Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  canh.ans@ansvietnam.com
  0938.214.498
   
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 7
   • Khách Khách 7
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1406624

  Price list

  Flowline Vietnam_FL Master Price - April 1st 2011_Post 

   

   
              Confidential
                Distributor Price List
       
  Part Cat Product
  Number Page Description
       
  AG12-1610 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PP, w/Strobe, 3/4" NPT
  AG12-1614 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PP, w/Strobe, 3/4" G
  AG12-1620 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PP, 3/4" NPT
  AG12-1624 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PP, 3/4" G
  AG12-3610 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PVDF, w/Strobe, 3/4" NPT
  AG12-3614 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PVDF, w/Strobe, 3/4" G
  AG12-3620 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PVDF, 3/4" NPT
  AG12-3624 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PVDF, 3/4" G
  AG14-1610 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PP, w/Strobe, 3/4" NPT
  AG14-1614 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PP, w/Strobe, 3/4" G
  AG14-1620 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PP, 3/4" NPT
  AG14-1624 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PP, 3/4" G
  AG14-3610 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PVDF, w/Strobe, 3/4" NPT
  AG14-3614 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PVDF, w/Strobe, 3/4" G
  AG14-3620 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PVDF, 3/4" NPT
  AG14-3624 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PVDF, 3/4" G
  AG17-1630 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Short, PP, 3/4" NPT
  AG17-1634 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Short, PP, 3/4" G
  AG17-3630 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Short, PVDF, 3/4" NPT
  AG17-3634 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Short, PVDF, 3/4" G
  AG18-1630 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Long, PP, 3/4" NPT
  AG18-1634 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Lng, PP, 3/4" G
  AG18-3630 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Long, PVDF, 3/4" NPT
  AG18-3634 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Long, PVDF, 3/4" G
       
  AT12-1610 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PP, w/Strobe, 3/4" NPT
  AT12-1614 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PP, w/Strobe, 3/4" G
  AT12-1620 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PP, 3/4" NPT
  AT12-1624 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PP, 3/4" G
  AT12-3610 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PVDF, w/Strobe, 3/4" NPT
  AT12-3614 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PVDF, w/Strobe, 3/4" G
  AT12-3620 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PVDF, 3/4" NPT
  AT12-3624 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Short, PVDF, 3/4" G
  AT14-1610 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PP, w/Strobe, 3/4" NPT
  AT14-1614 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PP, w/Strobe, 3/4" G
  AT14-1620 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PP, 3/4" NPT
  AT14-1624 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PP, 3/4" G
  AT14-3610 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PVDF, w/Strobe, 3/4" NPT
  AT14-3614 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PVDF, w/Strobe, 3/4" G
  AT14-3620 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PVDF, 3/4" NPT
  AT14-3624 81 Thermo-Flo™ with Compact Flow Controller, Long, PVDF, 3/4" G
  AT17-1630 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Short, PP, 3/4" NPT
  AT17-1634 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Short, PP, 3/4" G
  AT17-3630 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Short, PVDF, 3/4" NPT
  AT17-3634 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Short, PVDF, 3/4" G
  AT18-1630 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Long, PP, 3/4" NPT
  AT18-1634 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Lng, PP, 3/4" G
  AT18-3630 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Long, PVDF, 3/4" NPT
  AT18-3634 82 Thermo-Flo™ with Compact Junction Box, Long, PVDF, 3/4" G
       
  AU13-1110 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 3/4" NPT
  AU13-1114 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 3/4" G
  AU13-1120 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PP, 3/4" NPT
  AU13-1124 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PP, 3/4" G
  AU13-2110 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PFA, w/Strobe, 3/4" NPT
  AU13-2114 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PFA, w/Strobe, 3/4" G
  AU13-2120 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PFA, 3/4" NPT
  AU13-2124 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PFA, 3/4" G
  AU13-4213-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 2" NPT
  AU13-4217-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 1-1/2" NPT
  AU13-4223-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, 2" NPT
  AU13-4227-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, 1-1/2" NPT
  AU13-5213-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PVDF, w/Strobe, 2" NPT
  AU13-5217-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PVDF, w/Strobe, 1-1/2" NPT
  AU13-5223-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PVDF, 2" NPT
  AU13-5227-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PVDF, 1-1/2" NPT
  AU15-1130   Discontinued - Replaced with AU18-1130
  AU15-1134   Discontinued - Replaced with AU18-1134
  AU15-2130   Discontinued - Replaced with AU18-2130
  AU15-2134   Discontinued - Replaced with AU18-2134
  AU15-4243-A   Discontinued - Replaced with AU18-4243-A
  AU15-4247-A   Discontinued - Replaced with AU18-4247-A
  AU15-4343-A-B   Discontinued - Replaced with AU18-4343-A
  AU15-4347-A-B   Discontinued - Replaced with AU18-4347-A
  AU15-5243-A   Discontinued - Replaced with AU18-5243-A
  AU15-5247-A   Discontinued - Replaced with AU18-5247-A
  AU18-1130 63 Switch-Pro™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 3/4" NPT
  AU18-1134 63 Switch-Pro™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 3/4" G
  AU18-2130 63 Switch-Pro™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PFA, 3/4" NPT
  AU18-2134 63 Switch-Pro™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PFA, 3/4" G
  AU18-4243-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 2" NPT
  AU18-4247-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 1-1/2" NPT
  AU18-4343-A-B 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 1 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AU18-4347-A-B 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 1 x SPST Relay, PP, 2" G
  AU18-5243-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, IS, PFA, 2" NPT
  AU18-5247-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, IS, PFA, 1-1/2" NPT
  AU23-4313-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, PP, 2" NPT
  AU23-4317-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, PP, 2" G
  AU23-4323-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, w/Strobe, PP, 2" NPT
  AU23-4327-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, w/Strobe, PP, 2" G
  AU25-4343-A-B-C   Discontinued - Replaced with AU28-4343-A
  AU25-4347-A-B-C   Discontinued - Replaced with AU28-4347-A
  AU28-4343-A-B-C 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 2 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AU28-4347-A-B-C 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 2 x SPST Relay, PP, 2" G
  AU35-4343-A-B-C-D   Discontinued - Replaced with AU38-4343-A
  AU35-4347-A-B-C-D   Discontinued - Replaced with AU38-4347-A
  AU38-4343-A-B-C-D 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 3 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AU38-4347-A-B-C-D 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 3 x SPST Relay, PP, 2" G
  AU45-4343-A-B-C-D-E   Discontinued - Replaced with AU48-4343-A
  AU45-4347-A-B-C-D-E   Discontinued - Replaced with AU48-4347-A
  AU48-4343-A-B-C-D-E 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 4 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AU48-4347-A-B-C-D-E 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 4 x SPST Relay, PP, 2" G
       
  AV13-4213-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 2" NPT
  AV13-4217-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 1-1/2" NPT
  AV13-4223-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, 2" NPT
  AV13-4227-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, 1-1/2" NPT
  AV13-5213-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PVDF, w/Strobe, 2" NPT
  AV13-5217-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PVDF, w/Strobe, 1-1/2" NPT
  AV13-5223-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PVDF, 2" NPT
  AV13-5227-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PVDF, 1-1/2" NPT
  AV16-4243-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 2" NPT
  AV16-4247-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 1-1/2" NPT
  AV16-4343-A-B 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 1 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AV16-4347-A-B 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 1 x SPST Relay, PP, 2" G
  AV16-5243-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, IS, PVDF, 2" NPT
  AV16-5247-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, IS, PVDF, 1-1/2" NPT
  AV16-S243-A-B 72,73 Float-Point™ with Compact Junction Box, 1-Float, GP, Add $10/inch
  AV17-S101 74 Switch-Tek Direct Drum Mount - High Alarm
  AV17-S201 74 Switch-Tek Direct Drum Mount - Low Alarm
  AV17-S301 74 Switch-Tek Direct Drum Mount - High & Low Alarms
  AV17-S401 74 Switch-Tek Direct Remote Mount - High Alarm
  AV17-S501 74 Switch-Tek Direct Remote Mount - Low Alarm
  AV17-S601 74 Switch-Tek Direct Remote Mount - High & Low Alarms
  AV23-4313-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, PP, 2" NPT
  AV23-4317-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, PP, 2" G
  AV23-4323-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, w/Strobe, PP, 2" NPT
  AV23-4327-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, w/Strobe, PP, 2" G
  AV26-4343-A-B-C 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 2 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AV26-4347-A-B-C 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 2 x SPST Relay, PP, 2" G
  AV26-S243-A-B-C 72,73 Float-Point™ with Compact Junction Box, 2-Floats, GP, Add $10/inch
  AV36-4343-A-B-C-D 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 3 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AV36-4347-A-B-C-D 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 3 x SPST Relay, PP, 2" G
  AV36-S243-A-B-C-D 72,73 Float-Point™ with Compact Junction Box, 3-Floats, GP, Add $10/inch
  AV46-4343-A-B-C-D-E 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 4 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AV46-4347-A-B-C-D-E 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 4 x SPST Relay, PP, 2" G
  AV46-S243-A-B-C-D-E 72,73 Float-Point™ with Compact Junction Box, 4-Floats, GP, Add $10/inch
  AV56-S243-A-B-C-D-E-F 72,73 Float-Point™ with Compact Junction Box, 5-Floats, GP, Add $10/inch
       
  AZ13-1110 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 3/4" NPT
  AZ13-1114 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 3/4" G
  AZ13-1120 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PP, 3/4" NPT
  AZ13-1124 62 Switch-Pro™ with Compact Level Controller, PP, 3/4" G
  AZ13-4213-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 2" NPT
  AZ13-4217-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, w/Strobe, 1-1/2" NPT
  AZ13-4223-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, 2" NPT
  AZ13-4227-A 64-65 Switch-Pak™ with Compact Level Controller, PP, 1-1/2" NPT
  AZ18-1130 63 Switch-Pro™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 3/4" NPT
  AZ18-1134 63 Switch-Pro™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 3/4" G
  AZ18-4243-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 2" NPT
  AZ18-4247-A 66,67 Switch-Pak™ with Compact Junction Box, SPST Relay, PP, 1-1/2" NPT
  AZ18-4343-A-B 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 1 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AZ18-4347-A-B 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 1 x SPST Relay, PP, 2" G
  AZ23-4313-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, PP, 2" NPT
  AZ23-4317-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, PP, 2" G
  AZ23-4323-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, w/Strobe, PP, 2" NPT
  AZ23-4327-A-B-C 68,69 Smart Trak™ with Compact Level Controller, w/Strobe, PP, 2" G
  AZ28-4343-A-B-C 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 2 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AZ28-4347-A-B-C 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 2 x SPST Relay, PP, 2" G
  AZ38-4343-A-B-C-D 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 3 x SPST Relay, IS, 2" NPT
  AZ38-4347-A-B-C-D 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 3 x SPST Relay, PP, 2" G
  AZ48-4343-A-B-C-D-E 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 4 x SPST Relay, PP, 2" NPT
  AZ48-4347-A-B-C-D-E 70,71 Smart Trak™ with Compact Junction Box, 4 x SPST Relay, PP, 2" G
       
  DL10-00 18 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, 1.25m range, 1" NPT
  DL10-01 18 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, 1.25m range, 1" NPT, w/Fob Bundle
  DL10-10 18 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, 1.25m range, 1" G
  DL10-11 18 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, 1.25m range, 1" G, w/Fob Bundle
       
  DL14-00 14 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 1.25m range, 1" NPT
  DL14-01 14 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 1.25m range, 1" NPT, w/Fob Bundle
  DL14-10 14 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 1.25m range, 1" G
  DL14-11 14 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 1.25m range, 1" G, w/Fob Bundle
  DL24-00 15 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 3m range, 1" NPT
  DL24-01 15 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 3m range, 1" NPT, w/Fob Bundle
  DL24-10 15 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 3m range, 1" G
  DL24-11 15 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 3m range, 1" G, w/Fob Bundle
  DL34-00 16 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 5.0m range, 1" NPT
  DL34-01 16 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 5.0m range, 1" NPT, w/Fob Bundle
  DL34-10 16 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 5.0m range, 1" G
  DL34-11 16 EchoPod® Ultrasonic Level Transmitter, Switch & Controller, 5.0m range, 1" G, w/Fob Bundle
       
  DS14-00 17 EchoPod® Ultrasonic Level Switch & Controller, 1.25m range, 1" NPT
  DS14-01 17 EchoPod® Ultrasonic Level Switch & Controller, 1.25m range, 1" NPT, w/Fob Bundle
  DS14-10 17 EchoPod® Ultrasonic Level Switch & Controller, 1.25m range, 1" G
  DS14-11 17 EchoPod® Ultrasonic Level Switch & Controller, 1.25m range, 1" G, w/Fob Bundle
       
  DX10-00 19 EchoPod® Ultrasonic Level Sensor (Voltage or Frequency), 1.25m range, 1" NPT
  DX10-01 19 EchoPod® Ultrasonic Level Sensor (Voltage or Frequency), 1.25m range, 1" NPT w/Fob Bundle
  DX10-10 19 EchoPod® Ultrasonic Level Sensor (Voltage or Frequency), 1.25m range, 1" G
  DX10-11 19 EchoPod® Ultrasonic Level Sensor (Voltage or Frequency), 1.25m range, 1" G w/Fob Bundle
       
  FT10-1305 80 Thermo-Flo™ Liquid Flow Switch, PP, Short, 3/4" NPT
  FT10-1325 80 Thermo-Flo™ Liquid Flow Switch, PP, Short, 3/4" G
  FT10-1405 80 Thermo-Flo™ Liquid Flow Switch, PP, Long, 3/4" NPT
  FT10-1425 80 Thermo-Flo™ Liquid Flow Switch, PP, Long, 3/4" G
  FT10-5305 80 Thermo-Flo™ Liquid Flow Switch, PVDF, Short, 3/4" NPT
  FT10-5325 80 Thermo-Flo™ Liquid Flow Switch, PVDF, Short, 3/4" G
  FT10-5405 80 Thermo-Flo™ Liquid Flow Switch, PVDF, Long, 3/4" NPT
  FT10-5425 80 Thermo-Flo™ Liquid Flow Switch, PVDF, Long, 3/4" G
  FT50-1000 80 Pulse-Point™ Liquid Flow Switch Fitting, PP
  FT50-5000 80 Pulse-Point™ Liquid Flow Switch Fitting, PVDF
       
  GT10-1305 80 Thermo-Flo™ Gas Flow Switch, PP, Short, 3/4" NPT
  GT10-1325 80 Thermo-Flo™ Gas Flow Switch, PP, Short, 3/4" G
  GT10-1405 80 Thermo-Flo™ Gas Flow Switch, PP, Long, 3/4" NPT
  GT10-1425 80 Thermo-Flo™ Gas Flow Switch, PP, Long, 3/4" G
  GT10-5305 80 Thermo-Flo™ Gas Flow Switch, PVDF, Short, 3/4" NPT
  GT10-5325 80 Thermo-Flo™ Gas Flow Switch, PVDF, Short, 3/4" G
  GT10-5405 80 Thermo-Flo™ Gas Flow Switch, PVDF, Long, 3/4" NPT
  GT10-5425 80 Thermo-Flo™ Gas Flow Switch, PVDF, Long, 3/4" G
       
  LB10-1001 24,25 Intrinsic Safety Barrier - Discontinued
  LB11-1001 24,25 Intrinsic Safety Barrier
       
  LC05-1001 77 Compact Junction Box, 1-4 Sensor Junction Box, Term-Strip, 3/4" NPT, PP
  LC05-1051 77 Compact Junction Box, 1-4 Sensor Junction Box, Term-Strip, 3/4" Rp, PP
  LC06-1001 77 Compact Junction Box, 1-2 Sensor Junction Box, Term-Strip, 3/4" NPT, PP
  LC06-1051 77 Compact Junction Box, 1-2 Sensor Junction Box, Term-Strip, 3/4" Rp, PP
  LC09-1004 76 Strobe Alert Compact Flash Alarm, 12-36 VDC, PC
  LC10-1001 75 Comp. Level Cont., 1 Relay, 1 Sensor, 3/4" NPT, Cont. only
  LC10-1002 75 Comp. Level Cont., 1 Relay, 1 Sensor, 3/4" NPT, Cont. w/Strobe
  LC10-1004 76 Strobe Alert Compact Flash Alarm, 120 VAC, PC
  LC10-1004-E 76 Strobe Alert Compact Flash Alarm, 240 VAC, PC
  LC10-1051 75 Comp. Level Cont., 1 Relay, 1 Sensor, 3/4" Rp, Cont. only
  LC10-1052 75 Comp. Level Cont., 1 Relay, 1 Sensor, 3/4" Rp, Cont. w/Strobe
  LC11-1001 75 Comp. Level Cont., 1 Latch. Relay, 2 Sensors, 3/4" NPT, Cont. only
  LC11-1002 75 Comp. Level Cont., 1 Latch. Relay, 2 Sensors, 3/4" NPT, w/Strobe  
  LC11-1051 75 Comp. Level Cont., 1 Latch. Relay, 2 Sensors, 3/4" Rp, Cont. only  
  LC11-1052 75 Comp. Level Cont., 1 Latch. Relay, 2 Sensors, 3/4" Rp, w/Strobe
  LC30-1001 83 Compact Flow Controller, 3/4" NPT, Controller only 
  LC30-1002 83 Compact Flow Controller, 3/4" NPT, Controller w/Strobe Alert 
  LC30-1051 83 Compact Flow Controller, 3/4" Rp, Controller only 
  LC30-1052 83 Compact Flow Controller, 3/4" Rp, Controller w/Strobe Alert 
  LC40-1001 78 Remote Level Controller, Gen-Purpose, 1 Relay, 1 Sensor 
  LC41-1001 78 Remote Level Controller, Gen-Purpose, 1 Latch. Relay, 1 Sensor 
  LC42-1001 78 Remote Level Controller, Gen-Purpose, 2 Relays (1 Latching), 3 Sensors 
  LC52-1001 46 DataPoint Remote Relay Controller
  LC80-1001 84 Remote Flow Controller, 1 Relay, 1 Sensor
  LC82-1001 84 Remote Flow Controller, 2 Relays, 2 Sensor
  LC90-1001 78 Remote Level Controller, Isolation, 1 Relay, 1 Sensor 
  LC92-1001 78 Remote Level Controller, Isolation, 2 Relays (1 Latching), 3 Sensors 
  LC95-1001   Power Supply, 100-240 VAC, 24 VDC @ 0.45A, 35mm Rail
       
  LD30-S001 38 DeltaSpan Level Transmitter, 11.55' wc (5 psi), Cable 
  LD30-S011 38 DeltaSpan Level Transmitter, 11.55' wc (5 psi), Junction box 
  LD30-S201 38 DeltaSpan Level Transmitter, 34.65' wc (15 psi), Cable 
  LD30-S211 38 DeltaSpan Level Transmitter, 34.65' wc (15 psi), Junction box 
  LD30-S401 38 DeltaSpan Level Transmitter, 69.30' wc (30 psi), Cable 
  LD30-S411 38 DeltaSpan Level Transmitter,  69.30' wc (30 psi), Junction box 
  LD31-S101 39 DeltaSpan, Water & oil, Polyurethane, 11.55' wc (5 psi) 
  LD31-S111 39 DeltaSpan, Water & oil, Polyurethane, 23.10' wc (10 psi) 
  LD31-S121 39 DeltaSpan, Water & oil, Polyurethane, 34.65' wc (15 psi)
  LD31-S131 39 DeltaSpan, Water & oil, Polyurethane, 46.20' wc (20 psi) 
  LD31-S201 39 DeltaSpan, Water & oil, ETFE, 11.55' wc (5 psi) 
  LD31-S211 39 DeltaSpan, Water & oil, ETFE, 23.10' wc (10 psi) 
  LD31-S221 39 DeltaSpan, Water & oil, ETFE, 34.65' wc (15 psi)
  LD31-S231 39 DeltaSpan, Water & oil, ETFE, 46.20' wc (20 psi) 
  LD31-S301 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Water & oil, Polyurethane, 11.55' wc (5 psi) 
  LD31-S311 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Water & oil, Polyurethane, 23.10' wc (10 psi) 
  LD31-S321 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Water & oil, Polyurethane, 34.65' wc (15 psi)
  LD31-S331 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Water & oil, Polyurethane, 46.20' wc (20 psi) 
  LD31-S401 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Water & oil, ETFE, 11.55' wc (5 psi) 
  LD31-S411 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Water & oil, ETFE, 23.10' wc (10 psi) 
  LD31-S421 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Water & oil, ETFE, 34.65' wc (15 psi)
  LD31-S431 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Water & oil, ETFE, 46.20' wc (20 psi) 
  LD32-S101 39 DeltaSpan, Waste & slurry, Polyurethane, 11.55' wc (5 psi) 
  LD32-S111 39 DeltaSpan, Waste & slurry, Polyurethane, 23.10' wc (10 psi) 
  LD32-S121 39 DeltaSpan, Waste & slurry, Polyurethane, 34.65' wc (15 psi)
  LD32-S131 39 DeltaSpan, Waste & slurry, Polyurethane, 46.20' wc (20 psi) 
  LD32-S201 39 DeltaSpan, Waste & slurry, ETFE, 11.55' wc (5 psi) 
  LD32-S211 39 DeltaSpan, Waste & slurry, ETFE, 23.10' wc (10 psi) 
  LD32-S221 39 DeltaSpan, Waste & oil, ETFE, 0 to 34.65' wc (15 psi)
  LD32-S231 39 DeltaSpan, Waste & slurry, ETFE, 46.20' wc (20 psi) 
  LD32-S301 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Waste & slurry, Polyurethane, 11.55' wc (5 psi) 
  LD32-S311 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Waste & slurry, Polyurethane, 23.10' wc (10 psi) 
  LD32-S321 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Waste & slurry, Polyurethane, 34.65' wc (15 psi)
  LD32-S331 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Waste & slurry, Polyurethane, 46.20' wc (20 psi) 
  LD32-S401 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Waste & slurry, ETFE, 11.55' wc (5 psi) 
  LD32-S411 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Waste & slurry, ETFE, 23.10' wc (10 psi) 
  LD32-S421 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Waste & oil, ETFE, 34.65' wc (15 psi)
  LD32-S431 28 DeltaSpan, Intrinsically Safe, Waste & slurry, ETFE, 46.20' wc (20 psi) 
  LD34-S101   DeltaSpan, Small Bore, Polyurethane, 11.55' wc (5 psi)
  LD34-S111   DeltaSpan, Small Bore, Polyurethane, 15' wc (6.5 psi)
  LD34-S121   DeltaSpan, Small Bore, Polyurethane, 20' wc (8.6 psi)
  LD34-S131   DeltaSpan, Small Bore, Polyurethane, 30' wc (13 psi)
  LD34-S141   DeltaSpan, Small Bore, Polyurethane, 50' wc (21.6 psi)
  LD34-S151   DeltaSpan, Small Bore, Polyurethane, 100' wc (43.3 psi)
  LD90-1001 39 Junction Box, Term-Strip, 2" NPT Plug, PP
  LD90-1061 39 Junction Box, Term-Strip, 2" G Plug, PP
  LD90-5001 39 Junction Box, Term-Strip, 2" NPT Plug, PVDF
  LD90-5061 39 Junction Box, Term-Strip, 2" G Plug, PVDF 
       
  LH25-1201 57 Switch-Tek Mini-Horizontal Float Level Switch, PP 
  LH25-1401 57 Switch-Tek Mini-Horizontal Float Level Switch, PP w/Slosh Shield
  LH25-5401 57 Switch-Tek Mini-Horizontal Float Level Switch, PVDF w/Slosh Shield
  LH29-1001 59 Switch-Tek Interstitial Leak Detector
  LH35-S201 58 Switch-Tek Horiz High-Temp Float Level Switch, 500 psi (34.5 bar) 
       
  LI25-1001 43 DataLoop Level Indicator, General Purpose
  LI25-1001-BO   DataLoop Level Indicator, General Purpose, Battery Powered in NEMA 4X Enclosure
  LI25-2001 30 DataLoop Level Indicator, Intrinsically Safe
  LI55-1001 44 DataView, Controller only, No repeater 
  LI55-1011 44 DataView, Controller only, 4-20 mA repeater 
  LI55-1201 44 DataView, Controller w/2 Relays, No repeater 
  LI55-1211 44 DataView, Controller w/2 Relays, 4-20 repeater 
  LI55-1401 44 DataView, Controller w/4 Relays, No repeater 
  LI55-1411 44 DataView, Controller w/4 Relays, 4-20 mA repeater 
  LI55-8001 44 DataView, Controller only, No repeater, 12-24 VDC powered
  LI55-8011 44 DataView, Controller only, 4-20 mA repeater, 12-24 VDC powered
  LI55-8201 44 DataView, Controller w/2 Relays, No repeater, 12-24 VDC powered
  LI55-8211 44 DataView, Controller w/2 Relays, 4-20 repeater, 12-24 VDC powered
  LI55-8401 44 DataView, Controller w/4 Relays, No repeater, 12-24 VDC powered
  LI55-8411 44 DataView, Controller w/4 Relays, 4-20 mA repeater, 12-24 VDC powered
  LI56-1011 44 Replacement 4-20 mA Repeater Card
  LI56-1201 44 Replacement 2 Relay Card
  LI56-1211 44 Replacement 2 Relay with 4-20 mA Repeater Card
  LI56-1400 44 4 SPST (Form A) Expansion Module
  LI56-1401 44 Replacement 4 Relay Card
  LI56-1411 44 Replacement 4 Relay with 4-20 mA Repeater Card
  LI56-1440 44 4 Digital Input / 4 Outputs Expansion Module
  LI90-1001 45 Commander Multi-Tank Level Controller
  LI99-1001 45 FOB USB Interface Only
       
  LM10-1001 85 Smart Trak, 10' Track, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Nipple, PP
  LM10-1061 85 Smart Trak, 10' Track, 2" G Plug, 3/4" Rp Nipple, PP
  LM10-1101 85 Smart Trak, 1m Track, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Nipple, PP
  LM10-1161 85 Smart Trak, 1m Track, 2" G Plug, 3/4" Rp Nipple, PP
  LM10-1201 85 Smart Trak, 2' Track, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Nipple, PP
  LM10-1261 85 Smart Trak, 2' Track, 2" G Plug, 3/4" Rp Nipple, PP
  LM10-1301 85 Smart Trak, 2m Track, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Nipple, PP
  LM10-1361 85 Smart Trak, 2m Track, 2" G Plug, 3/4" RP Nipple, PP
  LM10-1401 85 Smart Trak, 4' Track, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Nipple, PP
  LM10-1461 85 Smart Trak, 4' Track, 2" G Plug, 3/4" Rp Nipple, PP
  LM10-1601 85 Smart Trak, 6' Track, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Nipple, PP
  LM10-1661 85 Smart Trak, 6' Track, 2" G Plug, 3/4" Rp Nipple, PP
  LM10-1701 85 Smart Trak, 3m Track, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Nipple, PP
  LM10-1761 85 Smart Trak, 3m Track, 2" G Plug, 3/4" Rp Nipple, PP 
  LM10-1801 85 Smart Trak, 8' Track, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Nipple, PP
  LM10-1861 85 Smart Trak, 8' Track, 2" G Plug, 3/4" Rp Nipple, PP
  LM30-1001 85 Switch Car Kit, 3/4" NPT, PP
  LM30-1061 85 Switch Car Kit, 3/4" Rp, PP
  LM40-1001 85 Smart Trak, Plug Fitting Only-2" NPT
  LM40-1061 85 Smart Trak, Plug Fitting Only-2" G
  LM45-1001 86 Switch Pak, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Adapter & Nipple, PP
  LM45-1061 86 Switch Pak, 1-1/2" NPT Plug, 3/4" Rp Adapter & Nipple, PP
  LM45-5001 86 Switch Pak, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Adapter & Nipple, PVDF
  LM45-5061 86 Switch Pak, 1-1/2" NPT Plug, 3/4" Rp Adapter & Nipple, PVDF
  LM45-7001 86 Switch Pak, 2" NPT Plug, 3/4" NPT Adapter & Nipple, PVC
  LM45-7061 86 Switch Pak, 1-1/2" NPT Plug, 3/4" Rp Adapter & Nipple, PVC
  LM50-1001 85 Side Mount Bracket, 2" NPT Bracket, PP
  LM50-1001-1 85 Side Mount Bracket, 1" NPT Bracket, PP, includes PVC reducer bushing
  LM50-1001-3/4 85 Side Mount Bracket, 3/4" NPT Bracket, PP, includes PVC reducer bushing
  LM50-1061 85 Side Mount Bracket, 2" G Bracket, PP
  LM52-1001 87 Reducer Bushing, 2" NPT Thread x 1" NPT Thread (Sch. 40), PVC
  LM52-1400 87 Reducer Bushing, 2" NPT Thread x 1" NPT Thread (Sch. 40), PVC
  LM52-1410 87 Reducer Bushing, 2" Slip x 1" NPT Thread (Sch. 40), PVC
  LM52-1800 87 Reducer Bushing, 2" NPT Thread x 1" NPT Thread (Sch. 80), PVC
  LM52-1810 87 Reducer Bushing, 2" Slip x 1" NPT Thread (Sch. 80), PVC
  LM52-1850 87 Flange, 1" NPT Flange - 150# (Sch. 80), PVC
  LM52-1870 87 Self Align Bulkhead Fitting, 1" NPT (Sch. 80), PVC w/ Neoprene Gasket
  LM52-1890 87 Bulkhead Fitting, 1" NPT x 1" Slip, PVC
  LM52-2400 87 Reducer Bushing, 3" NPT Thread x 2" NPT Thread (Sch. 40), PVC
  LM52-2410 87 Reducer Bushing, 3" Slip x 2" NPT Thread (Sch. 40), PVC
  LM52-2800 87 Reducer Bushing, 3" NPT Thread x 2" NPT Thread (Sch. 80), PVC
  LM52-2810 87 Reducer Bushing, 3" Slip x 2" NPT Thread (Sch. 80), PVC
  LM52-2850 87 Flange, 2" NPT Flange - 150# (Sch. 80), PVC
  LM52-2870 87 Self Align Bulkhead Fitting, 2" NPT (Sch. 80), PVC w/ Neoprene Gasket
  LM52-2890 87 Bulkhead Fitting, 2" NPT x 2" Slip, PVC
  LM52-3410 87 Reducer Bushing, 4" Slip x 2" NPT Thread (Sch. 40), PVC
  LM52-3800 87 Reducer Bushing, 4" NPT Thread x 2" NPT Thread (Sch. 80), PVC
  LM52-3810 87 Reducer Bushing, 4" Slip x 2" NPT Thread (Sch. 80), PVC
  LM52-3850 87 Flange, 3" NPT Flange - 150# (Sch. 80), PVC
  LM52-3870 87 Self Align Bulkhead Fitting, 3" NPT (Sch. 80), PVC w/ Neoprene Gasket
  LM52-3890 87 Bulkhead Fitting, 3" NPT x 3" Slip , PVC
  LM90-1001   Liquid Tight Fitting
  LM91-1001   Single Indicator, Non-Windowed, 1/8 DIN, PC
  LM91-2001   Two Indicator, Non-Windowed, 1/8 DIN, PC
  LM92-1001   Single Indicator, Windowed, 1/8 DIN, PC
  LM93-1001   Two Indicator, Windowed, 1/8 DIN, PC
  LM94-1001   Single Controller, Windowed, 35mm Rail, PC
  LM95-1001   Two Controller, Windowed, 35mm Rail, PC
       
  LO10-1305 54 Switch-Tek Optic Leak Switch, PP, Short, 3/4" NPT
  LO10-1325 54 Switch-Tek Optic Leak Switch, PP, Short, 3/4" G
  LO10-1405 54 Switch-Tek Optic Leak Switch, PP, Long, 3/4" NPT
  LO10-1425 54 Switch-Tek Optic Leak Switch, PP, Long, 3/4" G
  LO10-2305 54 Switch-Tek Optic Leak Switch, PFA, Short, 3/4" NPT
  LO10-2325 54 Switch-Tek Optic Leak Switch, PFA, Short, 3/4" G
  LO10-2405 54 Switch-Tek Optic Leak Switch, PFA, Long, 3/4" NPT
  LO10-2425 54 Switch-Tek Optic Leak Switch, PFA, Long, 3/4" G
       
  LP15-1405 55 Switch-Tek Guard Capacitance Level Switch- 3/4" NPT
  LP15-1425 55 Switch-Tek Guard Capacitance Level Switch- 3/4" G
       
  LP50-1005 56 Switch-Tek Non-Intrusive Capacitance Level Switch, PP Bracket
  LP50-5005 56 Switch-Tek Non-Intrusive Capacitance Level Switch, PVDF Bracket
  LP50-6005 56 Switch-Tek Non-Intrusive Capacitance Level Switch, PE Bracket
       
  LP95-1001 56 Mounting Bracket, PP
  LP95-5001 56 Mounting Bracket, PVDF
  LP95-6001 56 Mounting Bracket, PE
       
  LU10-1305 51 Switch-Tek Ultrasonic Level Switch, PP, Short, 3/4" NPT
  LU10-1325 51 Switch-Tek Ultrasonic Level Switch, PP, Short, 3/4" G
  LU10-1405 51 Switch-Tek Ultrasonic Level Switch, PP, Long, 3/4" NPT
  LU10-1425 51 Switch-Tek Ultrasonic Level Switch, PP, Long, 3/4" G
  LU10-2305 51 Switch-Tek Ultrasonic Level Switch, PFA, Short, 3/4" NPT
  LU10-2325 51 Switch-Tek Ultrasonic Level Switch, PFA, Short, 3/4" G
  LU10-2405 51 Switch-Tek Ultrasonic Level Switch, PFA, Long, 3/4" NPT
  LU10-2425 51 Switch-Tek Ultrasonic Level Switch, PFA, Long, 3/4" G
       
  LU20-5001-IS 20,21 Echotouch Level Transmitter, 5.4m (18'), 2" NPT
  LU20-5061-IS 20,21 Echotouch Level Transmitter, 5.4m (18'), 2" G
       
  LU23-00 33 EchoSonic II Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 1" NPT, Type 6P w/o Fob
  LU23-01 33 EchoSonic II Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 1" NPT, Type 6P w/ Fob
  LU23-10 33 EchoSonic II Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 1" G, Type 6P w/o Fob
  LU23-11 33 EchoSonic II Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 1" G, Type 6P w/ Fob
  LU23-40 34,35 EchoSonic II Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 1" NPT, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU23-41 34,35 EchoSonic II Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 1" NPT, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU23-50 34,35 EchoSonic II Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 1" G, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU23-51 34,35 EchoSonic II Level Trans., 5.5m (18.0'), 1" G, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU27-00 32 EchoSonic II Level Trans., 3m (9.8'), 1" NPT, Type 6P w/o Fob
  LU27-01 32 EchoSonic II Level Trans., 3m (9.8'), 1" NPT, Type 6P w/ Fob
  LU27-10 32 EchoSonic II Level Trans., 3m (9.8'), 1" G, Type 6P w/o Fob
  LU27-11 32 EchoSonic II Level Trans., 3m (9.8'), 1" G, Type 6P w/ Fob
  LU27-40 34,35 EchoSonic II Level Trans., 3m (9.8'), 1" NPT, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU27-41 34,35 EchoSonic II Level Trans., 3m (9.8'), 1" NPT, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU27-50 34,35 EchoSonic II Level Trans., 3m (9.8'), 1" G, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU27-51 34,35 EchoSonic II Level Trans., 3m (9.8'), 1" G, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU28-00 32 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" NPT, Type 6P w/o Fob
  LU28-01 32 EchoSonic II Level Trans., 8m (26,2'), 2" NPT, Type 6P w/ Fob
  LU28-10 32 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" G, Type 6P w/o Fob
  LU28-11 32 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" G, Type 6P w/ Fob
  LU28-40 34,35 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" NPT, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU28-41 34,35 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" NPT, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU28-50 34,35 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" G, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU28-51 34,35 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" G, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU28-60-A 34,35 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" NPT, Ext. Trans., NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU28-61-A 34,35 EchoSonic II Level Trans., 8m (26.2'), 2" NPT, Ext. Trans., NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU29-00 32 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" NPT, Type 6P w/o Fob
  LU29-01 32 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" NPT, Type 6P w/ Fob
  LU29-10 32 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" G, Type 6P w/o Fob
  LU29-11 32 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" G, Type 6P w/ Fob
  LU29-40 34,35 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" NPT, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU29-41 34,35 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" NPT, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU29-50 34,35 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" G, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU29-51 34,35 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" G, NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
  LU29-60-A 34,35 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" NPT, Ext. Trans., NEMA 4X, 1/2" Conduit w/o Fob
  LU29-61-A 34,35 EchoSonic II Level Trans., 10m (32.8'), 2" NPT, Ext. Trans., NEMA 4X, 1/2" Conduit w/ Fob
       
  LU30-5003 40 Echotouch Level Trans., 7.4m (24.5'), 2" NPT, 4-20 mA sourcing
  LU30-5003S 40 Echotouch Level Trans., 7.4m (24.5'), 2" NPT, 4-20 mA sourcing w/XX' pigtail
  LU30-5004 40 Echotouch Level Trans., 7.4m (24.5'), 2" NPT, 4-20 mA sinking
  LU30-5004S 40 Echotouch Level Trans., 7.4m (24.5'), 2" NPT, 4-20 mA sinking w/XX' pigtail
  LU30-5063 40 Echotouch Level Trans., 7.4m (24.5'), 2" G, 4-20 mA sourcing
  LU30-5063S 40 Echotouch Level Trans., 7.4m (24.5'), 2" G, 4-20 mA sourcing w/XX' pigtail
  LU30-5064 40 Echotouch Level Trans., 7.4m (24.5'), 2" G, 4-20 mA sinking
  LU30-5064S 40 Echotouch Level Trans., 7.4m (24.5'), 2" G, 4-20 mA sinking w/XX' pigtail
       
  LU74-5005 48,49 EchoSwitch II Level Switch & Cont., 5.5m (18.0'), 95-250 VAC,  2" NPT
  LU74-5065 48,49 EchoSwitch II Level Switch & Cont., 5.5m (18.0'), 95-250 VAC,  2" G
  LU77-5005 48,49 EchoSwitch II Level Switch & Cont., 3m (9.8'), 95-250 VAC,  1" NPT
  LU77-5065 48,49 EchoSwitch II Level Switch & Cont., 3m (9.8'), 95-250 VAC,  1" G
  LU78-5005 48,49 EchoSwitch II Level Switch & Cont., 8m (26.2'), 95-250 VAC,  1" NPT
  LU78-5065 48,49 EchoSwitch II Level Switch & Cont., 8m (26.2'), 95-250 VAC,  1" G
       
  LU80-5101 36,37 EchoSpan Level Transmitter, 3m (9.8'), 1" NPT
  LU80-5161 36,37 EchoSpan Level Transmitter, 3m (9.8'), 1" G
  LU81-5101 36,37 EchoSpan Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 2" NPT
  LU81-5161 36,37 EchoSpan Level Transmitter, 5.5m (18.0'), 2" G
  LU83-5101 36,37 EchoSpan Level Transmitter, 8m (26.2'), 2" NPT
  LU83-5161 36,37 EchoSpan Level Transmitter, 8m (26.2'), 2" G
  LU84-5101 36,37 EchoSpan Level Transmitter, 10m (32.8'), 2" NPT
  LU84-5161 36,37 EchoSpan Level Transmitter, 10m (32.8'), 2" G
       
  LV10-1301 53 Switch-Tek Vertical Buoyancy Level Switch, PP, 3/4" NPT
  LV10-1351 53 Switch-Tek Vertical Buoyancy Level Switch, PP, 3/4" Rp
  LV10-5301 53 Switch-Tek Vertical Buoyancy Level Switch, PVDF, 3/4" NPT
  LV20-1201 57 Switch-Tek Mini-Vertical Float Level Switch, PP, 1/8" NPT
  LV20-1251 57 Switch-Tek Mini-Vertical Float Level Switch, PP, 1/8" Rp
  LV20-2101   Switch-Tek Mini-Vertical Float Level Switch, Teflon, 1/8" NPT (NC)
  LV20-2201   Switch-Tek Mini-Vertical Float Level Switch, Teflon, 1/8" NPT (NO)
  LV20-5201 57 Switch-Tek Mini-Vertical Float Level Switch, PVDF, 1/8" NPT
  LV20-5251  57 Switch-Tek Mini-Vertical Float Level Switch, PVDF, 1/8" Rp
       
  LV35-S201 58 Switch-Tek Vert High Temp-Float Level Switch, 300 psi (20.7 bar)
  LV35-S401 58 Switch-Tek Vert High Temp-Float Level Switch, 300 psi (20.7 bar)  w/ Slosh Shield
  LV36-S201 58 Switch-Tek Vert High-Temp Float Level Switch, 500 psi (34.5 bar) 
  LV36-S401 58 Switch-Tek Vert High-Temp Float Level Switch, 500 psi (34.5 bar) w/ Slosh Shield
       
  LV55-S001 41 FloaTek Level Transmitter, Custom
  LV55-S001-16 41 FloaTek Level Transmitter, 16" (41cm)
  LV55-S001-24 41 FloaTek Level Transmitter, 24" (61cm)
  LV55-S001-32 41 FloaTek Level Transmitter, 32" (81cm)
  LV55-S001-36 41 FloaTek Level Transmitter, 36" (91cm)
  LV55-S001-42 41 FloaTek Level Transmitter, 42" (107cm)
  LV55-S001-48 41 FloaTek Level Transmitter, 48" (122cm)
       
  LZ12-1405 52 Switch-Tek Vibration Level Switch, 3/4" NPT
  LZ12-1425 52 Switch-Tek Vibration Level Switch, 3/4" G
       
  XP88-0 26,27 EchoSafe Level Transmitter, 7.5m (24.6')
  XP89-0 26,27 EchoSafe Level Transmitter, 10m (32.8')
       
  200128   1" Viton® Gasket For 100 KHz Transducer
  200129   2" Viton® Gasket For 50 KHz Transducer
  204038   1" Viton® Gasket For EchoPod Sensors
  300400 39 Fluidwell Explosion Proof Indicator
  996494   Round Enclosure Cap for Junction Box

   

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    0938214498 / 0916904114

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói