Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  canh.ans@ansvietnam.com
  0938.214.498
   
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 12
   • Khách Khách 12
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1411074

  Price list

  Celduc relay ASIA - Vietnam, Lao, Cambodia, Thailand, Malaysia, Myanma, Indonesia, Singapore 

   

    Customers
    DISTRIBUTORS
  REFERENCE characteristics
  SO941460 12A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SO942460 25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SO942860 25A/12-280Vac/Ctrl 15-312Vac -10-30Vdc
  SO943460 35A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SO945460 50A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SO963460 35A/24-600Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SO965460 50A/24-600Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SO967460 75A/24-600Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SO942560 25A/12-280Vac/Ctrl 7-30Vdc/Led + Toshiba optos
  SO963560 35A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos
  SO965560 50A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos
  SO965560WF SO965560 mounted on WF151200
  SO967560 75A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos
  SO967560WF 75A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc/Led + Toshiba optos
     
     
    Customers
    DISTRIBUTORS
  REFERENCE characteristics
  SOR842074 25A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
  SOR863070 35A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
  SOR865070 50A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
  SOR867070 75A/24-510Vac/VDR/Ctrl 3,5-32Vdc/Led/Regulated Input/IP20
  SOR86707WF SOR867070 mounted on heatsink
     
    Customers
    DISTRIBUTORS
  REFERENCE characteristics
  SOD843180 35A/70-275Vac/RC/Ctrl 4-30Vdc/Led/Diagnostic
  SOD845180 50A/70-275Vac/RC/Ctrl 4-30Vdc/Led/Diagnostic
  SOD865180 50A/150-510Vac/RC/Ctrl 5-30Vdc/Led/Diagnostic
  SOD867180 75A/150-510Vac/RC/Ctrl 5-30Vdc/Led/Diagnostic
     
  Single phase SSR type SC7 for inductive loads
  MQ = Minimum Quantity …per order
     
    Customers
    DISTRIBUTORS
  REFERENCE characteristics
  SC741110 12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random
  SC742110 25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random
  SC744110 40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Random
  SC762110 45A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
  SC764110 45A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
  SC764910 50A/400Vac/Ctrl 90-240Vac / Random
  SC767110 75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
  SC768110 95A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
  SC769110 125A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Random
     
  Single phase SSR type SC8 for all the loads
  MQ = Minimum Quantity …per order
    Customers
    DISTRIBUTORS
  REFERENCE characteristics
  SC841110 12A/230Vac/Ctrl 4-30V
  SC841910 12A/230Vac/Ctrl 90-240Vac
  SC842110 25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
  SC842810 25A/230Vac/Ctrl 17-60Vac
  SC844110 40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
  SC844910 40A/230Vac/Ctrl 90-240Vac
  SC862110 25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
  SC862910 25A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
  SC864110 45A/400Vac/Ctrl 5-30Vac
  SC864810 45A/400Vac/Ctrl 17-60Vac
  SC864910 45A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
  SC867110 75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
  SC867910 75A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
  SC868110 95A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
  SC868910 95A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
  SC869110 125A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
  SC869910 125A/400Vac/Ctrl 90-240Vac
     
     
     
     
     
  Single phase SSR type SC9 for resistive loads
     
  MQ = Minimum Quantity …per order
     
    Customers
    DISTRIBUTORS
  REFERENCE characteristics
  SC941110 12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
  SC941160 12A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
  SC942110 25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
  SC942120 25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/VDR
  SC942160 25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
  SC942900 25A/230VAC/Ctrl 90-240 Vac
  SC944110 40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc
  SC944160 40A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
  SC945160 50A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
  SC947160 75A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Led
  SC962114 25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
  SC962160 25A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led
  SC962960 25A/400Vac/Ctrl 90-240Vac/dc/Led
  SC965100 50A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
  SC965160 50A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led
  SC967100 75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc
  SC967160 75A/400Vac/Ctrl 5-30Vdc/Led
     
     
  New flatpac relay SOL
     
     
  REFERENCE characteristics
  SOL942460 25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SOL965460 25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/Tosh. Optos
  SOL745060 50A/12-275Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/ Regulated Input/BRT Optos/Random
     
     
  SILD - power SSRs with diagnostics
     
  REFERENCES Characteristics
  SILD845160 32A/70-275VAC/Cmd 4-32Vdc/1500A²s/diagnostic
  SILD865170 32A/150-510Vac/Cmd 4-32Vdc/1500A²s/Diagnostic
  SILD867170 35A/150-510Vac/Ctrl 3,5-32Vdc/5000A²s/Diagnostic
     
     
  Three phase solid state relays type SIT
     
  REFERENCES Characteristics
  SIT865390 celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/8,5-30Vdc
  SIT865570 celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vdc
  SIT865990 celpac 3x22A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
  SIT867570 celpac 3x28A/24-520Vac/Ctrl 10-30 VDC
     
     
  Three phase solid state relays type SCT/SGT/SVT
     
  MQ = Minimum Quantity …per order
    Customers
    DISTRIBUTORS
  REFERENCE characteristics
  SCT32110 3x12A/400Vac / random / with connectors
  SCT62110 3x12A/400Vac / 0-cross / with connectors
     
  SGB967360E 2-phase 75A/24-600VAC/3-phase wiring/Ctrl 10-30VDC
     
  SGT867350 3x75A/24-600Vac/Ctrl 8-30Vdc
  SGT962360 3x25A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
  SGT965360 3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
  SGT965960 3x50A/24-600Vac/Ctrl 90-240vac
  SGT967360 3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
     
  SGT767470E 3x75A/24-520Vac/Ctrl 4-32Vdc/random/E suffix 47,6mm
  SGT769360E 3x125A/24-520VAC/Crtl 8,5-30Vdc/random/E suffix 47,6mm
  SGT865470E 3x50A/24-520Vac/Ctrl 4-32Vdc/E suffix 47,6mm
  SGT965360E 3x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm
  SGT967360E 3x75A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm
  SGT967760E 3x75A/24-600Vac/Ctrl 10-24Vac/E suffix 47,6mm
  SGT967960E 3x75A/24-600Vac/Ctrl 90-240Vac/E suffix 47,6mm
  SGT968360E 3x95A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vdc/E suffix 47,6mm
     
  SVT764394 3x50A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/random
  SVT864374 3x50A/24-500Vac/Ctrl 10-32Vdc
  SVT867394 3x75A/24-520Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
  SVT867994 3x75A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
  SVT869394 3x125A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
  SVT869994 3x125A/24-500Vac/Ctrl 90-240Vac
  SVT965360 3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
  SVT965760 3x50A/24-600Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
  SVT967360 3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc
  SVT967960 3x75A/24-600Vac/Ctrl 230Vac
     
  SVT864394E 3x50A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm
  SVT868394E 3x95A/24-500Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm
  SVT965460E 3x50A/24-600Vac/Ctrl 4-32Vdc/E suffix 47,6mm
  SVT965960E 3x50A/24-600Vac/Ctrl 90-240Vac/E suffix 47,6mm
  SVT967360E 3x75A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc/E suffix 47,6mm
     
     
  Three phase solid state contactors type SWT/SWB
     
     
    Customers
    DISTRIBUTORS
  MQ = Minimum Quantity …per order
  REFERENCE characteristics
  SWT860330 5A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
  SWT860390 5A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
  SWT861290 22A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
  SWT861730 28A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
  SWT861790 28A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
  SWT862030 32A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
  SWT862090 32A/24-520Vac/Ctrl 90-240Vac
  SWT865080 50A/24-520Vac/Ctrl 10-30Vac/dc
     
     
     
  Ready to use soft-starters
     
     
  MQ = Minimum Quantity …per order
  REFERENCES characteristics
  SMCV6080 Soft-starter 16AC3/200 to 480VAC
  SMCV6110 Soft-starter 22AC3/200 to 480VAC
  SMCV6150 Soft-starter 30AC3/200 to 480Vac
  SMCW6020 Soft-starter 2,2KW/200to480V
  SMCW6080 Soft-starter 7,5KW/200to480V
  SMCW6110 Soft-starter 11KW/200to480V
  SMCW6150 Soft-starter 15KW/200to480V
  SMCW6151 Soft-starter 15KW/200to480V/By-Pass
     
     
     
  Reverser relays
     
    Customers
    DISTRIBUTORS
  MQ = Minimum Quantity …per order
  REFERENCES characteristics
  SG969100 I=6,6AC3/24-500Vac/Cd10-30Vdc
  SG969300 I=8,5AC3/24-500Vac/Cd12-30Vdc
  SV969300 I=8,5AC3/24-500Vac/Cd12-30Vdc
  SV969500 I=16AC3/24-550Vac/Cd12-30Vdc
  SW960330 P=1,5KW/24-500V/Cd12-30Vdc
  SW961230 P=4KW/24-500v/Cd12-30Vdc
     
     
  SSR accessories
     
    Customers
    DISTRIBUTORS
  Heatsinks  
  REFERENCES Characteristics
  WF031100    * Heatsink DIN 0,3 °c/W with fan for SC/SV8/SVT/SV9/SG
  WF050000 Heatsink 0,55 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG
  WF070000    * Heatsink 0,75 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG
  WF108110 Heatsink 1,1°c/W for SO/SC/SV
  WF115100    * Heatsink DIN 0,95°c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG
  WF121000    * Heatsink DIN 1,2 °c/W for SC/SV8/SVT/SV9/SG
  WF131100    * Heatsink DIN 1,1°c/W for SC/SV8
  WF151200 Heatsink DIN 2,2°c/W for SC/SV8
  WF210000    * Heatsink 2,1 °c/W for SC/SV8
  WF262100    * Heatsink DIN 2,2°c/W for SC/SV8
  WF311100 Heatsink DIN 3°c/W for SU SA
     
  Package comprising Heatsinks+DIN rail adapter and assembling costs
  1LW23100 Assembling SC/SV on WF23 + WF23100 + 1LD12020
  1LW27100 Assembling SC/SV on WF27 + WF27100 + 1LD12020
  1LWD1202 Assembling SC/SV on 1LD12020 + 1LD12020
     
  DIN rail adapter
  1LD00400 DIN Adaptor for WF 21/16/13/07/05
  1LD00500 DIN Adaptor for SG / SVT / SV969300
  1LD12020 DIN Adaptor for SC / SV8 Assembling vertical
     
  Protection cover
  1K199000 Assembling on Relays SGT / SG9 / SMC
  1K453000 IP20 protection flap for SO9 range
  1K460000 Assembling on Relays SC
  1K470000 Assembling on SC 125 A relays
     
  Assembling costs (screw set included)
  1LW00000 Assembling of Relay / Radiator
  1LWD0000 Assembling of Radiator /Adaptor DIN
     
  Set of screws  
  1LK00100 Assembling SC-SF-SV8 / heatsink or SC-SV8 / 1LD12020
  1LK00200 Assembling SG-SVT-SV9 / heatsink or 1LD00500
  1LK00300 Radiator Assembling /1LD00400 or SC-SV8 / 1LD00000
  1LK00500 IP20 protection flap on output with mounting (SO9 range)
  1LK00600 IP20 protection flaps on output and input with mounting (SO9 range)
  1LK00700 Special kit for high current (okpac range)
     
  Varistors (external)
  3F127500 Varistor for system 230Vac
  3F246000 Varistor for system 400vac
  3F335000 Varistor 510V Size 14
     
  Thermal grease tube
  5TH15000 Usable for 30 relays SG/SVT or 60 relays SC/SV8
  5TH21000 Thermal Pad
  5TH23000 Adhesive Thermal Pad, 1 roll of 1000 pieces for SC/SO
  1LWP2300 Assembling costs 5TH23000 on relay incl. 5TH23 pad
  5TH24000 Adhesive Thermal Pad, 1 roll of 2500 pieces for SA/SU
  1LWP2400 Assembling costs 5TH24000 on relay incl. 5TH24 pad

   

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    0938214498 / 0916904114

  Email : canh.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói