Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 8
   • Khách Khách 8
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1426432

  Price list

  Cảm biến Balluff, cảm biến từ Balluff, Cảm biến tiệm cận Balluff, Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến vị trí Balluff, Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến tầm nhìn Balluff,Cảm biến từ cylinder Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, Balluff Vietnam 

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Price list các thiết bị của Balluff sau:

   

  BALLUFF PRICELIST
  COD SAP Code Article
  139549 BOS 18K-PU-IE10-S4                         
  139538 BOS 18K-PU-PR10-02                         
  125060 BNS 816-B04-TOB-08-650-11                  
  124412 BNS 819-B04-R08-40-11                      
  139545 BOS 18K-PU-PR10-S4                         
  128284 BNS 816-B05-KHG-16-602-11                  
  126376 BNS 813-B04-D12-61-A-12-04                 
  124858 BNS 819-B04-R08-46-10                      
  164866 BNS 813-B04-D12-61-A-22-04                 
  124854 BNS 819-B04-R10-46-10                      
  182945 BNS 816-B05-PA-16-602-11                   
  164762 BNS 819-B04-R12-61-12-10                   
  140478 BNS 819-B04-R12-61-12-10-FD                
  126366 BNS 813-B04-L12-61-A-12-04                 
  161022 BNS 819-B04-R16-61-16-10                   
  153617 BNS 813-B04-L12-61-A-22-04                 
  182327 BNS 819-D10-D12-100-10                     
  129778 BNS 819-D10-D12-100-10-FD                  
  126371 BNS 813-B04-R12-61-A-10-01                 
  124398 BNS 819-B05-D08-40-10                      
  147840 BNS 819-D10-D12-100-10-FD-S90S             
  182155 BNS 813-B04-R12-61-A-20-01                 
  182943 BNS 816-B06-PA-12-602-11                   
  185320 BNS 813-D04-D12-100-20-02                  
  126629 BNS 816-B06-PA-12-610-11                   
  124400 BNS 819-B05-D08-40-13                      
  148301 BNS 813-B04-R12-61-A-2204FC                
  133328 BNS 816-B06-THA-16-605-11                  
  182337 BNS 819-D10-R12-100-10-FD                  
  125057 BNS 816-B06-TOB-08-650-11                  
  124360 BNS 819-B05-E08-40-11                      
  182500 BNS 819-D10-R16-100-10                     
  135920 BNS 816-B06-WS-12-605-11                   
  131128 BNS 819-D12-D12-100-10-FD                  
  182953 BNS 816-B08-PA-12-602-11                   
  186492 BNS 819-B02-D08-46-12                      
  182116 BNS 813-B05-R12-61-A-22-05                 
  139543 BOS 18K-XT-IS10-02                         
  181930 BNS 819-B05-R08-40-10                      
  139550 BOS 18K-XT-IS10-S4                         
  164889 BNS 819-B05-R08-40-11                      
  128375 BNS 819-D12-R12-100-10-FD                  
  129755 BNS 816-B10-PA-12-602-11                   
  124405 BNS 819-B05-R08-40-12                      
  124435 BNS 819-B05-R08-40-13                      
  183832 BNS 816-B10-THA-16-602-11                  
  125433 BNS 819-FD-60-101                          
  129770 BNS 816-B12-PA-12-602-11                   
  125419 BNS 819-FD-60-101-FD                       
  125260 BNS 819-FD-60-101-FD-S 80                  
  137453 BNS 813-B06-R12-61-A-22-06                 
  147952 BNS 819-FD-60-101-FD-S80R                  
  149553 BNS 819-FD-60-101-FE-S80R                  
  185346 BNS 816-B10-THA-16-605-11                  
  126255 BNS 813-C02-D16-61-D-22-02                 
  147947 BNS 819-FD-60-101-S80R                     
  11023974 C08F3A1-10K-010                            
  128494 BNS 813-C03-D12-61-C-10-01                 
  148407 BNS 819-FD-60-W13                          
  181921 BNS 819-B06-D08-40-10                      
  164848 BNS 819-FE-60-101                          
  11002949 C08F-3A1-10K2                              
  125187 BNS 819-100-D-10                           
  160898 BNS 819-FE-60-101-FD                       
  182285 BNS 813-D02-D12-100-10-01-FD               
  125421 BNS 819-FK-60-101                          
  11023976 C08F3A1-300-010                            
  125188 BNS 819-100-D-11                           
  125424 BNS 819-FK-60-101-FD                       
  11003762 C08F-3A1-3001                              
  128433 BNS 813-D02-D12-100-12-02-FD               
  11003764 C08F-3A1-3002                              
  80050993 ZWS-15/CD/QS                               
  147851 BNS 819-100-D-11-S4                        
  11023982 C08F3A1-500-010                            
  80051293 ZWS-15/CE/QS                               
  128436 BNS 813-D02-D12-100-20-01-FD               
  125189 BNS 819-100-D-12                           
  11001529 ZWS-15/CI/QS                               
  161040 BNS 813-D02-D12-100-22-02                  
  11023983 C08F3A1-500-110                            
  11001530 ZWS-15/CU/QS                               
  157357 BLG 1-010-210-070-PV01-SX                  
  125190 BNS 819-100-D-13                           
  11001525 ZWS-24/CD/QS                               
  149037 BNS 819-FK-60-W13                          
  11023991 C08F3B1-10K-010                            
  11003027 ZWS-24/CE/QS                               
  140843 BLG 1-015-085-070-PV01-SX                  
  156233 BNS 819-100-D-13-S4                        
  160899 BNS 819-FL-60-101                          
  11003774 C08F-3B1-10K1                              
  11001531 ZWS-24/CI/QS                               
  125404 BNS 819-FL-60-101-FD                       
  11003776 C08F-3B1-10K2                              
  11001532 ZWS-24/CU/QS                               
  164898 BNS 819-B06-D12-61-12-10                   
  151622 BNS 819-FL-60-W13                          
  11003780 C08F-3B1-3000                              
  140847 BLG 1-030-085-070-PV01-SX                  
  125184 BNS 819-100-E-12                           
  125427 BNS 819-FR-60-101                          
  11024003 C08F3B1-300-110                            
  11001618 ZWS-70/CD/QS                               
  125425 BNS 819-FR-60-101-FD                       
  11003786 C08F-3B1-3002                              
  11001805 ZWS-70/CE/QS                               
  128410 BNS 813-D02-D16-62-10-01-FD                
  147950 BNS 819-FR-60-101-FD-S80R                  
  11024004 C08F3B1-500-010                            
  11001570 zws-70/CI/QS - 18018                       
  147877 BNS 819-100-K-10-S80                       
  125428 BNS 819-FR-60-101-FE                       
  11024010 C08F3B1-500-110                            
  125196 BNS 819-100-K-11                           
  149226 BNS 819-FR-60-101-FE-S80R                  
  11003792 C08F-3B1-5002                              
  125197 BNS 819-100-K-12                           
  11024014 C08F4A1-10K-012                            
  128427 BNS 813-D02-R12-100-10-01                  
  125198 BNS 819-100-K-13                           
  182130 BNS 819-B06-L12-61-12-10                   
  150769 BNS 819-FR-60-W13                          
  11024016 C08F4A1-10K-212                            
  155387 BNS 819-100-R-10                           
  128435 BNS 813-D02-R12-100-20-01                  
  147879 BNS 819-100-R-10-S80                       
  11024017 C08F4A1-300-012                            
  182284 BNS 813-D02-R12-100-22-02                  
  125192 BNS 819-100-R-11                           
  181924 BNS 819-B06-R08-40-11                      
  125345 BNS 819-X481-99-R-10                       
  11003797 C08F-4A1-3001                              
  178329 BNS 819-100-R-11-FC                        
  11024019 C08F4A1-300-212                            
  147870 BNS 819-100-R-11-S80                       
  130692 BNS 819-X511-99-D-10-S 4                   
  11024009 C08F4A1-500-012                            
  182620 BNS 819-B04-R16-72-10                      
  164896 BNS 819-B03-D10-46-11                      
  187352 BNS 819-D02-D16-100-10-FE                  
  11026945 43-1709-000-03                             
  80051170 FA23-0113                                  
  11001951 FA23-0133                                  
  11005494 FA25-215                                   
  11000053 FA23-0263                                  
  11004453 FA61-01                                    
  11004150 FA61-04                                    
  11005232 08-1204-000-000                            
  11026942 43-1700-000-03                             
  80000065 40-R03-0111                                
  80050373 08-0045-000-001                            
  80050348 41-R01-0112                                
  11005511 43-1703-000-04                             
  11002347 09-0477-00-07                              
  11024027 C08F4B1-500-112                            
  11026443 09-0140-78-05                              
  80000861 99-0429-14-04                              
  80000080 99-0430-53-04                              
  80000872 09-0430-22-04                              
  80050502 99-2430-12-03                              
  80050211 09-0123-90-06                              
  80000642 79-3382-45-04                              
  80051074 09-0416-80-05                              
  80050894 99-2430-52-03                              
  11024268 C12F3B3-500-220                            
  80050206 09-0128-90-07                              
  80000441 79-3429-13-04                              
  80000465 79-3434-35-04                              
  80000051 09-3441-00-05                              
  80050482 BKS-B 20-4-03                              
  11000816 R1762/RELM004-00246-5000                   
  777524 BMF 21-HW-8                                
  80051016 09-0173-80-08                              
  11028164 CQC3A2-100-120                             
  11028168 CQC3B1-100-110                             
  11028171 CQC3B2-100-120                             
  80051262 09-0115-99-05                              
  11007357 CPMA-3A1-0201                              
  80000781 79-3386-42-04                              
  80000395 79-3414-05-03                              
  11004384 CPMC-4A2-0100                              
  11026454 CQC4A1-030-012                             
  80000317 09-3391-00-04                              
  80050801 09-0571-00-08                              
  80050359 09-0025-00-07                              
  165282 BCC M413-0000-2A-001-PX0334-050            
  80000455 09-0025-02-07                              
  165073 BCC M323-0000-10-001-PX0334-050            
  11007271 09-0133-72-02                              
  11000285 09-0212-00-04                              
  80050550 09-0436-00-05                              
  11004844 09-0136-70-03                              
  80051114 99-0409-00-04                              
  106044 BEN 516-13-20                              
  11002413 09-0408-90-03                              
  165808 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-006            
  165668 BCC M323-M413-3E-300-PX0334-006            
  80000633 09-3431-50-04                              
  80050626 R1080/RDLF004-00342-5000                   
  80050207 09-0120-90-05                              
  80050646 R1278/RDMF004-00342-5000                   
  80000366 79-3410-05-03                              
  11002247 09-3432-90-04                              
  80000756 79-3408-42-03                              
  80001005 09-0070-00-08                              
  11002348 09-0478-00-07                              
  11025368 99-2062-02-08                              
  80000619 09-0135-05-03                              
  80000198 79-3414-45-03                              
  80050352 99-0406-00-03                              
  11002376 09-0572-02-08                              
  11024201 C12F4B3-500-022                            
  165297 BCC M423-0000-2A-001-PX0334-050            
  80000300 99-3385-00-03                              
  80000508 79-3384-42-04                              
  165049 BCC M313-0000-10-001-PX0334-050            
  11002695 09-3442-216-05                             
  711371 O-RING 15 4 X 2 1                          
  11027250 CPA3A1-080-110-B4                          
  11001730 P5231/RDLF004-00302-300000RDLM             
  80000090 09-3442-88-05                              
  165163 BCC M323-M313-30-300-PX0334-006            
  80000738 09-0137-05-04                              
  80000530 09-0139-05-05                              
  165625 BCC M425-M414-3A-304-VX8434-003            
  206049 BEN 516-14-20                              
  80051238 P5023/RDMF004-00302-300000RDL0             
  11024195 CQC4A2-200-022                             
  165035 BCC M313-0000-20-001-PX0334-050            
  165142 BCC M313-M313-30-300-PX0334-006            
  125862 BES 12 0-KB-5-F                            
  165809 BCC M425-M313-3F-300-PX0334-010            
  80000323 99-0437-52-05                              
  80050161 99-0436-57-05                              
  11000432 99-0436-69-05                              
  80000645 99-0437-12-05                              
  80000778 99-0437-14-05                              
  80000963 99-0437-142-05                             
  80000124 99-0437-24-05                              
  80000650 99-0437-43-05                              
  80050479 BKS-B 20-1-10                              
  80050284 79-3410-45-03                              
  11027244 CPA3B2-150-110                             
  11024170 C12F-5A2-10K0                              
  80050786 BTL-MAGNETIC-STRIPS-928                    
  165669 BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010            
  151642 BMF 303-HW-31                              

   

  Balluff Vietnam | ANS Vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công vui vẻ với quý khách !

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    028 3517 0401

  Email : sales.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói