Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  canh.ans@ansvietnam.com
  0938.214.498
   
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 5
   • Khách Khách 5
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1410924

  Price list

  Cảm biến quang Balluff, cảm biến từ Balluff, Cảm biến tiệm cận Balluff, Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến vị trí Balluff, Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến tầm nhìn Balluff,Cảm biến từ cylinder Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, Balluff Vietnam 

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng Balluff sau:

   

  Code                                         Model

  81200092 BTL5-ASTA-0200-A                           
  129979 BOS 18KF-NA-1HA-C-02                       
  129981 BOS 18KF-NA-1HA-S4-C                       
  553402 BES 515-325-E5-T-S 4                       
  179838 BES 516-324-G-E5-C-S49                     
  130904 BES R04KC-POC15B-S49-00 13                 
  166716 BPI 4M4A5P-2K-00-KPXB0-050                 
  131007 BKS-S139-PU-05                             
  130928 BES R04KC-POC15B-EP00 2-GS26               
  551659 BLE 18M-PS-1P-E4-C-03                      
  135981 BES R03KC-PSC30B-EP05                      
  551471 BES 516-396-E0-C-PU-03                     
  140715 BKS-S138-PU-05                             
  11000385 mic 600/IU/TC                              
  147786 BTL5-D112-M0250-P-S93                      
  147605 BTL5-D112-M0300-P-S93                      
  117298 BTL5-A11-M0050-B-S32                       
  117321 BTL5-A11-M0100-B-S32                       
  81101454 BTL5-G11-M0100-B-KA05                      
  81101532 BTL5-H111-M0300-P-S94                      
  148571 BTL5-H112-M0300-P-S94                      
  81100939 BTL5-A11-M0075-B-S32                       
  81101103 BTL5-A11-M0080-B-S32                       
  81100179 BTL5-S104-M0750-P-S32                      
  81101222 BTL5-G11-M0025-B-S32                       
  81101296 BTL5-H110-M0300-P-S94                      
  81101340 BTL5-H110-M0350-P-S94                      
  81100845 BTL5-S114-M0750-P-S32                      
  138817 BIS L-400-035-001-02-S115                  
  155164 BIS L-400-043-001-02-S115                  
  80050969 mic-601/IU/HV/M30                          
  159645 BTL5-S177-M1000-P-S32                      
  11005211 GEL2442KM1G3K250-E                         
  81100785 BTL5-P1-M0900-B-S32                        
  11027397 GEL 2443KM1G3K250-E                        
  8589 BOS R-10                                   
  81101357 BTL5-G11-M0145-K-K05                       
  125813 BOS 26K-NA-1LHC-S4-C                       
  81101054 BTL5-A11-M0120-K-SR32                      
  81100902 BTL5-A11-M0150-K-SR32                      
  81200093 BTL5-ASTA-0250-A                           
  152002 BES 516-371-E5-C-S 49                      
  113720 BES 516-113-B0-C-05                        
  113717 BES 516-131-B0-C-05                        
  147038 BLS 12M-XX-1RD-B0-L-03                     
  551875 BES 515-123-S 4-C                          
  157158 BES 516-325-G-E4-C-S4-00 5                 
  552342 BES 516-325-G-E4-Y-S 4-00 5                
  11027242 CSPC3A2-500-390                            
  553853 BES 516-329-B0-C-PU-05                     
  144385 BOS 12M-PS-1YA-B0-C-03                     
  8783 BLE 15K-S-F5-02                            
  81200094 BTL5-ASTA-0300-A                           
  142025 BES M18ME1-GNX80B-SO4G-EEX                 
  133620 BES M12MF1-PSC30A-S04G-W                   
  152033 BES 516-384-E0-C-03                        
  155534 BES Q40KFU-PAC15A-S04G                     
  155533 BES Q40KFU-PSC15A-S04G                     
  133613 BES M12ML-PSC30A-S04G-W                    
  133616 BES M12ML-PSC80E-S04G-W                    
  149180 BKS-S 19-3-SP1-10                          
  81200095 BTL5-ASTA-0350-A                           
  553667 BES 516-3019-B0-C-05                       
  133493 BTL5-F-2814-1S-SA2                         
  128502 BES 516-356-S 4-CW                         
  115629 BOS 6-HW-1                                 
  81101292 BML-M01-I34-A0-M0256-R0001                 
  143759 BNS 819-D10-D16-62-10                      
  80050802 ZAN3 0360 045 0                            
  11003487 ZAN3 0360 050 0                            
  80050663 ZAN3 0360 060 0                            
  80050666 ZAN3 0360 063 0                            
  11005152 GEL 2443KN1G3K150-E                        
  11023759 GEL 2443KNRG3K150-E                        
  11027312 GEL 2443KNRG5K150-E                        
  11028103 GEL 2442KN1R5K150-E                        
  117322 BTL5-A11-M0125-B-S32                       
  81101502 BTL5-A11-M0140-B-S32                       
  117323 BTL5-A11-M0150-B-S32                       
  81101547 BTL5-G11-M0135-B-KA05                      
  139588 BTL5-H112-M0500-P-S94                      
  81101515 BTL5-H120-M0500-P-S94                      
  81101037 BTL5-A11-M0130-B-S32                       
  81101189 BTL5-H110-M0450-P-S94                      
  81100740 BTL5-H112-M0450-P-S94                      
  141390 BFS 27K-NS-L01-S115                        
  141392 BFS 27K-PS-L01-S115                        
  131521 BTL5-E10-M1500-P-S 32                      
  113388 BTL5-P1-M2000-P-S 32                       
  11004954 GEL 2444TN1G3K600-E                        
  81101389 BTL5-C10-M1500-P-S32                       
  11003968 GEL 2442KN1R5K030-E                        
  81100416 BTL5-A11-M0100-K-K10                       
  81101441 BTL5-S172B-M1000-P-S32                     
  81100386 BTL5-S172-M0900-P-S32                      
  154723 BTL5-S114-M1000-P-S 32                     
  81101372 BTL5-S172B-M0850-P-S32                     
  81100988 BTL5-S172-M0800-P-S32                      
  81100659 BTL5-S172-M0850-P-S32                      
  81100336 BTL5-S172-M0950-P-S32                      
  81100309 BTL5-S172-M1000-P-S32                      
  81100837 BTL5-S173-M0900-P-S32                      
  81100967 BTL5-S173-M0950-P-S32                      
  81100880 BTL5-S173-M1000-P-S32                      
  81100575 BTL5-S175-M0900-P-S 32                     
  81100887 BTL5-S175-M1000-P-S32                      
  81101237 BTL5-S177-M0850-P-SA243-S32                
  81100646 BTL5-S101-M0850-P-S32                      
  81100944 BTL5-S107-M0800-P-S32                      
  81100152 BTL5-S112-M0900-P-S32                      
  81100703 BTL5-S112-M0950-P-S32                      
  81101156 BTL5-S115-M0850-P-S32                      
  180980 BGL 30C-005-S4                             
  152042 BES 516-324-G-E0-C-PU-03                   
  552951 BES 516-326-G-E4-Y-PU-05                   
  553917 BES 516-327-B0-C-PU-05                     
  160967 BES M08EE-NSC15B-S49G-003                  
  114261 BES 516-345-M0-C-03                        
  490048 PROX 3D11-PAF7R0-BA1A1                     
  11024038 6204279
  11024036 6204284
  124595 BES 516-3042-I02-C-PU-05                   
  81200096 BTL5-ASTA-0400-A                           
  152263 BES G08EG-PSC15B-BV05                      
  149022 BES 516-3006-G-E4-C-PU-02                  
  149007 BES 516-3007-G-E4-C-PU-02                  
  80002174 BKSS33M-05                                 
  149863 BES 516-324-E4-C-S 4-00 5                  
  121589 BIS C-100-05/A                             
  117882 BES 516-370-E4-C-05                        
  152009 BES 516-343-G-E5-C-S 49                    
  552233 BES 516-327-E4-Y-PU-05                     
  148102 BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00 3                
  147165 BES 516-371-G-S 49-C                       
  163822 BES 516-377-G-E5-C-S 49                    
  81200112 BTL5-ASTA-0450-A                           
  180137 BES M08EE-PSC20B-S49G                      
  143077 BES Q08ZE-POC20B-S49G                      
  552451 BES 516-326-G-E5-Y-S 49                    
  146447 BTL5-D114-M0500-P-S93                      
  137341 BTL5-A11-M0175-K-SR32                      
  139302 BTL5-A11-M0200-K-SR32                      
  80050281 ZAN3 0512 025 0                            
  164936 BTL5-E17-M0200-K-K02                       
  636982 6KTMU M18X1 -1 4301                        
  81101056 BTL5-A11-M0050-B-KA10                      
  81101161 BTL5-G11-M0050-B-KA10                      
  81101081 BTL5-C10-M0850-P-SA226-KA02                
  119811 BTL5-A11-M0500-B-SA56-S32                  
  11005552 GEL 2443KN1G3K250-E                        
  11007371 GEL 2443KN1G5K250-E                        
  117386 BTL5-A11-M0575-P-SA167-S32                 
  11024654 GEL 2443KMRG3K250-E                        
  11024518 GEL 2443KNRG3K250-E                        
  11024576 GEL 2443KNRG5K250-E                        
  11027227 GEL 2442KN1R5K250-E                        
  81101176 BML-M01-I34-A3-M0261-R0000                 
  182792 BTL5-A11-M0250-K-SR32                      
  11004487 GEL 2442KN1G5K600-E                        
  11002997 mic 35/DIU/TC                              
  113297 BTL5-A11-M1750-P-S 32                      
  81101438 BTL5-S172-M1300-P-S32                      
  117389 BTL5-A11-M0625-P-SA167-S32                 
  80050360 ZAN3 0360 070 0                            
  11002460 ZAN5 0250 080 0                            
  147170 BES 516-378-G-E5-C-S 49                    
  149865 BES 516-324-G-E4-C-S49-00 3                
  552373 BES 516-327-G-E4-Y-03                      
  81200097 BTL5-ASTA-0500-A                           
  553711 BES 516-3026-B0-C-03                       
  130001 BLE 18KW-NA-1PP-C-02                       
  707578 STOESSELEINHEIT KPL  D06                   
  158050 BFO D13-XA-JB-EAK-20-02                    
  113444 BES 516-324-G-E5-D-S 4                     
  780053 BTL2-S-3212-4 Z                            
  141388 BES 516-3007-G-E4-C-PU-05                  
  135618 BMF 08M-PS-C-2-KPU-05                      
  129742 BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S 4                    
  528632 BES 516-347-M0-C-05                        
  81200098 BTL5-ASTA-0600-A                           
  141948 BES 516-3023-G-E4-C-PU-05                  
  139247 BTL5-A11-M0175-B-KA05                      
  120322 BTL5-A11-M0175-B-S32                       
  117324 BTL5-A11-M0200-B-S32                       
  164932 BTL5-E17-M0100-K-K02                       
  137386 BTL5-E10-M0100-K-SR32                      
  139294 BTL5-E17-M0100-K-SR32                      
  117305 BTL5-E10-M0075-B-KA05                      
  11001435 ZAN5 0250 060 0                            
  80050582 ZAN5 0250 085 0                            
  80051257 DBK-4/CD/O/M18E S                          
  7757 RFK 3101                                   
  777181 BMF 21-HW-11                               
  11023817 GEL 2442KZ1G5K150-E                        
  11023699 GEL 2443KN1R3K150-E                        
  81101219 BTL5-A11-M0235-K-SR 32                     
  11000095 GEL BL 1109                                
  81100958 BTL5-A11-M0125-B-KA10                      
  139287 BTL5-G11-M0200-B-S32                       
  120326 BTL5-A11-M0300-B-KA05                      
  81101297 BTL5-S172-M0100-K-K10                      
  11023961 CRM 130/IU/TC/E                            
  147456 BDG-8720-2-10-30-W148-1000-54              
  81100554 BTL5-E10-M0090-K-SR32                      
  139297 BTL5-E17-M0075-K-SR32                      
  81101470 BTL5-E10-M0100-K-K02                       
  114013 BMF 305-HW-21                              
  80050682 R1329/RELF003-00245-3000                   
  80050714 R1360/REMF003-00245-3000                   
  80050816 R1391/REQF003-00245-3000                   
  11007409 99-0975-100-03                             
  80050468 BKS-B 19-1-03                              
  80050477 BKS-B 20-1-03                              
  80050845 R1224/RDLF005-00201-3000                   
  11001395 R1266/RDMF005-00201-3000                   
  165072 BCC M323-0000-10-001-PX0334-020            
  11001075 09-0097-00-05                              
  80050908 09-0318-00-05                              
  11024257 C12F4A2-300-122                            
  11024057 C12M4A2-500-222                            
  11023563 99-9213-00-05                              
  11025367 99-2022-02-06                              
  80050861 R1210/RDLF005-00221-3000                   
  80051187 R1255/RDMF005-00221-3000                   
  80000232 08-1202-000-000                            
  80050082 09-0098-00-05                              
  11024241 C12F4B2-300-122                            
  81101653 BML-M02-I45-A0-M0010-R0000                 
  80000755 09-0309-00-04                              
  80050623 R1230/RDLF003-00341-3000                   
  80050643 R1272/RDMF003-00341-3000                   
  80050204 09-0112-90-04                              
  80050814 09-0305-09-03                              
  11024494 09-0108-90-03                              
  11024536 09-1581-00-07                              
  11023997 C12F5B2-500-014                            
  11000069 R1701/RDMFA05-00301-3000                   
  80050071 09-0313-00-05                              
  11003495 09-0321-02-06                              
  80050557 09-0115-00-05                              
  80050729 R1334/RELF004-00246-3000                   
  80050711 R1365/REMF004-00246-3000                   
  80050081 09-0310-00-04                              
  80050615 R1041/RDLF003-00301-5000                   
  80050638 R1046/RDMF003-00301-5000                   
  80051107 99-3402-00-03                              
  80050629 R1201/RDLF003-00321-5000                   
  80050649 R1248/RDMF003-00321-5000                   
  80000616 99-0618-00-06                              
  165033 BCC M313-0000-20-001-PX0334-020            
  11007447 09-0305-92-03                              
  80000075 09-0314-00-05                              
  11027199 99-2022-09-06                              
  80050535 09-0097-20-05                              
  80050536 09-0098-20-05                              
  80050529 09-0111-00-04                              
  80050911 09-0408-00-03                              
  11024154 C12F5A2-500-214                            
  1.10038E+15 C12F5B2-500-214                            
  80050687 R1320/RELF003-00205-5000                   
  80050719 R1349/REMF003-00205-5000                   
  11024495 09-0116-90-05                              
  80000579 09-0321-00-06                              
  80050625 R1079/RDLF004-00342-3000                   
  11002327 09-9789-71-05                              
  123792 BTL6-A-MF01-A-50                           
  80050645 R1277/RDMF004-00342-3000                   
  80050499 BKS-B 19-3-03                              
  80050497 BKS-B 20-3-03                              
  80000757 99-0430-14-04                              
  80001018 99-0430-24-04                              
  11025366 09-0473-00-08                              
  80050725 R1073/REMF003-00225-5000                   
  80050693 R1312/RELF003-00225-5000                   
  80050777 R1098                                      
  80050115 09-0006-00-03                              
  11007364 99-0976-100-03                             
  11004929 09-0211-00-04                              
  80000028 09-0328-00-07                              
  165115 BCC M323-0000-10-001-VX8334-050            
  165115 BCC M323-0000-10-001-VX8334-050            
  80050467 BKS-B 19-1/2-PU-03                         
  80050877 09-0314-92-05                              
  80050296 09-0322-00-06                              
  80000209 09-0215-00-07                              
  81200099 BTL5-ASTA-0700-A                           
  81200100 BTL5-ASTA-0800-A                           
  780050 BES 517-108-ERSATZ                         
  780051 BES 517-110-ERSATZ                         
  553981 BES 516-372-E0-C-PU-05                     
  116272 BES M12EG-PSC70F-S04G                      
  141389 BES 516-3005-G-E4-C-PU-05                  
  141946 BES 516-3006-G-E4-C-PU-05                  
  141945 BES 516-3022-G-E4-C-PU-05                  
  554216 BES 516-105-S 4-C                          
  11005283 BKM 7 - 6204276                            
  8525 BOS 15K-R-C50-P-S75                        
  8531 BOS 15K-S-C50-P-S75                        
  115197 BES 516-113-B0-C-PU-03                     
  706846 STOESSELEINHEIT KPL  D10 819               
  149021 BES 516-3022-G-E4-C-PU-02                  
  153666 BES 516-3026-E4-Y-02                       
  117830 BES 516-3019-E4-C-PU-05                    
  181945 BMF 10E-PS-D-2-SA 1-S49                    
  164771 BNN UR-030-125-12                          
  140225 BOS 18M-PO-1RD-E5-C-S 4                    
  112026 BES 516-324-G-E5-C-S 4                     
  181094 BES M08EE-PSC20B-S04G                      
  552604 BES 516-326-S 4-H                          
  171204 BTL5-E17-M0125-B-S32                       
  81101623 BTL5-E17-M0090-Z-S32                       
  182674 BTL5-E17-M0050-B-KA05                      
  81100086 BTL5-A11-M1800-P-S32                       
  81100656 BTL5-E10-M1600-P-S 32                      
  81101683 BTL7-A501-M0400-B-KA05                     
  81101310 BTL5-A11-M0205-B-S32                       
  131693 BTL5-E17-M0150-B-SR32                      
  122170 BTL5-A11-M0225-B-S32                       
  135493 BTL5-S118-M0600-P-S147                     
  117325 BTL5-A11-M0250-B-S32                       
  80050371 ZAN5 0256 045 0                            
  11004619 ZAN5 0256 050 0                            
  80000888 ZAN5 0256 060 0                            
  11002672 ZAN5 0256 075 0                            
  80050302 ZAN5 0256 080 0                            
  80050592 ZAN5 0256 082 0                            
  80050397 ZAN5 0256 085 0                            
  80050946 ZAN5 0256 086 0                            
  80050984 ZAN5 0256 089 0                            
  11002600 ZAN5 0256 090 0                            
  126844 RNE 1803A-PU-05                            
  80050510 ZAN5 0256 073 0                            
  11027469 GEL 2442KZ1G5K250-E                        
  81101256 BML-M01-I34-A3-M0266-R0000                 
  117867 BTL5-S104-M1270-P-S 32                     
  81101478 BTL5-S112-M1400-P-S32                      
  81101011 BTL5-S173-M1200-P-S32                      
  81101088 BTL5-S173-M1250-P-S32                      
  81101114 BTL5-S173-M1400-P-S32                      
  81101097 BTL5-S175-M1100-P-S32                      
  81100576 BTL5-S175-M1300-P-S 32                     
  81101282 BTL5-S175-M1400-P-S32                      
  81100838 BTL5-S114-M1300-P-S32                      
  81100569 BTL5-A11-M0900-P-SA240-S92                 
  81101126 BTL5-S115-M1250-P-S32                      
  81100969 BTL5-S116-M1100-P-S32                      
  80051271 mic 130/DIU/TC                             
  80051272 mic 25/DIU/TC                              
  147441 BES 12 0-BS-1                              
  81100904 BTL5-A11-M0300-K-SR 32                     
  81101439 BTL5-G11-M0160-B-KA05                      
  187207 BNS 819-D10-R12-62-10                      
  553027 BDD-AM 10-1-P                              
  553028 BDD-AM 10-1-SSD                            
  119284 BTL5-C10-M0100-B-S 32                      
  119285 BTL5-C17-M0100-B-S 32                      
  117346 BTL5-E17-M0050-B-S32                       
  126700 BTL5-E17-M0075-B-KA05                      
  81100234 BTL5-E10-M0025-B-S32                       
  117347 BTL5-E17-M0075-B-S32                       
  117306 BTL5-E10-M0075-B-S 32                      
  119286 BTL5-E17-M0100-B-S32                       
  81101501 BTL5-E10-M0100-B-KA02                      
  81100041 BTL5-E10-M0100-B-KA05                      
  117332 BTL5-E10-M0100-B-S 32                      
  552558 BES 516-300-S 271-08                       
  81101232 BTL5-E17-M0080-B-S32                       
  81101040 BTL5-E10-M0055-B-S32                       
  81100915 BTL5-E10-M0080-B-S32                       
  776305 BNN 520-TB-300                             
  151168 BES M08EE-POC15B-S04G                      
  554195 BES 516-324-G-S 4-C                        
  150651 BES M08EH-PSC20B-S04G                      
  141088 BOS 18M-PA-1QB-E4-C-03                     
  119269 BOS 35K-PS-1RH-B0-C-03                     
  143848 BKS-S 20E-4-PU-20                          
  554648 BES 516-324-E0-C-00 05                     
  552372 BES 516-3032-G-E4-Y-03                     
  150707 BES Q40KFU-PSC30F-S04G                     
  553700 BES 516-326-B0-C-PU-05                     
  144394 BOS 12M-PO-1YB-S 4-C                       
  106028 BNN 520-81-S-200                           
  180127 BES 516-324-G-E4-C-PU-05                   
  80050556 ZAN5 0250 070 0                            
  119365 BKS-S 90-G-PU-15                           
  139295 BTL5-E17-M0125-K-SR32                      
  139298 BTL5-E17-M0150-K-SR32                      
  145348 BTL5-E10-M0125-K-SR32                      
  137388 BTL5-E10-M0150-K-SR32                      
  81100531 BTL5-A11-M0160-B-KA10                      
  11005154 GEL 2442KM1G5K600-E                        
  178247 BTL5-E10-M0140-B-S32                       
  81100707 BTL5-A11-M0325-K-SR32                      
  11026791 GEL 2443KNRR3K150-E                        
  81101679 BTL5-E10-M0160-H-S32                       
  81000178 BNL 5306-100-2-1000                        
  81000228 BNL 5306-160-02-1000                       
  81000197 BNL 5306-80-02-1000                        
  11004073 GEL 2442KN1G3K600-E                        
  81101661 BTL5-A11-M0305-B-S32                       
  81000272 BNL 5308-080-02-1000                       
  128165 BTL5-P1-M0400-H-SA220-KA05                 
  149387 BTL5-D112-M0650-P-S93                      
  122175 BTL5-A11-M0275-B-S32                       
  117326 BTL5-A11-M0300-B-S32                       
  154728 BTL5-S112-M1000-P-S32                      
  164773 BTL7-A501-M0300-B-S32                      
  154738 BTL5-H112-M0550-P-S94                      
  137466 BTL5-H112-M0600-P-S94                      
  154729 BTL5-H112-M0650-P-S94                      
  81101068 BTL5-A11-M0275-B-KA05                      
  81101380 BTL5-H110-M0600-P-S94                      
  81101170 BTL5-H110-M0700-P-S94                      
  81101392 BTL5-H122-M0650-P-S94                      
  81101404 BTL5-H132-M0650-P-S94                      
  121249 BES 516-344-H2-Y                           
  121247 BES 516-346-H2-Y                           
  530111 BES 516-347-M0-C-PU-03                     
  552371 BES 516-3028-G-E4-Y-03                     
  142330 BMF 303K/HW30PSC2SA2S4900 3ASM             
  147160 BES M08EC-PSC15B-S49G                      
  125372 BIS C-122-11/L                             
  126670 BES 516-326-S 4-CW                         
  553837 BES 516-377-E5-D-S 49                      
  159683 BES Q40KFU-PAC20A-S04G                     
  154948 BES R03KC-POC30B-EP05                      
  147223 BES R03KC-PSC30B-BP00 3-GS49               
  152273 BFO D13-XB-KB-EAK-10-02                    
  81200101 BTL5-ASTA-1000-A                           
  164597 BIS C-140-05/L                             
  518361 BES 517-1603-QN-S-03                       
  518381 BES 517-1605-QN-S-03                       
  125888 BES Q40KFU-PSC20B-S04G                     
  151157 BES 516-371-G-E4-C-03                      
  147162 BES 516-371-G-E5-C-S 49                    
  113722 BES 516-113-B0-C-PU-05                     
  551248 BES 516-131-B0-C-PU-05                     
  152051 BES 516-343-E0-C-PU-05                     
  121322 BIS C-117-05/A                             
  117737 BIS C-128-11/L                             
  81101327 BTL5-E10-M0050-K-K10                       
  81100997 BTL5-A11-M0375-K-K02                       
  81101029 BTL5-A11-M0400-K-SR32                      
  81100653 BTL5-A11-M1900-P-S32                       
  131696 BTL5-E10-M0125-B-S32                       
  117333 BTL5-E10-M0150-B-KA05                      
  117334 BTL5-E10-M0150-B-S 32                      
  142713 BFS 27K-NSR-L01-S115                       
  142715 BFS 27K-PSR-L01-S115                       
  81101517 BTL5-E10-M0175-H-SR32                      
  81101553 BTL5-E10-M0180-K-SR32                      
  81101561 BTL5-E10-M0200-K-K05                       
  81101069 BTL5-E10-M0190-K-SR32                      
  81101432 BTL5-E10-M0200-H-S32                       
  157072 BNI PBS-501-000-Z001                       
  170743 BTL5-E10-M1700-P-S32                       
  167331 BTL7-A501-M0320-B-S32                      
  167327 BTL7-A501-M0325-B-S32                      
  117327 BTL5-A11-M0350-B-S32                       
  81101473 BTL5-G11-M0330-B-KA05                      
  11000443 ZAN5 0256 067 0                            
  81000250 BNL 5306-080-03-1000                       
  130426 BIS S 303-S 115                            
  162315 BTL5-E10-M0175-B-S32                       
  81101680 BTL5-E10-M0220-H-S32                       
  142716 BFS 27K-NS-L02-S115                        
  142717 BFS 27K-PS-L02-S115                        
  126280 BMF 303-HW-30                              
  126282 BMF 303-HW-40                              
  554644 BMF 305-HW-17                              
  125615 BMF 305-HW-20                              
  126163 BMF 305-HW-22                              
  127338 BMF 305-HW-23                              
  136470 BMF 305-HW-32                              
  126283 BMF 303-HW-28                              
  8541 BOS 25K-1-C90-02                           
  8784 BOS 25K-5-C90-02                           
  551237 BES 516-125-B0-C-03                        
  144334 BWT A4-01-50R-SMB-02 5                     
  553654 BES 516-325-B0-C-10                        
  153792 BES G06EB-NSC40F-S49G                      
  125759 BES 516-329-G-E4-Y-05                      
  530112 BES 516-347-M0-C-PU-05                     
  150053 BIS Z-HG-003                               
  147026 BOS 18M-WS-7RB-B0-L-03                     
  113464 BES Q40KEU-PAH25F-S04G                     
  138254 BES Q40KFU-NAC25F-S04G                     
  710691 BIS INSTALLATION TOOL                      
  158303 BAE LX-VS-SR030-S75                        
  136866 BOS 5 HW5                                  
  117328 BTL5-A11-M0400-B-S32                       
  11004319 GEL 2443KN1G3K600-E                        
  11006946 GEL 2443KN1G5K600-E                        
  81000131 BNL 5306-120-6-800                         
  81101356 BTL5-P1-M1200-B-S32                        
  81101347 BTL5-P1-M1250-B-S32                        
  81101506 BTL5-P1-M1025-B-S32                        
  81101055 BTL5-C10-M0155-B-KA05                      
  81100153 BTL5-E17-M0175-B-S32                       
  81101046 BTL5-E10-M0155-B-KA05                      
  81101027 BTL5-E10-M0155-B-S32                       
  81101194 BTL5-E10-M0160-B-S32                       
  81101221 BTL5-E10-M0180-B-KA05                      
  81100645 BTL5-E10-M0200-B-KA05                      
  81100542 BTL5-E10-M0225-K-SR32                      
  81101433 BTL5-E10-M0250-H-K05                       
  81101000 BTL5-E10-M0250-K-K05                       
  81100099 BTL5-E10-M1750-P-S32                       
  139292 BTL5-E17-M0200-B-KA05                      
  122181 BTL5-E17-M0200-B-S 32                      
  139309 BTL5-E17-M0225-K-SR32                      
  123544 BTL5-E10-M0175-B-KA05                      
  81101480 BTL5-E10-M0195-B-S32                       
  117336 BTL5-E10-M0200-B-S 32                      
  81101526 BTL5-E10-M0225-H-S32                       
  145347 BTL5-E10-M0250-K-SR32                      
  122649 BOWA 0408-PS-C-S49                         
  81101241 BTL5-E17-M0080-A-SA211-S135                
  81101341 BTL5-E10-M0080-A-SA211-S135                
  81101336 BTL5-E10-M0100-A-SA211-S135                
  142185 BTL5-E10-M0075-B-SA258-KA05                
  153166 RPE4-1803P-PU02                            
  11027323 GEL 235-SG-12-00-E-A-D-4                   
  552210 BES 516-125-S 4-C                          
  80050532 BR3-1805-DX3                               
  143075 BES Q08ZC-POC20B-BP06                      
  116858 BOS 12M-PO-1YA-B0-C-03                     
  552175 BES 516-359-B0-C-PU-05                     
  163823 BES 516-377-G-E4-C-PU-05                   
  551298 BES 516-114-B0-C-03                        
  552466 BES 516-375-G-E5-Y-S 49                    
  551179 BES 516-3033-S 4-C                         
  80051285 BNN-TR-060-040-12                          
  135393 BMF 07M-PS-D-2-S 4-00 6                    
  151139 BES 516-371-E4-C-PU-05                     
  161052 BES G06E60-PSC15B-EP00 3-GS26              
  528532 BES 516-105-B0-C-PU-05                     
  179598 BIS M-401-045-001-07-S4                    
  128716 BIS L 100-01/L                             
  139460 BIS L-100-05-L                             
  81100122 BTL5-E17-M0300-K-K05                       
  81101673 BTL5-E17-M0275-K-SR32                      
  81101116 BTL5-A11-M0400-K-K10                       
  81101428 BTL5-E17-M1750-P-S32                       
  147477 BES 12-SM-2                                
  900918 BES 18-SM-2                                
  81101421 BTL5-S176-M0250-P-S147                     
  81100957 BTL5-E10-M0200-K-K10                       
  81100287 BTL5-S103-M0125-B-S32                      
  11026553 MIC 130/DIU/TC/E                           
  11004378 mic 340/DIU/TC                             
  117079 RPK 4C01-P                                 
  81100729 BTL5-T110-M0130-P-S103                     
  81101049 BTL5-T110-M0175-P-S103                     
  145904 BTL5-T110-M0225-P-S103                     
  81100972 BTL5-T120-M0150-P-S103                     
  81100922 BTL5-T120-M0225-P-S103                     
  81101131 BTL5-T130-M0225-P-S103                     
  81100670 BTL5-T110-M0050-P-S103                     
  145901 BTL5-T110-M0100-P-S103                     
  145902 BTL5-T110-M0150-P-S103                     
  145903 BTL5-T110-M0200-P-S103                     
  81101063 BTL5-S117-M0250-K-SR32                     
  81100109 BTL5-A11-M2000-P-S 32                      
  81101123 BTL5-S172-M1500-P-S32                      
  81100989 BTL5-S172-M1600-P-S32                      
  81100878 BTL5-S172-M1700-P-S32                      
  81101235 BTL5-S175B-M1700-P-S32                     
  81101361 BTL5-S175-M1600-P-S32                      
  81101090 BTL5-S105-M1500-P-S32                      
  81100110 BTL5-S112-M1600-P-S32                      
  81100946 BTL5-S113-M1700-P-S32                      
  81100990 BTL5-S114-M1600-P-S32                      
  81100221 BTL5-S114-M1700-P-S32                      
  81100839 BTL5-S112-M1500-P-S32                      
  81100592 BTL5-S112-M1700-P-S32                      
  141826 BOS 5K-NO-RR10-02                          
  8593 BOS 15K-R-C10-02                           
  8594 BOS 15K-R-C50-02                           
  8778 BOS 15K-R-D12-02                           
  8779 BOS 15K-S-C10-02                           
  8780 BOS 15K-S-C50-02                           
  8781 BOS 15K-S-D12-02                           
  553126 BES 516-347-M0-C-S 4-00 2                  
  553597 BES 516-126-S 4-C                          
  111229 BES 516-133-M0-C-03                        
  8523 BOS 15K-R-B2-P-S75                         
  8529 BOS 15K-S-B2-P-S75                         
  554108 BES Q40KEU-UOU25F-S27G                     
  553605 BMF 32M-PS-W-2-S 4                         
  135464 BMF 07M-PS-D-2-S49-00 3                    
  551961 BES 516-359-B0-C-03                        
  150890 BES 516-3040-I02-C-S 49                    
  181955 BES 516-105-G-S 4-H                        
  81000003 BNL 5307-120-02-70                         
  550411 BES 516-123-G-S 4-H                        
  152039 BES 516-3021-G-E5-C-S 49                   
  552282 BES 516-327-G-E5-Y-S 4                     
  552444 BES 516-327-G-E5-Y-S 49                    
  181963 BES 516-327-G-S 4-C                        
  121268 BES 516-341-H2-Y                           
  185015 BES 516-371-G-E4-C-PU-03                   
  146210 BES Q08ZC-PSC20B-BP06                      
  159862 RXD 1805-PU-05                             
  81100366 BTL5-E17-M0260-K-SR32                      
  139300 BTL5-E17-M0300-K-SR32                      
  81101482 BTL5-E10-M0300-H-K05                       
  81100995 BTL5-C10-M0230-B-KA05                      
  182917 BTL5-E17-M0240-B-KA05                      
  81100557 BTL5-E10-M0235-B-S32                       
  81101434 BTL5-C10-M0250-B-S 32                      
  81101388 BTL5-E10-M0130-A-SA211-S135                
  122182 BTL5-E17-M0225-B-S 32                      
  124213 BTL5-E17-M0250-B-KA05                      
  145408 BTL5-E17-M0250-B-S32                       
  81101448 BTL5-E10-M0215-B-S32                       
  117337 BTL5-E10-M0250-B-KA05                      
  120316 BTL5-E10-M0250-B-S 32                      
  11000188 GEL 208-V-0050-B-6-0-1                     
  171226 BOWA 0808-PS-C-S49                         
  171213 BTL5-T110-M0450-P-S103                     
  81101481 BTL5-E10-M0350-H-K05                       
  81101391 BTL5-E17-M0350-H-S32                       
  81101129 BTL5-E17-M0350-K-SR32                      
  112244 BOS 26-HW-1                                
  154852 BIS Z-EL-002-RS232                         
  81101655 BTL5-E17-M0295-B-KA05                      
  81101656 BTL5-E17-M0254-B-S32                       
  81101622 BTL5-E17-M0254-Z-S32                       

   

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    0938214498 / 0916904114

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói