Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 9
   • Khách Khách 9
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1430444

  Price list

  Bảng giá Kuebler by Turck - A02H encoder series - Kuebler Asia - ANS Vietnam 

  Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá của hãng Kuebler by Turck_A02H encoder series_Kuebler Asia_ANS Vietnam

   

  Code - Description

  T8.A02H.1111.2048

  K181630

  T8.A02H.6EAE.2048.P00B0

  K186792

  T8.A02H.114A.1024.0030

  K182478

  T8.A02H.6EAE.2048.P09B0

  K181102

  T8.A02H.1232.1024

  K181938

  T8.A02H.6EAE.2048.P13B0

  K180789

  T8.A02H.124E.2048.P00A0

  K182393

  T8.A02H.6EAE.4096.P13B0

  K181189

  T8.A02H.12AE.2048.P13A0

  K182427

  T8.A02H.6EEE.2048.P13B0

  K180965

  T8.A02H.12BD.0512.P00A0

  K182508

  T8.A02H.6FAE.0360.P13B0

  K181509

  T8.A02H.12DE.2000.P00A0

  K182454

  T8.A02H.5431.1024-0.2M-E-RSS 8T

  K182143

  T8.A02H.12DE.2048.P00A0

  K181613

  T8.A02H.543E.1024

  K181932

  T8.A02H.12DE.5000.P00A0

  K182038

  T8.A02H.545D.1024.P09B6

  K182137

  T8.A02H.1A51.1024

  K187114

  T8.A02H.545D.1024.P09B6/DG1662

  K182136

  T8.A02H.1BDE.5000

  K182384

  T8.A02H.54AD.1000

  K182419

  T8.A02H.1DAE.1024.P09B0

  K182250

  T8.A02H.52AE.5000.P06A0

  K182299

  T8.A02H.1FAD.5000

  K181508

  T8.A02H.52ED.1024

  K181471

  T8.A02H.1NAE.2048

  K181666

  T8.A02H.52EE.5000.P13A0

  K181254

  T8.A02H.2112.1024

  K181702

  T8.A02H.5430.1024.P09B0.S019

  K181911

  T8.A02H.2431.1024

  K181819

  T8.A02H.5431.1024

  K182142

  T8.A02H.2482.2500.P00B0

  K181701

  T8.A02H.34AE.1024.P09B0

  K181920

  T8.A02H.2482.2500.P04B0

  K186891

  T8.A02H.35AE.1024.P13B0

  K181991

  T8.A02H.24AE.1024.P09B0

  K181428

  T8.A02H.519E.4096

  K181745

  T8.A02H.24AE.4096.P02B0

  K181960

  T8.A02H.52AE.1024.P06A0

  K182298

  T8.A02H.34AE.1024.P09B0

  K181920

  T8.A02H.52AE.5000.P00A0

  K182440

  T8.A02H.35AE.1024.P13B0

  K181991

  T8.A02H.2431.1024

  K181819

  T8.A02H.519E.4096

  K181745

  T8.A02H.2482.2500.P00B0

  K181701

  T8.A02H.52AE.1024.P06A0

  K182298

  T8.A02H.2482.2500.P04B0

  K186891

  T8.A02H.52AE.5000.P00A0

  K182440

  T8.A02H.24AE.1024.P09B0

  K181428

  T8.A02H.52AE.5000.P06A0

  K182299

  T8.A02H.24AE.4096.P02B0

  K181960

  T8.A02H.52ED.1024

  K181471

  T8.A02H.1BDE.5000

  K182384

  T8.3620.534E.0200

  K181254

  T8.A02H.1DAE.1024.P09B0

  K182250

  T8.3620.542E.2048

  K181911

  T8.A02H.1FAD.5000

  K181508

  T8.3620.543E.2048

  K182142

  T8.A02H.1NAE.2048

  K181666

  T8.3620.5444.2500

  K182143

  T8.A02H.2112.1024

  K181702

  T8.3620.544E.0360

  K181932

  T8.A02H.12BD.0512.P00A0

  K182508

  T8.3620.544E.1000

  K182137

  T8.A02H.12DE.2000.P00A0

  K182454

  T8.3650.2532.1811

  K182136

  T8.A02H.12DE.2048.P00A0

  K181613

  T8.A02H.54AD.1000

  K182419

  T8.A02H.12DE.5000.P00A0

  K182038

  T8.A02H.54AD.1024.P13B0

  K182309

  T8.A02H.1A51.1024

  K187114

  T8.A02H.54AE.0360.P00B0

  K181391

  T8.5873.591E.C721

  K182386

  T8.A02H.54AE.1000.P00B0

  K180998

  T8.A02H.5EAE.5000.P00B0

  K182387

  T8.A02H.54AE.1024.P00B0

  K182484

  T8.F3673.2221.B312-1M-E-RSC 8T

  K182388

  T8.A02H.54AE.1024.P09B0

  K181170

  T8.5858.34B2.B112

  K182389

  T8.A02H.54AE.2048.P13B0

  K181865

  T8.F3683.2223.B322

  K182390

  T8.A02H.54AE.5000.P00B0

  K181685

  T8.5882.3F0B.3001.S017

  K182392

  T8.A02H.54AE.5000.P01A0

  K182017

  T8.A02H.124E.2048.P00A0

  K182393

  T8.A02H.54DD.2000.P13A6

  K182170

  T8.5863.7484.B223

  K182394

  T8.A02H.54DE.5000.P00A0

  K182148

  T8.5000.8138.2500

  K182395

  T8.A02H.54E2.2048.P00BO

  K181572

  T8.5000.2148.5000

  K182396

  T8.A02H.54EE.2048.P13B0

  K182176

  T8.5000.7343.2500

  K182397

  T8.A02H.56AE.2048.P1300

  K182406

  T8.5000.8354.3600

  K182399

  T8.A02H.5A31.0360

  K181383

  T8.5020.D55E.0080

  K182400

  T8.A02H.5ABE.0512

  K181870

  T5.2400.3331.0200

  K182401

  T8.A02H.5CAE.0100

  K181831

  T8.5821.154E.2000

  K182402

  T8.A02H.5CAE.0100.P00B0

  K181811

  T8.5826.1U62.2000

  K182403

  T8.A02H.5CAE.1024.P06B0

  K182169

  T8.5863.7426.G221-C

  K182404

  T8.A02H.5CAE.2048.P13B0

  K181564

  T8.3620.544E.1000

  K182405

  T8.A02H.5CED.1024.P00B0

  K181470

  T8.A02H.56AE.2048.P1300

  K182406

  T8.A02H.5DAE.1024.P06B0

  K181837

  T8.3720.2619.1024

  K182407

  T8.A02H.5DAE.1024.P13B0

  K180792

  T8.5000.D88Y.2500.P0206

  K182408

  T8.A02H.5DE2.2048.P00.B0

  K181566

  T8.5800.M25Y.1024

  K182409

  T8.A02H.5EAE.0512.P00B0

  K181843

  T8.5862.1424.2002

  K182411

  T8.A02H.5EAE.1000.P13B0

  K180883

  T8.5020.8612.1000

  K182412

  T8.A02H.5EAE.1024.P00B0

  K182007

  T8.5883.6626.BA21

  K182413

  T8.A02H.5EAE.5000.P00B0

  K182387

  T8.M3678.53C4.3211

  K182414

  T8.A02H.5FA1.1024.P00B0

  K181677

  T8.F3668.3521.2112

  K182415

  T8.A02H.5FAE.1000

  K182344

  T8.5020.2541.2500

  K182416

  T8.A02H.5GE2.2048.P00B0

  K181633

  T8.3720.5328.0200

  K182417

  T8.A02H.5N3E.1024.P13B0

  K181894

  T8.5883.6624.BA21

  K182418

  T8.A02H.5N42.5000.P00B0

  K182098

  T8.A02H.54AD.1000

  K182419

  T8.A02H.5NAE.0050.P00B0

  K186815

  T8.5863.1224.G321

  K182421

  T8.A02H.5NAE.0600.P00BO

  K181556

  T8.3651.2534.4311

  K182423

  T8.A02H.5NAE.1000.P13B0

  K182199

  T8.3651.2534.4321

  K182424

  T8.A02H.5NED.1000

  K182303

  T8.5000.2241.2048

  K182425

  T8.3651.2334.1311

  K181334

  T8.5000.3211.2000

  K182426

  T8.3651.2334.2311

  K182153

  T8.A02H.12AE.2048.P13A0

  K182427

  T8.3651.2342.1411

  K182223

  T8.5000.B142.5000

  K182428

  T8.3651.2342.2411

  K182248

  T8.3671.5632.1321

  K182429

  T8.3651.2344.1411

  K181947

  T8.5000.B484.0300

  K182430

  T8.3651.2344.2412

  K181821

  T8.5888.3422.2112

  K182431

  T8.A02H.649E.1024.P00B0

  K181504

  T8.5853.1224.G421

  K182432

  T8.A02H.649E.2048.P00B0

  K181786

  T8.5863.7426.B421

  K182433

  T8.A02H.64A1.2048.P13B0

  K181795

  T8.5863.2144.G321

  K182434

  T8.A02H.64AD.1024.P13B0

  K182281

  T5.2400.0040.0200.5049

  K182435

  T8.A02H.64AD.1024.P13B6

  K181952

  T8.5858.52B2.B112

  K182436

  T8.A02H.64AD.2000.P10B6

  K181315

  TD5.3502.A112.0000

  K182437

  T8.A02H.64AE.0050.P00B0

  K181108

  T8.5826.16B2.0500

  K182438

  T8.A02H.64AE.0360.P13B0

  K181593

  T5.2420.1232.0036

  K182439

  T8.A02H.64AE.0512.P13B0

  K181625

  T8.A02H.52AE.5000.P00A0

  K182440

  T8.A02H.64AE.1024.P00B0

  K186418

  T8.3720.5419.1000

  K180459

  T8.A02H.64AE.1024.P13B0

  K181256

  T8.3700.133J.0050

  K180881

  T8.A02H.64AE.2048.P00B0

  K180784

  T8.3700.143I.1000

  K180202

  T8.A02H.64AE.2048.P09B0

  K181034

  T8.0010.9000.0006

  A5080

  T8.A02H.64AE.2048.P13B0

  K180986

  T8.0010.9000.0007

  K180748

  T8.A02H.64AE.4096.P13B0

  K182217

  T8.2450.1222.G121

  K182078

  T8.A02H.64AE.5000

  K182247

  T8.2450.1311.G121

  K182455

  T8.A02H.64DE.0512.P13B0

  K182313

  T8.3600.1212.2500

  K180052

  T8.A02H.64EE.2048.P13B0

  K180956

  T8.3600.1222.3600

  K180058

  T8.A02H.66A2.4096

  K181542

  T8.3600.123J.0100

  K181265

  T8.A02H.66AE.2048.P13A0

  K181510

  T8.3600.1721.3600

  K181260

  T8.A02H.6AA2.4096

  K181576

  T8.3610.0320.1024.0007

  K181371

  T8.A02H.6CAE.1024.P06B0

  K181785

  T8.3610.0520.2500.0002

  K181687

  T8.A02H.6DAE.0600.P00B0

  K181663

  T8.3610.2143.1024

  K182474

  T8.A02H.6DAE.2048.P09B0

  K182214

  T8.3610.2332.0200

  K181891

  T8.A02H.6E8E.1024.P00B0

  K181475

  T8.3610.2342.3600

  K181829

  T8.A02H.6E9E.1024.P00.B0

  K180939

  T8.3610.2522.1000

  K182042

  T8.A02H.6E9E.2048.P00B0

  K181770

  T8.3610.3322.1024

  K182076

  T8.A02H.6EAD.1024.P13B6

  K180856

  T8.3610.3341.1500

  K182463

  T8.A02H.6EAD.2048.P13B6

  K180851

  T8.3610.3342.0025

  K182491

  T8.A02H.6EAD.4096.P13B6

  K181043

  T8.3610.3342.2048

  K181435

  T8.A02H.6EAE.0100.P13B0

  K181479

  T8.3610.3522.1500

  K182000

  T8.A02H.6EAE.1024.P00B0

  K180882

  T8.3610.3532.1500

  K181878

  T8.A02H.6EAE.1024.P09B0

  K180775

  T8.3610.353B.0360.0050

  K181137

  T8.A02H.6EAE.1024.P13B0

  K180788

  T8.3610.3542.3600

  K186406

  T8.3670.5242.3621

  K181514

  T8.3610.3543.1024

  K182242

  T8.3670.5342.3611

  K181387

  T8.3620.0030.0200.DG1631

  K182178

  T8.3670.5642.3611

  K181653

  T8.3620.144E.1024

  K182107

  T8.3671.2332.1311

  K182030

  T8.3620.242E.0500

  K181682

  T8.3671.2342.1411

  K182029

  T8.3620.244E.0500

  K182020

  T8.3671.2344.1411

  K182157

  T8.3620.244E.2048

  K181445

  T8.3671.2344.1412

  K182009

  T8.3620.532E.1000

  K186833

  T8.3671.2344.2411

  K182287

  T8.3620.532E.1000-0.3M-E-RSS 8T

  K181679

   

  Kuebler Vietnam | ANS Vietnam

  Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    028 3517 0401

  Email : sales.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói