Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Celduc sau:

 

Dual In Line Reed relays

 

REFERENCE

characteristics

D31A3100

1A/5v/R=500 ohms

D31A3110

1A/5v/Diod

D31A5100

1A/12v

D31A5110

1A/12v/Diod

D31A6110

1A/15v/Diod

D31A7100

1A/24v

D31A7110

1A/24v/Diod

D31B3110

1B/5v/Diod

D31C2100

1C/5v

D31C2110

1C/5v/Diod

D31C5100

1C/12v

D31C5110

1C/12v/Diod

D31C7100

1C/24v

D31C7110

1C/24v/Diod

D32A3100

2NO/5V

D32A3110

2NO/5V/Diod

D32A5100

2NO/12V

D41A3100L

1A/5v/SIP box

D41A3110L

1A/Sv/SIP

High voltage reed relays

121R061380

1A/6v/7500Vdc/50W

121R121329

1A/12v/7500Vdc/50W

121R241343

1A/24v/7500Vdc/50W

121R121402N2

0,2A/12v/5000Vdc/50W

121R241446N2

0,2A/24v/5000Vdc/50W

AC031035

For. A-10mm-10W/100Vcc/0,5A

AC051035

For. A-14mm-10W/100Vcc/0,5A

AD2240105

For. A-52mm-50W/250Vcc/1,3A

AI011535

For. A-14mm-10W/200Vcc/0,5A

AI021530

For. A-10mm-10W/200Vcc/0,5A

AI431530

For. A-15mm-10w/200Vcc/0,5A

AJ211535

For. A-14mm-10w/100VDC/0,5A

AL442035

For. A-20mm

CD207090

For. C-52mm-40w/220VDC/1A

CD296090

For. C-35mm-25w/250Vac/cc/1A

CD3060100

For. C-35mm-100w/500Vcc/3A

CG211535

For. C-14,5mm-3w/100VDC/0,25A

IA211030

For. A-15mm-10w/200VDC/0,5A

IB600099

Mercury change-over

MAGNETIC SENSORS

 

 

 

 

PAA10060

1T/S15-20AT/Cable 680mm/faston

PAA11202

1T/S15-20AT/Cable 275mm

PAA11205

1T/S15-20AT/Cable 500mm

PAC10010

1RT/Cable 70mm

PB158S00

1T/100W/250Vac/3A

PB195T00

1T/50W/250Vac/1A

PB285T00

1R/50W/250Vac/1A

PB367G00

1R/18W/250VDC/0,5A

PB390G00

1T/18W/250VDC/0,5A

PBA10010

1T/safety loop/cable 2 m

PBA13725

1T/12W/250VDC/0,4A/Cable 2,5m

PBA13740

1T/12W/250VDC/0,4A/Cable 4 m

PBA13780

1T/12W/250VDC/0,4A/Cable 8 m

PCA22320

Sensor M12 50VA/250Vdc/0,4A/Cable 2m

PCC12320

Sensor M12 3VA/100Vdc/0,25A/Cable 2m

PHA01200

1T/S08-14AT/for CI

PHA11200

1T/S15-17AT/for CI

PHC10010

1T/S12-20AT/for CI

PHC13700

1RT/CG21 S15-30AT/for CI

PLA10130

1T/S25-45AT/Cable 13m

PLA11208

1T/S15-20AT/Cable 80mm

PLA12430

1TS20-30AT/Cable 3m

PLA13701

1T/S25-45AT/Cable 100mm

PLA13715

1T/S25-45AT/Cable 1,5m

PLA13725

1T/S25-45AT/Cable 2,5m

PLA13750

1T/S25-45AT/Cable 5m

PLA13780

1T/S25-45AT/Cable 8m

PLB10060+P625000

1NC/S25-45AT/Cable 3m

PLB16701+P625000

1R/S40-45AT/Cable 100mm

PLC10030

1RT/S20-30AT/Cable 3m

PLC10040

1RT/S20-30AT/Cable 1,5m

PLC13701

1RT/S25-45AT/3 Leads 100mm

PLC13780

1CO/S25-45AT/Cable 8m

PLMA0100

PLA Aluminium case shielded cable 80cm + Magnet

PMG12481

1NO/safety loop/Cable 5m

PMG12921

1T/100W/230VDC/3A/Cable 7m

PMG90010

1T/12W/100Vcc/,4A/Cable 10m

PMG92291

1T/12W/100Vcc/0,4A/2 wires 200mm

PMG92334

2NO/10VA/250VDC/0,4A/RJ11 socket

PSA60010

1T/2A/24 to 440Vac/ UL/Leads 300mm

PSA60015

1T/2A/24 to 440Vac/cable 1500mm

PSA60020

1T/2A/6 to 440Vac/UL/wire 3m

PTA10440

1NO/2wires with flat tabs / 0,5m

PTA10534

Flow sensor cable 0,5m, palette 57mm + nut

PTA10535

Flow sensor cable 2m, palette 57mm + nut

PTA10595

Flow sensor cable 2m, palette 77mm + nut

PTA10540

1NO/3 leads 395mm/3 point connector

PTA11235

1T/S15-20AT/Cable 3,5m

PTA12401

1T/S20-30AT/Leads 100mm

PTA13701

1T/S25-45AT/Leads 100mm

PTA13715

1T/S25-45AT/Leads 1,5m

PTA13730

1T/S25-45AT/Cable 3m

PTA50010

1T/10W/100VCC/0,4A/wire 100mm

PTA90050

1 NO/threaded tube M10/Cable 5 m

PTA90130

1T/threaded tube M10/Cable 3 m

PTPA0030 + magnet

Tube type PT with connector + magnet

PTPA0230 + magnet

Plastic tube diam. 23mm with 2 leads 3 m + magnet

PTPB0010

1 NC/Tube/2 leads 80mm with faston

PTB13702

1R/3W/100Vcc/0,25a/Leads 200 mm

PTC12301

1RT/S20-25AT/3 Leads 100mm

PTC13730

1RT/S25-45AT/Cable 3m

PTB13702

1R/3W/100Vcc/0,25A/wire 200mm

PTC12301

1RT/S20-25AT/3 Leads 100mm

PTC13730

1RT/S25-45AT/Cable 3m

PTI11220

1T/Threaded tube M8/Cable 2m

PTI21220

1T+Led/Threaded tube M12/Cable 2m

PTI40020

1NO/M8/Cable 2m

PTI50020

1NC/M8/Cable 2m

PTI60020

1NO/M8 Inox/cable 2m

PTPA0030 + magnet

Tube type PT with connector + magnet

PTPA0230 + magnet

Plastic tube diam. 23mm with 2 leads 3m + magnet

PTPB0010

1NC/Tube/2 leads 80mm with faston

PLE13320

Hall effect NPN 24Vdc/25mA/Cable 2m

PLE14320

Hall effect NPN 24Vdc/25mA/Cable 2m

PTE11320

Hall effect M12 PNP 48Vdc/0,4A/Cable 2m

PTE11321

Hall effect M12 NPN 48Vdc/0,4A/Cable 2m

PTE21320

Gear sensor PNP M12 48Vdc/0,4A/Cable 2m

PTE21321

Gear sensor NPN M12 48Vdc/0,4A/Cable 2m

PTE31320

Hall effect M12 Stainless Steel PNP 48Vdc/0,4AC

PTE31321

Hall effect M12 Stainless Steel NPN 48Vdc/0,4AC

PTE41320

Tooth gear PNP M12 Stainless Steel 48Vdc/0,4AC

PTE41321

Tooth gear PNP M12 Stainless Steel 48Vdc/0,4AC

PTF01070

Vertical, nylon 2 wires 70mm

PTFA0100

Horizontal Plastic PE 2 wires 175mm

PTFA1015

Vertical Nylon cable 1,5m

PTFA1103

Vertical polyprop 2 wires 300mm

PTFA1210

2 levels sensors cable 300mm

PTFA2115

Vertical, stainless steel 2 wires 1,5 m 230Vac

PTFA3025

Horizontal, Plastic PE 2 wires 2,5 m

PTFA3115

Horizontal Plastic PE 2 wires 1,5 m 230Vac

PTFA3415

Hor. Polypro cable 1,5m 230Vac - EXTERNAL mount

PTFA3315

Horizontal Polypro 2 wires 1,5m 230Vdc

PTFA3415

Horizontal Polypro cable 1,5m 230Vac - external mounting

PTFA4001

Horizontal Stainless Steel 316L 120°C connector

PTFA4002

Horizontal Stainless Steel 316L 200°C 2 wires 500mm

PTFA4003

Niveau Horizontal Stainless Steel 316L 200°C 2 wires 500mm

PMG12802

Bistable 60VA/230Vdc/0,3A/Cable 2m

PMG12921

1NO/100VA/230Vdc/3A/Cable 7m

PMG12930

Bistable 60VA/230Vdc/0,3A/Cable 7,3m

PMG13051

1NC/30VA/230Vdc/0,5A/Cable 6,5m

PMG13110

1NO/30VA/230Vdc/1A/Cable 7,15m

PFA2125EX

Vertical level sensor stainless steel/Wire 5 m/Ex

PFA3125EX

Horizontal plastic level sensor/wire 5m/Ex

PLA1125EX

1 NO sensor/15-20AT/wire 5m/Ex

PLB1xx5EX

1 NC sensor

PLC1xxEX

1 Change over sensor

PTA1125EX

1 NO sensor /15-20AT/wire 5m/Ex

PTA6125EX

1 NO sensor/wire 5m/200°c/Ex

PTA9125EX

1NO sensor /Capteur 1 NO/wire 5m/200°c/Ex

PTB1xx5EX

1 NC sensor

PTC1xxEX

1 Change over sensor

PSS5905EX

Safety sensor O + F/Wire 5m/Ex

PSS7905EX

2 O safety sensor/wire 5m/Ex

P3150000

Magnet dia. 3 length 15 moulded

P4159000

Magnet dia. 3 length 15 moulded

P4160000

Magnet dia. 5 length 25 moulded

P4200000

Magnet dia. 4 length 20 moulded

P6250000

Magnet dia. 6 length 25 moulded

PA320000

Magnet dia. 3 length 20 moulded

PMG92280

Magnet dia.6 lenght 25 moulded

PT508000

Magnet M8 for PTE / PTI

PT8100000

Magnet M12 for PTE / PTI

U2710000

Aimant dia. 2,7 long 10

U315P003

Magnet dia. 3 length 15

U4200000

Magnet dia. 4 length 20

U5250000

Magnet dia. 5 length 25

U6250000

Magnet dia. 6 length 25

U8300000

Magnet dia. 8 length 30

UB104000

Magnet dia.10 length 40

UF181538

Ferrite 18x15x3,8mm

UF127738

Ferrite 12x7,7x3,8mm

UF207760

Ferrite 20,5x7,7x6mm

UF221105

Ferrite 22x11x5,3mm

UF341605

Ferrite dia.34x16x5mm/red cover

UF777760

Ferrite 7,7x7,7x6mm

UR102540

NdFeBo dia. 10x2,5x4mm

UR124540

NdFeBo dia.12x4x4,5mm

UR144061

NdFeBo dia. 14x6x4mm

UR304000

NdFeBo dia. 3,4mm

UR502000

NdFeBo dia.5x2

UR508000

NdFeBo dia. 5x8mm

UR604010

NdFeBo dia.6x4mm

UR801000

NdFeBo dia. 8x10mm

 

Celduc Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !