Moxa Vietnam EDS-405A-MM-SC; 10/100BaseT(X), 2100BaseFX;-0-60℃
EDS-405A-MM-SC
Moxa 5-ports entry-level managed Ethernet switches
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Delta Vietnam VFD007B21A
Delta Vietnam VFD007B43A
Delta Vietnam VFD015B43A
Delta Vietnam VFD022B43A
Delta Vietnam VFD220B43A
   
   
   
   
   
   
ETI Vietnam Item: FUSE 250a
TYPE : NV/NH1 KOMBI gG
CODE NO : 004184219   
   
   
   
   
Geneq Vietnam Code: BO27134-03
Zahn Cup  #3
Geneq Vietnam Code: BO27134-04
Zahn Cup  #4
   
   
   
   
   
   
   
Kuhnke Vietnam Kuhnke Timer 51.020.30.00  
2-6 bar
Cylinder
Graco Vietnam Diaphram pump Graco _ Husky 205
Max fluid & air psi-bar: 100-7
part no: D12096
Series: 27D160
Graco Vietnam Replaced by: D1 2091
Note: liệu tương ứng, chỉ khác màng Teflon thay vì Santoprene
(Diaphram pump Graco _ Husky 205
Max fluid & air psi-bar: 100-7
part no: D12096
Series: 27D160)
  * clearly confirm before order
   
   
   
   
   
Kuhnke Vietnam Kuhnke Timer 51.020.30.00  
2-6 bar
Cylinder
   
   
   
   
   
   
Sirai Vietnam Coil 24VDC
ZB10A
   
   
   
   
   
   
   
   
Pepperl+Fuchs Vietnam Model: NCB5-18GM40-NO-V1