Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 8
   • Khách Khách 8
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1430398

  Price list

  Price list Univer P5 - Univer Vietnam 

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Univer sau:

   

  Code

  BF-1160

  Specifications

  ISO 2 SUBBASE PLATE 1/4

  BF-1161 ISO 2 SUBBASE PALTE 3/8
  BF-1162 ISO 2 SCREEN PLATE
  BF-1175 ISO 2 SUB BASE SYSTEM
  BF-1190 ISO 2 SUB BASE SYSTEM
  BF-1999-01 ISO 2 SUB BASE SYSTEM
  BF-3060 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
  BF-3061 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
  BF-3063 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
  BF-3064 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
  BF-3071 ISO 3 SUB BASE SYSTEM 1/2
  BF-3072 ISO 3 SUB BASE SYSTEM 3/4
  BF-3082 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
  BF-3175 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
  BF-3190 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
  BF-3191 ISO 3 SUB BASE SYSTEM
  BF-4060 ISO 4 SUB BASE SYSTEM 3/4
  BF-4061 ISO 4 SUB BASE SYSTEM 1"
  BF-4062 ISO 4 SUB BASE SYSTEM 3/4
  BF-4063 ISO 4 SUB BASE SYSTEM 1"
  CH-250 3/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-252 2/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-254 3/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-256 2/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-260 3/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-262 2/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-264 3/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-266 2/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-270 3/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-272 2/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-274 3/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-276 2/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-280 3/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-282 2/2 1/8 NC UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-284 3/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
  CH-286 2/2 1/8 NO UNIVERSAL POPPET VALVE
  CL-100A 1/8 BSP 3/2 ROLLER LEVER/SPRING VAL
  CL-100P 1/8 BSP 3/2 ROLLER LEVER/PILOT VALV
  CL-100S 1/8 BSP 3/2 ROLLER LEVER/SPR.BIST.
  CL-101A 1/8 BSP 3/2 ONE WAY LEVER/SPRING VA
  CL-101P 1/8 BSP 3/2 ONE WAY LEVER/PILOT VAL
  CL-102A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/SPRING VALVE
  CL-102P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/PILOT VALVE
  CL-102S 1/8 BSP 3/2 BALL BIST.
  CL-103A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD /SPRING
  CL-103P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD /PILOT V
  CL-104A 1/8 BSP 3/2 DUST PROOF B/PIN/SPRG V
  CL-104P 1/8 BSP 3/2 DUST PROOF B/PIN/PILOT
  CL-105A 1/8 BSP 3/2 ROLLER PIN/SPRINGVALVE
  CL-105P 1/8 BSP 3/2 ROLLER PIN/ PILOTVALVE
  CL-110 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/ SPRG/PN
  CL-110A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/ SPRG VA
  CL-110P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/PILOT VA
  CL-111A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/SPRG VAL
  CL-111P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/S MTD/PILOT VA
  CL-112A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/P MTD/SPRG VAL
  CL-112P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/P MTD/PILOT VA
  CL-113A 1/8 BSP 3/2 BALL PIN/P MTD/SPRG VAL
  CL-113P 1/8 BSP 3/2 BALL PIN /P MTD/ PILOT
  CL-118G 1/8 BSP 3/2 GRN LONG LEVER/SPRING V
  CL-118N 1/8 BSP 3/2 BLK LONG LEVER/SPRING V
  CL-118R 1/8 BSP 3/2 BLK LONG LEVER/SPRING V
  CL-118V 1/8 BSP 3/2 YLW LONG LEVER/SPRING V
  CL-119G 1/8 BSP 3/2 GRN SHORT LEVER/SPRING
  CL-119N 1/8 BSP 3/2 BLK SHORT LEVER/SPRING
  CL-119R 1/8 BSP 3/2 RED SHORT LEVER/SPRING
  CL-119V 1/8 BSP 3/2 YLW SHORT LEVER/SPRING
  CL-120 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL VALVE
  CL-120-1 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL VALVE ASS.SPC
  CL-120A 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL/SPRING VALVE
  CL-120P 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL/PILOT VALVE
  CL-120911N 1/8 BSP 3/2 PUSH PULL/PILOT+BLAK
  CL-121G 1/8 BSP 3/2 GRN LONG LEVER/LEVER VA
  CL-121N 1/8 BSP 3/2 BLK LONG LEVER/LEVER VA
  CL-121R 1/8 BSP 3/2 RED LONG LEVER/LEVER VA
  CL-121V 1/8 BSP 3/2 YLW LONG LEVER/LEVER VA
  CL-122G 1/8 BSP 3/2 GRN SHORT LEVER/LEVER V
  CL-122N 1/8 BSP 3/2 BLK SHORT LEVER/LEVER V
  CL-122R 1/8 BSP 3/2 RED SHORT LEVER/LEVER V
  CL-122V 1/8 BSP 3/2 YLW SHORT LEVER/LEVER V
  CL-123 1/8 BSP 3/2 LEVER/LEVER VALVE 90°
  CL-123A 1/8 BSP 3/2 LEVER 90°/SPRING
  CL-123D 1/8 BSP 3/2 DET LEVER 90°/MECC.
  CL-123P 1/8 BSP 3/2 DET LEVER 90°/PN
  CL-126A 1/8 BSP 3/2 KNOB/SPRING VALVE
  CL-130 1/8 BSP 3/2 ROTARY SWITCH VALVE
  CL-200 1/8 BSP 3/2 PILOT / AIR SPRING VALV
  CL-200A 1/8 BSP 3/2 NC/NO PIL/ SPRG VALVE
  CL-203 1/8 BSP 3/2 AMP.PILOT/AIR SPR
  CL-220 1/8 BSP 3/2 PILOT/PILOT VALVE
  CL-221 1/8 BSP 3/2 DIFF PILOT/AMP PILOT
  CL-224 1/8 BSP 3/2 DIFF PILOT/DIFF PILOT
  CL-300 1/8 BSP 3/2 SOL/AIR SPRING VALVE
  CL-300R 1/8 BSP 3/2 SOL/AIR SPRING C/W M/O
  CL-301 1/8 BSP 3/2 N.O SOL/AIR SPRING VALV
  CL-301R 1/8 BSP 3/2 N.O SOL/SPRING VALVE C/
  CL-302A 1/8 BSP 3/2 N.C SOL/SPR/L
  CL-302R 1/8 BSP 3/2 N.C.SOL/SPR/L.L.
  CL-303A 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/L
  CL-303R 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/L.L.
  CL-305 1/8 BSP 3/2 N.C. PN.SPR/H
  CL-305R 1/8 BSP 3/2 N.C. PN.SPR/L/H
  CL-306 1/8 BSP 3/2 N.O. PN.SPR/H
  CL-306R 1/8 BSP 3/2 N.O. PN.SPR/L.L
  CL-307A 1/8 BSP 3/2 N.C. MECC.SPR/H
  CL-307R 1/8 BSP 3/2 N.C. MECC.SPR/L/H
  CL-308A 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/H
  CL-308R 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/L/H
  CL-309 1/8 BSP 3/2 N.C. PN.SPR/P
  CL-309R 1/8 BSP 3/2 N.C. PN.SPR/L/P
  CL-310 1/8 BSP 3/2 N.O. PN.SPR/P
  CL-310R 1/8 BSP 3/2 N.O. PN.SPR/L/P
  CL-311A 1/8 BSP 3/2 N.C. MECC.SPR/P
  CL-311R 1/8 BSP 3/2 N.C. MECC.SPR/L/P
  CL-312A 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/P
  CL-312R 1/8 BSP 3/2 N.O. MECC.SPR/L/P
  CL-320 1/8 BSP 3/2 BIST.AMPL./L
  CL-320R 1/8 BSP 3/2 BIST.AMPL./M.L/L
  CL-321 1/8 BSP 3/2 BIST.DIFF./L
  CL-321R 1/8 BSP 3/2 BIST.DIFF./M.L/L
  CL-322 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*L
  CL-322R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*M.L./L
  CL-325 1/8 BSP 3/2 BIST.AMPL./H
  CL-325R 1/8 BSP 3/2 BIST.AMPL.M.L/H
  CL-326 1/8 BSP 3/2 BIST.DIFF./H
  CL-326R 1/8 BSP 3/2 BIST.DIFF.M.L/H
  CL-327 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*H
  CL-327R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*M.L/H
  CL-329 1/8 BSP 3/2 SOL*BIST.AMPL./P
  CL-329R 1/8 BSP 3/2 SOL*BIST.AMPL.M.L/P
  CL-330 1/8 BSP 3/2 SOL*DIFF./P
  CL-330R 1/8 BSP 3/2 SOL*DIFF.M.L/P
  CL-331 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*/P
  CL-331R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*/M.L/P
  CL-340 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/L
  CL-340R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/L/L
  CL-341 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NO SPR.PN/L
  CL-341R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NO SPR.PN/L/L
  CL-342A 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NO MECC.SPR/L
  CL-342R 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NO MECC.SPR/L/L
  CL-345 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/H
  CL-345R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/L/H
  CL-346 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NO SPR.PN/H
  CL-346R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NO SPR.PN/L/H
  CL-347A 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NA MECC.SPR/H
  CL-347R 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NA MECC.SPR/L/H
  CL-349 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/P
  CL-349R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NC SPR.PN/L/P
  CL-350 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NA SPR.PN/P
  CL-350R 1/8 BSP 3/2 SOL.MONO NA SPR.PN/L/P
  CL-351A 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NO MECC.SPR/P
  CL-351R 1/8 BSP 3/2 SOL.NC/NO MECC.SPR/L/P
  CL-360 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL./L
  CL-360R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL./L/L
  CL-361 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF./L
  CL-361R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF.M.L/L
  CL-362 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*/L
  CL-362R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL.PN*M.L/L
  CL-365 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL./H
  CL-365R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL.M.L/H
  CL-366 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF./H
  CL-366R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF./M.L/H
  CL-367 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*/H
  CL-367R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*M.L/L
  CL-369 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL./P
  CL-369R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.AMPL.M.L/P
  CL-370 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF./P
  CL-370R 1/8 BSP 3/2 SOL.BIST.DIFF.M.L/P
  CL-371 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*P
  CL-371R 1/8 BSP 3/2 SOL*SOL/PN*M.L/P
  CL-9102A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9102P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9103A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9103P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9104S 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9110A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9110P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9111A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9111P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9112A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9113A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9113P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9115A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9118G 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9118N 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9118R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9120 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9120A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9120D 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9120P 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9121G 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9121N 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9121R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9123 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9123A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9123D 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9130 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9200 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9200A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9203 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9220 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9221 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9224 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9300 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9300R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9301 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9301R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9302A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9302R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9303A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9303R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9305 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9305R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9306 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9306R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9307A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9307R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9308A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9308R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9309 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9309R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9310 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9310R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9311A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9311R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9312A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9312R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9320 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9320R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9321 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9321R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9322 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9322R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9325 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9325R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9326 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9326R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9327 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9327R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9329 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9329R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9330 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9330R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9331 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9331R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9340 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9340R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9341 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9341R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9342A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9342R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9345 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9345R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9346 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9346R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9347A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9347R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9349 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9349R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9350 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9350R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9351A 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9351R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9360 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9360R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9361 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9361R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9362 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9362R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9365 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9365R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9366 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9366R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9367 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9367R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9369 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9369R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9370 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9370R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9371 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CL-9371R 1/4 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-400A 1/8 BSP 5/2 ROLLER LEVER/SPRING VAL
  CM-400P 1/8 BSP ROLLER LEVER/PILOT VALVE
  CM-400S 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-401A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-401P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-401S 5/2 1/8 UNIVERSAL SPOOL VALVEBIST.
  CM-402A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-402P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-402S 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-403A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-403P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-404A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-404P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-405A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-405P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-410A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-410P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-410S 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-411A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-411P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-412A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-412P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-413A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-413P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-418G 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-418N 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-418R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-418V 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-419G 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-419N 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-419R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-419V 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-420 1/8 BSP 5/2 PUSH PULL VALVE
  CM-420A 1/8 BSP 5/2 PUSH/SPRING  VALVE
  CM-420P 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-421G 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-421N 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-421R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-421V 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-422G 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-422N 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-422R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-422V 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-423 1/8 BSP 5/2 LEVER/LEVER VALVE
  CM-423A 1/8 BSP 5/2 LEVER/SPRING VALVE
  CM-423D 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-423E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-423F 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-424E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-424F 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-425E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-425F 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-426A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-430 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-430E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-435E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-440E 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-500 1/8 BSP 5/2 PILOT/AIR SPRING VALVE
  CM-500A 1/8 BSP 5/2 PILOT/MECH SPRINGVALVE
  CM-520 1/8 BSP 5/2 PILOT/PILOT VALVE
  CM-521 1/8 BSP 5/2 DIFF PILOT/PILOT VALVE
  CM-524 1/8 BSP DIFF PILOT/DIFF PILOTVALVE
  CM-580 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-585 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-590 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-600 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-600R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-602A 1/8 BSP UNIVERSAL S0L/SPR 5/2
  CM-602R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-605 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-605R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-607A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-607R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-609 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-609R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-611A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-611R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-620 1/8 BSP UNIVERSAL SOL/SOL 5/2
  CM-620R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-621 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-621R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-622 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-622R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-625 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-625R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-626 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-626R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-627 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-627R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-629 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-629R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-630 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-630R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-631 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-631R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-640 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-640R 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE
  CM-640Y 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE SPC
  CM-642A 1/8 BSP UNIVERSAL SPOOL VALVE

   

  Univer Vietnam | ANS Vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    028 3517 0401

  Email : sales.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói