Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  canh.ans@ansvietnam.com
  0938.214.498
   
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 6
   • Khách Khách 6
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1410873

  Price list

  Price list Dold P4 - Dold Vietnam - ANS Vietnam 

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Dold sau:

   

                  Name                                                                           Model                                                      Code         

  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 0,15-3S 0023682
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 0,5-10M 0030912
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 0,5-10S 0051990
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 1,5-30H 0029504
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC48V 1,5-30M 0020291
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 0,05-1S 0036193
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 0,15-3H 0024503
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 0,5-10M 0020766
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 0,5-10S 0018715
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 1,5-30M 0020792
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 1,5-30S 0019288
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 15-300S 0028237
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.81 DC60V 3-60M 0030684
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0059768
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10M 0018034
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0018030
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30M 0018035
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0018033
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 110V 3-60M 0031986
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 115V 0,5-10S 0033610
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 115V 1,5-30S 0031920
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S 0032966
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M 0024048
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S 0031532
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0016016
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0018047
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0017556
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0018048
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0018046
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0017021
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0018049
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0017862
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0017022
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0016935
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 3-60M 0016597
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 5-100H 0018050
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0016934
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3H 0034520
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0019194
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0030530
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30M 0021015
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 240V 3-60M 0020886
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3H 0018024
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10H 0018025
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10M 0018021
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0018017
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M 0018022
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0018018
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0061856
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0054863
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10M 0026427
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0025112
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30M 0019946
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 0,05-1S 0018096
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 0,15-3S 0018097
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 0,5-10S 0018098
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 1,5-30M 0018103
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 1,5-30S 0018099
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 15-300S 0018101
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC110-127V 5-100S 0018100
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 0,15-3S 0023783
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 0,5-10S 0017940
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 1,5-30M 0018780
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 1,5-30S 0018494
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 15-300S 0018779
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 3-60M 0017941
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC220V 5-100S 0033079
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 0,05-1S 0043616
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 0,15-3S 0039633
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 0,5-10S 0028069
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 1,5-30M 0029416
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC240V 3-60M 0036895
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,05-1S 0018063
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,15-3H 0021781
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,15-3S 0018064
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,5-10H 0038237
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,5-10M 0022461
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 0,5-10S 0017651
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 1,5-30H 0029653
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 1,5-30M 0021196
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 1,5-30S 0017141
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 15-300S 0017829
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 3-60M 0017713
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 5-100H 0037425
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC24V 5-100S 0018066
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC48V 1,5-30S 0026247
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC48V 3-60M 0027409
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,05-1S 0027402
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,15-3H 0025048
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,15-3S 0021231
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,5-10M 0021773
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 0,5-10S 0021111
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 1,5-30M 0020775
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82 DC60V 15-300S 0020926
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC110/127V 0,5-10M 0030764
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC110/127V 0,5-10S 0022339
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC110/127V 15-300S 0048805
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC110-127V 5-100S 0024132
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC220V 0,5-10S 0021796
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC220V 1,5-30S 0021244
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC220V 15-300S 0021245
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC220V 5-100S 0024107
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC250V 15-300S 0022065
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/010 DC250V 5-100S 0021172
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/015 DC220V 0,5-10S 0033697
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S 0043610
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 AC50/60HZ 110V 30M 0032612
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30M 0031222
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30S 0033574
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AA9962.82/070 AC50/60HZ110V 0,5-10S 0036925
  BLINKRELAIS AB 303.0082 220V50/60HZ 0,3-3S 0022970
  BLINKRELAIS AB 305.200 DC110V 0,5/0,5S + RV 0017442
  ZEITSCHUETZ AB 700.11.1111 AC50HZ 230V 2-60S 0022929
  ZEITSCHUETZ AB 700.51.1111/07 50/60HZ230V 6H/5H 0002594
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0012053
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0012054
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.81 AC50/60HZ 230V 15-300S 0012057
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.81 AC50/60HZ 230V 5-100S 0012056
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0001766
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0011994
  ZEITRELAIS,ANSPRECHVERZÖGERT AB 905.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0060010
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0051991
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0000520
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,3-6S 0001923
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0021390
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0023865
  WISCHRELAIS AB 983N.0071 110VG 0029422
  WISCHRELAIS AB 983N.7100 AC50/60HZ 230V 0017272
  WISCHRELAIS AB 983N.7200 DC110V 0023004
  LAMPENTESTER AB 990.10 0009876
  ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT AB7616.24 220V50/60HZ 0,15S-30H 0016972
  ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT AB7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0022934
  ZEITRELAIS,ANZUGVERZOEGERT AB7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0026044
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0026043
  ZEITRELAIS,RUECKFALLVERZOEGERT AB7666.21 AC50/60HZ230V 0,15S-1000S 0020786
  VERZOEGERUNGSRELAIS AC7562.32 AC60HZ 230V 0,2-30S 0023072
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2,Z3 AD   3  10K-OHM              22,5MM 0055294
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2,Z3 AD   3  10M-OHM              22,5MM 0061507
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 100K-OHM              22,5MM 0007687
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 10K-OHM               22,5MM 0028962
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 10M-OHM               22,5MM 0004084
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 10M-OHM               30,5MM 0001211
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 1M-OHM                22,5MM 0004082
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 2,2M-OHM              22,5MM 0006154
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 20M-OHM               22,5MM 0004085
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 22K-OHM               22,5MM 0029928
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 4,7K-OHM              22,5MM 0008179
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2,Z3 AD   3 4,7K-OHM              22,5MM 0021691
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 4,7M-OHM              22,5MM 0003706
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 470K-OHM              22,5MM 0029850
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2,Z3 AD   3 470K-OHM              22,5MM 0050174
  AUSSENDREHWIDERSTAND Z1,Z2 AD   3 47K-OHM               22,5MM 0016926
  HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 110V 0020281
  HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 230V 0016598
  HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 240V 0040710
  HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 24V 0020519
  HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 42V 0018996
  HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 60V 0034860
  HILFSRELAIS AD 866.12 AC50/60HZ 6V 0018701
  HILFSRELAIS AD 866.12 DC110V 0018196
  HILFSRELAIS AD 866.12 DC12V 0020162
  HILFSRELAIS AD 866.12 DC220V 0020088
  HILFSRELAIS AD 866.12 DC24V 0018602
  HILFSRELAIS AD 866.12 DC48V 0032786
  HILFSRELAIS AD 866.12 DC60V 0018110
  HILFSRELAIS AD 866.12/012 AC50/60HZ 230V 0043001
  HILFSRELAIS AD 866.12/012 AC50/60HZ 42V 0036463
  HILFSRELAIS AD 866.12/012 DC220V 0041932
  HILFSRELAIS AD 866.12/016 AC50/60HZ 220V 0022067
  HILFSRELAIS AD 866.12/016 AC50/60HZ 24V 0043714
  HILFSRELAIS AD 866.12/016 DC12V 0035744
  HILFSRELAIS AD 866.12/05 AC50/60HZ 110V 0032401
  HILFSRELAIS AD 866.12/05 AC50/60HZ 230V 0017998
  HILFSRELAIS AD 866.12/05 AC50/60HZ 240V 0031282
  HILFSRELAIS AD 866.12/05 AC50/60HZ 24V 0025393
  HILFSRELAIS AD 866.12/05 DC12V 0033361
  HILFSRELAIS AD 866.12/05 DC24V 0019902
  HILFSRELAIS AD 866.13 DC12V 0020182
  HILFSRELAIS AD 866.13 DC220V 0019848
  HILFSRELAIS AD 866.13 DC24V 0055171
  HILFSRELAIS AD 866.13/05 AC50/60HZ 230V 0025071
  HILFSRELAIS AD 866.14  DC220V 0018464
  HILFSRELAIS AD 866.14  DC60V 0018524
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC16 2/3HZ 220V 0030090
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC16 2/3HZ 440V 0029938
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 110V 0020030
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 12V 0024179
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 230V 0016599
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 240V 0020286
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 24V 0019036
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 400V 0041980
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 42V 0019901
  HILFSRELAIS AD 866.14 AC50/60HZ 60V 0022719
  HILFSRELAIS AD 866.14 DC110V 0017864
  HILFSRELAIS AD 866.14 DC12V 0026088
  HILFSRELAIS AD 866.14 DC24V 0019320
  HILFSRELAIS AD 866.14 DC250V 0022274
  HILFSRELAIS AD 866.14 DC48V 0029094
  HILFSRELAIS AD 866.14/012 AC50/60HZ 220V 0033402
  HILFSRELAIS AD 866.14/012 AC50/60HZ 240V 0060809
  HILFSRELAIS AD 866.14/012 DC24V 0044317
  HILFSRELAIS AD 866.14/016 DC24V 0029544
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 110V 0021668
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 230V 0017999
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 240V 0040317
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 24V 0025414
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 380V 0040573
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 AC50/60HZ 42V 0024396
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC110V 0020965
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC12V 0035743
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC220V 0021298
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC24V 0017444
  HILFSRELAIS AD 866.14/05 DC60V 0055273
  HILFSRELAIS AD 866.14/120 AC50/60HZ 220V 0033560
  HILFSRELAIS AD 866.17 AC50/60HZ 240V 0043576
  HILFSRELAIS AD 866.17 DC110V 0027063
  HILFSRELAIS AD 866.17 DC24V 0031597
  HILFSRELAIS AD 866.18 AC50/60HZ 230V 0056781
  HILFSRELAIS AD 866.18 DC12V 0056876
  HILFSRELAIS AD 866.18/05 DC12V 0036464
  HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 110V 0026667
  HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 12V 0038289
  HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 220V 0021024
  HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 240V 0022037
  HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 24V 0023760
  HILFSRELAIS AD 866.19 AC50/60HZ 60V 0044051
  HILFSRELAIS AD 866.19 DC110V 0027696
  HILFSRELAIS AD 866.19 DC12V 0021164
  HILFSRELAIS AD 866.19 DC220V 0024612
  HILFSRELAIS AD 866.19 DC240V 0029410
  HILFSRELAIS AD 866.19 DC24V 0021050
  HILFSRELAIS AD 866.19 DC48V 0022486
  HILFSRELAIS AD 866.19 DC60V 0024628
  HILFSRELAIS AD 866.19/012 AC50/60HZ 240V 0043602
  HILFSRELAIS AD 866.19/012 DC24V 0040117
  HILFSRELAIS AD 866.19/016 DC24V 0049997
  HILFSRELAIS AD 866.19/024 DC125V 0036162
  HILFSRELAIS AD 866.19/05 AC50/60HZ 230V 0024902
  HILFSRELAIS AD 866.19/05 AC50/60HZ 24V 0034304
  HILFSRELAIS AD 866.19/05 DC125V 0035656
  HILFSRELAIS AD 866.19/05 DC12V 0031087
  HILFSRELAIS AD 866.19/05 DC24V 0028079
  STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC110V US110V 0031260
  STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC127V US127V 0040069
  STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC230V US230V 0028134
  STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC240V US240V 0040175
  STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC24V US24V 0028018
  STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC42V US42V 0029412
  STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC48V US48V 0032737
  STOERMELDERELAIS AD5960 AC/DC60V US60V 0031283
  STOERMELDERELAIS AD5960/200 AC230V 50/60Hz US230V 0034699
  STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC110V US110V 0031261
  STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC230V US230V 0028568
  STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC240V US240V 0044063
  STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC24V US24V 0029516
  STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC42V US42V 0033692
  STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC48V US48V 0034943
  STOERMELDERELAIS AD5961 AC/DC60V US60V 0033315
  STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 115V 0036169
  STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 127V 0043659
  STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 230V 0032361
  STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 240V 0039674
  STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 24V 0032360
  STOERMELDERELAIS AD5992 AC50/60HZ 42V 0042090
  STOERMELDERELAIS AD5992 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0037745
  STOERMELDERELAIS AD5992 DC125V + RV D.FOLG.POS. 0041089
  STOERMELDERELAIS AD5992 DC230V + RV D.FOLG.POS. 0050379
  STOERMELDERELAIS AD5992 DC24V 0032362
  STOERMELDERELAIS AD5992 DC28-30V 0034904
  STOERMELDERELAIS AD5992 DC48V + RV D.FOLG.POS. 0057320
  STOERMELDERELAIS AD5992 DC60V + RV D.FOLG.POS. 0035511
  ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 AC50/60HZ 110V 0037350
  ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 AC50/60HZ 230V 0032364
  ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 AC50/60HZ 240V 0039606
  ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 AC50/60HZ 24V 0032363
  ERWEITERUNGSGERÄT AD5993 DC24V 0032365
  STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 115V 0036170
  STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 127V 0043660
  STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 230V 0032367
  STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 240V 0037019
  STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 24V 0032366
  STOERMELDERELAIS AD5998 AC50/60HZ 42V 0037018
  STOERMELDERELAIS AD5998 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0037744
  STOERMELDERELAIS AD5998 DC125V + RV D.FOLG.POS. 0041091
  STOERMELDERELAIS AD5998 DC230V + RV D.FOLG.POS. 0050378
  STOERMELDERELAIS AD5998 DC24V 0032368
  STOERMELDERELAIS AD5998 DC28-30V 0034902
  STOERMELDERELAIS AD5998 DC48V + RV D.FOLG.POS. 0057321
  STOERMELDERELAIS AD5998 DC60V + RV D.FOLG.POS. 0035512
  STEUERGERAET AD5999 AC50/60HZ 110V 0037351
  STEUERGERAET AD5999 AC50/60HZ 230V 0032370
  STEUERGERAET AD5999 AC50/60HZ 240V 0039605
  STEUERGERAET AD5999 AC50/60HZ 24V 0032369
  STEUERGERAET AD5999 DC220V + RV D. FOLG. POS. 0045721
  STEUERGERAET AD5999 DC24V 0032371
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 110V 0021347
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 115V 0038541
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 127V 0025021
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 12V 0034306
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 230V 0016555
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 240V 0027371
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 24V 0021562
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 42V 0020532
  KIPPRELAIS AD8851.12 AC50/60HZ 60V 0036173
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC110V 0022441
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC125V 0031572
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC12V 0039663
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC220V 0027633
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC240V 0051601
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC24V 0021506
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC48V 0021682
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC60V 0022454
  KIPPRELAIS AD8851.12 DC80V 0045542
  KIPPRELAIS AD8851.12 SP.A DC200V / SP.B DC80V 0046596
  KIPPRELAIS AD8851.12/024 DC125V 0040166
  KIPPRELAIS AD8851.12/60 DC24V 0061164
  KIPPRELAIS AD8851.13 AC50/60HZ 110V 0021594
  KIPPRELAIS AD8851.13 AC50/60HZ 230V 0018514
  KIPPRELAIS AD8851.13 AC50/60HZ 240V 0024447
  KIPPRELAIS AD8851.13 AC50/60HZ 24V 0029232
  KIPPRELAIS AD8851.13 DC110V 0026569
  KIPPRELAIS AD8851.13 DC125V 0050586
  KIPPRELAIS AD8851.13 DC220V 0028951
  KIPPRELAIS AD8851.13 DC240V 0059278
  KIPPRELAIS AD8851.13 DC24V 0024483
  KIPPRELAIS AD8851.13 DC48V 0051075
  KIPPRELAIS AD8851.13 DC60V 0036980
  KIPPRELAIS AD8851.13/012 DC24V 0043445
  KIPPRELAIS AD8851.13/012 DC60V 0043261
  KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 110V 0024634
  KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 230V 0016370
  KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 240V 0023518
  KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 24V 0020306
  KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 36V 0034089
  KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 42V 0024350
  KIPPRELAIS AD8851.14 AC50/60HZ 48V 0047988
  KIPPRELAIS AD8851.14 DC110V 0020967
  KIPPRELAIS AD8851.14 DC125V 0035100
  KIPPRELAIS AD8851.14 DC12V 0061782
  KIPPRELAIS AD8851.14 DC220V 0024286
  KIPPRELAIS AD8851.14 DC240V 0034601
  KIPPRELAIS AD8851.14 DC24V 0007026
  KIPPRELAIS AD8851.14 DC48V 0021229
  KIPPRELAIS AD8851.14 DC60V 0020980
  KIPPRELAIS AD8851.14 SP.A DC220V/SP.B DC24V 0021167
  KIPPRELAIS AD8851.14 SP.A DC48V/SP.B DC24V 0036286
  KIPPRELAIS AD8851.14/007 DC220V 0062840
  KIPPRELAIS AD8851.14/007 DC240V 0056868
  KIPPRELAIS AD8851.14/007 DC60V 0060512
  KIPPRELAIS AD8851.14/012 AC50/60HZ 230V 0041113
  KIPPRELAIS AD8851.14/012 DC24V 0047507
  KIPPRELAIS AD8851.14/025 AC50/60HZ 230V 0055729
  KIPPRELAIS AD8851.14/025 DC110V 0043728
  KIPPRELAIS AD8851.14/025 DC220V 0041316
  KIPPRELAIS AD8851.14/025 DC24V 0061857
  KIPPRELAIS AD8851.14/025 DC60V 0044186
  KIPPRELAIS AD8851.14/027 AC50/60HZ 230V 0054891
  KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 110V 0024019
  KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 127V 0025966
  KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 230V 0021526
  KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 240V 0034288
  KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 24V 0018966
  KIPPRELAIS AD8851.17 AC50/60HZ 42V 0029839
  KIPPRELAIS AD8851.17 DC110V 0029355
  KIPPRELAIS AD8851.17 DC125V 0031496
  KIPPRELAIS AD8851.17 DC220V 0021166
  KIPPRELAIS AD8851.17 DC240V 0034602
  KIPPRELAIS AD8851.17 DC24V 0022310
  KIPPRELAIS AD8851.17 DC48V 0016763
  KIPPRELAIS AD8851.17 DC60V 0019269
  KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 110V 0025846
  KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 115V 0029679
  KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 127V 0031495
  KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 230V 0016937
  KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 240V 0031103
  KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 24V 0023495
  KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 42V 0022909
  KIPPRELAIS AD8851.18 AC50/60HZ 48V 0031269
  KIPPRELAIS AD8851.18 DC110V 0022191
  KIPPRELAIS AD8851.18 DC125V 0042059
  KIPPRELAIS AD8851.18 DC220V 0026476
  KIPPRELAIS AD8851.18 DC24V 0024103
  KIPPRELAIS AD8851.18 DC48V 0026201
  KIPPRELAIS AD8851.18 DC60V 0029648
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 110V 0023569
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 115V 0038540
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 127V 0024842
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 220V 0048667
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 230V 0016356
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 240V 0021761
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 24V 0017997
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 42V 0019380
  KIPPRELAIS AD8851.19 AC50/60HZ 48V 0036827
  KIPPRELAIS AD8851.19 DC110V 0022698
  KIPPRELAIS AD8851.19 DC125V 0043457
  KIPPRELAIS AD8851.19 DC220V 0024227
  KIPPRELAIS AD8851.19 DC240V 0049683
  KIPPRELAIS AD8851.19 DC24V 0019079
  KIPPRELAIS AD8851.19 DC30V 0059139
  KIPPRELAIS AD8851.19 DC48V 0020264
  KIPPRELAIS AD8851.19 DC60V 0020058
  KIPPRELAIS AD8851.19/012 DC110V 0054160
  KIPPRELAIS AD8851.19/012 DC24V 0054987
  KIPPRELAIS AE8851.19 AC50/60HZ 230V 0051998
  KIPPRELAIS AE8851.19 DC48V 0034107
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 110V 0045915
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 230V 0031451
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 24V 0032890
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 400V 0032154
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11 UH AC40-400HZ 42V 0033698
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 115V 0038459
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 120V 0056112
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 230V 0033164
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 240V 0033523
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 24V 0036753
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 400V 0035190
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 42V 0034134
  ISOLATIONSWAECHTER AG5870.11/101 UH AC40-400HZ 230V 0035941
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 110V 50K 0041936
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 10K 0040384
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 130K 0040512
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 20K 0049546
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 23K 0057873
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 400K 0057348
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 40K 0055866
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 500K 0049562
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 50K 0031854
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 60K 0041163
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 230V 80K 0038122
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 24V 50K 0035275
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 24V 5K 0055868
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 24V 80K 0054328
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 200K 0057314
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 20K 0044343
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 2K 0034313
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 40K 0057874
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 50K 0033173
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 400V 80K 0052827
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11 AC40-400HZ 42V 5K 0055867
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 110V 100K 0047477
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 100K 0062471
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 22K 0055599
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 50K 0040450
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 70K 0043019
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 80K 0040342
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 400V 500K 0052166
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/010 AC40-400HZ 400V 50K 0040653
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/030 AC40-400HZ 230V 110K 0031729
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/030 AC40-400HZ 230V 200K 0057098
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 110V 150K 0052548
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 100K 0043381
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 50K 0048043
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 5K 0033107
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/031 AC40-400HZ 400V 10K 0043026
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 1M 0045496
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 500K 0046895
  ISOLATIONSWAECHTER AG5876.11/300 AC40-400HZ 400V 500K 0046906
  BLINKRELAIS AI 303.81 'A' AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0029578
  BLINKRELAIS AI 303.81 'A' AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0014849
  BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0008235
  BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 127V 0,3-3S 0008237
  BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0008729
  BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 240V 0,3-3S 0008236
  BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0000040
  BLINKRELAIS AI 303.81 AC50/60HZ 42V 0,3-3S 0000041
  BLINKRELAIS AI 303.81 DC24V 0,3-3S 0000048
  BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0006131
  BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 115V 0,3-3S 0014458
  BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 127V 0,3-3S 0020398
  BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0006282
  BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 240V 0,3-3S 0015873
  BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0012407
  BLINKRELAIS AI 303.82 AC50/60HZ 42V 0,3-3S 0008319
  BLINKRELAIS AI 303.82 DC24V 0,3-3S 0007034
  BLINKRELAIS AI 303.82/200 AC50/60HZ42V 0,5/0,5S 0032538
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 110V 0,5/0,5S 0023685
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 110V 3/3S 0044158
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 110V 4S/12S 0050401
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 110V0,125S/0,125S 0008678
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 0,5/0,5S 0011438
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 1,5/1,5S 0038287
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 1/1S 0019265
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 120/120S 0036388
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 3/3S 0019856
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 230V 60S/60S 0032524
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 24V 1/1S 0019836
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC50HZ 42V 3/3S 0019530
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC60HZ 110V 1/1S 0051833
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC60HZ 110V 3/3S 0037799
  BLINKRELAIS AI 305.001 AC60HZ 230V 3/3S 0021860
  BLINKRELAIS AI 305.001 DC24V 3/3S 0031187
  BLINKRELAIS AI 305.001/101 AC50HZ 230V 2H 0036891
  BLINKRELAIS AI 305.001/60 AC50HZ 230V 0,5/0,5S 0021729
  BLINKRELAIS AI 305.001/91 AC50HZ 230V 60M 0035140
  BLINKRELAIS AI 305.001/97 AC50HZ 230V 180MIN 0036670
  BLINKRELAIS AI 305.002 AC50HZ 230V 0,25/0,25S 0007130

   

  Dold Vietnam | ANS Vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    0938214498 / 0916904114

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói