Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

Name Model Code
ISOLATIONSWAECHTER 5-200K-OHM IL5881.12 DC12-280V UH AC380-415V 0053803
ISOLATIONSWAECHTER 5-200K-OHM IL5881.12 DC12-280V UH DC24V 0055649
ISOLATIONSWAECHTER 20-500K-OHM IL5881.12 DC24-500V UH AC220-240V 0059228
ISOLATIONSWAECHTER 20-500K-OHM IL5881.12 DC24-500V UH DC12V 0056634
ISOLATIONSWAECHTER 20-500K-OHM IL5881.12 DC24-500V UH DC24V 0053804
ISOLATIONSWAECHTER IL5881.12/100 DC12-280V 5-200K-OHM 0053805
ISOLATIONSWAECHTER IL5881.12/100 DC24-280V 25K-1M-OHM 0061711
ISOLATIONSWAECHTER IL5881.12/101 DC12-280V 5-200K-OHM 0060924
ISO-WAECHTER  20-500K-OHM 0,5-20S IL5881.12/201 DC24-500V UH DC24V 0063848
ISOLATIONSWAECHTER 0,5-20S IL5881.12/300 DC12-280V 5-200K-OHM 0053806
ISOLATIONSWAECHTER IL5881.12/800 DC110V 1-50K-OHM 0056910
ISOLATIONSWAECHTER IL5881.12/800 DC24V 0,2-10K-OHM 0056911
ISOLATIONSWAECHTER IL5881.12/801 DC12-280V 5-200K-OHM 0061386
ISOLATIONSWAECHTER UH AC220-240V IL5881.12/802 DC24-500V 50K-OHM 0063778
DIFFERRENZSTROMMESSRELAIS IL5882.12/002 ACDC24-230V 10A tv=5S 0057288
DIFFERRENZSTROMMESSRELAIS IL5882.38 AC/DC12V 10A tv=5S 0055137
DIFFERRENZSTROMMESSRELAIS IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S 0055138
DIFFERRENZSTROMMESSRELAIS IL5882.38 AC/DC24-230V 30A tv=5S 0062901
STOERMELDER-GRUNDGERAET IL5990 AC/DC24V 10S 0056704
STOERMELDER-GRUNDGERAET IL5990 AC/DC24V 1S 0050349
STOERMELDER-GRUNDGERAET IL5990 AC/DC24V 3S 0058054
STOERMELDER-GRUNDGERAET IL5990 AC50/60HZ 230V 10S 0056881
STOERMELDER-GRUNDGERAET IL5990 AC50/60HZ 230V 1S 0049188
STOERMELDER-GRUNDGERAET IL5990 AC50/60HZ 230V 3S 0057295
STOERMELDER-ERWEITERUNG IL5991 AC/DC24V 10S 0059852
STOERMELDER-ERWEITERUNG IL5991 AC/DC24V 1S 0050350
STOERMELDER-ERWEITERUNG IL5991 AC/DC24V 3S 0058055
STOERMELDER-ERWEITERUNG IL5991 AC50/60HZ 230V 10S 0061250
STOERMELDER-ERWEITERUNG IL5991 AC50/60HZ 230V 1S 0049189
STOERMELDER-ERWEITERUNG IL5991 AC50/60HZ 230V 3S 0057294
VERZOEGERUNGSMODUL IL7824.21 DC24V 0,1-1S 0035507
VERZOEGERUNGSMODUL IL7824.21 DC24V 0,3-3S 0035995
VERZOEGERUNGSMODUL IL7824.21/100 DC24V 0,1S 0039733
VERZOEGERUNGSMODUL IL7824.21/100 DC24V 0,5S 0036954
VERZOEGERUNGSMODUL IL7824.21/100 DC24V 1S 0035964
VERZOEGERUNGSMODUL IL7824.21/100 DC24V 3S 0035508
ZEITRELAIS IL7990.81/107 AC220-240V 0,4S/3S 0052863
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 AC/DC110V 0040285
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 AC/DC24V 0040284
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 AC50HZ 230V 0043960
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 DC110V 0041507
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 DC125V 0046633
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 DC220V 0043217
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 DC24V 0041506
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 DC48V 0041962
SCHALTRELAIS IL8701.02/006 DC60V 0050399
SCHALTRELAIS IL8701.02/010 DC110V 0044701
SCHALTRELAIS IL8701.02/010 DC125V 0059598
SCHALTRELAIS IL8701.02/010 DC220V 0056237
SCHALTRELAIS IL8701.02/010 DC24V 0049857
SCHALTRELAIS IL8701.02/010 DC48V 0049165
SCHALTRELAIS IL8701.02/013 DC48V 0049180
SCHALTRELAIS IL8701.02/032 DC24V 0061767
SCHALTRELAIS IL8701.03/017 DC110V 0043605
SCHALTRELAIS IL8701.04 AC50HZ 400V 0058864
SCHALTRELAIS IL8701.04 DC12V 0047911
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 AC50HZ 115V 0046710
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 AC50HZ 230V 0047458
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 AC50HZ 24V 0059067
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 AC60HZ 67V 0047383
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 DC110V 0044093
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 DC125V 0046632
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 DC220V 0049555
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 DC24V 0044430
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 DC48V 0045738
SCHALTRELAIS IL8701.06/006 DC60V 0058349
SCHALTRELAIS IL8701.13 AC50HZ 125V 0046467
SCHALTRELAIS IL8701.13 AC50HZ 12V 0054667
SCHALTRELAIS IL8701.13 AC50HZ 230V 0049610
SCHALTRELAIS IL8701.13 AC50HZ 240V 0047136
SCHALTRELAIS IL8701.13 AC50HZ 24V 0049704
SCHALTRELAIS IL8701.13 AC50HZ 42V 0049000
SCHALTRELAIS IL8701.13 AC60HZ 230V 0059782
SCHALTRELAIS IL8701.13 DC110V 0049265
SCHALTRELAIS IL8701.13 DC125V 0046455
SCHALTRELAIS IL8701.13 DC12V 0051255
SCHALTRELAIS IL8701.13 DC24V 0050765
SCHALTRELAIS IL8701.13 DC48V 0048943
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.13/001 AC50HZ 230V 0049770
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.13/001 DC24V 0057054
SCHALTRELAIS IL8701.13/027 DC24V 0060177
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC50HZ 110V 0046350
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC50HZ 120V 0050408
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC50HZ 230V 0041368
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC50HZ 24V 0043141
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC50HZ 42V 0047585
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC50HZ 60V 0047830
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC50HZ 63,5V 0057532
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC60HZ 120V 0050127
SCHALTRELAIS IL8701.14 AC60HZ 230V 0061132
SCHALTRELAIS IL8701.14 DC110V 0043432
SCHALTRELAIS IL8701.14 DC125V 0044072
SCHALTRELAIS IL8701.14 DC12V 0051353
SCHALTRELAIS IL8701.14 DC220V 0043218
SCHALTRELAIS IL8701.14 DC24V 0042058
SCHALTRELAIS IL8701.14 DC48V 0045558
SCHALTRELAIS IL8701.14 DC60V 0051658
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.14/001 AC50HZ 110V 0057833
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.14/001 AC50HZ 12V 0056524
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.14/001 AC50HZ 230V 0044829
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.14/001 AC50HZ 24V 0047038
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.14/001 DC230V 0045829
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.14/001 DC240V 0056240
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.14/001 DC24V 0045198
SCHALTRELAIS IL8701.14/002 AC50HZ 230V 0047749
SCHALTRELAIS KONTAKTE 5µm Au IL8701.14/005 DC24V 0048060
SCHALTRELAIS IL8701.14/008 DC110V 0054347
SCHALTRELAIS IL8701.14/008 DC220V 0044281
SCHALTRELAIS IL8701.14/008 DC24V 0043988
SCHALTRELAIS IL8701.14/024 DC110V 0060800
SCHALTRELAIS IL8701.14/024 DC220V 0061962
SCHALTRELAIS IL8701.14/024 DC24V 0061868
SCHALTRELAIS IL8701.14/027 DC24V 0059708
SCHALTRELAIS IL8701.14/700 DC220V 0050779
SCHALTRELAIS IL8701.16/006 AC50HZ 230V 0046731
SCHALTRELAIS IL8701.16/006 DC110V 0044499
SCHALTRELAIS IL8701.16/006 DC220V 0048440
SCHALTRELAIS IL8701.16/006 DC24V 0045113
SCHALTRELAIS IL8701.16/006 DC48V 0049096
SCHALTRELAIS IL8701.16/010 DC48V 0049005
SCHALTRELAIS IL8701.16/010 DC80V 0055310
SCHALTRELAIS IL8701.16/013 DC48V 0049181
FERNSCHALTER ZE/ZA IL8703.01/300 AC50/60HZ 230V 0049253
FERNSCHALTER ZE/ZA IL8703.01/400 AC50/60HZ 230V 0049254
FERNSCHALTER ZE/ZA GE/GA IL8704.01/300 AC50/60HZ 230V 0049259
FERNSCHALTER IL8800.03 AC50HZ 230V 0056427
FERNSCHALTER IL8800.03 AC50HZ 24V 0061069
FERNSCHALTER IL8800.03 AC50HZ 42V 0054851
FERNSCHALTER IL8800.03 DC24V 0056786
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 110V 0020599
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 12V 0030422
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 230V 0009179
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 240V 0015939
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 24V 0010752
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 36V 0019866
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 400V 0041243
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 42V 0017464
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 48V 0013010
FERNSCHALTER IL8800.04 AC50HZ 8V 0005659
FERNSCHALTER IL8800.04 AC60HZ 110V 0021336
FERNSCHALTER IL8800.04 AC60HZ 127V 0014970
FERNSCHALTER IL8800.04 AC60HZ 230V 0053259
FERNSCHALTER IL8800.04 DC110V 0000560
FERNSCHALTER IL8800.04 DC120V 0023639
FERNSCHALTER IL8800.04 DC12V 0016003
FERNSCHALTER IL8800.04 DC220V 0016460
FERNSCHALTER IL8800.04 DC24V 0019160
FERNSCHALTER IL8800.04 DC36V 0029819
FERNSCHALTER IL8800.04 DC42V 0036095
FERNSCHALTER IL8800.04 DC48V 0013011
FERNSCHALTER IL8800.04 DC60V 0017148
FERNSCHALTER IL8800.04/001 DC24V 5µmAu 0064315
FERNSCHALTER IL8800.04/015 AC50HZ 230V 0023713
FERNSCHALTER IL8800.04/015 AC50HZ 24V 0043382
FERNSCHALTER IL8800.13 AC50HZ 110V 0060835
FERNSCHALTER IL8800.13 AC50HZ 230V 0055799
FERNSCHALTER IL8800.13 DC24V 0058545
FERNSCHALTER IL8800.14 AC50HZ 12V 0032679
FERNSCHALTER IL8800.14 AC50HZ 230V 0019388
FERNSCHALTER IL8800.14 AC50HZ 24V 0022101
FERNSCHALTER IL8800.14 AC50HZ 36V 0029475
FERNSCHALTER IL8800.14 AC50HZ 42V 0032680
FERNSCHALTER IL8800.14 AC50HZ 48V 0022100
FERNSCHALTER IL8800.14 AC50HZ 6V 0032678
FERNSCHALTER IL8800.14 DC110V 0045694
FERNSCHALTER IL8800.14 DC12V 0050641
FERNSCHALTER IL8800.14 DC220V 0041643
FERNSCHALTER IL8800.14 DC24V 0024388
FERNSCHALTER IL8800.14 DC36V 0032979
FERNSCHALTER IL8800.14 DC48V 0018930
FERNSCHALTER IL8800.14/001 DC24V 5µmAu 0064521
FERNSCHALTER IL8805.02 AC50HZ 230V 0047516
FERNSCHALTER IL8805.02 AC50HZ 24V 0047513
FERNSCHALTER IL8805.02 AC50HZ 48V 0047515
FERNSCHALTER IL8805.02 DC110V 0047519
FERNSCHALTER IL8805.02 DC230V 0047520
FERNSCHALTER IL8805.02 DC24V 0047517
FERNSCHALTER IL8805.02 DC48V 0047518
FERNSCHALTER IL8805.03 AC50HZ 230V 0047525
FERNSCHALTER IL8805.03 AC50HZ 24V 0047522
FERNSCHALTER IL8805.04 AC50HZ 230V 0047534
FERNSCHALTER IL8805.04 AC50HZ 24V 0047531
FERNSCHALTER IL8805.04 AC50HZ 48V 0047533
FERNSCHALTER IL8805.04 DC24V 0047535
FERNSCHALTER IL8805.12 AC50/60HZ 127V 0053004
FERNSCHALTER IL8805.12 AC50HZ 230V 0048502
FERNSCHALTER IL8805.12 AC50HZ 24V 0048500
FERNSCHALTER IL8805.12 AC50HZ 48V 0048501
FERNSCHALTER IL8805.12 DC24V 0048769
FERNSCHALTER IL8805.12 DC48V 0056420
FERNSCHALTER IL8805.13 AC50HZ 230V 0048505
FERNSCHALTER IL8805.13 AC50HZ 24V 0048503
FERNSCHALTER IL8805.14 AC50HZ 230V 0048508
FERNSCHALTER IL8805.14 AC50HZ 24V 0048506
FERNSCHALTER IL8805.14 AC50HZ 48V 0048507
FERNSCHALTER IL8805.14 DC24V 0048768
FERNSCHALTER IL8805.14 DC48V 0056421
FERNSCHALTER IL8809.01 AC50HZ 230V 0046621
FERNSCHALTER IL8809.02 AC50HZ 230V 0046623
FERNSCHALTER IL8809.02 AC50HZ 24V 0046622
BELEUCHTUNGSZEITSCHALTER IL8811.41 AC230V 1-10M 0049070
BELEUCHTUNGSZEITSCHALTER IL8811.41/100 AC230V 1-10M 0050945
STROMRELAIS IL8839.95 750mA max20A AC220-240V 0053253
SANFTANLAUFGERAET IL9017 AC230V 1,5KW 0049323
SANFTANLAUF-UND SANFTAUSLAUFGERAET IL9017/300 AC230V 1,5KW 0058831
DREHZAHLWAECHTER   HYST. 1-20% IL9055.11 100-10000IPM UH AC230V 0059756
DREHZAHLWAECHTER   HYST. 1-20% IL9055.11 2-2000HZ UH AC230V 0057157
DREHZAHLWAECHTER   HYST. 1-20% IL9055.11 2-2000HZ UH AC48V 0063056
DREHZAHLWAECHTER   HYST. 1-20% IL9055.11 50-50000IPM UH AC230V 0059924
DREHZ.WÄCHTER HY.1-20% ANL.0,1-20S IL9055.11/004 100-10000IPM AC230V 0057158
PHASENFOLGERELAIS IL9059.11 3AC380-690V 40-80Hz 0062239
NEUTRALLEITERWÄCHTER IL9069.12 3/N AC220/127V 0048731
NEUTRALLEITERWÄCHTER IL9069.12 3/N AC400/230V 0048730
NEUTRALLEITERWÄCHTER IL9069.12 3/N AC415/240V 0050513
NEUTRALLEITERWÄCHTER IL9069.12 3/N AC440/254V 0064119
NEUTRALLEITERWÄCHTER     Asym.5-15% IL9069.12/500 3/NAC400/230V 0,1-20S 0056481
UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9070.12 3/N AC230/400V 0,9-1,3UN 0045810
UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9070.12 3/N AC57/100V 0,9-1,3UN 0055208
UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9070.12/001 3AC100V 0,9-1,3UN 0052169
UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9070.12/001 3AC115V 0,9-1,3UN 0054348
UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9070.12/001 3AC220V 0,9-1,3UN 0048689
UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9070.12/001 3AC400V 0,9-1,3UN 0046478
UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9070.12/001 3AC500V 0,9-1,3UN 0051821
UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9070.12/010 3/N AC230/400V 0,9-1, 0049856
UEBERSPANNUNGSRELAIS  Tv=1S IL9070.12/100 3/NAC230/400V,9-1,3UN 0046480
UEBERSPANNUNGSRELAIS  Tv=1S IL9070.12/100 3/NAC240/415V,9-1,3UN 0061968
UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9070.12/101 3AC115V 0,9-1,3UN 20S 0047196
UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9070.12/141 3AC115V 0,9-1,3UN 1S 0047655
UEBERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,1-20S IL9070.12/501 3AC400V 0,9-1,3UN 0060799
UEBERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,1-20S IL9070.12/511 3AC115V 0,9-1,3UN 0049291
UEBERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,1-20S IL9070.12/541 3AC400V 0,9-1,3UN 0060964
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12 3/N AC400/230V 0,7UN4% 0042021
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12 3/N AC400/230V 0,85UN4% 0043070
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12 3/N AC415/240V 0,7UN4% 0037525
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12 3/N AC415/240V 0,85UN4% 0051877
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/001 3AC100V 0,55-1,05UN5% 0051080
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/001 3AC115V 0,55-1,05UN5% 0048113
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/001 3AC230V 0,55-1,05UN5% 0052345
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0046157
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/001 3AC440V 0,55-1,05UN5% 0056228
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0051588
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/010 3/N AC400/230V 0,7UN 0047073
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/010 3/N AC400/230V 0,85UN 0047074
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/011 3AC220V 0,55-1,05UN5% 0048170
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/011 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0047047
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/013 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0055399
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=1S IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,7UN 0046228
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5S IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,7UN 0048089
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=1S IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,85UN 0041618
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5S IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,85UN 0047823
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/102 3AC400V ,85UN4% Tv=1S 0049184
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/102 3AC400V 0,7UN4% Tv=1S 0049613
UNTERSPANNUNGSRELAIS  0,55-1,05UN5% IL9071.12/107 3/N AC400/230V 0044884
UNTERSPANNUNGSRELAIS  0,55-1,05UN5% IL9071.12/107SK 3/N AC400/230V 0046984
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5S IL9071.12/110 3/N AC400/230V ,7UN4% 0050987
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=1S IL9071.12/110 3/N AC400/230V,85UN4% 0050577
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=2S IL9071.12/110 3/N AC400/230V,85UN4% 0064034
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5S IL9071.12/111 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0051788
UNTERSPANNUNGSRELAIS   0,7-0,95UN4% IL9071.12/117 3/N AC400/230V 0046515
UNTERSPANNUNGSRELAIS  0,55-1,05UN5% IL9071.12/207 3/N AC400/230V Tv=1S 0047864
UNTERSPANNUNGSRELAIS  0,55-1,05UN5% IL9071.12/207 3/NAC400/230V Tv=0,5S 0049625
UNTERSPANNUNGSRELAIS TV=0,1-20S IL9071.12/501 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0047837
UNTERSPANNUNGSRELAIS  0,55-1,05UN5% IL9071.12/507 3/N AC400/230V ,1-20S 0047836
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,1-20S IL9071.12/511 3AC115V 0,55-1,05UN5% 0049290
UNTERSPANNUNGSRELAIS  0,55-1,05UN5% IL9071.12/517 3/N AC200/115V ,1-20S 0049715
UNTERSPANNUNGSRELAIS  0,55-1,05UN5% IL9071.12/517 3/N AC400/230V ,1-20S 0053060
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9071.12/800 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0051940
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01 AC50...400HZ 110-127V 0044282
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01 AC50...400HZ 220-240V 0044683
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01 AC50...400HZ 380-415V 0041516
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/001 AC50...400HZ 110-127V 0044667
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/001 AC50...400HZ 220-240V 0046593
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/001 AC50...400HZ 380-415V 0041517
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/001 AC50...400HZ 400-440V 0045019
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/010 AC50...400HZ 110-127V 0047398
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/010 AC50...400HZ 220-240V 0056616
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/010 AC50...400HZ 380-415V 0043340
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/010 AC50...400HZ 380-415V 0043538
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/011 AC50...400HZ 380-415V 0043539
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.01/200 AC50/60HZ 380-415V 0054538
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12 AC50...400HZ 110V 0046156
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12 AC50...400HZ 230V 0045591
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12 AC50...400HZ 400V 0043535
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12/001 AC50...400HZ 110V 0048842
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12/001 AC50...400HZ 230V 0046005
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12/001 AC50...400HZ 400V 0043540
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12/010 AC50...400HZ 110V 0051709
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12/010 AC50...400HZ 230V 0055764
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12/010 AC50...400HZ 400V 0043536
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12/011 AC50...400HZ 230V 0049408
SICHERUNGSWAECHTER IL9075.12/011 AC50...400HZ 400V 0043537
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.11/801 3AC415V 0,1-20S 0051268
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12 3/N AC100/58V 0,1-20S 0050411
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12 3/N AC110/64V 0,1-20S 0048956
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12 3/N AC220/127V 0,1-20S 0052251
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12 3/N AC400/230V 0,1-20S 0045788
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12 3/N AC415/240V 0,1-20S 0051084
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12 3/N AC440/254V 0,1-20S 0054684
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12 3/N AC480/277V 0,1-20S 0056920
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12 3/N AC500/290V 0,1-20S 0061462
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9077.12/001 3AC100V 0,1-20S 0049974
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9077.12/001 3AC115V 0,1-20S 0046905
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9077.12/001 3AC220V 0,1-20S 0050623
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9077.12/001 3AC400V 0,1-20S 0046516
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9077.12/001 3AC415V 0,1-20S 0050433
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9077.12/001 3AC440V 0,1-20S 0051565
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS OHNE N IL9077.12/001 3AC500V 0,1-20S 0059227
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS PHASFLG. IL9077.12/003 3AC100V 0,1-20S 0054652
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS PHASFLG. IL9077.12/003 3AC115V 0,1-20S 0055977
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS PHASFLG. IL9077.12/003 3AC220V 0,1-20S 0051598
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS PHASFLG. IL9077.12/003 3AC400V 0,1-20S 0047707
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS PHASFLG. IL9077.12/003 3AC480V 0,1-20S 0056940
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS 1-PHASIG IL9077.12/005 AC230V 0,1-20S 0047708
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS MIT ASYM IL9077.12/010 3/N AC100/58V 0,1-20S 0051265
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS MIT ASYM IL9077.12/010 3/N AC110/64V 0,1-20S 0060324
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS MIT ASYM IL9077.12/010 3/N AC220/127V ,1-20S 0055603
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS MIT ASYM IL9077.12/010 3/N AC400/230V ,1-20S 0046517
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS MIT ASYM IL9077.12/010 3/N AC415/240V ,1-20S 0049874
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS MIT ASYM IL9077.12/010 3/N AC440/254V ,1-20S 0054585
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS MIT ASYM IL9077.12/010 3/N AC480/277V ,1-20S 0056560
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS 3-PHASIG IL9077.12/011 3AC100V 0,1-20S 0049056
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS 3-PHASIG IL9077.12/011 3AC115V 0,1-20S 0051153
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS 3-PHASIG IL9077.12/011 3AC230V 0,1-20S 0061958
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS 3-PHASIG IL9077.12/011 3AC400V 0,1-20S 0049322
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS 3-PHASIG IL9077.12/011 3AC440V 0,1-20S 0051269
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS 3-PHASIG IL9077.12/013 3AC400V 0,1-20S 0050780
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS IL9077.12/800 3/N AC400/230V 1-60S 0050694
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9079.12 3AC230/400V 0,8UN 0,2-2S 0047561
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9079.12/001 3AC100V 0,8UN 0,2-2S 0048455
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9079.12/001 3AC115V 0,8UN 0,2-2S 0051181
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9079.12/001 3AC220V 0,8UN 0,2-2S 0049973
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9079.12/001 3AC400V 0,8UN 0,2-2S 0048056
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9079.12/001 3AC400V 0,9UN 0,2-2S 0055235
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9079.12/001 3AC500V 0,72UN 0,2-2S 0061725
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/002 3AC127/220V,55-1,05UN 0057692
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/002 3AC230/400V,55-1,05UN 0047842
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/002 3AC240/415V,55-1,05UN 0052966
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/002 3AC57/100V ,55-1,05UN 0057192
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/002 3AC64/110V ,55-1,05UN 0051409
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/003 3AC100V 0,55-1,05UN 0048618
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/003 3AC115V 0,55-1,05UN 0056010
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/003 3AC230V 0,55-1,05UN 0061033
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN 0048057
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/003 3AC440V 0,55-1,05UN 0056132
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S IL9079.12/003 3AC500V 0,55-1,05UN 0051681
PHASENWÄCHTER IL9086.38 3AC50/60HZ 230/400V 0053087
PHASENWÄCHTER IL9086.38/100 3AC50/60HZ 230/400V 0053088
PHASENWÄCHTER IL9086.38/100 3AC50/60HZ 254/440V 0060771
PHASENWÄCHTER IL9087.11 3AC50/60HZ 230/132V 0059131
PHASENWÄCHTER IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V 0053794
PHASENWÄCHTER IL9087.12 3AC50/60HZ 400/230V 0054502
TEMPERATURWAECHTER IL9094.11 AC110V 0-150C 0058890
TEMPERATURWAECHTER IL9094.11 AC230V 0-150C 0056024
TEMPERATURWAECHTER IL9094.11 AC230V 100-250C 0058405
TEMPERATURWAECHTER IL9094.11/010 AC230V -50...+25C 0056080
PHASENWÄCHTER IL9095.38 3AC50/60HZ 400V 0054640
STILLSTANDSWÄCHTER IL9144.11 0,1-20S UH AC230V 0057161
NIVEAURELAIS IL9151.12 2-450K-OHM AC110V 0,2-20S 0053854
NIVEAURELAIS IL9151.12 2-450K-OHM AC230V 0,2-20S 0049135
NIVEAURELAIS IL9151.12 2-450K-OHM AC24V 0,2-20S 0052198
NIVEAURELAIS IL9151.12 2-450K-OHM DC24V 0,2-20S 0049136
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12 AC/DC24V 0055313
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12 AC50/60HZ 110V 0051029
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12 AC50/60HZ 230V 0049222
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12 AC50/60HZ 400V 0060460
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12/100 AC/DC24V 0057691
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12/100 AC50/60HZ 110V 0051030
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12/100 AC50/60HZ 127V 0059507
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12/100 AC50/60HZ 230V 0049223
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS IL9163.12/100 AC50/60HZ 240V 0052411
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12 3/N AC110/63V 0,55-1,05UN 0058506
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12 3/N AC400/230V ,55-1,05UN 0050823
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12 3/N AC415/240V ,55-1,05UN 0056683
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12 3/N AC500/290V ,55-1,05UN 0062579
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/001 3AC100V 0,55-1,05UN 0051082
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/001 3AC110V 0,55-1,05UN 0057695
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/001 3AC127V 0,55-1,05UN 0054685
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/001 3AC220V 0,55-1,05UN 0054989
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN 0051587
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/001 3AC440V 0,55-1,05UN 0054778
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/001 3AC500V 0,55-1,05UN 0055516
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/002 AC400/230V ,55-1,05UN 0052216
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN 0059904
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5S IL9171.12/010 AC400/230V ,55-1,05UN 0052742
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/030 AC100/57V  ,55-1,05UN 0060859
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/030 AC110/63V  ,55-1,05UN 0055384
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,1-20M IL9171.12/030 AC110/63V  ,55-1,05UN 0062888
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/030 AC220/127V ,55-1,05UN 0063310
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN 0050170
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=2-200S IL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN 0051734
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/030 AC415/240V ,55-1,05UN 0058952
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/030 AC480/277V ,55-1,05UN 0063551
UNTERSPANNUNGSRELAIS TV=0,5-20S IL9171.12/030 AC500/290V ,55-1,05UN 0060734
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/031 3AC100V 0,55-1,05UN 0057456
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/031 3AC110V 0,55-1,05UN 0051247
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,1-20M IL9171.12/031 3AC110V 0,55-1,05UN 0063714
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/031 3AC220V 0,55-1,05UN 0059285
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/031 3AC400V 0,55-1,05UN 0050133
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/031 3AC440V 0,55-1,05UN 0061940
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/031 3AC480V 0,55-1,05UN 0056098
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/031 3AC500V 0,55-1,05UN 0054796
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/032 AC110/63V ,55-1,05UN 0054574
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/032 AC400/230V ,55-1,05UN 0050925
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=2-200S IL9171.12/032 AC400/230V ,55-1,05UN 0058663
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/033 3AC400V 0,55-1,05UN 0049783
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,1-20M IL9171.12/034 3AC110V 0,55-1,05UN 0063265
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/034 3AC400V 0,55-1,05UN 0059248
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/040 AC400/230V ,55-1,05UN 0050376
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/041 3AC100V 0,55-1,05UN 0053832
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/041 3AC110V 0,55-1,05UN 0058307
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/041 3AC230V 0,55-1,05UN 0052707
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/041 3AC400V 0,55-1,05UN 0049784
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=2-200S IL9171.12/041 3AC400V 0,55-1,05UN 0051943
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/041 3AC500V 0,55-1,05UN 0055170
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/043 3AC400V 0,55-1,05UN 0054881
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/044 3AC400V 0,55-1,05UN 0053768
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,7UN 0049402
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,85UN 0049403
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/201 3AC110V 0,85UN 0059098
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/201 3AC230V 0,7UN 0056473
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/201 3AC400V 0,7UN 0049404
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/201 3AC400V 0,85UN 0049405
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/201 3AC500V 0,85UN 0060830
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/204 3AC400V 0,7UN 0051338
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5S IL9171.12/210 3/N AC400/230V 0,85UN 0051672
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/230 3/N AC400/230V 0,85UN 0052062
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/231 3AC400V 0,7UN 0053319
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/231 3AC400V 0,85UN 0061720
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/231 3AC500V 0,7UN 0053512
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/234 3AC400V 0,85UN 0052898
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,1-20M IL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN 0051969
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN 0052079
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=2-200S IL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN 0056426
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IL9171.12/241 3AC400V 0,7UN 0053991
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=2-200S IL9171.12/242 3/N AC400/230V 0,7UN 0050643
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/800 3AC400V 0,55-1,05UN 0057651
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9171.12/801 3/N AC400/230V 0,85UN 0060545
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9176.12 3AC50/60HZ 110/63,5V 0059969
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9176.12 3AC50/60HZ 400/230V 0059134
UNTERSPANNUNGSRELAIS IL9176.12/108 3AC50/60HZ 400/230V 0059145
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.11/500 AC/DC24V 0,1-50A 0058782
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.11/500 AC/DC42-48V 0,1-50A 0060626
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.11/500 AC220-240V 0,1-50A 0054791
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.11/510 AC/DC24V 0,1-50A 0060488
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.11/510 AC220-240V 0,1-50A 0055433
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.12 AC/DC24V 0,1-15A 0060503
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.12 AC115-127V 0,1-15A 0061166
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.12 AC220-240V 0,1-15A 0051048
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.12/010 AC/DC24V 0,1-15A 0049963
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.12/010 AC/DC24V 10mA-1,5A 0063782
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9270.12/010 AC220-240V 0,1-15A 0049964
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9271.11/500 AC/DC24V 0,1-50A 0059915
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9271.11/500 AC220-240V 0,1-50A 0054792
UNTERSTROMRELAIS Tv=2S IL9271.11/501 AC220-240V 100mA 0059318
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9271.11/510 AC/DC24V 0,1-50A 0057379
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9271.11/510 AC/DC42-48V 0,1-50A 0060320
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9271.11/510 AC220-240V 0,1-50A 0059616
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9271.12 AC/DC24V 0,1-15A 0049958
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9271.12 AC220-240V 0,1-15A 0049959
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9271.12/010 AC220-240V 0,1-15A 0051209
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9277.12 AC/DC24V 0,1-15A 0049305
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9277.12 AC115-127V 0,1-15A 0054892
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9277.12 AC220-240V 0,1-15A 0049306
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9277.12 AC400-440V 0,1-15A 0055520
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9277.12/010 AC/DC24V 0,1-15A 0057154
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IL9277.12/010 AC220-240V 0,1-15A 0054353
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.11 2-500HZ UH AC230V 0060769
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.11 5-200HZ UH AC115V 0058388
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.11 5-200HZ UH AC230V 0056555
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.11 5-200HZ UH AC400V 0059088
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.11 5-200HZ UH DC24V 0060015
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.11/500 1-300HZ UH AC230V 0056556
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.11/500 1-300HZ UH DC24V 0058232
FREQ.REL. HYST.1-20% AL=0 AN=,1-20S IL9837.11/504 1-300HZ UH AC230V 0058563
FREQ.REL. HYST.1-20% AL=0 AN=,1-20S IL9837.11/504 5-200HZ UH AC230V 0063368
FREQ.REL. HYST.1-20% AL=0 AN=,1-20S IL9837.11/504 5-200HZ UH AC400V 0063052
FREQ.REL. HYST.1-20% AL=0 AN=,1-20S IL9837.11/504 5-200HZ UH DC24V 0058837
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.12 5-200HZ UH AC400V 0061131
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% IL9837.12/500 1-300HZ UH AC230V 0059000
FREQ.REL. HYST.1-20% AL=0 AN=,1-20S IL9837.12/504 1-300HZ UH AC230V 0061124
UNTERSPANNUNGSRELAIS        50/60Hz IN5201/30003 Uab=AC80V,Uan=AC90V 0059137
CANopen SPS IN5504.22 DC24V 0055287
4E/4A-MODUL CANOPEN IN5509.23/100 DC24V 0055929
ISOLATIONSWAECHTER 50-500K IN5880.12/710 AC50-400HZ 220-240V 0056739
ISOLATIONSWAECHTER 50-500K IN5880.12/711 AC50-400HZ 220-240V 0056884
ISOLATIONSWAECHTER 50-500K IN5880.12/800 AC50-400HZ 220-240V 0060910
VERZOEGERUNGSMODUL IN7824.21 DC24V 0,5-5S 0036952
VERZOEGERUNGSMODUL IN7824.21 DC24V 1-10S 0036953
VERZOEGERUNGSMODUL IN7824.21/100 DC24V 10S 0036955
VERZOEGERUNGSMODUL IN7824.21/100 DC24V 5S 0036387
SCHALTRELAIS IN8701.03/006 DC24V 0051208
SCHALTRELAIS IN8701.04/006 AC50HZ 110V 0043378
SCHALTRELAIS IN8701.04/006 AC50HZ 230V 0045684
SCHALTRELAIS IN8701.04/006 DC110V 0040717
SCHALTRELAIS IN8701.04/006 DC220V 0046681
SCHALTRELAIS IN8701.04/006 DC24V 0044285
SCHALTRELAIS IN8701.04/006 DC48V 0048665
PHASENSTELLER IN9017/100 4-20mA AC115V 150W 0058431
PHASENSTELLER IN9017/100 4-20mA AC48V 75W 0062206
PHASENSTELLER IN9017/200 0-10V AC230V 300W 0058274
PHASENSTELLER IN9017/300 4-20mA AC230V 300W 0061894
KOPPELRELAIS IP3070.02/022 DC24V 0048258
KOPPELRELAIS IP3070.11/022 DC24V 0050977
KOPPELRELAISSYSTEM IP3070/40014 DC24V 0051936
KOPPELRELAIS IP3078.18 AC/DC24V 0043973
KOPPELRELAIS IP3078.18 AC50/60HZ 110-130V 0044890
KOPPELRELAIS IP3078.18 AC50/60HZ 220-240V 0043974
KOPPELRELAIS IP3078.18 DC110V 0056185
KOPPELRELAIS IP3078.48 AC/DC24V 0044891
KOPPELRELAIS IP3078.50 AC/DC24V 0044894
KOPPELRELAIS IP3078.50 AC50/60HZ 220-240V 0044896
KOPPELRELAIS IP3078.52 AC/DC24V 0043971
KOPPELRELAIS IP3078.52 AC/DC48V 0050389
KOPPELRELAIS IP3078.52 AC50/60HZ 220-240V 0043972
KOPPELRELAIS IP3078.52 DC110V 0051287
KOPPELRELAIS IP3078.52/107 AC50/60HZ 220-240V 0048888
KOPPELRELAIS IP3078.54 AC/DC24V 0044898
KOPPELRELAIS IP3078.54 AC/DC48V 0046913
KOPPELRELAIS IP3078.54 AC50/60HZ 220-240V 0044900
KOPPELRELAIS IP3078.54/004 AC/DC24V 0058479
KOMBIMODUL IP5201/20002 0047479
EINSCHALTSTROMBEGRENZER IP5201/20009 AC230V 50/60HZ 1,5kW 0050673
KOMBIMODUL                 "MUSTER" IP5201/30005 0048219
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,55-1,05UN IP5201/40015 UM3AC110/63,5V  DC110V 0059621
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,55-1,05UN IP5201/40015 UM3AC110/63,5V  DC48V 0060289
8E-MODUL CANOPEN IP5502.08 DC24V 0050911
8E-MODUL CANopen IP5502.08/100 DC24V 0057900
8A-MODUL CANOPEN IP5503.28 DC24V 0050912
8A-MODUL CANopen IP5503.28/100 DC24V 0057901
ZWEIDRAHTMODUL IP5512 DC24V 0041119
8E-MODUL IP5513.25 AC230V 0041126
8E-MODUL IP5513.25 DC24V 0041124
8A-MODUL IP5513.29 0041128
VERSTAERKERMODUL IP5515 DC24V 0047075
NETZGERÄT IP5592 UH AC230V US DC24V 350mA 0052030
NETZTEIL IP5592/107 UH AC230V US DC24V 350mA 0052956
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K-OHM IP5880.12 AC/DC110-240V 0056909
ISOLATIONSWAECHTER 50-500K-OHM IP5880.12/711 AC50-400HZ 220-240V 0057875
DIFFERENZSTROMMESSRELAIS Typ B IP5883.83 AC/DC24-80V 0058464
DIFFERENZSTROMMESSRELAIS Typ B IP5883.83 AC/DC80-230V 0058463
DIFFERENZSTROMMESSRELAIS Typ B IP5883.83/001 AC/DC24-80V 0063567
DIFFERENZSTROMMESSRELAIS Typ B IP5883.83/070 AC/DC24-80V 0059965
DIFFERENZSTROMMESSRELAIS Typ B IP5883.83/070 AC/DC80-230V 0060128
DIFFERENZSTROMMESSRELAIS Typ B IP5883.83/140 AC/DC24-80V 0062048
DIFFERENZSTROMMESSRELAIS Typ B IP5883.83/140 AC/DC80-230V 0059966
NOT-AUS-MODUL IP5924.02 AC/DC24V 0053260
NOT-AUS-MODUL IP5924.02 AC/DC48V 0053542
NOT-AUS-MODUL IP5924.02 AC110V 50/60HZ 0053543
NOT-AUS-MODUL IP5924.02 AC230V 50/60HZ 0053544
NOT-AUS-MODUL IP5924.04 AC/DC24V 0053261
NOT-AUS-MODUL IP5924.04 AC/DC48V 0053545
NOT-AUS-MODUL IP5924.04 AC110V 50/60HZ 0053546
NOT-AUS-MODUL IP5924.04 AC230V 50/60HZ 0053547
NOT-AUS-MODUL IP5924.48 AC/DC24V 0053262
NOT-AUS-MODUL IP5924.48 AC/DC48V 0053328
NOT-AUS-MODUL IP5924.48 AC110V 50/60HZ 0053329
NOT-AUS-MODUL IP5924.48 AC230V 50/60HZ 0053377
TAKTGEBER IP7854.92 3AC200-480V 4A 0059564
SICHERUNGSWAECHTER IP9075.12 AC50...400HZ 380-440V 0043934
SICHERUNGSWAECHTER IP9075.12 AC50...400HZ 480-550V 0043896
SICHERUNGSWAECHTER IP9075.12 AC50...400HZ 600-690V 0043935
SICHERUNGSWAECHTER IP9075.12/010 AC50...400HZ 380-440V 0052505
SICHERUNGSWAECHTER IP9075.12/010 AC50...400HZ 480-550V 0045414
SICHERUNGSWAECHTER IP9075.12/010 AC50...400HZ 600-690V 0045104
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39 3/N AC100/57V 0,1-20S 0056942
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39 3/N AC110/64V 0,1-20S 0054431
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S 0048222
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39 3/N AC415/240V 0,1-20S 0051694
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/001 3AC100V 0,1-20S 0055608
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/001 3AC115V 0,1-20S 0048546
UNTER-UEBERSPANNUNGSREL.  HYST.0,5% IP9077.39/001 3AC115V 0,1-20S 0056885
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/001 3AC230V 0,1-20S 0054936
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/001 3AC400V 0,1-20S 0053274
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/001 3AC415V 0,1-20S 0059398
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/001 3AC440V 0,1-20S 0055043
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/001 3AC480V 0,1-20S 0059385
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/001 3AC500V 0,1-20S 0062107
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/002 3AC100V 0,1-20S 0055498
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/002 3AC115V 0,1-20S 0051033
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/002 3AC230V 0,1-20S 0061779
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/002 3AC400V 0,1-20S 0054906
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/002 3AC415V 0,1-20S 0050194
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/002 3AC440V 0,1-20S 0049839
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT IP9077.39/002 3AC500V 0,1-20S 0052007
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S IP9109.17/030 AC230V 0,55-1,05UN 0052590
UNTERSPANNUNGSRELAIS IP9109.17/107 AC230V 50/60HZ 0,9UN 0052159
UNTERSPANNUNGSRELAIS IP9109.27/107 AC230V 50/60HZ 0,7UN 0052862
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5S IP9110.11/117 3/N AC400/230V 0,9UN 0048884
UNTERSPANNUNGSRELAIS IP9110.44/107 3/N AC400/230V 0,9UN 0048885
TRAFOSCHUTZ IP9111/107 AC230V 0051365
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC/DC24-60V UM AC110V 0052626
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC/DC24-60V UM AC230V 0047815
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC/DC24-60V UM AC400V 0047816
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC110V UM AC400V 0054278
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC127V UM AC127V 0054637
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC127V UM AC230V 0054546
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC230V UM AC127V 0057310
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC230V UM AC230V 0047813
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC230V UM AC400V 0052988
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38 UH AC400V UM AC400V 0047814
FREQUENZRELAIS      fMESS 200-600HZ IP9141.38/001 AC/DC24-60V UM AC230V 0051965
FREQUENZRELAIS      fMESS 200-600HZ IP9141.38/001 UH AC230V UM AC230V 0049852
FREQUENZRELAIS      fMESS 200-600HZ IP9141.38/001 UH AC230V UM AC400V 0050090
FREQUENZRELAIS        fMESS 48-52HZ IP9141.38/001 UH AC230V UM AC400V 0050540
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/001 UH AC230V UM AC400V 0053264
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/002 AC/DC110-230V AC400V 0052025
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/002 AC/DC24-60V AC400V 0053907
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/002 UH AC230V UM AC230V 0054321
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/010 AC/DC24-60V UM AC110V 0057290
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/010 AC/DC24-60V UM AC230V 0060288
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/010 UH AC127V UM AC127V 0055880
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/010 UH AC230V UM AC230V 0050730
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/010 UH AC230V UM AC400V 0049703
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/010 UH AC230V UM AC440V 0051064
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/011 AC/DC24-60V UM AC230V 0053224
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/011 AC/DC24-60V UM AC400V 0054373
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/011 AC/DC24-60V UM AC440V 0054727
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/011 UH AC230V UM AC230V 0050928
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/011 UH AC230V UM AC400V 0050504
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/012 UH AC230V UM AC100V 0051178
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/012 UH AC230V UM AC230V 0049219
FREQUENZRELAIS        fMESS 20-60HZ IP9141.38/012 UH AC230V UM AC230V 0049540
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/100 AC/DC24-60V UM AC230V 0054590
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/100 ACDC110-230V UMAC230V 0060145
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/100 UH AC110V UM AC110V 0054579
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/100 UH AC230V UM AC230V 0055320
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/100 UH AC230V UM AC400V 0049872
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 AC/DC110-230V AC127V 0051646
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 AC/DC24-60V UM AC230V 0061854
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 AC/DC24-60V UM AC400V 0058422
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 AC/DC24-60V UM AC440V 0060843
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 AC/DC24-60V UM AC480V 0059857
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 UH AC110V UM AC110V 0056306
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 UH AC230V UM AC230V 0050268
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 UH AC230V UM AC400V 0050261
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/101 UH AC400V UM AC400V 0049759
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/102 AC/DC24-60V UM AC127V 0055227
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/102 AC/DC24-60V UM AC440V 0055582
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/102 UH AC115V UM AC480V 0053318
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/102 UH AC230V UM AC230V 0056223
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/110 AC/DC24-60V UM AC400V 0051762
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/110 AC127V UM AC127V 0057727
FREQUENZRELAIS      fMESS 200-600HZ IP9141.38/110 AC127V UM AC127V 0057921
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/110 AC230V UM AC230V 0051763
FREQUENZRELAIS        fMESS 20-60HZ IP9141.38/110 AC230V UM AC230V 0058432
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/110 AC230V UM AC400V 0052163
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/110 AC400V UM AC400V 0060227
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/111 AC/DC24-60V AC400V 0054210
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/111 AC230V UM AC400V 0056498
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/112 AC230V UM AC230V 0061411
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IP9141.38/112 AC230V UM AC400V 0058423
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/200 AC/DC24-60V UM AC127V 0057872
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/200 UH AC230V UM AC230V 0057504
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/200 UH AC230V UM AC400V 0058602
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/201 UH AC230V UM AC127V 0049054
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/201 UH AC230V UM AC230V 0047817
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/201 UH AC230V UM AC400V 0048171
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/202 UH AC230V UM AC230V 0053324
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/210 AC/DC24-60V UM AC400V 0050791
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/210 UH AC230V UM AC400V 0054407
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/211 UH AC230V UM AC400V 0048450
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IP9141.38/212 UH AC230V UM AC230V 0050001
FREQUENZREL.  fmin=3HZ fmax=45-65HZ IP9141.38/600 UH AC127V UMAC19-400V 0061050
FREQUENZREL.  fmin=3HZ fmax=45-65HZ IP9141.38/600 UH AC230V UM AC10-24V 0056083
FREQUENZREL.  fmin=3HZ fmax=45-65HZ IP9141.38/600 UH AC230V UMAC19-400V 0056262
FREQUENZREL.  fmin=3HZ fmax=45-65HZ IP9141.38/610 UH AC230V UMAC19-400V 0058449
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC/DC24V 0,1-1A 0,1-20S 0054374
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC/DC24V 0,5-5A 0,1-20S 0054281
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC/DC24V 1,5-15A 0,1-20S 0061773
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC/DC24V 1-10A 0,1-20S 0053081
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC115+127V 0,5-5A 0,1-20S 0059071
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC115+127V 1-10A 0,1-20S 0053250
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC220-240V 0,1-1A 0,1-20S 0055625
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC220-240V 0,5-5A 0,1-20S 0053407
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC220-240V 1,5-15A ,1-20S 0053465
UEBERSTROMRELAIS IP9270.12 AC220-240V 1-10A 0,1-20S 0052804
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9270.12 AC400-440V 1-10A 0058566
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9270.12/010 AC/DC24V 0,5-5A 0049962
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9270.12/010 AC/DC24V 1,5-15A 0053493
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9270.12/010 AC220-240V 0,1-1A 0051700
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9270.12/010 AC220-240V 0,5-5A 0049438
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9270.12/010 AC220-240V 1,5-15A 0055256
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9270.12/010 AC220-240V 1-10A 0059049
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9270.12/010 AC400-440V 0,5-5A 0049838
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC/DC24V 0,1-1A 0059641
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC/DC24V 0,5-5A 0049960
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC/DC24V 1,5-15A 0054596
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC/DC24V 1-10A 0053263
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC115+127V 0,5-5A 0061390
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC115+127V 1,5-15A 0060504
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC220-240V 0,1-1A 0055602
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC220-240V 0,5-5A 0049961
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC220-240V 1,5-15A 0051711
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12 AC220-240V 1-10A 0051702
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12/010 AC/DC24V 0,5-5A 0061731
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12/010 AC/DC24V 1-10A 0052464
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12/010 AC220-240V 0,1-1A 0062358
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12/010 AC220-240V 0,5-5A 0050950
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12/010 AC220-240V 1,5-15A 0055560
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9271.12/010 AC220-240V 1-10A 0061320
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC/DC24V 0,5-5A 0049307
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC/DC24V 1,5-15A 0055737
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC/DC24V 1-10A 0055730
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC115V 0,5-5A 0057816
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC220-240V 0,1-1A 0053074
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC220-240V 0,5-5A 0049308
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC220-240V 1,5-15A 0053219
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC220-240V 1-10A 0051206
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39 AC400-440V 0,5-5A 0054433
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/002 AC220-240V 0,1-1A 0062346
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/002 AC220-240V 0,5-5A 0049891
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/002 AC220-240V 1,5-15A 0051326
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/002 AC400-440V 0,5-5A 0050436
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/002 AC400-440V 1,5-15A 0059865
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/010 AC/DC24V 1,5-15A 0059326
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/010 AC220-240V 0,1-1A 0050425
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/010 AC220-240V 0,5-5A 0050359
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/010 AC220-240V 1,5-15A 0053082
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/010 AC220-240V 1-10A 0053466
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S IP9277.39/010 AC400-440V 1,5-15A 0059226
ASYMMETRIERELAIS IP9278.12 AC/DC24V AC1-15A 0,1-20S 0057915
ASYMMETRIERELAIS IP9278.12 AC220-240V AC1-15A ,1-20S 0059149
PHASENWÄCHTER IR5201/30005 AC230/400V 0052711
CAN-Open-WÄCHTER           "MUSTER" IR5201/30009 UH DC24V UM AC400/230V 0055040
NETZTEIL IR5592/001 AC50/60HZ 230V 0041619
NETZTEIL IR5592/002 AC50/60HZ 230V 0041620
NETZTEIL IR5592/003 AC50/60HZ 230V 0041650
ISOLATIONSWAECHTER IR5879.12/107 AC230V 50/75K-OHM 0044120
SANFTANLAUFGERAET IR9027 AC400V 5,5KW 0046619
SANFTANLAUFGERAET          "MUSTER" IR9027/100 AC400V 5,5KW 0049735
IT-NETZWÄCHTER IR9112/710 AC230V 0056559
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39 UH AC230V UM AC110V 0055272
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39 UH AC230V UM AC230V 0053423
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39 UH AC230V UM AC400V 0054469
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/001 UH AC230V UM AC400V 0055163
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/001 UH AC400V UM AC400V 0050179
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/011 UH AC230V UM AC230V 0053482
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/011 UH AC230V UM AC400V 0050419
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/100 UH AC230V UM AC230V 0062205
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/100 UH AC230V UM AC400V 0052044
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/100 UH DC24V UM AC400V 0059798
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/101 UH AC127V UM AC127V 0053497
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/101 UH AC230V UM AC230V 0047812
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/101 UH AC230V UM AC400V 0051697
FREQUENZRELAIS        fMESS 30-90HZ IR9141.39/101 UH AC230V UM AC400V 0058873
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/101 UH AC400V UM AC400V 0053310
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/101 UH AC440V UM AC440V 0050224
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/101 UH DC24V UM AC100V 0057741
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/101 UH DC24V UM AC400V 0058699
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/103 UH AC440V UM AC440V 0049840
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/110 UH AC230V UM AC400V 0052164
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/110 UH AC400V UM AC400V 0051995
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/111 UH AC110V UM AC110V 0054576
FREQUENZRELAIS        fMESS 45-65HZ IR9141.39/111 UH AC230V UM AC400V 0056626
FREQUENZRELAIS        fMESS 20-60HZ IR9141.39/111 UH AC230V UM AC400V 0056637
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IR9141.39/201 UH AC230V UM AC400V 0050366
FREQUENZRELAIS        fMESS 49/51HZ IR9141.39/211 UH AC230V UM AC400V 0049361
KOMBIMODUL IS5201/30002 AC400/230V 50/60HZ 0052371
IT-NETZWÄCHTER IS9112/711 AC230V 0057876
IT-NETZWÄCHTER IS9112/712 AC230V 0057877
UMSCHALTMODUL IX9107.02 25A AC230V 0054408
UMSCHALTMODUL IX9107.02 40A AC230V 0054409
UMSCHALTMODUL IX9107.02 80A AC230V 0054411
EUROPAKARTENGEHAEUSE KE4196.29/001 0036897
EUROPAKARTENGEHAEUSE KE4196.29/011 0044065
EUROPAKARTENGEHAEUSE KE4196.29/B00 0041219
KOPPELMODUL LG3096.18/300 AC230-240V 0060639
KOPPELMODUL LG3096.48 DC24V 0056145
KOPPELMODUL LG3096.48PC DC24V 0058886
KOPPELMODUL LG3096.48PC/304 AC230-240V 0062642
KOPPELMODUL LG3096.48PS DC24V 0058887
KOPPELMODUL LG3096.52 DC110V 0060489
KOPPELMODUL LG3096.52 DC24V 0057475
KOPPELMODUL LG3096.52 DC48V 0056146
KOPPELMODUL LG3096.52/004 DC24V 0060739
KOPPELMODUL LG3096.52/304 AC230-240V 0060740
KOPPELMODUL LG3096.52PC DC24V 0059533
KOPPELMODUL LG3096.52PS DC24V 0059534
KOPPELMODUL LG3096.54PC/004 DC24V 0062708
KOPPELMODUL LG3096.54PC/304 AC230-240V 0062643
KOPPELMODUL LG3096.60 DC24V 0056147
KOPPELMODUL LG3096.60/001 DC24V 0059336
KOPPELMODUL LG3096.60/004 DC24V 0061768
KOPPELMODUL LG3096.60/300 AC110-115V 0060994
KOPPELMODUL LG3096.60/300 AC230-240V 0057404
KOPPELMODUL LG3096.60/304 AC230-240V 0059832
KOPPELMODUL LG3096.60/304/60 AC110-115V 0061170
KOPPELMODUL LG3096.60/304/60 AC230-240V 0061171
KOPPELMODUL LG3096.60PC DC24V 0059535
KOPPELMODUL LG3096.60PC/004 DC24V 0062395
KOPPELMODUL LG3096.60PC/004 DC48V 0062763
KOPPELMODUL LG3096.60PS DC24V 0059536
KOPPELMODUL LG3096.60PS/300 AC230-240V 0063468
NOT-AUS-MODUL LG5924.02 AC50/60HZ 110V 0058319
NOT-AUS-MODUL LG5924.02 AC50/60HZ 230V 0058327
NOT-AUS-MODUL LG5924.02 DC24V 0058800
NOT-AUS-MODUL LG5924.02/61 DC24V 0063158
NOT-AUS-MODUL LG5924.02PC AC50/60HZ 230V 0059526
NOT-AUS-MODUL LG5924.02PC DC24V 0059053
NOT-AUS-MODUL LG5924.02PS AC50/60HZ 230V 0059527
NOT-AUS-MODUL LG5924.02PS DC24V 0059528
NOT-AUS-MODUL LG5924.04 AC50/60HZ 110V 0058329
NOT-AUS-MODUL LG5924.04 AC50/60HZ 230V 0058334
NOT-AUS-MODUL LG5924.04 DC24V 0058328
NOT-AUS-MODUL LG5924.04/61 AC50/60HZ 230V 0064395
NOT-AUS-MODUL LG5924.04PC AC50/60HZ 230V 0059529
NOT-AUS-MODUL LG5924.04PC DC24V 0059530
NOT-AUS-MODUL LG5924.04PS AC50/60HZ 230V 0059531
NOT-AUS-MODUL LG5924.04PS DC24V 0058854
NOT-AUS-MODUL LG5924.48 AC50/60HZ 110V 0058336
NOT-AUS-MODUL LG5924.48 AC50/60HZ 230V 0058337
NOT-AUS-MODUL LG5924.48 DC24V 0058335
NOT-AUS-MODUL LG5924.48/61 AC50/60HZ 110V 0061917
NOT-AUS-MODUL LG5924.48/61 AC50/60HZ 230V 0061918
NOT-AUS-MODUL LG5924.48/61 DC24V 0061916
NOT-AUS-MODUL LG5924.48PC AC50/60HZ 230V 0058855
NOT-AUS-MODUL LG5924.48PC DC24V 0058751
NOT-AUS-MODUL LG5924.48PC/61 DC24V 0064430
NOT-AUS-MODUL LG5924.48PS AC50/60HZ 230V 0059532
NOT-AUS-MODUL LG5924.48PS DC24V 0058752
NOT-AUS-MODUL LG5924.48PS/61 AC50/60HZ 230V 0063682
NOT-AUS-MODUL LG5925.02 AC/DC24V 0057272
NOT-AUS-MODUL LG5925.02 AC50/60HZ 110-115V 0057273
NOT-AUS-MODUL LG5925.02 AC50/60HZ 230V 0057274
NOT-AUS-MODUL LG5925.02/61 AC/DC24V 0064241
NOT-AUS-MODUL LG5925.02/900 DC24V 0059515
NOT-AUS-MODUL LG5925.02PC AC/DC24V 0058649
NOT-AUS-MODUL LG5925.02PC AC50/60HZ 230V 0061341
NOT-AUS-MODUL LG5925.02PC/900 DC24V 0059516
NOT-AUS-MODUL LG5925.02PS AC/DC24V 0059320
NOT-AUS-MODUL LG5925.02PS AC50/60HZ 230V 0060911
NOT-AUS-MODUL LG5925.02PS/900 DC24V 0059517
NOT-AUS-MODUL LG5925.04 AC/DC24V 0056023
NOT-AUS-MODUL LG5925.04 AC50/60HZ 110-115V 0057064
NOT-AUS-MODUL LG5925.04 AC50/60HZ 230V 0057065
NOT-AUS-MODUL LG5925.04/61 AC/DC24V 0064083
NOT-AUS-MODUL LG5925.04/900 DC24V 0057347
NOT-AUS-MODUL LG5925.04PC AC/DC24V 0059521
NOT-AUS-MODUL LG5925.04PC AC50/60HZ 230V 0059520
NOT-AUS-MODUL LG5925.04PC/900 DC24V 0059518
NOT-AUS-MODUL LG5925.04PS AC/DC24V 0059523
NOT-AUS-MODUL LG5925.04PS AC50/60HZ 230V 0059522
NOT-AUS-MODUL LG5925.04PS/900 DC24V 0059519
NOT-AUS-MODUL LG5925.48 AC/DC24V 0056025
NOT-AUS-MODUL LG5925.48 AC50/60HZ 110-115V 0056405
NOT-AUS-MODUL LG5925.48 AC50/60HZ 230V 0056406
NOT-AUS-MODUL LG5925.48/61 AC/DC24V 0061919
NOT-AUS-MODUL LG5925.48/61 AC50/60HZ 230V 0061921
NOT-AUS-MODUL LG5925.48/900 DC24V 0057044
NOT-AUS-MODUL LG5925.48/900/61 DC24V 0063278
NOT-AUS-MODUL LG5925.48/920 DC24V 0063683
NOT-AUS-MODUL LG5925.48PC AC/DC24V 0058569
NOT-AUS-MODUL LG5925.48PC AC50/60HZ 230V 0059755
NOT-AUS-MODUL LG5925.48PC/61 AC/DC24V 0064467
NOT-AUS-MODUL LG5925.48PS AC/DC24V 0058657
NOT-AUS-MODUL LG5925.48PS AC50/60HZ 230V 0061978
NOT-AUS-MODUL LG5925.48PS/900/61 DC24V 0064163
NOT-AUS-MODUL LG5925.54 AC/DC24V 0061293
NOT-AUS-MODUL LG5928.41 DC24V 0,1-1S 0062214
NOT-AUS-MODUL LG5928.41 DC24V 0,3-3S 0062880
NOT-AUS-MODUL LG5928.41 DC24V 0,5-5S 0063264
NOT-AUS-MODUL LG5928.41 DC24V 1-10S 0061683
NOT-AUS-MODUL LG5928.41 DC24V 30-300S 0062505
NOT-AUS-MODUL LG5928.41 DC24V 3-30S 0062938
NOT-AUS-MODUL LG5928.41/001 DC24V 3S 0062506
NOT-AUS-MODUL LG5928.41/001 DC24V 5S 0061684
NOT-AUS-MODUL LG5928.41PS DC24V 0,5-5S 0063263
ERWEITERUNGSMODUL  Ersatz /61 64086 LG5929.54 AC/DC24V 0056088
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.54/100 AC/DC24V 0056092
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.54/100/61 AC/DC24V 0064014
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.54/100/61 AC230-240V 0064089
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.54/61 AC/DC24V 0064086
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.54/61 AC230-240V 0064087
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.54PC/61 AC/DC24V 0064360
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.54PS/100/61 AC/DC24V 0064091
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60/100/61 AC/DC24V 0061923
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60/100/61 AC110-115V 0064015
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60/100/61 AC230-240V 0064016
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60/61 AC/DC24V 0064092
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60/61 AC230-240V 0064093
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60PC/61 AC/DC24V 0064094
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60PC/61 AC230-240V 0064404
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60PS/61 AC/DC24V 0064095
ERWEITERUNGSMODUL LG5929.60PS/61 AC230-240V 0064096
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS LG5933.48 AC24V 0058248
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS LG5933.48 DC24V 0058247
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS LG5933.48PC AC24V 0058764
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS LG5933.48PC DC24V 0058650
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS LG5933.48PS AC24V 0058775
ZWEIHANDSICHERHEITSRELAIS LG5933.48PS DC24V 0058725
VERZÖGERUNGSMODUL,ANSPRECHVERZÖGERT LG7927.97 AC/DC24V 1-10S 0062790
VERZÖGERUNGSMODUL,ANSPRECHVERZÖGERT LG7927.97 AC/DC24V 30-300S 0063439
VERZÖGERUNGSMODUL,ANSPRECHVERZÖGERT LG7927.97 AC/DC24V 3-30S 0062949
VERZÖGERUNGSMODUL,ANSPRECHVERZÖGERT LG7927.97PC AC/DC24V 1-10S 0063736
VERZÖGERUNGSMODUL,ANSPRECHVERZÖGERT LG7927.97PS AC/DC24V 1-10S 0063737
VERZÖGERUNGSMODUL,ANSPRECHVERZÖGERT LG7927.98PC AC/DC24V 1-10S 0063738
VERZÖGERUNGSMODUL,ANSPRECHVERZÖGERT LG7927.98PS AC/DC24V 0,1-1S 0063978
VERZÖGERUNGSMODUL,ANSPRECHVERZÖGERT LG7927.98PS AC/DC24V 1-10S 0063739
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.97 AC/DC24V 0,1-1S 0064018
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.97 AC/DC24V 0,3-3S 0063159
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.97 AC/DC24V 1-10S 0062796
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.97 AC/DC24V 30-300S 0064250
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.97 AC/DC24V 3-30S 0063136
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.97/001 AC/DC24V 3S 0064270
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.98PS AC/DC24V 0,1-1S 0064389
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.98PS AC/DC24V 0,3-3S 0064356
VERZÖGERUNGSMODUL,RÜCKFALLVERZÖGERT LG7928.98PS AC/DC24V 1-10S 0063743
STILLSTANDSWAECHTER LH5946.48/61 0,2-4V UH DC24V 0,2-6S 0061896
STILLSTANDSWAECHTER LH5946.48/61 0,2-4V UHAC230V 0,2-6S 0061895
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48/61 20-400mV UH AC115V 0061292
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V 0059267
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48/61 20-400mV UH AC400V 0060394
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48/61 20-400mV UH DC24V 0059266
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PC/61 0,2-4V UH AC230V 0064472
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PC/61 0,2-4V UH DC24V 0064473
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PC/61 20-400mV UH AC115V 0064469
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PC/61 20-400mV UH AC230V 0064470
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PC/61 20-400mV UH AC400V 0064471
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PC/61 20-400mV UH DC24V 0061230
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PS/61 0,2-4V UH AC230V 0064438
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PS/61 0,2-4V UH DC24V 0064475
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PS/61 20-400mV UH AC115V 0064474
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PS/61 20-400mV UH AC230V 0063562
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PS/61 20-400mV UH AC400V 0062649
STILLSTANDSWAECHTER          0,2-6S LH5946.48PS/61 20-400mV UH DC24V 0063596
ZEITRELAIS MB 957 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0000787
DIGITAL-ZEITRELAIS, RUECKFALLVERZ. MB7804.81 AC/DC24V 0,1-99,9S 0039990
BLINKRELAIS   0,5-10S MB7851.82/024 AC/DC24V+AC220-240V 0038167
TAKTGEBER MB7854.82 AC50/60HZ 110V E10S/A300S 0043233
TAKTGEBER MB7854.82 AC50/60HZ 110V E10S/A30S 0043234
TAKTGEBER MB7854.82 AC50/60HZ 110V E30S/A30S 0043232
TAKTGEBER MB7854.82 AC50/60HZ 92V E10S/A10S 0029797
TAKTGEBER MB7854.82/10 AC/DC24V E10S/A10M 0038965
TAKTGEBER MB7854.82/10 AC/DC24V E10S/A30S 0037535
TAKTGEBER MB7854.82/10 AC110V E10S/A30S 0037531
SCHALTRELAIS MB8804.12 AC/DC220V 0038056
STROMRELAIS MB9053 DC0,5-5A UH AC110V 1S 0040153
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT     300S MB9906.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043235
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT     60S MB9906.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043236
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT     30S MB9906.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043237
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT     10S MB9906.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043238
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT    1S MB9906.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043239
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT MB9908.82 AC50/60HZ 92-127V 0,5-10S 0029790
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT MB9962.82 AC50/60HZ 92V 0,5-10S 0029799
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZ.  1,5-30M MB9962.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0037599
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZ.  15-300S MB9962.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043240
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZ.  0,5-100S MB9962.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043241
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZ.  1,5-30S MB9962.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043242
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZ.  0,05-1S MB9962.82/024 AC/DC24V+AC110-127V 0043244
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZ.  15-300S MB9962.82/024 AC/DC24V+AC220-240V 0040937
WISCHRELAIS   0,15-3S MB9989.72/024 AC/DC24V+AC110-127V 0037527
WISCHRELAIS   0,5-10S MB9989.72/024 AC/DC24V+AC110-127V 0040120
WISCHRELAIS   1,5-30S MB9989.72/024 AC/DC24V+AC220-240V 0035280
WISCHRELAIS   0,15-3S MB9989.72/024 AC/DC24V+AC220-240V 0036056
DREHZ.WÄCHTER AC230+DC24V Tv=0/0,5S MH9055.39/500 1-120000IPM Hyst.=5% 0063888
NETZFREQ.WÄCHT. Tv=0-20S Tanl=0-30S MH9143.38 +/-5Hz UH AC/DC110-230V 0060945
NETZFREQ.WÄCHT. Tv=0-20S Tanl=0-30S MH9143.39       +/-5Hz UH AC230V 0060947
NETZFREQ.WÄCHT. Tv=0-20S Tanl=0-30S MH9143.39       +/-5Hz UH DC24V 0060949
NETZFREQUENZWÄCHTER      Tanl=0-30S MH9143.39/600 45-65Hz UH AC115V 0062891
NETZFREQUENZWÄCHTER      Tanl=0-30S MH9143.39/600 45-65Hz UH AC230V 0060950
NETZFREQUENZWÄCHTER      Tanl=0-30S MH9143.39/600 45-65Hz UH AC400V 0060951
NETZFREQUENZWÄCHTER      Tanl=0-30S MH9143.39/600 45-65Hz UH DC24V 0060952
NIVEAURELAIS MH9151N.12 0,1-10K AC230V 0,2-20S 0061778
FREQUENZRELAIS   16 2/3HZ/50Hz MH9837.38/800 UH AC/DC110-230V 0060607
BLINKRELAIS MI 307 AC50HZ 110V 0,3-3S 0005506

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !