Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

PHASENFOLGERELAIS AI 941N.06 3AC50HZ 400V 0044691
PHASENFOLGERELAIS AI 941N.06 3AC50HZ 415V 0009043
PHASENFOLGERELAIS AI 941N.06 3AC50HZ 440V 0009127
PHASENFOLGERELAIS AI 941N.06 3AC50HZ 500V 0008744
PHASENFOLGERELAIS AI 941N.06 3AC60HZ 400V 0008746
PHASENFOLGERELAIS AI 941N.06 3AC60HZ 440V 0057074
PHASENFOLGERELAIS AI 941N.06 3AC60HZ 500V 0008567
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC50HZ 220V 0001273
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC50HZ 380V 0001274
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC50HZ 400V 0040773
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC50HZ 415V 0001277
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC50HZ 440V 0011860
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC50HZ 500V 0001278
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC60HZ 220V 0001280
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC60HZ 240V 0016874
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC60HZ 380V 0001281
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC60HZ 400V 0040750
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC60HZ 415V 0014823
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC60HZ 440V 0001282
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001 3AC60HZ 500V 0007663
ASYMMETRIERELAIS AI 942.001/300 3AC50HZ 380V 0045269
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC50HZ 220V 0025180
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC50HZ 240V 0038466
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC50HZ 380V 0012976
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC50HZ 400V 0040740
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC50HZ 415V 0015351
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC50HZ 500V 0024296
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC60HZ 220V 0022354
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC60HZ 380V 0029404
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC60HZ 415V 0034958
ASYMMETRIERELAIS AI 942.002 3AC60HZ 440V 0021820
ASYMMETRIERELAIS AI 942.06 3AC50HZ 220V 0015826
ASYMMETRIERELAIS AI 942.06 3AC50HZ 380V 0001275
ASYMMETRIERELAIS AI 942.06 3AC50HZ 400V 0054199
ASYMMETRIERELAIS AI 942.06 3AC50HZ 415V 0012295
ASYMMETRIERELAIS AI 942.07 3AC50HZ 220V 0010250
ASYMMETRIERELAIS AI 942.07 3AC50HZ 380V 0001276
ASYMMETRIERELAIS AI 942.07 3AC60HZ 440V 0030651
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 A  AC50/60HZ 230V 6S 0023197
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 A  DC24V 0,3-6S 0029059
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0001916
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0001917
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,3-6S 0001919
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,05-1S 0019460
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,15-3S 0030672
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,3-6S 0019601
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,05-1S 0011741
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,15-3S 0011742
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,3-6S 0008715
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0001922
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0001924
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,3-6S 0001926
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0007761
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0007762
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,3-6S 0007872
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0001903
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0001904
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,3-6S 0001906
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0001910
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0001911
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,3-6S 0001913
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,05-1S 0037561
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,15-3S 0021112
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,3-6S 0019698
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC110V 0,05-1S 0014321
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC110V 0,15-3S 0014322
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC110V 0,3-6S 0014292
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC125V 0,05-1S 0030784
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC125V 0,15-3S 0028406
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC125V 0,3-6S 0040669
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC127V 0,05-1S 0030652
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC220V 0,05-1S 0014323
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC220V 0,15-3S 0014324
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC220V 0,3-6S 0014325
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC24V 0,05-1S 0001930
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC24V 0,15-3S 0001931
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC24V 0,3-6S 0001932
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC30V 0,15-3S 0010298
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC48V 0,05-1S 0018906
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC48V 0,15-3S 0018921
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC48V 0,3-6S 0016581
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC60V 0,05-1S 0020197
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC60V 0,15-3S 0014763
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082 DC60V 0,3-6S 0014462
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 110V 0,5S 0008124
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 115V 0,5S 0033424
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 230V 0,1S 0059001
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 230V 0,5S 0008003
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 24V 0,5S 0008122
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 AC50/60HZ230V 0,06S 0061956
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 AC50/60HZ230V 0,26S 0058148
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 DC24V 0,5S 0008127
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/03 DC60V 0,5S 0048516
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/60 AC115V 0,15-3S 0035182
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/60 AC115V 0,3-6S 0037056
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/60 AC230V 0,05-1S 0053853
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 953N.0082/60 AC230V 0,3-6S 0041414
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0010738
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0010739
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0009131
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0001961
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0011861
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 5-100S 0010771
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,05-1S 0033531
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,15-3S 0044534
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,5-10S 0022335
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 1,5-30S 0021771
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,05-1S 0039928
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,15-3S 0019709
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S 0012382
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S 0010721
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 15-300S 0012616
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 5-100S 0012615
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0010632
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0010633
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,3-6S 0041028
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0006562
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0007953
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0007820
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0008049
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0024945
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0016183
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0007764
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0007765
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 15-300S 0008106
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 5-100S 0007766
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0012712
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0012713
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0008454
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0008455
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0008457
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 5-100S 0008456
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,05-1S 0045940
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,15-3S 0033647
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,5-10S 0052027
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0013118
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0013119
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0007763
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0005758
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 15-300S 0008104
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 5-100S 0006407
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S 0021143
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 0,5-10S 0020403
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 1,5-30S 0037882
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 AC50/60HZ 60V 0,5-10S 0016847
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 DC24V 0,05-1S 0011491
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 DC24V 0,15-3S 0011492
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 DC24V 0,3-6S 0038665
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 DC24V 0,5-10S 0011493
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 DC24V 1,5-30S 0011494
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 DC24V 15-300S 0011496
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 DC24V 5-100S 0011495
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82 DC30V 15-300S 0030434
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/004 50/60HZ 230V 0,15-3S 0033298
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/004 50/60HZ 230V 1,5-30S 0037909
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/004 50/60HZ230V 1,5-10S 0035982
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/004 AC50/60HZ 230V 100S 0032663
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/004 DC24V 0,15-3S 0034823
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/025 50/60HZ 230V 1,5-30S 0025340
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/025 50/60HZ 42V 1,5-30S 0040028
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/05 AC50/60HZ 110V 0,05S 0028760
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,05S 0021608
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,25S 0009545
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,26S 0032599
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 30S 0014551
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/05 AC50/60HZ 240V 30S 0033023
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/05 AC50/60HZ 42V 0,05S 0027557
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/05 DC24V 0,1S 0044642
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 50/60HZ 115V 1,5-30S 0033475
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 50/60HZ 230V 0,5-10S 0036877
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 50/60HZ 230V 1,5-30S 0059788
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 50/60HZ 24V 0,5-10S 0039806
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S 0029509
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 50/60HZ 440V 1,5-30S 0034168
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 DC24V 0,05-1S 0035150
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 DC24V 1,5-30S 0035684
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/070 DC24V 15-300S 0054902
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/200 AC50/60HZ 230V 10S 0040834
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82/200 AC50/60HZ 42V 10S 0031925
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82'A' AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0020992
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AI 954N.82'A' DC24V 1.5-30S 0029119
WISCHRELAIS AI 983N.0051 AC50/60HZ 110V 0002025
WISCHRELAIS AI 983N.0051 AC50/60HZ 127V 0058691
WISCHRELAIS AI 983N.0051 AC50/60HZ 230V 0002027
WISCHRELAIS AI 983N.0051 AC50/60HZ 240V 0002028
WISCHRELAIS AI 983N.0051 AC50/60HZ 24V 0002024
WISCHRELAIS AI 983N.0051 AC50/60HZ 42V 0006622
WISCHRELAIS AI 983N.0051 DC110V 0008192
WISCHRELAIS AI 983N.0051 DC220V 0008193
WISCHRELAIS AI 983N.0051 DC24V 0006187
WISCHRELAIS AI 983N.0051 DC60V 0002029
WISCHRELAIS AI 983N.0051/070 AC50/60HZ 110V 0045177
WISCHRELAIS AI 983N.0051/14 AC50/60HZ 24V 0,2S 0029028
WISCHRELAIS AI 983N.0071 AC50/60HZ 110V 0002005
WISCHRELAIS AI 983N.0071 AC50/60HZ 127V 0007320
WISCHRELAIS AI 983N.0071 AC50/60HZ 230V 0002007
WISCHRELAIS AI 983N.0071 AC50/60HZ 240V 0010945
WISCHRELAIS AI 983N.0071 AC50/60HZ 24V 0002003
WISCHRELAIS AI 983N.0071 AC50/60HZ 42V 0005806
WISCHRELAIS AI 983N.0071 AC50/60HZ 60V 0045825
WISCHRELAIS AI 983N.0071 DC110V 0002009
WISCHRELAIS AI 983N.0071 DC127V 0017784
WISCHRELAIS AI 983N.0071 DC220V 0002010
WISCHRELAIS AI 983N.0071 DC24V 0002008
WISCHRELAIS AI 983N.0071 DC48V 0012383
WISCHRELAIS AI 983N.0071 DC60V 0009903
WISCHRELAIS AI 983N.0071/13 AC110V 1-1,5S 0038214
WISCHRELAIS AI 983N.0071/13 AC230V 1-1,5S 0030673
WISCHRELAIS AI 983N.0071/13 DC220V 1-1,5S 0032469
WISCHRELAIS AI 983N.0072 AC50/60HZ 110V 0002013
WISCHRELAIS AI 983N.0072 AC50/60HZ 127V 0007768
WISCHRELAIS AI 983N.0072 AC50/60HZ 230V 0002014
WISCHRELAIS AI 983N.0072 AC50/60HZ 240V 0028399
WISCHRELAIS AI 983N.0072 AC50/60HZ 24V 0002012
WISCHRELAIS AI 983N.0072 DC110V 0007770
WISCHRELAIS AI 983N.0072 DC220V 0007771
WISCHRELAIS AI 983N.0072 DC24V 0002015
WISCHRELAIS AI 983N.0072 DC60V 0007040
WISCHRELAIS AI 983N.11 AC50/60HZ 110V 0006381
WISCHRELAIS AI 983N.11 AC50/60HZ 115V 0031537
WISCHRELAIS AI 983N.11 AC50/60HZ 127V 0000784
WISCHRELAIS AI 983N.11 AC50/60HZ 230V 0002032
WISCHRELAIS AI 983N.11 AC50/60HZ 240V 0013223
WISCHRELAIS AI 983N.11 AC50/60HZ 24V 0002030
WISCHRELAIS AI 983N.11 AC50/60HZ 42V 0008750
WISCHRELAIS AI 983N.11 AC50/60HZ 48V 0026862
WISCHRELAIS AI 983N.11 DC110V 0006701
WISCHRELAIS AI 983N.11 DC127V 0017942
WISCHRELAIS AI 983N.11 DC220V 0002035
WISCHRELAIS AI 983N.11 DC24V 0006283
WISCHRELAIS AI 983N.11 DC48V 0002034
WISCHRELAIS AI 983N.11 DC60V 0006186
WISCHRELAIS AI 983N.12 AC50/60HZ 230V 0006185
WISCHRELAIS AI 983N.22 AC50/60HZ 230V 0002037
WISCHRELAIS AI 983N.22 AC50/60HZ 240V 0029405
WISCHRELAIS AI 983N.22 AC50/60HZ 24V 0006972
WISCHRELAIS AI 983N.22 DC110V 0002038
WISCHRELAIS AI 983N.22 DC127 0029734
WISCHRELAIS AI 983N.22 DC220V 0005617
WISCHRELAIS AI 983N.22 DC240V 0029845
WISCHRELAIS AI 983N.22 DC24V 0008853
WISCHRELAIS AI 983N.22 DC48V 0034137
WISCHRELAIS AI 983N.22 DC60V 0020039
WISCHRELAIS AI 983N.5100 AC50/60HZ 110V 0002017
WISCHRELAIS AI 983N.5100 AC50/60HZ 230V 0002018
WISCHRELAIS AI 983N.5100 AC50/60V 42V 0014529
WISCHRELAIS AI 983N.5100 DC110V 0002021
WISCHRELAIS AI 983N.5100 DC125V 0049882
WISCHRELAIS AI 983N.5100 DC220V 0002022
WISCHRELAIS AI 983N.5100 DC24V 0002020
WISCHRELAIS AI 983N.5100 DC60V 0007041
WISCHRELAIS AI 983N.5100/05 AC50/60HZ 230V 0013800
WISCHRELAIS AI 983N.5100/05 AC50/60HZ 240V 0021485
WISCHRELAIS AI 983N.5100/07 AC50/60HZ 240V 0031241
WISCHRELAIS AI 983N.5100/13 DC110V 1-1,5S 0034170
WISCHRELAIS AI 983N.7100 AC50/60HZ 110V 0001980
WISCHRELAIS AI 983N.7100 AC50/60HZ 115V 0012697
WISCHRELAIS AI 983N.7100 AC50/60HZ 127V 0001982
WISCHRELAIS AI 983N.7100 AC50/60HZ 230V 0001983
WISCHRELAIS AI 983N.7100 AC50/60HZ 240V 0001984
WISCHRELAIS AI 983N.7100 AC50/60HZ 24V 0001977
WISCHRELAIS AI 983N.7100 AC50/60HZ 42V 0001978
WISCHRELAIS AI 983N.7100 AC50/60HZ 48V 0007232
WISCHRELAIS AI 983N.7100 DC110V 0001990
WISCHRELAIS AI 983N.7100 DC125V 0013384
WISCHRELAIS AI 983N.7100 DC127V 0017783
WISCHRELAIS AI 983N.7100 DC220V 0001992
WISCHRELAIS AI 983N.7100 DC24V 0001986
WISCHRELAIS AI 983N.7100 DC48V 0001987
WISCHRELAIS AI 983N.7100 DC60V 0001989
WISCHRELAIS AI 983N.7100/06 AC50/60HZ 230V 0,2S 0024808
WISCHRELAIS AI 983N.7100/13 DC60V 1-1,5S 0035475
WISCHRELAIS AI 983N.7100/14 DC220V 0,2S 0041782
WISCHRELAIS AI 983N.7200 AC50/60HZ 110V 0001997
WISCHRELAIS AI 983N.7200 AC50/60HZ 115V 0012698
WISCHRELAIS AI 983N.7200 AC50/60HZ 230V 0001998
WISCHRELAIS AI 983N.7200 AC50/60HZ 240V 0009629
WISCHRELAIS AI 983N.7200 AC50/60HZ 24V 0001995
WISCHRELAIS AI 983N.7200 AC50/60HZ 42V 0001996
WISCHRELAIS AI 983N.7200 DC110V 0002002
WISCHRELAIS AI 983N.7200 DC125V 0022720
WISCHRELAIS AI 983N.7200 DC220V 0000422
WISCHRELAIS AI 983N.7200 DC240V 0024041
WISCHRELAIS AI 983N.7200 DC24V 0002000
WISCHRELAIS AI 983N.7200 DC48V 0002001
WISCHRELAIS AI 983N.7200 DC60V 0007653
WISCHRELAIS AI 983N.7200/06 AC50/60HZ 230V 0,2S 0026550
WISCHRELAIS AI 983N.7200/100 AC230V 3S 0049539
WISCHRELAIS AI 983N.7200/100 AC50/60HZ 230V 0047551
WISCHRELAIS AI 983N.7200/100 DC24V 0045547
WISCHRELAIS AI 983N.7200/100 DC24V 3S 0049538
LAMPENTESTER AI 990 0002060
LAMPENTESTER AI 990  A 0002114
LAMPENTESTER AI 990.04 0002062
LAMPENTESTER AI 990.06 0002063
LAMPENTESTER AI 990.10 0002065
LAMPENTESTER AI 990.10 'A' 0002213
LAMPENTESTER AI 990.11 0002132
LAMPENTESTER AI 990.12 0010867
LAMPENTESTER AI 990.13 0028834
LAMPENTESTER AI 990.14 0032426
STOERMELDERELAIS AI 991 AC50/60HZ 110V 0009369
STOERMELDERELAIS AI 991 AC50/60HZ 115V 0020139
STOERMELDERELAIS AI 991 AC50/60HZ 127V 0024946
STOERMELDERELAIS AI 991 AC50/60HZ 230V 0002134
STOERMELDERELAIS AI 991 AC50/60HZ 240V 0007873
STOERMELDERELAIS AI 991 AC50/60HZ 24V 0002133
STOERMELDERELAIS AI 991 AC50/60HZ 42V 0010554
STOERMELDERELAIS AI 991 AC50/60HZ 48V 0036830
STOERMELDERELAIS AI 991 DC110V 0015082
STOERMELDERELAIS AI 991 DC220V 0002136
STOERMELDERELAIS AI 991 DC24V 0007706
STOERMELDERELAIS AI 991 DC60V 0002135
STOERMELDERELAIS AI 991/010 AC50/60HZ 230V 0025526
STOERMELDERELAIS AI 991/010 AC50/60HZ 24V 0023647
STOERMELDERELAIS AI 991/010 DC24V 0044062
STOERMELDERELAIS AI 992 A  DC60V + RV ZWS8SL 430 OHM 0019307
STOERMELDERELAIS AI 992 AC50/60HZ 110V 0002137
STOERMELDERELAIS AI 992 AC50/60HZ 115V 0017612
STOERMELDERELAIS AI 992 AC50/60HZ 127V 0002140
STOERMELDERELAIS AI 992 AC50/60HZ 230V 0002141
STOERMELDERELAIS AI 992 AC50/60HZ 240V 0002142
STOERMELDERELAIS AI 992 AC50/60HZ 24V 0002138
STOERMELDERELAIS AI 992 AC50/60HZ 42V 0002139
STOERMELDERELAIS AI 992 AC50/60HZ 48V 0013687
STOERMELDERELAIS AI 992 DC110V + RV ZWS20SL 820 OHM 0006148
STOERMELDERELAIS AI 992 DC125V + RV ZWS20SL 1K-OHM 0017715
STOERMELDERELAIS AI 992 DC220V + RV ZWS35SL 2K-OHM 0006222
STOERMELDERELAIS AI 992 DC240V + RV ZWS35SL 2,4K-OHM 0036907
STOERMELDERELAIS AI 992 DC24V 0002068
STOERMELDERELAIS AI 992 DC28V 0023677
STOERMELDERELAIS AI 992 DC48V + RV ZWS 8SL 240 OHM 0000516
STOERMELDERELAIS AI 992 DC60V + RV ZWS 8SL 430 OHM 0006147
STOERMELDERELAIS AI 992 DC70V + RV ZWS20SL 560 OHM 0028922
STOERMELDERELAIS AI 992/004 DC24V 0015697
STOERMELDERELAIS AI 992/100 DC24V 0035410
STOERMELDERELAIS AI 992/101 AC50/60HZ 230V 0035812
STOERMELDERELAIS AI 992'A' AC50/60HZ 24V 0007045
STOERMELDERELAIS AI 993 AC50/60HZ 110V 0002145
STOERMELDERELAIS AI 993 AC50/60HZ 115V 0027215
STOERMELDERELAIS AI 993 AC50/60HZ 127V 0002146
STOERMELDERELAIS AI 993 AC50/60HZ 230V 0002147
STOERMELDERELAIS AI 993 AC50/60HZ 240V 0002149
STOERMELDERELAIS AI 993 AC50/60HZ 24V 0002143
STOERMELDERELAIS AI 993 AC50/60HZ 42V 0002144
STOERMELDERELAIS AI 993 AC50/60HZ 48V 0004842
STOERMELDERELAIS AI 993 DC110V + RV ZWS20SL 820 OHM 0025121
STOERMELDERELAIS AI 993 DC220V + RV ZWS35SL 2K OHM 0019541
STOERMELDERELAIS AI 993 DC24V 0002150
STOERMELDERELAIS AI 993 DC48V + RV ZWS 8SL 240 OHM 0016827
STOERMELDERELAIS AI 993 DC60V + RV ZWS 8SL 430 OHM 0001209
STEUERGERAET AI 998 AC50/60HZ 110V 0002075
STEUERGERAET AI 998 AC50/60HZ 115V 0017608
STEUERGERAET AI 998 AC50/60HZ 127V 0002076
STEUERGERAET AI 998 AC50/60HZ 230V 0002078
STEUERGERAET AI 998 AC50/60HZ 240V 0002080
STEUERGERAET AI 998 AC50/60HZ 24V 0002073
STEUERGERAET AI 998 AC50/60HZ 42V 0002074
STEUERGERAET AI 998 AC50/60HZ 48V 0013686
STEUERGERAET AI 998 DC24V 0002081
STEUERGERAET AI 998 DC28V 0023678
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 230V 10S 0043570
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 230V 5S 0025345
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 400V 0,1S 0025719
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 400V 10S 0045183
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 400V 1S 0021527
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 400V 5S 0025397
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 415V 5S 0037460
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 500V 10S 0046463
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 500V 1S 0044472
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 500V 5S 0038570
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 550V 5S 0053284
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC50HZ 660V 1S 0038088
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC60HZ 230V 0,1S 0044487
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC60HZ 400V 5S 0029945
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 10A 3AC60HZ 440V 5S 0032543
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 110V 1S 0045662
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 110V 5S 0048856
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 230V 0,1S 0025715
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 230V 10S 0024911
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 230V 1S 0027970
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 230V 5S 0025065
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 380V 0,1S 0025813
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 380V 10S 0027814
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 380V 5S 0025157
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 400V 0,1S 0045550
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 400V 10S 0045631
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 400V 1S 0026412
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 400V 20S 0029034
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 400V 5S 0043065
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 415V 1S 0028500
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 415V 5S 0038971
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 500V 10S 0046464
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 500V 1S 0044308
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 500V 5S 0025344
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 550V 1S 0044316
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 550V 5S 0027624
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 660V 0,1S 0035305
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC50HZ 660V 1S 0026719
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC60HZ 110V 5S 0044611
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC60HZ 230V 1S 0044166
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC60HZ 230V 5S 0036320
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC60HZ 400V 0,1S 0035408
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC60HZ 400V 5S 0027472
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC60HZ 440V 10S 0047028
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC60HZ 500V 5S 0026718
MOTORBELASTUNGSWAECHTER AK9051 5A 3AC60HZ 550V 5S 0033485
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 100V 0046096
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 110V 0022778
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 127V 0034042
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 190V 0034156
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 208V 0050407
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 220V 0017934
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 240V 0033389
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 380V 0019841
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 400V 0040621
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 415V 0017935
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 440V 0017938
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 460V 0041941
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 480V 0039920
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 500V 0019788
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 550V 0036322
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 600V 0050420
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 660V 0033572
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82 3AC50/60HZ 690V 0044052
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/068 3AC50/60HZ 400V 0045700
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/100 3AC50/60HZ 400V 0,75U 0022313
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/100 3AC50/60HZ 400V 0,80U 0061618
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/100 3AC50/60HZ 400V 0,85U 0024410
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/100 3AC50/60HZ 415V 0,85U 0021271
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/100 3AC50/60HZ 415V 0,90U 0044398
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/100 3AC50/60HZ 440V 0,75U 0024106
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/101 3AC50/60HZ 400V 0036911
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/102 3AC50/60HZ 400V 0038230
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/110 3AC50/60HZ 110V 0053795
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/110 3AC50/60HZ 400V 0043462
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/300 3AC50/60HZ208V Tv=60S 0046926
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/66 3AC50/60HZ 400V 0046560
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/66 3AC50/60HZ 440V 0054357
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/66 3AC50/60HZ 500V 0063309
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/66 3AC50/60HZ 660V 0040051
ASYMMETRIERELAIS AK9840.82/66 3AC50/60HZ 690V 0046198
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.05/107 AC24-400V 50K 0043060
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 20K 0041214
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 280K 0041073
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 2K 0034419
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 50K 0031249
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 60K 0045192
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 80K 0035047
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,230,400,440V 50K 0036040
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 100K 0040745
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 10K 0046249
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 220K 0051334
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 25K 0044790
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 500K 0057174
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 50K 0031450
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11/300 AC24,42,110,230,400V 0034008
ISOLATIONSWAECHTER AN5872.11/301 AC24,42,230,400,500V 0035910
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC110V 20K-OHM 0041448
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC110V 50K-OHM 0039283
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC115V 50K-OHM 0050581
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC230V 10K-OHM 0043175
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC230V 12,5K-OHM 0039452
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC230V 15K-OHM 0055101
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC230V 20K-OHM 0047397
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC230V 400K-OHM 0050784
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC230V 50K-OHM 0031599
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC230V 80K-OHM 0045050
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC240V 50K-OHM 0046986
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC400V 30K-OHM 0045485
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC400V 50K-OHM 0037287
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/101 UH AC450V 50K-OHM 0050582
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/102 UH AC110V 20K-OHM 0040546
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/102 UH AC110V 50K-OHM 0033699
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/102 UH AC115V 10K-OHM 0050300
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/102 UH AC115V 20K-OHM 0050975
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/102 UH AC115V 80K-OHM 0047922
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/102 UH AC230V 10K-OHM 0037833
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/102 UH AC230V 120K-OHM 0058824
ISOLATIONSWAECHTER AN5873.11/102 UH AC230V 150K-OHM 0046359

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !