Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  canh.ans@ansvietnam.com
  0938.214.498
   
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 14
   • Khách Khách 14
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1410916

  Price list

  Thiết bị đo nồng độ PH, Oxy Jenco - Jenco Vietnam 

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Jenco sau:

   

  Model

  Name

  5001

  pH Portable Meter

  6231N

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6231M

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  231

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6231

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230N

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230M

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  611

  pH Portable Meter

  609

  pH Portable Meter

  6027

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  601A

  pH, ORP Portable Meter

  6007

  pH Portable Meter

  60

  pH Portable Meter

  5005

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  5003

  pH, ORP Portable Meter

  6250

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  6810

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6350

  pH, ORP, Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

  6251

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  610

  pH Tester

  630

  pH, Temperature Tester

  620D

  pH Tester

  620

  pH Tester

  619

  pH Tester

  618N

  pH Tester

  618

  pH Tester

  612

  pH Tester

  3671N

  pH, ORP In-line Controller

  692

  pH In-line Transmitter

  691N

  pH In-line Transmitter

  6715

  pH, ORP In-line Controller

  6503

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  6309POT

  pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

  6309PDT

  pH, Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

  6308PT

  pH, Temperature In-line Analyzer

  6303P

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  6303C

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  3679N

  pH, ORP In-line Controller

  3677

  pH, ORP In-line Controller

  3676

  pH, ORP In-line Controller

  3675

  pH, ORP In-line Controller

  3671N

  pH, ORP In-line Controller

  693pH

  pH In-line Transmitter

  695pH

  pH In-line Transmitter

  1671

  pH, ORP, Conductivity, Temperature Benchtop Meter

  671P

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6307

  pH, Salinity, Temperature Benchtop Meter

  63

  pH Benchtop Meter

  6219

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6209

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6201

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6175

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6173R

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6173

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6171L

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6171

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6091N

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6072

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  3601

  pH, ORP Benchtop Meter

  672P

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  1671

  pH, ORP, Conductivity, Temperature Benchtop Meter

  672P

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  671P

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6219

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6209

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6201

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6175

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6173R

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6173

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6171L

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6171

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6091N

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6072

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  3601

  pH, ORP Benchtop Meter

  5003

  pH, ORP Portable Meter

  6810

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6350

  pH, ORP, Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

  6251

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  6250

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  6231N

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6231M

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6231

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230N

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230M

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  62

  ORP Portable Meter

  6027

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  601A

  pH, ORP Portable Meter

  5005

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  628N

  ORP Tester

  650

  ORP Tester

  3671N

  pH, ORP In-line Controller

  695ORP

  ORP In-line Transmitter

  693ORP

  ORP In-line Transmitter

  6715

  pH, ORP In-line Controller

  6503

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  6311

  pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

  6309POT

  pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

  6308OT

  ORP, Temperature In-line Controller

  6303P

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  6303C

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  3679N

  pH, ORP In-line Controller

  3677

  pH, ORP In-line Controller

  3676

  pH, ORP In-line Controller

  3675

  pH, ORP In-line Controller

  1671

  pH, ORP, Conductivity, Temperature Benchtop Meter

  6307

  pH, Salinity, Temperature Benchtop Meter

  3175

  Conductivity Benchtop Meter

  3173R

  Conductivity Benchtop Meter

  3173

  Conductivity Benchtop Meter

  3107

  Conductivity, Salinity, Temperature Benchtop Meter

  103

  Conductivity Portable Meter

  6350

  pH, ORP, Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

  3840

  Conductivity, TDS, Salinity, Temperature Portable Meter

  3251

  Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

  3250

  Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

  110

  Conductivity Tester

  EC331

  Conductivity, Resistivity, Temperature Tester

  EC330

  Conductivity, TDS, Temperature Tester

  640

  Salinity Tester

  113

  Conductivity, Salinity Tester

  112

  Conductivity Tester

  111

  Conductivity Tester

  3101

  Conductivity In-line Controller

  6308CT

  Conductivity, TDS, Temperature In-line Analyzer

  392SBC

  Conductivity In-line Transmitter

  392

  Conductivity In-line Transmitter

  6308DT

  Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

  9250

  Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

  9101

  Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

  9173R

  Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

  9173

  Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

  9250

  Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

  9251

  Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

  6308DT

  Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

  6309PDT

  pH, Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

  6219

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6250

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  6250

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  6251

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  6209

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6219

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  7000CH and H

  Temperature Portable Meter

  765

  Temperature In-line Monitor

  250

  Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

  7000CH and H

  Temperature Portable Meter

  6350

  pH, ORP, Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

  6251

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  6250

  pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

  6231N

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6231M

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6231

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230N

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230M

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6230

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6027

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  5005

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  3840

  Conductivity, TDS, Salinity, Temperature Portable Meter

  3251

  Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

  701

  Temperature Portable Meter

  TVC-1

  Temperature Portable Meter

  9251

  Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

  9250

  Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

  720

  Temperature Tester

  377-2

  Temperature In-line Controller

  768

  Temperature In-line Monitor

  765

  Temperature In-line Monitor

  7000 and 7001APL

  Temperature In-line Monitor

  6503

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  6311

  pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

  6309POT

  pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

  6309PDT

  pH, Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

  6308PT

  pH, Temperature In-line Analyzer

  6308OT

  ORP, Temperature In-line Controller

  6308DT

  Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

  6308CT

  Conductivity, TDS, Temperature In-line Analyzer

  6303P

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  6303C

  pH, ORP, Temperature In-line Controller

  378

  Temperature In-line Controller

  77

  Temperature In-line Transmitter

  791 and 791L

  Temperature In-line Transmitter

  1671

  pH, ORP, Conductivity, Temperature Benchtop Meter

  9101

  Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

  672P

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  671P

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6307

  pH, Salinity, Temperature Benchtop Meter

  6209

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6219

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  6201

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6173R

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6173

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6171L

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6171

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6091N

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  6072

  pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

  3107

  Conductivity, Salinity, Temperature Benchtop Meter

  9173

  Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

  9173R

  Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

  618N

  pH Tester

  EC331

  Conductivity, Resistivity, Temperature Tester

  EC330

  Conductivity, TDS, Temperature Tester

  630

  pH, Temperature Tester

  628N

  ORP Tester

  619

  pH Tester

  3175

  Conductivity Benchtop Meter

  EC331

  Conductivity, Resistivity, Temperature Tester

  EC330

  Conductivity, TDS, Temperature Tester

  6810

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  630

  pH, Temperature Tester

  619

  pH Tester

  618N

  pH Tester

  6175

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  3840

  Conductivity, TDS, Salinity, Temperature Portable Meter

  6175

  pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

  EC331

  Conductivity, Resistivity, Temperature Tester

  EC330

  Conductivity, TDS, Temperature Tester

  6810

  pH, ORP, Temperature Portable Meter

  6311

  pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

  630

  pH, Temperature Tester

  619

  pH Tester

  618N

  pH Tester

   

   

   

  Jenco Vietnam | ANS Vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    0938214498 / 0916904114

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói