036-PS0334-100            
165098 BCC M324-0000-10-014-PS0434-100            
149183 BKS-S 20-4-SP1-05                          
775496 BES 516-314-N-RK                           
153794 BES G06ED-NOC40F-BP02                      
153795 BES G06ED-NSC40F-BP02                      
153796 BES G06ED-POC40F-BP02                      
80051241 79-4449-20-05                              
148660 BSB-04-P01P/4-M02K-HTS                     
780298 BNN 520-TB-120                             
117762 BKS-S 20-10-15                             
141813 BKS-S 20-8-PU-10                           
166064 BES 516-324-E0-C-03                        
142838 BKS-S 75-3-PU-10                           
513092 BES 516-383-E2-N-05                        
152274 BFO D22-LA-RB-EAK-10-02                    
144154 BKS-S 49E-4-PU-05                          
143566 BES M30MF-GSC15B-BP00 3-GS04               
122073 BES 517-398-NO-C-03                        
122069 BES 517-398-N2-C                           
122079 BES 517-399-NO-C-03                        
121964 BKS-B 49-1/GS 49-PU-02                     
118409 BTL2-S-5113-4 K                            
149427 BMF 273K-PS-C-2A-PU-02                     
80000599 99-0462-75-19                              
553843 BIS F-305-15                               
125804 BKT 6K-001-P-S75                           
143856 BIW1-A310-M0650-P1-S115                    
126667 BES 516-200-S 2/1 250-S5                   
6253 BDG 6360-1-05-1000-65                      
6254 BDG 6360-1-05-1024-65                      
6255 BDG-6360-1-05-2500-65                      
6943 BDG 6310-1-10-30-5000-65                   
6665 BDG 6360-1-10-30-5000-65                   
11003459 GEL 260-X-01000-K-9-9-1                    
132021 BOS 18 0-HW-1                              
81101182 BTL5-C10-M0350-P-S32                       
120328 BTL5-E10-M0350-P-S 32                      
125999 BIS C-810-0-003                            
130827 BIS S-810-0-003                            
122915 BOD 6K-RA01-S75-C                          
80002113 BDG-6360-1-05-500-65                       
80050843 BDG-63601-05-1000-65                       
131709 BTL5-E10-M0360-P-S32                       
6986 BDG 6360-1-05-0360-65                      
149595 BKT 21M-002-N-S4                           
81101533 BML S1A1-Q61D-M310-H0-KA05                 
131878 BGL 80A-004-S49                            
81000219 BNL 5308-80-04-400                         
81101648 BTL5-M1-M0150-B-S32                        
776397 BNN 520-R238                               
178199 BTL6-P110-M1500-A1-S115                    
81101530 BML S1B0-Q51H-M410-N0-KA15                 
81101522 BML S1B0-Q61F-M420-E0-KA15                 
81101206 BTL5-A11-M0600-P-KA05                      
148748 BKS-S 49-4-SP1-05                          
149446 BKS-S220-12-PB-10                          
149443 BKS-S221-12-PB-10                          
780052 BTL2-S-4414-4 Z                            
524443 BKS-S 22-10                                
551530 BES 516-3028-B0-C-03                       
553042 BES 516-3032-B0-C-03                       
118676 BIS C-128-05/L                             
129992 BOS 18KF-NA-1QD-S4-C                       
140925 BOS 18KF-PA-1PD-C-02                       
140943 BOS 18KF-PA-1PD-S4-C                       
777282 BEN 516-14-600                             
779558 BEN 516-14-650                             
776850 BEN 516-14-700                             
306099 BEN 516-14-750                             
139551 BOS 18KR-NU-PR10-02                        
139552 BOS 18KR-PU-PR10-02                        
144140 BKS-S 49-4/GS 4-PU-02                      
143517 BKS-S 20-4/GS 4-PU-02                      
142920 BKS-S 19-1/GS4-PU-03                       
120233 BKS-S 75-1/GS49-PU-00 1                    
183217 BMF 273K-PS-C-2A-SA95-S75-00 3             
181267 BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00 3             
6738 BDG-SG-11B/12B  W120/W95                   
121365 BES 517-132-M7-H                           
552533 BES 516-3019-S 4-C                         
115969 BEN 516-19-250                             
81101681 BTL5-E10-M0380-P-S32                       
81101289 BTL5-P1-M0102-Z-KA05                       
81100230 BTL5-P1-M0150-K-SR32                       
81101377 BTL5-P2-M0150-B-S32                        
117352 BTL5-P1-M0150-B-S32                        
126072 BIS C-720-01-03                            
125809 BKT 6K-001-P-02                            
81101183 BML-S1A1-Q61D-M310-10-KA02                 
144223 BML-S1A1-Q61D-M320-10-S184                 
131476 BTL6-A110-M1300-A1-S115                    
129353 BTL6-A110-M1400-A1-S115                    
129354 BTL6-A110-M1500-A1-S115                    
7870 BDG 6360-3-05-W045-1024-65                 
149583 BOS 21M-NA-LD10-S4                         
149577 BOS 21M-PA-LD10-S4                         
11000231 BDG-6360-3-10-30-2005-65                   
80051214 BDG-9112-3-05-01000-54                     
117405 BTL5-E10-M0400-P-S 32                      
146884 BWL 4040-D-L012-S49                        
146882 BWL 4040-D-L011-S49                        
130545 BNS 813-C02-X12-61-C-12-X001               
11002038 WMS-251/RT                                 
73700042 WMS-501/RT                                 
124063 BES 12-HW-1                                
167529 BDG 6460-1-10-30-0512-65                   
184865 BNI IOL-302-S01-Z012                       
144052 BMS RS-M-D12-1000-00                       
81101270 BML-M01-I45-A3-M2400-R0000                 
551322 BFO 18A-LEE-SMG-20-1                       
80050966 72-6324-00-04                              
135242 BMF 305M-PS-C-2-S 4                        
80002115 BDG 9B/10B                                 
552298 BKS-S 28E-10                               
143570 BES M30MF-GSC15B-BP05                      
143574 BES M30MF-USC15B-BP05                      
118322 BKS-S 87-00                                
152942 BMS BS-M-D12-0250-03                       
906074 BNN 520-UB-130                             
554039 BKS-S 19-3/GS 4-PU-01                      
143510 BKS-S 20-3/GS 4-PU-01                      
554011 BES 515-325-B0-C-PU-05                     
127902 BMF 303K-PS-C-2-PU-03                      
553591 BES 515-356-B0-C-PU-05                     
553058 BES 516-363-B0-C-05                        
124039 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 8                   
123067 BKS-S115-PU-05                             
141702 BKS-S182-00                                
517771 BES 516-383-E2-N-PU-03                     
134824 BMF 315K-PS-C-2-PU-05                      
164640 BML-S1B0-Q61G-M423-K0-KA01-S86A            
139595 BTL6-A301-M0550-A1-S115                    
139596 BTL6-A301-M0600-A1-S115                    
139598 BTL6-A301-M0650-A1-S115                    
117387 BTL5-A11-M0600-P-S 32                      
131479 BTL6-A310-M1100-A1-S115                    
131481 BTL6-A310-M1250-A1-S115                    
551328 BFO 18A-LEE-MZG-20-1 5                     
527195 BFO 18A-XAF-SMG-15-3                       
11004895 GEL 235-SB-13-00-C-E-S-1                   
122914 BOD 6K-RA01-C-02                           
132176 BTL5-P1-M1250-P-S 32                       
81100644 BTL5-P1-M1400-P-S32                        
119293 BTL5-E10-M0450-P-S 32                      
81101307 BML-S1A1-Q61G-M320-20-KA02                 
81100697 BTL5-P1-M1200-P-S32                        
158477 BWL 5454-D-L011-S49                        
146886 BWL 5454-D-L012-S49                        
119936 BFO 18V-XAC-SMG-30-2                       
81101272 BML-S1B0-Q51G-M403-20-KA05                 
81101303 BML-S1B0-Q53K-M403-20-KA05                 
11001505 mic 35/DD/TC/E                             
11002352 mic 35/EE/TC                               
11005839 ZFN 0853                                   
146887 BWL 6868-D-L011-S49                        
146888 BWL 6868-D-L012-S49                        
6731 BDG 6360-4S-05-U080-2048-65                
7438 BDG-6360-6S-05-U080-1024-65                
6774 BDG-6360-6S-05-U080-2500-65                
6764 BDG-6360-6S-U80-2048-65                    
81101381 BML-S1B0-Q53F-M420-20-KA15                 
81101382 BML-S1B0-Q61F-M420-10-KA15                 
81101387 BML-S1B0-Q61F-M420-H0-KA15                 
117354 BTL5-P1-M0200-B-KA05                       
126527 BIS C-701-A                                
551427 BFO 18V-LDD-SMG-23-1 5                     
149578 BOS 21M-PA-LR10-S4                         
122917 BOS 6K-NU-1LHA-C-02                        
551382 BFO 18V-XAD-SMG-30-2                       
551372 BFO 18V-LCC-SMG-23-2                       
117355 BTL5-P1-M0240-B-S 32                       
152679 BML-M02-I46-A0-T0500-R0000                 
132541 BTL6-P111-M1500-A1-S115                    
8801 BFO D22-XA-SB-EAK-20-02                    
772304 BSE 76                                     
81000150 BNL 8304-120-03-2000                       
553706 BES 516-360-S 4-C                          
552861 BES 515-325-S 4-C (BES 515-325-S4-C)                        
552863 BES 515-356-S 4-C                          
124041 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 5                   
525922 BKS-S 10-4-05                              
139558 BOS 18KR-NU-PR10-S4                        
139559 BOS 18KR-PU-PR10-S4                        
143176 BOS 12M-PS-1PD-B0-C-03                     
552237 BES 516-355-B0-C-PU-05                     
553705 BES 516-360-B0-C-PU-05                     
111059 BES 516-3032-B0-C-05                       
123176 BKS-B 48-1/GS 49-PU-05                     
141061 BKS-S 48-1/GS49-PU-03                      
553662 BES 516-370-B0-C-05                        
127909 BMF 305M-PS-C-2-S 49                       
154119 BMF 273K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
153218 BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00 5               
120804 BKS-B 20-4-PU-15                           
783563 BKS S32-M-L-00                             
553944 BES 516-329-E5-Y-S 4                       
80050537 BKS-B 20-8-PU-15                           
80051240 79-3580-32-08                              
139599 BTL6-A301-M0700-A1-S115                    
126813 BES 16-HW-1                                
126812 BES 24-HW-1                                
81101537 BML-S1B0-Q53F-M423-H0-KA02                 
131712 BTL5-E17-M0500-P-S32                       
139242 BTL5-E10-M0500-P-KA05                      
117406 BTL5-E10-M0500-P-S 32                      
131897 BES 516-300-S 295/1 250-S 5                
131879 BGL 120A-004-S49                           
81000294 BNL 5307-120-06-2000                       
125709 BAS S-700-I1-P1-S 4                        
164161 BAE-PS-XA-3Y-24-400-008                    
178826 BGL 120A-009-S49                           
11005027 VNP-35/DD/TC                               
11007673 mic 130/EE/TC                              
11024397 mic 25/EE/TC                               
526024 BFO 18A-XAC-SMG-30-2 5                     
81101337 BML-M01-I45-A3-M0250-R0000                 
136948 BIS L-405-033-001-05-MU                    
122916 BOS 6K-PU-1LHA-C-02                        
11002254 vnp-130/DD/TC                              
11002253 vnp-25/DD/TC                               
11000283 mic 130/DD/TC                              
11000386 mic 25/DD/TC                               
11000071 mic 35/DD/TC                               
146971 BDG 6360-1-05-1024-65-5M                   
131727 BTL5-A11-M0700-P-S32                       
80050921 mic-101/DD/HV/M30                          
80050962 mic-31/DD/HV/M30                           
116772 BOS 26K-NA-1LHB-S 4-C                      
111717 BOS 26K-PA-1LHB-S 4-C                      
152306 BOS 26K-PA-1LQP-S4-C                       
81101603 BTL5-M1-M0210-B-S32                        
81101674 BTL5-P1-M0220-B-KA05                       
553055 BIS C-122-AD-1                             
553056 BIS C-122-AD-2                             
130890 BES 516-200-S 2/2 875-S 21                 
81101166 BTL5-A11-M0750-P-KA05                      
171398 BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA                
168065 BML S1A1-Q61D-M310D0KA00 5S86A             
81101279 BML-S1A1-A62Z-M310-90-KA05                 
81101210 BML-S1A1-Q61D-M310-20-KA05                 
81101420 BML-S1A1-Q61D-M310-G0-KA05                 
81101329 BML-S1A1-Q61D-M320-20-KA05                 
81101552 BML-A013-M0250                             
552526 BES 516-325-B0-C-03                        
553052 BES 516-366-B0-C-PU-05                     
11028159 D12-5P4-000-A00                            
406128 BSE 67-AUSTAUSCHEINHEIT                    
772302 BSE 74                                     
772746 BSE 77                                     
123908 BKS-B 49-1/GS 49-PU-03                     
147392 BES 516-324-S49-C                          
118892 BES 516-325-S 4-C                          
11007566 BKM 7 - 6204216                            
80000546 80110
80050392 BKS-S105-00                                
121130 BES 517-352-N1-C                           
121351 BES 517-134-M7-H                           
134606 BKS-B 19-1-PU2-03                          
147036 BLS 12M-XX-1RD-S 4-L                       
134605 BKS-B 20-1-PU2-03                          
122258 BMF 305K-PS-C-2-S49-00 5                   
126604 BMF 305K-PS-C-2-S 4-03                     
124033 BMF 305K-PS-C-2-S49-00 1                   
127908 BMF 307K-PS-C-2-S4-00 2                    
554344 BFO D22-LA-CC-30                           
80050751 BNN-UR-004-040-12                          
137888 BMF 307K-NS-C-2-PU-05                      
81101273 BTL5-P1-M0225-Z-S32                        
81101121 BTL5-P2-M0205-B-KA05                       
81101003 BTL5-P2-M0205-B-S32                        
136028 BOS 21M-NA-LR10-S4                         
148289 BDG 6310-1-05-0720-67                      
112270 BDG-6110-1-05-2500-67                      
159603 BDG-6310-3-10-30-W201-2500-65              
148288 BDG-6360-1-05-0720-67                      
6994 BDG-6360-1-05-2500-67                      
130885 BES 516-200-S 2/3 775-S 21                 
117356 BTL5-P1-M0250-B-S 32                       
11005693 LCS-130/IU/QP                              
81101615 BML-S1B0-Q53G-M423-K0-KA05                 
11005665 lcs-25/IU/QP                               
80051191 lcs 100/IU/HV/QP                           
7589 BDG 6360-2-10-30-W120-2500-65              
80051069 lcs 30/IU/HV/QP                            
81101528 BML S1B0-Q51H-M410-N0-KA20                 
81000114 BNL 5306-120-02-600                        
7554 BDG 6009-2-10-30-W120-5000-65              
6461 BDG 6360-2-05-W031-2500-65                 
7390 BDG 6360-2-10-30-W126-1000-65              
7940 BDG 6360-2-10-30-W170-2500-65              
8260 BDG-6360-2-05-W031-0100-65                 
7125 BDG-6360-2-05-W031-1000-65                 
6743 BDG-6360-2-05-W120-1250-65                 
6228 BDG-6360-2-05-W31-5000-65                  
7548 BDG-6360-2-10-30-W126-0400-65              
126079 BDG-6360-2-10-30-W170-5000-65              
137578 BTL6-A301-M0750-A1-S115                    
8122 BDG-6360-16S-10-30W12710000 5M             
7951 BDG-6110-2-10-30-W031-6000-65              
81000278 BNL 5306-160-02-0510                       
6766 BDG 6360-3-05-3600-65-5M                   
118541 BES 516-706-B-3                            
131703 BTL5-E10-M0550-P-S 32                      
146889 BWL 9090-D-L011-S49                        
146890 BWL 9090-D-L012-S49                        
81100124 BTL5-P1-M0175-K-K10                        
6759 BDG 6360-4S-05-0050-65                     
131926 BTL6-A310-M1350-A1-S115                    
131483 BTL6-A310-M1500-A1-S115                    
185963 BTL5-M1-M1500-P-S32                        
132246 BDG-6009-2-05-W120-1024-65                 
80050836 BDG 6009-2-10-30-W120-0500-65              
11024455 TC-3200-EC-3100A                           
137052 BIS C-302-05                               
141818 BKS-S 49-1-PU-15                           
115379 BTL5-A-EH01                                
127906 BMF 307K-PS-C-2-PU-05                      
122083 BES 517-351-NO-C-03                        
122086 BES 517-351-N2-C                           
122090 BES 517-352-NO-C-03                        
164770 BNN UR-002-125-12                          
553862 BES 516-375-B0-C-PU-03                     
81000014 BNL 5304-120-04-2500                       
139553 BOS 18KR-NU-ID10-02                        
139554 BOS 18KR-PU-ID10-02                        
145220 BMF 315K-PS-C-2-S04-00 3                   
148502 BMF 307K-PO-C-2-SA2-S49-00 3               
144141 BKS-S 49-4/GS 4-PU-03                      
161946 BES G06E60-PSC15B-EP02                     
143715 BES 08-FA-49                               
128503 BES 516-325-S 4-CW                         
160147 BKS-S 20-3-25                              
553714 BES 516-3026-S 4-C                         
143518 BKS-S 20-4/GS 4-PU-03                      
126860 BOS 18KW-PA-1QC-C-02                       
126859 BOS 18KW-PA-1QC-S4-C                       
180129 BES 516-377-E0-C-03                        
122341 BMF 305K-NS-C-2-S49-00 2                   
134996 BOS 21M-PUS-LH12-S4                        
119287 BTL5-P1-M0340-B-S 32                       
117390 BTL5-A11-M0750-P-S 32                      
81101188 BML-S1B0-Q51G-M423-20-KA05                 
525982 BFO 18A-LCC-SMG-20-1 5                     
81100636 BTL5-P1-M1600-P-S 32                       
81000107 BNL 5304-160-06-2500                       
128735 BIS L 201-03/L                             
139600 BTL6-A301-M0800-A1-S115                    
154727 BTL5-P1-M1500-P-S 32                       
550768 BOS 18-PF-1                                
124062 BES 18-HW-1                                
125614 BMF 305-HW-24                              
81101250 BTL5-P1-M0255-Z-S32                        
81101070 BTL5-P2-M0255-B-KA05                       
81101005 BTL5-P2-M0255-B-S32                        
123710 BDG 6009-2-05-W088-2000-65                 
117357 BTL5-P1-M0300-B-S 32                       
125807 BOS 6K-NU-1LHA-SA1-C-02                    
125806 BOS 6K-PU-1LHA-SA1-C-02                    
8612 BAS S-700-LX-P1-S 4-ADT                    
80000341 ZAN5 0200 012 0                            
551376 BFO 18V-LDD-SMG-23-2                       
127792 BDG 6009-2-05-W197-2500-65                 
119318 BDG 6110-2-05-1024-65                      
80050127 BDG-6360-2-05-W031-3600-65                 
120334 BTL5-A11-M0800-P-S 32                      
155457 BML-M02-I34-A0-T4800-R0000                 
7742 BDG 6009-2-10-30-W120-0360-65              
6521 BDG 6360-10S-05-0625-65                    
114747 BDG 6360-2-05-W208-0500-65                 
7400 BDG 6360-2-10-30-W126-0500-65              
6485 BDG-6360-2-10-30-2500-65                   
6824 BDG 6360-0-05-3600-65                      
6020 BNN 520-UB-900                             
778124 BEN 516-14-800                             
135898 BMF 32M-NS-C-2-S4                          
527872 BES 516-118-B0-C-05                        
113724 BES 516-122-B0-C-05                        
528601 BES 516-123-B0-C-03                        
528581 BES 516-124-B0-C-03                        
80050905 BTL6-R1162                                 
127903 BMF 303K-PS-C-2-S49-00 2                   
121362 BES 517-132-M6-H-S 4                       
121361 BES 517-132-M7-H-S 4                       
81101616 BML M02-I45-A0-M0066-R0000                 
551477 BES 516-118-B0-C-PU-03                     
551476 BES 516-122-B0-C-PU-03                     
147380 BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00 3               
155059 BKS-S 19-14-PU-10                          
129988 BOS 18KF-NA-1PE-S4-C                       
126854 BOS 18KF-PA-1PE-C-02                       
126853 BOS 18KF-PA-1PE-S4-C                       
524002 BES 516-146-E0-X-PU-05                     
148504 BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00 3               
120384 BES 516-325-G-S 4-L                        
180205 BNN TR-005-100-12                          
326119 BNN-TR-004-125-12                          
776266 BNN 520-TB-200                             
516747 BKS-S 8-4-10                               
142915 BKS-S 19-3/GS 4-PU-02                      
143512 BKS-S 20-3/GS 4-PU-02                      
139560 BOS 18KR-NU-ID10-S4                        
139561 BOS 18KR-PU-ID10-S4                        
180437 BES 516-200-S2/2 062-S21                   
164963 BES 516-200-S2/1 025-S21                   
11000422 mic 130/DD/TC/E                            
126697 BTL5-P1-M0350-B-S 32                       
81101091 BTL5-P1-M0350-K-SR32                       
81101120 BTL5-P2-M0205-B-KA10                       
81101071 BTL5-P2-M0305-B-KA05                       
81101004 BTL5-P2-M0305-B-S32                        
145736 BIS L-405-033-002-05-MU                    
148199 BIS L-405-033-003-05-MU                    
148207 BIS L-405-033-004-05-MU                    
139601 BTL6-A301-M0900-A1-S115                    
118569 BTL5-E17-M0610-P-S 32                      
128119 BMF 21-HW-10-E                             
122201 BTL5-P1-M0300-B-KA10                       
123975 BIS C-300-ZA1                              
81101383 BML-S1A2-A62Z-M310-90-KA02                 
81101175 BML-S1B0-Q53G-M413-10-KA05                 
146892 BWL 110110-D-L011-S49                      
146891 BWL 110110-D-L012-S49                      
11005505 GEL 243T-1-CS                              
139246 BTL5-P1-M0400-B-S32                        
131725 BTL5-A11-M0850-P-S32                       
81101173 BTL5-A11-M0900-P-KA05                      
139602 BTL6-A301-M0950-A1-S115                    
116041 BES 516-325-E4-C-PU-03                     
550790 BES 516-355-S 4-C                          
116310 BES 516-356-E4-C-PU-03                     
510081 BES 516-326-E3-N-03                        
906075 BNN 520-UB-125                             
153843 BSE 69 1-RK                                
552525 BES 516-356-B0-C-03                        
553606 BES 516-329-B0-C-03                        
141811 BKS-S 20-4-PU-15                           
153654 BMF 303K-PS-C-2A-PU-02                     
106026 BNN 520-81-S-90                            
774744 BNN 520-TB-250                             
6009 BNN 520-UB-150                             
553745 BES 515-326-B0-C-PU-05                     
553923 BES 516-362-B0-C-PU-05                     
550798 BES 516-361-S 4-C                          
120613 BES 516-356-S 4-C                          
11004290 79-6329-200-12                             
80050902 BTL6-R1163                                 
150376 BMS BS-M-D12-0250-01                       
120389 BES 516-326-S 4-W                          
149792 BIS M-105-01/A                             
7466 BDG-SG-41B/42B  W060                       
136030 BOS 21M-NUS-LH12-S4                        
81101407 BML-M01-I45-A0-M0306-R0000                 
118669 BOS 36-HW-1                                
128947 BES 12 0-KB-602-06/12                      
80051247 BDG-6009-2-10-30-0500-65                   
81000262 BNL 5304-80-10-2500                        
119782 BCS 018-PO-1-C-S 4-SA 1                    
554134 BES 30 0-KH-2L/W                           
554133 BES 30 0-KH-2S/W                           
81100420 BTA G11-0300-E                             
80050872 BDG 6360-3-05-2500-67-5M                   
119294 BTL5-E10-M0600-P-S 32                      
906704 BKV 529-90-E                               
171400 BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA                
11001350 mic 340/DD/TC                              
149066 BIS L-810-0-003                            
80050873 BDG-6360-1-05-2500-67-5M                   
125814 BOS 26K-PA-1LHC-S 4-C                      
81101238 BTL5-A11-M0050-P-SA240-S92                 
80050425 ZAN5 0100 013 0                            
80051223 ZAN5 0100 018 0                            
553644 BOS 18M-GU-1PF-S4-Y                        
525593 BFO 18A-LEE-MZG-20-2                       
81100992 BTL5-A11-M0950-P-S32                       
120330 BTL5-E10-M0650-P-S 32                      
151734 BDG-6360-3-05-Z065-2000-65                 
117393 BTL5-A11-M0900-P-S 32                      
528562 BES 516-111-B0-C-05                        
528602 BES 516-123-B0-C-05                        
528582 BES 516-124-B0-C-05                        
140945 BOS 18KF-PA-1N1R-S4-C                      
140953 BOS 18KF-PA-1TB-S4-C                       
140947 BOS 18KF-NA-1FR-S4-C                       
140949 BOS 18KF-PA-1FR-S4-C                       
118194 BMF 305K/HW20-PS-C-2-S4-00 2               
156406 BFO D10-XA-HB-EAK-10-02                    
783554 BKS S32-M-C-00                             
118272 BKS S92-R01                                
118273 BKS S94-R01                                
552423 BFO 74A-XA-HB-PZK-10-02                    
113990 BES M30ML-NSC10B-BV05-002                  
143076 BES Q08ZC-POC-20B-S49G                     
136127 BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00 2               
134150 BKS-S135-M00                               
128619 BKS-S147M-00                               
139989 BMF 303K-PS-C-2A-PU-03                     
122087 BES 517-351-NO-C-PU-03                     
166067 BES 516-383-E0-C-03                        

 

Balluff Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !