Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng danh sách các thiết bị của hãng Wise sau:

 

NO PRODUCT MODEL 
1 Đồng hồ nhiệt độ Wise T359
2 Đồng hồ nhiệt độ Wise T290
3 Đồng hồ nhiệt độ Wise T263
4 Đồng hồ nhiệt độ Wise T259
5 Đồng hồ nhiệt độ Wise T250
6 Đồng hồ nhiệt độ Wise T239
7 Đồng hồ nhiệt độ Wise T230
8 Đồng hồ nhiệt độ Wise T229
9 Đồng hồ nhiệt độ Wise T222
10 Đồng hồ nhiệt độ Wise T220
11 Đồng hồ nhiệt độ Wise T219
12 Đồng hồ nhiệt độ Wise T212
13 Đồng hồ nhiệt độ Wise T210
14 Đồng hồ nhiệt độ Wise T191
15 Đồng hồ nhiệt độ Wise T190
16 Đồng hồ nhiệt độ Wise T140
17 Đồng hồ nhiệt độ Wise T120
18 Đồng hồ nhiệt độ Wise T114
19 Đồng hồ nhiệt độ Wise T112
20 Đồng hồ nhiệt độ Wise T111
21 Đồng hồ nhiệt độ Wise T110
22 Đồng hồ nhiệt độ Wise T761,T762,T763,T764
23 Đồng hồ nhiệt độ Wise T751,T752,T753,T754
24 Đồng hồ nhiệt độ Wise T721,T722,T723,T724
25 Đồng hồ nhiệt độ Wise T711,T712,T713,T714
26 Đồng hồ nhiệt độ Wise T521,T522,T523,T524,T525
27 Đồng hồ nhiệt độ Wise T501,T502,T503,T504,T505
28 Đồng hồ nhiệt độ Wise T930
29 Đồng hồ nhiệt độ Wise T990
30 Đồng hồ nhiệt độ Wise T953
31 Đồng hồ nhiệt độ Wise T941,T942
32 Đồng hồ nhiệt độ Wise T931,T932
33 Đồng hồ nhiệt độ Wise R121, R122
34 Đồng hồ nhiệt độ Wise R111, R112
35 Đồng hồ nhiệt độ Wise R221, R222
36 Đồng hồ nhiệt độ Wise R211, R212
37 Đồng hồ nhiệt độ Wise R701, R702
38 Đồng hồ nhiệt độ Wise R601, R602, R611, R612
39 Đồng hồ nhiệt độ Wise R511, R512, R521, R522
40 Đồng hồ nhiệt độ Wise R311, R312, R321, R322, R331, R332, R430
41 Đồng hồ nhiệt độ Wise A630, A631, A632
42 Đồng hồ nhiệt độ Wise A610, A611, A612, A623
43 Đồng hồ nhiệt độ Wise A600, A601, A602
44 Đồng hồ nhiệt độ Wise A500,A510
45 Đồng hồ nhiệt độ Wise MTM
46 Đồng hồ nhiệt độ Wise R912
47 Đồng hồ nhiệt độ Wise T400

 

Wise Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !