Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  canh.ans@ansvietnam.com
  0938.214.498
   
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 7
   • Khách Khách 7
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1410875

  Price list

  Cảm biến quang Balluff, cảm biến từ Balluff, Cảm biến tiệm cận Balluff, Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến vị trí Balluff, Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến tầm nhìn Balluff,Cảm biến từ cylinder Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, Balluff Vietnam 

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

   

  BALLUFF PRICELIST
  COD SAP Code Article
  81101655 BTL5-E10-M0760-B-KA10                      
  145921 BTL5-T110-M0400-P-S103                     
  182682 BTL5-E10-M0500-K-SR32                      
  81101319 BML-M01-I34-A0-M0310-R0000                 
  999990 BES 16 0-BS-1                              
  81101268 BTL5-A11-M0435-K-SR32                      
  81101083 BTL5-A11-M0500-K-SR32                      
  551735 BOS 18M-WO-7XA-B0-L-03                     
  147283 BNN-TR-045-100-12                          
  519940 BES 517-300-S 185-00 53                    
  133625 BES M12MD1-PSC80E-S04G-W                   
  554106 BES Q40KEU-UOU15B-S27G                     
  145208 BMF 07M-PS-C-2-KPU-15                      
  155687 BES 18-SM-3                                
  780314 BTL2-GS10-0350-A                           
  553821 BES 517-300-S 185-01                       
  164644 BES M12MI-PSC40B-S04G-M01                  
  553755 BES 516-3007-E2-X-01 5                     
  141941 BES 516-3008-G-E4-C-PU-05                  
  306118 BSE 41 A-ERSATZ                            
  120135 BTL5-E10-M0375-B-S 32                      
  147000 BTL5-T110-M0250-P-S103                     
  145905 BTL5-T110-M0300-P-S103                     
  145906 BTL5-T110-M0350-P-S103                     
  11007045 BPC AX3600-E1-24P-04-E                     
  81101290 BTL5-T110-M0360-P-S103                     
  81100951 BTL5-T120-M0300-P-S103                     
  81101132 BTL5-T130-M0250-P-S103                     
  81101240 BTL5-T130-M0300-P-S103                     
  128166 BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05                 
  81100134 BTL5-E10-M0400-K-SR32                      
  81101043 BTL5-E17-M0400-K-K05                       
  551939 BIS C-352-00 3                             
  81101157 BTL5-H132-M1600-P-S92                      
  80050113 GEL 260 V 00256 B 001                      
  122183 BTL5-E17-M0300-B-S 32                      
  81101479 BTL5-E10-M0280-B-S32                       
  117338 BTL5-E10-M0300-B-KA05                      
  117339 BTL5-E10-M0300-B-S 32                      
  81101124 BTL5-E17-M0275-B-S32                       
  81100119 BTL5-E10-M0275-B-S32                       
  11027390 ZAN3 0500 110 0                            
  551474 bos R-7-22                                 
  81101193 BNL 5306-080-04-1000                       
  170748 BTL5-E10-M1900-P-S32                       
  80000578 GEL7511 5580 49                            
  80050167 ZAN3 0256 055 0                            
  81101379 BTL5-E17-M1900-P-S32                       
  80000865 GG66                                       
  130053 BOS 18KW-NA-1HA-S4-C                       
  130052 BOS 18KW-PA-1HA-S4-C                       
  148268 BSB-04-F01P/4-M01M-2319                    
  144434 BMF 315M-PS-W-2-PU-05                      
  144435 BMF 315M-PS-W-2-S04-00 3                   
  11028162 CA5P8-10K-184                              
  81100113 BTL2-GS10-0450-A                           
  126761 BES 516-360-S 4-CW                         
  119382 BES 516-3019-B0-C-PU-05                    
  779824 BTL2-GS10-0250-A                           
  80050287 516-300JA2-3                               
  133430 BES M18MF1-PSC50A-S04G-W                   
  148518 BSB-04-F02P/8-M01K-2319                    
  80050876 02-0007-000                                
  136709 BTL2-GS10-0075-A                           
  779699 BTL2-GS10-0100-A                           
  780196 BTL2-GS10-0125-A                           
  780601 BTL2-GS10-0150-A                           
  553208 BES 516-327-G-E4-Y-PU-05                   
  121802 BES 516-118-S 4-C                          
  81101077 BTL5-S172-M0060-B-S32                      
  81100498 BTL5-S172-M0100-B-S32                      
  81100940 BTL5-S172-M0100-B-SA243-S32                
  81100840 BTL5-S112-M0100-B-SA243-S32                
  81100973 BTL5-S163-M0050-B-S32                      
  81100975 BTL5-S166-M0050-B-S32                      
  81101662 BTL5-E10-M0370-B-KA05                      
  171227 BOWA 1208-PS-C-S49                         
  80050035 IKD045 31GS1                               
  156278 BIS L-400-043-002-02-S115                  
  156282 BIS L-400-043-003-02-S115                  
  125139 BTL5-C10-M0350-B-S 32                      
  81101493 BTL5-E17-M0325-B-KA05                      
  131680 BTL5-E17-M0350-B-S32                       
  178207 BTL5-E10-M0260-B-S32                       
  81100884 BTL5-E10-M0300-K-K10                       
  117340 BTL5-E10-M0350-B-KA05                      
  117341 BTL5-E10-M0350-B-S 32                      
  81100937 BTL5-E17-M0320-B-S32                       
  81101135 BTL5-E10-M0305-B-S32                       
  81101136 BTL5-E10-M0325-B-KA05                      
  81100344 BTL5-E10-M0325-B-S32                       
  81101670 BTL5-C10-M1100-P-SA226-KA00 5              
  153127 BMS AD-M-003-D12/IZ                        
  121060 BES 06 5-KB-1                              
  80000410 GEL247E1GM2000                             
  141393 BFS 27K-NSR-L02-S115                       
  141394 BFS 27K-PSR-L02-S115                       
  11027325 crm 600/IU/TC/E                            
  139306 BTL5-E10-M0350-K-SR32                      
  81101301 BTL5-A11-M0425-B-S32                       
  81101002 BTL5-T120-M0400-P-S103                     
  81101299 BTL5-T120-M0500-P-S103                     
  81101092 BTL5-T130-M0400-P-S103                     
  141259 BIS M-120-01-L                             
  145923 BTL5-T110-M0500-P-S103                     
  126702 BTL5-A11-M0450-B-S32                       
  81100220 BTL5-A11-M0500-B-KA05                      
  117329 BTL5-A11-M0500-B-S32                       
  11004961 bks-3/CIU                                  
  552557 BES 516-300-S 271-S 4                      
  81101608 BTL5-H111-M0900-P-S94                      
  81101104 BTL5-E17-M0370-B-S32                       
  81101036 BTL5-E17-M0375-B-S32                       
  81100748 BTL5-E17-M0400-B-S32                       
  553215 BES 515-326-E5-T-S 4                       
  553216 BES 515-360-E5-T-S 4                       
  150336 BKS-S137-19/GS92-PC-05                     
  551452 BES 516-133-M0-C-05                        
  152060 BES 516-384-EO-C-05                        
  147277 BNN TR-045-125-12                          
  11026528 BKM 9 cavo controllo - 6204295             
  116782 BLS 6K-XX-1E-S75                           
  140644 BOS 25K-1-B5-02                            
  142737 BOS 25K-5-B5-02                            
  8526 BOS 15K-R-D12-P-S75                        
  8530 BOS 15K-S-C10-P-S75                        
  8532 BOS 15K-S-D12-P-S75                        
  8629 BOS 15K-S-E1-02                            
  8588 BOS 15K-S-E1-P-S75                         
  553090 BES 516-3043-I02-C-S 49                    
  552389 BES 516-347-M0-C-S 49-00 2                 
  117342 BTL5-E10-M0400-B-S 32                      
  11000288 IKU-051 28-G-S4                            
  81101078 BTL5-S172-M0105-B-S32                      
  81100093 BTL5-P1-M2250-P-S32                        
  81101418 BTL5-S103-M0125-B-KA05                     
  81100974 BTL5-S163-M0105-B-S32                      
  81100976 BTL5-S166-M0105-B-S32                      
  81100375 BTL5-S172-M0125-B-S32                      
  139250 BTL5-S172-M0150-B-S32                      
  81101476 BTL5-S102-M0150-B-KA05                     
  81101284 BML-M01-I34-A0-M0320-R0000                 
  80050433 ZAN3 0512 030 0                            
  80000360 ZAN3 0512 060 0                            
  80050001 ZAN3 0512 065 0                            
  80051266 ZAN3 0512 070 0                            
  80050301 ZAN3 0512 080 0                            
  80050320 ZAN3 0512 085 0                            
  80050604 ZAN3 0512 090 0                            
  80050945 ZAN3 0512 094 0                            
  137395 BTL5-E10-M0400-K-K10                       
  11000147 mic 600/DIU/TC                             
  81100032 BTL5-E17-M0400-B-KA05                      
  81101335 BML-M01-I45-A0-M0500-R0000                 
  11003960 IKO 100 33 G S1                            
  11023806 GEL 2444TN2G3K030-E                        
  116517 BTA-A11-2000-E-SA28                        
  116522 BTA-A11-2000-E-SA29                        
  185964 BTL5-D112-M0850-P-S93                      
  150503 BTL5-D112-M1000-P-S93                      
  139411 BTL5-H112-M1000-P-S 94                     
  123532 BES 516-326-G-E4-C-03                      
  8595 BOS 15K-R-B2-02                            
  8749 BOS 15K-S-B2-02                            
  180126 BES 516-324-G-E4-C-PU-03                   
  80050561 516-300JA2-4                               
  147025 BOS 18M-WS-7XB-BO-L-03                     
  152054 BES 516-396-E0-C-03                        
  146703 BES Q08ZE-PSC20B-BV03                      
  159118 BES 516-300-S202-02                        
  159042 BES Q08ZE-PSC20B-BV02                      
  146548 BES 516-300-S202-02                        
  133730 BES 516-3017-E4-C-PU-05                    
  144595 BOS 12M-PO-1PD-S 4-C                       
  113824 BES 516-326-B0-C-07                        
  553660 BES 516-356-A0-C-PU-05                     
  553849 BES 516-329-A0-C-PU-05                     
  553002 BES 516-362-G-S 4-H                        
  554220 BES 516-362-S 4-W                          
  8524 BOS 15K-R-C10-P-S75                        
  121107 BLE 36K-PA-1PT-S 4-C                       
  552118 BLE 18M-PO-1P-E4-C-03                      
  180797 BES M30MI-PSC10B-BP15                      
  144597 BOS 12M-NS-1PD-S 4-C                       
  552134 BKS-S 24-3-10                              
  81101199 BTL5-S172-M0075-B-KA10                     
  81101367 BTL5-E17-M0260-K-K15                       
  81101401 BTL5-E10-M0260-K-K15                       
  94000002 dbk-4/CDD/O/M18 E S                        
  170741 BTL5-E10-M2000-P-S32                       
  81101413 BTL5-E17-M2000-P-S32                       
  122480 BKV 819-M12/P07                            
  122481 BKV 819-M16/P09                            
  122482 BKV 819-M16/P11                            
  8850 BLS 18MR-XX-1LT-S 4-C                      
  80050844 dbk-4/CDD/O/M18 E S                        
  11002932 DBK-4/CEE/O/M18 E S                        
  80051218 DBK-4/CDD/O/QP E S                         
  11027079 GEL 247-E1-FM-2000                         
  81101281 BTL5-E10-M0300-A-SA211-KA15                
  81101100 BTL5-S112B-M0200-B-KA05                    
  81101546 BTL5-A11-M0500-B-KA10                      
  123793 BTL6-A-MF01-A-43                           
  81101363 BTL5-E10-M0420-K-K05                       
  137396 BTL5-E10-M0450-K-SR32                      
  81101137 BTL5-E10-M0500-K-K02                       
  81100479 BTL5-E10-M0500-K-K05                       
  80000250 99-0429-12-04                              
  80050812 09-0317-09-05                              
  80050321 99-0430-12-04                              
  80000550 99-0430-54-04                              
  80050338 09-0112-00-04                              
  80050188 BNN 530-UA-16                              
  80050677 09-3431-77-04                              
  80000322 09-0107-00-03                              
  80050585 99-6411-00-02                              
  80051070 FA45 03                                    
  165417 BCC M415-0000-1A-001-VX8334-050            
  80000570 09-0116-00-05                              
  11000660 R1758/RDLM003-00301-5000                   
  80000640 99-0075-00-03                              
  80050189 BNN 530-UB-25                              
  80050112 09-0123-00-06                              
  80050111 09-0127-00-07                              
  11023650 09-0309-09-04                              
  124307 BMF 103-HW-43                              
  80050617 R1023/RDLF004-00302-5000                   
  80050640 R1024/RDMF004-00302-5000                   
  80050343 09-0010-00-04                              
  80050813 09-0313-09-05                              
  122465 BKV 819-P07/M12                            
  122467 BKV 819-P09/M16                            
  122469 BKV 819-P11/M16                            
  11000504 99-4442-458-05                             
  80050651 R1018/RDMF004-00322-5000                   
  80050636 R1206/RDLF004-00322-5000                   
  80050767 09-4228-00-07                              
  181596 BCC M313-0000-10-001-PX0334-030            
  80050684 R1078/RELF004-00206-5000                   
  80000140 09-0108-00-03                              
  80050716 R1354/REMF004-00206-5000                   
  80051001 R1376/RENF004-00206-5000                   
  11024142 C12F5B2-500-114                            
  80050119 09-0014-00-05                              
  11024006 C12F5A2-500-114                            
  11024138 C12M3A2-500-120                            
  80000026 79-3414-42-03                              
  80050440 09-0124-00-06                              
  11003922 09-3431-88-04                              
  136869 BOS R-26                                   
  80050498 BKS-B 19-3-05                              
  136870 BOS R-27                                   
  136872 BOS R-29                                   
  80050156 09-9477-00-07                              
  80050496 BKS-B 20-3-05                              
  11023571 99-9214-00-05                              
  80050533 09-0111-80-04                              
  80050365 09-3412-80-03                              
  80000709 09-4227-00-07                              
  125423 BMF 305-HW-25                              
  11003036 C3545/CE11-23A2R-410-4000-01               
  80050690 R1315/RELF004-00226-5000                   
  80050723 R1342/REMF004-00226-5000                   
  80050117 09-0009-00-04                              
  80050087 09-0009-02-04                              
  11024271 C12F3B3-300-220                            
  80050190 BNN 530-UB-40                              
  80051110 C3237/CA11-19A3W-414-5000-0                
  80051111 C3238/CE11-19A3W-414-5000                  
  80051112 C3239/CN11-19A3W-414-5000-0                
  80000037 79-3410-42-03                              
  80050937 C3664/CN11-23A2R-410-3000-02               
  80000086 99-0429-43-04                              
  80000233 99-0429-52-04                              
  80000459 99-0430-30-04                              
  80050229 99-0430-52-04                              
  80000237 99-0430-57-04                              
  80000442 99-0430-69-04                              
  80000748 79-3406-42-03                              
  80000758 99-0429-24-04                              
  11000628 99-4445-458-05                             
  11026560 09-0571-02-08                              
  80050089 99-0401-00-02                              
  80050565 09-3390-80-04                              
  147024 BOS 18M-WS-7XA-BO-L-03                     
  551733 BOS 18M-WS-7XA-B0-L-03                     
  152050 BES 516-377-E0-C-05                        
  152883 BES 516-324-E3-C-02                        
  520342 BES 516-3007-E2-X-05                       
  115450 BES M18EL-PSH12E-S04G                      
  112907 BES M18EL-PSH50A-S04G                      
  121606 BES 515-356-E4-C-03                        
  553899 BES 515-356-E4-Y-03                        
  126088 BES 517-3016-M1-N-10                       
  144375 BMF 315M-PS-W-2-S49-00 3                   
  111540 BES 516-355-G-E5-Y-S 4                     
  126665 BES 516-326-G-E4-C-05                      
  553742 BES 515-360-B0-C-PU-03                     
  133431 BES M18MF-PSC50A-S04G                      
  148661 BSB-04-P01P/4-M02K-HKP-10                  
  130038 BLE 18KF-NA-1LT-S4-C                       
  130037 BLE 18KF-PA-1LT-S4-C                       
  8596 BLS 15K-R-G5-02                            
  81101405 BTL5-S172-M0100-A-SA211-KA02               
  81101342 BTL5-S112-M0050-A-SA211-KA05               
  128715 BIS L 101-01/L                             
  139459 BIS L-101-05-L                             
  137738 BIS L-103-05-L                             
  120888 BES 03 0-KB-3                              
  637074 BES 04 0-KB-1                              
  554468 BES 04 0-KB-3                              
  185720 BTL5-A11-M2250-P-S32                       
  11023840 GEL 2475-X-100-L-K-200-N                   
  11007707 GEL 235-CO-16-00-C-K-S-1                   
  80050442 ZAN3 0512 012 0                            
  80050428 ZAN3 0512 100 0                            
  80050986 ZAN3 0512 110 0                            
  81101348 BTL5-P1-M1400-B-S32                        
  81101349 BTL5-P1-M1450-B-S32                        
  81101350 BTL5-P1-M1500-B-S32                        
  81100340 BTL5-P2-M1500-B-S32                        
  81000206 BNL 5308-120-02-940                        
  81100042 BTL5-S112-M0200-B-KA10                     
  552521 BES 517-3036-I02-C-S 4                     
  121977 BES M30ML-NSC15F-S04G-002                  
  528640 BES 516-133-MO-C-PU-03                     
  552691 BES 517-347-M1-N-07                        
  148265 BSB-04-F01P/4-M02M-KP-05                   
  148776 BSB-49-F01P/8-M02K-KP-05                   
  181948 BES 516-360-G-S 4-H                        
  11000707 BNN-TR-060-100-12                          
  155749 BES 516-377-G-S49-C                        
  141950 BES 516-3006-G-E5-C-S 49                   
  551098 BKS-S 52-00                                
  147188 BFO D13-XB-RB-EAK-10-02                    
  11004071 GEL 2444TN4G3K030-E                        
  11005843 GEL 2444TNAG5K030-E                        
  81101642 BTL5-E17-M0475-B-S32                       
  780914 PMT-SYSTRON-000                            
  637075 BES 05 0-KB-1                              
  554469 BES 05 0-KB-3                              
  554470 BES 06 5-KB-3                              
  635431 STUETZRING 16x13 8x0 5 PTFE                
  150680 BTL5-D112-M1200-P-S93                      
  149388 BTL5-D112-M1250-P-S93                      
  149283 BTL5-H110-M1400-P-S94                      
  145924 BTL5-T110-M0600-P-S103                     
  145925 BTL5-T110-M0650-P-S103                     
  145926 BTL5-T110-M0700-P-S103                     
  81101538 BTL5-T120-M0600-P-S103                     
  81101511 BTL5-T130-M0700-P-S103                     
  81100770 BTL5-T120-M0650-P-S103                     
  81101227 BTL5-T130-M0650-P-S103                     
  81000201 BNL 5308-120-03-950                        
  124843 BES 517-398-NO-C-S49-00 2                  
  122078 BES 517-399-NO-C-S 49-00 2                 
  526931 BES 516-360-A0-L-PU-03                     
  121358 BES 517-132-M5-H-S 4                       
  153015 BES 516-377-G-E4-C-02                      
  152052 BES 516-371-EO-C-PU-05                     
  906069 BNN 520-UB-300                             
  142255 BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S 4                    
  179106 BES M05ED-PSC08B-BP02-R50                  
  116783 BLS 6K-XX-1E-02                            
  121985 BES 516-346-H2-Y-S 4                       
  81101429 BTL5-C10-M0400-B-KA10                      
  113289 BLT M-15-U-S 4                             
  80051208 RPTA-1803-PU-05                            
  81000183 BNL 5308-120-5-800                         
  81101115 BTL5-E17-M0425-B-S32                       
  81100930 BTL5-E17-M0450-B-S32                       
  81100286 BTL5-E17-M0500-B-S32                       
  81100912 BTL5-E10-M0425-B-KA05                      
  81101214 BTL5-E10-M0450-B-KA05                      
  81101288 BTL5-E10-M0457-Z-S32                       
  139288 BTL5-E10-M0450-B-S32                       
  81101449 BTL5-E10-M0465-B-S32                       
  81101110 BTL5-E10-M0475-B-S32                       
  117344 BTL5-E10-M0500-B-S 32                      
  81100999 BTL5-S113-M0300-B-S32                      
  81100383 BTL5-H112-M0300-B-S92                      
  81101675 BTL5-E10-M0150-K-SA262-K02                 
  11007082 GEL 209-V-00125-A-0-0-1                    
  171214 BTL5-T110-M0550-P-S103                     
  11002308 IKOA-120 38-G-S4                           
  159040 BES Q08ZE-POC20B-BV02                      
  120535 BES M30ML-PSC10A-S04G-W                    
  144512 BES 516-3005-E4-C-S 4-00 5                 
  154236 BML-M22-I40-A0-M031/016-R0                 
  81200068 BKS-S115-PU-05-FL                          
  553496 BES 516-326-G-S 4-H                        
  527032 BES 516-324-EO-L-PU-05                     
  554471 BES 08 0-KB-3                              
  156070 BES 08 0-KB-7                              
  162634 BIS M-402-007-002-00-S115                  
  11026844 dbk 4/M12/3CDD/M18 E S                     
  170829 BTL5-S173-M0350-B-S32                      
  80051012 BNL-TRN-1206-200-B                         
  81100293 BTL5-S112-M0320-B-S32                      
  116621 BTL5-A11-M0650-B-S 32                      
  310215 BTL5-E10-M0102-R-S32                       
  81101672 BTL5-A11-M0610-Z-S32                       
  81000191 BNL 5308-120-03-1000                       
  80050155 GEL260V001000A001                          
  81101064 BTL5-S172-M0400-B-S32                      
  143193 BES 516-3005-G-E4-C-S26-00 3               
  132513 BES M05EC-PSC08B-S26G                      
  145964 BES M05ED-PSC15B-S26G                      
  8536 BOS 25K-5-C90-P-S 4                        
  125575 BES M18MD-PSC12E-S04G-W                    
  141942 BES 516-3017-G-E5-C-S 49                   
  141951 BES 516-3023-G-E5-C-S 49                   
  121053 BES M30ML-PSC20E-S04G-W                    
  144511 BES 516-3007-E4-C-S49-00 3                 
  156210 BES 516-3040-I02-C-PU-05                   
  120500 BES M12MG1-PSC60B-S04G                     
  184207 BES M12MD1-PSC60B-S04G                     
  164772 BNN UR-060-125-12                          
  11005025 BKM 7 - 6204028                            
  183542 BES M12EG-PSC80F-S04G                      
  164156 BAE-PS-XA-1W-24-025-002                    
  121370 BES 517-134-M3-H                           
  80051199 BKM LIN B - 62 04 217                      
  144443 BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 3               
  152261 BES G08EG-PSC15B-BP03                      
  153019 BES 516-324-EO-C-S49-00 3                  
  80000551 72-6303-00-04                              
  121326 BIS C-108-05/L                             
  121320 BIS C-150-05/A                             
  124763 BES 516-3046-G-E4-L-PU-05                  
  11005037 GEL 2444TN4G3K250-E                        
  81000249 BNL 5306-120-02-1200                       
  150114 BTL5-D112-M1500-P-S93                      
  81101437 BTA-E10-1000-E                             
  81101437 BTL5-E10-M0550-K-K02                       
  80050559 GEL 260 V 00256 B 021                      
  157071 BNI PBS-502-000-Z001                       
  81100933 BTL5-C10-M0450-B-KA10                      
  81101213 BTL5-P1-M2500-P-S 32                       
  81101172 BTL5-E10-M0500-B-KA10                      
  124301 BMF 103-HW-41                              
  124304 BMF 103-HW-42                              
  81100706 BTL5-A11-M1500-P-SA240-S92                 
  81101226 BTL5-S173-M0220-A-SA211-S147               
  178822 BOS 63M-PS-LH13-S4                         
  81101557 BML-M02-I34-A0-M0345-R0000                 
  122172 BTL5-A11-M0550-B-S32                       
  122174 BTL5-A11-M0600-B-S32                       
  81101228 BTL5-A11-M0625-B-S32                       
  139248 BTL5-A11-M0700-B-S32                       
  117330 BTL5-A11-M0750-B-S 32                      
  128714 BIS L 102-01/L                             
  139461 BIS L-102-05-L                             
  146209 BES Q08ZC-PSC20B-BV03                      
  553791 BES 516-372-G-E4-C-PU-05                   
  115902 BES M30ML-NSC15F-BV03-002                  
  145380 BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03                 
  6013 BNN 520-UB-270                             
  159115 BES 516-300-S180-02                        
  8577 BLS 65K-1-G50-1                            
  8572 BLS 65K-5-G50-1                            
  8856 BLS 65K-5-G50-2-S 4                        
  781374 BES 517-142-Y-ERSATZ                       
  166766 BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002            
  144589 BOS 12M-PS-1QA-S 4-C                       
  145907 BES 516-300-S166-02                        
  146709 BES Q08ZE-NSC20B-BP03                      
  146701 BES Q08ZE-PSC20B-BP03                      
  145226 BES 516-3017-E4-C-S49-00 3                 
  153394 BES 516-3022-G-E4-C-S49-00 3               
  132512 BES G04EC-PSC08B-S26G                      
  147035 BLE 12M-PA-1PD-B0-C-03                     
  111262 BES M18ML-PSC80F-BV05-002                  
  121918 BES 517-139-M5-H                           
  81101690 BTL5-T110-M0850-P-S103                     
  185793 BTL5-P1-M1600-B-S32                        
  128470 BES 08-SM-1                                
  114175 BTL5-C17-M0040-P-SA120-S32                 
  181070 BTL5-E10-M0750-K-SR32                      
  161131 BTL5-E10-M0600-K-SR32                      
  81101606 BTL5-E10-M0600-K-K05                       
  81101659 BTL5-E10-M0550-H-K05                       
  81101663 BTL5-E10-M0550-H-S32                       
  81101678 BTL5-E10-M0680-H-S32                       
  81000251 BNL 5306-120-03-1200                       
  80051245 RPTA-3005-PU-05                            
  81000117 BNL 5308-160-08-800                        
  162823 BNI PBS-551-000-Z001                       
  80050882 GEL 208-T-5000-D733                        
  11023590 GEL 247 V1F M125-0                         
  11023552 GEL 247X1FM200-0                           
  11024556 GEL 247-X-1-G-M250-0                       
  11005109 BKM 4-6304208                              
  149852 BES 516-324-E4-C-S 4-01 5                  
  180953 BES 516-324-E4-C-S4-01 5                   
  148823 BES 516-378-E4-C-02                        
  128382 BES R05KB-PSC40B-S49A                      
  152076 BES 516-372-E0-C-03                        
  80002121 BKSS32M-05                                 
  120507 BES M30MI1-PSC22B-S04G                     
  126780 BIS C-191-05/L                             
  159100 BES 516-300-S 166-S 49                     
  145382 BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00 3              
  151169 BES 516-3021-G-E4-C-PU-05                  
  146841 BML-A013-T0500                             
  6392 BDG-MK20-10-10                             
  150108 BTL5-Q5651-M0203-P-S140                    
  11007323 GEL 235-SG-12-12-B-E-S-2                   
  148588 BTL5-D112-M1600-P-S93                      
  81101490 BTL5-E10-M0600-H-K05                       
  137397 BTL5-E10-M0700-K-SR32                      
  81000162 BNL 5308-80-04-1000                        
  81100709 BTL5-E17-M0530-K-SR32                      
  81100761 BTL5-E17-M0750-K-K05                       
  81101425 BTL5-S112-M0065-A-SA285-KA02               
  81100978 BTL5-E10-M0610-K-SR32                      
  81100965 BTL5-E10-M0720-K-SR32                      
  11005759 GEL 2442KN1G5A200-E                        
  11024542 GEL 2475-V-300-L-K-0500-N                  
  11002178 IKU-215 38-G-S4                            
  81101676 BTL6-E500-M1300-E2-KA02                    
  122179 BTL5-C17-M0750-B-S 32                      
  11003462 GEL KK-14-D1 12-D2 16                      
  11003461 GEL KK-14-D1 6-D2 16                       
  128853 BES M18MD-NSC12E-S04G                      
  125571 BES M18MD-PSC12E-S04G                      
  150420 BES R05KB-NSC20B-EP05                      
  552774 BES 516-300-S 254-S 49                     
  141840 BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02                   
  125962 BIS C-190-05/L                             
  80000678 72-6300-30-04                              
  141664 BFO 02-PK-1                                
  11028175 D12-4P8-500-182                            
  780541 BTL2-GS10-0600-A                           
  81101018 BTL2-GS10-1150-A                           
  552069 BES 516-133-M0-C-PU-05                     
  141728 BES 516-449-BO-L-02                        
  336625 BES 516-449-BO-L-02                        
  554123 BES 516-361-B0-C-12                        
  141345 BOS 18E-PS-1WD-E5-D-S 4                    
  81000145 BNL 5306-80-5-1000                         
  11024333 HPS-25/DIU/TC/E/G1 2                       
  11007324 GEL 2444TN4R5K150-E                        
  999993 BES 22 0-BS-1                              
  81101351 BTL5-P1-M1550-B-S32                        
  81101325 BTL5-P1-M1700-B-S32                        
  81101639 BTL5-S112-M0090-A-SA211-S147               
  81101638 BTL5-S112-M0080-A-SA211-S147               
  11002073 GEL 208-X-01250-C-0-0-1                    
  177953 BTL5-T110-M0200-B-S103                     
  139335 BOS 2K-X-RS10-02                           
  152406 BES 516-371-EO-C-02                        
  123072 BKS-S116-PU-10                             
  124186 BMF 32M-NS-W-2-S 4                         
  158049 BFO D22-LA-NB-EAK-10-02                    
  146212 BES Q08ZC-PSC20B-BP03                      
  130208 BKS-S117-00                                
  11026527 BKM 9 cavo controllo - 6204286             
  906103 BNN 520-UB-350                             
  554198 BES 516-326-G-B0-C-PU-03                   
  149620 BES 516-3040-I02-C-PU-02                   
  153375 BES Q05AC-PSC08B-S26G                      
  140437 BES 515-356-E4-C-10                        
  711634 STOESSELEINHEIT KPL  L10 813               
  552923 BES 516-3008-E5-C-S 49                     
  552927 BES 516-3018-E5-C-S 49                     
  80050770 GEL 208-V-1024 B 011                       
  80050590 GEL 260 V 00180 A 03                       
  126543 BMF 303-HW-44                              
  11024459 GEL 2442KN1R5B250-E                        
  118137 BOD 26K-LA02-C-06                          
  81100662 BTL5-S172-M0450-B-S32                      
  81101065 BTL5-S172-M0460-B-S32                      
  81100866 BTL5-S174-M0100-K-SR32                     
  81100693 BTL5-S112-M0450-B-S32                      
  123713 BOS R-16                                   
  550719 BOS R-3                                    
  144206 BTL5-Q5071-M0457-P-S140                    
  80000354 GEL 293 V 01000 L 001                      
  81101148 BTL5-E10-M0550-K-K10                       
  81100519 BTL5-E10-M0600-K-K10                       
  81101393 BTL5-E10-M0650-K-K10                       
  552623 BES 516-300-S 271-15                       
  81101669 BTL5-S173-M0150-A-MA285-KA10               
  81101102 BTL5-A11-M0850-K-SR32                      
  164794 BTL5-A11-M0950-K-K05                       
  80050755 GEL 260 S 0500 A 001                       
  81100605 BTL5-T110-M0050-B-S103                     
  81101080 BTL5-T110-M0075-B-S103                     
  81100941 BTL5-T120-M0850-P-S103                     
  81100771 BTL5-T120-M1000-P-S103                     
  81101042 BTL5-T130-M0850-P-S103                     
  81100428 BTL5-T110-M0100-B-S103                     
  145928 BTL5-T110-M0800-P-S103                     
  171216 BTL5-T110-M0900-P-S103                     
  81100890 BTL5-T110-M0950-P-S103                     
  145929 BTL5-T110-M1000-P-S103                     
  126523 BMF 305-HW-26                              
  185794 L5-P1-M1850-B-S32                          
  81101647 BTL5-S112-M0150-A-SA211-S147               
  80050871 GG126                                      
  551340 BFO 18A-XAA-MZG-30-0 5                     
  121986 BES 516-341-H2-Y-S 4                       
  148663 BSB-04-P01P/8-M02K-HKP-05                  
  128062 BES 516-366-G-E4-Y-05                      
  139336 BOS 2K-X-RS10-00 2-S49                     
  123377 BKS-S103-CP-02                             
  81000298 BNL 5310-120-04-0130                       
  81000297 BNL 5310-120-04-0240                       
  81000121 BNL 5310-120-04-800                        
  142291 BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 1               
  152265 BES G08EG-PSC15B-BP05                      
  127346 BES Q40KFU-PAC35E-S04G                     
  552113 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03                     
  81000267 BNL 5310-120-04-0400                       
  81000158 BNL5310-120-04-0600                        
  140761 BOS 18M-PA-LE10-02                         
  140769 BOS 18M-PA-LE10-S4                         
  81000235 BNL 5310-120-04-145                        
  80050264 ZAN5 0250 072 0                            
  81100142 BTL5-E10-M2250-P-S32                       
  111893 BTL5-C10-M2250-P-S 32                      
  184160 BTL5-S112-M0250-A-SA211-S147               
  126948 BMF 303-HW-51                              
  81101516 BTL5-E17-M0550-B-S32                       
  122184 BTL5-E17-M0750-B-KA05                      
  81101474 BTL5-E10-M0525-B-S32                       
  81101496 BTL5-E10-M0545-B-S32                       
  126699 BTL5-E10-M0550-B-S 32                      
  131686 BTL5-E10-M0600-B-KA05                      
  122180 BTL5-E10-M0600-B-S 32                      
  81100137 BTL5-E10-M0610-Z-S32                       
  120319 BTL5-E10-M0650-B-S 32                      
  131664 BTL5-E10-M0700-B-S 32                      
  117345 BTL5-E10-M0750-B-S 32                      
  81101202 BTL5-E17-M0650-B-KA02                      
  81101203 BTL5-E17-M0750-B-KA02                      
  81100985 BTL5-E10-M0550-B-KA05                      
  81101154 BTL5-E10-M0570-B-S32                       
  162307 BTL5-E10-M0670-B-S32                       
  81100577 BTL5-S175-M1900-P-S 32                     
  81101644 BTL5-S172-M1750-P-S32                      
  144235 RGPT 3005-V1215-PU-01                      
  11003572 GEL 2442KN1G3B050M-E                       
  11002786 GEL 2442KN1G5B050M-E                       
  157946 BOD 21M-LA01-S92                           
  159825 BOD 63M-LA02-S115                          
  81101171 BTL5-S113-M0110-K-SR32                     
  80050509 GEL 208V-000180G011                        
  11004919 09-3412-166-03                             
  80050261 99-2021-02-06                              
  11007675 99-2026-00-07                              
  80050110 09-0022-00-06                              
  206048 BEN 516-14-10                              
  11007192 99-2026-02-07                              
  80050116 09-0005-00-03                              
  80050086 09-0005-02-03                              
  80051097 09-0111-90-04                              
  80050489 99-0079-100-04                             
  80000308 79-3410-02-03                              
  11007676 99-2025-00-07                              
  80050681 R1330/RELF003-00245-5000                   
  80050713 R1361/REMF003-00245-5000                   
  80000427 99-0076-00-03                              
  11007193 99-2025-02-07                              
  80050781 R1027/RDLM004-00302-5000                   
  80050780 R1033/RDMM004-00302-5000                   
  80050285 09-3403-81-03                              
  80051192 R1291/RDLM004-00322-5000                   
  80050306 09-0216-00-07                              
  80050846 09-4223-00-04                              
  11024136 C12M4A2-500-122                            
  80050083 99-0095-00-05                              
  80051263 09-0116-99-05                              
  80000657 99-3400-00-03                              
  80050534 09-0416-00-05                              
  80050469 BKS-B 19-1-05                              
  80050478 BKS-B 20-1-05                              
  11024246 C12F3B2-500-120                            
  11002069 99-3412-282-03                             
  80002500 09-0123-80-06                              
  11002255 P5268/RELF003-00205-150000RELM             
  11002615 P5285/REMF003-00205150000RELM              
  80050118 09-0013-00-05                              
  80050088 09-0013-02-05                              
  80050205 09-0124-90-06                              
  11027311 99-5106-40-03                              
  122272 BOS 35-HW-1                                
  80051283 09-0474-00-08                              
  80050753 99-0080-100-04                             
  80050241 09-3391-81-04                              
  80000878 09-0120-00-05                              
  80051117 C3248/CE13-76A2T-414-3000-61               
  80051137 C3261/CA13-76A2T-414-3000-61               
  80050637 R1211/RDLF005-00221-5000                   
  80050652 R1256/RDMF005-00221-5000                   
  80050114 09-0127-80-07                              
  80000229 79-3408-45-03                              
  80000580 79-3429-12-04                              
  80050466 BKS-B 19-1/2-PU-05                         
  80050472 BKS-B 20-1/2-PU-05                         
  11028163 CQC3A2-060-120                             
  11028166 CQC3B1-060-110                             
  11028170 CQC3B2-060-120                             
  80050624 R1231/RDLF003-00341-5000                   
  11026602 09-0140-70-05                              
  80050644 R1273/RDMF003-00341-5000                   
  11000405 R1296/RDLM003-00341-5000                   
  11007668 CPMA-3A1-0101                              
  80000230 99-0430-22-04                              
  80050449 09-0128-00-07                              
  11024463 SBD3A0-300-154                             
  80050309 99-0405-00-03                              
  80001500 09-3412-00-03                              
  999991 BES 18 0-BS-1                              
  80000411 09-3431-00-04                              
  80050362 09-3431-90-04                              
  80000547 99-3376-00-04                              
  80000008 99-3378-00-04                              
  11024270 C12F3B3-500-020                            
  80050191 BNN 530-UB-63                              
  80000687 09-3441-88-05                              
  80050728 R1335/RELF004-00246-5000                   
  80050404 09-0174-90-08                              
  80050710 R1366/REMF004-00246-5000                   
  80050394 09-3403-00-03                              
  148601 BMS CS-M-D12-ID18-01                       
  80000102 79-3406-52-03                              
  80050248 79-3434-26-04                              
  81000204 BNL-5310-120-04-1000                       
  159112 BES 516-300-S166-PU-0                      
  118984 BES 516-3022-G-E4-C-S 4-00 5               
  157078 BES 516-370-G-E4-C-PU-                     
  81000234 BNL 5310-120-04-160                        
  144510 BES 516-3007-E4-C-S4-00 5                  
  119847 BES 516-325-E4-C-PU-08                     
  116784 BLE 6K-PU-1E-S75-C                         
  150996 BES 516-3042-I02-C-PU-02                   
  141975 BES 516-3005-G-E4-C-S 4-00 5               
  144773 BES 516-300-S170-S49                       
  159098 BES 516-300-S202-S49                       
  81000252 BNL 5306-120-04-1200                       
  11005206 GEL2444TN8G3K250-E                         
  181071 BTL5-E10-M1000-K-SR32                      
  170959 BNI PBS-552-000-Z001                       
  138440 BES 08-HW-1                                
  11007089 GEL 2743V300KF03000T                       
  81100858 BTL5-T110-M0125-B-S103                     
  11007589 GEL 208-V-00-1344-B-0-0-1                  
  81101158 BTL5-T110-M0140-B-S103                     
  81101359 BML-M01-I34-A0-M0370-R0000                 
  80050618 GEL 260 VN 000500 A 001                    
  80050558 GEL 260 V 00100 B 031                      
  131675 BTL5-A11-M1350-P-SA167-S32                 
  81100590 BTL5-E10-M0700-K-K15                       
  163304 BTL5-S112-M0150-A-MA284-S147               
  81101427 BTL5-S112-M0150-A-SA284-S147               
  11026829 GEL 2475-V-200-L-K-500-N                   
  118536 BES 516-611-A-1                            
  81101146 BTL5-S112-M1900-P-S32                      
  81100879 BTL5-S172-M1800-P-S32                      
  81101181 BTL5-S177-M1800-P-SA243-S32                
  81101067 BTL5-S105-M1900-P-S32                      
  81100295 BTL5-S112-M1750-P-S32                      
  81101141 BTL5-S114-M1800-P-S32                      
  81101009 BTL5-S114-M1900-P-S32                      
  11003028 GEL 208-VN-00500-B-0-0-1                   
  185803 BTL5-P1-M1760-B-KA10                       
  11004820 GEL 235-SP-16-12-B-E-S-1                   
  146216 BES 516-300-S 166-05                       
  553128 BES 516-300-S 170-05                       
  11003504 BKM 7 - 6204249                            
  80000982 80059
  121106 BOS 36K-PA-1PH-S 4-C                       
  121105 BOS 36K-PA-1QH-S 4-C                       
  131849 BES R01ZC-PAC70B-BP03                      
  124593 BES 516-3005-E2-N-PU-0 35                  
  121893 BKS-S 92-TA1                               
  554321 BES 516-360-A0-C-PU-05                     
  553696 BES 516-326-A0-C-PU-05                     
  123068 BKS-S115-PU-10                             
  110400 BTL5-CONNECTOR-P-S32                       
  552427 BIS F-208                                  
  551445 BIS F-208-01                               
  553093 BES 516-3028-G-E5-Y-S 4                    
  11024349 GG106                                      
  81000137 BNL 5306-120-8-1000                        
  81101058 BTL5-S112-M0175-K-K05                      
  80050977 GEL 247 V 1 GM 175                         
  80051155 GEL 247 X1 G M200-0                        
  137432 BTL5-H114-M0250-B-S94                      
  81101643 BTL5-E10-M0075-B-NEX-S32                   
  11025378 TK94A - 6304249                            
  11004464 GEL 208-VN-00100-B-0-0-3                   
  11007243 GEL 2443KN1G5B050M-E                       
  81101611 BTL5-E10-M0850-H-S32                       
  81101660 BTL5-E10-M0805-H-S32                       
  81101635 BTL5-E10-M1000-H-S32                       
  81101164 BTL5-C10-M0550-B-KA10                      
  81100532 BTL5-T110-M0200-B-S103                     
  81101275 BTL5-E10-M0700-B-KA10                      
  81100982 BTL5-G11-M0870-B-S32                       
  81100983 BTL5-G11-M0950-B-S32                       
  81101302 BTL5-A11-M0825-B-S32                       
  81100446 BTL5-A11-M0950-B-S32                       
  80000882 GEL 208 V 00786 A 001                      
  11028319 GEL 208-VN-01000-B-0-0-1                   
  126701 BTL5-A11-M0800-B-S 32                      
  145350 BTL5-A11-M0900-B-S32                       
  117331 BTL5-A11-M1000-B-S 32                      
  81100117 BTL5-A11-M0915-B-S32                       
  81100210 BTL5-A11-M0850-B-S32                       
  81100807 BTL5-T110-M1100-P-S103                     
  81100814 BTL5-T110-M1200-P-S103                     
  81100701 BTL5-T110-M1250-P-S103                     
  81100964 BTL5-T130-M1100-P-S103                     
  81100779 BTL5-T130-M1400-P-S103                     
  148509 BES 516-3044-G-E4-C-PU-02                  
  144513 BES 516-3005-E4-C-S4-01                    
  145959 BES G04ED-PSC15B-S26G                      
  11000091 BNN-UR-060-160-12                          
  126638 BES R05KB-PSC40B-EV03                      
  138157 BES 516-326-E4-C-S4-00 2                   
  142288 BES 516-3007-G-E4-C-S49-00 5               
  157159 BES 516-325-G-E4-C-S4-00 1                 
  81100816 BTL5-T110-M1300-P-S103                     
  145922 BTL5-T110-M1400-P-S103                     
  81101640 BTL5-S112-M0230-A-SA211-S147               
  121735 BTL5-H112-M1750-P-S 92                     
  80000085 GEL 260 V 00180 A 031                      
  11004835 TC-101-350                                 
  81101191 BTL5-S172-M0225-K-SA243-SR32               
  81101066 BTL5-S172-M0225-K-SR32                     
  81101012 BTL5-S113-M0225-K-SR32                     
  149036 BMS CR-M-D12-IS-04                         
  149035 BMS CR-M-D12-IU-02                         
  80051243 BDG-6360-0-05-100000-65                    
  81101353 BTL5-P1-M1950-B-S32                        
  81101503 BTL5-S172-M0250-A-SA285-KA10               
  81100784 BTL5-P1-M2000-B-S32                        
  81100267 BTL5-E10-M0800-K-SR32                      
  81101138 BTL5-E10-M0850-K-SR32                      
  81101524 BTL5-E10-M0800-K-K02                       
  81101489 BTL5-E10-M0840-H-K05                       
  81101523 BTL5-E10-M0850-H-K05                       
  81101525 BTL5-E10-M1000-K-K02                       
  81101258 BML-M01-I34-A0-M0380-R0000                 
  551512 BES 516-361-B0-C-15                        
  554342 BFO D22-LA-AC-20                           
  161966 BES M08EA-NSC15B-EP02                      
  152056 BES 516-371-EO-C-PU-03                     
  160214 BHS H405D-PSD10-EP02                       
  134269 BMF 305K-PS-W-2-SA3-S4-00 8                
  121317 BIS C-127-05/L                             
  148510 BES 516-3045-G-E4-C-PU-02                  
  149373 BES R05KB-PSC40B-EP00 3-GS04               
  121901 BES 517-139-M4-H                           
  336605 BES 517-223-M3-E                           
  552775 BES 516-300-S 273-S 49                     
  553713 BES 516-3026-B0-C-12                       
  80051163 GEL 247 V1 FM 2000                         
  80000672 GEL247V1FM3000                             
  81100896 BTL5-T110-M0250-B-S103                     
  164197 BTL5-T110-M0225-B-S103                     
  178820 BNI PNT-502-000-Z002                       
  80051231 GEL247V1GM250-0                            
  81101658 BTL5-S112-M0260-A-SA211-S147               
  152170 BIS M-407-039-003-06-S115                  
  185773 BTL5-S113B-M2000-P-S32                     
  80000635 ZAN3 0500 025 0                            
  11005199 GEL 260-MA262                              
  121248 BES 516-346-H2-Y-S 49                      
  154645 BES 516-3005-G-E4-C-S49-01                 
  BES01UY          BES01UY                                    
  180950 BES 516-324-E4-C-S4-00 3                   
  148950 BES Q08ZC-PSC25B-S49G                      
  121905 BES 517-140-M5-H                           
  139337 BOS 2K-PS-RE10-02                          
  523891 BES 516-343-G-E4-X-03                      
  161227 BTL5-S172-M0300-A-MA285-KA10               
  81100960 BTL5-S175-M0300-K-SR32                     
  81101095 BTL5-A11-M0175-K-NEX-K15                   
  81101682 BTL5-C10-M1700-P-SA226-KA02                
  11002370 GEL 293-V-000229-L-0-0-1                   
  163187 BTL5-T110-M0115-A-MA284-S103               
  155573 BTL5-T110-M0115-A-SA284-S103               
  80051289 GEL 260-S-00500-A-0-0-1                    
  11003505 BKM 7 - 6304220                            
  80000700 GEL208VN01000A001                          
  553492 BTA-E10-0200  2000-E                       
  145898 BTL5-T110-M0300-B-S103                     
  81101052 BTL5-S117-M0350-K-SR32                     
  11003460 GEL 207-X-0250-D-0-3-1                     
  81101504 BTL5-S172-M0350-A-SA285-KA10               
  162011 BTL5-S112-M0150-A-SA285-KA02               
  80050880 GEL 207- VN 0025-A001                      
  148775 BSB-49-F01P/8-M02K-KP-10                   
  121316 BIS C-150-11/A                             
  141734 BES 516-420-E4-L-02                        
  153260 BES 516-449-S27-L                          
  140803 BES 517-223-M4-E                           
  152968 BNN TR-050-075-12                          
  551269 BES 516-377-E3-L-S 4-00 5                  
  528571 BES 516-124-A0-C-03                        
  11024044 6204027
  139339 BOS 2K-PS-RE10-00 2-S49                    
  781672 BEN 516-19-10                              
  157193 BEN 516-19-15                              
  81101179 BTL5-E10-M0800-K-K10                       
  81101180 BTL5-E10-M1000-K-K10                       
  154851 BIS Z-EL-001-ETHERNET                      
  81100817 BTL5-P1-M1800-B-S32                        
  81101205 BTL5-P1-M2000-K-SR32                       
  81101101 BTL5-A11-M1025-K-SR32                      
  81101590 BTL5-E10-M0825-B-S32                       
  81101607 BTL5-E10-M0800-A-S32                       
  81101693 BTL5-E10-M0860-B-S32                       
  81101664 BTL5-E10-M1000-B-KA02                      
  81101472 BTL5-T110-M0350-B-S103                     
  157691 BTL5-S172-M0360-A-SA285-KA10               
  81101495 BTL5-S173-M0710-A-KA05                     
  81100663 BTL5-S172-M0650-B-S32                      
  81100536 BTL5-S173-M0570-B-S32                      
  81101339 BTL5-S173-M0700-B-S32                      
  81101236 BTL5-S175-M0600-B-S32                      
  81100494 BTL5-S112-M0550-B-S32                      
  81101145 BTL5-S162-M0400-K-SA243-K05                
  11004340 GEL 2443TN4G5K250                          
  141879 BOS 21-HW-4                                
  119499 RGPT 3005-V1215-PU-05                      
  80002075 BKSS33M-10                                 
  552318 BES 516-378-E4-C-PU-05                     
  553718 BES 515-327-E5-T-S 4                       
  136795 BES Q40KFU-PSC35E-S04G                     
  81200113 BTL5-ASTA-1500-A                           
  120498 BES M08MG1-PSC60F-S49G                     
  145490 BOS 18M-PU-1PD-S 4-C                       
  141824 BOS 5K-PO-RR10-02                          
  81101469 BTL5-T110-M0375-B-S103                     
  81101545 BTL5-T110-M0390-B-S103                     
  145897 BTL5-T110-M0400-B-S103                     
  80001022 80421
  554473 BES 12 0-KB-3                              
  999994 BES 30 0-BS-1                              
  130645 BMF 303-HW-59                              
  130771 BMF 303-HW-61                              
  130853 BMF 303-HW-33                              
  178643 BNI PNT-302-000-Z002                       
  81101106 BTL5-T120-M0400-B-S103                     
  80050555 GEL 208-V-000180-G013                      
  162698 BTL5-S173-M0350-A-MA285-KA10               
  81101162 BTL5-S112-M0300-K-K10                      
  157944 BOD 21M-LA02-S92                           
  150035 BTL5-E10-M2286-P-S32                       
  81100996 BTL5-C10-M0850-B-KA05                      
  81101233 BTL5-E17-M0850-B-S32                       
  81101255 BTL5-E17-M0900-B-S32                       
  81100724 BTL5-T110-M1500-P-S103                     
  81100649 BTL5-T110-M1700-P-S103                     
  81101015 BTL5-E10-M0910-B-S32                       
  81101370 BTL5-E10-M0890-B-S32                       
  80050889 ZAN3 0256 052 0                            
  119501 RGPE 3005-V1215P-PU-05                     
  171200 BTL5-E10-M0800-B-S32                       
  122200 BTL5-E10-M0900-B-S 32                      
  139064 BTL5-E10-M0970-A-S135                      
  120320 BTL5-E10-M1000-B-S 32                      
  80000588 GEL 208 TN 01000 D 001                     
  11024620 GEL 260-V-01000-B-7-1-3                    
  157224 BTL5-E10-M1100-K-SR32                      
  11026448 GEL 207-TN-001250-D-0-0-1                  
  146702 BES Q08ZE-POC20B-BV06                      
  151790 BES M18EI-PSC72B-S04G-S                    
  149835 BES 516-324-E4-C-S49-00 3                  
  153018 BES 516-324-E4-C-S 49-00 2                 
  114915 BES 516-3033-B0-C-PU-05                    
  125961 BIS C-190-11/L                             
  116785 BLE 6K-PU-1E-C-02                          
  128206 BES Q40KFU-PAC25E-S04G                     
  80050746 GEL 209 VN 00360 A 001                     
  171205 BTL5-E10-M0850-B-S32                       
  81101403 BTL5-E10-M1000-K-K15                       
  81100876 BTL5-E10-M0800-K-K15                       
  81101402 BTL5-E10-M0930-K-K15                       
  80000614 80403
  136412 BTL5-Q5651-M0560-P-S140                    
  326188 BNL-TRN-1208-200-B                         
  137405 BTL5-Q5631-M0300-P-S140                    
  11003498 BKM 7 - 6304234                            
  133200 BTM H1-240                                 
  81100061 BTL5-S104-M2000-P-S32                      
  184057 BTL5-S172B-M0725-A-SA211-S32               
  185834 BTL5-S172B-M0525-A-SA211-S32               
  81101602 BTL5-E10-M1115-H-K05                       
  81101692 BTL5-E10-M1010-B-S32                       
  158362 BKS-S252-31-PP-10                          
  80050888 72-6306-01-04                              
  115719 RXD 0801-PU-01                             
  550804 BES 516-114-G-S 4-H                        
  128445 BES M12EE-PSC40B-S04G                      
  554359 BES 30-SM-3                                
  81200110 BIS C-122-04-L-TIR-50                      
  163818 BES 516-324-G-E4-C-S49-00 5                
  182411 BNS 819-D03-R12-62-10                      
  81101271 BTL5-G11-M0145-K-SA227-SR32                
  80050411 GEL 208 VN 01800 B 001                     
  80051202 BKM LIN B - 63 04 229                      
  81100986 BTL5-E10-M1000-B-KA10                      
  81100275 BTL5-E10-M2500-P-S32                       
  81100751 BTL5-T110-M0450-B-S 103                    
  171069 BNS 819-D03-D12-62-10                      
  140740 BOS 18MR-NA-LE10-02                        
  140748 BOS 18MR-NA-LE10-S4                        
  140741 BOS 18MR-PA-LE10-02                        
  140750 BOS 18MR-PA-LE10-S4                        
  81100414 BTL2-GS10-1350-A                           
  81100157 BTL2-GS10-1500-A                           
  81100098 BTL2-GS10-2000-A                           
  159293 BES 516-324-G-E4-C-10                      
  183541 BES M08EG1-PSC40F-S04G                     
  152064 BES 516-371-EO-C-05                        
  152085 BES 516-372-E0-C-05                        
  117022 BEN 516-19-100                             
  80051226 72-6332-30-08                              
  184204 BES M12MF1-PSC10F-S04G                     
  180558 BES 516-211-E5-E-S27                       
  120504 BES M12MC1-PSC10F-S04G                     
  125874 PROX 3D00-PAF700-DA4A1                     
  131488 BTL5-A11-M1100-B-S32                       
  81100549 BTL5-A11-M1200-B-S32                       
  81100451 BTL5-P1-M3000-P-S32                        
  81100923 BTL5-I1-M3000-P-S 32                       
  81101155 BTL5-A11-M1150-B-S32                       
  81100803 BTL5-A11-M1250-B-S32                       
  8316 RFTA 3010-02                               
  153721 BTL5-T110-M1600-P-S103                     
  106043 BEN 516-13-10                              
  145896 BTL5-T110-M0550-B-S103                     
  157225 BTL5-E10-M1200-K-SR32                      
  164939 BTL5-E17-M1100-K-K05                       
  81101134 BTL5-E10-M1025-K-SR32                      
  81100669 BTL5-A11-M1200-K-K15                       
  80051209 RPEA-1803-P-PU 05                          
  554474 BES 12 0-KB-3-F                            
  631618 BES 18 0-KB-2                              
  126279 BMF 303-HW-34                              
  122483 BKV 819-M20/P13                            
  122484 BKV 819-M20/P16                            
  122485 BKV 819-M25/P16                            
  122471 BKV 819-P16/M20                            
  122472 BKV 819-P16/M25                            
  122470 BKV 819-P13/M20                            
  81101266 BTL5-E10-M0400-B-NEX-S32                   
  81101174 BTL5-S174-M0450-K-SR32                     
  11024350 GEL 293-V-001500-L-0-0-3                   
  80050024 80402
  521492 BES 113-370-SA 2-A0-PU-05                  
  552719 BES 516-372-G-E4-C-03                      
  778603 BRGD0-WCD16-EP-P-L-K-SA1-0 5               
  137093 BSW 813-493-X64-WA-06L3                    
  805501 BES 113-370-SA 2-DO-03                     
  778613 BRGD0-WCD16-EP-P-R-K-SA1-0 5               
  143342 BSW 813-493-X64-WA-06L3-551275             
  552546 BES 516-372-G-E5-C-S 49                    
  140222 BOS 18M-PS-1RD-E4-C-03                     
  137170 BSW 813-493-X64-WA-12L3                    
  550472 BES 113-370-SA 2-S 4                       
  527621 BES 516-372-SA 1-03                        
  143254 BSW 816-207-06L3-PA                        
  550503 BES 113-370-SA 5-S 4                       
  164902 BNS 819-B06-R12-61-12-10                   
  111600 BRGD2-WAD24-EP-P-R-K-SA1-01                
  144083 BSW 816-207-09L3-PA                        
  118491 BES 113-907 A                              
  552813 BLS 18K-XX-7P-B0-L-03                      
  783629 BRGD2-WCD08-EP-P-L-K-SA1-00 11             
  144699 BSW 816-207-12L3-PA                        
  113449 BES 516-343-G-E4-C-PU-05                   
  783628 BRGD2-WCD08-EP-P-R-K-SA1-00 11             
  553088 BES 516-3041-I02-C-S 49                    
  783685 BRGD2-WCD08-EP-P-R-K-SA1-01                
  146938 BSW 819-492-12L3                           
  118494 BES 113-918                                
  147886 BNS 819-99-D-11-S80                        
  136958 BSW 819-493-03L3                           
  551648 BES 113-923                                
  182269 BNS 819-X536-D02-L12-100-10-FD             
  783627 BRGD2-WCD12-EP-P-L-K-SA1-00 11             
  136946 BSW 819-493-06K3                           
  551649 BES 113-926                                
  124772 BES 516-3042-I02-C-S 49                    
  552422 BFO 74A-XA-JB-PZK-20-02                    
  112051 BRGD2-WCD12-EP-P-L-K-SA1-01                
  144666 BSW 819-493-06L2                           
  118498 BES 113-FD-1                               
  121260 BES 516-344-SA 1-H2-PU-03                  
  137139 BSW 819-493-06L3                           
  121470 BLS 18M-XX-1P-S 4-L                        
  783686 BRGD2-WCD12-EP-P-R-K-SA1-00 11             
  144697 BSW 819-493-09K3                           
  134091 BNS 819-X538-D02-L12-100-10-FD             
  783495 BRGD2-WCD12-EP-P-R-K-SA1-01                
  149601 BSW 819-493-09L2                           
  552390 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-05                     
  782956 BRGD2-WCD16-EP-P-L-K-SA1-0 5               
  136965 BSW 819-493-09L3                           
  551669 BLS 35K-XX-1H-S 4-L                        
  134087 BNS 819-X538-D06-L12-100-10-FD             
  782957 BRGD2-WCD16-EP-P-R-K-SA1-0 5               
  136974 BSW 819-493-12L3                           
  554475 BES 12 0-KB-3-F-SA 1                       
  152071 BES 516-377-E0-C-PU-10                     
  114085 BRGD2-WFD08-OP-P-R-SA12-K-02               
  137152 BSW 819-493-WA-03L3                        
  705440 Pulsante per bse-44                        
  117288 BAW MKK-050 19-S4                          
  554476 BES 12 0-KB-3-F-SA 2                       
  147187 BFO D10-XA-RB-EAK-10-02                    
  148476 BNS 819-X750-D05-L12-100-10                
  118186 BRGD2-WFD08-OP-P-R-SA14-S                  
  137150 BSW 819-493-WA-06L3                        
  136984 BSW 819-493-WA-09L3                        
  114086 BRGD2-WFD12-OP-P-R-SA12-K-02               
  153748 BSW 819-493-WA-12L2                        
  120399 BOS 18M-PU-1QB-S 4-C                       
  117863 BRGD2-WFD12-OP-P-R-SA14-S                  
  137155 BSW 819-493-WA-12L3                        
  152878 BES 516-377-E3-C-S 4-PU-00 5               
  783258 BRGD3-WED08-EP-P-R-K-SA8-0 3               
  153916 BSW 819-493-WA-20L2                        
  783259 BRGD3-WED12-EP-P-R-K-SA8-0 3               
  143565 BSW 819-493-WF-06L3                        
  112234 BFO D22-LA-AD-EAK-52-02                    
  553740 BLS/BLE 18M-XX/PO-SA 1                     
  144532 BSW 819-493-WF-09L3                        
  110836 BLS/BLE 18M-XX/PO-SA 6                     
  776650 BRGE1-WAA12-OP-P-L-K-02                    
  145609 BSW 819-493-WF-12L3                        
  776660 BRGE1-WAA12-OP-P-R-K-02                    
  141485 BSW 819-493-WG-06K3                        
  155569 BTL5-S172-M0300-A-SA285-KA10               
  781759 BRGE1-WAE08-OP-P-R-K-02                    
  781685 BRGE1-WAE08-OP-P-R-SA12-K-02               
  143810 BSW 819-493-X64-WA-03L3                    
  149019 BES 516-3005-E4-C-PU-0                     
  142732 BFO D22-LAP-KB-EAK-15-02                   
  151011 BLT 31M-001-U-S92                          
  6002 BNN 520-UA-10                              
  135447 BNS 819-D02-D12-100-10-FD-L2               
  783900 BRGE1-WAE10-OP-P-R-SA12-K-02               
  143245 BSW 819-493-X64-WA-06L3                    
  152073 BES 516-324-E0-C-PU-10                     
  147348 BNS 819-D02-D12-100-10-FDS80R              
  778755 BRGE1-WAE12-OP-P-L-K-02                    
  144665 BSW 819-493-X64-WA-09L3                    
  149411 BMS AD-M-002-D12/D18                       
  116514 BNN 520-UA-4                               
  778801 BRGE1-WAE12-OP-P-R-K-02                    
  149117 BSW 819-493-X64-WA-12L3                    
  149188 BES 516-347-MO-C-S 4-00 5                  
  149836 BES 516-377-G-E4-C-S49-00 3                
  6007 BNN 520-UB-100                             
  124366 BNS 819-B02-D08-40-10                      
  781686 BRGE1-WAE12-OP-P-R-SA12-K-02               
  136986 BSW 819-494-03L3                           
  182142 BNS 813-B05-L12-61-A-55-0980               
  516601 BES 516-347-SA 2-03                        
  118111 BFO D22-XA-AF-EAK-35-01                    
  147923 BNS 819-B02-D08-40-10-S80R                 
  136981 BSW 819-494-06L3                           
  81000301 BNL 5307-120-04-1600                       
  516602 BES 516-347-SA 2-05                        
  11002009 BMC 8-K                                    
  136971 BSW 819-494-09L3                           
  144514 BES 516-3005-E4-C-S49-00 3                 
  6008 BNN 520-UB-120                             
  122428 BOS 18MR-PS-1OD-E 5-C-S4                   
  779994 BRGE1-WAE180-00-P-R-S                      
  143830 BSW 819-494-12L3                           
  152862 BES G08EE-PSC20B-BV02                      
  125270 BFO D22-XA-MB-PAK-10-02                    
  113686 BOD 26K-LA01-C-06                          
  514821 BES 516-3005-FO-N-03                       
  185006 BES 516-324-E3-C-S4-00 3                   
  115639 BOD 26K-LA01-S4-C                          
  774209 BRGE1-WAE256-00-P-R-K-00 5                 
  774202 BRGE1-WAE256-00-P-R-K-05                   
  553435 BES 516-3005-FO-X-PU-05                    
  777867 BRGE1-WAE256-00-P-R-S                      
  906078 BNN 520-UB-140                             
  135068 BNS 813-D04-K12-62-12-04                   
  133320 BOD 26K-LB04-S115-C                        
  777892 BRGE1-WAE72-00-P-R-KA-05                   
  182394 BNS 819-X538-D06-L12-100-10-FD             
  552440 BES 516-349-E4-C-PU-05                     
  152044 BES 516-378-EO-C-03                        
  164924 BNS 819-D02-E12-100-10-FD                  
  779067 BRGE1-WAE72-00-P-R-S                       
  141973 BES 516-3005-G-E4-C-S 4-00 2               
  529642 BES 516-350-E4-C-05                        
  149830 BES 516-378-G-E4-C-02                      
  151385 BKS-S 74-3-PU-10                           
  778554 BRGE1-WBA24-EP-P-R-K-02 5                  
  113602 BTA-A11-0020  0199-E                       
  151196 BES 516-324-E4-C-01                        
  122700 BRGE1-WBE10-OP-P-R-K-02                    
  553019 BTA-A11-0200  2000-E                       
  111530 BES 18 0-KB-3-F-SA 1                       
  113612 BIS C-603-025-650-03-ST1                   
  128431 BNS 819-D02-L12-100-10                     
  778753 BRGE1-WBE12-OP-P-R-K-02                    
  111529 BES 18 0-KB-3-F-SA 2                       
  6004 BNN 520-UB-25                              
  775570 BRGE1-WBE16-OP-P-L-K-02                    
  142057 BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 2               
  554501 BES 516-378-S 49-C                         
  775560 BRGE1-WBE16-OP-P-R-K-02                    
  152573 BNS 813-D04-R12-100-1001FDS90R             
  114400 BRGE1-WBE16-OP-P-R-S                       
  527042 BES 516-355-E4-Y-05                        
  777897 BRGE1-WCC180-00-P-R-K-02                   
  119774 BCS 030-NS-1-C-03                          
  124726 BES 516-3005-SA 3-E5-C-S 49                
  527052 BES 516-355-E4-Y-PU-05                     
  782673 BRGE1-WCC180-00-P-R-SR                     
  142169 BES 516-3006-E4-C-PU-01                    
  554057 BES 516-355-G-E4-Y-03                      
  123398 BIS C-60R-001-08P-PU-20                    
  6005 BNN 520-UB-40                              
  157851 BNS 819-D02-R12-100-55-1152                
  118553 BPC AX3600-E1-24P-00-E                     
  777431 BRGE1-WDE12-OP-P-L-K-02                    
  552376 BES 516-355-G-E4-Y-PU-03                   
  125969 BOD 66M-LB04-S92-C                         
  779148 BRGE1-WDE12-OP-P-R-K-02                    
  8804 BES IKU-010 23-G-S4                        
  779151 BRGE1-WEA10-EP-P-R-K-05                    
  190095 BTA-A11-xxxx-E-SA 6                        
  552452 BES 516-355-G-E5-Y-S 49                    
  773189 BRGE1-WEA12-EP-P-L-K-00 5                  
  190005 BTA-A11-xxxx-E-SA 8                        
  514831 BES 516-3007-E2-N-03                       
  773182 BRGE1-WEA12-EP-P-L-K-05                    
  190006 BTA-A11-xxxx-E-SA 9                        
  6617 BG 502-00-40/2 1                           
  774839 BRGE1-WEA12-EP-P-R-K-00 5                  
  190002 BTA-A11-xxxx-E-SA12                        
  6618 BG 502-00-40/3 1                           
  774832 BRGE1-WEA12-EP-P-R-K-05                    
  190003 BTA-A11-xxxx-E-SA13                        
  149845 BES 516-383-E4-C-PU-05                     
  6619 BG 502-00-40/4 1                           
  6006 BNN 520-UB-63                              
  128933 BNS 819-D03-D12-100-10                     
  778602 BRGE1-WEE12-OP-P-R-K-02                    
  190094 BTA-A11-xxxx-E-SA18                        
  144509 BES 516-3007-E4-C-S 49-00 2                
  783296 BRGE1-WFE08-EP-P-R-K-02                    
  190004 BTA-A11-xxxx-E-SA19                        
  6620 BG 502-00-40/5 1                           
  161028 BNS 819-B02-K08-40-11                      
  11000022 BNS 819-D03-D12-100-10-FD-L3               
  783297 BRGE1-WFE10-EP-P-R-K-02                    
  190051 BTA-A11-xxxx-E-SA22                        
  512791 BCS 034-WS-5-L-03                          
  153020 BES 516-324-EO-C-S49-00 2                  
  783298 BRGE1-WFE12-EP-P-R-K-02                    
  190010 BTA-C10-xxxx-E                             
  781390 BRGE1-WHE10-00-P-R-K-02                    
  190011 BTA-C17-xxxx-E                             
  6635 BG 502-00-43/3 4 1                         
  781389 BRGE1-WHE12-00-P-R-K-02                    
  182479 BNS 819-X622-D03-R12-100-10                
  142062 BES 516-3007-G-E4-C-S 4-00 2               
  529881 BES 516-324-EO-N-03                        
  777883 BRGE1-WO12OP-P-R-K-01 5                    
  142063 BES 516-3007-G-E4-C-S 4-00 5               
  114092 BG GV 1 3 1                                
  135565 BMF 21K-PS-C-2-S49                         
  159913 BNS 819-B02-K12-61-12-10                   
  777774 BRGE1-WO12-OP-P-R-K-02                     
  554430 BTA-E10-0020  0199-E                       
  141974 BES 516-3007-G-E4-C-S49-00 2               
  780625 BG GV 1 1 5                                
  778636 BRGE1-WO16-OP-P-L-K-02                     
  115491 BTA-E10-0100-E-SA26                        
  164858 BNS 813-B02-D12-61-A-12-02                 
  6613 502-00-24                                  
  140061 BES M05ED-PSC50F-EP05                      
  8773 BG GV 1 10                                 
  778803 BRGE1-WCE16-OP-P-R-K-02                    
  119832 BTA-E10-0110-E-SA31                        
  6614 502-00-34                                  
  142066 BES 516-3007-G-E4-C-S49-01 57              
  180124 BES 516-324-G-E4-C-03                      
  530312 BES 516-384-E4-C-PU-05                     
  779817 BG GV 1 2                                  
  776109 BRGE1-WRA8-EP-P-L-K-05                     
  120007 BTA-E10-0110-E-SA36                        
  6590 502-00-46                                  
  8874 BG GV 1 3                                  
  552903 BTA-E10-0150-E-SA 7                        
  6592 502-00-47                                  
  780062 BG GV 10 1                                 
  775152 BRGE1-WRA8-EP-P-R-K-05                     
  115931 BTA-E10-0150-E-SA27                        
  6591 502-00-48                                  
  133731 BES 516-3008-E4-C-PU-05                    
  113480 BG GV 100 1                                
  778768 BRGA3-WAA16-OP-G-R-K-02                    
  774870 BRGE1-WSA12-EP-P-R-K-02                    
  123160 BTA-E10-0166-E-SA43                        
  6594 502-00-65                                  
  780958 BG GV 12 1                                 
  779971 BRGE1-WSE08-00-P-L-K-02                    
  119837 BTA-E10-0175-E-SA32                        
  6597 502-00-67                                  
  132504 BES 516-3008-E5-C-S49                      
  122206 BG GV 120 1                                
  777632 BRGA3-WAA32-EP-G-R-S                       
  779705 BRGE1-WSE08-00-P-R-K-02                    
  120008 BTA-E10-0175-E-SA37                        
  772373 502-00-72 KUPPLUNG                         
  111560 BG GV 15 1                                 
  779972 BRGE1-WSE10-00-P-L-K-02                    
  120009 BTA-E10-0175-E-SA38                        
  80002098 504295
  141944 BES 516-3008-G-E5-C-S 49                   
  113396 BG GV 150 1                                
  778471 BRGA3-WAE16-00-G-R-K-02                    
  779656 BRGE1-WSE10-00-P-R-K-02                    
  120010 BTA-E10-0175-E-SA39                        
  124729 BES 516-3009-SA 2-MO-C-05                  
  782531 BG GV 154 1                                
  779970 BRGE1-WSE12-00-P-L-K-02                    
  120623 BES 516-356-SA 24-S 4-C                    
  120922 BES 516-4                                  
  8660 BG GV 16 1                                 
  128932 BNS 819-D03-L12-100-10                     
  776046 BRGA3-WBA128-00-G-R-S                      
  779706 BRGE1-WSE12-00-P-R-K-02                    
  80050546 6110-1-1030-W201-2500-65                   
  551872 BES 515-114-S 4-C                          
  147168 BES M08EC-NSC15B-S49G                      
  8666 BG GV 160 1                                
  774214 BRGE1-WZA9-OP-P-L-S                        
  117789 BTA-E10-0250-E-SA30                        
  140438 BES 516-356-SA14                           
  8667 BG GV 180 1                                
  775948 BRGA3-WBA96-EP-G-R-S                       
  119838 BTA-E10-0300-E-SA33                        
  780082 BG GV 200 1                                
  128794 BNS 819-D03-R12-100-10                     
  775612 BRGA3-WBC360-00-G-R-K-05                   
  119839 BTA-E10-0300-E-SA34                        
  553678 BDD-CC 08-1-P                              
  115200 BG GV 220 1                                
  774422 BRGA3-WCC180-00-G-R-S                      
  120011 BTA-E10-0300-E-SA40                        
  554012 BES 515-325-B0-C-PU-10                     
  554309 BES 516-300-S 135-D-PU-08                  
  553858 BES 516-357-B0-C-06                        
  782685 BG GV 248 1                                
  775713 BRGA3-WDA180-00-G-L-K-10                   
  121225 BTA-E10-0300-E-SA41                        
  121971 BES 516-300-S 135-D-PU-20                  
  8665 BG GV 25 1                                 
  774446 BRGA3-WDA180-00-G-L-S                      
  80002138 6310-3-1030-W20-12500                      
  521522 BES 516-324-SA 17-05                       
  121192 BG GV 26 1                                 
  113252 BES 515-325-SA 61-S 4-T                    
  527141 BES 516-324-SA 26-03                       
  776063 BG GV 3 1                                  
  131081 BNS 813-D06-R12-100-22-06-FC               
  775742 BRGA3-WDA180-00-G-R-K-05                   
  190014 BTA-E10-xxxx-E                             
  80050181 6360-2-05-2500-67                          
  80050179 BDG 600921030W120010065                    
  552939 BES 516-324-SA 26-05                       
  140793 BES Q40KEU-USU25F-S27G                     
  126530 BG GV 300 1                                
  127905 BMF 303K-PS-C-2-SA 2-S49-00 2              
  775743 BRGA3-WDA180-00-G-R-K-10                   
  190016 BTA-E10-xxxx-E-SA 8                        
  80050128 6360-2-05-W31-2500-65                      
  117860 BES 516-324-SA 26-10                       
  782919 BG GV 40 25 1                              
  513981 BKS-S 9-1-03                               
  774421 BRGA3-WDA180-00-G-R-S                      
  190015 BTA-E10-xxxx-E-SA19                        
  80002047 636025S05280065                            
  782901 BG GV 40 1                                 
  126897 BMF 303K-PS-C-2-SA2-S49-00 8               
  775600 BRGA3-WEA12-EP-G-L-K-02                    
  554180 BTA-E17-0020  0199-E                       
  80050552 6360-3-05-1000-65                          
  553947 BES 516-357-E5-Y-S 4                       
  119830 BG GV 400 1                                
  550703 BIS F-305-05                               
  129821 BNS 819-D04-D12-100-10                     
  775602 BRGA3-WEA12-EP-G-L-K-05                    
  118950 BTA-E17-0200  2000-E                       
  80050345 6360-5S-05-5000-65                         
  113257 BES 515-326-SA46-S4-T                      
  779818 BG GV 45 1                                 
  775683 BRGA3-WEA12-EP-G-R-K-00 5                  
  190017 BTA-E17-xxxx-E                             
  80050099 6360-6S-05-U80-2048-65                     
  780283 BG GV 455 1                                
  775682 BRGA3-WEA12-EP-G-R-K-05                    
  190019 BTA-E17-xxxx-E-SA 3                        
  80002141 63606S05U80250065                          
  122614 BES 515-327-B0-C-PU-15                     
  776064 BG GV 5 1                                  
  124377 BNS 819-B03-D08-40-10                      
  190018 BTA-E17-xxxx-E-SA16                        
  80050245 6360-78-3-05-1080-65                       
  80050025 BDG 6310-1-05-U46-1800-65                  
  510780 BES 516-324-SA 8-02                        
  8851 BG GV 504 1                                
  122545 BRGA3-WGA480-00-G-L-SA10-K05               
  190020 BTA-E20-xxxx-E                             
  510782 BES 516-324-SA 8-05                        
  123580 BG GV 527 1                                
  778007 BRGA3-WGA480-00-G-R-SA10-K05               
  190053 BTA-E20-xxxx-E-SA19                        
  500462 6KTMU M12X1 -MS                            
  144117 BES 516-324-SA26-02                        
  150802 BES Q40KFU-PAC40E-S04G                     
  780013 BG GV 54 1                                 
  147842 BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90R             
  782852 BRGA3-WGA480-00-G-R-SA13-K1 5              
  190021 BTA-E27-xxxx-E                             
  551865 BES 516-359-E4-Y-05                        
  551506 BES 516-541-S 4-H                          
  118749 BG GV 560 1                                
  775620 BRGA3-WGA84-00-G-R-KA-02                   
  110670 BES 516-324-SA41-EO-C-S 49-02              
  551661 BES 516-359-E4-Y-PU-05                     
  775464 BG GV 6 1                                  
  775923 BRGA3-WGA84-00-G-R-SA3-KA0 8               
  190023 BTA-G11-xxxx-E                             
  500252 6KTMU M30X1 5-MS                           
  153765 BES 516-324-SA44-C-02                      
  118644 BG GV 60 1                                 
  775920 BRGA3-WGA84-00-G-R-SA3-KA02                
  190022 BTA-G11-xxxx-E-SA 6                        
  707505 707 505                                    
  149748 BES 516-324-SA44-C-03                      
  552370 BES 516-359-G-E4-Y-03                      
  775465 BG GV 7 1                                  
  190024 BTA-G11-xxxx-E-SA 8                        
  151388 BES 516-324-SA45-E4-C-PU-03                
  552441 BES 516-359-G-E5-Y-S 49                    
  121587 BG GV 740 1                                
  116770 BOS 26K-NA-1HC-S 4-C                       
  778758 BRGA3-WRA008-EP-G-L-K-05                   
  190026 BTA-G21-xxxx-E                             
  775466 BG GV 8 1                                  
  116769 BOS 26K-NA-1IE-S 4-C                       
  775652 BRGA3-WRA008-EP-G-R-K-05                   
  190025 BTA-G21-xxxx-E-SA 6                        
  156539 BES 516-324-SA57-E5-D-S49                  
  150799 BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011                 
  8807 BG GV 80 1                                 
  775756 BRGA3-WSA12-EP-G-R-S                       
  190052 BTA-G21-xxxx-E-SA 8                        
  122759 BG GV1000 1                                
  706224 SPANNPRATZENSATZ BRG A-E                   
  150024 BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011                 
  129438 BG GV1400 1                                
  121231 BG GV1800 1                                
  149844 BNS 813-FD-60-186-S80R                     
  553655 BES 516-325-B0-C-07                        
  115201 BG GV2414 1                                
  554009 BES 515-360-B0-C-PU-10                     
  121230 BG GV3509 1                                
  772360 BRGB0-IBB09-00-P-R-K-02                    
  11024278 BDG 6360-2-05-W031-3600-65                 
  155363 BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U                    
  130596 BNS 819-D04-E12-100-10                     
  783383 BRGB0-WAB06-00-P-L-KA02                    
  553741 BES 515-360-S 4-C                          
  145943 BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11                 
  81000242 BNR 5406-120-04-1000                       
  779284 BRGB0-WAB10-EP-P-L-K-05                    
  133132 BTL-P-1028-15R                             
  129962 BES M18EG1-POC50S-S04G-S                   
  151333 BKS-S137-17-PU-05                          
  775269 BRGB0-WAB10-EP-P-R-K-00 5                  
  553652 BES 516-325-B0-C-PU-07                     
  145942 BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11                 
  774343 BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-00 11                 
  707579 STOESSELEINHEIT KPL  R06                   
  550811 BES 516-100-S 32                           
  3 BNS 510-160-W                              
  154657 BNS 819-D04-E12-100-10-S90L                
  780027 BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-00 5                  
  706847 STOESSELEINHEIT KPL  R10 819               

   

  Balluff Vietnam | ANS Vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    0938214498 / 0916904114

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói