Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  canh.ans@ansvietnam.com
  0938.214.498
   
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 8
   • Khách Khách 8
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1396991

  Price list

  Cảm biến Balluff, Cảm biến quang Balluff, cảm biến từ Balluff, Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến vị trí Balluff, Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến tầm nhìn Balluff,Cảm biến từ cylinder Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, Balluff Vietnam 

  Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Price list thiết bị balluff sau:

   

  BALLUFF PRICELIST
  COD SAP Code Article
  178449 BNS 819-99-D-11-FC                         
  11003803 C08F-4B1-3001                              
  11024025 C08F4B1-300-212                            
  164850 BNS 819-99-D-12                            
  11024027 C08F 4B1 5001   
  147889 BNS 819-99-D-12-S80                        
  11002946 C08F-4B1-5002                              
  125031 BNS 819-99-D-13                            
  182268 BNS 819-X536-D06-D12-100-10-FD             
  11024145 C12F3A2-10K-02                             
  147891 BNS 819-99-D-13-S80                        
  157818 BNS 819-99-D-W1Q                           
  11024164 C12F3A2-300-020                            
  182378 BNS 813-D03-L12-100-20-02                  
  11003842 C12F-3A2-3001                              
  125030 BNS 819-99-K-10                            
  11024172 C12F3A2-300-220                            
  147887 BNS 819-99-K-10-S80                        
  182599 BNS 819-B10-R12-72-10                      
  125029 BNS 819-99-K-11                            
  11003847 C12F-3A2-5001                              
  128917 BNS 813-D03-R12-100-10-01                  
  126253 BNS 819-C02-D12-61-24-10                   
  11024243 C12F3B2-10K-020                            
  125027 BNS 819-99-K-13                            
  11024266 C12F-3B2-10K1                              
  147878 BNS 819-100-R-12-S80                       
  125023 BNS 819-99-R-10                            
  11024253 C12F3B2-10K-220                            
  147853 BNS 819-99-R-10-S4                         
  128428 BNS 819-D02-D12-100-10                     
  128919 BNS 813-D03-R12-100-22-03                  
  147893 BNS 819-99-R-10-S80                        
  125022 BNS 819-99-R-11                            
  148604 BNS 829-D04-D16-100-10                     
  127505 BNS 819-D02-D12-100-10-FD                  
  125021 BNS 819-99-R-12                            
  125020 BNS 819-99-R-13                            
  11023996 C12F3B2-500-020                            
  161592 BNS 819-99-R-W1Q                           
  11003890 C12F-3B2-5001                              
  11024230 C12F3B2-500-220                            
  182615 BNS 813-B02-D12-72-22-02                   
  147929 BNS 813-B02-D12-61-A-12-02-FD-S80R         
  124367 BNS 819-B02-D08-40-11                      
  153605 BNS 819-B02-D08-40-13                      
  127956 BNS 819-D02-D16-100-10                     
  170896 BNS 813-99-K-49                            
  124876 BNS 819-B02-D08-46-11                      
  11024265 C12F4A2-10K-022                            
  124896 BNS 819-B02-D08-46-3B                      
  182278 BNS 819-D02-K16-100-10                     
  124881 BNS 819-B02-D10-46-10                      
  164895 BNS 819-B02-D10-46-11                      
  159915 BNS 819-B02-D12-61-12-10                   
  128424 BNS 819-D02-L12-100-10-FD                  
  182558 BNS 813-D04-L16-62-12-04                   
  164926 BNS 819-B02-D12-61-12-10-FD                
  137872 BNS 819-D02-L12-62-10                      
  157049 BNS 819-B02-D12-61-12-10FDS80R             
  11003775 C12F-4A2-3000                              
  129842 BNS 813-D04-R12-100-12-04                  
  151777 BNS 819-B02-D12-61-12-3B                   
  128430 BNS 819-D02-R12-100-10                     
  11003865 C12F-4A2-3002                              
  128484 BNS 819-D02-R12-100-10-FD                  
  126260 BNS 819-B02-D12-61-30-10                   
  11003862 C12F-4A2-5002                              
  126264 BNS 819-B02-D16-61-16-10                   
  11024250 C12F4B2-10K-122                            
  126158 BNS 819-B02-D16-61-30-10                   
  11003860 C12F-4B2-10K2                              
  164907 BNS 819-D02-R16-100-10-FD                  
  126353 BNS 819-B02-E12-61-12-10                   
  128931 BNS 819-D03-D12-100-10-FD                  
  11023988 C12F4B2-300-022                            
  135448 BNS 813-D05-L12-100-20-02                  
  11023985 C12F4B2-500-022                            
  11023999 C12F4B2-500-122                            
  147904 BNS 819-D03-D12-62-10-FD-S80S              
  126288 BNS 819-B02-L12-61-12-3B                   
  128374 BNS 819-D03-D16-100-10-FD                  
  124374 BNS 819-B02-R08-40-10                      
  128378 BNS 813-D06-D12-100-10-01-FD               
  147916 BNS 819-B02-R08-40-10-S80R                 
  129445 BNS 813-D06-D12-100-12-06                  
  124375 BNS 819-B02-R08-40-11                      
  124376 BNS 819-B02-R08-40-13                      
  164900 BNS 819-B02-E12-61-12-10                   
  124879 BNS 819-B02-R08-46-11                      
  182315 BNS 819-D03-L12-100-10-FD                  
  124880 BNS 819-B02-R08-46-13                      
  124897 BNS 819-B02-R08-46-3B                      
  128934 BNS 819-D03-R12-100-10-FD                  
  129870 BNS 813-D06-R12-100-12-06-FD               
  154885 BNS 819-B02-R12-61-12-10                   
  164916 BNS 819-D03-R16-100-10                     
  182985 BNS 816-B04-NA-12-610-11                   
  126275 BNS 819-B02-R12-61-12-10-FD                
  156057 BNS 819-D03-R16-100-10-FD-S80S             
  182584 BNS 819-B02-R12-72-10                      
  126267 BNS 819-B02-R16-61-16-10                   
  153632 BNS 819-B02-R16-61-30-10                   
  135151 BNS 813-D08-L12-100-20-02                  
  129822 BNS 819-D04-D12-100-10-FD                  
  124378 BNS 819-B03-D08-40-11                      
  157418 BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90L             
  124379 BNS 819-B03-D08-40-12                      
  124380 BNS 819-B03-D08-40-13                      
  155385 BNS 813-FD-60-183                          
  124691 BNS 819-B03-D08-46-11                      
  125506 BNS 813-FD-60-183-FD                       
  128808 BNS 819-D04-D16-100-10                     
  125492 BNS 813-FD-60-186                          
  161007 BNS 819-D04-D16-100-10-FD                  
  124887 BNS 819-B03-D10-46-10                      
  160892 BNS 813-FD-60-187                          
  128678 BNS 813-FE-60-183                          
  126188 BGL 10A-001-S 49                           
  164759 BNS 819-B03-D12-61-12-10                   
  155386 BNS 813-FD-60-186                          
  164928 BNS 819-B03-D12-61-12-10-FD                
  161005 BNS 819-D04-E12-100-10-FD                  
  156461 BGL 120A-001-S49                           
  160195 BNS 813-FE-60-186-FC                       
  160886 BNS 813-FK-60-183                          
  163197 BNS 819-B03-D12-61-12-10FES80S             
  128311 BNS 813-FK-60-185                          
  147900 BNS 819-B03-D12-61-12-10-S80R              
  776206 BNS 518-160-D-11                           
  151767 BNS 819-B03-D12-61-12-3B                   
  183298 BNS 819-B03-D12-61-12-55-1127              
  156462 BGL 180A-001-S49                           
  776207 BNS 518-160-R-11                           
  156457 BGL 20A-001-S49                            
  776208 BNS 518-160-W-11                           
  130438 BNS 819-B03-D12-72-10                      
  182881 BNS 813-99-R-49                            
  125487 BNS 813-FL-60-185                          
  126346 BNS 819-B03-D16-61-16-10                   
  164920 BNS 819-D04-L12-100-10                     
  127195 BNS 819-D04-L12-100-10-FD                  
  156463 BGL 220A-001-S 49                          
  126248 BNS 813-B02-D12-61-A-12-02                 
  144781 BNS 813-FL-60-186                          
  156458 BGL 30A-001-S49                            
  126251 BNS 813-B02-D12-61-A-20-01                 
  125496 BNS 813-FL-60-187                          
  161001 BNS 819-D04-L16-100-10                     
  160890 BNS 813-FR-60-183                          
  181918 BNS 819-B03-K08-40-10                      
  156459 BGL 50A-001-S 49                           
  160891 BNS 813-FR-60-185                          
  129820 BNS 819-D04-R12-100-10-FD                  
  155388 BNS 813-FR-60-186                          
  164760 BNS 819-B03-K12-61-12-10                   
  132078 BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90              
  126259 BNS 813-B02-D16-61-D-12-02                 
  164761 BNS 819-B03-L12-61-12-10                   
  147837 BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90R             
  164930 BNS 819-B04-R12-61-12-10-FD                
  156460 BGL 80A-001-S 49                           
  126352 BNS 819-B03-L12-61-12-3B                   
  126302 BNS 813-B02-E12-61-A-22-02                 
  134987 BNS 819-B03-L16-61-16-10                   
  124386 BNS 819-B03-R08-40-11                      
  124388 BNS 819-B03-R08-40-13                      
  128576 BNS 816-B02-KHG-12-610-11                  
  124886 BNS 819-B03-R08-46-11                      
  136315 BNS 819-B03-R08-46-13                      
  153615 BNS 813-B02-L12-61-A-22-02                 
  128893 BNS 816-B02-PA-12-602-11                   
  126621 BNS 816-B02-PA-12-610-11                   
  182940 BNS 816-B02-PA-16-602-11                   
  164758 BNS 819-B03-R12-61-12-10                   
  182545 BNS 819-D02-L12-62-10                      
  134480 BNS 816-B02-TNB-08-650-11                  
  182124 BNS 819-B03-R12-61-24-10                   
  126270 BNS 813-B02-R12-61-A-22-02                 
  182608 BNS 819-B03-R12-72-10                      
  182922 BNS 816-B02-TOB-08-650-11                  
  133300 BNS 819-B03-R16-61-16-10                   
  124416 BNS 819-B04-D08-40-11                      
  140369 BNS 816-B03-KHG-12-610-11                  
  161018 BNS 819-D05-R16-100-10                     
  182967 BNS 816-B03-NA-12-602-11                   
  161025 BNS 819-B04-D08-40-13                      
  126337 BNS 813-B03-D12-61-A-10-01                 
  182956 BNS 816-B03-PA-12-602-11                   
  164862 BNS 813-B03-D12-61-A-10-02                 
  124690 BNS 819-B04-D08-46-11                      
  128376 BNS 819-D06-D12-100-10-FD                  
  182119 BNS 813-B03-D12-61-A-12-03                 
  161232 BNS 819-D06-D12-100-10-FD-S90L             
  182933 BNS 816-B03-PA-12-610-11                   
  151862 BNS 819-D06-D12-100-10-FD-S90R             
  164894 BNS 819-B04-D10-46-10                      
  182372 BNS 819-D06-D12-100-10-FE                  
  182950 BNS 816-B03-PA-16-602-11                   
  153603 BNS 819-B04-D10-46-11                      
  126470 BNS 813-B03-E12-61-A-10-0686               
  164764 BNS 819-B04-D12-61-12-10                   
  182924 BNS 816-B04-TOB-08-650-11                  
  126357 BNS 813-B03-E12-61-A-22-03                 
  126950 BNS 819-D06-D16-100-10                     
  164903 BNS 819-D06-D16-100-10-FD                  
  126382 BNS 819-B04-D12-61-12-3B                   
  128763 BNS 819-D06-E12-100-10-FD                  
  164863 BNS 813-B03-L12-61-A-10-01                 
  126384 BNS 819-B04-D16-61-16-10                   
  126449 BNS 813-B03-L12-61-A-10-02                 
  182317 BNS 819-D06-L12-100-10                     
  182145 BNS 813-B03-L12-61-A-10-1020               
  126338 BNS 813-B03-L12-61-A-12-03                 
  139539 BOS 18K-NU-ID10-02                         
  153616 BNS 813-B03-L12-61-A-22-03                 
  135555 BNS 816-B04-NA-12-610-11                   
  139546 BOS 18K-NU-ID10-S4                         
  139541 BOS 18K-NU-IE10-02                         
  182944 BNS 816-B04-PA-12-602-11                   
  161010 BNS 819-D06-R12-100-10-FD                  
  139548 BOS 18K-NU-IE10-S4                         

   

  Balluff Vietnam | ANS vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với quý khách  !

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    0938214498 / 0916904114

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói