Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Celduc sau:

PSS59050

Sensor 0 + F / cable 5m

PSS59150

Sensor 0 + F / cable 5m / led

PSS79050

Sensor 2 O / cable 5m

PSS79150

Sensor 2 O / cable 5m / led

PXS10350

Sensor 2F+1O/Cable 5m/6fils

PXS59010

Sensor 0 + C / Cable 10 m

PXS59150

Sensor 0 + F / cable 5m / led

PXS70150

Sensor 2 O + F / cable 5m / led

PXS79010

Sensor 2 O / cable 10 m

PXS79020

Sensor 2 O / cable 2 m

PXS79150

Sensor 2 O / cable 5 m / led

   

P2000100

Magnet for PXS

P3000100

Magnet for PSS

XKA20420

4A/230Vac/Ctrl 6-30Vdc

XKA70420

4A/230Vac/Ctrl 15-30vac

XKA70440

4A/400Vac/Ctrl 15-30Vac/dc

XKA90440

4A/400Vac/Ctrl 150-240Vac/dc

XKB20420

4A/230Vac/Ctrl 10-30Vdc

XKD10120

1A/200Vdc/Ctrl 5-30Vdc

XKD10306

3A/60Vdc/Ctrl 5-30Vdc

XKD11306

3A/60Vdc/Cde 5-30Vdc

XKD11306D

3A/60Vdc/Cde 5-30Vdc

XKD70306

3A/60Vdc/Ctrl 15-30Vac/dc

XKD90306

3A/60Vdc/Ctrl 90-240Vac/dc

XKH20120

10A/12-280Vac/Crtl 10-32Vdc

XKLD0020

4A/10-100Vdc/Ctrl24Vdc/Protec.

XKLD31006

10A/36Vdc/Ctrl 10-30Vdc

XKM22440

2,5AC3/400Vac/Ctrl 15-40Vdc

XKM23440

2,5AC3/400Vac/Ctrl 12-35Vdc

XKR24440

2,5AC3/400Vac/Ctrl 15-40Vdc

SLA01220

2A/12-280Vac/Ctrl3-10Vdc

SLA02220

2A/12-280Vac/Ctrl7-20Vdc

SLA03220

2A/12-280Vac/Ctrl18-32Vdc

SLD01205

 

SLD01210

2,5A/60Vdc/Ctrl3-10Vdc

SLD02205

4A/32Vdc/Ctrl7-20Vdc

SLD03205

4A/32Vdc/Ctrl18-32Vdc

SLD03210

2,5A/60Vdc/Ctrl18-32Vdc

SPA07420

4A/230Vac/Cmd 24Vac/dc

SPD03505

5A/24Vdc/Cmd 24Vdc

STA07220

2A/230Vac/Cmd 24Vac/dc

STD03205

2,5A/24Vdc/Cmd 24Vdc

STD03505

5A/24Vdc/Cmd 24Vdc

STN07105

1A/24Vac/dc/Cmd 24Vac/dc

ESD01000

ST/SP base for PCB for 1 relay

ESD05000

ST/SP base for DIN rail for 1 relay

ESD08000

ST/SP base for DIN rail for 8 relays

ESD08100

SLA/SLD base for DIN rail for 8 relays

ESD16000

ST/SP base for DIN rail for 16 relays

ESD16100

ST/SP base for DIN rail for 2x8 relays

SH555100

5A/400Vac/Ctrl 3-30V

SKA10420

4A/230Vac/Ctrl 2.5-10V

SKA10440

4A/400Vac/Ctrl 2.5-10V

SKA11420

4A/230Vac/Ctrl 3-10V/Led

SKA11421

4A/230Vac/Ctrl 3-10V/Led/Random.

SKA11440

4A/400Vac/Ctrl 3-10V/Led

SKA11441

4A/400Vac/Ctrl 3-10V/Led/Random.

SKA20420

4A/230Vac/Ctrl 4-30V/VDR

SKA20421

4A/230Vac/Ctrl 3-30V/Random.

SKA20440

4A/440Vac/Ctrl 4-30V/VDR

SKA20441

4A/440Vac/Ctrl 3-30V/Random.

SKA20460

4A/24-600Vac/Ctrl 5-30Vdc

SKA21420

4A/230Vac/Ctrl 7-30V/Led

SKA21421

4A/230Vac/Ctrl 7-30V/Led/Random.

SKA21440

4A/440Vac/Ctrl 7-30V/Led

SKA21441

4A/440Vac/Ctrl 7-30V/Led/Random.

SKB10420

4A/230Vac/Ctrl 3-10V

SKB10440

4A/440Vac/Ctrl 3.7-10V

SKB20420

4A/230Vac/Ctrl 8-30V

SKB20440

4A/440Vac/Ctrl 9-30V

SKD10120

1A/220Vdc/Ctrl 3-30V

SKD10306

3A/60Vdc/Ctrl 3-30V

SR541100

3A/230Vac/Ctrl 3-30V

SKL10120

16A@50°C*/230Vac/Ctrl 4-14 VDC

SKL20120

16A@50°C*/230Vac/Ctrl 8-32VDC

SKL10220

25A(22A@40°C*)/230Vac/Ctrl 4-14VDC

SKL20220

25A(22A@40°C*)/230Vac/Ctrl 8-32VDC

SKL10240

25A(22A@40°C*)/400Vac/Ctrl 4-14VDC

SKL15240

25A(22A@40°C*)/400Vac/Ctrl 5-15VDC

SKL20240

25A(22A@40°C*)/400Vac/Ctrl 8-32VDC

SKL10520

50A(27A@30°C*)/230Vac/Ctrl 4-14VDC

SKL20520

50A(27A@30°C*)/230Vac/Ctrl 8-32VDC

SKL10540

50A(27A@30°C*)/400Vac/Ctrl 4-14VDC

SKL20540

50A(27A@30°C*)/400Vac/Ctrl 8-32VDC

SKL10740

75A(30A@20°C*)/400Vac/Ctrl 4-14VDC

SKL20740

75A(30A@20°C*)/400Vac/Ctrl 8-32VDC

SKLD10510

8A/60Vdc/Ctrl 3-10Vdc

SKLD11006

10A/60Vdc/Ctrl 3-10Vdc

SKLD30510

8A/100Vdc/Ctrl 7-30Vdc

SKLD30520

8A/200Vdc/Cmd 18-32Vdc

SKLD31006

10A/60Vdc/Ctrl 7-30Vdc

   

SKH includes the heatsink

 

SKH10120

10A@20°C/230Vac/Ctrl 4-14VDC

SKH20120

10A@20°C/230Vac/Ctrl 8-32VDC

SKH10240

10A@20°C/400Vac/Ctrl 4-14VDC

SKH20240

10A@20°C/400Vac/Ctrl 8-32VDC

WF042000

Heatsink 3,6 K/W for 4 SKL relays

WF032000

Heatsink 2,6 K/W for 6 SKL relays

1L941000

clip for SKL mounting

1L942000

clip and screw for SKL mounting

SN842500

25A/24-280Vac/Ctrl 15-32VDC

SHT842100

3x25A / 24-280Vac / Ctrl 3,5-10Vdc

SHT842300

3-25A / 24-280Vac / Ctrl 10-30Vdc

SCC10506

5 A - 60 Vdc - Ctrl 3-16 Vdc

SCC11506

15 A - 60 Vdc - Ctrl 3-16 Vdc

SCC20506

5 A - 60 Vdc - Ctrl10-32 Vdc

SCC21506

15 A - 60 Vdc - Ctrl 10-32 Vdc

SCC21520

15 A - 200 Vdc - Ctrl 10-32 Vdc

SCI0100600

100A - 600Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

SCI0251700

25A - 1700Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

SCI0501200

50A - 1200Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

SCM0100200

100 A - 200 Vdc -Ctrl 4,5-32Vdc

SCM015075

150 A - 75 Vdc - Ctrl 4,5 - 32Vdc

SCM0150100

150 A - 100 Vdc - Ctrl 4,5 - 32Vdc

SCM030200

30A - 200 Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

SCM040600

40A - 600 Vdc - Ctrl 4,5-32Vdc

SGC20420

20 A - 200 Vdc - Ctrl 3-30 Vdc

SGD17100

60 A - 30 Vdc - Ctrl 3-32 Vdc

SOM020100

20A - 100Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

SOM020200

20A - 200Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

SOM02060

20A - 60Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

SOM040100

40A - 100Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

SOM040200

40A - 200Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

SOM04060

40A - 60Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

SOM06075

60A - 75 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

XKRD30506

Motor reverser 24Vcc/5A

SGRD01006

Motor reverser 24Vcc/10A

 

 

ESO01000

Protection module in SO housing 80A/200Vcc

ESO02000

Protection module in SO housing 80A/75Vcc

SEA05020

Input 180-280Vac

SEA05022

Input 90-280Vac

SEA15010

Input 90-140Vac

SEA24020

Input 180-280Vac

SEC05003

Input 10-32Vdc

SEC05103

Input 10-32Vdc

SSA05320

Output 3A/12-280Vac

SSA24320

Output 3A/12-280Vac

SSC05306

Output 3A/3-60Vdc

SSC15306

Output 3A/3-60Vdc

SSC24306

Output 3A/3-60Vdc

EBS01000

Support 1 E/S

ST645000

12A - 230Vac

ST647000

25A - 230Vac

SG441020

10A/230Vac/Ctrl 0-10v

SG444020

40A/230Vac/Ctrl 0-10v

SG444120

40A/230Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

SG444420

40A/230Vac/Ctrl 4-20mA

SG464020

40A/400Vac/Ctrl 0-10v

SG464120

40A/400Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

SG464420

40A/400Vac/Ctrl 4-20mA

SG468020

70A-400Vac/Ctrl 0-10v

SG468420

70A-400Vac/Ctrl 4-20mA

SG469020

110A-400Vac/Ctrl 0-10v

SG469120

110A-400Vac/Ctrl potentiometer

SG469420

110A-400Vac/Ctrl 4-20mA

SG541020

10A/230Vac/Ctrl 0-10v

SG541120

10A/230Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

SG541420

10A/230Vac/Ctrl 4-20mA

SG544020

40A/230Vac/Ctrl 0-10v

SG544120

40A/230Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

SG564020

40A/400Vac/Ctrl 0-10v

SG564120

40A/400Vac/Ctrl 0-5v/potentiometer

SG564420

40A/400Vac/Ctrl 4-20mA

 

Celduc Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !