Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Celduc sau:

 

SO967560WF

75A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos

SOR842074

25A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20

SOR863070

35A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20

SOR865070

50A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20

SOR867070

75A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20

SOR86707WF

SOR867070 mounted on heatsink

SOD843180

35A/70-275Vac/RC/Ctrl 4-30Vdc/Led/Diagnostic

SOD845180

50A/70-275Vac/RC/Ctrl 4-30Vdc/Led/Diagnostic

SOD865180

50A/150-510Vac/RC/Ctrl 5-30Vdc/Led/Diagnostic

SOD867180

75A/150-510Vac/RC/Ctrl 5-30Vdc/Led/Diagnostic

SC741110

12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random

SC742110

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random

SC744110

40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random

SC762110

45A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random

SC764110

45A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random

SC764910

50A/400Vac/Ctrl 90-240Vac / Random

SC767110

75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random

SC768110

95A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random

SC769110

125A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random

SC841110

12A/230Vac/Ctrl 4-30V

SC841910

12A/230Vac/Ctrl 90-240Vac

SC842110

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc

SC842810

25A/230Vac/Ctrl 17-60Vac

SC844110

40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc

SC844910

40A/230Vac/Ctrl 90-240Vac

SC862110

25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

SC862910

25A/400Vac/Ctrl 90-240Vac

SC864110

45A/400Vac/Ctrl 5-30Vac

SC864810

45A/400Vac/Ctrl 17-60Vac

SC864910

45A/400Vac/Ctrl 90-240Vac

SC867110

75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

SC867910

75A/400Vac/Ctrl 90-240Vac

SC868110

95A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

SC868910

95A/400Vac/Ctrl 90-240Vac

SC869110

125A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

SC869910

125A/400Vac/Ctrl 90-240Vac

SC941110

12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc

SC941160

12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led

SC942110

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc

SC942120

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/VDR

SC942160

25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led

SC942900

25A/230VAC/Ctrl 90-240 Vac

SC944110

40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc

SC944160

40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led

SC945160

50A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led

SC947160

75A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led

SC962114

25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

SC962160

25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led

SC962960

25A/400Vac/Ctrl 90-240Vac/dc/Led

SC965100

50A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

SC965160

50A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led

SC967100

75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc

SC967160

75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led

SOL942460

25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos

SOL965460

25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos

SOL745060

50A/12-275Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/BRT Optos/Random

SILD845160

32A/70-275VAC/Cmd 4-32Vdc/1500A²s/diagnostic

SILD865170

32A/150-510Vac/Cmd 4-32Vdc/1500A²s/Diagnostic

SILD867170

35A/150-510Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/5000A²s/Diagnostic

SIT865390

celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/8,5-30Vdc

SIT865570

celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vdc

SIT865990

celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

SIT867570

celpac 3x28A/24-520Vac/Ctrl 10-30 VDC

SCT32110

3x12A/400Vac / random / with connectors

SCT62110

3x12A/400Vac / 0-cross / with connectors

SGB967360E

2-phase 75A/24-600VAC/3-phase wiring/Ctrl 10-30VDC

SGT867350

3x75A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc

SGT962360

3x25A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

SGT965360

3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

SGT965960

3x50A/24-600Vac/Ctrl 90-240vac

SGT967360

3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

SGT767470E

3x75A/24-520Vac/Ctrl 4-32Vdc/random/E suffix 47,6mm

SGT769360E

3x125A/24-520VAC/Crtl 8,5-30Vdc/random/E suffix 47,6mm

SGT865470E

3x50A/24-520Vac/Ctrl 4-32Vdc/E suffix 47,6mm

SGT965360E

3x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm

SGT967360E

3x75A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm

SGT967760E

3x75A/24-600Vac/Ctrl 10-24Vac/E suffix 47,6mm

SGT967960E

3x75A/24-600Vac/Ctrl 90-240Vac/E suffix 47,6mm

SGT968360E

3x95A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm

SVT764394

3x50A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/random

SVT864374

3x50A/24-500Vac/Ctrl 10-32Vdc

SVT867394

3x75A/24-520Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

SVT867994

3x75A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

SVT869394

3x125A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

SVT869994

3x125A/24-500Vac/Ctrl 90-240Vac

SVT965360

3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

SVT965760

3x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

SVT967360

3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

SVT967960

3x75A/24-600Vac/Ctrl 230Vac

SVT864394E

3x50A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm

SVT868394E

3x95A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm

SVT965460E

3x50A/24-600Vac/Ctrl 4-32Vdc/E suffix 47,6mm

SVT965960E

3x50A/24-600Vac/Ctrl 90-240Vac/E suffix 47,6mm

SVT967360E

3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm

SWT860330

5A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

SWT860390

5A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

SWT861290

22A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

SWT861730

28A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

SWT861790

28A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

SWT862030

32A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

SWT862090

32A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac

SWT865080

50A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc

SMCV6080

Soft-starter 16AC3/200 to 480VAC

SMCV6110

Soft-starter 22AC3/200 to 480VAC

SMCV6150

Soft-starter 30AC3/200 to 480Vac

SMCW6020

Soft-starter 2,2KW/200to480V

SMCW6080

Soft-starter 7,5KW/200to480V

SMCW6110

Soft-starter 11KW/200to480V

SMCW6150

Soft-starter 15KW/200to480V

SMCW6151

Soft-starter 15KW/200to480V/By-Pass

SG969100

I=6,6AC3/24-500Vac/Cd10-30Vdc

SG969300

I=8,5AC3/24-500Vac/Cd12-30Vdc

SV969300

I=8,5AC3/24-500Vac/Cd12-30Vdc

SV969500

I=16AC3/24-550Vac/Cd12-30Vdc

SW960330

P=1,5KW/24-500V/Cd12-30Vdc

SW961230

P=4KW/24-500v/Cd12-30Vdc

WF031100 *

Heatsink DIN 0,3 °c/W with fan for SC/SV8/SVT/SV9/SG

WF050000

Heatsink 0,55 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG

WF070000 *

Heatsink 0,75 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG

WF108110

Heatsink 1,1°c/W for SO/SC/SV

WF115100 *

Heatsink DIN 0,95°c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG

WF121000 *

Heatsink DIN 1,2 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG

WF131100 *

Heatsink DIN 1,1°c/W for SC/SV8

WF151200

Heatsink DIN 2,2°c/W for SC/SV8

WF210000 *

Heatsink 2,1 °c/W for SC/SV8

WF262100 *

Heatsink DIN 2,2°c/W for SC/SV8

WF311100

Heatsink DIN 3°c/W for SU SA

1LW23100

Assembling SC/SV on WF23 + WF23100 + 1LD12020

1LW27100

Assembling SC/SV on WF27 + WF27100 + 1LD12020

1LWD1202

Assembling SC/SV on 1LD12020 + 1LD12020

 

 

 

 

1LD00400

DIN Adaptor for WF 21/16/13/07/05

1LD00500

DIN Adaptor for SG / SVT / SV969300

1LD12020

DIN Adaptor for SC / SV8 Assembling vertical

1K199000

Assembling on Relays SGT / SG9 / SMC

1K453000

IP20 protection flap for SO9 range

1K460000

Assembling on Relays SC

1K470000

Assembling on SC 125 A relays

1LW00000

Assembling of Relay / Radiator

1LWD0000

Assembling of Radiator /Adaptor DIN

1LK00100

Assembling SC-SF-SV8 / heatsink or SC-SV8 / 1LD12020

1LK00200

Assembling SG-SVT-SV9 / heatsink or 1LD00500

1LK00300

Radiator Assembling /1LD00400 or SC-SV8 / 1LD00000

1LK00500

IP20 protection flap on output with mounting (SO9 range)

1LK00600

IP20 protection flaps on output and input with mounting (SO9 range)

1LK00700

Special kit for high current (okpac range)

3F127500

Varistor for system 230Vac

3F246000

Varistor for system 400vac

3F335000

Varistor 510V Size 14

5TH15000

Usable for 30 relays SG/SVT or 60 relays SC/SV8

5TH21000

Thermal Pad

5TH23000

Adhesive Thermal Pad, 1 roll of 1000 pieces for SC/SO

1LWP2300

Assembling costs 5TH23000 on relay incl. 5TH23 pad

5TH24000

Adhesive Thermal Pad, 1 roll of 2500 pieces for SA/SU

1LWP2400

Assembling costs 5TH24000 on relay incl. 5TH24 pad

 

Celduc Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !