GRENCO Vietnam 2RB 510H26(1.6KW)
GRENCO RING BLOWER
(TYPE : 2RB510H26.P1.6KW, 220/380VAC, 50/60 HZ, Q=210 M3/H, ÁP=-200 mmBar đến +190 mmBar)
   
   
   
   
Fuji Vietnam Fujielectric Model: WM4MV3HL AC100V 0~120V
WM4NVM6HL-10-120V
WM4MV3 AC100V 0~10V/0~120A
Fuji Vietnam Fujielectric Model: WM4MV3HL AC100V 0~50V  
WM4NVM6HL-10-50V
WM4MV3 AC100V 0~10V/0~50A 
   
Patlite Vietnam LME 120L Y (SZ 013)
LME120LY (SZ013)
Đèn tháp Patlite 1 tầng
220VAC; 5W
   
Toritsu Vietnam

CO heater 200 1KWx2P 
Toritsu Vietnam C1,C2 heater 200 1KWx2P
Toritsu Vietnam C3,C4 heater 100 1.5KWx2P 
   
Yuasa Vietnam

Automatic changer  PS1210 (12VDC)
Shinko Vietnam

Tension control PCA-110A 
2RB 510H26(1.6KW)
GRENCO RING BLOWER
(TYPE : 2RB510H26.P1.6KW, 220/380VAC, 50/60 HZ, Q=210 M3/H, ÁP=-200 mmBar đến +190 mmBar)
   
   
   
   
Fuji Vietnam Fujielectric Model: WM4MV3HL AC100V 0~120V
WM4NVM6HL-10-120V
WM4MV3 AC100V 0~10V/0~120A
Fuji Vietnam Fujielectric Model: WM4MV3HL AC100V 0~50V  
WM4NVM6HL-10-50V
WM4MV3 AC100V 0~10V/0~50A 
   
Patlite Vietnam LME 120L Y (SZ 013)
LME120LY (SZ013)
Đèn tháp Patlite 1 tầng
220VAC; 5W
   
Toritsu Vietnam

CO heater 200 1KWx2P 
Toritsu Vietnam C1,C2 heater 200 1KWx2P
Toritsu Vietnam C3,C4 heater 100 1.5KWx2P 
   
Yuasa Vietnam

Automatic changer  PS1210 (12VDC)
Shinko Vietnam

Tension control PCA-110A