Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng MetalWork sau:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Part n° Description
0090120001 MAGNET FOR CIL.12 CB
0090120005 GASKET KIT SH/ST 12 POLY
0090120006 KIT COMPL.GASKET.D.12 CB-DE NBR
0090120010 KIT FRONT END CAP.CIL.CIL.12 CB-DE
0090120011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.12 CB-DE NBR
0090120015 KIT REAR END CAP..CIL.12 CB-DE
0090120021 KIT PISTON D.12 CB-DE NO MAG.P
0090120023 KIT PISTON D.12 CB-DE NO MAG.NBR
0090127001 CMP CYL 12MM CMPLT SEAL KIT
0090127101 Front end kit for CMPC Ø12 UNITOP
0090127201 Rear end kit for CMPC Ø12 UNITOP
0090127401 Piston kit for CMPC Ø12
0090127501 Magnet for CMPC Ø12
0090127802  
0090127901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø12 UNITO
0090160001 MAGNET FOR CIL.16 CB
0090160005 GASKET KIT SH/ST 16 POLY
0090160006 SEAL KIT NBR 16 MM FOR SH/ST
0090160010 KIT FRONT END CAP.CIL.CIL.16 CB-DE
0090160011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.16 CB-DE NBR
0090160015 KIT REAR END CAP..CIL.16 CB-DE
0090160021 KIT PISTON D.16 CB-DE NO MAG.P
0090160023 KIT PISTON D.16 CB-DE NO MAG.NBR
0090165015 16MM RODLESS TYPE 0 PISTON KIT
0090165016 16MM RODLESS TYPE 1 PISTON KIT
0090165017  
0090165018  
0090165022 16MM RODLESS NBR GASKET KIT
0090165023 Set of VITON gask. for rodless cyl. Ø16
0090165032  
0090165053  
0090165054  
0090165055  
0090165080 White bands supp. kit for rodless cyl. Ø
0090165081 Black bands supp. kit for rodless cyl. Ø
0090165082 16MM BAND SUPPORT KIT (ORANGE)
0090165083 Light grey bands supp. kit for rodless c
0090165084 Dark grey bands supp. kit for rodless cy
0090165085 Yellow bands supp. kit for rodless cyl.
0090167001 Comp. set of gask. for CMPC  Ø16
0090167101 Front end kit for CMPC Ø16 UNITOP
0090167201 Rear end kit for CMPC Ø16 UNITOP
0090167401 Piston kit for CMPC Ø16
0090167501 Magnet for CMPC Ø16
0090167802  
0090167901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø16 UNITO
0090200001 MAGNET FOR CIL.20 CB
0090200005 GASKET KIT SH/ST 20 POLY
0090200006 GASKET KIT SH/ST 20 MM NBR
0090200010 SH/ST 20 POLY FRONT HEAD KIT
0090200011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.20 CB-DE NBR
0090200015 SH/ST 20 NBR REAR HEAD KIT
0090200021 KIT PISTON D.20 CB-DE NO MAG.P
0090200023 KIT PISTON D.20 CB-DE NO MAG.NBR
0090207001 CMP CYL 20MM CMPLT SEAL KIT
0090207060 Comp. set of gask. for stopper cyl. Ø20
0090207101 Front end kit for CMPC Ø20 UNITOP
0090207160 Front end kit for stopper cyl. Ø20 UNITO
0090207201 Rear end kit for CMPC Ø20 UNITOP
0090207401 Piston kit for CMPC Ø20
0090207501 Magnet for CMPC Ø20
0090207901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø20 UNITO
0090207960 Fr.+Re.end+pist. kit for stopper cyl. Ø2
009020L001  
009020L101  
009020L201  
009020L901  
0090250001 MAGNET FOR CIL.25 CB
0090250005 COMPL GASKET SH/ST 25 POLY
0090250006 SEAL KIT 25 MM NBR SH/ST
0090250010 SH/ST 25 POLY FRONT HEAD KIT
0090250011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.25 CB-DE NBR
0090250015 KIT REAR END CAP..CIL.25 CB-DE
0090250021 KIT PISTON D.25 CB-DE NO MAG.P
0090250023 KIT PISTON D.25 CB-DE NO MAG.NBR
0090255009P  
0090255015  
0090255016  
0090255017  
0090255018  
0090255019  
0090255022 25MM RODLESS SEAL KIT
0090255023 25 BORE VITON SEAL KIT
0090255024P  
0090255025P  
0090255030P  
0090255040P  
0090255053 KIT CARRELLO D.25 S/ZA STELO
0090255053P  
0090255054  
0090255055  
0090255059P  
0090255060 Shoe-guide kit for rodless cyl. V Ø25
0090255080 White bands supp. kit for rodless cyl. Ø
0090255081 Black bands supp. kit for rodless cyl. Ø
0090255082 Orange bands supp. kit for rodless cyl.
0090255083 Light grey bands supp. kit for rodless c
0090255084 Dark grey bands supp. kit for rodless cy
0090255085 rodless band support kit 25 bore
0090257001 CMP CYL 25MM CMPLT SEAL KIT
0090257101 Front end kit for CMPC Ø25 UNITOP
0090257201 Rear end kit for CMPC Ø25 UNITOP
0090257401 Piston kit for CMPC Ø25
0090257501 Magnet for CMPC Ø25
0090257901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø25 UNITO
009025L001  
009025L101  
009025L201  
009025L901  
0090320001 MAGNET FOR CIL.32 CB
0090320005 GASKET CYL KIT 32MM SH/ST POLY
0090320006 SEAL KIT 32 MM NBR SH/ST
0090320010 SH/ST 32 POLY FRONT HEAD KIT
0090320011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.32 CB-DE NBR
0090320015 KIT REAR END CAP..CIL.32 CB-DE
0090320021 KIT PISTON D.32 CB-DE NO MAG.P
0090320023 KIT PISTON D.32 CB-DE NO MAG.NBR
0090320101 COMPLETE SEAL KIT 32MM POLY
0090320101F KIT COMPL GASKET. CIL.32
0090320110 KIT COMPL. FRONT HEAD CIL.32
0090320110F KIT COMPL. FRONT HEAD CIL.32
0090320110N FRONT HEAD KIT 32mm (NEW TYPE)
0090320111 KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.32
0090320111N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.32
0090320304 FRONT HEAD KIT 32MM NBR
0090320304N KIT COMPL. FRONT HEAD.CIL.32 NBR
0090320305 KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.32 NBR
0090320305N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.32 NBR
0090320502 COMPLETE SEAL KIT 32MM NBR
0090320527 KIT COMPL GASKET. CIL.40 COMBI
0090320599 KIT PISTON COMPLETO CIL.32 METT.
0090320602 PISTON KIT 32MM NBR
0090320604 PISTON KIT 32MM POLY
0090320702 KIT COMPL.A+P+PIST.32 NO MAGN.NBR
0090320702N KIT COMPL.A+P+PIST.32 NO MAGN.NBR
0090320704 COMPLETE CYL KIT 32MM POLY
0090320704F KIT COMPL.A+P+PIST.32 NO MAGN.POL
0090320704N KIT COMPL.A+P+PIST.32 NO MAGN.POL
0090320800 32MM MAGNET
0090321600 KIT GASKET. CIL.32 COMBI
0090325009P  
0090325015  
0090325016  
0090325017  
0090325018  
0090325019 32MM RODLESS CYL KIT NEW TYPE
0090325022 32MM RODLESS SEAL KIT
0090325023 32MM RODLESS VITON SEAL KIT
0090325024P  
0090325030P  
0090325040P  
0090325053  
0090325053P  
0090325054  
0090325055  
0090325059P  
0090325060 Shoe-guide kit for rodless cyl. V Ø25
0090325080 32MM BAND SUPPORT KIT WHITE
0090325081 32MM BAND SUPPORT KIT BLACK
0090325082 Orange bands supp. kit for rodless cyl.
0090325083 Light grey bands supp. kit for rodless c
0090325084 Dark grey bands supp. kit for rodless cy
0090325085 Yellow bands supp. kit for rodless cyl.
0090327001 CMP CYL 32MM CMPLT SEAL KIT
0090327001F Comp. set of gask. for CMPC  Ø32
0090327060 Comp. set of gask. for stopper cyl.  Ø32
0090327101 Front end kit for CMPC Ø32 UNITOP-ISO
0090327101F Front end kit for CMPC Ø32 UNITOP-ISO
0090327160 Front end kit for stopper cyl. Ø32 UNITO
0090327201 Rear end kit for CMPC Ø32 UNITOP-ISO
0090327401 Piston kit for CMPC Ø32
0090327460 Piston kit for stopper cyl. Ø32
0090327501 Magnet for CMPC Ø32
0090327901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø32 UNITO
0090327901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø32 UNITO
0090327960 Fr.+Re.end+pist. kit for stopper cyl. Ø3
009032L001  
009032L101  
009032L201  
009032L901  
0090400001 MAGNET FOR CIL.40 CB
0090400005 GASKET KIT 40 SH/ST POLY
0090400006 SEAL KIT 40 MM NBR SH/ST
0090400010 KIT FRONT END CAP.CIL.CIL.40 CB-DE
0090400011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.40 CB-DE NBR
0090400015 KIT REAR END CAP..CIL.40 CB-DE
0090400021 KIT PISTON D.40 CB-DE NO MAG.P
0090400023 KIT PISTON D.40 CB-DE NO MAG.NBR
0090400101 COMPLETE SEAL KIT 40MM POLY
0090400101F KIT COMPL GASKET. CIL.40
0090400110 KIT COMPL. FRONT HEAD CIL.40
0090400110F KIT COMPL. FRONT HEAD CIL.40
0090400110N KIT COMPL. FRONT HEAD CIL.40
0090400111 KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.40
0090400111N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.40
0090400304 KIT COMPL. FRONT HEAD.CIL.40 NBR
0090400304N KIT COMPL. FRONT HEAD.CIL.40 NBR
0090400305 KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.40 NBR
0090400305N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.40 NBR
0090400502 40MM NBR SEAL KIT
0090400527 KIT COMPL GASKET. CIL.40 COMBI
0090400602 KIT PISTON COMPL.CIL.40 NO MAG.NBR
0090400604 PISTON KIT 40MM POLY
0090400702 CMPLT CYL KIT 40 MM NBR NO MAG
0090400702N KIT COMPL.A+P+PIST.40 NO MAGN.NBR
0090400704 COMPLETE CYL KIT 40MM POLY
0090400704F KIT COMPL.A+P+PIST.40 NO MAGN.POL
0090400704N KIT COMPL.A+P+PIST.40 NO MAGN.POL
0090400800 40MM MAGNET
0090401600 KIT GASKET. CIL.40 COMBI
0090405015 40B RODLESS PIST/KIT (0 RINGS)
0090405016  
0090405017  
0090405018  
0090405022 RODLESS CYL NBR 40 SEAL KIT
0090405023 Set of VITON gask. for rodless cyl. Ø40
0090405053 NEW CARRIAGE FOR 270...RODLESS
0090405054  
0090405080 White bands supp. kit for rodless cyl. Ø
0090405081 Black bands supp. kit for rodless cyl. Ø
0090405082 Orange bands supp. kit for rodless cyl.
0090405083 Light grey bands supp. kit for rodless c
0090405084 40B RODLESS BANDS SUPPORT KIT
0090405085 Yellow bands supp. kit for rodless cyl.
0090407001 CMP CYL 40MM CMPLT SEAL KIT
0090407001F Comp. set of gask. for CMPC  Ø40
0090407101 CMP CYL 40MM FRNT HEAD KIT UNI
0090407101F Front end kit for CMPC Ø40 UNITOP
0090407201 CMP CYL 40MM REAR HEAD KIT UNI
0090407401 Piston kit for CMPC Ø40
0090407501 Magnet for CMPC Ø40
0090407901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø40 UNITO
0090407901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø40 UNITO
0090408101 Front end kit for CMPC Ø40 ISO
0090408101F Front end kit for CMPC Ø40 ISO
0090408201 Rear end kit for CMPC Ø40 ISO
0090408901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø40 ISO
0090408901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø40 ISO
009040L001  
009040L101  
009040L201  
009040L901  
0090500001 MAGNET FOR CIL.50 CB
0090500005 GASKET KIT SH/ST 50 POLY
0090500006 SEAL KIT 50 MM NBR SH/ST
0090500010 KIT FRONT END CAP.CIL.CIL.50 CB-DE
0090500011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.50 CB-DE NBR
0090500015 KIT REAR END CAP..CIL.50 CB-DE
0090500021 KIT PISTON D.50 CB-DE NO MAG.P
0090500023 KIT PISTON D.50 CB-DE NO MAG.NBR
0090500101 COMPLETE SEAL KIT 50MM POLY
0090500101F KIT COMPL GASKET. CIL.50
0090500110 FRONT HEAD KIT 50MM POLY
0090500110F KIT COMPL. FRONT HEAD. CIL.50
0090500110N KIT COMPL. FRONT HEAD. CIL.50
0090500111 READ HEAD KIT 50MM POLY
0090500111N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.50
0090500304 FRONT HEAD KIT 50MM NBR
0090500304N KIT COMPL. FRONT HEAD.CIL.50 NBR
0090500305 REAR HEAD KIT 50MM NBR
0090500305N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.50 NBR
0090500502 COMPLETE SEAL KIT NBR FOR 50MM
0090500527 KIT COMPL GASKET. CIL.50 COMBI
0090500602 PISTON KIT 50MM NBR
0090500604 PISTON KIT 50MM POLY
0090500702 COMPLETE CYL KIT 50 MM NBR
0090500702N KIT COMPL.A+P+PIST.50 NO MAGN.NBR
0090500704 COMPLETE CYL KIT 50MM POLY
0090500704F KIT COMPL.A+P+PIST.50 NO MAGN.POL
0090500704N KIT COMPL.A+P+PIST.50 NO MAGN.POL
0090500800 MAGNET 50MM
0090501600 KIT GASKET. CIL.50/30 COMBI
0090507001 CMP CYL 50MM CMPLT SEAL KIT
0090507001F Comp. set of gask. for CMPC  Ø50
0090507060 SEAL KIT FOR STOPPER CYL 50MM
0090507101 CMP CYL 50MM FRNT HEAD KIT UNI
0090507101F Front end kit for CMPC Ø50 UNITOP
0090507160 Front end kit for stopper cyl. Ø50 UNITO
0090507201 Rear end kit for CMPC Ø50 UNITOP
0090507260 Rear end kit for stopper cyl. Ø50 UNITOP
0090507401 CMP CYL 50MM PISTN KIT UNI/ISO
0090507460 Piston kit for stopper cyl. Ø50
0090507501 Magnet for CMPC Ø50
0090507901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø50 UNITO
0090507901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø50 UNITO
0090507960 Fr.+Re.end+pist. kit for stopper cyl. Ø5
0090508101 Front end kit for CMPC Ø50 ISO
0090508101F Front end kit for CMPC Ø50 ISO
0090508160 Front end kit for stopper cyl. Ø50 ISO
0090508201 Rear end kit for CMPC Ø50 ISO
0090508260 Rear end kit for stopper cyl. Ø50 ISO
0090508901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø50 ISO
0090508901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø50 ISO
0090508960 Fr.+Re.end+pist. kit for stopper cyl. Ø5
009050L001  
009050L101  
009050L201  
009050L901  
0090630001 MAGNET FOR CIL.63 CB
0090630005 GASKET KIT SH/ST 63 POLY
0090630006 SEAL KIT 63 MM NBR SH/ST
0090630010 KIT FRONT END CAP.CIL.CIL.63 CB-DE
0090630011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.63 CB-DE NBR
0090630015 63MM REAR SEAL KIT
0090630021 63MM POLY PISTON KIT
0090630023 63MM NBR PISTON KIT
0090630101 COMPLETE SEAL KIT 63MM POLY
0090630101F KIT COMPL GASKET. CIL.63
0090630110 FRONT HEAD KIT 63MM POLY
0090630110F KIT COMPL. FRONT HEAD. CIL.63
0090630110N KIT COMPL. FRONT HEAD. CIL.63
0090630111 REAR HEAD KIT 63MM POLY
0090630111N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.63
0090630304 FRONT HEAD KIT 63MM NBR
0090630304N KIT COMPL. FRONT HEAD.CIL.63 NBR
0090630305 KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.63 NBR
0090630305N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.63 NBR
0090630502 COMPLETE SEAL KIT 63MM NBR
0090630527 KIT COMPL GASKET. CIL.63 COMBI
0090630602 PISTON KIT 63MM NBR
0090630604 PISTON KIT 63MM POLY
0090630702 COMPLETE CYL KIT 63 MM NBR
0090630702N KIT COMPL.A+P+PIST.63 NO MAGN.NBR
0090630704 COMPLETE CYL KIT 63MM POLY
0090630704F KIT COMPL.A+P+PIST.63 NO MAGN.POL
0090630704N KIT COMPL.A+P+PIST.63 NO MAGN.POL
0090630800 63MM MAGNET
0090635015  
0090635016  
0090635017  
0090635018  
0090635022 Set of NBR gask. for rodless cyl. Ø63 ne
0090635023 Set of VITON gask. for rodless cyl. Ø63
0090635060 Shoe-guide kit for rodless cyl. V Ø63
0090635080 White bands supp. kit for rodless cyl. Ø
0090635081 Black bands supp. kit for rodless cyl. Ø
0090635082 Orange bands supp. kit for rodless cyl.
0090635083 Light grey bands supp. kit for rodless c
0090635084 Dark grey bands supp. kit for rodless cy
0090637001 CMP CYL 63MM CMPLT SEAL KIT
0090637001F Comp. set of gask. for CMPC  Ø63
0090637101 Front end kit for CMPC Ø63 UNITOP
0090637101F Front end kit for CMPC Ø63 UNITOP
0090637201 REAR HEAD 63 UNITOP CMPC
0090637401 Piston kit for CMPC Ø63
0090637501 Magnet for CMPC Ø63
0090637901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø63 UNITO
0090637901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø63 UNITO
0090638101 Front end kit for CMPC Ø63 ISO
0090638101F Front end kit for CMPC Ø63 ISO
0090638201 Rear end kit for CMPC Ø63 ISO
0090638901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø63 ISO
0090638901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø63 ISO
009063L001  
009063L101  
009063L201  
009063L901  
0090800001 MAGNET FOR CIL.80 CB
0090800005 GASKET KIT SH/ST 80 POLY
0090800006 SEAL KIT 80 MM NBR SH/ST
0090800010 KIT FRONT END CAP.CIL.CIL.80 CB-DE
0090800011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.80 CB-DE NBR
0090800015 KIT REAR END CAP..CIL.80 CB-DE
0090800021 KIT PISTON D.80 CB-DE NO MAG.P
0090800023 KIT PISTON D.80 CB-DE NO MAG.NBR
0090800101 COMPLETE SEAL KIT 80MM POLY
0090800110 FRONT HEAD KIT 80MM POLY
0090800110N KIT COMPL. FRONT HEAD. CIL.80
0090800111 REAR HEAD KIT 80MM POLY
0090800111N REAR END CAP 80
0090800304 FRONT HEAD KIT 80MM NBR
0090800304N KIT COMPL. FRONT HEAD.CIL.80 NBR
0090800305 READ HEAD KIT 80MM NBR
0090800305N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.80 NBR
0090800502 COMPLETE SEAL KIT 80MM NBR
0090800527 KIT COMPL GASKET. CIL.80 COMBI
0090800602 PISTON KIT FOR 80 BORE NBR
0090800604 PISTON KIT FOR 80 BORE POLY
0090800702 COMPLETE CYL KIT 80 MM NBR
0090800702N KIT COMPL.A+P+PIST.80 NO MAGN.NBR
0090800704 COMPLETE CYL KIT 80MM POLY
0090800704N KIT COMPL.A+P+PIST.80 NO MAGN.POL
0090800800 80MM MAGNET
0090801600 COMBI SCRAPPER SEAL 80 BORE
0090807001 Comp. set of gask. for CMPC  Ø80
0090807001F Comp. set of gask. for CMPC  Ø80
0090807060 Comp. set of gask. for stopper cyl.  Ø80
0090807101 Front end kit for CMPC Ø80 UNITOP
0090807101F Front end kit for CMPC Ø80 UNITOP
0090807160 Front end kit for stopper cyl. Ø80 UNITO
0090807201 Rear end kit for CMPC Ø80 UNITOP
0090807260 Rear end kit for stopper cyl. Ø80 UNITOP
0090807401 Piston kit for CMPC Ø80
0090807460 Piston kit for stopper cyl. Ø80
0090807501 Magnet for CMPC Ø80
0090807901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø80 UNITO
0090807901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø80 UNITO
0090807960 Fr.+Re.end+pist. kit for stopper cyl. Ø8
0090808101 Front end kit for CMPC Ø80 ISO
0090808101F Front end kit for CMPC Ø80 ISO
0090808160 Front end kit for stopper cyl. Ø80 ISO
0090808201 Rear end kit for CMPC Ø80 ISO
0090808260 Rear end kit for stopper cyl. Ø80 ISO
0090808901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø80 ISO
0090808901F Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø80 ISO
0090808960 Fr.+Re.end+pist. kit for stopper cyl. Ø8
009080L001  
009080L101  
009080L201  
009080L901  
0091000001 MAGNET FOR CIL.100 CB
0091000005 GASKET KIT SH/ST 100 POLY
0091000006 SEAL KIT 100 MM NBR SH/ST
0091000010 KIT FRONT END CAP.CIL.100 CB-DE
0091000011 KIT FRONT END CAP.CIL.D.100 CB-DE NBR
0091000015 KIT REAR END CAP..CIL.100 CB-DE
0091000021 PISTON KIT 100MM NBR SH/ST
0091000023 KIT PISTON D.100 CB-DE NO MAG.NBR
0091000101 SEAL KIT 100MM POLY (ISO 6431)
0091000110 FRONT HEAD KIT 100MM POLY
0091000110N KIT COMPL. FRONT HEAD CIL.100
0091000111 REAR HEAD KIT 100MM POLY
0091000111N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.100
0091000304 FRONT HEAD KIT 100MM NBR
0091000304N KIT COMPL. FRONT HEADCIL.100 NBR
0091000305 REAR HEAD KIT 100MM NBR
0091000305N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.100 NBR
0091000502 COMPLETE SEAL KIT 100MM NBR
0091000527 KIT COMPL GASKET. CIL.100 COMBI
0091000602 PISTON KIT 100MM NBR
0091000604 PISTON KIT 100MM POLY
0091000702 COMPLETE CYL KIT 100 MM NBR
0091000702N KIT COMPL.A+P+PIST.100 NO MAGN.NBR
0091000704 COMPLETE CYL KIT 100MM POLY
0091000704N KIT COMPL.A+P+PIST.100 NO MAGN.POL
0091000800 100MM MAGNET
0091007001 GASKET KIT 100 BORE CMPC
0091007101 Front end kit for CMPC Ø100 UNITOP
0091007201 Rear end kit for CMPC Ø100 UNITOP
0091007401 PISTON KIT 100 BORE CMPC
0091007501 MAGNETIC KIT 100 BORE CMPC
0091007901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø100 UNIT
0091008101 Front end kit for CMPC Ø100 ISO
0091008201 Rear end kit for CMPC Ø100 ISO
0091008901 Fr.+Re. end+pist. kit for CMPC Ø100 ISO
009100L001  
009100L101  
009100L201  
009100L901  
0091250101 COMPLETE SEAL KIT 125MM POLY
0091250110 FRONT HEAD KIT 125MM POLY
0091250110N KIT COMPL. FRONT HEAD. CIL.125
0091250111 KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.125
0091250111N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.125
0091250304 FRONT HEAD KIT 125MM NBR
0091250304N KIT COMPL. FRONT HEAD.CIL.125 NBR
0091250305 KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.125 NBR
0091250305N KIT COMPL. REAR HEAD.CIL.125 NBR
0091250502 COMPLETE SEAL KIT 125MM NBR
0091250527 KIT COMPL GASKET. CIL.125 COMBI
0091250602 PISTON KIT 125MM NBR
0091250604 PISTON KIT 125MM POLY
0091250702 COMPLETE CYL KIT 125MM NBR
0091250702N KIT COMPL.A+P+PIST.125 NO MAGN.NBR
0091250704 KIT COMPL.A+P+PIST.125 NO MAGN.POL
0091250704N KIT COMPL.A+P+PIST.125 NO MAGN.POL
0091250800 125MM MAGNET
0091251600 KIT GASKET. CIL.125 COMBI
0210040004  
0210040008  
0210240004  
0210240008  
0210240012  
0210240016  
0210240020  
0210240024  
0221000190 1/8 BASE KIT HIGH
0221000191 1/8 BASE KIT LOW
0221000192 1/8 BASE KIT H30
0221000200 MANIFOLD 1/8 2 POSITION + FIT
0221000300 1/8 BASE KIT 3 POSITION
0221000400 1/8 BASE KIT 4 POSITION
0221000500 1/8 BASE KIT 5 POSITION
0221000600 MANIFOLD 1/8 6 POSITION KIT
0221000700 MANIFOLD 1/8 7 POSITION KIT
0222000190 1/4 BASE KIT HIGH
0222000191 1/4 BASE KIT MEDIUM
0222000192 1/4'' BASE KIT LOW
0222000200 1/4 BASE KIT 2 POSITION
0222000300 1/4 BASE KIT 3 POSITION
0222000400 1/4 BASE KIT 4 POS
0222000500 1/4 BASE KIT 5 POSITION
0222000600 1/4 BASE KIT 6 POSITION
0222000700 1/4 BASE KIT 7 POSITION
0222100100 S70 SOLENOID 'O' RING KIT
0223000201 1/8 BASE 2 POS PNV-SOV
0223000301 1/8 BASE 3 POS PNV SOV
0223000401 1/8 BASE 4 POS PNV SOV
0223000501 5 POSITION BASE KIT 1/8
0223000601 6 POSITION BASE KIT 1/8
0223000701 7 POSITION BASE KIT 1/8
0223000801 8 POSITION BASE KIT 1/8
0223000901 KIT BASE 9 POSIT.CVM-18-09
0223001001 1/8 BASE 10 POS PNV SOV
0223100201 1/8 BASE 2 POS. FOR 7011...
0223100401 1/8 BASE 4 POS. FOR 7011...
0223100601 1/8 BASE 6 POS FOR 7011...
0223100801 1/8 BASE 8 POS. FOR 7011...
0223101001 1/8 BASE 10 POS. FOR 7011...
0223106301 1/8 FEED ON BASE FOR 7011...
0223106302 1/8 EXHAUST ON BASE FOR 7011..
0223106303 1/8 EXHAUST REG ON BASE-7011..
0223106500 BLANKING PLATE BASE FOR 7011..
0224000201 1/4 BASE 2 POS PNV SOV
0224000301 1/4 BASE 3 POS PNV SOV
0224000401 1/4 BASE 4 POS PNV SOV
0224000501 1/4 BASE 5 POS PNV SOV
0224000601 1/4 BASE 6 POS PNV SOV
0224000701 1/4 BASE 7 POS PNV SOV
0224000801 1/4 BASE 8 POS PNV SOV
0224000901 1/4 BASE 9 POS PNV SOV
0224001001 1/4 BASE 10 POSITION PNV SOV
0225000201 BASE PN 2 POS
0225000401 BASE PN 4 POS
0225000601 BASE PN M 6 POS
0225000801 BASE PN 8 POS
0225001001 BASE PN 10 B 10 POS
0225001201 BASE PN 12 POS
0225004500 COVER PLATE PN
0225004502 COVER PLATE EL
0225004503  
0225004600 OMEGA ADAPTOR
0225010201 2 position multiple base for valves MACH
0225010401 2 position multiple base for valves MACH
0225010601 2 position multiple base for valves MACH
0225010801 2 position multiple base for valves MACH
0225020201 MINIMACH 2 POS 5/2 BASE
0225020401 MINIMACH 4 POS 5/2 BASE
0225020601 2 position multiple base for valves MACH
0225020801 2 position multiple base for valves MACH
0225100401 MACH BASE 4 POSITION
0225100601 BASE ELPN M 6 POS
0225100801 BASE ELPN M 8 POS
0225101001 BASE ELPN M 10 POS
0225101201 BASE ELPN M 12 POS
0225110401 ACC.BASE CVM.EP-08-04-M-MCN 24VAC
0225110601 ACC.BASE CVM.EP-08-06-M-MCN 24VAC
0225110801 ACC.BASE CVM.EP-08-08-M-MCN 24VAC
0225111001 ACC.BASE CVM.EP-08-10-M-MCN 24VAC
0225111201 ACC.BASE CVM.EP-08-12-M-MCN 24VAC
0225200401 ACC.BASE CVM.EP-08-04-B-MCN 24VDC
0225200601 ACC.BASE CVM.EP-08-06-B-MCN 24VDC
0225200801 BASE ELPN B 8 POS
0225201001 ACC.BASE CVM.EP-08-10-B-MCN 24VDC
0225201201 BASE ELPN B 12 POS
0225210401 ACC.BASE CVM.EP-08-04-B-MCN 24VAC
0225210601 ACC.BASE CVM.EP-08-06-B-MCN 24VAC
0225210801 ACC.BASE CVM.EP-08-08-B-MCN 24VAC
0225211001 ACC.BASE CVM.EP-08-10-B-MCN 24VAC
0225211201 ACC.BASE CVM.EP-08-12-B-MCN 24VAC
0225300401 BASE ELPN M 4 POS
0225300601 BASE ELPN M 6 POS
0225300801 BASE ELPN M 8 POS
0225310401 ACC.BASE CVM.EP-08-04-M-ACM 24VAC
0225310601 ACC.BASE CVM.EP-08-06-M-ACM 24VAC
0225310801 ACC.BASE CVM.EP-08-08-M-ACM 24VAC
0225400401 BASE ELPN M 4 POS
0225400601 BASE ELPN M 6 POS
0225400801 BASE ELPN M 8 POS
0225401001 ACC.BASE CVM.EP-08-10-M-WC5 24VDC
0225401201 BASE ELPN M 12 POS
0225410401 ACC.BASE CVM.EP-08-04-M-WC5 24VAC
0225410601 ACC.BASE CVM.EP-08-06-M-WC5 24VAC
0225410801 ACC.BASE CVM.EP-08-08-M-WC5 24VAC
0225411001 10 POS BASE M 24AC PRE-WIRED
0225411201 ACC.BASE CVM.EP-08-12-M-WC5 24VAC
0225500401 BASE ELPN B 4 POS
0225500601 BASE ELPN B 6 POS
0225500801 BASE ELPN B 8 POS
0225501001 BASE ELPN B 10 POS 24V DC
0225501201 ACC.BASE CVM.EP-08-12-B-WC5 24VDC
0225510401 ACC.BASE CVM.EP-08-04-B-WC5 24VAC
0225510601 ACC.BASE CVM.EP-08-06-B-WC5 24VAC
0225510801 ACC.BASE CVM.EP-08-08-B-WC5 24VAC
0225511001 ACC.BASE CVM.EP-08-10-B-WC5 24VAC
0225511201 ACC.BASE CVM.EP-08-12-B-WC5 24VAC
0226004000 INTERMEDIATE DIAPHRAGM 1/8
0226004001 PLUG 3/2 1/8
0226004150 MANIFOLD BASE 1/8
0226004200 TERMINAL INLET 1/8 O RING
0226004201 TERMINAL OUTLET 1/8
0226004300 TERMINAL INTERMEDITE 1/8
0226004500 BLANKING PLATE 1/8
0226004600 ADAPTOR OMEGA 1/8
0226004700 KIT GASKET.+VITI+CAMME COMP.1/8
0226004701 SCREWS & GASKETS FOR 1/8 BASES
0226005000 INTERMEDITE DIAPHRAGM 1/4
0226005001 PLUG 3/2 1/4
0226005150 MANIFOLD BASE 1/4
0226005200 TERMINAL INLET 1/4 O RING
0226005201 TERMINAL OUTLET 1/4
0226005300 TERMINAL INTERMEDIATE 1/4
0226005500 BLANKING PLATE 1/4
0226005600 ADAPTOR OMEGA 1/4
0226005700 BRACKET/SCREW FOR 0226005150
0226005701 SCREWS & GASKETS FOR 1/4 BASES
0226006600 ADAPTOR 1/8 - 1/4
0226007001 MACH 16 SCREWS AND 'O' RINGS
0226007003 MACH 16 BASE GASKET KIT
0226009000  
0226009001  
0226009010 ACC. MULTIPLE BASE DIAPHRAGM
0226009500 Valve closing plate MACH 16
0226009501 MINIMACH 5/2 BASE BLANK PLATE
0226009701  
0226009702  
0226009703  
0226107000 MULTIMACH ID PLATES
0226107001 ACC.ELECTRICAL CONTACT GASKET KIT
0226107101 19-WIRE CABLE
0226107102 25-WIRE CABLE
0226107103  
0226107201  
0226130100  
0226130250 M16 10 WIRE CABLE 2.5M LEAD
0226130500  
0226130750  
0226131000  
0226131500  
0226140250 2.5M 19 WIRE CABLE C/W CNTR
0226140500 5M 19 WIRE CABLE C/W CONNECTOR
0226141000 10M 19 WIRE CABLE C/W CONN.
0226141500 19 pole cable with one end connect.L=15M
0226142000 19 pole cable with one end connect.L=20M
0226143000 19 pole cable with one end connect.L=30M
0226150022 M16 10 PIN RETURN CABLE
0226170001 19 PIN CONNECTOR KIT
0226170002 ACC.connector
0226180001 M51 AXIAL 25 PIN CTR KIT (8)
0226180002 M51 AXIAL 9 PIN CTR KIT (9)
0226180003 M51 REAR 25 PIN CONNECT  (10)
0226180004 M51 REAR 9 PIN CONNECT (11)
0226180005  
0226180101 M51 90DEG/STRAIGHT 25 PIN PLUG
0226180102 M51 90/STRAIGHT 9 PIN  PLUG
0226180105 25-PIN PLUG CONNECTOR FOR SLAVE
0226180106 25-WIRE CONNECTOR-DOUBLE OUTPUT KIT
0226180107 M51 25 PIN PLUG (14) (HDM)
0226180108  
0226180109  
0226180201 Male connector kit 25 poles for MULTIMAC
0226180202 Male connector kit 9 poles for MULTIMACH
0226180399 MULTIMACH WIRE 1 - 6
0226180400 MULTIMACH WIRE 7-12 POS (17)
0226180401 MULTIMACH WIRE 13-30 POS (18)
0226200401 ACC.connect..SO0 08 04 24VDC
0226200601 M16 6 POS SECONDARY KIT
0226200801 M16 8 POS SECONDARY KIT
0226210401 ACC.connect..SO0 08 04 24VAC
0226210601 ACC.connect..SO0 08 06 24VAC
0226210801 ACC.connect..SO0 08 08 24VAC
0226300401 ACC.connect..SA0 08 04 24VDC
0226300601 ACC.connect..SA0 08 06 24VDC
0226300801 ACC.connect..SA0 08 08 24VDC
0226310401 ACC.connect..SA0 08 04 24VAC
0226310601 ACC.connect..SA0 08 06 24VAC
0226310801 ACC.connect..SA0 08 08 24VAC
0226400401 ACC.connect..PP5 08 04 24VDC
0226400601 6 POS. M16 MAIN KIT .24VDC
0226400801 8 POS. M16 MAIN KIT .24VDC
0226401001 ACC.connect..PP5 08 10 24VDC
0226401201 ACC.connect..PP5 08 12 24VDC
0226410401 ACC.connect..PP5 08 04 24VAC
0226410601 ACC.connect..PP5 08 06 24VAC
0226410801 ACC.connect..PP5 08 08 24VAC
0226411001 ACC.connect..PP5 08 10 24VAC
0226411201 ACC.connect..PP5 08 12 24VAC
0226500401 4 POS. MAIN KIT C/W CONN.24VDC
0226500601 6 POS. MAIN KIT C/W CONN.24VDC
0226500801 8 POS. MAIN KIT C/W CONNECTOR
0226501001 ACC.connect..PP0 08 10 24VDC
0226501201 ACC.connect..PP0 08 12 24VDC
0226510401 ACC.connect..PP0 08 04 24VAC
0226510601 ACC.connect..PP0 08 06 24VAC
0226510801 ACC.connect..PP0 08 08 24VAC
0226511001 ACC.connect..PP0 08 10 24VAC
0226511201 ACC.connect..PP0 08 12 24VAC
0226900100 9 PIN 1 MTR FLYING LEAD
0226900250 MULTIMACH 9 PIN 2.5M CABLE
0226900500 MULTIMACH 9 PIN 5M CABLE
0226910100 ACC. CONNET.+ 9-WIRE 90‹CABLE.L=1M
0226910250 ACC. CONNET.+ 9-WIRE 90‹CABLE.L=2.5M
0226910500 ACC. CONNET.+ 9-WIRE 90‹CABLE.L=5M
0226920100 MULTIMACH 25 PIN 1M CABLE
0226920250 MULTIMACH 25 PIN 2.5M CABLE
0226920500 MULTIMACH 25 PIN 5M CABLE
0226930100 ACC. CONNET.+ 25-WIRE 90‹CABLE.L=1M
0226930250 ACC. CONNET.+ 25-WIRE 90‹CABLE.L=2.5M
0226930500 ACC. CONNET.+ 25-WIRE 90‹CABLE.L=5M
0226940000 CONNECTOR KIT
0226950150 ACC. CONNET.+ 9-WIRE AXIAL CABLE.L=1M
0226950151  
0226950500 SLAVE/MULTIMACH CONNECTION KIT
0226960100 M51 25 PIN 1M FLY LEAD (HDM)
0226960250 M51 25 PIN 2.5M FLY LEAD (HDM)
0226960500 M51 25 PIN 5M FLY LEAD (HDM)
0226961000 M51 25 PIN 10M FLY LEAD (HDM)
0226961500  
0226980500 SLAVE/MULTIMACH CONNECTION KIT
0227000150 Modular base kit for Cnomo command
0227000200 Modular base input kit Cnomo+ screws
0227100000 INTERMEDIATE DIAPH MACH 16/18
0227100001 M16 MULTI-BASE DIAPHRAGM
0227100150 MANIFOLD BASE KIT MACH 16
0227100200 OUTPUT TERMINAL KIT MACH 16/18
0227100201 INPUT TERMINAL KIT MACH 16/18
0227100301 SEPARATE FEED MAN.BASE KIT M16
0227100302 EXHAUST FEED MAN.BASE KIT M 16
0227200150 MANIFOLD BASE KIT SIDE MACH 18
0227200300 Intermediate kit for bases VDMA size 2
0227200500 BLANKING PLATE MACH 18
0227300200 M51 KIT END PLATE 1 - 11 (2)
0227300201 M51 END PLATE 1 (3)
0227300203 end plate kit PNEUMO-BUS
0227300204 end plate kit PNEUMO-BUS
0227300300 M51 END PLATE 1 - REDUCED (4)
0227300301 M51 INTERMEDIATE THROUGH (6)
0227300302 M51 INTERMEDIATE BLIND (7)
0227300303 M51 INTERMEDIATE EXHST SWITCH
0227300500 M51 BLIND END PLATE (5)
0227300600 M51 DIN RAIL BRKTS (16)
0227300601 MULTIMACH BACK PLATE 4/6 MM
0227300602 MULTIMACH BACK PLATE 8MM
0227300800 MULTIMACH GRUB SCREW (PK 10)
0227301200 M51 INLET KIT 1-11 (2) (HDM)
0227301201 M51 INLET KIT 1 (3) (HDM)
0227301202  
0227301204  
0227301206  
0227301207 HDM B & R INPUT PLATE 1
0227301208 HDM/ASI INLET 1 (8 O 2 NODE)
0227301210  
0227301212  
0227301214  
0227301216  
0227301218 HDM/ASI INLET 1 (4 I/O 1 NODE)
0227301230 HDM END-PLATE 1-25D
0227301231 HDM PROFIBUS INPUT PLATE 1/11
0227301250  
0227301251 KIT TERM.  1 11 HDM CANopen Output
0227301252  
0227301253 KIT TERM.  1 HDM CANopen Output
0227301301 M51 INTER THROUGH (6) (HDM)
0227301302 M51 INTER BLIND (7) (HDM)
0227301303 M51 INTER EXHAUST (20) (HDM)
0227301500 M51 BLIND END PLATE (5) (HDM)
0227301600 M51 DIN RAIL BRKT (16) (HDM)
0227301800 M51 GRUB SCREW KIT (HDM)
0227302200  
0227302201  
0227302223  
0227302224  
0227302225  
0227302226  
0227302301  
0227302302  
0227302303  
0227302500  
0227302900  
0227400000 DIAPHRAGM BASES MACH 11
0227400100 STRAIGHT E/PLATE 1/4 MACH 11
0227400101 90o INPUT E/PLATE 1/4 MACH 11
0227400200 SEPERATE FEED BASE MACH 11
0227400201 BASE 2 POS. MACH 11
0227400301 BASE 3 POS. MACH 11
0227400401 BASE 4 POS. MACH 11
0227400500 CLOSURE PLATE MACH 11
0227400503 FEED BLOCK M7 MACH 11
0227400504 BASE FIXING PLATE MACH 11
0227400601 BASE 6 POS. MACH 11
0227400801 BASE 8 POS. MACH 11
0227606913 24v DC EXPLOSION PROOF COIL 3M
0227606915 24v DC EXPLOSION PROOF COIL 5M
0227608013 24V AC EXPLOSION PROOF COIL 3M
0227608015 <KIT BOBINA 30 24 VAC EEEXMT5 CAVO 5M>
0227608023 <KIT BOBINA 30 110 VAC EEEXMT5 CAVO 3M>
0227608025 110v EXPLOSION PROOF COIL 5M
0227608033 230vAC EXPLOSION PROOF COIL 3M
0227608035 <KIT BOBINA 30 230 VAC EEEXMT5 CAVO 5M>
0227700000 TWO HANDED START
0228000100 SINGLE BASE SIDE CON. ISO 1
0228000110 SINGLE BASE BACK CON. ISO 1
0228000150 MANIFOLD BASE SIDE CON. ISO 1
0228000151  
0228000155 MANIFOLD BASE BACK CON. ISO 1
0228000200 INPUT TERMINAL ISO 1
0228000201 SUPP. INPUT TERMINAL ISO 1
0228000210 BLIND END PLATE ISO 1
0228000300 INTERMEDIATE TOP CONN. ISO 1
0228000301 INTERMEDIATE BACK CONN. ISO 1
0228000400 INTERMEDIATE DIAPHRAGM ISO 1
0228000500 COVER PLATE UNUSED BASES ISO 1
0228000600 ADAPTOR SIZES 1-2
0228000700 ASSEMBLING KIT ISO 1
0228000804 SANDWICH REG ISO 1
0228000814 ISO1 SANDWICH 3 REG.012
0228001100 SINGLE BASE SIDE CON. ISO 2
0228001110 SINGLE BASE BACK CON. ISO 2
0228001150 MANIFOLD BASE SIDE CONN. ISO 2
0228001151  
0228001155 MANIFOLD BASE BACK CON. ISO 2
0228001200 INPUT TERMINAL ISO 2
0228001201 SUPP. INPUT TERMINAL ISO 2
0228001210 BLIND TERMINAL ISO 2
0228001300 INTERMEDIATE TOP CONN. ISO 2
0228001301 INTERMEDIATE BACK CONN. ISO 2
0228001400 INTERMEDIATE DIAPHRAGM ISO 2
0228001500 COVER PLATE UNUSED BASES ISO 2
0228001700 ASSEMBLY KIT ISO 2
0228001804 ISO2 SANDWICH 1 REG.012
0228001814 ISO2 SANDWICH 3 REG.012
0228002100 SINGLE BASE SIDE CON. ISO 3
0228002110 ACC.SINGLE BASE BOTTOM COUP. ISO 3
0228002155 MANIFOLD BASE BOTTOM CON ISO 3
0228002200 INPUT TERMINAL ISO 3
0228002500 ACC.CLOSING PLATE FOR VALVES ISO 3
0240003001 Slave IP65 16 output profibus per MACH 1
0240003007 ACC.SLAVE 16O BASE MOBULAR PROFIB.
0240004002 SLAVE PROFIBUS
0240004012 MULTIMACH INTERBUS SLAVE
0240004022 MULTIMACH CAN - OPEN SLAVE
0240004032 SLAVE DEVICE-NET+DO24xDC24V
0240004051 DO 8xDC24V 0.5A NUIT
0240004053 DI 8xDC24V UNIT
0240004054 AL 4x16 BIT UNIT
0240004055 AO 4x12 BIT UNIT
0240005003  
0240005005  
0240005006  
0240005008  
0240008001 Slave IP65 8 output profibus
0240008002 ACC.SLAVE 16O BASE MOBULAR PROFIB.
0240009001 FIELDBUS ELBOW CONNECTOR
0240009002 straight with cable 1.5 m for Field Bus
0240009003 straight with cable 5 m for Field Bus
0240009009 straight with cable 1.5 m for Field Bus
0240009010 straight with cable 1.5 m for Field Bus
0240009021 M12 BUS STRAIGHT CONNECTOR
0240009022 90‹ bend with cable 1.5 m for Field Bus
0240009023 90‹ bend with cable 5 m for Field Bus
0240009031 ACC.Y DISTRIBUTOR cable 0.6 M
0240009032 ACC..Y DISTRIBUTOR cable 1.5M
0240009033 ACC..Y DISTRIBUTOR cable 1.5M
0240009034 ACC..Y DISTRIBUTOR cable 1.5M
0240009035 MALE CON. OUT BUS B CODING
0240009036 FEMALE CON. IN BUS B CODING
0240009037 PROFIBUS M8 POWER CABLE 5M
0240009038 ACC..Y DISTRIBUTOR cable 1.5M
0240009039  
0240009040 M12 PROFIBUS PLUG
0240009053 PNEUMO POWER M8 CABLE - 2.5M
0240009055 ACC.CONNETTORE M12 BUS-OUT FEM.COD A
0251530000  
0251550000  
0251570000 PNEUMO POWER 50-3 12W 24vDC
0351000050 ADAPTOR FOR BUTTON/VALVE ASSY
0950000800 SENSOR EXT GDM-GDH GUIDE
0950002001 ISO 1 VALVE FIXING KIT
0950002002 ISO 2 VALVE FIXING KIT
0950002003 MACH 16 VALVE FIXING KIT
0950002004 SERIE 70 1/8 1/4 VALVE FIX KIT
0950002006 SERIE 70 1/2 VALVE FIXING KIT
0950003000 CYL ASS KIT CMPC C/W SENSOR SL
0950003001 CYL ASS KIT 6431 M4 FIX PLATE
0950003002 CYL ASS KIT 6431 M3 FIX PLATE
0950004001 <ACC.DECELER.PMX8 MC2+DADO M8X1>
0950004002 <ACC.DECELER.PMX10 MF2+DADO M10X1>
0950004003 <ACC.DECELER.PRO15 MF1+DADO M12X1>
0950004004 <ACC.DECELER.PRO25 MC2+DADO M14X1,5>
0950004005  
0950004006  
0950004007  
0950004008  
0950004009  
0950004010  
0950004011  
0950080010 Head nut for cylinder ISO 6432 stroke Ø8
0950080011 Rod nut for cylinder ISO6432 stroke 8/10
0950120010 Rod nut for cylinder ISO6432 stroke Ø12/
0950120011 Rod nut for cylinder ISO6432 stroke Ø12/
0950123060 FLANGE MOUNT
0950164001 SENSOR SUP 16MM/25MM TYPE B
0950164002 Acc. adjus. limit switch and dec.kit °16
0950164003 SENSOR SUP 16MM/25MM TYPE A
0950164040 Acc. sensor short support
0950164050 Acc. sensor short support
0950200010 Head nut for cylinder ISO6432 stroke Ø20
0950200011 Rod nut for cylinder ISO6432 stroke Ø20
0950203060 KIT FOR OPP CYLS 20MM CMPC
0950204040 Acc. sensor short support
0950204050 Acc. sensor short support
0950253060 KIT FOR OPPOSED CYL 25 BORE
0950254002 Acc.adjus. limit switch and dec.kit °25
0950254004 Adj. Stroke-end and shock abs. kit for r
0950254013  
0950254030  
0950254041  
0950254050 Acc. sensor short support
0950254051  
0950254094  
0950322007 32 MM CENTRE TRUNION
0950322010 ACC.ROD NUT CIL.6431 D=32
0950322090 VALVE MTG BRKT FOR CYL 32MM
0950322107 32 MM 'A' LINE CENTRE TRUNION
0950323060 32mm KIT FOR CMPC OPPOSED CYLS
0950324002 Acc.adjus. limit switch and dec.kit °32
0950324004  
0950324013  
0950324041  
0950324051  
0950402007 40MM CENTRE TRUNION MOUNTING
0950402010 ACC.ROD NUT CIL.6431 D=40
0950402090 VALVE MTG BRKT FOR CYL 40MM
0950402107 40MM 'A' LINE CENTRE TRUNION
0950403060 ACC.FLANGE OPPOSITE COMPACT.D.40 UNITOP
0950403061 ACC.FLANGE OPPOSITE COMPACT.D.40 ISO
0950404002 Acc.adjus. limit switch and dec.kit °40
0950404004  
0950502007 50MM CENTRE TRUNION MOUNTING
0950502010 ACC.ROD NUT CIL.6431 D=50
0950502090 VALVE MTG BRKT FOR CYL 50MM
0950502107 50MM 'A' LINE CENTRE TRUNION
0950503060 ACC.FLANGE OPPOSITE COMPACT.D.50 UNITOP
0950503061 ISO PLATE 50MM FOR OPP/CMPC
0950632007 63MM CENTRE TRUNION
0950632090 VALVE MTG BRKT FOR CYL 63MM
0950632107 63MM 'A' LINE CENTRE TRUNION
0950633060 ACC.FLANGE OPPOSITE COMPACT.D.63 UNITOP
0950633061 ACC.FLANGE OPPOSITE COMPACT.D.63 ISO
0950634002 Acc.adjus. limit switch and dec.kit °63
0950634004 Adj. Stroke-end and shock abs. kit for r
0950636092  
0950802007 80 MM CENTRE TRUNION
0950802010 ACC.ROD NUTCIL.6431 D=80
0950802090 VALVE MTG BRKT FOR CYL 80MM
0950802107 80 MM 'A' LINE CENTRE TRUNION
0950803060 ACC.FLANGE OPPOSITE COMPACT.D.80 UNITOP
0950803061 ACC.FLANGE OPPOSITE COMPACT.D.80 ISO
0951002007 CENTRE TRUNION 100MM
0951002090 VALVE MTG BRKT FOR CYL 100MM
0951002107 100MM  'A' LINE CENTRE TRUNION
0951003060 ACC.FLANGE OPPOSITE COMPACT.D.100 UNITOP
0951003061 100MM FLANGE FOR OPPOSED CYL
0951252007 CENTRE TRUNION 125 MM
0951252010 NUT FOR CYLINDER 125 DIA
0951252090 VALVE MTG BRKT FOR CYL 125MM
0951252107 125 MM 'A' LINE CENTRE TRUNION
0951602093 SENSOR BRKT 160/200MM STD VER
1090160010CN  
1090160010CP  
1090160025CN  
1090160025CP  
1090160050CN  
1090160050CP MINI CYL DA NON-MAG 16 X 50 PS
1090160080CN MINI CYL DA NON-MAG 16 X 80
1090160080CP  
1090160100CN MINI CYL DA NON-MAG 16 X 100
1090160100CP  
1090160125CN  
1090160125CP  
1090160160CN  
1090160160CP  
1090160200CN  
1090160200CP  
1090200010CN  
1090200010CP  
1090200025CN  
1090200025CP  
1090200050CN  
1090200050CP  
1090200080CN  
1090200080CP  
1090200100CN CYL MIN DA 20 X 100 CUSH NMG
1090200100CP  
1090200125CN  
1090200125CP  
1090200160CN  
1090200160CP  
1090200200CN  
1090200200CP  
1090200250CN  
1090200250CP  
1090200320CN  
1090200320CP  
1090250010CN  
1090250010CP  
1090250025CN  
1090250025CP  
1090250050CN CYL MIN DA 25 X 50 CUSH N-MAG
1090250050CP  
1090250080CN  
1090250080CP  
1090250100CN  
1090250100CP  
1090250125CN  
1090250125CP  
1090250160CN  
1090250160CP  
1090250200CN MINI CYL DA NON-MAG 25 X 200
1090250200CP  
1090250250CN MINI CYL DA NON-MAG 25 X 250
1090250250CP  
1090250320CN MINI CYL DA NON-MAG 25 X 320
1090250320CP  
1090320025CN  
1090320025CP  
1090320050CN  
1090320050CP  
1090320080CN  
1090320080CP MINI CYL 32 X 80 NON-MAG CUSH
1090320100CN  
1090320100CP MINI CYL CUSH NON-MAG 32 X 100
1090320125CN  
1090320125CP  
1090320160CN  
1090320160CP  
1090320200CN  
1090320200CP  
1090320250CN  
1090320250CP  
1090320320CN  
1090320320CP  
1090320400CN  
1090320400CP  
1090320500CN  
1090320500CP  
1090400025CN  
1090400025CP  
1090400050CN  
1090400050CP  
1090400080CN  
1090400080CP  
1090400100CN  
1090400100CP  
1090400125CN CYL RD 40 X 125 DA N/MG CR NSL
1090400125CP  
1090400160CN  
1090400160CP  
1090400200CN  
1090400200CP  
1090400250CN  
1090400250CP  
1090400320CN  
1090400320CP  
1090400400CN  
1090400400CP  
1090400500CN  
1090400500CP  
1090500025CN  
1090500025CP  
1090500050CN  
1090500050CP  
1090500080CN  
1090500080CP  
1090500100CN  
1090500100CP  
1090500125CN  
1090500125CP  
1090500160CN  
1090500160CP  
1090500200CN  
1090500200CP  
1090500250CN  
1090500250CP  
1090500320CN  
1090500320CP  
1090500400CN  
1090500400CP  
1090500500CN  
1090500500CP  
1100080010XN  
1100080010XP  
1100080025XN  
1100080025XP  
1100080050XN  
1100080050XP  
1100080080XN  
1100080080XP  
1100080100XN  
1100080100XP  
1100100010XN CYL MINI 10 X 10 NMG SS/NBR
1100100010XP  CYL MINI 10 X 10 NMG SS/POLY
1100100025XN CYL MINI 10 X 25 NMG SS/NBR
1100100025XP  
1100100050XN CYL MINI 10 X 50 NMG SS/NBR
1100100050XP  
1100100080XN CYL MINI 10 X 80 NMG SS/NBR
1100100080XP  
1100100100XN  
1100100100XP  
1100120010XN CYL MINI 12 X 10 NMG CHR/NBR
1100120010XP  
1100120025XN CYL MINI 12 X 25 NMG CHR/ROD
1100120025XP  
1100120050XN CYL MINI 12 X 50 NMG CHR/NBR
1100120050XP  
1100120080XN CYL MINI 12 X 80 NMG CHR/NBR
1100120080XP  
1100120100XN CYL MINI 12 X 100 NMG CHR/NBR
1100120100XP  
1100120125XN  
1100120125XP  
1100120160XN  
1100120160XP  
1100120200XN  
1100120200XP  
1100160010CN CYL MINI 16 X 10 NMG CHR/NBR
1100160010CP MINI CYL DA 16 X 10 NON-MAG
1100160025CN CYL MINI 16 X 25 NMG CHR/NBR
1100160025CP MINI CYL DA 16 X 25 NON-MAG
1100160050CN CYL MINI 16 X 50 NMG CHR/NBR
1100160050CP  
1100160080CN CYL MINI 16 X 80 NMG CHR/NBR
1100160080CP  
1100160100CN CYL MINI 16 X 100 NMG CHR/NBR
1100160100CP  
1100160125CN CYL MINI 16 X 125 NMG CHR/NBR
1100160125CP  
1100160160CN CYL MINI 16 X 160 NMG CHR/NBR
1100160160CP  
1100160200CN CYL MINI 16 X 200 NMG CHR/NBR
1100160200CP  
1100200010CN CYL MINI 20 X 10 NMG CHR/NBR
1100200010CP  
1100200025CN CYL MINI 20 X 25 NMG CHR/NBR
1100200025CP CYL MIN DA 20 X 25 N/MAG CR PS
1100200050CN CYL MINI 20 X 50 NMG CHR/NBR
1100200050CP  
1100200080CN CYL MINI 20 X 80 NMG CHR/NBR
1100200080CP  
1100200100CN CYL MIN DA 20 X 100 N/MAG CNBS
1100200100CP CYL MIN DA 20 X 100 N/MAG CRPS
1100200125CN CYL MINI 20 X 125 NMG CHR/ROD
1100200125CP  
1100200160CN CYL MINI 20 X 160 NMG CHR/ROD
1100200160CP  
1100200200CN CYL MIN 20 X 200 NMG CHR/NBR
1100200200CP  
1100200250CN CYL MIN 20 X 250 NMG CHR/NBR
1100200250CP  
1100200320CN  
1100200320CP  
1100250010CN CYL MIN 20 X 10 NMG CHR/NBR
1100250010CP  
1100250025CN CYL MIN DA 25 X 25 N/MAG CHR
1100250025CP  
1100250050CN MINI CYL DA NON-MAG 25 X 50
1100250050CP CIL.:1100250050CP
1100250080CN CYL MIN DA 25 X 80 N/MAG CR NS
1100250080CP  
1100250100CN MINI CYL NON MAG 25 X 100 CHR
1100250100CP CIL.:1100250100CP
1100250125CN CYL MINI 25 X 125 NMG CHR/NBR
1100250125CP  
1100250160CN CYL MINI 25 X 160 NMG CHR/NBR
1100250160CP  
1100250200CN CYL MINI 25 X 200 NMG CHR/NBR
1100250200CP  
1100250250CN CYL MINI 25 X 250 NMG CHR/NBR
1100250250CP  
1100250320CN CYL MINI 25 X 320 NMG CHR/NBR
1100250320CP  
1100320025CN  
1100320025CP  
1100320050CN  
1100320050CP  
1100320080CN MINI CYL 32 X 80 CHROME/NBR
1100320080CP  
1100320100CN  
1100320100CP  
1100320125CN  
1100320125CP  
1100320160CN CYL MIN DA 32 X 160 CR ROD NBR
1100320160CP  
1100320200CN  
1100320200CP  
1100320250CN  
1100320250CP  
1100320320CN  
1100320320CP  
1100320400CN MINI CYL 32 X 400 CHROME/NBR
1100320400CP  
1100320500CN  
1100320500CP  
1100400025CN  
1100400025CP CYL MIN DA 40 X 25 NMG CR POLY
1100400050CN  
1100400050CP  
1100400080CN  
1100400080CP  
1100400100CN CYL MIN DA 40 X 100 NMG CR NBR
1100400100CP  
1100400125CN  
1100400125CP  
1100400160CN  
1100400160CP  
1100400200CN  
1100400200CP  
1100400250CN  
1100400250CP  
1100400320CN  
1100400320CP  
1100400400CN CYL RNDC 40x400 NON MAG
1100400400CP  
1100400500CN  
1100400500CP  
1100500025CN  
1100500025CP  
1100500050CN  
1100500050CP RNDC 50X50 DA CHR/POLY NON MAG

 

MetalWork Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !