Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

 

Name Model Code
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 0,05-1S 0030161
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 0,15-3S 0029897
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 0,5-10M 0030165
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 0,5-10S 0029604
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 1,5-30M 0030166
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 1,5-30S 0030162
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 15-300S 0030164
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 3-60M 0030167
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 3-60S 0044246
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC24V 5-100S 0030163
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC42-48V 0,15-3S 0044247
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC42-48V 0,5-10S 0044248
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC42-48V 15-300S 0044251
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC42-48V 3-60S 0044249
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC/DC42-48V 5-100S 0044250
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0030197
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0030198
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10M 0030203
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0030199
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30M 0030204
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0030200
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0030202
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 3-60M 0030205
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 3-60S 0035171
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 110V 5-100S 0030201
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 220-240V ,05-1S 0029313
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 220-240V 10M 0029992
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 220-240V 30M 0030069
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 220-240V 3-60M 0030178
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 220-240V 3-60S 0030023
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 220-240V 3S 0030177
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 220-240V 5-100S 0030097
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0040400
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10M 0033514
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0032754
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ220-240V 0,5-10S 0029603
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ220-240V 1,5-30S 0030070
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82 AC50/60HZ220-240V 15-300S 0029268
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/001 AC220-240V 5-100S 0040250
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC24V 0,05-1S 0039770
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC24V 0,15-3S 0032392
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC24V 0,5-10M 0034935
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC24V 0,5-10S 0031501
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC24V 1,5-30S 0035813
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC24V 3-60S 0031428
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC24V 5-100S 0033635
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC42V 0,05-1S 0041099
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC42V 0,15-3S 0045600
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC42V 0,5-10M 0033497
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC42V 1,5-30S 0033992
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC42V 15-300S 0035537
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC42V 3-60M 0032743
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC/DC42V 5-100S 0032742
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC110-127V 0,5-10M 0041046
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC110-127V 0,5-10S 0036853
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC110-127V 1,5-30S 0040904
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC110-127V 5-100S 0038295
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 0,05-1S 0033258
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 0,15-3S 0033259
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 0,5-10M 0031692
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 0,5-10S 0032020
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 1,5-30M 0031963
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 1,5-30S 0031645
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 15-300S 0031962
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 3-60M 0031928
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 3-60S 0031427
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9903.82/100 AC220-240V 5-100S 0031700
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9906.81/61 AC110-127V  30S 0036744
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9906.81/61 AC110-127V 0,5-10M 0040333
ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT ML9906.81/61 AC110-127V 1,5-30M 0036473
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 0,05-1S 0030210
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 0,15-3S 0030211
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 0,5-10M 0030216
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 0,5-10S 0030212
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 1,5-30M 0030217
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 1,5-30S 0030213
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 15-300S 0030215
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 3-60M 0030218
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC24V 5-100S 0030214
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC42V 0,05-1S 0032103
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC42V 0,15-3S 0059223
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC42V 0,5-10M 0037618
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC42V 0,5-10S 0032102
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC42V 1,5-30M 0032101
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC42V 1,5-30S 0032036
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC42V 15-300S 0043094
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC42V 5-100S 0059224
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC/DC48V 0,5-10S 0056315
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ 110-127V 3-60M 0030227
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ 220-240V 3-60M 0029916
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ 220-240V 3-60S 0033594
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ 220-240V 5-100S 0030231
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S 0030219
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S 0030220
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10M 0030225
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S 0030221
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30M 0030226
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S 0030222
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S 0030223
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,05-1S 0030228
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,15-3H 0039985
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,15-3S 0030229
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10H 0039074
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10M 0030232
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10S 0030230
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30H 0034025
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30M 0029915
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30S 0028830
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 15-300S 0030637
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81/020 AC/DC24V 0,5-10M 0047338
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81/020 AC/DC24V 0,5-10S 0047417
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81/020 AC220-240V 0,5-10M 0041208
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT ML9962.81/020 AC220-240V 5-100S 0041152
ZEITRELAIS CPS 60513 ML9962.81/300 AC/DC24V 1,5-30S 0040990
WISCHRELAIS ML9988.51 AC/DC24V 0031219
WISCHRELAIS ML9988.51 AC/DC42V 0030123
WISCHRELAIS ML9988.51 AC/DC48V 0041327
WISCHRELAIS ML9988.51 AC50/60HZ 110V 0031145
WISCHRELAIS ML9988.51 AC50/60HZ 220-240V 0029238
WISCHRELAIS ML9988.51/010 AC220-240V 0,15-0,25S 0030604
NAEHERUNGSSCHALTER NA5001.01.10 0051225
NAEHERUNGSSCHALTER NA5001.01.20 0051222
NAEHERUNGSSCHALTER NA5002.01.34 0051226
NAEHERUNGSSCHALTER NA5005.01.34 0051227
NAEHERUNGSSCHALTER NA5010.01.10 0051223
NAEHERUNGSSCHALTER NA5010.01.20 0051224
NAEHERUNGSSCHALTER NB5010.01.06 0015960
NAEHERUNGSSCHALTER NB5010.01.16 0017371
NAEHERUNGSSCHALTER NB5010.13.16 0026967
NAEHERUNGSSCHALTER NC5002.01.34 0017388
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5018/030       WN1227.087.660 0058755
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5018/035       WN1227.056.660 0058407
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5018/070       WN1227.057.660 0059245
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5018/105       WN1227.058.660 0059014
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5018/140       WN1227.059.660 0059569
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5018/210       WN1227.060.660 0059570
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5019/020       WN1227.081.660 0058756
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5019/030       WN1227.086.660 0058757
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5019/035       WN1227.051.660 0055116
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5019/070       WN1227.052.660 0055117
DIFFERENZSTROMWANDLER ND5019/105       WN1227.053.660 0055118
NAEHERUNGSSCHALTER ND5040.01.32 0017117
SICHERHEITSSCHALTER MAGNETISCH COD. NE5020.92/001/0011 DC24V 0051919
SICHERHEITSSCHALTER MAGNETISCH COD. NE5020.92/0011 0051641
SICHERHEITSSCHALTER NE5021.02 0054695
SICHERHEITSSCHALTER NE5021.02/010 0055455
SENSOR NE5021.02/9000 0054922
SICHERHEITSSCHALTER NE5021.22 0054696
SICHERHEITSSCHALTER NE5021.22/100 0054697
SENSOR NE5021.22/9000 0055408
AKTOR NE5021/900 0054730
AKTOR NE5021/901 0062032
VERBINDUNGSKABEL   EH5996 OA5529/180     ST/BU nicht gekreuzt 0054950
KOPPELRELAIS OA5630.12 AC50/60HZ 240V 0059893
KOPPELRELAIS OA5630.12 DC110V 0059892
KOPPELRELAIS OA5630.12 DC24V 0059890
KOPPELRELAIS OA5630.12 DC48V 0059891
KOPPELRELAIS OA5630.14 AC50HZ 230V 0040926
KOPPELRELAIS OA5630.14 DC110/125V 0048563
KOPPELRELAIS OA5630.14 DC48V 0052076
STANDARDELEKTRODE OA5640 0016045
VERBINDUNGSKABEL OA5811/200 Steck./Steck. n.gekreuzt 0062731
FERNSCHALTER M20987100 OA8820.01 AC230V 0044070
ENERGIESPARSCHALTER Kontakte0,3µmAu OA8823.84 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0031757
ENERGIESPARSCHALTER Kontakte0,3µmAu OA8823.84 AC50/60HZ 230V 2-20M 0032056
ENERGIESPARSCHALTER Kontakte0,3µmAu OA8823.84 AC50/60HZ 230V 3-60M 0031760
ENERGIESPARSCHALTER Kontakte0,3µmAu OA8823.84 AC50/60HZ 240V 0,5-10M 0036793
ENERGIESPARSCHALTER Kontakte0,3µmAu OA8823.84 AC50/60HZ 240V 3-60M 0047220
ENERGIESPARSCHALTER        "MUSTER" OA8823.84 AC50/60HZ 24V 3-60M 0046897
ENERGIESPARSCHALTER OA8823.84 DC24V 2-20M 0044139
BELEUCHTUNGSZEITSCHALTER OA8824.41 AC50/60HZ 220V 2-20M 0031762
BELEUCHTUNGSZEITSCHALTER OA8824.41 AC50/60HZ 220V 3-60M 0031763
BELEUCHTUNGSZEITSCHALTER OA8824.41 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0031761
BELEUCHTUNGSZEITSCHALTER OA8825.41 AC50/60HZ 230V 5/20M 0045483
KOPPELRELAIS OA8860.12 AC50/60HZ 230V 0057223
KOPPELRELAIS OA8860.14 AC50/60HZ 230V 0057225
SCHALTRELAIS OA8871.13 AC50/60HZ 220/230V 0028696
SCHALTRELAIS OA8871.13 AC50/60HZ 24V 0028795
SCHALTRELAIS OA8871.13/007 DC24V mit Freilaufd. 0040379
HALBLEITERRELAIS UH=DC3,5-32V PH9260.91 AC24-240V AC100A 0056821
HALBLEITERRELAIS UH=AC/DC100-240V PH9260.91 AC24-240V AC100A 0059631
HALBLEITERRELAIS UH=DC3,5-32V PH9260.91 AC24-240V AC125A 0059736
HALBLEITERRELAIS UH=DC3,5-32V PH9260.91 AC24-240V AC25A 0056651
HALBLEITERRELAIS UH=AC/DC100-240V PH9260.91 AC24-240V AC25A 0061422
HALBLEITERRELAIS UH=DC3,5-32V PH9260.91 AC24-240V AC50A 0056652
HALBLEITERRELAIS UH=AC/DC100-240V PH9260.91 AC24-240V AC50A 0059749
HALBLEITERRELAIS UH=DC4-32V PH9260.91 AC48-480V AC100A 0056822
HALBLEITERRELAIS UH=DC3,5-32V PH9260.91 AC48-480V AC125A 0059737
HALBLEITERRELAIS UH=DC4-32V PH9260.91 AC48-480V AC25A 0056653
HALBLEITERRELAIS UH=AC/DC100-240V PH9260.91 AC48-480V AC25A 0059690
HALBLEITERRELAIS UH=DC4-32V PH9260.91 AC48-480V AC50A 0056654
HALBLEITERRELAIS UH=AC/DC100-240V PH9260.91 AC48-480V AC50A 0059691
HALBLEITERRELAIS UH=DC4-32V PH9260.91 AC48-600V AC100A 0058677
HALBLEITERRELAIS UH=DC4-32V PH9260.91 AC48-600V AC25A 0058676
HALBLEITERRELAIS UH=AC/DC100-240V PH9260.91 AC48-600V AC50A 0058959
HALBLEITERSCHÜTZ UH=DC3,5-32V PH9260.91/000/01 AC24-240V AC25A 0056953
HALBLEITERSCHÜTZ UH=AC/DC100-240V PH9260.91/000/01 AC24-240V AC25A 0058255
HALBLEITERSCHÜTZ UH=AC/DC18-36V PH9260.91/000/01 AC24-240V AC25A 0063676
HALBLEITERSCHÜTZ UH=DC4-32V PH9260.91/000/01 AC48-480V AC25A 0056955
HALBLEITERSCHÜTZ UH=AC/DC100-240V PH9260.91/000/01 AC48-480V AC25A 0061943
HALBLEITERSCHÜTZ UH=DC3,5-32V PH9260.91/000/02 AC24-240V AC50A 0056954
HALBLEITERSCHÜTZ UH=AC/DC100-240V PH9260.91/000/02 AC24-240V AC50A 0058256
HALBLEITERSCHÜTZ UH=DC4-32V PH9260.91/000/02 AC48-480V AC125A 0063470
HALBLEITERSCHÜTZ UH=DC4-32V PH9260.91/000/02 AC48-480V AC50A 0056956
HALBLEITERSCHÜTZ UH=AC/DC100-240V PH9260.91/000/02 AC48-480V AC50A 0059074
HALBLEITERSCHÜTZ UH=DC4-32V PH9260.91/000/02 AC48-600V AC50A 0059980
HALBLEITERRELAIS UH=DC4-32V PH9260.91/001 AC48-480V AC100A 0061378
HALBLEITERRELAIS UH=DC3,5-32V PH9260.91/100 AC24-240V AC50A 0057699
HALBLEITERRELAIS UH=DC4-32V PH9260.91/100 AC48-480V AC50A 0057700
HALBLEITERRELAIS UH=DC4-32V PH9260.91/100 AC48-600V AC50A 0058678
HALBLEITERRELAIS UH=AC/DC18-36V PH9260.91/100 AC48-600V AC50A 0058960
HALBLEITERRELAIS UH=AC/DC100-240V PH9260.91/100 AC48-600V AC50A 0058961
HALBLEITERSCHÜTZ UH=DC3,5-32V PH9260.91/100/02 AC24-240V AC50A 0058195
HALBLEITERSCHÜTZ UH=DC4-32V PH9260.91/100/02 AC48-480V AC50A 0058196
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91     AC200-480V AC40A 0060425
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91/000/02 AC200-480V AC40A 0062509
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91/001 AC200-480V AC40A 0060423
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91/001/02 AC200-480V AC40A 0060928
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91/002 AC200-480V AC40A 0060424
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91/002/02 AC24-110V AC40A 0063811
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91/100 AC200-480V AC40A 0060018
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91/100/02 AC200-480V AC40A 0062987
HALBLEITERRELAIS UH24VDC PH9270.91/101/02 AC200-480V AC40A 0060929
ZUBEHOER TE-BYTE Progr. auf IBM PN3145/51/01/012            deutsch 0047157
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 2UV AC50HZ 230V 240S 0032132
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 2UV AC50HZ 230V 60S 0045592
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 3UV AC50HZ 24V 60S 0033613
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 4UV AC50HZ 230V 120S 0046576
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 4UV AC50HZ 230V 12S 0060999
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 4UV AC50HZ 230V 60S 0031607
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 5UF AC50HZ 230V 90S 0038735
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UF AC50HZ 230V 240S 0009666
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UF AC50HZ 230V 4S 0052294
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 120S 0009252
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 144S 0031789
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 15S 0022627
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 16H 0053313
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 18S 0019105
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 240S 0011364
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 30S 0011969
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 60S 0009667
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 6S 0052444
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC60HZ 110V 120S 0052369
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC60HZ 230V 120S 0047832
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC60HZ 230V 75S 0028586
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01 6UV AC60HZ 230V 90S 0060382
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01/026 AC50HZ 230V 120S 0043425
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01/034 5UF AC50HZ 230V 60S 0059016
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.01/037 4UF AC50HZ 230V 60S 0060162
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02  8UV AC50HZ 24V 120S 0059757
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02  8UV AC50HZ 24V 144S 0059724
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 10UV AC50HZ 230V 240S 0010754
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 11UV AC50HZ 230C 144S 0028240
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UF AC50HZ 230V 120S 0053500
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UF AC50HZ 230V 144S 0053849
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UF AC50HZ 230V 30S 0006128
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UF AC60HZ 24V 120S 0057635
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UV AC50HZ 110V 60S 0039981
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UV AC50HZ 230V 120S 0012538
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UV AC50HZ 230V 240S 0025936
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UV AC50HZ 230V 90S 0063369
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 12UV AC60HZ 230V 120S 0046398
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 7UV AC50HZ 230V 120S 0043850
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 7UV AC50HZ 230V 90S 0029126
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 7UV AC50HZ 42V 20S 0052312
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 8UV AC50HZ 110V 120S 0046925
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 8UV AC50HZ 230V 120S 0009110
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 8UV AC50HZ 230V 240S 0023747
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 8UV AC50HZ 240V 240S 0044036
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 9UF AC50HZ 230V 240S 0023688
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 9UV AC50HZ 230V 240S 0040956
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02 9UV3UF AC50HZ 230V 120S 0029482
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02/024 AC50HZ 230V 40S 0029974
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02/025 AC50HZ 230V 240S 0031021
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02/027 AC50HZ 230V 240S 0044382
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.02/030 12UV AC50HZ 24V 120S 0054310
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.04/033 6UF AC50HZ 230V 0055940
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.04/035 8UF AC50HZ 230V 0059417
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.04/036 10UF AC50HZ 230V 0059725
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.04/28 10UF AC50/60HZ 42V 0052865
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.04/29 10UF AC50HZ 230V 0054208
PROGRAMMSCHALTWERK PS 328.04/31 10UF AC50HZ 110V 6S 0055554
SENDER NOT-HALT rot RE5910/001 ohne IR,      B1-B4:BPDV 0060610
SENDER NOT-HALT schwarz RE5910/001 ohne IR, B1-B4:BPDV 0061616
SENDER NOT-HALT rot  I-Nr.0932 RE5910/0019001 ohne IR,  B1-B4:BPDV 0061839
SENDER NOT-HALT rot RE5910/002 mit IR,       B1-B4:BPDV 0060611
SENDER NOT-HALT rot RE5910/003 ohne IR,      B1-B4:BPSV 0060612
SENDER NOT-HALT rot RE5910/004 mit IR,       B1-B4:BPSV 0060613
SENDER NOT-HALT rot RE5910/005 o.IR,B1-B3:BPSV B4:COM3R 0060614
SENDER NOT-HALT rot, B1-B2:BPSV RE5910/006 mit IR,       B3-B4:COM3 0060615
SENDER NOT-HALT rot, B1-B2:BPSV RE5910/007 ohne IR,      B3-B4:COM3 0060766
SENDER NOT-HALT schwarz, B1-B2:BPSV RE5910/007 ohne IR,      B3-B4:COM3 0063248
SENDER NOT-HALT rot, B1-B2:BPDV RE5910/008 ohne IR,      B3-B4:COM2 0061690
LADESCHALE RE5910/010 0060616
LADESTECKER EU RE5910/011 230Vac/5Vdc 0060617
DC/DC WANDLER RE5910/012 24Vdc/5Vdc 0060618
LADESTECKER UK RE5910/013 230Vac/5Vdc 0061323
SCHLÜSSEL RE5910/020 grün programmiert 0060619
SCHLÜSSEL RE5910/021 orange programmiert 0060620
SET ETIKETTEN                a=6Stk RE5910/030  2 Drehzahlen in Farbe 0059660
SET ETIKETTEN               a=30Stk RE5910/032 spez.Bewegung der Knöpfe 0059662
SET ETIKETTEN + FOLIEN RE5910/033 ws unbeschriftet a=48Stk 0059663
SET ETIKETTEN schwarz RE5910/034 spez. Funktion 2,a=30Stk 0059664
ANTENNE gerade RE5910/040       1/4-433-434MHz-BNC 0059573
ANTENNE gerade RE5910/041       1/2-433-434MHz-BNC 0059652
ANTENNENVERLÄNGERUNG RE5910/042       Kabel 2M 0059653
ANTENNENVERLÄNGERUNG RE5910/043       Kabel 5M 0059654
ANTENNEN KOPPLUNGSSET RE5910/044    Kabel 5M + 2 Antennen 0059655
ANTENNENVERLÄNGERUNG RE5910/045       Kabel 50cm 0059656
BNC-WINKELADAPTER 90° RE5910/046 0061685
ERSATZAKKU 5V Lith.-ion RE5910/051       für Sender 0060621
MODUL IR mit 10m Kabel RE5910/060       für Infra-rot 0059665
VERLÄNGERUNGSKABEL 10M RE5910/061       für IR-Modul 0059666
HALTERUNG RE5910/070       für Sender 0060490
SCHULTERHALFTER RE5910/071       für Sender 0060491
FUNK-ZUSTIMMTASTER KOMPLETT RE6910/001       1mW 64 Kanäle 0062631
FUNK-ZUSTIMMTASTER KOMPLETT RE6910/002       10mW 25 Kanäle 0063283
LADESCHALE RE6910/010       LADESCHALE 0062632
SIM-KARTE    programmiert RE6910/020   ZU FUNK-ZUSTIMMTASTER 0062633
HALTERUNG RE6910/070   ZU FUNK-ZUSTIMMTASTER 0062635
NOT-AUS-MODUL RK5942.01 DC24V 0058689
NOT-AUS-MODUL RK5942.02 DC24V 0058690
NOT-AUS-MODUL RK5942.03 DC24V 0059135
TREPPENLICHT-ZEITSCHALTER RK8810.41/001 AC230V 0,5-10M 0058992
BELEUCHTUNGS-ZEITSCHALTER RK8810.41/003 AC230V 0,5-10M/2-40M 0058994
ENERGIESPAR-ZEITSCHALTER RK8810.41/004 AC230V 3-60M 0058995
TREPPENLICHT-ZEITSCHALTER RK8810.41/100 AC230V 0,5-10M 0058997
ALARMGEBER RK8832 AC/DC24V 0059905
ALARMGEBER RK8832/100 AC/DC24V 0059907
ALARMGEBER RK8832/100 AC50/60HZ 230V 0059908
UNTERSPANNUNGSRELAIS RK9871.71 3/N AC400/230V 50/60HZ 0063314
UNTERSPANNUNGSRELAIS RK9871.72 3/N AC400/230V 50/60HZ 0062759
UNTERSPANNUNGSRELAIS RK9871.72/100 3/N AC400/230V50/60HZ 0063315
SCHALTNETZTEIL RL5596 UHAC/DC85-265V USDC24V 250mA 0060049
SCHALTNETZTEIL RL5596 UHAC/DC85-265V USDC24V 350mA 0060669
GSM-ANTENNE RP5810/900  90Grad abgewinkelt 0062212
GSM-MAGNETFUSSANTENNE RP5810/901  mit 2,5m Kabel 0062213
GSM-MODUL RP5810S AC/DC19-30V 0061284
GSM-MODUL RP5810S AC/DC85-265V 0062496
SMS-FERNWIRKMODUL RP5812S AC/DC19-30V 0063601
SMS-FERNWIRKMODUL RP5812S AC/DC85-265V 0063603
SMS-FERNWIRKMODUL RP5812S/001 AC/DC19-30V 0063602
SMS-FERNWIRKMODUL RP5812S/001 AC/DC85-265V 0063604
ISOLATIONSWAECHTER RP5888.12 AC/DC24-80V 5K...5M-OHM 0060656
ISOLATIONSWAECHTER RP5888.12 AC/DC80-230V 5K...5M-OHM 0060868
SAMMELSTÖRMELDESYSTEM    BASISMODUL RP5990S AC230V 0059452
SAMMELSTÖRMELDESYSTEM    BASISMODUL RP5990S DC24V 0059450
SAMMELSTÖRMELDESYSTEM    BASISMODUL RP5990S/100 AC230V 0059453
SAMMELSTÖRMELDESYSTEM    BASISMODUL RP5990S/100 DC24V 0059451
SAMMELSTÖRMELDESYSTEM ERWEIT.-MODUL RP5991S AC230V 0059456
SAMMELSTÖRMELDESYSTEM ERWEIT.-MODUL RP5991S DC24V 0059454
SAMMELSTÖRMELDESYSTEM ERWEIT.-MODUL RP5991S/100 AC230V 0059457
SAMMELSTÖRMELDESYSTEM ERWEIT.-MODUL RP5991S/100 DC24V 0059455
NEU-/ERSTWERTSTÖRMELDESYSTEM RP5994S AC230V           BASISMODUL 0060029
NEU-/ERSTWERTSTÖRMELDESYSTEM RP5994S DC24V            BASISMODUL 0060027
NEU-/ERSTWERTSTÖRMELDESYSTEM RP5994S/100 AC230V       BASISMODUL 0060030
NEU-/ERSTWERTSTÖRMELDESYSTEM RP5994S/100 DC24V        BASISMODUL 0060028
NEU-/ERSTWERTSTÖRMELDESYSTEM RP5995S AC230V    ERWEITERUNGSMODUL 0060034
NEU-/ERSTWERTSTÖRMELDESYSTEM RP5995S DC24V     ERWEITERUNGSMODUL 0060032
NEU-/ERSTWERTSTÖRMELDESYSTEM RP5995S/100 AC230V ERWEITERUNGSMOD. 0060035
NEU-/ERSTWERTSTÖRMELDESYSTEM RP5995S/100 DC24V ERWEITERUNGSMODUL 0060033
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/200 UNAC230V 5A UHAC230V 0064269
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/201 UN3AC110V 5A UHAC230V 0062656
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/201 UN3AC230V 5A UHAC230V 0063854
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/201 UN3AC400V 5A UHAC230V 0061258
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/201 UN3AC400V 5A UHAC400V 0063992
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/201 UN3AC440V 5A UHAC440V 0064401
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/210 UNAC230V 5A UHAC230V 0061126
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/211 UN3AC110V 5A UHAC230V 0062886
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/211 UN3AC400V 5A UHAC230V 0064248
RÜCKLEISTUNGSRELAIS 0,2-10S RP9140.12/211 UN3AC400V 5A UHAC400V 0064017
SANFTANLAUFGERÄT          750W RP9210/100 3AC400V50/60HZ 1-10S 0061674
SANFTANLAUFGERÄT          750W RP9210/200 3AC400V50/60HZ 1-10S 0061675
WENDESCHÜTZ+SANFTANLAUFGERÄT  750W RP9210/300 3AC400V50/60HZ 0,1-1S 0063021
WENDESCHÜTZ+SANFTANLAUFGERÄT  750W RP9210/300 3AC400V50/60HZ 1-10S 0062931
SPANNUNGS-/FREQUENZWÄCHTER RP9800.12 3/N AC400/230V tw=180S 0063031
SPANNUNGS-/FREQUENZWÄCHTER RP9800.12 3/N AC400/230V tw=90S 0062263
SPANNUNGS-/FREQUENZWÄCHTER RP9800.12/100 3AC100V tw=90S 0064126
SPANNUNGS-/FREQUENZWÄCHTER RP9800.12/100 3AC315V tw=90S 0063267
SPANNUNGS-/FREQUENZWÄCHTER RP9800.12/100 3AC400V tw=90S 0062690
SPANNUNGS-/FREQUENZWÄCHTER RP9800.12/500 3/N AC400/230V tw=90S 0064515
KOPPELRELAIS SK3076.11 AC/DC12V 0055550
KOPPELRELAIS SK3076.11 AC/DC24V 0056111
KOPPELRELAIS SK3076.11 AC50/60HZ 230-240V 0050612
KOPPELRELAIS SK3076.12 AC/DC24V 0054988
KOPPELRELAIS SK3076.12 AC50/60HZ 230-240V 0055429
KOPPELRELAIS SK3076.12 DC110V 0062194
KOPPELRELAIS SK3076.12/004 AC/DC48V 0060061
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZOEGERT SK7813.81 AC/DC24V 1-10M 0058604
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZOEGERT SK7813.81 AC/DC24V 1-10S 0060712
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZOEGERT SK7813.81 AC220-240V 10-100S 0060083
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZOEGERT SK7813.81 AC220-240V 1-10M 0061578
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZOEGERT SK7813.81 AC220-240V 1-10S 0053064
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZOEGERT SK7814.81 AC/DC24V 0,25-640S 0062927
WISCHRELAIS SK7815.71 AC/DC24V 0,1-1S 0061571
WISCHRELAIS SK7815.71 AC50/60HZ 220-240V 0,1-1S 0054740
BLINKRELAIS SK7816.81 AC/DC24V 1-10S 0058966
BLINKRELAIS SK7816.81 AC220-240V 1-10S 0052257
MULTIFUNKTIONSRELAIS  0,02S-300H SK7817N.81/200 AC/DC12-240V 0058364
MULTIFUNKTIONSRELAIS  0,02S-300H SK7817N.81/500 AC/DC12-240V 0059241
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7819.81 AC/DC110-240V 0,05-1S 0060058
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7819.81 AC/DC110-240V 0,15-3S 0054741
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7819.81 AC/DC110-240V 0,5-10S 0056943
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7819.81 AC/DC110-240V 1,5-30S 0059889
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7819.81 AC/DC110-240V 15-300S 0059638
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7819.81 AC/DC110-240V 5-100S 0060084
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7819.81 AC/DC42-60V 1,5-30S 0061442
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7819.81 AC/DC42-60V 15-300S 0059109
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7823.81 AC/DC24V 0,25-640S 0063575
ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT SK7823.81 AC110-240V 0,25-640S 0057837
TAKTGEBER SK7854.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H 0059557
TAKTGEBER SK7854.81/300 ACDC12-240V ,05S-300H 0060085
FERNSCHALTER SK8702.01 AC50/60HZ 230V 0050604
FERNSCHALTER SK8702.01 AC50/60HZ 24V 0063489
ALARMGEBER SK8832 AC/DC24V 0050616
ALARMGEBER SK8832 AC50/60Hz 230V 0051722
ALARMGEBER SK8832/100 AC/DC24V 0050738
DREHZ.WÄCHTER HY.1-20% ANL.0,1-20S SK9055.11/004 50-50000IPM UH DC24V 0060729
UNTERLASTWÄCHTER Tv=1-100S SK9065.11 3AC230V 0,4-8A 0061266
UNTERLASTWÄCHTER Tv=1-100S SK9065.11 3AC400V 0,1-2A 0061517
UNTERLASTWÄCHTER Tv=1-100S SK9065.11 3AC400V 0,4-8A 0055816
UNTERLASTWÄCHTER Tv=1-100S SK9065.11/100 3AC400V 0,1-2A 0064444
UNTERLASTWÄCHTER Tv=1-100S SK9065.11/100 3AC400V 0,4-8A 0055817
UNTERLASTWÄCHTER Tv=1-100S SK9065.11/800 3AC400V 0,4-8A 0061710
MAGNETVENTILWAECHTER SK9076.11 DC24V <0,7A 0061801
TEMPERATURWAECHTER SK9094.11 AC/DC24V 0-150C 0054753
TEMPERATURWAECHTER SK9094.11/001 AC/DC24V 0-150C 0060067
FREQUENZRELAIS     HYST. 0,5-10% SK9143.11 AC50/60HZ +/-10% 230V 0056009
FREQUENZRELAIS     HYST. 0,5-10% SK9143.11 AC50/60HZ +/-10% 400V 0060395
FREQUENZRELAIS     HYST. 0,5-10% SK9143.11/001 AC50/60HZ +/-10% 110V 0057338
FREQUENZRELAIS     HYST. 0,5-10% SK9143.11/001 AC50/60HZ +/-10% 230V 0059626
STILLSTANDSWÄCHTER SK9144.11 DC24V 0,1-20S 0058477
PHASENANZEIGE SK9168 3AC50/60HZ 230/400V 0054712
PHASENWAECHTER SK9169.11 3AC380-415/220-240V 0054713
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9170.11 3/N AC400/230V 0,9-1,3UN 0054743
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9170.11/001 3AC400V 0,9-1,3UN 0058215
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9170.11/001 3AC440V 0,9-1,3UN 0063188
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9170.11/002 3/NAC400/230V,9-1,3UN 0059505
UEBERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9170.11/043 3AC400V 0,9-1,3UN 0056625
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11 3/N AC110/63V 0,55-1,05UN 0061996
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11 3/N AC400/230V ,55-1,05UN 0059630
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/001 3AC230V 0,55-1,05UN4% 0059584
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/001 3AC400V 0,55-1,05UN4% 0059781
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/001 3AC415V 0,55-1,05UN4% 0061129
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/001 3AC500V 0,55-1,05UN4% 0061946
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9171.11/030 3AC110/63V ,55-1,05UN 0058700
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9171.11/030 3AC400/230V,55-1,05UN 0056689
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9171.11/031 3AC110V 0,55-1,05UN4% 0057359
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9171.11/031 3AC400V 0,55-1,05UN4% 0056690
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9171.11/040 3AC400/230V,55-1,05UN 0058027
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9171.11/041 3AC110V 0,55-1,05UN4% 0057451
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/200 3/N AC400/230V 0,7UN 0058949
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/200 3/N AC400/230V 0,85UN 0054744
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/201 3AC400V 0,7UN4% 0060767
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/201 3AC400V 0,85UN4% 0060765
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/201 3AC415V 0,85UN4% 0062121
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/201 3AC500V 0,7UN4% 0061454
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9171.11/204 3AC400V 50HZ 0,7UN4% 0050019
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5S SK9171.11/211 3AC400V 50HZ 0,8UN4% 0050930
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9172.11 AC230V 0,9-1,3UN4% 0054745
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9172.11 AC24V 0,9-1,3UN4% 0061975
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9172.11 DC24V 0,9-1,3UN4% 0052679
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9172.11/001 DC110V 0,9-1,3UN4% 0062040
UEBERSPANNUNGSRELAIS SK9172.11/001 DC24V 0,9-1,3UN4% 0056700
UEBERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9172.11/031 DC24V 0,9-1,3UN4% 0063883
UEBERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9172.11/040 AC230V 0,9-1,3UN4% 0061285
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11 AC110V 0,55-1,05UN4% 0058951
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11 AC230V 0,55-1,05UN4% 0056963
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11 DC110V 0,7-1,0UN4% 0062216
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11 DC24V 0,7-1,0UN4% 0058278
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11/001 DC110V 0,7-1,0UN4% 0062042
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11/001 DC24V 0,7-1,0UN4% 0062041
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9173.11/030 AC230V 0,55-1,05UN4% 0057701
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9173.11/030 DC110V 0,7-1,0UN4% 0064053
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9173.11/030 DC24V 0,7-1,0UN4% 0058279
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9173.11/030 DC60V 0,7-1,0UN4% 0062898
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9173.11/040 AC230V 0,55-1,05UN4% 0063878
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11/200 AC230V 0,7UN4% 0054746
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11/200 DC110V 0,85UN4% 0063195
UNTERSPANNUNGSRELAIS SK9173.11/200 DC24V 0,85UN4% 0063198
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SK9173.11/230 AC230V 0,7UN4% 0063460
DREHRICHTUNGSANZEIGE SK9178 3AC50/60HZ 400V 0054760
DREHRICHTUNGSWAECHTER SK9179.11 3AC50/60HZ 400V 0051576
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SK9270.11 AC/DC24V 0,1-15A 0056378
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SK9270.11 AC115-127V 0,1-15A 0054631
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SK9270.11 AC220-240V 0,1-15A 0053846
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SK9270.11/010 AC/DC24V 0,1-15A 0056886
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SK9270.11/010 AC220-240V 0,1-15A 0050736
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SK9270.11/800 AC/DC24V 0,01-0,1A 0057481
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SK9271.11 AC/DC24V 0,1-15A 0054162
UNTERSTROMRELAIS SK9271.11 AC220-240V 0,1-15A ,1-20S 0050647
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SK9271.11/010 AC220-240V 0,1-15A 0051968
UEBERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9272.11 AC220-240V 0,1-1A 0058147
UEBERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9272.11 AC220-240V 0,5-5A 0060485
UEBERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9272.11/010 AC220-240V 0,5-5A 0060802
UEBERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9272.11/010 AC220-240V 1-10A 0050613
UEBERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9272.11/010 AC220-240V 50-500mA 0059187
UEBERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9272.11/100 AC115-127V 0,5-5A 0056983
UEBERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9272.11/100 AC220-240V 0,5-5A 0057632
UNTERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9273.11 AC115-127V 0,1-1A 0057940
UNTERSTROMRELAIS   TV=0,1-20S SK9273.11 AC220-240V 0,5-5A 0060672
UNTERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9273.11 AC220-240V 1-10A 0054747
UNTERSTROMRELAIS   Tv= 0,1-20S SK9273.11 AC220-240V 50-500mA 0056944
UNTERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9273.11 DC24V 0,1-1A 0058036
UNTERSTROMRELAIS   Tv=0,1-20S SK9273.11/110 AC220-240V 1-10A 0064437
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT SK9906.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H 0056945
ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT SK9906.81/500 AC/DC12-240V,05S-300H 0058514
ZEITRELAIS,RÜCKFALLVERZÖGERT SK9962.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H 0056040
ÜBERSTROMRELAIS        Tv=0,1-20S SL5201/20007NWCT AC220-240V 5-50A 0059807
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K-OHM SL5880.12 AC50-400HZ 220-240V 0055396
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K-OHM SL5880.12 AC50-400HZ 380-415V 0058091
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K-OHM SL5880.12 DC24V 0055961
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K VW 10K-5M SL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V 0056139
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K VW 10K-5M SL5880.12/200 AC50-400HZ 24V 0059402
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K VW 10K-5M SL5880.12/200 AC50-400HZ 380-415V 0058913
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K VW 10K-5M SL5880.12/200 AC50-400HZ 480-500V 0058033
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K VW 10K-5M SL5880.12/200 DC24V 0059878
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K VW 10K-5M SL5880.12/300 AC50-400HZ 220-240V 0061807
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K VW 10K-5M SL5880.12/300 AC50-400HZ 380-415V 0063060
ISOLATIONSWAECHTER 5-100K VW 10K-5M SL5880.12/300 DC24V 0064522
ISOLATIONSWAECHTER 5-200K-OHM SL5881.12 DC12-280V UH AC220-240V 0054627
ISOLATIONSWAECHTER 5-200K-OHM SL5881.12 DC12-280V UH DC24V 0055102
ISOLATIONSWAECHTER 20-500K-OHM SL5881.12 DC24-500V UH DC24V 0060741
ISOLATIONSWAECHTER 5-200K-OHM SL5881.12/100 DC12-280V 0055168
ISOLATIONSWAECHTER 5-200K-OHM SL5881.12/300 DC12-280V 0,5-20S 0059623
ISOLATIONSWAECHTER 5-200K-OHM SL5881.12/802 DC12-280V 5-200K-OHM 0062783
DIFFERRENZSTROMMESSRELAIS SL5882.12/002 ACDC24-230V 10A tv=5S 0062589
DIFFERRENZSTROMMESSRELAIS SL5882.38 AC/DC12V 10A tv=5S 0064254
DIFFERRENZSTROMMESSRELAIS SL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S 0055515
STOERMELDER-GRUNDGERAET SL5990 AC/DC24V 1S 0050614
STOERMELDER-GRUNDGERAET SL5990 AC/DC24V 3S 0059743
STOERMELDER-GRUNDGERAET SL5990 AC230V 10S 0060258
STOERMELDER-GRUNDGERAET SL5990 AC230V 1S 0051721
STOERMELDER-GRUNDGERAET SL5990 AC230V 3S 0062662
STOERMELDER-ERWEITERUNG SL5991 AC/DC24V 1S 0050756
STOERMELDER-ERWEITERUNG SL5991 AC50/60HZ 230V 10S 0060259
STOERMELDER-ERWEITERUNG SL5991 AC50/60HZ 230V 1S 0050615
STOERMELDER-ERWEITERUNG SL5991 AC50/60HZ 230V 3S 0062663
SANFTANLAUFGERAET SL9017 AC230V 1,5KW 0050603
DREHZAHLWAECHTER   HYST. 1-20% SL9055.11 2-2000HZ UH AC230V 0058476
UNTERLASTWÄCHTER Tv=1-100S SL9065.11CT/100 3AC400V 5-100A 0059410
NEUTRALLEITERWÄCHTER SL9069.12 3/N AC220/127V 0050635
NEUTRALLEITERWÄCHTER SL9069.12 3/N AC400/230V 0054750
NEUTRALLEITERWÄCHTER     Asym.5-15% SL9069.12/500 3/NAC400/230V 0,1-20S 0058429
UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9070.12 AC230/400V 0,9-1,3UN 0054756
UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9070.12/001 3AC400V 0,9-1,3UN 0061605
UEBERSPANNUNGSRELAIS  Tv=0,5S SL9070.12/100 3/NAC230/400V,9-1,3UN 0062689
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9071.12 3/N AC400/230V 0,7UN4% 0050044
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9071.12 3/N AC400/230V 0,85UN4% 0059377
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9071.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0051312
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9071.12/001 3AC440V 0,55-1,05UN5% 0061808
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9071.12/010 3/N AC400/230V 0,7UN 0050561
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9071.12/010 3/N AC400/230V 0,85UN 0051006
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9071.12/011 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0059981
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9071.12/011 3AC440V 0,55-1,05UN5% 0057009
UNTERSPANNUNGSRELAIS  Tv=2S SL9071.12/111 3AC400V 0,55-1,05UN5% 0054279
UNTERSPANNUNGSRELAIS   0,7-0,95UN4% SL9071.12/117 3/N AC400/230V 0059847
SICHERUNGSWAECHTER SL9075.01 AC50...400HZ 380-415V 0050761
SICHERUNGSWAECHTER SL9075.01/001 AC50...400HZ 380-415V 0054755
SICHERUNGSWAECHTER SL9075.01/011 AC50...400HZ 380-415V 0063952
SICHERUNGSWAECHTER SL9075.12 AC50...400HZ 230V 0058481
SICHERUNGSWAECHTER SL9075.12 AC50...400HZ 400V 0062599
SICHERUNGSWAECHTER SL9075.12/001 AC50...400HZ 400V 0058620
SICHERUNGSWAECHTER SL9075.12/010 AC50...400HZ 400V 0060532
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9077.12 3/N AC400/230V 0,1-20S 0054758
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9077.12/001 3AC115V 0,1-20S 0050636
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9077.12/001 3AC400V 0,1-20S 0058730
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9077.12/003 3AC400V 0,1-20S 0060604
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9077.12/010 3/N AC400/230V ,1-20S 0055522
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9077.12/013 3AC400V 0,1-20S 0051309
UNTER/ÜBERSPANNUNGSRELAIS SL9077.12/800 3/N AC400/230V 1-60S 0054757
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS SL9077.12/804 3AC400V 0,1-20S 0056520
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9079.12 3AC230/400V 0,8UN 0,2-2S 0058433
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9079.12/001 3AC400V 0,8UN 0,2-2S 0062465
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S SL9079.12/002 3AC230/400V,55-1,05UN 0054759
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S SL9079.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN 0057515
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S SL9079.12/003 3AC440V 0,55-1,05UN 0058838
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S SL9079.12/003 3AC500V 0,55-1,05UN 0063288
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S SL9079.12/103 3AC400V 0,55-1,05UN 0054172
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S SL9079.12/103 3AC440V 0,55-1,05UN 0063964
UNTERSPANNUNGSRELAIS 0,2-2S SL9079.12/103 3AC500V 0,55-1,05UN 0064527
NETZWÄCHTER SL9086.38 3AC50/60HZ 230/400V 0054751
PHASENWÄCHTER SL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V 0054708
PHASENWÄCHTER SL9087.12 3AC50/60HZ 400/230V 0056266
TEMPERATURWAECHTER SL9094.11 AC230V 0-150C 0056100
TEMPERATURWAECHTER SL9094.11/010 AC230V 0-150C 0063163
STILLSTANDSWÄCHTER SL9144.11 0,1-20S UH AC230V 0058478
STILLSTANDSWÄCHTER SL9144.11/200 0,1-20S UH AC230V 0063205
NIVEAURELAIS SL9151.12 2-450K-OHM AC127V 0,2-20S 0057214
NIVEAURELAIS SL9151.12 2-450K-OHM AC230V 0,2-20S 0051552
NIVEAURELAIS SL9151.12 2-450K-OHM DC24V 0,2-20S 0050862
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS SL9163.12 AC/DC24V 0061847
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS SL9163.12 AC50/60HZ 230V 0054752
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS SL9163.12/100 AC/DC24V 0060906
THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS SL9163.12/100 AC50/60HZ 230V 0059923
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9171.12 3/N AC110/63V 0,55-1,05UN 0060896
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9171.12 3/N AC220/127V ,55-1,05UN 0063698
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9171.12 3/N AC400/230V ,55-1,05UN 0053875
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9171.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN 0059903
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9171.12/001 3AC500V 0,55-1,05UN 0060487
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/030 AC110/63V 0,55-1,05UN 0061405
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN 0057911
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/031 3AC110V 0,55-1,05UN 0056466
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=V0,5-20S SL9171.12/031 3AC400V 0,55-1,05UN 0064155
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/031 3AC500V 0,55-1,05UN 0062682
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/040 AC110/63V 0,55-1,05UN 0058189
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/040 AC400/230V ,55-1,05UN 0057949
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/041 3AC110V 0,55-1,05UN 0058188
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/041 3AC400V 0,55-1,05UN 0057512
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,85UN 0051677
UNTERSPANNUNGSRELAIS SL9171.12/201 3AC400V 0,85UN 0062492
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/230 3/N AC400/230V 0,85UN 0057025
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/231 3AC110V 0,7UN 0059920
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN 0061855
UNTERSPANNUNGSRELAIS Tv=0,5-20S SL9171.12/241 3AC500V 0,85UN 0062998
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.11/500 AC/DC24V 0,1-50A 0060717
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.11/500 AC220-240V 0,1-50A 0054793
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.11/510 AC220-240V 0,1-50A 0056236
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.12/003 AC220-240V 0,1-15A 0060326
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.12/010 AC/DC24V 0,1-15A 0063961
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.12/010 AC220-240V 0,1-15A 0054282
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.12CT AC/DC24V 0,5-100A 0059468
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.12CT AC220-240V 0,5-100A 0060399
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.12CT/010 AC/DC24V 0,5-100A 0060045
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9270.12CT/010 AC220-240V 0,5-100A 0059804
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9271.11/500 AC220-240V 0,1-50A 0061972
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9271.11/510 AC/DC24V 0,1-50A 0060266
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9271.11/510 AC220-240V 0,1-50A 0060209
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9271.12 AC/DC24V 0,1-15A 0063308
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9271.12 AC220-240V 0,1-15A 0059508
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9271.12CT AC/DC24V 0,5-100A 0059469
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9271.12CT AC220-240V 0,5-100A 0060386
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12 AC/DC24V 0,1-15A 0050637
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12 AC115-127V 0,1-15A 0059097
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12 AC220-240V 0,1-15A 0054111
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12/010 AC115-127V 0,1-15A 0059640
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12/010 AC220-240V 0,1-15A 0056801
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12CT AC/DC24V 0,1-15A 0059871
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12CT AC/DC24V 0,5-100A 0059470
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12CT AC220-240V 0,5-100A 0059221
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12CT/010 AC/DC24V 0,5-100A 0061251
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SL9277.12CT/010 AC220-240V 0,5-100A 0061783
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% SL9837.11 5-200HZ UH AC115V 0062936
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% SL9837.11 5-200HZ UH AC127V 0063131
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% SL9837.11 5-200HZ UH AC230V 0059017
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% SL9837.11 5-200HZ UH AC240V 0062896
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% SL9837.11 5-200HZ UH DC24V 0062356
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% SL9837.11/500 1-300HZ UH AC127V 0059856
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% SL9837.11/500 1-300HZ UH AC230V 0060522
FREQUENZRELAIS          HYST. 1-20% SL9837.11/500 1-300HZ UH DC24V 0062431
FREQ.REL. HYST.1-20% AL=0 AN=,1-20S SL9837.11/504 1-300HZ UH DC24V 0059537
MULTIFUNKTIONSRELAIS SN7920 AC/DC24-230V 0,05S-300H 0058785
MULTIFUNKTIONSRELAIS SN7920/001 AC/DC24-230V 0,05S-300H 0059054
KOPPELRELAIS SP3070.11/022 DC24V 0051857
KOPPELRELAIS SP3078.48 AC50/60HZ 220-240V 0060280
KOPPELRELAIS SP3078.54 AC/DC24V 0059922
KOPPELRELAIS SP3078.54 AC/DC48V 0060022
SICHERUNGSWAECHTER SP9075.12 AC50...400HZ 480-550V 0061257
SICHERUNGSWAECHTER SP9075.12/010 AC50...400HZ 600-690V 0061134
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT SP9077.39 3/N AC100/57V 0,1-20S 0062077
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT SP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S 0050762
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT SP9077.39/001 3AC100V 0,1-20S 0057808
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT SP9077.39/001 3AC400V 0,1-20S 0060847
UNTER-UEBERSPANNUNGSRELAIS GETRENNT SP9077.39/002 3AC400V 0,1-20S 0058544
UEBERSTROMRELAIS SP9270.12 AC/DC24V 0,1-1A 0,1-20S 0055928
UEBERSTROMRELAIS SP9270.12 AC/DC24V 0,5-5A 0,1-20S 0054253
UEBERSTROMRELAIS SP9270.12 AC/DC24V 1,5-15A 0,1-20S 0062990
UEBERSTROMRELAIS SP9270.12 AC/DC24V 1-10A 0,1-20S 0064328
UEBERSTROMRELAIS SP9270.12 AC220-240V 0,1-1A 0,1-20S 0062207
UEBERSTROMRELAIS SP9270.12 AC220-240V 0,5-5A 0,1-20S 0054945
UEBERSTROMRELAIS SP9270.12 AC220-240V 1,5-15A ,1-20S 0055793
UEBERSTROMRELAIS SP9270.12 AC220-240V 1-10A 0,1-20S 0057239
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12/010 AC220-240V 0,5-5A 0059005
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC/DC24V 0,5-5A 0062884
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC/DC24V 10-100A 0059471
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC/DC24V 2,5-25A 0063069
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC/DC24V 5-50A 0062566
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC/DC24V 7,5-75A 0062567
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC220-240V 0,5-5A 0060909
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC220-240V 10-100A 0059428
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC220-240V 2,5-25A 0063560
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT AC220-240V 7,5-75A 0062412
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT/010 AC220-240V 2,5-25A 0060554
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT/010 AC220-240V 5-50A 0060553
UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9270.12CT/010 AC220-240V 7,5-75A 0059805
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12 AC/DC24V 0,1-1A 0056051
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12 AC/DC24V 0,5-5A 0053483
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12 AC/DC24V 1,5-15A 0054330
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12 AC/DC24V 1-10A 0056356
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12 AC220-240V 0,1-1A 0054220
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12 AC220-240V 0,5-5A 0050648
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12 AC220-240V 1,5-15A 0059590
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12 AC220-240V 1-10A 0052370
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12/010 AC220-240V 1,5-15A 0057339
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC/DC24V 0,5-5A 0061245
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC/DC24V 10-100A 0059473
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC/DC24V 2,5-25A 0060965
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC/DC24V 5-50A 0061246
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC/DC48V 2,5-25A 0062827
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC220-240V 0,5-5A 0061100
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC220-240V 10-100A 0064552
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC220-240V 2,5-25A 0061083
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC220-240V 5-50A 0059930
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT AC220-240V 7,5-75A 0061969
UNTERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9271.12CT/010 AC220-240V 5-50A 0064545
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39 AC/DC24V 0,1-1A 0057903
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39 AC/DC24V 0,5-5A 0054595
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39 AC/DC24V 1,5-15A 0057560
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39 AC220-240V 0,5-5A 0056075
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39 AC220-240V 1,5-15A 0055284
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39 AC220-240V 1-10A 0054516
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39/002 AC220-240V 0,5-5A 0050763
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39/002 AC220-240V 1,5-15A 0056782
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39/002 AC400-440V 0,5-5A 0058458
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39/002 AC400-440V 1-10A 0062850
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39/010 AC/DC24V 1,5-15A 0056099
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39/010 AC/DC24V 1-10A 0054777
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39/010 AC220-240V 0,1-1A 0062246
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39/010 AC400-440V 0,1-1A 0056542
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39CT AC/DC24V 0,5-5A 0061453
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39CT AC/DC24V 10-100A 0059474
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39CT AC/DC24V 5-50A 0061163
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39CT AC220-240V 0,5-5A 0064296
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39CT AC220-240V 10-100A 0059427
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39CT AC220-240V 2,5-25A 0060495
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39CT AC220-240V 5-50A 0062074
UNTER-UEBERSTROMRELAIS Tv=0,1-20S SP9277.39CT AC220-240V 7,5-75A 0062119
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12 AC/DC24V AC1-15A 0062882
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12CT AC/DC24V AC4-50A 0059472
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12CT AC/DC24V AC8-100A 0059824
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12CT AC220-240V AC4-50A 0059150
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12CT AC220-240V AC8-100A 0059823
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12CT/001 AC/DC24V AC4-50A 0062256
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12CT/100 AC/DC24V AC8-100A 0060861
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12CT/100 AC220-240V AC4-50A 0061384
ASYMMETRIERELAIS  Tv=0,1-20S SP9278.12CT/101 AC/DC24V AC4-50A 0061756
MOTORSTEUERGERÄT SX9033 3AC400V   3KW 4-6A 0059408
MOTORSTEUERGERÄT SX9033 3AC400V   4KW 4-6A 0059211
MOTORSTEUERGERÄT SX9033 3AC400V 5,5KW 6-10A 0058160
MOTORSTEUERGERÄT SX9033 3AC400V 7,5KW 10-16A 0059212
MOTORSTEUERGERÄT SX9033/100 3AC400V 25A 0059332
MOTORSTEUERGERÄT SX9033/400 3AC400V 7,5KW 16-24A 0058386
BELASTUNGSWÄCHTER SX9097 3AC230V AC12A 0062892
BELASTUNGSWÄCHTER SX9097 3AC230V AC8A 0061463
BELASTUNGSWÄCHTER SX9097 3AC400V AC8A 0059324
DREHZAHLSTELLER SX9240.01/02000 AC230V 11,5A 0-10V 0056374
DREHZAHLSTELLER SX9240.01/02005 AC230V 11,5A 0-10V 0059299
DREHZAHLSTELLER SX9240.01/02105 AC230V 11,5A 0-5V 0062866
DREHZAHLSTELLER SX9240.03 3AC400V 2,5A 0-10V 0054442
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/00005 3AC400V 2,5A 0-10V 0059068
DREHZAHLSTELLER             4-20mA SX9240.03/00300 3AC400V 2,5A 0-10V 0055776
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/01000 3AC400V   5A 0-10V 0054443
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/01005 3AC400V 5A 0-10V 0059141
DREHZAHLSTELLER UHDC24V/AC20V 0-10V SX9240.03/01010 3AC200-480V 5A 0055561
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/02000 3AC400V 11,5A 0-10V 0055406
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/02005 3AC400V 11,5A 0-10V 0057511
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/10000 3AC400V  2,5A 0-10V 0055323
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/12000 3AC400V 11,5A 0-10V 0055646
DREHZAHLSTELLER UHDC24V/AC20V 0-10V SX9240.03/12010 3AC200-480V 11,5A 0055390
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/20000 3AC400V 2,5A 0-10V 0055833
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/21000 3AC400V  5A  0-10V 0054948
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/22000 3AC400V 11,5A 0-10V 0058418
DREHZAHLSTELLER UHDC24V/AC20V 0-10V SX9240.03/22010 3AC200-480V   11,5A 0056250
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/31300 3AC400V  5A  4-20mA 0058377
DREHZAHLSTELLER "Muster" SX9240.03/31305 3AC400V  5A  4-20mA 0059440
DREHZAHLSTELLER SX9240.03/32300 3AC400V11,5A 4-20mA 0058378
DREHZAHLSTELLER          0-10V SX9240.03/P02000 3AC400V 11,5A 0055808
DREHZAHLWAECHTER UH5947.04PS/001/61 AC/DC110-240V 0063474
DREHZAHLWAECHTER UH5947.04PS/001/61 DC24V 0063472
DREHZAHLWAECHTER UH5947.04PS/101/61 DC24V 0063744
DREHZAHLWAECHTER UH5947.04PS/61 AC/DC110-240V 0063478
DREHZAHLWAECHTER UH5947.04PS/61 DC24V 0063476
PRUEF-UND MELDEKOMBINATION UP5862 0041706
PRUEF-UND MELDETABLEAU UP5864 UP Klemmen fest 0052311
PRUEF-UND MELDETABLEAU UP5864/010 UP Klemmen steckbar 0052764
PRUEF-UND MELDETABLEAU UP5864/100 AP Klemmen fest 0052765
PRUEF-UND MELDETABLEAU UP5864/110 AP Klemmen steckbar 0052766
PRUEF-UND MELDETABLEAU UP5864/200 EINBAU Klemmen fest 0058710
PRUEF-UND MELDETABLEAU UP5864/210 EINBAU Klemmen steckbar 0052767
ABDECKHAUBE ZS 407-140 verschl.bar m. Scharnier 0004993
STECKFASSUNG ZS 700.00 0004059
STECKFASSUNG ZS 700.02 0004060
STECKTUBUS ZS 700.04 0004056
STECKTUBUS ZS 700.05 0013147
ABDECKHAUBE ZS 700.06 verschließbar 0004057
ABDECKHAUBE ZS 700.07 verschließbar 0004058
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 50HZ 230V 0,15-3H 0012513
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 AC50HZ 230V 10M 0029045
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 AC50HZ 230V 1-30M 0008856
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 AC50HZ 230V 2-60M 0019245
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 AC50HZ 230V 2-60S 0010834
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 AC50HZ 24V 2-60M 0016832
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 AC50HZ 42V 1-30S 0004091
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 AC50HZ230V 4-100S 0006571
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/04 AC50HZ230V 6-150S 0044023
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/12 AC50HZ 230V 1-30S 0004098
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/12 AC50HZ 230V 2-60S 0004099
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/12 AC50HZ 42V 2-60S 0004093
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/12 AC50HZ 42V 4-100S 0019434
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/12 AC60HZ 42V 1-30S 0059360
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/14 AC50HZ 24V 2-60M 0004089
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/14 AC50HZ 24V 2-60S 0040480
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/14/22 AC50HZ 24V 3H 0006155
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0011/14/22 AC50HZ 24V 60M 0004113
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0111 AC50HZ 230V 0,4-10M 0004164
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0111 AC50HZ 230V 0,4-10S 0004161
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0111 AC50HZ 230V 1-30M 0004165
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0111 AC50HZ 230V 1-30S 0004162
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0111 AC50HZ 230V 2-60M 0004166
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.0111 AC50HZ 240V 2-60M 0009228
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 50HZ230V 60S FST.6,3 0004746
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 110V 0,2-6M 0004119
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 110V 0,4-10M 0013681
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 110V 0,4-12H 0010781
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 110V 1-30M 0004120
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 127V 2-60M 0029145
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 0,15-3H 0004137
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 0,15-3S 0004122
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 0,2-6M 0004128
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 0,2-6S 0004123
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 0,4-10M 0004129
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 0,4-10S 0004124
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 0,4-12H 0004138
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 1-30H 0004141
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 1-30M 0004130
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 1-30S 0004125
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 2-60H 0004143
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 2-60M 0004133
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 2-60S 0004126
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 4-100S 0004127
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 230V 6-150S 0004136
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 240V 0,4-12H 0012129
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 24V 0,15-3H 0006634
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 24V 0,4-10M 0004109
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 24V 0,4-12H 0008139
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 24V 1-30M 0004110
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 24V 2-60M 0004111
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 24V 6-150S 0004114
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 42V 1-30S 0004115
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC50HZ 42V 2-60S 0009108
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC60HZ 110V 0,2-6M 0012801
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC60HZ 110V 0,4-10M 0000390
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC60HZ 230V 0,2-6M 0007633
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC60HZ 230V 1-30M 0047106
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC60HZ 230V 1-30S 0007423
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011 AC60HZ 230V 2-60S 0047107
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/20 AC50HZ 230V 12H 0004139
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/20 AC50HZ 230V 1-30H 0031519
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/20 AC50HZ 230V 1-30M 0006988
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/20 AC50HZ 230V 2-60M 0004134
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/20 AC50HZ 230V 2-60S 0004731
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/20 AC60HZ 230V 1-30M 0006989
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ 230V 1-30M 0004131
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ 230V 2-60S 0009695
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ 24V 0,2-6M 0046985
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ 24V 1-30H 0012210
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ 24V 2-60M 0004112
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ 24V 2-60S 0040326
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ 24V 6-150S 0017045
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ24V 0,15-3H 0011594
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC50HZ24V 0,4-10M 0007783
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC60HZ 230V 1-30M 0004155
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/22 AC60HZ 230V 2-60S 0004150
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/34 AC50HZ 230V 1-30S 0009833
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/34 AC50HZ230V 0,2-6M 0009869
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/34 AC50HZ230V 4-114M 0036847
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.1011/60 AC60HZ 127V 2-60S 0006393
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 110V 10S 0022109
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 110V 3S 0023658
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 110V 6S 0023659
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 115V 10M 0040022
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 230V 10M 0008208
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 230V 12H 0011148
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 230V 150S 0004175
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 230V 30M 0004173
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 230V 3H 0004176
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 230V 3S 0007520
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 230V 60H 0013458
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 230V 60M 0004174
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 240V 3H 0033593
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 24V 60M 0043487
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC50HZ 42V 60M 0004170
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC60HZ 110V 10M 0037121
ZEITSCHUETZ ZS 700.10.8181/30 AC60HZ 127V 60H 0036640
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 0,15-3H 0005162
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 0,2-6M 0005157
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 0,2-6S 0005152
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 0,4-10M 0005158
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 0,4-10S 0005153
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 1-30M 0005159
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 1-30S 0005154
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 2-60M 0005160
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 2-60S 0005155
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 230V 6-150S 0005161
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 240V 0,15-3H 0042060
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC50HZ 42V 2-60M 0028891
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC60HZ 110V 1-30S 0005164
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC60HZ 110V 2-60S 0005165
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC60HZ 230V 0,2-6S 0009057
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC60HZ 230V 1-30S 0005166
ZEITSCHUETZ ZS 700.12.1111 AC60HZ 230V 2-60S 0005167
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.0111 AC50HZ 230V 1-30M 0029468
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 110V 0,2-6M 0017297
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 110V 0,2-6S 0021305
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 0,15-3H 0004301
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 0,15-3S 0004290
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 0,2-6M 0004296
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 0,2-6S 0004291
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 0,4-10M 0004297
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 0,4-10S 0004292
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 0,4-12H 0013092
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 1-30H 0004302
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 1-30M 0004298
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 1-30S 0004293
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 2-60M 0004299
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 2-60S 0004294
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 4-100S 0004295
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 230V 6-150S 0004300
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 240V 0,2-6S 0044199
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 240V 1-30S 0036316
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 24V 0,2-6S 0008355
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 24V 1-30M 0011762
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 42V 0,4-10S 0004288
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC50HZ 42V 4-100S 0007634
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC60HZ 110V 0,15-3H 0013779
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC60HZ 110V 0,4-10M 0013777
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC60HZ 110V 1-30M 0013778
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.1011 AC60HZ 110V 2-60M 0016867
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.8181/30 AC50HZ 42V 4-100S 0018199
ZEITSCHUETZ ZS 700.14.8181/30/22 AC60HZ230V 60S 0034538
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.0011/04 AC50HZ 230V 1-30M 0008229
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.0011/04 AC50HZ 230V 3-60M 0020159
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.0011/04/23 50HZ230V 2-30M 0040912
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.0011/04/23 50HZ230V 3-30M 0008763
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.0011/04/23 50HZ230V 4-60M 0014585
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 110V 0,2-6S 0004344
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 110V 0,4-10M 0045526
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 110V 0,4-10S 0009835
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 110V 1-30S 0009836
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 110V 2-60S 0004345
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 115V 0,4-10M 0034528
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 0,15-3H 0004359
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 0,15-3S 0004574
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 0,2-6M 0004352
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 0,2-6S 0004347
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 0,4-10M 0004353
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 0,4-10S 0004348
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 0,4-12H 0004360
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 1-30H 0004361
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 1-30M 0004355
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 1-30S 0004349
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 2-60H 0008419
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 2-60M 0004357
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 2-60S 0004350
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 4-100S 0004351
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 230V 6-150S 0004358
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 240V 1-30M 0015338
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 240V 2-60M 0053501
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 24V 1-30H 0004342
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 24V 1-30M 0004339
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 24V 1-30S 0009514
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 24V 2-60M 0004340
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 24V 2-60S 0006511
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 42V 0,15-3H 0006731
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 42V 0,2-6M 0006726
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 42V 0,2-6S 0006721
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 42V 0,4-10S 0006722
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 42V 2-60M 0006729
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC50HZ 42V 2-60S 0006724
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 110V 0,4-10S 0007986
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 110V 2-60M 0031305
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 115V 0,2-6M 0007987
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 115V 0,4-10M 0017437
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 115V 0,4-10S 0021650
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 115V 2-60S 0020425
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 120V 1-30S 0035371
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 230V 0,2-6M 0029888
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 230V 0,4-10M 0011949
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 230V 0,4-10S 0008210
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 230V 1-30M 0016539
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 230V 1-30S 0011324
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 230V 2-60S 0011323
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 230V 4-100S 0046569
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 230V 6-150S 0016538
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 24V 0,2-6S 0035931
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011 AC60HZ 24V 1-30S 0023340
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011/23 AC50HZ 230V 2-30M 0009078
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1011/23 AC50HZ 230V 6-60M 0034060
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.1111/23 AC50HZ 230V 6-60M 0032735
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181 AC50HZ 230V 4-100S 0060773
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 10M 0004318
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 10S 0004379
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 12H 0034020
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 1-30H 0006573
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 1-30M 0006123
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 2-60H 0004382
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 2-60M 0006599
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 3H 0009916
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 230V 3S 0010722
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ 24V 2-60M 0008823
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ230V 0,2-6S 0004378
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC50HZ24V 0,4-10M 0020892
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC60HZ 230V 1-30S 0004380
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC60HZ 230V 2-60S 0007400
ZEITSCHUETZ ZS 700.16.8181/30 AC60HZ230V 6-150S 0008145
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.0011/04 AC50HZ 230V 60H 0028723
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.0011/04 AC50HZ 230V 6H 0006869
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.0011/04 AC50HZ 240V 300S 0045290
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.0011/04 AC50HZ 24V 60H 0054785
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.0011/14/22 AC50HZ 24V 6H 0036490
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.0011/20 AC60HZ110V 60M/6H 0033099
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.0111 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0004199
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 110V 0,2S-6H 0055615
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 230V 0,15S-3H 0004184
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 230V 0,2S-60H 0008082
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0004185
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 240V 0,15S-3H 0019291
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 24V 0,15-300S 0016317
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 24V 0,2S-60H 0004188
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 24V 0,2S-6H 0004180
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ 42V 0,2S-6H 0004181
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ110V 0,15-300S 0027267
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC50HZ230V 0,15-300S 0004183
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC60HZ 110V 0,2S-6H 0004190
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC60HZ 127V 0,2S-60H 0033504
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC60HZ 230V 0,2S-60H 0004195
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC60HZ 230V 0,2S-6H 0004193
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC60HZ 240V 0,15S-3H 0020531
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC60HZ 24V 0,2-6H 0010350
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011 AC60HZ 24V 0,2S-60H 0008691
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011/045 AC50HZ 230V 6H 0040408
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011/34 AC50HZ 230V 300S 0008013
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011/60 AC50HZ 230V 6H 0030599
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011/60 AC60HZ 110V 6H 0010971
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011/60 AC60HZ 127V 60H 0023771
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011/60 AC60HZ 127V 6H 0008169
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.1011/60 AC60HZ 230V 6H 0030468
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181 AC50HZ 230V 0,15S-3H 0018141
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/038 AC50HZ 230V 3H 0015723
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/038 AC50HZ 240V 3H 0041781
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/038 AC60HZ 230V 3H 0016841
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/30 AC50HZ 110V 6H 0025402
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/30 AC50HZ 230V 300S 0004205
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/30 AC50HZ 230V 3H 0004202
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/30 AC50HZ 230V 60H 0007905
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/30 AC50HZ 230V 6H 0004204
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/30 AC50HZ 240V 3H 0041780
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/30 AC50HZ 240V 60H 0037041
ZEITSCHUETZ       0,15S-3H ZS 700.50.8181/30 AC60HZ 110V 0004206
ZEITSCHUETZ ZS 700.50.8181/30 AC60HZ 230V 3H 0012346
ZEITSCHUETZ ZS 700.52.1111 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0005175
ZEITSCHUETZ ZS 700.52.1111 AC60HZ 230V 0,2S-6H 0005179
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.0011/13 AC50HZ 230V 60H 0034292
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.0011/13 AC50HZ 230V 6H 0004312
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC50HZ 110V 0,15S-3H 0061252
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC50HZ 230V 0,15S-3H 0007907
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC50HZ 230V 0,2S-60H 0004316
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0004315
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC50HZ 230V 300S 0005987
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC50HZ110V 0,15-300S 0004314
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC60HZ 110V 300S 0039380
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC60HZ 127V 0,2S-6H 0011156
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011 AC60HZ 127V 300S 0011231
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.1011/60 AC60HZ 110V 300S 0004317
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.8181/130 AC50HZ 230V 6H 0051766
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.8181/30 AC50HZ 230V 300S 0005921
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.8181/30 AC50HZ 230V 3H 0004321
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.8181/30 AC50HZ 230V 60H 0008557
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.8181/30 AC50HZ 230V 6H 0004322
ZEITSCHUETZ ZS 700.54.8181/30 AC60HZ 230V 3H 0004323
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.0011/04 50HZ230V ,15-300S 0006842
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.0011/04 50HZ240V ,15-300S 0041956
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.0011/04 AC50HZ 230V 2-60H 0015770
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.0011/04 AC50HZ230V 0,2-6H 0004384
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.0011/04 AC60HZ230V 0,2-6H 0029385
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 110V 0,2S-6H 0004386
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 230V 0,15S-3H 0004387
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 230V 0,2S-60H 0004391
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0004390
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 240V 0,2S-60H 0011789
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 240V 0,2S-6H 0011788
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 24V 0,15-300S 0020985
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 24V 0,15S-3H 0004385
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ 24V 0,2S-6H 0005685
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC50HZ230V 0,15-300S 0004389
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC60HZ 110V 0,2S-6H 0004392
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011 AC60HZ 230V 0,2S-60H 0004394
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011/60 AC50HZ 230V 6H 0034497
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.1011/60 AC60HZ 115V 6H 0018572
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 110V 3H 0051232
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 230V 300S 0004396
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 230V 3H 0011267
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 230V 60H 0004398
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 230V 6H 0004397
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 240V 6H 0043102
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 24V 3H 0016614
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 24V 60H 0028946
ZEITSCHUETZ ZS 700.56.8181/30 AC50HZ 42V 3H 0015696
STECKFASSUNG ZS 700.70 0004061
STECKFASSUNG ZS 700.71 0004062
STECKFASSUNG ZS 700.72 0004063
STECKFASSUNG ZS 700.80 0004064
STECKFASSUNG ZS 700.81 0004065
STECKFASSUNG ZS 700.82 0004066
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 110V 0,15-3S 0009444
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 110V 0,4-10S 0009446
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 110V 1-30S 0009447
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 0,2-6M 0004213
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 0,2-6S 0007053
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 0,4-10M 0004214
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 0,4-10S 0004209
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 0,4-12H 0004219
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 1-30H 0004221
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 1-30M 0004215
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 1-30S 0004210
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 2-60H 0004220
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 2-60M 0004216
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 2-60S 0004211
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 4-100S 0004212
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 230V 6-150S 0004217
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 240V 0,2-6S 0025372
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 24V 0,4-12H 0012067
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 24V 1-30M 0012360
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 24V 1-30S 0032133
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 24V 2-60M 0007985
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 48V 2-60M 0029262
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC50HZ 60V 1-30M 0031860
ZEITSCHUETZ ZS 760.10.0011 AC60HZ 230V 1-30S 0015767
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 0,15-3S 0006847
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 0,2-6M 0005187
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 0,2-6S 0005182
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 0,4-10M 0005188
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 1-30M 0005189
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 1-30S 0005184
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 2-60M 0005190
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 2-60S 0005185
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC50HZ 230V 6-150S 0005191
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC60HZ 110V 1-30S 0008592
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC60HZ 110V 2-60S 0022193
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC60HZ 230V 0,2-6S 0005195
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC60HZ 230V 1-30S 0005196
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC60HZ 230V 2-60M 0007406
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC60HZ 230V 2-60S 0014314
ZEITSCHUETZ ZS 760.12.1111 AC60HZ 230V 6-150S 0009090
ZEITSCHUETZ ZS 760.14.0011 AC50HZ 230V 0,2-6S 0004326
ZEITSCHUETZ ZS 760.14.0011 AC50HZ 230V 2-60H 0004329
ZEITSCHUETZ ZS 760.14.0011 AC50HZ 230V 2-60M 0004328
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 0,1-3H 0004412
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 0,2-6M 0006645
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 0,2-6S 0004405
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 0,4-10M 0004409
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 0,4-10S 0010920
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 0,4-12H 0004413
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 1,5-30M 0004410
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 1-30H 0000767
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 1-30S 0004406
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 2-60S 0004407
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 3-60H 0016833
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 3-60M 0004411
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 230V 8-240H 0020501
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC50HZ 24V 2-60M 0000768
ZEITSCHUETZ ZS 760.16.0011 AC60HZ 230V 0,15-3S 0032831
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 50HZ 230V 0,15S-300S 0005572
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC50HZ 110V 0,2S-60H 0018888
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC50HZ 110V 0,2S-6H 0004226
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC50HZ 230V 0,15S-3H 0004227
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC50HZ 230V 0,2S-60H 0006585
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0004228
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC50HZ 24V 0,2S-60H 0004690
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC50HZ 24V 0,2S-6H 0004224
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC50HZ 48V 0,2S-6H 0014605
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC60HZ 110V 0,2-60H 0029876
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC60HZ 110V 0,2S-6H 0004230
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC60HZ 115V 0,2-60H 0031749
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011 AC60HZ 230V 0,2S-60H 0034692
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011/31 50HZ 110V 0,2S-6H 0020147
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011/31 50HZ 230V 0,2S-6H 0004229
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011/31 50HZ230V 0,2S-60H 0025783
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011/31 60HZ 110V 0,2S-6H 0006240
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011/31/60 AC50HZ230V 6H 0045716
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.0011/31/60 AC60HZ115V 6H 0025230
ZEITSCHUETZ ZS 760.50.8181 50HZ 230V 0,15S-300S 0008056
ZEITSCHUETZ ZS 760.52.1111 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0005199
ZEITSCHUETZ ZS 760.52.1111 AC60HZ 230V 0,2S-60H 0010585
ZEITSCHUETZ ZS 760.52.1111 AC60HZ 230V 0,2S-6H 0007427
ZEITSCHUETZ ZS 760.54.0011 50HZ 230V 0,15S-300S 0011088
ZEITSCHUETZ ZS 760.54.0011 AC50HZ 230V 0,15S-3H 0004333
ZEITSCHUETZ ZS 760.54.0011 AC50HZ 230V 0,2S-60H 0004335
ZEITSCHUETZ ZS 760.54.0011 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0004334
ZEITSCHUETZ ZS 760.54.0011 AC50HZ 240V 0,15S-3H 0033775
ZEITSCHUETZ ZS 760.54.0011 AC60HZ 230V 0,2S-60H 0004338
ZEITSCHUETZ ZS 760.56.0011 50HZ 110V 0,15S-300S 0021576
ZEITSCHUETZ ZS 760.56.0011 50HZ 230V ,15S-300S 0039271
ZEITSCHUETZ ZS 760.56.0011 AC50HZ 230V 0,15S-3H 0004417
ZEITSCHUETZ ZS 760.56.0011 AC50HZ 230V 0,2S-60H 0009391
ZEITSCHUETZ ZS 760.56.0011 AC50HZ 230V 0,2S-6H 0004416
ZEITSCHUETZ ZS 760.56.0011 AC50HZ 240V 0,2S-60H 0030329
ZEITSCHUETZ ZS 760.56.0011 AC50HZ 24V 0,2S-60H 0033112
ZEITSCHUETZ ZS 760.56.0011 AC50HZ 24V 0,2S-6H 0013963

 

Dold Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !