Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Metalwork sau:

 

Code Specifications
7073030130 HDM V8 VALVE
7073030130V HDM V8 VALVE
7073030131 M51 5/2 SOL/SPR (V8) (HDM-BI)
7073030131V HDM V8 man. bistable VALVE
7073030132 HDM F8 VALVE
7073030132V HDM F8 VALVE
7073030133 HDM F8 man. bistable VALVE
7073030133V HDM F8 man. bistable VALVE
7073030210 HDM O8 VALVE
7073030210V HDM O8 VALVE
7073030211 M51 5/3 C.C. (O8) (HDM-BI)
7073030211V HDM O8 man. bistable VALVE
7073030530 HDM I8 VALVE
7073030530V HDM I8 VALVE
7073030531 M51 2@3/2 NC (I8) (HDM-BI)
7073030531V HDM I8 man. bistable VALVE
7073030630 M51 2@3/2 NO (W8) (HDM-MONO)
7073030630V HDM L8 VALVE
7073030631 M51 2@3/2 NO (W8) (HDM-BI)
7073030631V HDM W8 man. bistable VALVE
7073030730 HDM L8 VALVE
7073030730V HDM L8 VALVE
7073030731 M51 1@3/2 NC+1 NO(L8) (HDM-BI)
7073030731V HDM L8 man. bistable VALVE
7074030110  
7074030111  
7074030130  
7074030131  
7074030210  
7074030211  
7074030530  
7074030531  
7074030630  
7074030631  
7074030730  
7074030731  
7075030110  
7075030111  
7075030130  
7075030131  
7075030210  
7075030211  
7075030530  
7075030531  
7075030630  
7075030631  
7075030730  
7075030731  
7076030110  
7076030111  
7076030130  
7076030131  
7076030210  
7076030211  
7076030530  
7076030531  
7076030630  
7076030631  
7076030730  
7076030731  
7080020112 Valve MSV 25 SOP 00 24VDC
7080020132 MINIMACH M5 5/2 SOL/SPR 24vDC
7080020212 Valve MSV 25 SOP 00 24VDC
7080020312 Valve MSV 25 SOP 00 24VDC
7080020412 Valve MSV 25 SOP 00 24VDC
7080020532 MINIMACH M5 3/2 NC SL/SP 24vDC
7080020632 Valve MSV 25 SOP 00 24VDC
722113340000 PLT-10 722113340000
722113340100 PLT-10 VALVE MAN O/RIDE NO LED
722113541000  
722113541100 PLT 10  LED & O/RIDE (BES)
722116841000 PLT-10 722116841000
722116841100 PLT 10  SPEED UP LED & O/RIDE
722123340000  
722123340100  
722123541000  
722123541100  
722126841000  
722126841100  
722213340000  
722213340100  
722213541000  
722213541100  
722216841000 PLT-10 SPEED UP LED   NO MANUAL OVERRIDE
722216841100  
9002100 40MM PRESSURE BOOSTER
9002180 40MM BOOSTER REGULATOR
9002190  
9002200 40MM PRESSURE BOOSTER + REG
9002300 63MM PRESSURE BOOSTER
9002380 63MM BOOSTER REGULATOR
9002390  
9002600 63MM BOOSTER WITH REGULATOR
9453920 3/2 CNOMO WITH MONO OVERRIDE
9453922 3/2 CNOMO WITH BISTAB OVERRIDE
9453922L Cnomo solenoid with manual bistable cont
W0210010100 COIL 30MM 24V DC 4W
W0210011100 COIL 30MM 24V AC 10VA
W0210012100 COIL 30MM 110V 50/60HZ 10VA
W0210013100 COIL 30MM 220V 50/60HZ 10VA
W0215000001 COIL 22MM FOR MINISOL 24V DC
W0215000011 COIL 22MM MINI. 24V 50/60HZ 5W
W0215000021 COIL 22MM MINISOL 110V 50/60HZ
W0215000031 COIL 22MM MINISOL 220V 50/60HZ
W0215000051 COIL MINISOL 12V DC 5W
W0215000101 COIL 2W 24V DC
W0215000111 COIL 24V 50/60HZ 3VA (LOW)
W0215000121 COIL 110V 50/60HZ 3VA (LOW)
W0215000131 COIL 240V 50/60HZ 3VA (LOW)
W0215000151 COIL 12V DC 2W
W0216000001 COIL 24V DC 3.8W 9.2 HOLE
W0216000011 COIL 22MM 24V AC 9.2MM HOLE
W0216000021 COIL 110V AC 9.2 HOLE 6.5VA
W0216000031 COIL 22MM 220V AC 6.5VA
W0216000101 COIL 22MM 24DC 9.2 HOLE 2W
W0216000111 COIL 22MM 24VAV 9.2 HOLE 3.6VA
W0216000121 COIL 22MM 110VAC 9.2 HOLE 3.6V
W0216000131 COIL 22MM 220VAC 9.2 HOLE 3.6V
W0216001001 COIL 30MM 24V DC 10W
W0216001011 COIL 30 MM 24V 50/60 HZ 16 VA
W0216001021 COIL 30MM 110V 50/60HZ 16VA
W0216001031 COIL 30MM 220V 50/60HZ 16VA
W0217000101 coil side 22 D8 5VA-110VAC 50/60HZ
W0217000111 coil side 22 D8 5VA-110VAC 50/60HZ
W0217000121 coil side 22 D8 5VA-110VAC 50/60HZ
W0217000131 COIL 240V 50/60HZ 3VA UL APRVD
W0217000151 coil side 22 D8 5VA-110VAC 50/60HZ
W0351000011 MONO GUARDED BUTTON 22-RED/BLK
W0351000013 MUSHROOM BUTTON MONO
W0351000014 EMERGENCY MUSHROOM BUTTON BI
W0351000015 LEVER MONO
W0351000016 KEY BI POS (EXTRACT KEY 0 & 1)
W0351000017 BLACK MUSHROOM MONO STABLE
W0351000018 KEY BI POS (EXTRACT KEY IN 0)
W0351000021  
W0351000030 SHORT SWITCH 2 POSITION MONO
W0351000031 SHORT SWITCH 2 POSITION BI
W0351000032 SHORT SWITCH 3 POSITION MONO
W0351000033 SHORT SWITCH 3 POSITION BI
W0351000034 LONG LEVER 2 POSTION MONO
W0351000035 LONG LEVER 2 POSITION BI
W0351000036 ACC.SHORT LEVER VRM-483 N
W0351000037 LONG LEVER 3 POSITION BI
W0351000049 Accessory adapter for hole Ø30
W0351000050 30MM PANEL ADAPTOR FOR VALVE
W0351000056 GREEN BUTTON FOR W0351000011
W0400100101 BASE 1 POS. PIV.P VALVE
W0400100102 BASE 2 POS. PIV.P VALVE
W0400100103 BASE 3 POS. PIV.P VALVE
W0400100104 BASE 4 POS. PIV.P VALVE
W0400100105 BASE 5 POS. PIV.P VALVE
W0400100106 ACC. BASE P115006 06POS. EV. PICOSOL
W0400100107 BASE 7 POS. PIV.P VALVE
W0400100108 BASE 8 POS. PIV.P. VALVE
W0400100109 ACC. BASE P115009 09POS. EV. PICOSOL
W0400100110 BASE 10 POS. PIV.P. VALVE
W0400101001 BASE 1 POS FOR PIV.M
W0400101002 BASE 2 POS FOR PIV M
W0400101003 BASE 3 POS FOR PIV.M
W0400101004 BASE 4 POS FOR PIV.M
W0400101005 BASE 5 POS FOR PIV.M
W0400101006 BASE 6 POS FOR PIV.M
W0400101007 BASE 7 POS FOR PIV.M
W0400101008 BASE 8 POS FOR PIV.M
W0400101009 BASE 9 POS FOR PIV.M
W0400101010 BASE 10 POS FOR PIV.M
W0400101101 PIVT BASE 1 POSITION
W0400101102 PIV.T BASE 2 POSITION
W0400101103 ACC.BASE I90 3POS.PIV T
W0400101104 PIV.T BASE 4 POSITION
W0400101105 PIV.T BASE 5 POSITION
W0400101106 PIV.T BASE 6 POSITION
W0400101107 ACC.BASE I90 7POS.PIV T
W0400101108 PIV.T BASE 8 POSITION
W0400101109 ACC.BASE I90 9POS.PIV T
W0400101110 ACC.BASE I90 10POS.PIV T
W0400101190 NC/NO ADAPTOR
W0400101201 PIV.B BASE 1 POSITION
W0400101202 PIV.B BASE 2 POSITION
W0400101203 PIV.B BASE 3 POSITION
W0400101204 BASE 4 POS PIV B
W0400101205 ACC.BASE B40 5POS.PIV B
W0400101206 ACC.BASE B40 6POS.PIV B
W0400101207 ACC.BASE B40 7POS.PIV B
W0400101208 ACC.BASE B40 8POS.PIV B
W0400101209 ACC.BASE B40 9POS.PIV B
W0400102000 PIV.M BLANKING PLATE
W0400102002 END PLUG-PORT 1 PIV.M 15mm
W0400111101 PIV.I BASE 1 POSITION
W0400111102 PIV.I BASE 2 POSITION
W0400111103 PIV.I BASE 3 POSITION
W0400111104 BASE EB60 MINISOL 4 POS
W0400111105 BASE EB60 MINISOL 5 POS
W0400111106 BASE EB60 MINISOL 6 POS
W0400111107 ACC.BASE EB60 7POS.PIV I
W0400111108 PIV.I BASE 8 POSITION
W0400111109 ACC.BASE EB60 9POS.PIV I
W0400111110 PIV.I BASE 10 POSITION
W0400111200 PIV MANIFOLD BASE
W0400111201 PIV MANIFOLD INLET BASE
W0400111202 PIV MANIFOLD OUTLET BASE
W0400112000 BLANKING PLUG EB6000
W0400112001  
W0501101001 MANIFOLD 4 PORT 1/8
W0501111002 MANIFOLD 4 PORT 1/4
W0501121003 MANIFOLD 4 PORT 3/8
W0501131004 MANIFOLD 4 PORT 1/2
W0502111001 MANIFOLD 2+2 LINEAR 1/4 - 1/8
W0502111005 MANIFOLD 2 + 3 LINEAR 1/4-1/8
W0502111007 MANIFOLD 2+4 LINEAR 1/4-1/8
W0502111009 MANIFOLD 2+5 LINEAR 1/4-1/8
W0502111011 MANIFOLD 2+6 LINEAR 1/4-1/8
W0502121002 MANIFOLD 2+2 LINEAR 3/8-1/4
W0502121006 MANIFOLD 2+3 LINEAR 3/8-1/4
W0502121008 MANIFOLD 2+4 LINEAR 3/8-1/4
W0502121010 MANIFOLD 2+5 LINEAR 3/8-1/4
W0502121012 MANIFOLD 2+6 LINEAR 3/8-1/4
W0502131002 MANIFOLD 2+2 LINEAR 1/2-1/4
W0502131006 MANIFOLD 2+3 LINEAR 1/2-1/4
W0502131008 MANIFOLD 2+4 LINEAR 1/2-1/4
W0502131010 MANIFOLD 2+5 LINEAR 1/2-1/4
W0502131012 MANIFOLD 2+6 LINEAR 1/2-1/4
W0503111013 MANIFOLD 2+4 OPP. 1/4 - 1/8
W0503111015 MANIFOLD 2+6 OPP. 1/4 - 1/8
W0503111017 MANIFOLD 2+8 OPP. 1/4 - 1/8
W0503111019 MANIFOLD 2+10 OPP. 1/4 - 1/8
W0503121014 MANIFOLD 2+4 OPP. 3/8 - 1/4
W0503121016 MANIFOLD 2+6 OPP. 3/8 - 1/4
W0503121018 MANIFOLD 2+8 OPP. 3/8 - 1/4
W0503121020 MANIFOLD 2+10 OPP. 3/8 - 1/4
W0503131014 MANIFOLD 2+4 OPP. 1/2 - 1/4
W0503131016 MANIFOLD 2+6 OPP. 1/2 - 1/4
W0503131018 MANIFOLD 2+8 OPP. 1/2 - 1/4
W0503131020 MANIFOLD 2+10 OPP. 1/2 - 1/4
W0511101101 ROTATING JOINT SINGLE 1/8
W0511121121 ROTATING JOINT SINGLE 1/4
W0511131131 ROTATING JOINT SINGLE 3/8
W0511141141 ROTATING JOINT SINGLE 1/2
W0511151151 ROTATING JOINT SINGLE 3/4
W0511161161 ROTATING JOINT SINGLE 1''
W0512131121 ROTATION JOINT MULTIPLE 1/4
W0513131101 ROTATING JOINT MULTIPLE 1/8
W0514101101 ROTATING JOINT 2 WAY 1/8
W0514121121 ROTATING JOINT 2 WAY 1/4
W0515121121 ACC.ROTARY JOINT RTJ-33W-24-24
W0700121050  
W0700121100  
W0700121150  
W0700121200  
W0700121250  
W0700122050  
W0700122100  
W0700122150  
W0700122200  
W0700122250  
W0700123050  
W0700123100  
W0700123150  
W0700123200  
W0700123250  
W0700161050 GUIDE UNIT MWDS 16 X 50
W0700161100  
W0700161150  
W0700161200 GUIDE UNIT MWDS 16 X 200
W0700161250  
W0700162050  
W0700162100  
W0700162150 GUIDE UNIT MWDH 16 X 150
W0700162200  
W0700162250  
W0700163050  
W0700163100 GUIDE UNIT MWDM 16 X 100
W0700163150  
W0700163200 GUIDE UNIT MWDM 16 X 200
W0700163250  
W0700201050 GUIDE UNIT 20 X 50
W0700201100 GUIDE UNIT 20 X 100
W0700201150 GUIDE UNIT DS 20 X 150
W0700201200 GUIDE UNIT DS 20 X 200
W0700201250  
W0700202050  
W0700202100  
W0700202150  
W0700202200  
W0700202250  
W0700203050  
W0700203100  
W0700203150  
W0700203200  
W0700203250  
W0700251050 GUIDE UNIT 25 X 50
W0700251100  
W0700251150  
W0700251200  
W0700251250  
W0700252050 GUIDE UNIT 25 X 50 DH PROFILE
W0700252100  
W0700252150  
W0700252200 GUIDE UNIT 25 X 200 DH PROFILE
W0700252250  
W0700253050  
W0700253100 GUIDE UNIT MINI CYL 25 X 100
W0700253150  
W0700253200  
W0700253250  
W0700321050  
W0700321100 GUIDE UNIT 32MM X 100 MWDS
W0700321150  
W0700321200 GUIDE UNIT DS 32 X 200
W0700321250  
W0700321320  
W0700321400  
W0700321500 GUIDE UNIT 32 X 500 DS
W0700322050  
W0700322100  
W0700322150  
W0700322200  
W0700322250  
W0700322320  
W0700322400  
W0700322500  
W0700323050  
W0700323100  
W0700323150  
W0700323200  
W0700323250  
W0700323320  
W0700323400  
W0700323500  
W0700401050  
W0700401100 CYLINDER GUIDE DS 40 X 100
W0700401150 CYL GUIDE UNIT DS 40 X 150
W0700401200 40 B/200ST GDS GUIDE UNIT
W0700401250  
W0700401320  
W0700401400 CYLINDER GUIDE DS 40 X 400
W0700401500  
W0700402050  
W0700402100  
W0700402150  
W0700402200 GUIDE UNIT MOD DH 40 X 200
W0700402250  
W0700402320  
W0700402400 GUIDE UNIT MOD DH 40 X 400
W0700402500  
W0700403050  
W0700403100  
W0700403150  
W0700403200  
W0700403250  
W0700403320  
W0700403400  
W0700403500  
W0700501050  
W0700501100 GUIDE UNIT 50 X 100 MOD DS
W0700501150  
W0700501200 GUIDE UNIT DS 50 X 200
W0700501250  
W0700501320  
W0700501400 GUIDE UNIT MOD DS 50 X 400
W0700501500  
W0700502050 GUIDE UNIT MOD DH 50 X 50
W0700502100 GUIDE UNIT MOD DH 50 X 100
W0700502150  
W0700502200  
W0700502250  
W0700502320  
W0700502400 GUIDE UNIT MOD DH 50 X 400
W0700502500  
W0700503050  
W0700503100  
W0700503150  
W0700503200  
W0700503250  
W0700503320  
W0700503400  
W0700503500  
W0700631050  
W0700631100  
W0700631150  
W0700631200 GUIDE UNIT DS 63 X 200
W0700631250  
W0700631320 GUIDE UNIT 63 X 320 DS
W0700631400 GUIDE UNIT 63 X 400 DS
W0700631500  
W0700632050  
W0700632100  
W0700632150 GUIDE UNIT MOD DH 63 X 150
W0700632200  
W0700632250  
W0700632320  
W0700632400  
W0700632500  
W0700633050  
W0700633100  
W0700633150  
W0700633200  
W0700633250  
W0700633320  
W0700633400  
W0700633500  
W0700801050  
W0700801100 GUIDE UNIT MOD DH 80 X 100
W0700801150  
W0700801200  
W0700801250  
W0700801320  
W0700801400  
W0700801500  
W0700802050  
W0700802100  
W0700802150  
W0700802200  
W0700802250  
W0700802320  
W0700802400  
W0700802500  
W0700803050  
W0700803100  
W0700803150  
W0700803200  
W0700803250  
W0700803320  
W0700803400  
W0700803500  
W0701001050  
W0701001100 GUIDE UNIT 100MM X 100 MWDS
W0701001150  
W0701001200  
W0701001250  
W0701001320  
W0701001400  
W0701001500  
W0701002050  
W0701002100  
W0701002150  
W0701002200  
W0701002250  
W0701002320  
W0701002400  
W0701002500  
W0701003050  
W0701003100  
W0701003150  
W0701003200  
W0701003250  
W0701003320  
W0701003400  
W0701003500  
W0710010002 GRIPPERS 2 JAW P8-32
W0710010003 GRIPPERS 2 JAW P8-40
W0710010004 GRIPPERS 2 JAW P8-50
W0950000108 REED SWITCH MOUNTING 8MM
W0950000110 REED SWITCH MOUNTING 10MM
W0950000112 REED SWITCH MOUNTING 12 MM
W0950000116 REED SWITCH MOUNTING 16 MM
W0950000120 REED SWITCH MOUNTING 20 MM
W0950000125 REED SWITCH MOUNTING 25 MM
W0950000132 SENSOR BRACKET 32MM
W0950000140 SENSOR BRACKET 40MM
W0950000150 SENSOR BRACKET 50 MM
W0950000160 SLOT SENSOR STRIP 500MM
W0950000201 REED SWITCH
W0950000222 HALL SENSOR PNP N/O
W0950000232 HALL SENSOR NPN
W0950000252 REED SWITCH C/W BRKT SH/STR
W0950000253 HALL SENSOR WITH BRACKET
W0950000508 REED SWITCH BRKT 8MM ST/ST
W0950000510 REED SWITCH BRKT 10MM ST/ST
W0950000512 REED SWITCH BRKT 12MM ST/ST
W0950000516 REED SWITCH BRKT 16MM ST/ST
W0950000520 REED SWITCH BRKT 20MM ST/ST
W0950000525 REED SWITCH BRKT 25MM ST/ST
W0950000608 REED SWITCH BRKT 8MM FOR DSW
W0950000610 REED SWITCH BRKT 10MM FOR DSW
W0950000612 REED SWITCH BRKT 12MM FOR DSW
W0950000616 REED SWITCH BRKT 16MM FOR DSW
W0950000620 REED SWITCH BRKT 20MM FOR DSW
W0950000625 REED SWITCH BRKT 25MM FOR DSW
W0950000711 REED SWITCH BRKT 32/40
W0950000712 REED SWITCH BRKT 50/63
W0950000713 REED SWITCH BRKT 80/100/125
W0950000715 REED SWITCH BRKT 160
W0950000716 REED SWITCH BRKT 200MM
W0950001001 SLIM SENSOR BRACKET FOR 121..
W0950001100 SENSOR BRACKET FOR W180 CYLS
W0950001101  
W0950001103 REED SWITCH CIRCLIP RNDC 12-63
W0950014360  
W0950022180 REED SENSOR 2.5M FOR CMPC  CYL
W0950025390 SLIM 3 WIRE HALL SENSOR 2.5M
W0950028184 SENSOR DSL 2 WIRES NO 300MM
W0950029394 HALL SNR DSL 3 WIRE NO 300MM
W0950037391 SENSOR
W0950037395  
W0950044180 R2 SENSOR PNP NO 24V 1M
W0950045390 MAGNETIC SENSOR
W0950080001 FOOT MOUNTING 8/10 MOD A
W0950080002 FLANGE 8/10 MOD C
W0950080005 REAR HINGE 8/10 MOD BC
W0950080020 FORK 8/10 MOD GK-M
W0950080025 SPHERICAL END 8/10 MOD GA-M
W0950120001 FOOT MOUNTING 12MM
W0950120002 FLANGE 12/16 MOD C
W0950120005 REAR HINGE 12/16MM
W0950120020 FORK 12/16 MOD GK-M
W0950120025 SPHERICAL END 12/16 MOD GA-M
W0950120030 ARTICULATED JOINT  12/16
W0950126001 UNITOP 12/16MM FOOT MOD A
W0950126002 UNITOP 12/16MM FLANGE MOD C
W0950126004 MALE HINGE 12/16MM UNITOP
W0950164004 INTERMEDIATE SUPPORT FOR RODLESS CYL °16
W0950167001 ROD. CYL FOOT MOUNT 16MM
W0950167031 INTERMEDIATE HINGE 16MM/25MM
W0950167033 ACC.SWINGING SUPPORT D.016
W0950167034 ACC.DRIVE PIN D.016
W0950167035 KIT TO TRASFORM INTO SWING VERSION °16
W0950168001 ACC.FOOT DOUBLE D.16
W0950168037 ACC.SUPP.INTERM.DOUBLE D.016
W0950200001 FOOT MOUNTING 20/25MM
W0950200002 FLANGE 20/25 MOD C
W0950200005 REAR HINGE 20/25 MM
W0950200020 FORK 20 MOD GK-M
W0950200025 SPHERICAL END 20 MOD GA-M
W0950200030 ARTICULATED JOINT 20MM CMP
W0950206001 UNITOP 20MM FOOT MOD A
W0950206002 UNITOP 20MM FLANGE MOD C
W0950206004 UNITOP 20MM MALE HINGE BA
W0950254004 INTERMEDIATE SUPPORT 25MM
W0950256001 UNITOP 'CMPC' FOOT 25MM
W0950256002 UNITOP 25MM FLANGE MOD C
W0950256004 UNITOP 25MM MALE HINGE
W0950257001 RODLESS CYL FOOT 25MM
W0950257031 RODLESS INT SUPPORTS 25 BORE
W0950257033 ACC.SWINGING SUPPORT D.025
W0950257034 ACC.DRIVE PIN D.025
W0950257035 KIT TO TRASFORM INTO SWING VERSION °25
W0950257038  
W0950258001 DOUBLE FEET 25MM RODLESS CYL
W0950258037 ACC.SUPP.INTERM.DOUBLE D.025
W0950320002 FLANGE/ FOOT 32MM
W0950320005 COUNTER HINGE 32MM
W0950320010 ALL ROUND CYLINDER NUT 32MM
W0950322001 FOOT 32MM
W0950322002 FRONT/REAR FLANGE 32MM
W0950322003 FEMALE HINGE 32MM
W0950322004 MALE HINGE 32MM
W0950322006 ARTICULATED MALE HINGE 32MM
W0950322008 COUNTER HINGE CETOP 32MM
W0950322009 ACC.COUNTERHINGE MOD.EL-032
W0950322017  
W0950322020 FORK END 25/32MM
W0950322025 BALL JOINT 25/32MM
W0950322030 TOGGLE JOINT MOD GA-K 32MM
W0950322108 COUNTER HINGE 32MM MOD GS ISO
W0950323001 TWIN ROD CYL FEET 32MM
W0950323002 FLANGE 32MM
W0950324004 INTERMEDIATE SUPPORT FOR RODLESS CYL °32
W0950326021 ACC.COMPENSATION JOINT GA-032
W0950326302 FRONT FLANGE 32MM STOPPER CYL
W0950327001 FOOT 32MM RODLESS
W0950327032 32MM INTERMEDIATE SUPPORT
W0950327033 ACC.SWINGING SUPPORT D.032-40
W0950327034 ACC.DRIVE PIN D.032
W0950327035 KIT TO TRASFORM INTO SWING VERSION °32/°
W0950327038  
W0950328035 ACC.FOOT VERTICAL D.032
W0950328036 ACC.FOOT DOUBLE D.32
W0950328037 ACC.INTERMEDIATE SUPPORT DOUBLE D.32
W0950400002 FLANGE 40MM
W0950400005 COUNTER HINGE 40MM
W0950400010 NUT 40MM
W0950402001 FOOT 40MM
W0950402002 FRONT/REAR FLANGE 40MM
W0950402003 FEMALE HINGE 40MM
W0950402004 MALE HINGE 40MM
W0950402006 ARTICULATED MALE HINGE 40MM
W0950402008 CETOP COUNTER HINGE 40MM
W0950402009 ACC.COUNTERHINGE MOD.EL-040/050
W0950402012 FLANGE 40MM
W0950402017  
W0950402020 FORK END 40MM
W0950402025 BALL JOINT 40MM
W0950402030 TOGGLE JOINT MOD GAK 40MM
W0950402108 COUNTER HINGE 40MM MOD GS ISO
W0950402111 KIT BRACKET 40MM
W0950403001 ACC.FOOT MOD.A/S-040
W0950403002 ACC.FLANGE MOD.C/S-040
W0950404004 INTERMEDIATE SUPPORT FOR RODLESS CYL °40
W0950406001 40MM UNITOP FEET CMPC
W0950406001F ACC.FOOT DOUBLE D.25
W0950406002 ACC.FLANGE MOD.C-040 UNITOP
W0950406002F ACC.FLANGE MOD.C-040 UNITOP
W0950406003 40MM FEMALE HINGE UNITOP
W0950406021 40MM COMPENSATION JOINT
W0950407001 RODLESS CYL FOOT MOUNTS 40 MM
W0950407032 40MM INTERMEDIATE SUPPORT
W0950500002 FLANGE 50MM
W0950500005 COUNTER HINGE 50MM
W0950500010 RING NUT G 50MM
W0950502001 FOOT 50MM
W0950502002 FRONT/REAR FLANGE 50MM
W0950502003 FEMALE HINGE 50MM
W0950502004 MALE HINGE 50MM
W0950502006 ARTICULATED MALE HINGE 50MM
W0950502008 COUNTER HINGE CETOP 50MM
W0950502012 ACC.FLANGE MOD.F-050
W0950502017  
W0950502020 FORK END 50/63MM
W0950502025 BALL JOINT 50/63MM
W0950502030 TOGGLE JOINT MOD GAK 50/63MM
W0950502108 COUNTER HINGE 50MM MOD GS ISO
W0950502111 50MM FLANGE SCREW KIT
W0950503001 ACC.FOOT MOD.A/S-050
W0950503002 ACC.FLANGE MOD.C/S-050
W0950506001 CMPC FOOT
W0950506001F ACC.FOOT DOUBLE D.25
W0950506002 ACC.FLANGE MOD.C-050 UNITOP
W0950506002F ACC.FLANGE MOD.C-050 UNITOP
W0950506003 ACC.HINGE MOD.B-050 UNITOP
W0950506021 ACC.COMPENSATION JOINT GA-080
W0950506302 Flange for  stopper cyl. Ø50 UNITOP
W0950506312 Flange for  stopper cyl. Ø50 ISO
W0950632001 FOOT 63MM  CYLINDER
W0950632002 FRONT/REAR FLANGE 63MM
W0950632003 FEMALE HINGE 63MM
W0950632004 MALE HINGE 63MM
W0950632006 ARTICULATED MALE HINGE 63MM
W0950632008 COUNTER HINGE CETOP MOD GL 063
W0950632009 63/80MM COUNTERHINGE MOD.EL
W0950632012 FLANGE 63MM
W0950632017  
W0950632108 COUNTER HINGE 63MM MOD GS ISO
W0950632111 KIT BRACKET 63 MM
W0950633001 ACC.FOOT MOD.A/S-063
W0950633002 ACC.FLANGE MOD.C/S-063
W0950636001 63MM FOOT CMPC CYLINDER
W0950636001F ACC.FOOT DOUBLE D.25
W0950636002 ACC.FLANGE MOD.C-063 UNITOP
W0950636002F ACC.FLANGE MOD.C-063 UNITOP
W0950636003 ACC.HINGE MOD.B-063 UNITOP
W0950637001 RODLESS CYL FOOT MOUNTS 63 MM
W0950637032 ACC.INTERMEDIATE SUPPORT °63
W0950637033 SWING SUPPORT °63
W0950637034 DRIVE PIN FOR °63
W0950637035 KIT TO TRASFORM INTO SWING VERSION °63
W0950637036 <KIT SUPPORTO INTERMEDIO °63 ORIZZONTALE
W0950802001 FOOT 80MM
W0950802002 FRONT/REAR FLANGE 80MM
W0950802003 FEMALE HINGE 80MM
W0950802004 MALE HINGE 80MM
W0950802006 ARTICULATED MALE HINGE 80MM
W0950802008 COUNTER HINGE CETOP MOD GL 080
W0950802012 FLANGE 80MM
W0950802017  
W0950802020 FORK END 80/100MM
W0950802025 BALL JOINT 80/100MM
W0950802030 TOGGLE JOINT 80/100MM
W0950802108 COUNTER HINGE 80 MM MOD GS ISO
W0950802111 80MM SCREWS FOR FLANGE
W0950803001 ACC.FOOT MOD.A/S-080
W0950803002 ACC.FLANGE MOD.C/S-080
W0950806001 ACC.FOOT MOD.A-080 UNITOP
W0950806002 FRONT/REAR FLANGE 80MM
W0950806002F ACC.FLANGE MOD.C-080 UNITOP
W0950806003 ACC.HINGE MOD.B-080 UNITOP
W0950806021 ACC.COMPENSATION JOINT GA-100
W0950806302 Flange for  stopper cyl. Ø63 UNITOP
W0950806312 Flange for  stopper cyl. Ø63 ISO
W0951002001 FOOT 100MM
W0951002002 FRONT/REAR FLANGE 100MM
W0951002003 FEMALE HINGE 100MM
W0951002004 MALE HINGE 100MM
W0951002006 ARTICULATED MALE HINGE 100MM
W0951002008 CETOP HINGE 100MM
W0951002009 ACC CONTROHINGE.MOD.EL-100/125
W0951002017  
W0951002108 COUNTER HINGE 100MM MOD GS
W0951003001 ACC.FOOT MOD.A/S-100
W0951003002 FLANGE 100MM
W0951006001 ACC.FOOT MOD.A-100 UNITOP
W0951006002 ACC.FLANGE MOD.C-100 UNITOP
W0951006003 ACC.HINGE MOD.B-100 UNITOP
W0951252001 FOOT 125MM
W0951252002 FRONT/REAR FLANGE 125MM
W0951252003 FEMALE HINGE 125MM
W0951252004 MALE HINGE 125MM
W0951252006 ARTICULATED MALE HINGE 125MM
W0951252008 CETOP HINGE 125MM
W0951252017  
W0951252020 FORK END 125MM
W0951252025 BALL JOINT 125MM
W0951602001 FOOT MOUNTING BRACKET 160MM
W0951602002 FLANGE 160MM
W0951602003 FEMALE HINGE 160MM
W0951602004 MALE HINGE 160MM
W0951602008 COUNTER HINGE CETOP GL 160/200
W0951602009 ACC CONTROHINGE.MOD.EL-100/125
W0951602010 NUT FOR CYLINDER 160MM
W0951602020 FORK END 160/200MM
W0951602101 COMPLETE GASKET KIT FOR 160MM
W0952002001 FOOT MOUNTING BRACKET 200MM
W0952002002 KIT FLANGE 200MM
W0952002003 FEMALE HINGE 200MM
W0952002004 MALE HINGE 200MM
W0952002025 BALL JOINT 160/200MM
W0952002101 COMPLETE GASKET KIT FOR 200MM
W0952022180 REEDSWITCH A LINE/RODLESS/CMPC
W0952022500  
W0952025390 3 WIRE HALL SENS 2.5M A-LINE
W0952025500  
W0952028184 SENSOR 2 WIRES NO M8 (A CYLS)
W0952029394 3 WIRE HALL SENS M8 A-LINE
W0952029395 HALL NO PNP SENSOR VERTICAL INS. 300mm M
W0952029504  
W0952125556 SLIM SENSOR TO ATEX 3G
W0952128184  
W0970050001 Valve A CORSOIO 3/2 1/8
W0970050002 Valve A CORSOIO 3/2 1/4
W0970050003 Valve A CORSOIO 3/2 3/8
W0970050004 DO NOT USE  D.BISS SLIDE VALVE
W0970500011 PLUG STD BLACK 15MM PIV.M
W0970500012 PLUG LED 24V 15MM PIV.M
W0970500013 ACC.connector
W0970500015 PLUG LED + VDR 24V  15MM PIV.M
W0970500016 ACC.connector
W0970501021 PLUG 15MM MACH 16
W0970501022 PLUG LED 24V MACH 16
W0970501025 PLUG 15MM LED/VDR MACH 16
W0970504021 2M MACH 16 ADD. VALVE WIRE
W0970510011 PLUG STD BLACK 22MM
W0970510012 PLUG LED 24V 22MM
W0970510013 PLUG LED 110V 22M
W0970510014 PLUG LED 220V 22MM
W0970510015 PLUG LED 24V VDR 22MM
W0970510016 PLUG 22MM LED 110V VDR
W0970510017 PLUG 22MM LED/VDR 240V
W0970510070 ACC.connector
W0970512000 MACH 11 PLUG IN CONNECTOR
W0970520001 Drain regulator MWSVE coupling 1/8"
W0970520002 Drain regulator MWSVE coupling 1/4"
W0970520003 Drain regulator MWSVE coupling 3/8"
W0970520004 Drain regulator MWSVE coupling 1/2"
W0970520005 Drain regulator MWSVE coupling 3/4"
W0970520006 Drain regulator MWSVE coupling 1'
W0970520010 Drain regulator MWSVL coupling M5
W0970520011 Drain regulator MWSVL coupling 1/8"
W0970520012 Drain regulator MWSVL coupling 1/4"
W0970520013 Drain regulator MWSVL coupling 3/8"
W0970520014 Drain regulator MWSVL coupling 1/2"
W0970520015 Drain regulator MWSVL coupling 3/4"
W0970520016 Drain regulator MWSVL coupling 1'
W0970520021 Drain regulator MWDSN couplings 1/8"-1/8
W0970520022 Drain regulator MWDSN couplings 1/4"-1/8
W0970520023 Drain regulator MWDSN couplings 3/8"-1/4
W0970520024 Drain regulator MWDSN couplings 1/2"-1/4
W0970520031 DRAIN REG. MWDSE 1/8
W0970520032 DRAIN REG. MWDSE 1/4
W0970520033 PLUG STD BLACK 30MM
W0970520034 PLUG LED 24V 30 MM
W0970520035 PLUG LED 110V 30MM
W0970520036 PLUG 30 LED 220 V
W0970520037 PLUG LED 24V 30MM VDR
W0970520038 PLUG LED+VDR 110V 30MM
W0970520039 PLUG LED+VDR 220V 30MM
W0970530001 Silencer MW SC coupling M5
W0970530002 Silencer MW SC coupling 1/8"
W0970530003 Silencer MW SC coupling 1/4"
W0970530004 Silencer MW SC coupling 3/8"
W0970530005 Silencer MW SC coupling 1/2"
W0970530006 Silencer MW SC coupling 3/4"
W0970530007 Silencer MW SC coupling 1"
W0970530012 Silencer MW SCQ coupling 1/8"
W0970530013 Silencer MW SCQ coupling 1/4"
W0970530014 Silencer MW SCQ coupling 3/8"
W0970530015 Silencer MW SCQ coupling 1/2"
W0970530016 Silencer MW SCQ coupling 3/4"
W0970530017 Silencer MW SCQ coupling 1"
W0970530020 SILENCER M7
W0970530021 Silencer MW SE coupling M5
W0970530022 Silencer MW SE coupling 1/8"
W0970530023 Silencer MW SE coupling 1/4"
W0970530024 Silencer MW SE coupling 3/8"
W0970530025 Silencer MW SE coupling 1/2"
W0970530026 Silencer MW SE coupling 3/4"
W0970530027 Silencer MW SE coupling 1"
W0970530036 High capacity silencer MW SL coupling 3/
W0970530037 High capacity silencer MW SL coupling 1"
W0970530038 High capacity silencer MWSL 1' 1/4
W0970530039 ACC.SILENCER SMWSL 1' 1/2
W0970530040 High capacity silencer MW SL coupling 2"
W0970530042 High capacity silencer MW STT coupling 1
W0970530043 High capacity silencer MW STT coupling 1
W0970530044 High capacity silencer MW STT coupling 3
W0970530045 High capacity silencer MW STT coupling 1
W0970530046 High capacity silencer MW STT coupling 3
W0970530047 High capacity silencer MW STT coupling 1
W0970530051 High capacity silencer MW SFE coupling M
W0970530052 High capacity silencer MW SFE coupling 1
W0970530053 High capacity silencer MW SFE coupling 1
W0970530054 High capacity silencer MW SFE coupling 3
W0970530055 High capacity silencer MW SFE coupling 1
W0970530056 High capacity silencer MW SFE coupling 3
W0970530057 High capacity silencer MW SFE coupling 1
W0970530062 High capacity silencer MW SPL coupling 1
W0970530063 High capacity silencer MW SPL coupling 1
W0970530064 High capacity silencer MW SPL coupling 3
W0970530065 High capacity silencer MW SPL coupling 1
W0970530066 High capacity silencer MW SPL coupling 3
W0970530067 High capacity silencer MW SPL coupling 1
W0970530072 ACC.SILENCER MWSPL-F 1/8
W0970530073 ACC.SILENCER MWSPL-F 1/4
W0970530074 ACC.SILENCER MWSPL-F 3/8
W0970530075 ACC.SILENCER MWSPL-F 1/2
W0970530084 SILENCER FOR 8MM FITTING
W1000060005 CARTRIDGE CYLINDER 6 X 5
W1000060010 CARTRIDGE CYLINDER 6 X 10
W1000060015 CARTRIDGE CYLINDER 6 X 15
W1000100005 CARTRIDGE CYLINDER 10 X 5
W1000100010 CARTRIDGE CYLINDER 10 X 10
W1000100015 CARTRIDGE CYLINDER 10 X 15
W1000160005 CARTRIDGE CYLINDER 16 X 5
W1000160010 CARTRIDGE CYLINDER 16 X 10
W1000160015 CARTRIDGE CYLINDER 16 X 15
W1400320025  
W1400320050  
W1400320080  
W1400320100  
W1400320125  
W1400320160  
W1400320200 CYL TWIN ROD NON ROT 32 X 200
W1400320250  
W1400320320  
W1400400025  
W1400400050  
W1400400080  
W1400400100  
W1400400125  
W1400400160  
W1400400200  
W1400400250  
W1400400320  
W1400400400  
W1400400500  
W1400500025 CYL TWIN ROD NON ROT 50 X 25
W1400500050  
W1400500080  
W1400500100  
W1400500125  
W1400500160  
W1400500200  
W1400500250  
W1400500320  
W1400500400  
W1400500500 CYL TWIN ROD NON ROT 50 X 500
W1400630025  
W1400630050  
W1400630080  
W1400630100  
W1400630125  
W1400630160  
W1400630200  
W1400630250  
W1400630320  
W1400630400  
W1400630500  
W1400800025  
W1400800050  
W1400800080  
W1400800100  
W1400800125 CYL TWIN ROD NON ROT 80 X 125
W1400800160  
W1400800200  
W1400800250  
W1400800320  
W1400800400  
W1400800500 CIL.TWNC-080-0500-DMA0-00-00
W1401000025  
W1401000050  
W1401000080  
W1401000100  
W1401000125  
W1401000160  
W1401000200  
W1401000250  
W1401000320  
W1401000400  
W1401000500  
W1430162010 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.16 C.10
W1430162020 GUIDED COMPACT CYL 16X 20 BRZE
W1430162025  
W1430162030 GUIDE UNIT 16 X 30 COMPACT CYL
W1430162040 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.16 C.40
W1430162050 GUIDE UNIT 16 X 50 COMPACT CYL
W1430162075  
W1430162100  
W1430162150  
W1430162200  
W1430163010 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.10
W1430163020 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.20
W1430163030 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.30
W1430163040 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.40
W1430163050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.50
W1430163075 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.50
W1430163100  
W1430163150 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.50
W1430163200 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.50
W1430164020  
W1430164030  
W1430164040  
W1430164050  
W1430165020 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.10
W1430165030 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.10
W1430165040 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.10
W1430165050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.16 C.10
W1430202020 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.20 C.20
W1430202025 GUIDE UNIT 20 X 25 COMPACT CYL
W1430202030 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.20 C.30
W1430202040 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.20 C.40
W1430202050 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.20 C.50
W1430202075 GUIDE UNIT 20 X 75 CMP CYL
W1430202100 GUIDE UNIT 20 X 100 CMP CYL
W1430202150 CIL.COMP.GUIDATO BRONZO D.20 C.150
W1430202200  
W1430203020 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.20
W1430203030 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.30
W1430203040 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.40
W1430203050 COMP GUIDED CYL 20 X 50 BALL B
W1430203075 COMP GUIDED CYL 20 X 75 BALL B
W1430203100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.100
W1430203150 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.100
W1430203200 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.75
W1430204020  
W1430204030  
W1430204040  
W1430204050  
W1430204075  
W1430204100  
W1430204150  
W1430205020 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.20
W1430205030 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.20
W1430205040 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.20
W1430205050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.20
W1430205075 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.20
W1430205100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.20
W1430205150 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.20 C.20
W1430252020 COMP GUIDED CYL 25 X 20 BRZ BU
W1430252025 COMP GUIDED CYL 25 X 25 BRZ BU
W1430252030 CMPC GUIDE UNIT 25 X 30 BZE BU
W1430252040 CMPC GUIDE UNIT 25 X 40 BZE BU
W1430252050 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.25 C.50
W1430252075 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.25 C.75
W1430252100 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.25 C.100
W1430252150  
W1430252200 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.25 C.50
W1430253020 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.25 C.20
W1430253025 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.25 C.25
W1430253030 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.25 C.30
W1430253040 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.25 C.40
W1430253050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.25 C.50
W1430253075 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.25 C.75
W1430253100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.25 C.100
W1430253150  
W1430253200 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.25 C.75
W1430254020  
W1430254030  
W1430254040  
W1430254050  
W1430254075  
W1430254100  
W1430254150  
W1430255020  
W1430255030  
W1430255040  
W1430255050  
W1430255075  
W1430255100  
W1430255150  
W1430322025 CMP GUIDED CYL 32 X 25 BZE BSH
W1430322050 CMP GUIDED CYL 32 X 50 BZE BSH
W1430322075 CMP GUIDED CYL 32 X 75
W1430322100 GUIDED COMPACT 32 X 100  CYL
W1430322150  
W1430322200  
W1430323025 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.32 C.25
W1430323050 GUIDED COMPACT CYL 32X50 BRZE
W1430323075 GUIDED COMPACT CYL 32X75BRZE
W1430323100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.32 C.100
W1430323150 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.32 C.100
W1430323200 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.32 C.100
W1430324025  
W1430324050  
W1430324075  
W1430324100  
W1430324150  
W1430324175  
W1430325025  
W1430325050  
W1430325075  
W1430325100  
W1430325150  
W1430325175  
W1430402025 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.40 C.25
W1430402050 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.40 C.50
W1430402075 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.40 C.75
W1430402100 CMP GUIDED CYL 40 X 100 BALL B
W1430402150  
W1430402200  
W1430403025 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.40 C.25
W1430403050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.40 C.50
W1430403075 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.40 C.75
W1430403100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.40 C.100
W1430403150  
W1430403200  
W1430404025  
W1430404050  
W1430404075  
W1430404100  
W1430404150  
W1430404175  
W1430405025  
W1430405050  
W1430405075  
W1430405100  
W1430405150  
W1430405175  
W1430502025 CMP GUIDED CYL 50 X 25 BZE BSH
W1430502050 CMP GUIDED CYL 50 X 50 BZE BSH
W1430502075 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.50 C.75
W1430502100 CMP GUIDED 50 X 100 BZE BSH
W1430502150  
W1430502200  
W1430503025 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.50 C.25
W1430503050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.50 C.50
W1430503075 COMP GUIDED CYL 50 X 75 BALL B
W1430503100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.50 C.100
W1430503150 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.50 C.100
W1430503200 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.50 C.100
W1430504025  
W1430504050  
W1430504075  
W1430504100  
W1430504150  
W1430504175  
W1430505025  
W1430505050  
W1430505075  
W1430505100  
W1430505150  
W1430505175  
W1430632025 CMP GUIDED CYL 63 X 25 BZE BSH
W1430632050 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.63 C.50
W1430632075 CMP GUIDED CYL 63 X 75 BZE BSH
W1430632100 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.63 C.100
W1430632150  
W1430632200  
W1430633025 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.63 C.25
W1430633050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.63 C.50
W1430633075 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.63 C.75
W1430633100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.63 C.100
W1430633150  
W1430633200  
W1430634025  
W1430634050  
W1430634075  
W1430634100 CMPC G/UNIT 63 X 100 BRASS FIT
W1430634150  
W1430634175  
W1430635025  
W1430635050  
W1430635075  
W1430635100  
W1430635150  
W1430635175  
W1430802025 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.80 C.25
W1430802050 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.80 C.50
W1430802075 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.80 C.75
W1430802100 GUIDE UNIT 80 X 100 CMPT CYL
W1430802150 GUIDE UNIT 80 X 150 CMPT CYL
W1430802200  
W1430803025 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.80 C.25
W1430803050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.80 C.50
W1430803075 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.80 C.75
W1430803100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.80 C.100
W1430803150 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.80 C.100
W1430803200 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.80 C.100
W1430A12025 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.100 C.25
W1430A12050 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.100 C.50
W1430A12075 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.100 C.75
W1430A12100 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.100 C.100
W1430A12150 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.100 C.100
W1430A12200 CIL.COMP.GUID. BRONZE D.100 C.100
W1430A13025 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.100 C.25
W1430A13050 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.100 C.50
W1430A13075 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.100 C.75
W1430A13100 CIL.COMP.GUID. SPHERES D.100 C.100
W1430A13150  
W1430A13200  
W1440122015 CIL.DOUBLE S10 D.12 C.15
W1440122025 S10 TWIN CYL 12 X 25 BALL BRG
W1440122050 S10 TWIN CYL 12 X 50 BALL BRG
W1440123015 CIL.DOUBLE S10 D.12 C.15 CUSC.
W1440123025 S10 TWIN CYL 12 X 25 CUSH
W1440123050 CIL.DOUBLE S10 D.12 C.50 CUSC.
W1440162015 CIL.DOUBLE S10 D.16 C.15
W1440162025 CIL.DOUBLE S10 D.16 C.25
W1440162050 CIL.DOUBLE S10 D.16 C.50
W1440162075 S10 TWIN CYL 16 X 75 CUSH
W1440163015 CIL.DOUBLE S10 D.16 C.15 CUSC.
W1440163025 S10 TWIN CYL 16 X 25 CUSH
W1440163050 CIL.DOUBLE S10 D.16 C.50 CUSC.
W1440163075 CIL.DOUBLE S10 D.16 C.75 CUSC.
W1440202025 CIL.DOUBLE S10 D.20 C.25
W1440202050 CIL.DOUBLE S10 D.20 C.50
W1440202075 CIL.DOUBLE S10 D.20 C.75
W1440202100 S10 TWIN CYL 20 X 100 BALL BRG
W1440203025 CIL.DOUBLE S10 D.20 C.25 CUSC.
W1440203050 CIL.DOUBLE S10 D.20 C.50 CUSC.
W1440203075 CIL.DOUBLE S10 D.20 C.75 CUSC.
W1440203100 CIL.DOUBLE S10 D.20 C.100 CUSC.
W1440252025 CIL.DOUBLE S10 D.25 C.25
W1440252050 S10 TWIN CYL 25 X 50
W1440252075 CIL.DOUBLE S10 D.25 C.75
W1440252100 CIL.DOUBLE S10 D.25 C.100
W1440252125 S10 TWIN CYL 25 X 125
W1440253025 CIL.DOUBLE S10 D.25 C.25 CUSC.
W1440253050 CIL.DOUBLE S10 D.25 C.50 CUSC.
W1440253075 CIL.DOUBLE S10 D.25 C.75 CUSC.
W1440253100 CIL.DOUBLE S10 D.25 C.100 CUSC.
W1440253125 CIL.DOUBLE S10 D.25 C.125 CUSC.
W1440302025 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.25
W1440302050 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.50
W1440302075 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.75
W1440302100 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.100
W1440302125 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.125
W1440303025 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.25 CUSC.
W1440303050 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.50 CUSC.
W1440303075 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.75 CUSC.
W1440303100 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.100 CUSC.
W1440303125 CIL.DOUBLE S10 D.30 C.125 CUSC.
W1450122025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.25
W1450122050 S11 TWIN CYL 12 X 50
W1450122075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.75
W1450123025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.25 CUS
W1450123050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.50 CUS
W1450123075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.75 CUS
W1450124050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.50 DEC
W1450124075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.75 DEC
W1450125050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.50 CU+DEC
W1450125075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.12 C.75 CU+DEC
W1450162025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.25
W1450162050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.50
W1450162075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.75
W1450162100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.100
W1450163025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.25 CUS
W1450163050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.50 CUS
W1450163075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.75 CUS
W1450163100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C100 CUS
W1450164050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.50 DEC
W1450164075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.75 DEC
W1450164100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C100 DEC
W1450165050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.50 CU+DEC
W1450165075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C.75 CU+DEC
W1450165100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.16 C100 CU+DEC
W1450202025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.25
W1450202050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.50
W1450202075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.75
W1450202100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.100
W1450202125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.125
W1450203025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.25 CUS
W1450203050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.50 CUS
W1450203075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.75 CUS
W1450203100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C100 CUS
W1450203125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C125 CUS
W1450204050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.50 DEC
W1450204075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.75 DEC
W1450204100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C100 DEC
W1450204125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C125 DEC
W1450205050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.50 CU+DEC
W1450205075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C.75 CU+DEC
W1450205100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C100 CU+DEC
W1450205125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.20 C125 CU+DEC
W1450252025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.25
W1450252050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.50
W1450252075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.75
W1450252100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.100
W1450252125 S11 TWIN CYL 25 X 125
W1450252150 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.150
W1450253025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.25 CUS
W1450253050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.50 CUS
W1450253075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.75 CUS
W1450253100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C100 CUS
W1450253125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C125 CUS
W1450253150 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C150 CUS
W1450254050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.50 DEC
W1450254075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.75 DEC
W1450254100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C100 DEC
W1450254125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C125 DEC
W1450254150 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C150 DEC
W1450255050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.50 CU+DEC
W1450255075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C.75 CU+DEC
W1450255100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C100 CU+DEC
W1450255125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C125 CU+DEC
W1450255150 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.25 C150 CU+DEC
W1450302025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.25
W1450302050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.50
W1450302075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.75
W1450302100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.100
W1450302125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.125
W1450302150 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.150
W1450303025 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.25 CUS
W1450303050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.50 CUS
W1450303075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.75 CUS
W1450303100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C100 CUS
W1450303125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C125 CUS
W1450303150 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C150 CUS
W1450304050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.50 DEC
W1450304075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.75 DEC
W1450304100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C100 DEC
W1450304125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C125 DEC
W1450304150 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C150 DEC
W1450305050 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.50 CU+DEC
W1450305075 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C.75 CU+DEC
W1450305100 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C100 CU+DEC
W1450305125 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C125 CU+DEC
W1450305150 UNIT S11 DOUBLE CIL.D.30 C150 CU+DEC
W1460162025 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.25
W1460162050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.50
W1460162075 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.75
W1460162100 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.100
W1460163025 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.25 CUS
W1460163050 SLIDE S12 DOUBLE CIL.D.16 C.50 CUS

MetalWork Vietnam | ANS Vietnam

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !