Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng danh sách các thiết bị của hãng Wise sau:

 

NO PRODUCT
MODEL 
1 Đồng hồ đo áp suất  P961,P962,P963,P964,P965
2 Đồng hồ đo áp suất  P770
3 Đồng hồ đo áp suất  P740
4 Đồng hồ đo áp suất 
P359
5 Đồng hồ đo áp suất  P336,P338
6 Đồng hồ đo áp suất  P259
7 Đồng hồ đo áp suất 
P330
8 Đồng hồ đo áp suất  P258
9 Đồng hồ đo áp suất  P257
10 Đồng hồ đo áp suất  P253
11 Đồng hồ đo áp suất  P252
12 Đồng hồ đo áp suất 
P229,P335
13 Đồng hồ đo áp suất  P235
14 Đồng hồ đo áp suất  P228
15 Đồng hồ đo áp suất 
P222
16 Đồng hồ đo áp suất  P221,P253
17 Đồng hồ đo áp suất  P163
18 Đồng hồ đo áp suất  P140
19 Đồng hồ đo áp suất  P112
20 Đồng hồ đo áp suất 
P111
21 Đồng hồ đo áp suất  P110
22 Đồng hồ đo áp suất  P440
23 Đồng hồ đo áp suất 
P430
24 Đồng hồ đo áp suất  P428,P429
25 Đồng hồ đo áp suất  P421
26 Đồng hồ đo áp suất  P410,P420
27 Đồng hồ đo áp suất  P542,P543
28 Đồng hồ đo áp suất 
P531,P532,P533,P534,P537,P539
29 Đồng hồ đo áp suất  P520
30 Đồng hồ đo áp suất  P510
31 Đồng hồ đo áp suất 
P500
32 Đồng hồ đo áp suất  P651,P652,P653,P654,P655
33 Đồng hồ đo áp suất  P641,P642,P643,P644,P645
34 Đồng hồ đo áp suất  P631,P632,P633,P634,P635
35 Đồng hồ đo áp suất  P621,P622,P623,P624,P625
36 Đồng hồ đo áp suất 
P620,P630
37 Đồng hồ đo áp suất  P710,P720,P730
38 Đồng hồ đo áp suất  P757
39 Đồng hồ đo áp suất 
P750
40 Đồng hồ đo áp suất  P752
41 Đồng hồ đo áp suất  P930
42 Đồng hồ đo áp suất  P990
43 Đồng hồ đo áp suất  P970
44 Đồng hồ đo áp suất 
P953
45 Đồng hồ đo áp suất  P940
46 Đồng hồ đo áp suất  P535,P536
47 Đồng hồ đo áp suất 
P590
48 Đồng hồ đo áp suất  PT840
49 Đồng hồ đo áp suất  P810
50 Đồng hồ đo áp suất  P840
51 Đồng hồ đo áp suất  P820
52 Đồng hồ đo áp suất  P830
53 Đồng hồ đo áp suất  P912,P913,P914

 

Wise Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !