Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Toyo sau:

 

Serial Communication type      
SOT-GS01 series      
Code no.  Model No. Interface Power Range
D141041 SOT-GS01H1A RS232C 12-24VDC 0.1-1m
D141042 SOT-GS01H1B RS232C 12-24VDC 0.1-1m
D141043 SOT-GS01S1A RS232C 12-24VDC 0.1-1m
D141044 SOT-GS01S1B RS232C 12-24VDC 0.1-1m
D141045 SOT-GS01H2A RS422 12-24VDC 0.1-1m
D141046 SOT-GS01H2B RS422 12-24VDC 0.1-1m
D141047 SOT-GS01S2A RS422 12-24VDC 0.1-1m
D141048 SOT-GS01S2B RS422 12-24VDC 0.1-1m
         
SOT-GS50 series      
Code no.  Model No. Interface Power Range
D141001 SOT-GS501A RS232C 12-24VDC 0 - 50m
D141002 SOT-GS501B RS232C 12-24VDC 0 - 50m
D141005 SOT-GS502A RS232C 12-24VDC 0 - 50m
D141006 SOT-GS502B RS232C 12-24VDC 0 - 50m
D141009 SOT-GS508A RS232C 12-24VDC 0 - 50m
D141010 SOT-GS508B RS232C 12-24VDC 0 - 50m
         
SOT-GS80 series      
Code no.  Model No. Interface Power Range
D141013 SOT-GS801A RS232C 12-24VDC 0 - 80m
D141014 SOT-GS801B RS232C 12-24VDC 0 - 80m
D141017 SOT-GS802A RS422 12-24VDC 0 - 80m
D141018 SOT-GS802B RS422 12-24VDC 0 - 80m
D141021 SOT-GS808A RS485 tristate 12-24VDC 0 - 80m
D141022 SOT-GS808B RS485 tristate 12-24VDC 0 - 80m
         
SOT-GS150 series      
Code no.  Model No. Interface Power Range
D141025 SOT-GS1501A RS232C 12-24VDC 0 - 150m
D141026 SOT-GS1501B RS232C 12-24VDC 0 - 150m
D141029 SOT-GS1502A RS422 12-24VDC 0 - 150m
D141030 SOT-GS1502B RS422 12-24VDC 0 - 150m
D141033 SOT-GS1508A RS485 trystate 12-24VDC 0 - 150m
D141034 SOT-GS1508B RS485 trystate 12-24VDC 0 - 150m
         
         
Ethernet Commmunication      
SOT-ES          
Code no.  Model No. Communication speed  Power  Range
D162000 SOT-ES100A 10Mbps  24VDC  0.2-100m
D162001 SOT-ES100B 10Mbps  24VDC  0.2-100m
D162014 SOT-ES200A 10Mbps  24VDC  0.2-200m
D162015 SOT-ES200B 10Mbps  24VDC  0.2-200m
         
 4 bit, 1m range        
Model No. Interface Range    
SOT-NP401H Input 4bit Output 4bit, NPN type 0-1m Head-on  
SOT-NP401S Side-on  
SOT-NP401H4 Head-on  
SOT-NP401S4 Side-on  
SOT-NP401HP Input 4bit Output 4bit, PNP type 0-1m Head-on  
SOT-NP401SP Side-on  
SOT-NP401HP4 Head-on  
SOT-NP401SP4 Side-on  
         
 4 bit, 3 m range        
Model No. Interface Range    
SOT-NP403H Input 4bit Output 4bit, NPN type 0-3m Head-on  
SOT-NP403S Side-on  
SOT-NP403H4 Head-on  
SOT-NP403S4 Side-on  
SOT-NP403HP Input 4bit Output 4bit, PNP type 0-3m Head-on  
SOT-NP403SP Side-on  
SOT-NP403HP4 Head-on  
SOT-NP403SP4 Side-on  
         
 8 bit 1m range        
Model No. Interface Range    
SOT-NP801H Input 8bit Output 8bit, NPN type 0-1m Head-on  
SOT-NP801S Side-on  
SOT-NP801H4 Head-on  
SOT-NP801S4 Side-on  
SOT-NP801HP Input 8bit Output 8bit, PNP type 0-1m Head-on  
SOT-NP801SP Side-on  
SOT-NP801HP4 Head-on  
SOT-NP801SP4 Side-on  
         
 8 bit 3m range        
Model No. Interface Range    
SOT-NP803H Input 8bit Output 8bit, NPN type 0-3m Head-on  
SOT-NP803S Side-on  
SOT-NP803H4 Head-on  
SOT-NP803S4 Side-on  
SOT-NP803HP Input 8bit Output 8bit, PNP type 0-3m Head-on  
SOT-NP803SP Side-on  
SOT-NP803HP4 Head-on  
SOT-NP803SP4 Side-on  
         
 16bit 1m range        
Model No. Interface Range    
SOT-NP1601H Input 16bit Output 16bit, NPN type 0-1m Head-on  
SOT-NP1601S Side-on  
SOT-NP1601H4 Head-on  
SOT-NP1601S4 Side-on  
         
  16 bit 3m range        
Model No. Interface Range    
SOT-NP1603H Input 16bit Output 16bit, NPN type 0-3m Head-on  
SOT-NP1603S Side-on  
SOT-NP1603H4 Head-on  
SOT-NP1603S4 Side-on  

 

Toyo Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !