Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 6
   • Khách Khách 6
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1426437

  Price list

  Cảm biến Balluff, Cảm biến quang Balluff, cảm biến từ Balluff, Cảm biến tiệm cận Balluff, Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến vị trí Balluff, Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến tầm nhìn Balluff,Cảm biến áp suất Balluff, Balluff Vietnam 

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng price list các thiết bị của hãng Balluff sau:

   

  BALLUFF PRICELIST
  COD SAP Code Article
  11024291 CPA3B2-100-320                             
  11024188 CPA3A2-500-010                             
  132444 BES M12EE-POC40B-S04G                      
  553912 BES 516-327-A0-C-PU-05                     
  118568 BES 516-324-E4-C-S 4-00 7                  
  146545 BES 516-300-S 166-PU-06                    
  8788 BOS 25K-5-M25-02                           
  325492 BES 516-215-E4-E-03                        
  114582 BES 516-326-G-B0-C-PU-05                   
  152040 BES 516-324-G-E0-C-S49-01                  
  552206 BIS C-350-00 3                             
  81101519 BTL5-T110-M0475-B-S103                     
  131683 BTL5-E10-M0950-A-SA211-S135                
  81101159 BTL5-T110-M0460-B-S103                     
  164198 BTL5-T110-M0500-B-S103                     
  81101107 BTL5-T120-M0450-B-S103                     
  81101245 BTL5-E10-M1000-A-SA211-S135                
  781386 BES 517-560-H-ERSATZ                       
  781402 BES 517-561-H-ERSATZ                       
  553873 BES 516-347-M0-C-S 49                      
  121325 BIS C-108-11/L                             
  120898 BIS-C-505-PU-01                            
  120900 BIS C-506-PU-01                            
  120497 BES M08MG1-PSC60F-S04G                     
  159101 BES 516-300-S 166-PU-05                    
  180949 BES 516-324-E4-C-S 4-00 2                  
  123663 BES 516-326-G-E4-C-PU-05                   
  153010 BES 516-3021-G-E4-C-02                     
  552442 BES 516-3028-G-E5-Y-S 49                   
  11003438 04-0186-009                                
  119316 BLS 18K-XX-1LT-E5-C-S 4                    
  121904 BES 517-140-M4-H                           
  80050664 GEL 260T010000D003                         
  550812 BES 516-100-S 33                           
  128417 BMF 21-HW-10                               
  136471 BIL 01-HW-1                                
  112495 RPTA 8010-PU-05                            
  80050547 GEL 260V-00200-A051                        
  80051221 BTL5-Q5651-M0560-P-K05                     
  81100882 BTL5-E10-M1100-K-K10                       
  11005587 GEL 235-SG-12-12-E-A-E-3                   
  144388 BOS 12M-PS-1YB-BO-C-03                     
  121451 BES 517-132-M3-N                           
  136001 BES 516-3044-G-E4-C-PU-05                  
  141318 BOS 18E-PS-1UB-E5-D-S4                     
  133435 BES M18ML-PSC50A-S04G-W                    
  6017 BNN 520-UB-400                             
  141316 BOS 18E-PS-1XD-SA 1-S 4                    
  159099 BES 516-300-S202-PU-05                     
  157527 BIS Z-501-PU1-05/E                         
  114167 BTL5-P1-M2250-B-S 32                       
  81100443 BTL5-A11-M2750-P-S32                       
  139975 RPEA 3005P-PU-05                           
  81101625 BTL5-E10-M1185-B-S32                       
  11003161 GEL 159 G 4096 A 35                        
  123390 BIS C-60R-001-08P-PU-05                    
  113007 BIS C-670                                  
  157269 BOD 63M-LB04-S115                          
  81100597 BTL5-S173-M0850-B-S32                      
  81101208 BTL5-H112-M1000-B-S92                      
  900920 BES 30-SM-2                                
  999995 BES 36 0-BS-1                              
  81101444 BTL5-S114-M0850-B-S32                      
  80050418 GEL 208 TN 01800 D 001                     
  81100111 BTL5-S104-M2250-P-S32                      
  81100111 BTL5-S104-M2250-P-S32                      
  81101354 BTL5-P1-M2400-B-S32                        
  81101355 BTL5-P1-M2450-B-S32                        
  81101463 BTL5-P1-M2500-B-S32                        
  118136 BOD 26K-LA02-S4-C                          
  180555 BES 516-215-E4-E-05                        
  106029 BNN 520-81-S-280                           
  137659 BES R01ZC-NAC70B-BP05                      
  180523 BES 516-213-E4-E-03                        
  130015 BOS 18KF-NA-1LOC-S4-C                      
  130045 BOS 18KF-NA-1LQP-S4-C                      
  130012 BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C                      
  130047 BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C                      
  121363 BES 517-132-M4-H-S 4                       
  151137 BES 516-371-E4-C-05                        
  139790 BOS 35K-PO-1UD-S 4-C                       
  115452 BES M18ML-PSH12E-S04G-W                    
  148266 BSB-04-F01P/4-M02M-KP-10                   
  148267 BSB-04-F01P/8-M01M-2319                    
  120666 BES M18MD1-PSC12B-S04G                     
  120505 BES M18MG1-PSC12B-S04G                     
  135396 BES R01ZC-PAC70B-BP00 2-GS04               
  11002216 GEL 207-VN-0100-B-6-3-1                    
  8468 RPK 2102                                   
  11007718 GEL 208-TN-000100-D-0-3-1                  
  11024375 GEL 212-TN-40-0                            
  131494 BTL5-E10-M1100-B-S32                       
  131495 BTL5-E10-M1200-B-S32                       
  131496 BTL5-E10-M1250-B-S32                       
  81101475 BTL5-E17-M1150-B-S32                       
  81101445 BTL5-E17-M1250-B-S32                       
  81101204 BTL5-E10-M1050-B-S32                       
  81101369 BTL5-E10-M1110-B-S32                       
  81101098 BTL5-E10-M1150-B-S32                       
  81101207 BTL5-E17-M1200-B-KA02                      
  133306 BFS 26K-PS-L02-S115-C                      
  139431 BKS-S107-RT04                              
  151501 BKS-S109-RT14                              
  123939 BFS 26K-PS-L01-S115                        
  117080 RPK 8C01-P                                 
  11026590 BKM 7 Scanner TK7RL - 6304235              
  81101560 BML00E                                     
  11027249 CSPC3A2-10K-390                            
  80051203 BTL5-PT06J-12-10S                          
  530132 BES 516-345-M0-C-05                        
  150708 BES Q40KFU-PSC40E-S04G                     
  157923 BES R01ZC-PSC70B-BP00 3-GS49               
  81101276 BML-M01-I35-A3-M0034-R0000                 
  80051144 BNN-UR-090-160-12                          
  143078 BES Q08ZC-NSC20B-BP06                      
  141141 BES Q08ZE-PSC20B-BP06                      
  131827 BES R01ZC-PSC50B-BX03-V                    
  80050667 GEL 208T 00500 B 733                       
  80050553 GEL 260 VN-00163-B-701                     
  81101265 BTL5-E10-M0450-B-NEX-S32                   
  81101636 BTL5-S172-M1200-K-K10                      
  167043 BTL5-S112-M2050-P-S32                      
  81100380 BTL5-S112-M2250-P-S32                      
  81100874 BTL5-E10-M1500-K-SR32                      
  149389 BTL5-D112-M1900-P-S93                      
  81101477 BTL5-H110-M1750-P-S94                      
  80051253 BM3525                                     
  185797 BTL5-P1-M2600-B-S32                        
  81101630 BTL5-G11-M1275-B-S32                       
  554543 BES 18 0-BS-2                              
  155463 BML-M02-I45-A0-T1000-R0000                 
  147001 BTL5-T110-M0600-B-S103                     
  553563 BOS R-9                                    
  11004897 GEL 260-XN-00100-C-0-3-1                   
  161606 SK-4-10-B-VA/PTFE                          
  137965 BES 516-326-BO-C-S4-00 5                   
  159515 BIS Z-501-PU1-05/M                         
  11028174 D12-4P8-10K-182                            
  125901 BKS-S 48-15-CP-20                          
  551893 BES 516-327-G-S 4-H                        
  523151 BPN 18M-F-02-03                            
  130039 BLE 18KW-PA-1LT-S4-C                       
  552042 BES 516-387-E1-X-PU-05                     
  120506 BES M18ME1-PSC20F-S04G                     
  128352 BTL5-S118-M2000-P-S147                     
  185967 BTL5-S118-M2000-P-S147                     
  80050749 GEL 153 G 4096 A 35                        
  11004618 GEL 208-V-00180-G-0-1-3-S                  
  80051068 GEL 208-Y-001                              
  81100934 BTL5-H122-M0650-B-S94                      
  81100935 BTL5-H122-M0700-B-S94                      
  152994 BOD 63M-LA04-S115                          
  159824 BOD 63M-LB02-S115                          
  11024521 GEL 293-VN-000160-L-0-0-1                  
  81101549 BTL5-E10-M1350-H-K05                       
  81100762 BTL5-E17-M1350-K-K05                       
  81100808 BTL5-E17-M1440-K-K05                       
  121494 BES M12MG1-NSC60B-S04G                     
  121492 BES M12MD1-NSC60B-S04G                     
  133117 BTL5-P-4500-1                              
  149379 BES R05KB-PSC20B-EP10                      
  552074 BIS F-213                                  
  552242 BIS F-213-01                               
  156350 BES Q05AC-PSC15B-S49G                      
  552071 BES 516-300-S 101-C-05                     
  550793 BES 516-326-S 1-C                          
  80050310 GEL 208 TN 01000 C 011                     
  180389 BTL5-E10-M1300-B-KA05                      
  81100968 BTL5-G11-M1350-B-S32                       
  81100266 BTL5-A11-M1300-B-S32                       
  81100058 BTL5-A11-M1450-B-S32                       
  81100315 BTL5-A11-M1400-B-S32                       
  133304 BFO 18A-XAA-MZG-30-12                      
  81101554 BTL5-P1-M3250-P-S32                        
  131493 BTL5-A11-M1500-B-S32                       
  11005806 GEL 207-TN-02500-C-4-0-1                   
  131744 BTM-A1-101                                 
  81100911 BTL5-S174-M0550-K-SR32                     
  81100910 BTL5-S174-M0600-KSR32                      
  999986 BES 12 0-KH-1                              
  551601 BOS R-8-0 25                               
  80050243 GEL 208V000200B733                         
  136764 BTL5-Q5650-M0610-P-KA10                    
  336607 BES 517-223-M5-E                           
  149377 BES R05KB-PSC40B-EP06                      
  147172 BES 516-377-E3-C-PU-03                     
  552468 BES 516-325-S 4-WR                         
  140937 BOD 18KF-RA01-C-02                         
  140958 BOD 18KF-RA01-S4-C                         
  325489 BES 516-212-E4-E-03                        
  157386 BES 516-3040-I02-C-S49-00 3                
  81200130 GEL 235-cavo-10-12                         
  80000907 72-6304-00-06                              
  166775 BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002           
  553357 BES 516-300-S 180-PU-06                    
  80000691 72-6316-00-04                              
  142974 BES 516-3044-G-E4-C-S49-00 3               
  149832 BES 516-324-E4-C-S4-02                     
  121690 BES M12MI-NSH80B-S04G                      
  81000112 BNL 5306-120-6-1200                        
  11007656 ZFN0873                                    
  550723 BOS R-6-45                                 
  80051152 GEL 260-VN-2500-A-2-0-1                    
  80000244 GEL 260-TN-10000-D-0-0-1                   
  137894 BTM A1-102-VM 1000                         
  310680 BTL5-C10-M0762-R-S32                       
  143542 BMS CC-P-D12-A-00                          
  143536 BMS CU-P-D12-A040-00                       
  81101108 BTL5-T120-M0650-B-S103                     
  81101109 BTL5-T120-M0700-B-S103                     
  81101400 BTL5-T110-M0625-B-S103                     
  145895 BTL5-T110-M0650-B-S103                     
  145894 BTL5-T110-M0700-B-S103                     
  147002 BTL5-T110-M0750-B-S103                     
  81101059 BTL5-T120-M-0600-B-S103                    
  81101259 BTL5-E10-M1250-A-SA211-S135                
  11004531 GEL 260-X-001024-D-0-3-3                   
  81101514 BTL5-S172-M0600-K-K10                      
  131743 BTM A1-102                                 
  81100685 BTL5-A11-M1600-K-K05                       
  121491 BES M12MF1-NSC10F-S04G                     
  121490 BES M12MC1-NSC10F-S04G                     
  119632 BES M12MI-PSH80B-S04G                      
  121205 BES 517-410-ERSATZ                         
  119356 BFO 74A-XA-JB-PZK-20-04                    
  121206 BES 517-421-ERSATZ                         
  781401 BES 517-463-ERSATZ                         
  180520 BES 516-217-E4-E-03                        
  120168 BES M08EG1-PSC15A-S04G-W                   
  120473 BES M08EG-PSC15A-S49G-W                    
  113726 BES 516-113-A0-C-PU-05                     
  81101513 BTL5-E10-M1500-K-K10                       
  81101460 BTL5-E10-M2540-P-S32                       
  81101484 BTL5-E17-M2750-P-S32                       
  81100726 BTL5-E10-M2750-P-S 32                      
  130900 BIS C-60R-002-08P-PU-05                    
  136867 BOS 5 HW6                                  
  182404 BNS 819-D03-L12-62-10                      
  180515 BES 516-213-E5-E-S 21                      
  156540 BES 516-324-SA56-E5-C-S49                  
  81000202 BNL 5307-120-02-130                        
  127001 BIS C-702-A                                
  152503 BTL5-S172-M0250-A-SA278-KA10               
  123781 BTM-E1-003                                 
  123782 BTM-E1-004                                 
  11004703 GEL 293-X-00512-L-0-3-3                    
  118118 BFS 28K-PS-F01-02                          
  81101111 BTL5-S173-M1225-B-S32                      
  80000289 79-3406-45-03                              
  11002979 09-0135-70-03                              
  11027245 CPA3A1-150-110                             
  11023540 CPA3A1-100-320                             
  11024000 C12F4B2-10K-022                            
  80000735 09-3390-00-04                              
  80050315 09-4219-00-07                              
  142013 BMF 307-HW-73-115                          
  11002693 09-0123-99-06                              
  11004471 09-0481-00-08                              
  80050308 79-3384-52-04                              
  80000671 09-0572-00-08                              
  80050483 BKS-B 20-4-05                              
  80050659 R1258/RDMF613-00321-5000                   
  11027225 99-0405-10-03                              
  80050316 09-4220-00-07                              
  80050192 BNN 530-UB-100                             
  80050599 99-0413-00-05                              
  80050395 07-0010-01                                 
  80051003 09-0058-00-03                              
  11028165 CQC3A2-200-120                             
  11028169 CQC3B1-200-110                             
  11028173 CQC3B2-200-120                             
  80051146 99-0429-57-04                              
  11024020 C08F4B1-10K-012                            
  80050686 R1321/RELF003-00205-MT10                   
  80050718 R1350/REMF003-00205-MT10                   
  80050910 99-0429-15-04                              
  80000344 79-3429-14-04                              
  80050174 09-4224-00-04                              
  80050627 R1241/RDLF005-00241-5000                   
  80050647 R1283/RDMF005-00241-5000                   
  81101619 BML M02-I45-A0-M0016-R0000                 
  80050998 99-0410-00-04                              
  80000710 09-0145-05-07                              
  165578 BCC M425-M414-3A-304-PX0434-010            
  11024269 C12F3B3-500-120                            
  165429 BCC M425-0000-1A-004-VX8334-050            
  80000881 79-3384-45-04                              
  11027476 09-3732-700-04                             
  11024169 C12F5A2-10K-214                            
  80000853 99-3383-00-04                              
  80050235 99-3387-00-04                              
  80050694 R1313/RELF003-00225-MT10                   
  80050724 R1340/REMF003-00225-MT10                   
  148477 BMS CS-M-D12-IZ                            
  11027253 CPA3A1-150-110-B4                          
  11004330 79-9002-12-03                              
  80000974 99-0436-00-05                              
  80000406 99-0436-10-05                              
  80000446 99-0437-44-05                              
  165811 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-020            
  165489 BCC M415-M413-3A-300-PX0334-020            
  80000452 79-0430-55-04                              
  80000706 09-0412-90-04                              
  80050815 09-0571-09-08                              
  11003951 09-0424-00-07                              
  11024148 C12F5B2-10K-214                            
  80050573 79-3409-05-03                              
  772342 BNN 520-TA-10                              
  11004199 CQD3A2-100-320                             
  80000401 79-3382-42-04                              
  186539 BCS M18B4N1-PSC80D-EP02                    
  164157 BAE-PS-XA-1W-24-050-003                    
  553383 BES 516-133-M0-C-S 4-00 2                  
  123382 BKS-S105-CP-05                             
  153656 BES R05KB-USU40B-EV02                      
  327761 BES 516-208-S 27-E                         
  140957 BKT 18KF-001-P-S4                          
  123325 BES M08MI-NSC40B-BP00 2-GS04               
  81101424 BML-M01-I34-A3-M0008-R0001                 
  125869 BES 516-3040-I02-C-S 49-00 2               
  157385 BES 516-3040-I02-C-S49-00 2                
  521921 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03                     
  126159 BES M12MF1-PSC70F-S04G                     
  121697 BES M12EG-PSC80F-BV03                      
  162807 BTL5-E10-M2300-P-S32                       
  81100708 BTL5-S104-M2500-P-S32                      

   

  Balluff Vietnam | ANS Vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác vui vẻ với quý khách !!

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    028 3517 0401

  Email : sales.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói