Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 7
   • Khách Khách 7
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1430428

  Price list

  Cảm biến quang Balluff, cảm biến từ Balluff, Cảm biến tiệm cận Balluff, Cảm biến siêu âm Balluff, Cảm biến vị trí Balluff, Cảm biến điện dung Balluff, Cảm biến tầm nhìn Balluff,Cảm biến từ cylinder Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, Balluff Vietnam 

    BALLUFF PRICELIST
  Brand COD SAP Code Article
  Balluff Vietnam 171072 BNS 819-D04-R12-62-10                      
  Balluff Vietnam 127839 BTL6-A310-M0325-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127840 BTL6-A310-M0350-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127812 BTL6-A310-M0360-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 112699 BES 516-300-S 299-S 4-D                    
  Balluff Vietnam 126202 BGL 120A-002-S 49                          
  Balluff Vietnam 80050799 MIL26D20M                                  
  Balluff Vietnam 164922 BNS 819-D08-R12-62-10                      
  Balluff Vietnam 122413 BIS C-6021-023-050-03-ST8                  
  Balluff Vietnam 122860 BIS C-6021-029-050-03-ST8                  
  Balluff Vietnam 80050020 GEL 153 G 1024 A 09 A 29                   
  Balluff Vietnam 117276 BES M12EL-PSC15B-S04G-HM01                 
  Balluff Vietnam 161006 BNS 819-D08-R12-100-10                     
  Balluff Vietnam 129624 BNS 819-D08-D12-100-10                     
  Balluff Vietnam 163097 BIS C-306-PU1-10-SA2                       
  Balluff Vietnam 158467 BWL 6868-D-R011-S49                        
  Balluff Vietnam 146877 BWL 6868-D-R012-S49                        
  Balluff Vietnam 120679 BOS 6K-PU-1HA-S49-C                        
  Balluff Vietnam 115475 BKS 23-CS 00                               
  Balluff Vietnam 181890 BIW1-E310-M0075-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 8590 BOS 65-HW-1                                
  Balluff Vietnam 119984 RXE-1202-P-PU-05                           
  Balluff Vietnam 134177 BHS B135V-PSD25-S04-003                    
  Balluff Vietnam 131635 BHS B249V-PSD15-S04                        
  Balluff Vietnam 134161 BHS B249V-PSD25-S04-003                    
  Balluff Vietnam 169025 BTL6-V11V-M0175-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 158460 BGL 120A-003-S49                           
  Balluff Vietnam 125661 BES 516-300-S292-B0-D-PU-05                
  Balluff Vietnam 151486 BTL5-P5-M0152-J-DEXC-TA12                  
  Balluff Vietnam 119669 BKS-S 96-PU-05                             
  Balluff Vietnam 551316 BFO 18A-LAA-UZG-20-2                       
  Balluff Vietnam 126199 BGL 30A-002-S 49                           
  Balluff Vietnam 126540 BIS C-6002-019-650-03-ST11                 
  Balluff Vietnam 134272 BIS C-6002-028-650-03-ST11                 
  Balluff Vietnam 8805 BOS 30 0-KB-1                              
  Balluff Vietnam 127841 BTL6-A310-M0375-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127813 BTL6-A310-M0400-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127822 BTL6-A310-M0425-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 142814 BIS L-503-PU1-10                           
  Balluff Vietnam 117270 BIS C-622-019-050-03-ST5                   
  Balluff Vietnam 134403 BOS 21M-NA-PK10-S4                         
  Balluff Vietnam 123692 BES IKU-008 23-PU-05                       
  Balluff Vietnam 119779 BCS 018-PS-1-C-05                          
  Balluff Vietnam 130963 BIS S-6023-025-050-03-ST13                 
  Balluff Vietnam 551378 BFO 18V-XAC-SMG-30-0 5                     
  Balluff Vietnam 551379 BFO 18V-XAD-SMG-30-0 5                     
  Balluff Vietnam 551370 BFO 18V-LCC-SMG-23-0 5                     
  Balluff Vietnam 132146 BIL ED0-P160A-01-S75                       
  Balluff Vietnam 8793 BKT M-11L-U-03                             
  Balluff Vietnam 8831 BKT M-11-U-03                              
  Balluff Vietnam 8790 BKT M-15-U-S 4                             
  Balluff Vietnam 157657 BIS C-703-A                                
  Balluff Vietnam 137062 BIS C-315-01                               
  Balluff Vietnam 145661 BTL5-P5-M0203-J-DEXC-TA12                  
  Balluff Vietnam 11000117 GEL 8180 A 0 S0 9 0 0                      
  Balluff Vietnam 11000265 GEL-KL-260                                 
  Balluff Vietnam 306073 BEN 516-14-200                             
  Balluff Vietnam 80000077 79-3480-32-08                              
  Balluff Vietnam 167631 BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
  Balluff Vietnam 144152 BKS-S 49-6-PU-05                           
  Balluff Vietnam 80001506 99-0710-00-05                              
  Balluff Vietnam 137957 BKS-S 49-4-PU-05                           
  Balluff Vietnam 80050501 79-5028-70-04                              
  Balluff Vietnam 80000218 79-5328-05-04                              
  Balluff Vietnam 80000664 79-5028-50-04                              
  Balluff Vietnam 906048 BNN 520-81-S-80                            
  Balluff Vietnam 151149 BES M08ED-PSC25F-S04G                      
  Balluff Vietnam 80050827 F1002/FBV-110A0R-V209-3000                 
  Balluff Vietnam 148552 BES M08EG-NOC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 147766 BES M08EG-NSC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 148550 BES M08EG-POC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 147765 BES M08EG-PSC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 80000777 99-4627-00-12                              
  Balluff Vietnam 80000659 79-5028-20-04                              
  Balluff Vietnam 80000602 79-5028-05-04                              
  Balluff Vietnam 80000049 79-5003-15-04                              
  Balluff Vietnam 11007336 09-0445-00-12                              
  Balluff Vietnam 80050009 79-5011-30-03                              
  Balluff Vietnam 163083 BES M08MG-GSC20B-BV02                      
  Balluff Vietnam 143526 BES M30MI-PSC15B-BP05                      
  Balluff Vietnam 170729 BES M08MG-USC20B-BV03                      
  Balluff Vietnam 306065 BEN 516-13-200                             
  Balluff Vietnam 306074 BEN 516-14-250                             
  Balluff Vietnam 11000811 99-1487-812-08                             
  Balluff Vietnam 142924 BKS-S 19-4-PU-05                           
  Balluff Vietnam 132539 BTL6-P111-M0500-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 554274 BOS 18MR-PA-1HA-S4-C                       
  Balluff Vietnam 131043 BFO 18V-XAC-MZG-30-0 5                     
  Balluff Vietnam 134232 BHS B135V-PSD15-S04                        
  Balluff Vietnam 167247 BCS Z04CC01-GPMFAC-EP02                    
  Balluff Vietnam 137583 RXE 1805-P-PU-02                           
  Balluff Vietnam 117877 RXE 1805P-PU-05                            
  Balluff Vietnam 140158 BTL5-P5-M0102-J-DEXC-TA12                  
  Balluff Vietnam 81101309 BML-M01-I34-A3-M0106-R0000                 
  Balluff Vietnam 127652 BTL6-A110-M0675-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127598 BTL6-P110-M0625-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127600 BTL6-P110-M0675-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127651 BTL6-A110-M0625-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 135239 BOS 6K-PU-1HA-S75-00 5                     
  Balluff Vietnam 127823 BTL6-A310-M0450-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 158526 BIS C-6002-019-655-03-ST11                 
  Balluff Vietnam 122913 BES 516-300-S 135-D-PU-05                  
  Balluff Vietnam 553679 BES 516-300-S 149-D-PU-05                  
  Balluff Vietnam 553390 BES 516-300-S 162-D-PU-05                  
  Balluff Vietnam 114497 BES 516-300-S 205-D-PU-05                  
  Balluff Vietnam 554116 BES 516-300-S 241-D-PU-05                  
  Balluff Vietnam 164154 BAE PS-XA-1W-24-200-005                    
  Balluff Vietnam 81101283 BML-M01-I45-A0-M0181-R0000                 
  Balluff Vietnam 143096 BIW1-A310-M0075-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 143103 BIW1-A310-M0100-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 81000005 BNL 5308-80-04-200                         
  Balluff Vietnam 81101269 BML-M01-I45-A3-M1600-R0000                 
  Balluff Vietnam 127696 BTL6-P110-M0600-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127648 BTL6-A110-M0525-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127649 BTL6-A110-M0550-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127679 BTL6-A110-M0600-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 11000181 BDG-MS-3116-12-8S-15M                      
  Balluff Vietnam 125898 BIS C-6002-019-655-03-KL2                  
  Balluff Vietnam 149002 BTL5-P5-M0305-J-DEXC-TA12                  
  Balluff Vietnam 129746 BIS S 6022-019-050-03-ST14                 
  Balluff Vietnam 134231 BHS B265V-PSD15-S04                        
  Balluff Vietnam 134180 BHS B265V-PSD25-S04-003                    
  Balluff Vietnam 134363 BHS E308V-PSD15-S04                        
  Balluff Vietnam 6023 BNN 520-UB-1200                            
  Balluff Vietnam 551356 BFO 18A-LCC-UZG-20-1                       
  Balluff Vietnam 146553 BTL5-P5-M0381-J-DEXC-TA12                  
  Balluff Vietnam 81000287 BNL 5304-120-06-2000                       
  Balluff Vietnam 127824 BTL6-A310-M0475-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 156542 BIS C-305-PU1-05                           
  Balluff Vietnam 80050892 GEL 8110A-0-SS-9-0                         
  Balluff Vietnam 126408 BIS C-6003-025-650-03-ST12                 
  Balluff Vietnam 153341 BIS M-110-02-L                             
  Balluff Vietnam 11007467 99-1535-920-05                             
  Balluff Vietnam 11007456 99-1536-920-05                             
  Balluff Vietnam 80000167 99-4622-00-12                              
  Balluff Vietnam 126865 BLS 18KF-XX-1P-S4-L                        
  Balluff Vietnam 80000782 99-0710-02-05                              
  Balluff Vietnam 152046 BES 516-371-EO-C-03                        
  Balluff Vietnam 80000885 99-0737-00-24                              
  Balluff Vietnam 551834 BKS-S 20-10-05                             
  Balluff Vietnam 550230 BKS-S 7-1                                  
  Balluff Vietnam 80000505 99-0718-00-13                              
  Balluff Vietnam 553618 BKS-S 20-1-15                              
  Balluff Vietnam 553856 BES 516-357-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 80050790 R1111/RDLF008-00242-MT10                   
  Balluff Vietnam 148553 BES M08EG-NOC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 147764 BES M08EG-NSC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 148551 BES M08EG-POC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 147763 BES M08EG-PSC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 148548 BES M08EH-NOC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 147762 BES M08EH-NSC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 147761 BES M08EH-PSC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 160223 BES M30ME-POC15B-S04G-003                  
  Balluff Vietnam 160222 BES M30ME-PSC15B-S04G-003                  
  Balluff Vietnam 140243 BKS-B 25-3-PU-05                           
  Balluff Vietnam 148549 BES M08EH-POC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 11023816 99-0718-03-13                              
  Balluff Vietnam 11000054 PICO-UST-25/CD/S/HV/M18                    
  Balluff Vietnam 143104 BIW1-A310-M0130-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 527162 BFO 18A-LFF-MZG-10-1 5                     
  Balluff Vietnam 149563 BOS 21M-PA-PK10-S4                         
  Balluff Vietnam 119788 BCS 034-NS-1-C-03                          
  Balluff Vietnam 81000229 BNL 5307-120-8-1000                        
  Balluff Vietnam 137105 BIS C-315/05-S4                            
  Balluff Vietnam 137106 BIS C-315/10-S4                            
  Balluff Vietnam 553581 BIS C-315-05                               
  Balluff Vietnam 115744 BIS C-351-10                               
  Balluff Vietnam 553819 BFO 74A-LA-OB-PZK-05-02                    
  Balluff Vietnam 81000167 BNL 5306-80-10-155                         
  Balluff Vietnam 525602 BFO 18A-LEE-UZG-20-1 5                     
  Balluff Vietnam 148901 BKS-S197-22-PU-10                          
  Balluff Vietnam 81000104 BNL 5308-120-04-200                        
  Balluff Vietnam 123040 BIS C-6022-019-050-03-ST10                 
  Balluff Vietnam 123093 BIS C-6022-028-050-03-ST10                 
  Balluff Vietnam 526012 BFO 18A-XAA-SMG-30-1 5                     
  Balluff Vietnam 155629 BAW G06EE-UAF20B-EP00 15-511               
  Balluff Vietnam 181966 BIW1-E310-M0225-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 167762 BIW1-E310-M0175-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 127654 BTL6-A110-M0725-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127602 BTL6-P110-M0725-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127697 BTL6-P110-M0750-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 606065 BKS-S 55-00                                
  Balluff Vietnam 551363 BFO 18A-XAC-SMG-30-1 5                     
  Balluff Vietnam 11000093 BKM 8 PB - 62 04 253                       
  Balluff Vietnam 119787 BCS 034-PS-1-C-03                          
  Balluff Vietnam 81000138 BNL 5310-120-06-2500                       
  Balluff Vietnam 551391 BFO 18A-LGG-MZG-10-1 5                     
  Balluff Vietnam 144193 BES 516-100-S 45-S 4-D                     
  Balluff Vietnam 140290 BES 516-300-S240-D-PU-10                   
  Balluff Vietnam 156544 BIS C-305-PU1-01                           
  Balluff Vietnam 551373 BFO 18V-LDD-SMG-23-0 5                     
  Balluff Vietnam 127653 BTL6-A110-M0700-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127599 BTL6-P110-M0650-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127601 BTL6-P110-M0700-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127680 BTL6-A110-M0650-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 119781 BCS 018-PS-1-C-S 4                         
  Balluff Vietnam 81200008 BKSS32M-40                                 
  Balluff Vietnam 145786 BES 08-FA-BS-4 0-W                         
  Balluff Vietnam 124757 BES 08-FA-BS-8 0-G                         
  Balluff Vietnam 185744 BTL5-P2-M0100-P-S32                        
  Balluff Vietnam 117318 BTL5-P1-M0100-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 117409 BTL5-P1-M0150-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 119296 BTL5-P1-M0200-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 117410 BTL5-P1-M0225-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 122166 BTL5-P1-M0050-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 182780 BTL5-G11-M0050-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 134401 BOS 21M-NA-ID10-S4                         
  Balluff Vietnam 149565 BOS 21M-PA-ID10-S4                         
  Balluff Vietnam 164160 BAE-PS-XA-3Y-24-200-007                    
  Balluff Vietnam 80051138 01-5006-001                                
  Balluff Vietnam 81101192 BTL5-P1-M0150-P-KA05                       
  Balluff Vietnam 81101195 BTL5-P2-M0100-P-S32                        
  Balluff Vietnam 81101113 BTL5-M1-M0050-P-S32                        
  Balluff Vietnam 81101086 BTL5-M2-M0050-P-S32                        
  Balluff Vietnam 126888 BIS C-6022-019-050-03-ST14                 
  Balluff Vietnam 80000836 40-R10-0112                                
  Balluff Vietnam 80000825 09-0437-87-05                              
  Balluff Vietnam 80050266 09-0433-00-05                              
  Balluff Vietnam 80050413 09-0435-50-04                              
  Balluff Vietnam 80000398 40-R10-0111                                
  Balluff Vietnam 136876 BOS 5-BL1                                  
  Balluff Vietnam 136877 BOS 5-BL2                                  
  Balluff Vietnam 136878 BOS 5-BL3                                  
  Balluff Vietnam 136879 BOS 5-BL4                                  
  Balluff Vietnam 136880 BOS 5-BL5                                  
  Balluff Vietnam 136882 BOS 5-BL7                                  
  Balluff Vietnam 136883 BOS 5-BL8                                  
  Balluff Vietnam 136884 BOS 5-BL9                                  
  Balluff Vietnam 11000744 FA45 01                                    
  Balluff Vietnam 80050324 09-0431-81-04                              
  Balluff Vietnam 11003266 09-9749-30-03                              
  Balluff Vietnam 80000332 09-0431-87-04                              
  Balluff Vietnam 80000431 08-1080-000-000                            
  Balluff Vietnam 11024412 08-2673-000-000                            
  Balluff Vietnam 80000886 09-0435-90-04                              
  Balluff Vietnam 80000727 09-0439-90-04                              
  Balluff Vietnam 528121 BKS-S 27-03                                
  Balluff Vietnam 528141 BKS-S 28-03                                
  Balluff Vietnam 80000723 79-5072-50-03                              
  Balluff Vietnam 8806 BOS 18 0-KB-1                              
  Balluff Vietnam 143486 BKS-S 20-9-PU-05                           
  Balluff Vietnam 80000829 99-4628-00-12                              
  Balluff Vietnam 80000306 79-5028-30-04                              
  Balluff Vietnam 118320 BKS-S 86-00                                
  Balluff Vietnam 140977 BES M12MG-GSC30B-BP00 3-GS04               
  Balluff Vietnam 155824 BES M12MG-GSC30B-BP00 3-GS04KO             
  Balluff Vietnam 163368 BES M18MF-GSC70B-S04K                      
  Balluff Vietnam 156615 BES M18MF-GSC70B-S04K/KO                   
  Balluff Vietnam 163987 BES M18MF-USC70B-S04K                      
  Balluff Vietnam 11000287 79-5207-00-05                              
  Balluff Vietnam 510061 BES 516-325-E3-N-03                        
  Balluff Vietnam 143481 BKS-S 20-10-PU-03                          
  Balluff Vietnam 80050184 99-0737-02-24                              
  Balluff Vietnam 152187 BES M08ED-NOC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 152186 BES M08ED-NSC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 152185 BES M08ED-POC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 152184 BES M08ED-PSC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 119381 BKS-S 49-1-15                              
  Balluff Vietnam 11028184 99-0461-75-19                              
  Balluff Vietnam 158128 BKS-AD-05-RJ45/GS180-05                    
  Balluff Vietnam 80050885 BKS-S115-00                                
  Balluff Vietnam 125644 BIL 001-MH-A                               
  Balluff Vietnam 80050900 99-0130-75-12                              
  Balluff Vietnam 80050992 F1187/FTV-F83A2R-V110-3000                 
  Balluff Vietnam 143567 BES M30MF-GSC15B-BP03                      
  Balluff Vietnam 80000235 79-5001-50-04                              
  Balluff Vietnam 80000752 99-4623-00-16                              
  Balluff Vietnam 11004443 79-3530-37-04                              
  Balluff Vietnam 159705 BIS M-150-02 A                             
  Balluff Vietnam 159706 BIS M-151-02 A                             
  Balluff Vietnam 81000154 BNL 8304-120-02-2000                       
  Balluff Vietnam 183174 BCC M425-0000-1A-001-PH0334-030            
  Balluff Vietnam 523080 BES 516-300-S 215-PU-03                    
  Balluff Vietnam 127603 BTL6-P110-M0775-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127699 BTL6-P110-M0800-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 8329 BES IKV-025 23-G-Z-S 4                     
  Balluff Vietnam 553982 BES 516-300-S 178-D-PU-05                  
  Balluff Vietnam 156307 BOS 18M-PSV-LH22-S4                        
  Balluff Vietnam 122900 BOS 15K-S-B2-N-S75                         
  Balluff Vietnam 146559 BTL5-P5-M0457-J-DEXC-TA12                  
  Balluff Vietnam 81000128 BNL 5306-080-3-400                         
  Balluff Vietnam 134912 BOS 18-HS-1                                
  Balluff Vietnam 81101542 BML-M02-I34-A0-M4800-C0002                 
  Balluff Vietnam 131079 BKS S140-15                                
  Balluff Vietnam 81101395 BML-M01-I34-A0-M0106-R0005                 
  Balluff Vietnam 131018 BIS S 108-42/L                             
  Balluff Vietnam 151866 BIS M-300-001-S115                         
  Balluff Vietnam 551366 BFO 18A-XAA-MZG-30-2 5                     
  Balluff Vietnam 127825 BTL6-A310-M0500-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 81000254 BNR 5406-160-04-1000                       
  Balluff Vietnam 81101620 BML-M02-I45-A0-M0200-R0000                 
  Balluff Vietnam 141772 BTL6-P111-M0550-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 132543 BTL6-P111-M0600-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 770788 BNN 520-UB-1300                            
  Balluff Vietnam 110041 BES IKV-010 23-G-Z-S 4                     
  Balluff Vietnam 115436 BIS C-300-HG1                              
  Balluff Vietnam 119288 BTL5-A11-M0050-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 139240 BTL5-G11-M0050-P-S32                       
  Balluff Vietnam 11005616 mic-25/D/M                                 
  Balluff Vietnam 11000250 mic-35/D/M                                 
  Balluff Vietnam 553689 BES 516-300-S 237-D-PU-05                  
  Balluff Vietnam 81101488 BML-S1B0-Q61F-M400-G0-KA02                 
  Balluff Vietnam 551310 BFO 18A-LAA-MZG-20-1 5                     
  Balluff Vietnam 526083 BFO 18A-XAE-MZG-30-2                       
  Balluff Vietnam 11003064 80112
  Balluff Vietnam 11003501 BKM 7 - 6204215                            
  Balluff Vietnam 306075 BEN 516-14-300                             
  Balluff Vietnam 80050432 79-5003-50-04                              
  Balluff Vietnam 152390 BES M30MI-PSC15B-BP03-103                  
  Balluff Vietnam 553852 BES 516-329-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 80000405 BKS S33 M-00                               
  Balluff Vietnam 551824 BKS-S 20-8-10                              
  Balluff Vietnam 80000937 99-0740-00-24                              
  Balluff Vietnam 80000951 79-5003-04-04                              
  Balluff Vietnam 80050539 99-1437-820-05                             
  Balluff Vietnam 80050540 99-1436-820-05                             
  Balluff Vietnam 181093 BES M12MI-POC40B-BV03                      
  Balluff Vietnam 140146 BES M18MG-USC70B-BV03                      
  Balluff Vietnam 144677 BES 516-3005-E4-C-PU-01                    
  Balluff Vietnam 170666 BES M12MG-USC30B-BP05                      
  Balluff Vietnam 144038 BML-Z0002                                  
  Balluff Vietnam 144074 BML-Z0006                                  
  Balluff Vietnam 80000587 99-4606-75-12                              
  Balluff Vietnam 80000986 79-3436-49-04                              
  Balluff Vietnam 80050446 BKS S94-00                                 
  Balluff Vietnam 148307 BES Q08ZC-NSC20B-BV02                      
  Balluff Vietnam 149182 BKS-S 20-4-SP1-03                          
  Balluff Vietnam 80000694 99-0737-03-24                              
  Balluff Vietnam 80050574 BKT-LENTE 9 MM                             
  Balluff Vietnam 152943 BMS BS-M-D12-0400-04                       
  Balluff Vietnam 11026737 BMC KEY 5001                               
  Balluff Vietnam 160993 BFO D22-XA-LB-EAK-20-02                    
  Balluff Vietnam 137953 BKS-S 19-8-PU-05                           
  Balluff Vietnam 152176 BES M08ED-PSC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 152179 BES M08ED-NOC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 553859 BES 516-357-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 152178 BES M08ED-NSC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 152177 BES M08ED-POC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 553668 BES 516-3019-B0-C-PU-03                    
  Balluff Vietnam 117309 BTL5-A11-M0100-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 81101017 BTL5-A11-M0127-P-S32                       
  Balluff Vietnam 127681 BTL6-A110-M0750-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 119289 BTL5-A11-M0100-P-KA01 5                    
  Balluff Vietnam 117310 BTL5-A11-M0100-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 182322 BNS 819-D04-D12-62-10-FD                   
  Balluff Vietnam 126924 BES 516-615-PS-1-PU-05                     
  Balluff Vietnam 127656 BTL6-A110-M0825-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127659 BTL6-A110-M0875-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127605 BTL6-P110-M0825-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127607 BTL6-P110-M0875-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127700 BTL6-P110-M0900-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 155299 BES 08-HW-4                                
  Balluff Vietnam 155300 BES 08-HW-5                                
  Balluff Vietnam 157107 BKT 67M-003-U-S92                          
  Balluff Vietnam 81000277 BNL 5306-100-02-0400                       
  Balluff Vietnam 781366 BTL2-S-6216-8P                             
  Balluff Vietnam 123205 BTL5-M1-M0400-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 123207 BTL5-M1-M0500-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 81000122 BNL 5306-080-2-400                         
  Balluff Vietnam 81000232 BNL 5306-120-02-360                        
  Balluff Vietnam 81000055 BNL 5306-120-02-400                        
  Balluff Vietnam 81000196 BNL 5306-120-12-200                        
  Balluff Vietnam 81000113 BNL 5306-120-2-300                         
  Balluff Vietnam 81000015 BNL 5304-80-06-2500                        
  Balluff Vietnam 115967 BEN 516-19-150                             
  Balluff Vietnam 149441 BIS C-319-PU1-05                           
  Balluff Vietnam 81101196 BTL5-A11-M0150-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 143329 BSW 819-492-06L3                           
  Balluff Vietnam 81101567 BTL5-G21-M0050-P-S32                       
  Balluff Vietnam 178843 BUS M18K0-XAER-040-S92K                    
  Balluff Vietnam 178841 BUS M18K0-PWXER-040-S92K                   
  Balluff Vietnam 81100987 BTL5-P1-M0360-P-S32                        
  Balluff Vietnam 128232 BNS 819-D05-D16-62-10                      
  Balluff Vietnam 146843 BML-A013-T2400                             
  Balluff Vietnam 117411 BTL5-P1-M0250-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 117412 BTL5-P1-M0300-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 123204 BTL5-M1-M0250-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 123203 BTL5-M1-M0300-P-S32                        
  Balluff Vietnam 143869 BIW1-G310-M0300-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 127826 BTL6-A310-M0525-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127827 BTL6-A310-M0550-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127828 BTL6-A310-M0575-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127842 BTL6-A310-M0600-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 129814 BTL6-P111-M0700-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 1178136 BGL 80A-009-S49                            
  Balluff Vietnam 127655 BTL6-A110-M0775-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127682 BTL6-A110-M0800-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 142967 RPE-3008-N-PU-02                           
  Balluff Vietnam 145601 BIW1-A310-M0175-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 11001034 IKRD-050 38-G-S4                           
  Balluff Vietnam 11005039 SKS-15/D                                   
  Balluff Vietnam 11027360 pico 25/F                                  
  Balluff Vietnam 11023603 ZWS-7/CD/QS                                
  Balluff Vietnam 11006941 SKS-15/CD                                  
  Balluff Vietnam 11026719 pico 100/F                                 
  Balluff Vietnam 117679 BTL5-A11-M0110-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 120331 BTL5-A11-M0130-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 528122 BKS-S 27-05                                
  Balluff Vietnam 80050884 BKS S95-00                                 
  Balluff Vietnam 306098 BEN 516-14-280                             
  Balluff Vietnam 524442 BKS-S 22-05                                
  Balluff Vietnam 142298 BES M08MG-GSC20B-BV05                      
  Balluff Vietnam 142297 BES M08MG-USC20B-BV05                      
  Balluff Vietnam 11005633 BKM 7-6107165                              
  Balluff Vietnam 80000519 79-5076-100-03                             
  Balluff Vietnam 524452 BKS-S 21-05                                
  Balluff Vietnam 528142 BKS-S 28-05                                
  Balluff Vietnam 80000641 79-3408-107-03                             
  Balluff Vietnam 113003 BES 516-384-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 306067 BEN 516-13-300                             
  Balluff Vietnam 552209 BES 516-114-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 510051 BES 516-356-E3-N-03                        
  Balluff Vietnam 80050980 99-5695-00-24                              
  Balluff Vietnam 80000932 79-5003-03-04                              
  Balluff Vietnam 516660 BKS-S 10-4                                 
  Balluff Vietnam 516670 BKS-S 10-6                                 
  Balluff Vietnam 181805 BCC M313-0000-10-001-PH0334-050            
  Balluff Vietnam 139557 BOS 18KR-XT-IS10-02                        
  Balluff Vietnam 165382 BCC M425-0000-1A-014-PS0434-100            
  Balluff Vietnam 160715 BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA02                 
  Balluff Vietnam 182813 BTL5-P1-M0500-P-KA05                       
  Balluff Vietnam 159874 BSP B200-DV001-I01A0A-S4                   
  Balluff Vietnam 159872 BSP B050-DV001-I01A0A-S4                   
  Balluff Vietnam 11000684 IKN07032G                                  
  Balluff Vietnam 81000291 BNL 5306-160-02-400                        
  Balluff Vietnam 81101274 BTL5-P1-M0450-P-S32                        
  Balluff Vietnam 81100906 BTL5-I1-M0400-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 81100160 BTL5-P1-M0350-P-S32                        
  Balluff Vietnam 117413 BTL5-P1-M0400-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 117415 BTL5-P1-M0500-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 80051296 mic 130/D/TC                               
  Balluff Vietnam 11000055 mic 25/D/TC                                
  Balluff Vietnam 11000260 mic 35/D/TC                                
  Balluff Vietnam 119197 BAS S-800-LX-P1-S 4-ADT                    
  Balluff Vietnam 552740 BCS 030-GA-1-Y-S 4                         
  Balluff Vietnam 81101057 BTL5-A11-M0050-P-KA10                      
  Balluff Vietnam 80051017 mic-101/D/HV/M30                           
  Balluff Vietnam 117360 BTL5-A11-M0150-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 145577 BTL5-G11-M0150-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 152428 BIS M-302-001-S115                         
  Balluff Vietnam 156543 BIS C-305-PU1-10                           
  Balluff Vietnam 156299 BIS M-302-003-S115                         
  Balluff Vietnam 137064 BIS C-305-10                               
  Balluff Vietnam 81101521 BML-M02-I45-A0-M0206-R0000                 
  Balluff Vietnam 11005141 GEL BC 1051                                
  Balluff Vietnam 81100069 BTL5-A11-M0200-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 119667 BKS-S 97-PU-05                             
  Balluff Vietnam 81000164 BNL 5306-100-3-240                         
  Balluff Vietnam 81000140 BNL 5306-100-3-300                         
  Balluff Vietnam 81000143 BNL 5306-100-3-350                         
  Balluff Vietnam 81000123 BNL 5306-120-03-250                        
  Balluff Vietnam 81000160 BNL 5306-120-03-280                        
  Balluff Vietnam 81000132 BNL 5306-120-3-400                         
  Balluff Vietnam 315701 RXD 18/RXT18-PU-00 5                       
  Balluff Vietnam 137061 BIS C-315-10                               
  Balluff Vietnam 81000248 BNL 5306-120-03-600                        
  Balluff Vietnam 525603 BFO 18A-LEE-UZG-20-2                       
  Balluff Vietnam 81101190 BML-S1B0-Q61F-M410-10KA02                  
  Balluff Vietnam 81101186 BML-S1B0-Q61G-M420-10-KA05                 
  Balluff Vietnam 80051033 ZF-0571                                    
  Balluff Vietnam 127829 BTL6-A310-M0625-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127830 BTL6-A310-M0650-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127831 BTL6-A310-M0700-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 527171 BFO 18A-LFF-SMG-10-1                       
  Balluff Vietnam 81101278 BML-M01-I34-A3-M0106-R0003                 
  Balluff Vietnam 120332 BTL5-A11-M0175-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 141287 BIS C-6026-034-050-06-ST19                 
  Balluff Vietnam 157131 BES IKN-070T 38-G-S4                       
  Balluff Vietnam 81101534 BML M02-I34-A3-M0106-R0025                 
  Balluff Vietnam 127662 BTL6-A110-M0975-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127608 BTL6-P110-M0925-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127609 BTL6-P110-M0950-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127610 BTL6-P110-M0975-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 551326 BFO 18A-LEE-MZG-20-0 5                     
  Balluff Vietnam 127660 BTL6-A110-M0925-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127657 BTL6-A110-M0850-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 124280 BTL6-A110-M0900-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127606 BTL6-P110-M0850-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 146878 BWL 9090-D-R011-S49                        
  Balluff Vietnam 146879 BWL 9090-D-R012-S49                        
  Balluff Vietnam 122125 BFO 18A-LGG-MZG-10-2                       
  Balluff Vietnam 182423 BNS 819-D05-R16-62-10                      
  Balluff Vietnam 128233 BNS 819-D05-R16-62-10                      
  Balluff Vietnam 141220 BKT M-15C-U-S4                             
  Balluff Vietnam 80000262 GEL 153 E 3600 A 0                         
  Balluff Vietnam 177875 BSW 819-492-06K2                           
  Balluff Vietnam 553657 BES 516-356-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 552862 BES 515-356-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 553166 BKS-S 20-3-15                              
  Balluff Vietnam 551803 BKS-S 20-4-15                              
  Balluff Vietnam 120001 BES 516-329-E4-C-05                        
  Balluff Vietnam 142917 BKS-S 19-1/GS4-PU-00 6                     
  Balluff Vietnam 142927 BKS-S 19-14-PU-05                          
  Balluff Vietnam 80050390 BKS S92-00                                 
  Balluff Vietnam 80000711 99-4624-00-16                              
  Balluff Vietnam 80000297 79-5101-30-04                              
  Balluff Vietnam 121962 BKS-B 48-1/GS 49-PU-02                     
  Balluff Vietnam 553509 BFO 74A-LA-KB-PZK-10-02                    
  Balluff Vietnam 553508 BFO 74A-XB-LB-PZK-15-02                    
  Balluff Vietnam 141874 BFO D22-LA-KB-EAK-10-02                    
  Balluff Vietnam 152275 BFO D22-XB-LB-EAK-15-02                    
  Balluff Vietnam 11027240 CSPC3A2-030-390                            
  Balluff Vietnam 144136 BKS-S 48-1/GS 4-PU-02                      
  Balluff Vietnam 113005 BES 516-542-B0-H-03                        
  Balluff Vietnam 80001013 79-3450-224-05                             
  Balluff Vietnam 80000115 79-3454-224-05                             
  Balluff Vietnam 159037 BES Q08ZC-PSC20B-BP02                      
  Balluff Vietnam 306076 BEN 516-14-500                             
  Balluff Vietnam 142781 BES M18MG-GSC70B-BV05                      
  Balluff Vietnam 142780 BES M18MG-USC70B-BV05                      
  Balluff Vietnam 126861 BLE 18KF-PA-1PP-S4-C                       
  Balluff Vietnam 153339 BIS M-112-02-L                             
  Balluff Vietnam 169235 BCC M313-M313-30-300-PX43T2-006            
  Balluff Vietnam 528781 BES 516-361-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 138443 BAW MKV-020 19-S4                          
  Balluff Vietnam 142815 BIS L-503-PU1-15                           
  Balluff Vietnam 522881 BCS 018-WO-5-L-03                          
  Balluff Vietnam 117363 BTL5-A11-M0200-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 151265 BSW 816-203-06L3-WO                        
  Balluff Vietnam 11002453 08-0329-000-024                            
  Balluff Vietnam 167730 BML-S1B0-Q53G-M400-L0-KA05                 
  Balluff Vietnam 81101197 BTL5-A11-M0250-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 148743 BIS S-108-52/L                             
  Balluff Vietnam 143122 BIW1-A310-M0360-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 153186 BFB 75K-003-P-02                           
  Balluff Vietnam 125808 BOS 6K-PU-1LHA-SA1-S75-C                   
  Balluff Vietnam 145184 BCS M18KM3-POC80G-S04G-001                 
  Balluff Vietnam 552170 BES 30 0-KH-2S                             
  Balluff Vietnam 117365 BTL5-A11-M0225-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 8610 BAS S-000-LX-P0-S 4-ADT                    
  Balluff Vietnam 130913 BOS R-22                                   
  Balluff Vietnam 126201 BGL 80A-002-S 49                           
  Balluff Vietnam 151865 BIS M-301-001-S115                         
  Balluff Vietnam 551343 BFO 18A-XAA-MZG-30-3                       
  Balluff Vietnam 117367 BTL5-A11-M0250-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 118540 BES 516-706-A-3                            
  Balluff Vietnam 127843 BTL6-A310-M0750-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 136154 BOS 21-HS-1                                
  Balluff Vietnam 140723 BES 516-211-S 21-EL-W                      
  Balluff Vietnam 124539 BES 516-620-PS-02                          
  Balluff Vietnam 171219 BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A                
  Balluff Vietnam 179776 BCC M415-0000-1A-001-PX0334-250            
  Balluff Vietnam 551508 BES 516-543-B0-H-03                        
  Balluff Vietnam 11024042 6204231
  Balluff Vietnam 80050549 80111
  Balluff Vietnam 179824 BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-020            
  Balluff Vietnam 179831 BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-020            
  Balluff Vietnam 131243 BKS-S 75-14-03                             
  Balluff Vietnam 142778 BES M18MG-USC70B-BP03                      
  Balluff Vietnam 80050500 79-5714-50-03                              
  Balluff Vietnam 141809 BKS-S 20-4-PU-07 5                         
  Balluff Vietnam 126531 BMF 307K-R-AS-L-3-03                       
  Balluff Vietnam 143483 BKS-S 20-10-PU-05                          
  Balluff Vietnam 179778 BCC M415-0000-1A-003-PX0434-200            
  Balluff Vietnam 551689 BKS-S 28E-03                               
  Balluff Vietnam 143402 BES M30MF-GSC15B-S04K                      
  Balluff Vietnam 143401 BES M30MF-USC15B-S04K                      
  Balluff Vietnam 518351 BES 517-1603-QP-S-03                       
  Balluff Vietnam 518371 BES 517-1605-QP-S-03                       
  Balluff Vietnam 126867 BLS 18KW-XX-1P-S4-L                        
  Balluff Vietnam 129983 BOS 18KF-NA-1XA-C-02                       
  Balluff Vietnam 126850 BOS 18KF-PA-1XA-C-02                       
  Balluff Vietnam 126847 BOS 18KF-PA-1XA-S4-C                       
  Balluff Vietnam 306100 BEN 516-14-360                             
  Balluff Vietnam 773749 BEN 516-14-400                             
  Balluff Vietnam 11007653 99-1486-822-08                             
  Balluff Vietnam 141804 BKS-S 19-1-PU-10                           
  Balluff Vietnam 553869 BKS-S 20-1-20                              
  Balluff Vietnam 141808 BKS-S 20-1-PU-10                           
  Balluff Vietnam 139564 BOS 18KR-XT-IS10-S4                        
  Balluff Vietnam 80050531 09-0462-70-19                              
  Balluff Vietnam 163803 BOS 50K-PSV-RH12-S4                        
  Balluff Vietnam 11005698 BM3510                                     
  Balluff Vietnam 81101562 BTL5-A11-M0225-P-KA02                      
  Balluff Vietnam 135194 BOD 63-HW-1                                
  Balluff Vietnam 81101224 BTL5-G21-M0300-P-S32                       
  Balluff Vietnam 81101406 BML-S1B0-Q53G-M400-10-KA05                 
  Balluff Vietnam 130384 BIS S 150-32/A                             
  Balluff Vietnam 142589 BES 516-300-S 135-NEX-S4-D                 
  Balluff Vietnam 142590 BES 516-300-S249-NEX-S4-D                  
  Balluff Vietnam 115169 BFO 18A-LCC-UZG-20-1 5                     
  Balluff Vietnam 149582 BOS 21M-PUS-RV13-S4                        
  Balluff Vietnam 127832 BTL6-A310-M0800-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 183268 BNI IOL-302-000-Z013                       
  Balluff Vietnam 134596 BOS 21M-NUS-RH12-S4                        
  Balluff Vietnam 136032 BOS 21M-NUS-RV13-S4                        
  Balluff Vietnam 127661 BTL6-A110-M0950-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127663 BTL6-A110-M1000-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127611 BTL6-P110-M1000-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 149580 BOS 21M-XT-LS11-S4                         
  Balluff Vietnam 11000690 mic 340/D/TC                               
  Balluff Vietnam 171218 BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A                
  Balluff Vietnam 139591 BTL6-A301-M0150-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 81101529 BML M02-I45-A3-M0170-R0025                 
  Balluff Vietnam 553826 BOS 18-BL-2                                
  Balluff Vietnam 182552 BNS 813-D04-R16-62-12-04                   
  Balluff Vietnam 143833 BIW1-A310-M0400-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 138921 BTL6-A301-M0050-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 138922 BTL6-A301-M0100-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 81101261 BTL5-A11-M0300-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 117369 BTL5-A11-M0300-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 143836 BKS-S 20E-4-PU-03                          
  Balluff Vietnam 80000623 79-3450-24-05                              
  Balluff Vietnam 111242 BES M12ML-NOC20B-BV05-002                  
  Balluff Vietnam 139555 BOS 18KR-NU-IE10-02                        
  Balluff Vietnam 139556 BOS 18KR-PU-IE10-02                        
  Balluff Vietnam 149020 BES 516-3005-G-E4-C-PU-02                  
  Balluff Vietnam 152268 BES 516-371-G-E4-C-02                      
  Balluff Vietnam 552860 BES 515-325-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 552870 BES 515-356-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 80051000 79-3506-55-03                              
  Balluff Vietnam 110404 BEFESTIGUNGSKLAM  KPL BTLPM5VZ             
  Balluff Vietnam 113461 BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001                 
  Balluff Vietnam 151102 PROX 922FS0 8-A4P-Z925                     
  Balluff Vietnam 132506 BES 516-3007-E5-C-S 49                     
  Balluff Vietnam 141817 BKS-S 49-1-PU-10                           
  Balluff Vietnam 124042 BMF 305K-PS-C-2-PU-05                      
  Balluff Vietnam 551523 BES 516-546-B0-H-03                        
  Balluff Vietnam 143163 BES M30MF-GSC15B-BV03                      
  Balluff Vietnam 118805 BKS-S 99-00                                
  Balluff Vietnam 81000105 BNL 5304-160-04-2500                       
  Balluff Vietnam 11000379 mic 130/D/TC/E                             
  Balluff Vietnam 11002762 mic 35/D/TC/E                              
  Balluff Vietnam 137175 BIL EMD0-T060A-01-S75                      
  Balluff Vietnam 551321 BFO 18A-LEE-SMG-20-0 5                     
  Balluff Vietnam 551371 BFO 18V-LCC-SMG-23-0 75                    
  Balluff Vietnam 81101540 BML-S1B0-Q53F-M410-K0-KA02                 
  Balluff Vietnam 81101450 BML-S1B0-Q61F-M420-E0-KA02                 
  Balluff Vietnam 81101609 BTL5-E17-M0600-T-3S32                      
  Balluff Vietnam 155465 BML-M02-I45-A0-T4800-R0000                 
  Balluff Vietnam 130216 BIS L-501-PU1-25                           
  Balluff Vietnam 552341 BIS C-500-PU-30                            
  Balluff Vietnam 146555 BTL5-P5-M0508-J-DEXC-TA12                  
  Balluff Vietnam 146467 BTL5-P5-M0661-J-DEXC-TA12                  
  Balluff Vietnam 146880 BWL 110110-D-R011-S49                      
  Balluff Vietnam 146881 BWL 110110-D-R012-S49                      
  Balluff Vietnam 139590 BTL6-A301-M0130-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 551320 BFO 18A-LCC-SMG-20-1                       
  Balluff Vietnam 551334 BFO 18A-LGG-SMG-10-1                       
  Balluff Vietnam 81000208 BNL 5306-080-4-400                         
  Balluff Vietnam 137572 BTL6-A301-M0200-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127833 BTL6-A310-M0875-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 11001804 ZWS-70/CU/QS                               
  Balluff Vietnam 120333 BTL5-A11-M0350-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 133442 BFO D13-LA-QB-EAK-05-02                    
  Balluff Vietnam 551304 BFO 18A-XAE-UZG-30-2 5                     
  Balluff Vietnam 143130 BIW1-A310-M0500-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 81101563 BML-M02-I34-A0-M0370-R0000                 
  Balluff Vietnam 149562 BOS 21M-PA-PT10-S4                         
  Balluff Vietnam 554135 BFO 18A-LEE-MZG-20-0 38                    
  Balluff Vietnam 551346 BFO 18A-XAA-SMG-30-2                       
  Balluff Vietnam 81101612 BML-M02-I45-A0-M0500-R0000                 
  Balluff Vietnam 132466 BES 516-3005-E5-C-S-49                     
  Balluff Vietnam 132507 BES 516-3022-E5-C-S 49                     
  Balluff Vietnam 772020 BSE 69                                     
  Balluff Vietnam 553704 BES 516-360-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 150694 PROX 922FS0 8-A4P-PU-L                     
  Balluff Vietnam 114762 BKS-S-79-00                                
  Balluff Vietnam 145434 BES M08MG-GSC20B-BP00 5-GS04               
  Balluff Vietnam 142296 BES M08MG-USC20B-BP05                      
  Balluff Vietnam 164194 BES M08MG-USC20B-BV02                      
  Balluff Vietnam 140940 BOS 18KF-PA-1RE-S4-C                       
  Balluff Vietnam 142931 BKS-B 25-1/GS49-PU-00 3                    
  Balluff Vietnam 123666 BKS-B 49-1/GS 49-PU-00 6                   
  Balluff Vietnam 122068 BES 517-398-NO-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 152183 BES M08EB-NOC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 152182 BES M08EB-NSC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 152180 BES M08EB-PSC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 156248 BKS-S115-PU-01                             
  Balluff Vietnam 143515 BKS-S 20-4/GS4-PU-00 6                     
  Balluff Vietnam 152181 BES M08EB-POC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 140923 BOS 18KF-PA-1RE-C-02                       
  Balluff Vietnam 121368 BES 517-132-M3-H                           
  Balluff Vietnam 133121 BTL5-F-2814-1S                             
  Balluff Vietnam 11026825 GEL 248-V-2-M100-05-C                      
  Balluff Vietnam 131019 BIS S 150-42/A                             
  Balluff Vietnam 122159 BIS C-326-05                               
  Balluff Vietnam 117373 BTL5-A11-M0360-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 123206 BTL5-M1-M0600-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 123209 BTL5-M1-M0750-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 122436 BES IKU-021 28-G-S4                        
  Balluff Vietnam 118543 BES 516-IV 2                               
  Balluff Vietnam 81101323 BTL5-P2-M0500-P-KA15                       
  Balluff Vietnam 81101684 BTL5-E10-M0150-P-KA02                      
  Balluff Vietnam 80050286 ZAN5 0100 012 0                            
  Balluff Vietnam 526084 BFO 18A-XAE-MZG-30-2 5                     
  Balluff Vietnam 554353 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-05                     
  Balluff Vietnam 128984 BOS 18E-PS-1N2M-S4-D                       
  Balluff Vietnam 139241 BTL5-C10-M0050-P-S32                       
  Balluff Vietnam 117399 BTL5-E10-M0050-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 11001533 LPC-25/CDD/M18                             
  Balluff Vietnam 81101308 BML-S1B0-Q61G-M420-20-KA02                 
  Balluff Vietnam 117317 BTL5-C10-M0100-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 117316 BTL5-E17-M0100-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 117400 BTL5-E10-M0100-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 81101492 BML-S1B0-Q61F-M420-E0-KA05                 
  Balluff Vietnam 81101466 BML-S1B0-Q61K-M420-10-KA05                 
  Balluff Vietnam 136579 BNP 29-04-D12-100                          
  Balluff Vietnam 117376 BTL5-A11-M0400-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 11005059 GEL 2432T-1B0000                           
  Balluff Vietnam 554047 BOS 18M-PU-1PD-SA 5-C                      
  Balluff Vietnam 134404 BOS 21M-NA-PT10-S4                         
  Balluff Vietnam 164151 BAE0001                                    
  Balluff Vietnam 80000891 09-0462-25-19                              
  Balluff Vietnam 132467 BES 516-3007-E4-C-PU-05                    
  Balluff Vietnam 139562 BOS 18KR-NU-IE10-S4                        
  Balluff Vietnam 139563 BOS 18KR-PU-IE10-S4                        
  Balluff Vietnam 155651 BES M18MG-GSC70B-BP00 3-GS04KO             
  Balluff Vietnam 141816 BKS-S 48-PU-10                             
  Balluff Vietnam 554151 BES 516-546-B0-H-PU-05                     
  Balluff Vietnam 142218 BKS-S 80-G-PU-05                           
  Balluff Vietnam 142217 BKS-S 80-W-PU-05                           
  Balluff Vietnam 80050589 79-3484-35-08                              
  Balluff Vietnam 144153 BKS-S 49E-4-PU-03                          
  Balluff Vietnam 144138 BKS-S 49-4/GS 4-PU-00 6                    
  Balluff Vietnam 132511 BES 516-3005-E4-C-PU-05                    
  Balluff Vietnam 132510 BES 516-3022-E4-C-PU-05                    
  Balluff Vietnam 123070 BKS-S116-PU-02                             
  Balluff Vietnam 552848 BES 516-363-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 80000304 79-3480-35-08                              
  Balluff Vietnam 510041 BES 516-324-E2-N-03                        
  Balluff Vietnam 550023 BIS F-300-05                               
  Balluff Vietnam 133647 BFO 18V-XAC-SMG-30-1                       
  Balluff Vietnam 782941 BKS-S 90-G-PU-06                           
  Balluff Vietnam 178862 BUS M18K0-PSXEP-030-EP00 3-GS92            
  Balluff Vietnam 81100870 BTL5-P1-M0550-P-S32                        
  Balluff Vietnam 154127 BDD 611-R3Q4-0-52-N-00                     
  Balluff Vietnam 117416 BTL5-P1-M0600-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 131714 BTL5-P1-M0700-P-S32                        
  Balluff Vietnam 117417 BTL5-P1-M0750-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 551317 BFO 18A-LAA-UZG-20-3                       
  Balluff Vietnam 525604 BFO 18A-LEE-UZG-20-2 5                     
  Balluff Vietnam 526093 BFO 18A-XAE-SMG-30-2                       
  Balluff Vietnam 137804 BOS 21-AD-1                                
  Balluff Vietnam 131713 BTL5-E10-M0130-P-S32                       
  Balluff Vietnam 551381 BFO 18V-XAD-SMG-30-1                       
  Balluff Vietnam 551374 BFO 18V-LDD-SMG-23-0 75                    
  Balluff Vietnam 139243 BTL5-E17-M0150-P-S32                       
  Balluff Vietnam 81000259 BNL 5308-120-06-400                        
  Balluff Vietnam 142596 BES 516-300-S 308-NEX-S4-D                 
  Balluff Vietnam 81101556 BML-S1A1-A62Z-M300-90-KA05                 
  Balluff Vietnam 119291 BTL5-C10-M0150-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 127834 BTL6-A310-M0900-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 117401 BTL5-E10-M0150-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 81000217 BNL 5308-120-12-100                        
  Balluff Vietnam 146566 BIL ED0-B010P-02/30-S75                    
  Balluff Vietnam 159496 BIS C-318-05                               
  Balluff Vietnam 137573 BTL6-A301-M0250-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 137575 BTL6-A301-M0300-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 551311 BFO 18A-LAA-MZG-20-2                       
  Balluff Vietnam 128329 BTL5-A11-M0450-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 117379 BTL5-A11-M0450-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 11026824 FKM 130 13 G                               
  Balluff Vietnam 122921 BOS 6K-NU-1LQA-C-02                        
  Balluff Vietnam 178856 BUS M18K0-XAFX-030-S04K                    
  Balluff Vietnam 80051103 GEL 152-G-1024-K2-C-05                     
  Balluff Vietnam 80000904 99-4632-75-19                              
  Balluff Vietnam 142841 BKS-B 25-1/GS49-PU-01                      
  Balluff Vietnam 149179 BKS-S 19-1-SP1-05                          
  Balluff Vietnam 149181 BKS-S 20-1-SP1-05                          
  Balluff Vietnam 123175 BKS-B 48-1/GS 49-PU-03                     
  Balluff Vietnam 80050732 99-0738-00-24                              
  Balluff Vietnam 141810 BKS-S 20-4-PU-10                           
  Balluff Vietnam 143572 BES M30MF-GSC15B-BV05                      
  Balluff Vietnam 141558 BKS-S 19-3-PU-10                           
  Balluff Vietnam 143502 BKS-S 20-3-PU-10                           
  Balluff Vietnam 552958 BKS-S 20-4-20                              
  Balluff Vietnam 141832 BOS 5K-PS-RD11-02                          
  Balluff Vietnam 137802 BMF 21K-PS-C-2-PU-03                       
  Balluff Vietnam 131120 BKS-S 75-3/GS4-PU-00 5                     
  Balluff Vietnam 143844 BKS-S 20E-4-PU-05                          
  Balluff Vietnam 123066 BKS-S115-PU-02                             
  Balluff Vietnam 120740 BKS-S48-15-CP-05                           
  Balluff Vietnam 553607 BES 516-357-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 80000759 79-3430-236-04                             
  Balluff Vietnam 111291 BTL5-P-5500-2                              
  Balluff Vietnam 133128 BTL-P-1014-4R                              
  Balluff Vietnam 124034 BMF 305K-PS-C-2-S49-00 2                   
  Balluff Vietnam 80050488 79-3430-231-04                             
  Balluff Vietnam 553854 BES 516-329-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 141830 BOS 5K-NS-ID10-02                          
  Balluff Vietnam 135598 BOS 5K-PO-ID10-S75                         
  Balluff Vietnam 135608 BOS 5K-PO-RD11-S75                         
  Balluff Vietnam 135587 BOS 5K-PO-RR10-S75                         
  Balluff Vietnam 141828 BOS 5K-PS-ID10-02                          
  Balluff Vietnam 135597 BOS 5K-PS-ID10-S75                         
  Balluff Vietnam 135607 BOS 5K-PS-RD11-S75                         
  Balluff Vietnam 141825 BOS 5K-PS-RR10-02                          
  Balluff Vietnam 135589 BOS 5K-PS-RR10-S75                         
  Balluff Vietnam 153791 BES G06EB-NOC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 153793 BES G06EB-POC40F-S49G                      
  Balluff Vietnam 143573 BES M30MF-USC15B-BP03                      
  Balluff Vietnam 11027374 C12F4A2-20K-122                            
  Balluff Vietnam 149067 BKS-S 48-SP1-05                            
  Balluff Vietnam 551327 BFO 18A-LEE-MZG-20-1                       
  Balluff Vietnam 11000149 mic 600/D/TC                               
  Balluff Vietnam 149579 BOS 21M-PA-LE10-S4                         
  Balluff Vietnam 122920 BOS 6K-PU-1LQA-C-02                        
  Balluff Vietnam 120327 BTL5-E10-M0175-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 180500 BES 516-300-S295/1 750-S4                  
  Balluff Vietnam 123824 BIS C-326-10                               
  Balluff Vietnam 81000139 BNL 5306-120-5-250                         
  Balluff Vietnam 81000230 BNL 5306-120-5-400                         
  Balluff Vietnam 127835 BTL6-A310-M0950-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 127836 BTL6-A310-M1000-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 142816 BIS L-503-PU1-20                           
  Balluff Vietnam 131477 BTL6-A110-M1100-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 129351 BTL6-A110-M1200-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 139593 BTL6-A301-M0350-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 81101483 BTL6-P110-M1200-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 138220 BES 516-300-S 295/2 875-S 5                
  Balluff Vietnam 143203 BES 516-300-S 295/3 775-S 5                
  Balluff Vietnam 11001537 UCS-15/CDD/QM                              
  Balluff Vietnam 117402 BTL5-E10-M0200-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 81000283 BNL 5308-100-02-0400                       
  Balluff Vietnam 81000236 BNL 5308-100-03-400                        
  Balluff Vietnam 81000218 BNL 5308-120-03-250                        
  Balluff Vietnam 81101243 BTL5-C10-M0200-P-S32                       
  Balluff Vietnam 81101362 BTL5-E10-M0200-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 11005181 lcs-130/DD/QP                              
  Balluff Vietnam 117383 BTL5-A11-M0500-P-S32                       
  Balluff Vietnam 80050919 lcs-25/DD/HV/QP                            
  Balluff Vietnam 11005055 lcs-25/DD/QP                               
  Balluff Vietnam 138923 BTL6-A301-M0400-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 80050887 GEL 248 V 1M 150 03                        
  Balluff Vietnam 80050385 ZAN5 0128 012 0                            
  Balluff Vietnam 550590 BOS 18-NF-1                                
  Balluff Vietnam 550591 BOS 18-NF-2                                
  Balluff Vietnam 552776 BOS 18-UK-10                               
  Balluff Vietnam 143164 BES M30MF-USC15B-BV03                      
  Balluff Vietnam 111636 BKS-S 20-4/GS 4-PU-00 3                    
  Balluff Vietnam 148791 BES M30MF-USC15B-BV02                      
  Balluff Vietnam 158955 BES Q08ZC-PSC20B-S49G                      
  Balluff Vietnam 139709 BKS-S 20-4/GS49-PU-01                      
  Balluff Vietnam 778004 BKS-S 51-00                                
  Balluff Vietnam 553600 BES 516-377-E5-C-S 4                       
  Balluff Vietnam 528672 BES 516-355-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 553703 BES 516-360-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 143516 BKS-S 20-4/GS 4-PU-01                      
  Balluff Vietnam 153798 BES G06ED-NOC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 153799 BES G06ED-NSC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 153800 BES G06ED-POC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 152835 BES G06ED-PSC40F-BV02                      
  Balluff Vietnam 129999 BLE 18KW-NA-1PP-S4-C                       
  Balluff Vietnam 126863 BLE 18KW-PA-1PP-S4-C                       
  Balluff Vietnam 128349 BMF 305K-NS-C-2-PU-05                      
  Balluff Vietnam 141819 BKS-S 49-4-PU-10                           
  Balluff Vietnam 113747 BES 516-368-E0-C-03                        
  Balluff Vietnam 170664 BES M12MG-GSC30B-BP05                      
  Balluff Vietnam 126762 BES 516-327-S 4-W                          
  Balluff Vietnam 516742 BKS-S 8-4-05                               
  Balluff Vietnam 133126 BTL-P-1012-4R-PA                           
  Balluff Vietnam 118804 BKS-S 98-00                                
  Balluff Vietnam 117418 BTL5-P1-M0800-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 123210 BTL5-M1-M0800-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 81101306 BML-S1A1-A62Z-M300-90-KA02                 
  Balluff Vietnam 553841 BIS F-300-10                               
  Balluff Vietnam 117403 BTL5-E10-M0225-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 115170 BFO 18A-LCC-UZG-20-2                       
  Balluff Vietnam 183266 BNI IOL-252-000-Z013                       
  Balluff Vietnam 183267 BNI IOL-256-000-Z013                       
  Balluff Vietnam 11003458 GEL 260-X-00250-K-0-9-1                    
  Balluff Vietnam 11027282 GEL 2161Y015                               
  Balluff Vietnam 11027282 GEL 2161Y015                               
  Balluff Vietnam 551600 BOS R-8-22                                 
  Balluff Vietnam 80051227 BES IKU-015 28-G-S4                        
  Balluff Vietnam 185790 BTL5-M1-M0075-B-S32                        
  Balluff Vietnam 136026 BOS 21M-NA-LE10-S4                         
  Balluff Vietnam 8649 BES IKJ-S-050-P-2-S-S4-C                   
  Balluff Vietnam 139594 BTL6-A301-M0450-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 122202 BTL5-P1-M0075-B-S 32                       
  Balluff Vietnam 117289 BAW MKZ-471 19-S4                          
  Balluff Vietnam 154725 BTL5-E17-M0250-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 131710 BTL5-E10-M0230-P-S32                       
  Balluff Vietnam 119292 BTL5-E10-M0250-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 180452 BES 516-300-S295/2 875 -S4                 
  Balluff Vietnam 180449 BES 516-300-S295-1 250-S4                  
  Balluff Vietnam 145982 BSW 819-493-12L2                           
  Balluff Vietnam 554345 BFO 04-PK-1                                
  Balluff Vietnam 151713 BTL5-E50-M0560-J-DEXC-TA12                 
  Balluff Vietnam 81100994 BTL5-E10-M0250-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 81000271 BNL 5308-160-03-0300                       
  Balluff Vietnam 131902 BES 516-300-S 295/3 775-S 4                
  Balluff Vietnam 81101487 BML-S1B0-Q53F-M410-K0-KA10                 
  Balluff Vietnam 178854 BUS M18K0-XAFX-150-S04K                    
  Balluff Vietnam 81000214 BNL 5308-120-03-0400                       
  Balluff Vietnam 81000289 BNL 5308-160-03-0400                       
  Balluff Vietnam 123389 BES IKV-045 23-G-Z-S 4                     
  Balluff Vietnam 128657 BES 516-300-S 295/1 025-S 4                
  Balluff Vietnam 80000837 ZAN3 0256 012 0                            
  Balluff Vietnam 154408 BML-S1B0-Q61F-M420-K0-KA01S86A             
  Balluff Vietnam 136863 BOS 5 HW2                                  
  Balluff Vietnam 80050972 FA49-0001                                  
  Balluff Vietnam 11003987 FA50-01                                    
  Balluff Vietnam 11001408 FA50-02                                    
  Balluff Vietnam 11004963 08-2425-010-000                            
  Balluff Vietnam 11023879 08-2811-000-000                            
  Balluff Vietnam 11023879 08-2811-000-000                            
  Balluff Vietnam 11003514 08-1078-000-000                            
  Balluff Vietnam 80000112 09-0433-87-05                              
  Balluff Vietnam 11004480 08-2424-010-000                            
  Balluff Vietnam 631885 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  1                  
  Balluff Vietnam 631886 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  2                  
  Balluff Vietnam 631887 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  3                  
  Balluff Vietnam 631888 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  4                  
  Balluff Vietnam 631889 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  5                  
  Balluff Vietnam 631890 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  6                  
  Balluff Vietnam 631891 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  7                  
  Balluff Vietnam 80050613 09-9791-30-05                              
  Balluff Vietnam 80050907 09-9748-00-03                              
  Balluff Vietnam 11028145 V1400/VC1323A4R300S                        
  Balluff Vietnam 11028117 V1482/VE63-23A4R300S                       
  Balluff Vietnam 638667 SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  8                  
  Balluff Vietnam 81101628 BML-A013-M0045                             
  Balluff Vietnam 80050906 09-9747-00-03                              
  Balluff Vietnam 80051255 R1670/RELM 004-00246-0080-1                
  Balluff Vietnam 80051162 FA 55-05                                   
  Balluff Vietnam 11000224 FA51-1437                                  
  Balluff Vietnam 11001668 FA55-03                                    
  Balluff Vietnam 11000222 FA55-08                                    
  Balluff Vietnam 121366 BES 517-132-M6-H                           
  Balluff Vietnam 80050393 BKS-S 103-00                               
  Balluff Vietnam 553031 BES 516-366-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 121375 BES 517-132-M5-H                           
  Balluff Vietnam 113958 BES M08EL-NSC25F-BV05-002                  
  Balluff Vietnam 158956 BES Q08ZE-PSC-20B-S49G                     
  Balluff Vietnam 143575 BES M30MF-USC15B-BV05                      
  Balluff Vietnam 11027241 CSPC3A2-150-390                            
  Balluff Vietnam 124040 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 2                   
  Balluff Vietnam 80000789 79-3384-35-04                              
  Balluff Vietnam 148734 BMF 307K-PS-C-2-PU-02                      
  Balluff Vietnam 142925 BKS-S 19-4-PU-10                           
  Balluff Vietnam 552143 BES 516-363-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 141939 BES 516-3017-G-E4-C-PU-05                  
  Balluff Vietnam 141060 BKS-S 48-1/GS49-PU-02                      
  Balluff Vietnam 141051 BKS-S 48-1/GS49-PU-01 5                    
  Balluff Vietnam 126852 BOS 18KW-PA-1XA-C-02                       
  Balluff Vietnam 126851 BOS 18KW-PA-1XA-S4-C                       
  Balluff Vietnam 113783 BES M18ML-NSC80F-BV05-002                  
  Balluff Vietnam 80002019 UHU-ENDFEST-275                            
  Balluff Vietnam 776536 BSE 61-ERSATZ                              
  Balluff Vietnam 772021 BSE 70                                     
  Balluff Vietnam 771967 BSE 72                                     
  Balluff Vietnam 130960 BES M18MI-NSC80B-BP03                      
  Balluff Vietnam 553663 BES 516-370-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 133732 BES 516-3023-E4-C-PU-05                    
  Balluff Vietnam 122519 BKS-S134-17-05                             
  Balluff Vietnam 139708 BKS-S 19-4/GS49-PU-01                      
  Balluff Vietnam 774400 BNN 520-TB-150                             
  Balluff Vietnam 135189 BMF 32M-PS-C-2-S 4                         
  Balluff Vietnam 136306 BMF 32M-PS-C-2-S49                         
  Balluff Vietnam 145342 BTL5-P1-M1000-P-KA15                       
  Balluff Vietnam 117419 BTL5-P1-M1000-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 128734 BIS L 200-03/L                             
  Balluff Vietnam 144203 BML-S1A1-A62Z-M310-90-S184                 
  Balluff Vietnam 148827 RPT 3008P-SA01-S49-PU-02                   
  Balluff Vietnam 119290 BTL5-A11-M0550-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 157109 BKT 67M-005-U-S92                          
  Balluff Vietnam 125803 BKT 6K-001-N-S75                           
  Balluff Vietnam 137577 BTL6-A301-M0500-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 125802 BKT 6K-001-N-02                            
  Balluff Vietnam 551325 BFO 18A-LEE-UZG-20-3                       
  Balluff Vietnam 526085 BFO 18A-XAE-MZG-30-3                       
  Balluff Vietnam 551375 BFO 18V-LDD-SMG-23-1                       
  Balluff Vietnam 136155 BOS 21-HW-1                                
  Balluff Vietnam 136881 BOS 5-BL6                                  
  Balluff Vietnam 146642 BTL6-E100-M0254-P-S115                     
  Balluff Vietnam 131876 BGL 30A-004-S49                            
  Balluff Vietnam 550598 BOS 18-PK-1                                
  Balluff Vietnam 149594 BKT 21M-002-P-S4                           
  Balluff Vietnam 81000200 BNL 5304-80-08-2500                        
  Balluff Vietnam 81101604 BTL5-M1-M0100-B-S32                        
  Balluff Vietnam 123233 BES Q40-SH-1                               
  Balluff Vietnam 551426 BFO 18V-LCC-SMG-23-1 5                     
  Balluff Vietnam 81100936 BTL5-E10-M0300-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 901050 BES 516-607 A                              
  Balluff Vietnam 901051 BES 516-607 B                              
  Balluff Vietnam 117404 BTL5-E10-M0300-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 81100811 BTL5-C10-M0300-P-S32                       
  Balluff Vietnam 11001534 LPC-25/CI/M18                              
  Balluff Vietnam 11001536 LPC-25/CU/M18                              
  Balluff Vietnam 80050298 GEL 243 M 1 A                              
  Balluff Vietnam 80000880 GEL 243 T1 A B                             
  Balluff Vietnam 81200102 GEL 243 T1 A B T                           
  Balluff Vietnam 117307 BTL5-P1-M0050-B-S 32                       
  Balluff Vietnam 117308 BTL5-P1-M0100-B-KA05                       
  Balluff Vietnam 117351 BTL5-P1-M0100-B-S 32                       
  Balluff Vietnam 131877 BGL 50A-004-S49                            
  Balluff Vietnam 81101257 BML-S1A1-Q61D-M300-20-KA05                 
  Balluff Vietnam 11004064 STAHL 9170/20-12-11s                       
  Balluff Vietnam 137546 BES 516-300-S 295/4 560-S 4                
  Balluff Vietnam 143855 BIW1-A310-M0600-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 81000161 BNL 5306-120-6-350                         
  Balluff Vietnam 11003463 GEL 260-X-10000-K-0-9-1                    
  Balluff Vietnam 552344 BES 516-370-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 143509 BKS-S 20-3/GS 4-PU-00 6                    
  Balluff Vietnam 162270 BKS-AD-05-RJ45/GS180-10                    
  Balluff Vietnam 143852 BKS-S 20E-8-PU-03                          
  Balluff Vietnam 129993 BOS 18KF-NA-1QD-C-02                       
  Balluff Vietnam 126858 BOS 18KF-PA-1QD-C-02                       
  Balluff Vietnam 126857 BOS 18KF-PA-1QD-S4-C                       
  Balluff Vietnam 165068 BCC M313-0000-10-036-PS0334-100            
  Balluff Vietnam 165098 BCC M324-0000-10-014-PS0434-100            
  Balluff Vietnam 149183 BKS-S 20-4-SP1-05                          
  Balluff Vietnam 775496 BES 516-314-N-RK                           
  Balluff Vietnam 153794 BES G06ED-NOC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 153795 BES G06ED-NSC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 153796 BES G06ED-POC40F-BP02                      
  Balluff Vietnam 80051241 79-4449-20-05                              
  Balluff Vietnam 148660 BSB-04-P01P/4-M02K-HTS                     
  Balluff Vietnam 780298 BNN 520-TB-120                             
  Balluff Vietnam 117762 BKS-S 20-10-15                             
  Balluff Vietnam 141813 BKS-S 20-8-PU-10                           
  Balluff Vietnam 166064 BES 516-324-E0-C-03                        
  Balluff Vietnam 142838 BKS-S 75-3-PU-10                           
  Balluff Vietnam 513092 BES 516-383-E2-N-05                        
  Balluff Vietnam 152274 BFO D22-LA-RB-EAK-10-02                    
  Balluff Vietnam 144154 BKS-S 49E-4-PU-05                          
  Balluff Vietnam 143566 BES M30MF-GSC15B-BP00 3-GS04               
  Balluff Vietnam 122073 BES 517-398-NO-C-03                        
  Balluff Vietnam 122069 BES 517-398-N2-C                           
  Balluff Vietnam 122079 BES 517-399-NO-C-03                        
  Balluff Vietnam 121964 BKS-B 49-1/GS 49-PU-02                     
  Balluff Vietnam 118409 BTL2-S-5113-4 K                            
  Balluff Vietnam 149427 BMF 273K-PS-C-2A-PU-02                     
  Balluff Vietnam 80000599 99-0462-75-19                              
  Balluff Vietnam 553843 BIS F-305-15                               
  Balluff Vietnam 125804 BKT 6K-001-P-S75                           
  Balluff Vietnam 143856 BIW1-A310-M0650-P1-S115                    
  Balluff Vietnam 126667 BES 516-200-S 2/1 250-S5                   
  Balluff Vietnam 6253 BDG 6360-1-05-1000-65                      
  Balluff Vietnam 6254 BDG 6360-1-05-1024-65                      
  Balluff Vietnam 6255 BDG-6360-1-05-2500-65                      
  Balluff Vietnam 6943 BDG 6310-1-10-30-5000-65                   
  Balluff Vietnam 6665 BDG 6360-1-10-30-5000-65                   
  Balluff Vietnam 11003459 GEL 260-X-01000-K-9-9-1                    
  Balluff Vietnam 132021 BOS 18 0-HW-1                              
  Balluff Vietnam 81101182 BTL5-C10-M0350-P-S32                       
  Balluff Vietnam 120328 BTL5-E10-M0350-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 125999 BIS C-810-0-003                            
  Balluff Vietnam 130827 BIS S-810-0-003                            
  Balluff Vietnam 122915 BOD 6K-RA01-S75-C                          
  Balluff Vietnam 80002113 BDG-6360-1-05-500-65                       
  Balluff Vietnam 80050843 BDG-63601-05-1000-65                       
  Balluff Vietnam 131709 BTL5-E10-M0360-P-S32                       
  Balluff Vietnam 6986 BDG 6360-1-05-0360-65                      
  Balluff Vietnam 149595 BKT 21M-002-N-S4                           
  Balluff Vietnam 81101533 BML S1A1-Q61D-M310-H0-KA05                 
  Balluff Vietnam 131878 BGL 80A-004-S49                            
  Balluff Vietnam 81000219 BNL 5308-80-04-400                         
  Balluff Vietnam 81101648 BTL5-M1-M0150-B-S32                        
  Balluff Vietnam 776397 BNN 520-R238                               
  Balluff Vietnam 178199 BTL6-P110-M1500-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 81101530 BML S1B0-Q51H-M410-N0-KA15                 
  Balluff Vietnam 81101522 BML S1B0-Q61F-M420-E0-KA15                 
  Balluff Vietnam 81101206 BTL5-A11-M0600-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 148748 BKS-S 49-4-SP1-05                          
  Balluff Vietnam 149446 BKS-S220-12-PB-10                          
  Balluff Vietnam 149443 BKS-S221-12-PB-10                          
  Balluff Vietnam 780052 BTL2-S-4414-4 Z                            
  Balluff Vietnam 524443 BKS-S 22-10                                
  Balluff Vietnam 551530 BES 516-3028-B0-C-03                       
  Balluff Vietnam 553042 BES 516-3032-B0-C-03                       
  Balluff Vietnam 118676 BIS C-128-05/L                             
  Balluff Vietnam 129992 BOS 18KF-NA-1QD-S4-C                       
  Balluff Vietnam 140925 BOS 18KF-PA-1PD-C-02                       
  Balluff Vietnam 140943 BOS 18KF-PA-1PD-S4-C                       
  Balluff Vietnam 777282 BEN 516-14-600                             
  Balluff Vietnam 779558 BEN 516-14-650                             
  Balluff Vietnam 776850 BEN 516-14-700                             
  Balluff Vietnam 306099 BEN 516-14-750                             
  Balluff Vietnam 139551 BOS 18KR-NU-PR10-02                        
  Balluff Vietnam 139552 BOS 18KR-PU-PR10-02                        
  Balluff Vietnam 144140 BKS-S 49-4/GS 4-PU-02                      
  Balluff Vietnam 143517 BKS-S 20-4/GS 4-PU-02                      
  Balluff Vietnam 142920 BKS-S 19-1/GS4-PU-03                       
  Balluff Vietnam 120233 BKS-S 75-1/GS49-PU-00 1                    
  Balluff Vietnam 183217 BMF 273K-PS-C-2A-SA95-S75-00 3             
  Balluff Vietnam 181267 BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00 3             
  Balluff Vietnam 6738 BDG-SG-11B/12B  W120/W95                   
  Balluff Vietnam 121365 BES 517-132-M7-H                           
  Balluff Vietnam 552533 BES 516-3019-S 4-C                         
  Balluff Vietnam 115969 BEN 516-19-250                             
  Balluff Vietnam 81101681 BTL5-E10-M0380-P-S32                       
  Balluff Vietnam 81101289 BTL5-P1-M0102-Z-KA05                       
  Balluff Vietnam 81100230 BTL5-P1-M0150-K-SR32                       
  Balluff Vietnam 81101377 BTL5-P2-M0150-B-S32                        
  Balluff Vietnam 117352 BTL5-P1-M0150-B-S32                        
  Balluff Vietnam 126072 BIS C-720-01-03                            
  Balluff Vietnam 125809 BKT 6K-001-P-02                            
  Balluff Vietnam 81101183 BML-S1A1-Q61D-M310-10-KA02                 
  Balluff Vietnam 144223 BML-S1A1-Q61D-M320-10-S184                 
  Balluff Vietnam 131476 BTL6-A110-M1300-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 129353 BTL6-A110-M1400-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 129354 BTL6-A110-M1500-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 7870 BDG 6360-3-05-W045-1024-65                 
  Balluff Vietnam 149583 BOS 21M-NA-LD10-S4                         
  Balluff Vietnam 149577 BOS 21M-PA-LD10-S4                         
  Balluff Vietnam 11000231 BDG-6360-3-10-30-2005-65                   
  Balluff Vietnam 80051214 BDG-9112-3-05-01000-54                     
  Balluff Vietnam 117405 BTL5-E10-M0400-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 146884 BWL 4040-D-L012-S49                        
  Balluff Vietnam 146882 BWL 4040-D-L011-S49                        
  Balluff Vietnam 130545 BNS 813-C02-X12-61-C-12-X001               
  Balluff Vietnam 11002038 WMS-251/RT                                 
  Balluff Vietnam 73700042 WMS-501/RT                                 
  Balluff Vietnam 124063 BES 12-HW-1                                
  Balluff Vietnam 167529 BDG 6460-1-10-30-0512-65                   
  Balluff Vietnam 184865 BNI IOL-302-S01-Z012                       
  Balluff Vietnam 144052 BMS RS-M-D12-1000-00                       
  Balluff Vietnam 81101270 BML-M01-I45-A3-M2400-R0000                 
  Balluff Vietnam 551322 BFO 18A-LEE-SMG-20-1                       
  Balluff Vietnam 80050966 72-6324-00-04                              
  Balluff Vietnam 135242 BMF 305M-PS-C-2-S 4                        
  Balluff Vietnam 80002115 BDG 9B/10B                                 
  Balluff Vietnam 552298 BKS-S 28E-10                               
  Balluff Vietnam 143570 BES M30MF-GSC15B-BP05                      
  Balluff Vietnam 143574 BES M30MF-USC15B-BP05                      
  Balluff Vietnam 118322 BKS-S 87-00                                
  Balluff Vietnam 152942 BMS BS-M-D12-0250-03                       
  Balluff Vietnam 906074 BNN 520-UB-130                             
  Balluff Vietnam 554039 BKS-S 19-3/GS 4-PU-01                      
  Balluff Vietnam 143510 BKS-S 20-3/GS 4-PU-01                      
  Balluff Vietnam 554011 BES 515-325-B0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 127902 BMF 303K-PS-C-2-PU-03                      
  Balluff Vietnam 553591 BES 515-356-B0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 553058 BES 516-363-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 124039 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 8                   
  Balluff Vietnam 123067 BKS-S115-PU-05                             
  Balluff Vietnam 141702 BKS-S182-00                                
  Balluff Vietnam 517771 BES 516-383-E2-N-PU-03                     
  Balluff Vietnam 134824 BMF 315K-PS-C-2-PU-05                      
  Balluff Vietnam 164640 BML-S1B0-Q61G-M423-K0-KA01-S86A            
  Balluff Vietnam 139595 BTL6-A301-M0550-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 139596 BTL6-A301-M0600-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 139598 BTL6-A301-M0650-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 117387 BTL5-A11-M0600-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 131479 BTL6-A310-M1100-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 131481 BTL6-A310-M1250-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 551328 BFO 18A-LEE-MZG-20-1 5                     
  Balluff Vietnam 527195 BFO 18A-XAF-SMG-15-3                       
  Balluff Vietnam 11004895 GEL 235-SB-13-00-C-E-S-1                   
  Balluff Vietnam 122914 BOD 6K-RA01-C-02                           
  Balluff Vietnam 132176 BTL5-P1-M1250-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 81100644 BTL5-P1-M1400-P-S32                        
  Balluff Vietnam 119293 BTL5-E10-M0450-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 81101307 BML-S1A1-Q61G-M320-20-KA02                 
  Balluff Vietnam 81100697 BTL5-P1-M1200-P-S32                        
  Balluff Vietnam 158477 BWL 5454-D-L011-S49                        
  Balluff Vietnam 146886 BWL 5454-D-L012-S49                        
  Balluff Vietnam 119936 BFO 18V-XAC-SMG-30-2                       
  Balluff Vietnam 81101272 BML-S1B0-Q51G-M403-20-KA05                 
  Balluff Vietnam 81101303 BML-S1B0-Q53K-M403-20-KA05                 
  Balluff Vietnam 11001505 mic 35/DD/TC/E                             
  Balluff Vietnam 11002352 mic 35/EE/TC                               
  Balluff Vietnam 11005839 ZFN 0853                                   
  Balluff Vietnam 146887 BWL 6868-D-L011-S49                        
  Balluff Vietnam 146888 BWL 6868-D-L012-S49                        
  Balluff Vietnam 6731 BDG 6360-4S-05-U080-2048-65                
  Balluff Vietnam 7438 BDG-6360-6S-05-U080-1024-65                
  Balluff Vietnam 6774 BDG-6360-6S-05-U080-2500-65                
  Balluff Vietnam 6764 BDG-6360-6S-U80-2048-65                    
  Balluff Vietnam 81101381 BML-S1B0-Q53F-M420-20-KA15                 
  Balluff Vietnam 81101382 BML-S1B0-Q61F-M420-10-KA15                 
  Balluff Vietnam 81101387 BML-S1B0-Q61F-M420-H0-KA15                 
  Balluff Vietnam 117354 BTL5-P1-M0200-B-KA05                       
  Balluff Vietnam 126527 BIS C-701-A                                
  Balluff Vietnam 551427 BFO 18V-LDD-SMG-23-1 5                     
  Balluff Vietnam 149578 BOS 21M-PA-LR10-S4                         
  Balluff Vietnam 122917 BOS 6K-NU-1LHA-C-02                        
  Balluff Vietnam 551382 BFO 18V-XAD-SMG-30-2                       
  Balluff Vietnam 551372 BFO 18V-LCC-SMG-23-2                       
  Balluff Vietnam 117355 BTL5-P1-M0240-B-S 32                       
  Balluff Vietnam 152679 BML-M02-I46-A0-T0500-R0000                 
  Balluff Vietnam 132541 BTL6-P111-M1500-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 8801 BFO D22-XA-SB-EAK-20-02                    
  Balluff Vietnam 772304 BSE 76                                     
  Balluff Vietnam 81000150 BNL 8304-120-03-2000                       
  Balluff Vietnam 553706 BES 516-360-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 552861 BES 515-325-S 4-C (BES 515-325-S4-C)                        
  Balluff Vietnam 552863 BES 515-356-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 124041 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 5                   
  Balluff Vietnam 525922 BKS-S 10-4-05                              
  Balluff Vietnam 139558 BOS 18KR-NU-PR10-S4                        
  Balluff Vietnam 139559 BOS 18KR-PU-PR10-S4                        
  Balluff Vietnam 143176 BOS 12M-PS-1PD-B0-C-03                     
  Balluff Vietnam 552237 BES 516-355-B0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 553705 BES 516-360-B0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 111059 BES 516-3032-B0-C-05                       
  Balluff Vietnam 123176 BKS-B 48-1/GS 49-PU-05                     
  Balluff Vietnam 141061 BKS-S 48-1/GS49-PU-03                      
  Balluff Vietnam 553662 BES 516-370-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 127909 BMF 305M-PS-C-2-S 49                       
  Balluff Vietnam 154119 BMF 273K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
  Balluff Vietnam 153218 BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00 5               
  Balluff Vietnam 120804 BKS-B 20-4-PU-15                           
  Balluff Vietnam 783563 BKS S32-M-L-00                             
  Balluff Vietnam 553944 BES 516-329-E5-Y-S 4                       
  Balluff Vietnam 80050537 BKS-B 20-8-PU-15                           
  Balluff Vietnam 80051240 79-3580-32-08                              
  Balluff Vietnam 139599 BTL6-A301-M0700-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 126813 BES 16-HW-1                                
  Balluff Vietnam 126812 BES 24-HW-1                                
  Balluff Vietnam 81101537 BML-S1B0-Q53F-M423-H0-KA02                 
  Balluff Vietnam 131712 BTL5-E17-M0500-P-S32                       
  Balluff Vietnam 139242 BTL5-E10-M0500-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 117406 BTL5-E10-M0500-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 131897 BES 516-300-S 295/1 250-S 5                
  Balluff Vietnam 131879 BGL 120A-004-S49                           
  Balluff Vietnam 81000294 BNL 5307-120-06-2000                       
  Balluff Vietnam 125709 BAS S-700-I1-P1-S 4                        
  Balluff Vietnam 164161 BAE-PS-XA-3Y-24-400-008                    
  Balluff Vietnam 178826 BGL 120A-009-S49                           
  Balluff Vietnam 11005027 VNP-35/DD/TC                               
  Balluff Vietnam 11007673 mic 130/EE/TC                              
  Balluff Vietnam 11024397 mic 25/EE/TC                               
  Balluff Vietnam 526024 BFO 18A-XAC-SMG-30-2 5                     
  Balluff Vietnam 81101337 BML-M01-I45-A3-M0250-R0000                 
  Balluff Vietnam 136948 BIS L-405-033-001-05-MU                    
  Balluff Vietnam 122916 BOS 6K-PU-1LHA-C-02                        
  Balluff Vietnam 11002254 vnp-130/DD/TC                              
  Balluff Vietnam 11002253 vnp-25/DD/TC                               
  Balluff Vietnam 11000283 mic 130/DD/TC                              
  Balluff Vietnam 11000386 mic 25/DD/TC                               
  Balluff Vietnam 11000071 mic 35/DD/TC                               
  Balluff Vietnam 146971 BDG 6360-1-05-1024-65-5M                   
  Balluff Vietnam 131727 BTL5-A11-M0700-P-S32                       
  Balluff Vietnam 80050921 mic-101/DD/HV/M30                          
  Balluff Vietnam 80050962 mic-31/DD/HV/M30                           
  Balluff Vietnam 116772 BOS 26K-NA-1LHB-S 4-C                      
  Balluff Vietnam 111717 BOS 26K-PA-1LHB-S 4-C                      
  Balluff Vietnam 152306 BOS 26K-PA-1LQP-S4-C                       
  Balluff Vietnam 81101603 BTL5-M1-M0210-B-S32                        
  Balluff Vietnam 81101674 BTL5-P1-M0220-B-KA05                       
  Balluff Vietnam 553055 BIS C-122-AD-1                             
  Balluff Vietnam 553056 BIS C-122-AD-2                             
  Balluff Vietnam 130890 BES 516-200-S 2/2 875-S 21                 
  Balluff Vietnam 81101166 BTL5-A11-M0750-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 171398 BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA                
  Balluff Vietnam 168065 BML S1A1-Q61D-M310D0KA00 5S86A             
  Balluff Vietnam 81101279 BML-S1A1-A62Z-M310-90-KA05                 
  Balluff Vietnam 81101210 BML-S1A1-Q61D-M310-20-KA05                 
  Balluff Vietnam 81101420 BML-S1A1-Q61D-M310-G0-KA05                 
  Balluff Vietnam 81101329 BML-S1A1-Q61D-M320-20-KA05                 
  Balluff Vietnam 81101552 BML-A013-M0250                             
  Balluff Vietnam 552526 BES 516-325-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 553052 BES 516-366-B0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 11028159 D12-5P4-000-A00                            
  Balluff Vietnam 406128 BSE 67-AUSTAUSCHEINHEIT                    
  Balluff Vietnam 772302 BSE 74                                     
  Balluff Vietnam 772746 BSE 77                                     
  Balluff Vietnam 123908 BKS-B 49-1/GS 49-PU-03                     
  Balluff Vietnam 147392 BES 516-324-S49-C                          
  Balluff Vietnam 118892 BES 516-325-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 11007566 BKM 7 - 6204216                            
  Balluff Vietnam 80000546 80110
  Balluff Vietnam 80050392 BKS-S105-00                                
  Balluff Vietnam 121130 BES 517-352-N1-C                           
  Balluff Vietnam 121351 BES 517-134-M7-H                           
  Balluff Vietnam 134606 BKS-B 19-1-PU2-03                          
  Balluff Vietnam 147036 BLS 12M-XX-1RD-S 4-L                       
  Balluff Vietnam 134605 BKS-B 20-1-PU2-03                          
  Balluff Vietnam 122258 BMF 305K-PS-C-2-S49-00 5                   
  Balluff Vietnam 126604 BMF 305K-PS-C-2-S 4-03                     
  Balluff Vietnam 124033 BMF 305K-PS-C-2-S49-00 1                   
  Balluff Vietnam 127908 BMF 307K-PS-C-2-S4-00 2                    
  Balluff Vietnam 554344 BFO D22-LA-CC-30                           
  Balluff Vietnam 80050751 BNN-UR-004-040-12                          
  Balluff Vietnam 137888 BMF 307K-NS-C-2-PU-05                      
  Balluff Vietnam 81101273 BTL5-P1-M0225-Z-S32                        
  Balluff Vietnam 81101121 BTL5-P2-M0205-B-KA05                       
  Balluff Vietnam 81101003 BTL5-P2-M0205-B-S32                        
  Balluff Vietnam 136028 BOS 21M-NA-LR10-S4                         
  Balluff Vietnam 148289 BDG 6310-1-05-0720-67                      
  Balluff Vietnam 112270 BDG-6110-1-05-2500-67                      
  Balluff Vietnam 159603 BDG-6310-3-10-30-W201-2500-65              
  Balluff Vietnam 148288 BDG-6360-1-05-0720-67                      
  Balluff Vietnam 6994 BDG-6360-1-05-2500-67                      
  Balluff Vietnam 130885 BES 516-200-S 2/3 775-S 21                 
  Balluff Vietnam 117356 BTL5-P1-M0250-B-S 32                       
  Balluff Vietnam 11005693 LCS-130/IU/QP                              
  Balluff Vietnam 81101615 BML-S1B0-Q53G-M423-K0-KA05                 
  Balluff Vietnam 11005665 lcs-25/IU/QP                               
  Balluff Vietnam 80051191 lcs 100/IU/HV/QP                           
  Balluff Vietnam 7589 BDG 6360-2-10-30-W120-2500-65              
  Balluff Vietnam 80051069 lcs 30/IU/HV/QP                            
  Balluff Vietnam 81101528 BML S1B0-Q51H-M410-N0-KA20                 
  Balluff Vietnam 81000114 BNL 5306-120-02-600                        
  Balluff Vietnam 7554 BDG 6009-2-10-30-W120-5000-65              
  Balluff Vietnam 6461 BDG 6360-2-05-W031-2500-65                 
  Balluff Vietnam 7390 BDG 6360-2-10-30-W126-1000-65              
  Balluff Vietnam 7940 BDG 6360-2-10-30-W170-2500-65              
  Balluff Vietnam 8260 BDG-6360-2-05-W031-0100-65                 
  Balluff Vietnam 7125 BDG-6360-2-05-W031-1000-65                 
  Balluff Vietnam 6743 BDG-6360-2-05-W120-1250-65                 
  Balluff Vietnam 6228 BDG-6360-2-05-W31-5000-65                  
  Balluff Vietnam 7548 BDG-6360-2-10-30-W126-0400-65              
  Balluff Vietnam 126079 BDG-6360-2-10-30-W170-5000-65              
  Balluff Vietnam 137578 BTL6-A301-M0750-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 8122 BDG-6360-16S-10-30W12710000 5M             
  Balluff Vietnam 7951 BDG-6110-2-10-30-W031-6000-65              
  Balluff Vietnam 81000278 BNL 5306-160-02-0510                       
  Balluff Vietnam 6766 BDG 6360-3-05-3600-65-5M                   
  Balluff Vietnam 118541 BES 516-706-B-3                            
  Balluff Vietnam 131703 BTL5-E10-M0550-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 146889 BWL 9090-D-L011-S49                        
  Balluff Vietnam 146890 BWL 9090-D-L012-S49                        
  Balluff Vietnam 81100124 BTL5-P1-M0175-K-K10                        
  Balluff Vietnam 6759 BDG 6360-4S-05-0050-65                     
  Balluff Vietnam 131926 BTL6-A310-M1350-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 131483 BTL6-A310-M1500-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 185963 BTL5-M1-M1500-P-S32                        
  Balluff Vietnam 132246 BDG-6009-2-05-W120-1024-65                 
  Balluff Vietnam 80050836 BDG 6009-2-10-30-W120-0500-65              
  Balluff Vietnam 11024455 TC-3200-EC-3100A                           
  Balluff Vietnam 137052 BIS C-302-05                               
  Balluff Vietnam 141818 BKS-S 49-1-PU-15                           
  Balluff Vietnam 115379 BTL5-A-EH01                                
  Balluff Vietnam 127906 BMF 307K-PS-C-2-PU-05                      
  Balluff Vietnam 122083 BES 517-351-NO-C-03                        
  Balluff Vietnam 122086 BES 517-351-N2-C                           
  Balluff Vietnam 122090 BES 517-352-NO-C-03                        
  Balluff Vietnam 164770 BNN UR-002-125-12                          
  Balluff Vietnam 553862 BES 516-375-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 81000014 BNL 5304-120-04-2500                       
  Balluff Vietnam 139553 BOS 18KR-NU-ID10-02                        
  Balluff Vietnam 139554 BOS 18KR-PU-ID10-02                        
  Balluff Vietnam 145220 BMF 315K-PS-C-2-S04-00 3                   
  Balluff Vietnam 148502 BMF 307K-PO-C-2-SA2-S49-00 3               
  Balluff Vietnam 144141 BKS-S 49-4/GS 4-PU-03                      
  Balluff Vietnam 161946 BES G06E60-PSC15B-EP02                     
  Balluff Vietnam 143715 BES 08-FA-49                               
  Balluff Vietnam 128503 BES 516-325-S 4-CW                         
  Balluff Vietnam 160147 BKS-S 20-3-25                              
  Balluff Vietnam 553714 BES 516-3026-S 4-C                         
  Balluff Vietnam 143518 BKS-S 20-4/GS 4-PU-03                      
  Balluff Vietnam 126860 BOS 18KW-PA-1QC-C-02                       
  Balluff Vietnam 126859 BOS 18KW-PA-1QC-S4-C                       
  Balluff Vietnam 180129 BES 516-377-E0-C-03                        
  Balluff Vietnam 122341 BMF 305K-NS-C-2-S49-00 2                   
  Balluff Vietnam 134996 BOS 21M-PUS-LH12-S4                        
  Balluff Vietnam 119287 BTL5-P1-M0340-B-S 32                       
  Balluff Vietnam 117390 BTL5-A11-M0750-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 81101188 BML-S1B0-Q51G-M423-20-KA05                 
  Balluff Vietnam 525982 BFO 18A-LCC-SMG-20-1 5                     
  Balluff Vietnam 81100636 BTL5-P1-M1600-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 81000107 BNL 5304-160-06-2500                       
  Balluff Vietnam 128735 BIS L 201-03/L                             
  Balluff Vietnam 139600 BTL6-A301-M0800-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 154727 BTL5-P1-M1500-P-S 32                       
  Balluff Vietnam 550768 BOS 18-PF-1                                
  Balluff Vietnam 124062 BES 18-HW-1                                
  Balluff Vietnam 125614 BMF 305-HW-24                              
  Balluff Vietnam 81101250 BTL5-P1-M0255-Z-S32                        
  Balluff Vietnam 81101070 BTL5-P2-M0255-B-KA05                       
  Balluff Vietnam 81101005 BTL5-P2-M0255-B-S32                        
  Balluff Vietnam 123710 BDG 6009-2-05-W088-2000-65                 
  Balluff Vietnam 117357 BTL5-P1-M0300-B-S 32                       
  Balluff Vietnam 125807 BOS 6K-NU-1LHA-SA1-C-02                    
  Balluff Vietnam 125806 BOS 6K-PU-1LHA-SA1-C-02                    
  Balluff Vietnam 8612 BAS S-700-LX-P1-S 4-ADT                    
  Balluff Vietnam 80000341 ZAN5 0200 012 0                            
  Balluff Vietnam 551376 BFO 18V-LDD-SMG-23-2                       
  Balluff Vietnam 127792 BDG 6009-2-05-W197-2500-65                 
  Balluff Vietnam 119318 BDG 6110-2-05-1024-65                      
  Balluff Vietnam 80050127 BDG-6360-2-05-W031-3600-65                 
  Balluff Vietnam 120334 BTL5-A11-M0800-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 155457 BML-M02-I34-A0-T4800-R0000                 
  Balluff Vietnam 7742 BDG 6009-2-10-30-W120-0360-65              
  Balluff Vietnam 6521 BDG 6360-10S-05-0625-65                    
  Balluff Vietnam 114747 BDG 6360-2-05-W208-0500-65                 
  Balluff Vietnam 7400 BDG 6360-2-10-30-W126-0500-65              
  Balluff Vietnam 6485 BDG-6360-2-10-30-2500-65                   
  Balluff Vietnam 6824 BDG 6360-0-05-3600-65                      
  Balluff Vietnam 6020 BNN 520-UB-900                             
  Balluff Vietnam 778124 BEN 516-14-800                             
  Balluff Vietnam 135898 BMF 32M-NS-C-2-S4                          
  Balluff Vietnam 527872 BES 516-118-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 113724 BES 516-122-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 528601 BES 516-123-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 528581 BES 516-124-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 80050905 BTL6-R1162                                 
  Balluff Vietnam 127903 BMF 303K-PS-C-2-S49-00 2                   
  Balluff Vietnam 121362 BES 517-132-M6-H-S 4                       
  Balluff Vietnam 121361 BES 517-132-M7-H-S 4                       
  Balluff Vietnam 81101616 BML M02-I45-A0-M0066-R0000                 
  Balluff Vietnam 551477 BES 516-118-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 551476 BES 516-122-B0-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 147380 BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00 3               
  Balluff Vietnam 155059 BKS-S 19-14-PU-10                          
  Balluff Vietnam 129988 BOS 18KF-NA-1PE-S4-C                       
  Balluff Vietnam 126854 BOS 18KF-PA-1PE-C-02                       
  Balluff Vietnam 126853 BOS 18KF-PA-1PE-S4-C                       
  Balluff Vietnam 524002 BES 516-146-E0-X-PU-05                     
  Balluff Vietnam 148504 BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00 3               
  Balluff Vietnam 120384 BES 516-325-G-S 4-L                        
  Balluff Vietnam 180205 BNN TR-005-100-12                          
  Balluff Vietnam 326119 BNN-TR-004-125-12                          
  Balluff Vietnam 776266 BNN 520-TB-200                             
  Balluff Vietnam 516747 BKS-S 8-4-10                               
  Balluff Vietnam 142915 BKS-S 19-3/GS 4-PU-02                      
  Balluff Vietnam 143512 BKS-S 20-3/GS 4-PU-02                      
  Balluff Vietnam 139560 BOS 18KR-NU-ID10-S4                        
  Balluff Vietnam 139561 BOS 18KR-PU-ID10-S4                        
  Balluff Vietnam 180437 BES 516-200-S2/2 062-S21                   
  Balluff Vietnam 164963 BES 516-200-S2/1 025-S21                   
  Balluff Vietnam 11000422 mic 130/DD/TC/E                            
  Balluff Vietnam 126697 BTL5-P1-M0350-B-S 32                       
  Balluff Vietnam 81101091 BTL5-P1-M0350-K-SR32                       
  Balluff Vietnam 81101120 BTL5-P2-M0205-B-KA10                       
  Balluff Vietnam 81101071 BTL5-P2-M0305-B-KA05                       
  Balluff Vietnam 81101004 BTL5-P2-M0305-B-S32                        
  Balluff Vietnam 145736 BIS L-405-033-002-05-MU                    
  Balluff Vietnam 148199 BIS L-405-033-003-05-MU                    
  Balluff Vietnam 148207 BIS L-405-033-004-05-MU                    
  Balluff Vietnam 139601 BTL6-A301-M0900-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 118569 BTL5-E17-M0610-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 128119 BMF 21-HW-10-E                             
  Balluff Vietnam 122201 BTL5-P1-M0300-B-KA10                       
  Balluff Vietnam 123975 BIS C-300-ZA1                              
  Balluff Vietnam 81101383 BML-S1A2-A62Z-M310-90-KA02                 
  Balluff Vietnam 81101175 BML-S1B0-Q53G-M413-10-KA05                 
  Balluff Vietnam 146892 BWL 110110-D-L011-S49                      
  Balluff Vietnam 146891 BWL 110110-D-L012-S49                      
  Balluff Vietnam 11005505 GEL 243T-1-CS                              
  Balluff Vietnam 139246 BTL5-P1-M0400-B-S32                        
  Balluff Vietnam 131725 BTL5-A11-M0850-P-S32                       
  Balluff Vietnam 81101173 BTL5-A11-M0900-P-KA05                      
  Balluff Vietnam 139602 BTL6-A301-M0950-A1-S115                    
  Balluff Vietnam 116041 BES 516-325-E4-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 550790 BES 516-355-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 116310 BES 516-356-E4-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 510081 BES 516-326-E3-N-03                        
  Balluff Vietnam 906075 BNN 520-UB-125                             
  Balluff Vietnam 153843 BSE 69 1-RK                                
  Balluff Vietnam 552525 BES 516-356-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 553606 BES 516-329-B0-C-03                        
  Balluff Vietnam 141811 BKS-S 20-4-PU-15                           
  Balluff Vietnam 153654 BMF 303K-PS-C-2A-PU-02                     
  Balluff Vietnam 106026 BNN 520-81-S-90                            
  Balluff Vietnam 774744 BNN 520-TB-250                             
  Balluff Vietnam 6009 BNN 520-UB-150                             
  Balluff Vietnam 553745 BES 515-326-B0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 553923 BES 516-362-B0-C-PU-05                     
  Balluff Vietnam 550798 BES 516-361-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 120613 BES 516-356-S 4-C                          
  Balluff Vietnam 11004290 79-6329-200-12                             
  Balluff Vietnam 80050902 BTL6-R1163                                 
  Balluff Vietnam 150376 BMS BS-M-D12-0250-01                       
  Balluff Vietnam 120389 BES 516-326-S 4-W                          
  Balluff Vietnam 149792 BIS M-105-01/A                             
  Balluff Vietnam 7466 BDG-SG-41B/42B  W060                       
  Balluff Vietnam 136030 BOS 21M-NUS-LH12-S4                        
  Balluff Vietnam 81101407 BML-M01-I45-A0-M0306-R0000                 
  Balluff Vietnam 118669 BOS 36-HW-1                                
  Balluff Vietnam 128947 BES 12 0-KB-602-06/12                      
  Balluff Vietnam 80051247 BDG-6009-2-10-30-0500-65                   
  Balluff Vietnam 81000262 BNL 5304-80-10-2500                        
  Balluff Vietnam 119782 BCS 018-PO-1-C-S 4-SA 1                    
  Balluff Vietnam 554134 BES 30 0-KH-2L/W                           
  Balluff Vietnam 554133 BES 30 0-KH-2S/W                           
  Balluff Vietnam 81100420 BTA G11-0300-E                             
  Balluff Vietnam 80050872 BDG 6360-3-05-2500-67-5M                   
  Balluff Vietnam 119294 BTL5-E10-M0600-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 906704 BKV 529-90-E                               
  Balluff Vietnam 171400 BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA                
  Balluff Vietnam 11001350 mic 340/DD/TC                              
  Balluff Vietnam 149066 BIS L-810-0-003                            
  Balluff Vietnam 80050873 BDG-6360-1-05-2500-67-5M                   
  Balluff Vietnam 125814 BOS 26K-PA-1LHC-S 4-C                      
  Balluff Vietnam 81101238 BTL5-A11-M0050-P-SA240-S92                 
  Balluff Vietnam 80050425 ZAN5 0100 013 0                            
  Balluff Vietnam 80051223 ZAN5 0100 018 0                            
  Balluff Vietnam 553644 BOS 18M-GU-1PF-S4-Y                        
  Balluff Vietnam 525593 BFO 18A-LEE-MZG-20-2                       
  Balluff Vietnam 81100992 BTL5-A11-M0950-P-S32                       
  Balluff Vietnam 120330 BTL5-E10-M0650-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 151734 BDG-6360-3-05-Z065-2000-65                 
  Balluff Vietnam 117393 BTL5-A11-M0900-P-S 32                      
  Balluff Vietnam 528562 BES 516-111-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 528602 BES 516-123-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 528582 BES 516-124-B0-C-05                        
  Balluff Vietnam 140945 BOS 18KF-PA-1N1R-S4-C                      
  Balluff Vietnam 140953 BOS 18KF-PA-1TB-S4-C                       
  Balluff Vietnam 140947 BOS 18KF-NA-1FR-S4-C                       
  Balluff Vietnam 140949 BOS 18KF-PA-1FR-S4-C                       
  Balluff Vietnam 118194 BMF 305K/HW20-PS-C-2-S4-00 2               
  Balluff Vietnam 156406 BFO D10-XA-HB-EAK-10-02                    
  Balluff Vietnam 783554 BKS S32-M-C-00                             
  Balluff Vietnam 118272 BKS S92-R01                                
  Balluff Vietnam 118273 BKS S94-R01                                
  Balluff Vietnam 552423 BFO 74A-XA-HB-PZK-10-02                    
  Balluff Vietnam 113990 BES M30ML-NSC10B-BV05-002                  
  Balluff Vietnam 143076 BES Q08ZC-POC-20B-S49G                     
  Balluff Vietnam 136127 BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00 2               
  Balluff Vietnam 134150 BKS-S135-M00                               
  Balluff Vietnam 128619 BKS-S147M-00                               
  Balluff Vietnam 139989 BMF 303K-PS-C-2A-PU-03                     
  Balluff Vietnam 122087 BES 517-351-NO-C-PU-03                     
  Balluff Vietnam 166067 BES 516-383-E0-C-03                        

   

  Balluff Vietnam | ANS Vietnam

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    028 3517 0401