Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

 

148970 BES M12MG-POC80F-BV02                      
148978 BES M12MG-POC80F-S04G                      
148969 BES M12MG-PSC80F-BV02                      
156569 BES M12MF-GSC30B-S04G/KO                   
164183 BES M12MF-USC30B-S04G                      
141564 BKS-S 49-4-PU-03                           
80000211 79-5050-10-03                              
80000040 99-4608-80-12                              
160263 BES M18ME-NSC80B-S04G-003                  
160262 BES M18ME-POC80B-S04G-003                  
160261 BES M18ME-PSC80B-S04G-003                  
11004445 99-3729-820-04                             
80051279 R1223/RDLF004-00302-MT20                   
80050841 R1265/RDMF004-00302-MT20                   
156448 BES 516-300-S321-NEX-S4-D                  
135098 BTL6-P111-M0130-A1-S115                    
81101507 BML-M01-I45-A3-M0080-R0010                 
158459 BGL 80A-003-S49                            
81101178 BML-M01-I45-A3-M0106-R0020                 
127590 BTL6-P110-M0365-A1-S115                    
127591 BTL6-P110-M0375-A1-S115                    
127688 BTL6-P110-M0400-A1-S115                    
127620 BTL6-A110-M0365-A1-S115                    
119535 RGPE 4008-V1220PA-PU-05                    
119536 RGPE 4008-V1220PB-PU-05                    
126931 BIS C-190-32/L                             
124285 BTL6-P110-M0250-A1-S115                    
127686 BTL6-P110-M0300-A1-S115                    
128133 BTL6-P111-M0150-A1-S115                    
127639 BTL6-A110-M0250-A1-S115                    
127616 BTL6-A110-M0275-A1-S115                    
127640 BTL6-A110-M0300-A1-S115                    
81101499 BML-M01-I45-A0-M0150-R0000                 
554593 BMF 61M-PS-Y-2-SA 1                        
113298 BLE 18MR-BA-1LT-S 4-C                      
166805 BCS M08T4E1-PSM15C-EP02                    
125211 BIS C-150-32/A                             
119983 RXT-1202-PU-05                             
149564 BOS 21M-PA-PR10-S4                         
149561 BOS 21M-PA-RD10-S4                         
120681 BOS 6K-PU-1QC-S49-C                        
122677 BES M18EI2-UST80B-S05G-505                 
81000207 BNL 5306-120-6-200                         
123944 BIS C-6001-029-650-03-KL2                  
149573 BOS 21M-PA-IE10-S4                         
124762 BES 516-300-S304-C-05                      
161654 SK1-1 5-M8-PBS-VA/PTFE-Y1                  
127592 BTL6-P110-M0425-A1-S115                    
127693 BTL6-P110-M0450-A1-S115                    
124731 BES 516-300-S 303-C-05                     
551314 BFO 18A-LAA-UZG-20-1 5                     
114104 BIS C-620-007-050-00-ST2                   
141411 BAW M12MP-UAZ50B-BV03-508                  
166813 BCS M08T4E1-PSM30G-EP02                    
127645 BTL6-A110-M0375-A1-S115                    
151545 BTL5-E10-M4550-B-S32                       
11005307 F1397/ FPHF86E2TF1450-300RELM              
11005306 F2709/ FPCF86E2TF1450-300RELM              
80050423 79-5002-10-05                              
80051005 79-5029-10-05                              
80000303 79-5714-10-03                              
164184 BES M12MF-UOC30B-S04G                      
11004832 CPMA-3A2-10K3                              
158126 BKS-AD-05-RJ45/GS180-01 5                  
80050244 79-5707-10-03                              
80000379 79-5004-50-04                              
80050828 99-4631-00-19                              
81101629 BML-M02-I45-A0-M0045-R0000                 
11028367 99-5805-15-16                              
525193 BKS-S 19-1-10                              
552698 BKS-S 20-1-10                              
123928 BES M08MI-PSC15B-BP05                      
141075 BES M08MI-PSC20B-BP00 2-GS04               
124172 BES M08MI-PSC20B-BP05                      
156603 BVS Z-MB-01                                
80000545 09-0087-40-03                              
141072 BKS-S 49-1-PU-05                           
774250 BEN 516-14-150                             
125979 BKS-B 26-1-PU-03                           
771966 BSE 71                                     
552276 BES 516-362-E4-Y-03                        
145187 BIS L-100-05/L-RO                          
131242 BKS-B 25-3-PU-03                           
11004710 99-0491-12-12                              
142923 BKS-S 19-4-PU-03                           
80002124 BNL 5304-120-02-2500                       
11005600 RH23503                                    
11005601 FB23505                                    
80050860 79-3457-55-05                              
155497 BES M30MI-POC15B-BV02                      
183470 BES M30MI-PSC15B-BV02                      
183468 BES M30MI-PSC15B-BV03                      
153649 BES M12MG-GSC30B-BV02                      
153640 BES M12MG-USC30B-BV02                      
170651 BES M12MG-USC30B-BV03                      
11000752 30-1313-500-510                            
80001015 79-5704-20-03                              
120025 BFO D10-LA-DC-10                           
11002054 09-3491-969-12                             
551823 BKS-S 20-8-05                              
157531 BIS Z-501-PU1-25/E                         
81000127 BNL 5307-120-6-1000                        
81000216 BNL 5310-120-06-2000                       
152324 BES 516-300-S295-1 025-S4                  
127618 BTL6-A110-M0325-A1-S115                    
127619 BTL6-A110-M0350-A1-S115                    
153140 BCS G34KN2-UOT20G-AV02                     
155621 BCS R08KE-POC80C-EP00 2-GS49               
166809 BCS M08T4E2-PSM15C-S49G                    
119775 BCS 030-NO-1-C-03                          
134240 BTL6-P111-M0175-A1-S115                    
128945 BES 12 0-KB-602-06/16                      
154125 BDD 610-R3Q3-0-53-N-00                     
137214 BIS C-601-023-653-03-ST16                  
6016 BNN 520-UB-1100                            
2679 BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1                   
81000173 BNL 5306-80-8-110                          
127815 BTL6-A310-M0110-A1-S115                    
112494 RPEA 8010P-PU-05                           
121014 BIS C-6001-023-650-03-KL2                  
116726 BIS C-602-019-650-03-KL2                   
122911 BES 516-300-S 240-D-PU-03                  
134402 BOS 21M-NA-PR10-S4                         
134400 BOS 21M-NA-RD10-S4                         
551309 BFO 18A-LAA-MZG-20-1                       
525973 BFO 18A-XAA-MZG-30-2                       
81000148 BNL 5308-160-02-200                        
122919 BOS 6K-NU-1LHA-S75-C                       
143553 BIS M-6026-034-050-06-ST19                 
127593 BTL6-P110-M0475-A1-S115                    
122918 BOS 6K-PU-1LHA-S75-C                       
81000255 BNR 5406-160-02-1000                       
127676 BTL6-A110-M0400-A1-S115                    
136575 BNP 29-03-D12-100                          
155620 BCS R08KE-PSC80C-EP00 2-GS49               
119773 BCS 030-PO-1-C-03                          
527213 BFO 18A-XAG-MZG-15-2                       
119489 BAW M18MI2-UAC50B-BP05-002                 
116727 BIS C-602-019-651-03-KL2                   
116728 BIS C-602-019-652-03-KL2                   
116729 BIS C-602-019-653-03-KL2                   
116732 BIS C-602-019-670-03-KL2                   
117566 BIS C-602-028-650-03-KL2                   
8791 BKT M-15L-U-S 4                            
81200111 BKS-S33M-40                                
124775 BES 516-300-S 303-C-10                     
137038 RXT-1805-PU-01                             
80000147 79-3384-34-04                              
80050580 99-0122-106-06                             
771334 BNN 520-81-S-100                           
133125 BTL-P-1012-4R                              
80000776 79-3430-36-04                              
8825 BOS 18-SM-2                                
145768 BES M18MG-NOC16F-S04K                      
145769 BES M18MG-NSC16F-S04K                      
145772 BES M18MG-PSC16F-S04K                      
145770 BES M18MG-POC16F-S04K                      
11000698 99-0486-12-08                              
80000915 79-5707-20-03                              
80000502 79-5101-20-04                              
80000567 79-5328-20-04                              
553057 BKS-S 49-1-10                              
606031 BNN 541-G-63                               
80050899 99-0126-75-07                              
553078 BKS-S 48-10                                
11027177 99-0486-282-08                             
306072 BEN 516-14-180                             
80000978 79-5706-20-03                              
80050377 99-4634-20-19                              
145755 BES M18MG-NOC16F-BV02                      
145757 BES M18MG-NSC16F-BV02                      
145759 BES M18MG-POC16F-BV02                      
145761 BES M18MG-PSC16F-BV02                      
143527 BES M30MI-PSC15B-BV05                      
80050848 99-1437-822-05                             
80051004 79-5029-20-05                              
80050847 99-1436-822-05                             
11003526 79-1413-12-05                              
11003465 99-0717-09-13                              
776511 BNN 520-81-S-63                            
553363 BKS-S 19-3-07 5                            
170940 BAM FS-XE-001-M5-4                         
120735 BKS-S48-15-CP-02                           
127870 BES M30MI-NSC10B-BP05                      
118173 BES M30ML-PSC15F-BV05-002                  
11000138 79-5204-00-04                              
11005830 99-3725-820-04                             
80050332 09-0130-70-12                              
11007090 09-0467-00-12                              
163284 BES M12MD-PSC80F-S04G                      
153711 BES M30MI-PSC15B-BP02                      
80050834 79-5002-20-05                              
142390 BES M30MI-PSC15B-BP03                      
148976 BES M12MG-NOC80F-BP02                      
148975 BES M12MG-NSC80F-BP02                      
148974 BES M12MG-POC80F-BP02                      
148973 BES M12MG-PSC80F-BP02                      
142426 BES M30MI-POC15B-BP02                      
148995 BES M12MC1-NOC80F-S04G                     
148994 BES M12MC1-NSC80F-S04G                     
148993 BES M12MC1-POC80F-S04G                     
11001695 79-1413-72-05                              
80050512 99-5661-15-19                              
80050259 09-0505-25-16                              
81101617 BML M02-I45-A0-M0036-R0000                 
141812 BKS-S 20-8-PU-03                           
148919 BKS-S197-21-PU-10                          
153143 BCS M30KN2-UOT15G-AV02                     
11024034 BKM 9 - 6304247                            
127646 BTL6-A110-M0425-A1-S115                    
127677 BTL6-A110-M0450-A1-S115                    
551319 BFO 18A-LCC-SMG-20-0 5                     
527161 BFO 18A-LFF-MZG-10-1                       
146444 BIL AMD0-T060A-01-S75                      
128059 BIL ED0-P060A-01-S75                       
129521 BTL6-A110-M0407-A1-S115                    
81000199 BNL 5306-120-04-400                        
181879 BIW1-A310-M0300-P1-S115                    
132671 BWL 4241A-001-S49                          
81101641 BML-S1E0-Q53G-M400-P0-KA15                 
127816 BTL6-A310-M0150-A1-S115                    
81101668 BML-M02-I45-A3-M0145-R0000                 
122728 BES 516-300-S 262-S 4-D                    
127814 BTL6-A310-M0100-A1-S115                    
150931 BTL6-G310-M0050-A1-S115                    
159323 BTL7-A-CB01-USB-S32                        
137102 BIS C-310-10                               
116477 BEN 516-19-90                              
127817 BTL6-A310-M0160-A1-S115                    
127818 BTL6-A310-M0175-A1-S115                    
171068 BNS 819-D04-D12-62-10                      
116584 BIS C-621-023-050-03-ST3                   
164905 BNS 819-D04-D16-62-10                      
81000282 BNL 5308-100-02-0200                       
81000004 BNL 5308-80-03-200                         
183463 BES 516-300-S 300-S 4-D                    
553583 BES 516-300-S 128-S 4-D                    
553585 BES 516-300-S 129-S 4-D                    
553584 BES 516-300-S 144-S 4-D                    
122725 BES 516-300-S 149-S 4-D                    
553588 BES 516-300-S 152-S 4-D                    
553669 BES 516-300-S 156-S 4-D                    
553370 BES 516-300-S 270-S 4-D                    
554114 BES 516-300-S 281-S 4-D                    
553775 BES 516-300-S 291-S 4-D                    
135516 BTL6-P111-M0300-A1-S115                    
130413 BIS S-850                                  
80050133 GEL 8110 A-B-S0-000                        
81000111 BNL 5308-120-02-0200                       
81000263 BNL 5308-80-03-120                         
81000171 BNL 5308-80-2-200                          
143766 BTL6-P111-M0250-A1-S115                    
778740 BNN 520-R276                               
155036 BCS M18EM-PSC15G-S04G                      
127837 BTL6-A310-M0130-A1-S115                    
149088 RNEM 4502-4V10-S4                          
551324 BFO 18A-LEE-UZG-20-1                       
551390 BFO 18A-LGG-MZG-10-1                       
552793 BES 516-300-S 190-S 4                      
121046 BES 516-300-S 302-D-03                     
123814 BAS S-0F0-BX-P0-ST-ADT                     
553394 BES 516-300-S 260-S 4-D                    
8647 BES IKJ-050 38-G-S4                        
122731 BES 516-300-S 249-S 4-D                    
81101286 BTL6-P111-M0360-A1-S115                    
122730 BES 516-300-S 265-S 4-D                    
159321 BTL7-A-CB01-USB-KA                         
145856 BIS C-6027-039-050-06-ST19                 
551059 BIS F-450-000-A                            
163563 BSW 819-494-WF-06L3                        
127944 BIS C-6021-023-050-03-ST8M                 
127695 BTL6-P110-M0500-A1-S115                    
127647 BTL6-A110-M0475-A1-S115                    
127678 BTL6-A110-M0500-A1-S115                    
80050654 GEL 8180 A 0 B0 6 00                       
144293 BKS-S 74-3-PU-05                           
145189 BIS L-102-05/L-RO                          
80000965 80070
145763 BES M18MG-NOC16F-BP02                      
145764 BES M18MG-NSC16F-BP02                      
145773 BES M18MG-POC16F-BP02                      
145762 BES M18MG-PSC16F-BP02                      
552448 BES 516-327-E4-Y-05                        
144149 BKS-S 40-4-PU-05                           
550960 BKS-S 40-6-PU-05                           
80000824 79-5000-50-04                              
80000054 99-4612-00-16                              
143496 BKS-S 20-6-PU-05                           
11005017 79-3544-15-05                              
184096 BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
515810 BKS-S 8-6                                  
80050883 BKS-S78M-00                                
11005717 99-5661-00-19                              
80051256 09-0505-70-16                              
11023448 79-4450-50-05                              
80000736 79-4454-50-05                              
772301 BSE 73                                     
80050391 BKS-S 93-00                                
127869 BES M30MI-PSC10B-BP05                      
147794 BES M30MI-PSC15B-S04G                      
80050487 BKS-B 20-8-PU-10                           
11004830 CPMA-3A1-10K3                              
11004663 99-0492-12-12                              
167433 BMF 214K-PS-C-2A-PU-02                     
80050837 99-1486-812-08                             
127844 BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00 2                 
80000968 79-5001-10-04                              
80050964 F1112/FGV-F81A2R-V110-3000                 
11001386 09-0038-00-05                              
80050511 99-5662-15-19                              
133127 BTL-P-1014-2R                              
141172 BKS-S 19-14-PU-02                          
80000802 79-5704-06-03                              
552311 BES 516-363-S 4-C                          
137952 BKS-S 19-3-PU-05                           
143499 BKS-S 20-3-PU-05                           
137954 BKS-S 20-4-PU-05                           
143489 BKS-S 20-5-PU-05                           
551821 BKS-S 20-7-PU-05                           
11024293 CPA3B2-10K-320                             
11027109 79-3534-37-04                              
11003527 79-1414-12-05                              
11023967 F2310 003000/FGVF81E2TC1453000             
132668 BWL 4260A-001-S4                           
500152 6KTMU M18X1 -MS                            
144845 BTL6-G310-M0150-A1-S115                    
151506 BOS 26K-PS-1HC-S4-C                        
551628 BIS C-351-05                               
126945 BOS 73K-PU-1FR-C-02                        
551331 BFO 18A-LFF-SMG-10-0 5                     
554492 BES 30 0-KB-4-F                            
121482 BIS C-6002-019-670-03-KL2                  
149087 RNTM 4502-4V10-S49                         
80050017 BIS-IM                                     
132542 BTL6-P111-M0350-A1-S115                    
80050929 GEL 153-G-1024-A3                          
168415 BDG 6110-1-10-30-E-0125-65                 
147363 BDG 6360-0-10-30-E190-0125-65              
178179 BDG 6360-1-10-30-E-0032-65                 
153148 BCS M18KM3-UST80G-BV02                     
126653 BIS C-6002-019-653-03-ST11                 
80050866 GEL 152-F-00                               
146872 BWL 4040-D-R011-S49                        
146873 BWL 4040-D-R012-S49                        
11023409 BK MIKRO - 6204212                         
127820 BTL6-A310-M0225-A1-S115                    
137112 BIS C-325/10-S4                            
550181 BES 516-300-S 203                          
80050796 GEL 8180 A 0 S0 6 00                       
11003746 GEL 8110-A-B-A0-0-0-0                      
120680 BOS 6K-PU-1QA-S49-C                        
11000508 ZWS-15/CD/5mS                              
80051210 wms-25/RT/HV/M18                           
80050990 wms-30/RT/HV/M30                           
11005532 wms-35/RT                                  
11005711 wms-130/RT                                 
125547 BIS C-655                                  
81000224 BNL 5308-80-04-100                         
155318 BKS-PT-07/16-SI-15                         
127821 BTL6-A310-M0250-A1-S115                    
127838 BTL6-A310-M0300-A1-S115                    
158046 BFO D25-LA-ED-EAK-250-02                   
121291 BES 516-300-S305-S4-D                      
526091 BFO 18A-XAE-SMG-30-1                       
122858 BIS C-6021-023-050-03-ST9                  
122862 BIS C-6021-029-050-03-ST9                  
553431 BES 516-300-S 205-D-PU-03                  
120055 BIS C-6002-019-650-03-KL2                  
123798 BIS C-6002-028-650-03-KL2                  
114319 BIS C-603-025-653-03-ST1                   
111580 BNL 5304-120-04-R342-X02                   
118501 BES 516-600-S 19-2                         
118502 BES 516-600-S 19-3                         
80051081 PICO-USF6/25/CD/S/HV/M18                   
127819 BTL6-A310-M0200-A1-S115                    
526082 BFO 18A-XAE-MZG-30-1 5                     
119792 BCS 020-PS-1-C-03                          
132672 BWL 4260A-001-S49                          
11000309 BDG 6110 1 1030 0125 E                     
150472 BIS Z-AK-001-PU1-03                        
80051246 PICO-UBF 80/100/2/2/0/CDHVM18              
11000471 pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18                  
11003969 pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18                 
554113 BES 516-300-S 242-S 4-D                    
554623 BES 516-300-S 298-S 4-D                    
553393 BES 516-300-S284-D-PU-02                   
123667 BKS-B 48-1/GS 49-PU-00 6                   
306064 BEN 516-13-180                             
552171 BES 30 0-KH-2L                             
161886 SL-YA-M20                                  
80000629 79-3436-30-04                              
142693 BES M12MG-GSC30B-BV05                      
80000666 99-4621-00-12                              
515800 BKS-S 8-4                                  
170662 BES M12MG-USC30B-BP03                      
80000466 79-5009-05-04                              
80000670 79-5010-10-03                              
11004292 99-0129-75-12                              
80000272 79-5009-30-04                              
80000419 79-5003-06-04                              
80003002 79-5716-20-03                              
11000972 09-0172-106-08                             
80000139 79-3479-32-08                              
122213 BKS-B 19-4-10                              
11005273 99-4622-10-12                              
80051200 BKM LIN B - 61 07 082                      
80000621 79-5011-20-03                              
80051083 99-0505-75-16                              
80000703 BKS S32 M-00                               
151408 BES M08EH-NOC40F-S04G                      
151407 BES M08EH-NSC40F-S04G                      
151406 BES M08EH-POC40F-S04G                      
151405 BES M08EH-PSC40F-S04G                      
156573 BES M30MM-PSC30F-S04K                      
80000042 79-5301-05-04                              
156575 BES M30MM-POC30F-S04K                      
156582 BES M30MM-PSC30F-BV02                      
140149 BES M08ME1-USC20B-S04G                     
144131 BKS-S 48-1/GS4-PU-00 6                     
141806 BKS-S 19-8-PU-03                           
114117 BKS-S 20-3-10                              
551802 BKS-S 20-4-10                              
552872 BKS-S 20-5-10                              
133124 BTL-P-1013-4S                              
80000114 79-5004-20-04                              
81101614 BML-S1E0-Q53K-M403-P0-KA02                 
126835 BIS C-6002-019-654-03-ST11                 
118737 BIS C-622-028-050-03-ST5                   
131144 BIS S 6002-019-050-03-ST11                 
131751 BIS S-6003-025-050-03-ST12                 
137108 BIS C-324/05-S4                            
137113 BIS C-325/01-S4                            
137111 BIS C-325/05-S4                            
127594 BTL6-P110-M0525-A1-S115                    
127596 BTL6-P110-M0550-A1-S115                    
127597 BTL6-P110-M0575-A1-S115                    
127650 BTL6-A110-M0575-A1-S115                    
129812 BTL6-P111-M0450-A1-S115                    
144791 BOS 6K-PU-1TA-S75-C                        
146874 BWL 5454-D-R011-S49                        
146875 BWL 5454-D-R012-S49                        
137110 BIS C-324/10-S4                            
551333 BFO 18A-LGG-SMG-10-0 5                     
119780 BCS 018-PO-1-C-03                          
522861 BCS 018-PO-1-Y-03                          
119785 BCS 018-PS-1-C-03                          
8645 BES IKK-050 38-G-S4                        
553397 BES 516-300-S 240-D-PU-00 11               
111623 BES 516-300-S 240-D-PU-00 80               
554115 BES 516-300-S 241-D-PU-00 11               
111622 BES 516-300-S 241-D-PU-00 80               

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !