Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  canh.ans@ansvietnam.com
  0938.214.498
   
   

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 14
   • Khách Khách 14
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1394028

  Price list

  Balluff Vietnam - ANS Vietnam Post_2013 #6 

   

  BOS01F2 213224 BOS 18M-NA-IR20-S4 BU Object Detection
  BOS01HW 218404 BOS 18M-NA-IR21-S4 not released (not checked yet)
  BOS01E2 210235 BOS 18M-NA-PR20-S4 BU Object Detection
  BOS01E6 210240 BOS 18M-NA-RD20-S4 BU Object Detection
  BOS01EC 210249 BOS 18M-NA-RD21-S4 BU Object Detection
  BOS01EK 210262 BOS 18M-NA-RE20-S4 BU Object Detection
  BOS019T 188935 BOS 18M-NA-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS019T 180180 BOS 18M-NA-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS01E1 210234 BOS 18M-NO-PR20-S4 BU Object Detection
  BOS01EN 210267 BOS 18M-NO-PR20-S4S BU Object Detection
  BOS01E5 210239 BOS 18M-NO-RD20-S4 BU Object Detection
  BOS01EA 210248 BOS 18M-NO-RD21-S4 BU Object Detection
  BOS01EJ 210261 BOS 18M-NO-RE20-S4 BU Object Detection
  BOS01EL 210263 BOS 18M-NO-RE20-S4S BU Object Detection
  BOS001H 156310 BOS 18M-NOV-LH22-S4 BU Object Detection
  BOS001H 155285 BOS 18M-NOV-LH22-S4 BU Object Detection
  BOS001J 184889 BOS 18M-NS-1PB-SA1-C-05 BU Object Detection
  BOS001J 120285 BOS 18M-NS-1PB-SA1-C-05 inactive parts
  BOS001K 139103 BOS 18M-NS-1XB-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS01E0 210233 BOS 18M-NS-PR20-S4 BU Object Detection
  BOS01E4 210238 BOS 18M-NS-RD20-S4 BU Object Detection
  BOS01E9 210247 BOS 18M-NS-RD21-S4 BU Object Detection
  BOS01EH 210260 BOS 18M-NS-RE20-S4 BU Object Detection
  BOS001L 156309 BOS 18M-NSV-LH22-S4 BU Object Detection
  BOS019U 180181 BOS 18M-NSV-RH22-S4 inactive parts
  BOS019U 188939 BOS 18M-NSV-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS0189 163857 BOS 18M-PA-1OD-E5-C-S4 inactive parts
  BOS001M 139412 BOS 18M-PA-1PA-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS0048 139102 BOS 18M-PA-1PA-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS001N 139414 BOS 18M-PA-1PD-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS0049 133168 BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS0049 126811 BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS001P 184886 BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS001P 128153 BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS00RW 141088 BOS 18M-PA-1QB-E4-C-03 BU Object Detection
    112496 BOS 18M-PA-1QB-E4-C-03 inactive parts
  BOS00RY 129742 BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS00RZ 161064 BOS 18M-PA-1QD-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS00T0 139100 BOS 18M-PA-1VD-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS01EY 213208 BOS 18M-PA-ID20-S4 BU Object Detection
  BOS01F3 213230 BOS 18M-PA-IE20-S4 BU Object Detection
  BOS01F0 213218 BOS 18M-PA-IR20-S4 BU Object Detection
  BOS01HR 218182 BOS 18M-PA-IR21-S4 BU Object Detection
  BOS01C5 183229 BOS 18M-PA-LH23-S4 BU Object Detection
  BOS01CE 185087 BOS 18M-PA-PR20-S4 BU Object Detection
  BOS01FJ 214582 BOS 18M-PA-PR20-S4S BU Object Detection
  BOS01CF 185088 BOS 18M-PA-RD20-S4 BU Object Detection
  BOS01CA 185084 BOS 18M-PA-RD21-S4 BU Object Detection
  BOS01CC 185085 BOS 18M-PA-RE20-S4 BU Object Detection
  BOS01FK 214600 BOS 18M-PA-RE20-S4S BU Object Detection
  BOS014W 180176 BOS 18M-PA-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS014W 187909 BOS 18M-PA-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS014W 164952 BOS 18M-PA-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS001R 184868 BOS 18M-PO-1PD-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS001R 552114 BOS 18M-PO-1PD-E4-C-03 inactive parts
  BOS00T1 140227 BOS 18M-PO-1RB-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS00T2 140226 BOS 18M-PO-1RB-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS00T3 552031 BOS 18M-PO-1RD-E4-C-03 inactive parts
  BOS00T3 140223 BOS 18M-PO-1RD-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS00T4 140224 BOS 18M-PO-1RD-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS001T 552569 BOS 18M-PO-1XA-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS001U 140673 BOS 18M-PO-1XA-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS001W 140676 BOS 18M-PO-1XB-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS001Y 140669 BOS 18M-PO-1XB-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS01CZ 210232 BOS 18M-PO-PR20-S4 BU Object Detection
  BOS01EM 210266 BOS 18M-PO-PR20-S4S BU Object Detection
  BOS01F9 214115 BOS 18M-PO-PR23-S4 BU Object Detection
  BOS01E3 210237 BOS 18M-PO-RD20-S4 BU Object Detection
  BOS01E8 210245 BOS 18M-PO-RD21-S4 BU Object Detection
  BOS01FC 214117 BOS 18M-PO-RD23-S4 BU Object Detection
  BOS01EE 210258 BOS 18M-PO-RE20-S4 BU Object Detection
  BOS01EF 210259 BOS 18M-PO-RE20-S4S BU Object Detection
  BOS01FF 214119 BOS 18M-PO-RE23-S4 BU Object Detection
  BOS001Z 156308 BOS 18M-POV-LH22-S4 BU Object Detection
  BOS001Z 155288 BOS 18M-POV-LH22-S4 BU Object Detection
  BOS019R 188941 BOS 18M-POV-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS0020 184791 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS0020 552113 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS0021 552784 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-05 BU Object Detection
  BOS0021 184790 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-05 BU Object Detection
  BOS0022 553971 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-PU-03 BU Object Detection
  BOS0022 184866 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-PU-03 BU Object Detection
  BOS0023 157641 BOS 18M-PS-1PD-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS0024 184885 BOS 18M-PS-1PF-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS0024 157643 BOS 18M-PS-1PF-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS00T5 140228 BOS 18M-PS-1RB-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS00T6 129741 BOS 18M-PS-1RB-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS00T7 140222 BOS 18M-PS-1RD-E4-C-03 BU Object Detection
    140225 BOS 18M-PS-1RD-E4-C-05 inactive parts
  BOS00T9 552106 BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S4 inactive parts
  BOS00T9 139998 BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS0025 140670 BOS 18M-PS-1XA-E4-C-00,85 BU Object Detection
  BOS0026 140668 BOS 18M-PS-1XA-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS0026 552562 BOS 18M-PS-1XA-E4-C-03 inactive parts
  BOS0027 552656 BOS 18M-PS-1XA-E4-C-05 inactive parts
  BOS0028 126944 BOS 18M-PS-1XA-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS0029 140671 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-00,85 BU Object Detection
  BOS002A 140672 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-03 BU Object Detection
  BOS002C 552390 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-05 BU Object Detection
  BOS002E 126943 BOS 18M-PS-1XB-E5-C-S4 BU Object Detection
  BOS002F 184881 BOS 18M-PS-1XB-S4-C BU Object Detection
  BOS002F 550857 BOS 18M-PS-1XB-S4-C inactive parts
  BOS01HL 217187 BOS 18M-PS-ID23-S4 BU Object Detection
  BOS01HP 217198 BOS 18M-PS-IE23-S4 BU Object Detection
  BOS01F1 213221 BOS 18M-PS-IR20-S4 BU Object Detection
  BOS01HK 217165 BOS 18M-PS-IR23-S4 BU Object Detection
  BOS002H 155286 BOS 18M-PS-LH22-S4 BU Object Detection
  BOS002H 156306 BOS 18M-PS-LH22-S4 BU Object Detection
  BOS01C3 183158 BOS 18M-PS-PR20-S4 BU Object Detection
  BOS01F8 214114 BOS 18M-PS-PR23-S4 BU Object Detection
  BOS01C1 183156 BOS 18M-PS-RD20-S4 BU Object Detection
  BOS01E7 210244 BOS 18M-PS-RD21-S4 BU Object Detection
  BOS01FA 214116 BOS 18M-PS-RD23-S4 BU Object Detection
  BOS01C2 183157 BOS 18M-PS-RE20-S4 BU Object Detection
  BOS01FE 214118 BOS 18M-PS-RE23-S4 BU Object Detection
  BOS019P 188943 BOS 18M-PS-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS002J 184892 BOS 18M-PS-SA1 BU Object Detection
  BOS002J 134681 BOS 18M-PS-SA1 BU Object Detection
  BOS002K 156307 BOS 18M-PSV-LH22-S4 BU Object Detection
  BOS002K 147396 BOS 18M-PSV-LH22-S4 inactive parts
  BOS01C4 183221 BOS 18M-PSV-LH23-S4 BU Object Detection
  BOS019N 188902 BOS 18M-PSV-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS019N 180177 BOS 18M-PSV-RH22-S4 BU Object Detection
  BOS01J2 219013 BOS 18M-PSV-RH23-S4 BU Object Detection
  BOS004A 184870 BOS 18M-PU-1PD-S4-C BU Object Detection
  BOS004A 145490 BOS 18M-PU-1PD-S4-C BU Object Detection
  BOS00TA 120399 BOS 18M-PU-1QB-S4-C BU Object Detection
  BOS00TA 145487 BOS 18M-PU-1QB-S4-C BU Object Detection
  BOS00TA 184875 BOS 18M-PU-1QB-S4-C BU Object Detection
  BOS01HC 215317 BOS 18M-PU-PR30-S4 BU Object Detection
  BOS01HE 215318 BOS 18M-PU-RD30-S4 BU Object Detection
  BOS01HF 215319 BOS 18M-PU-RE30-S4 BU Object Detection
  BOS01CT 188731 BOS 18M-PUD-PR30-S4 BU Object Detection
  BOS01CU 188732 BOS 18M-PUD-RD30-S4 BU Object Detection
  BOS01CW 188733 BOS 18M-PUD-RE30-S4 BU Object Detection
  BOS01J9 219254 BOS 18M-PUV-PR30-S4 BU Object Detection
  BOS01J8 219253 BOS 18M-PUV-RD30-S4 BU Object Detection
  BOS01J7 219252 BOS 18M-PUV-RE30-S4 BU Object Detection
  BOS002L 551735 BOS 18M-WO-7XA-BO-L-03 BU Object Detection
  BOS002M 147028 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03 BU Object Detection
  BOS002M 521921 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03 BU Object Detection
  BOS002N 554353 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-05 inactive parts
  BOS00TC 147026 BOS 18M-WS-7RB-BO-L-03 BU Object Detection
  BOS00TC 551734 BOS 18M-WS-7RB-BO-L-03 BU Object Detection
  BOS002P 147024 BOS 18M-WS-7XA-BO-L-03 BU Object Detection
  BOS002R 147025 BOS 18M-WS-7XB-BO-L-03 BU Object Detection
  BOS01F5 213235 BOS 18M-X-IS20-S4 BU Object Detection
  BOS01HM 217190 BOS 18M-X-IS23-S4 BU Object Detection
  BOS01HT 218321 BOS 18M-X-IS24-S4 BU Object Detection
  BOS01C0 183155 BOS 18M-X-RS20-S4 BU Object Detection
  BOS01FH 214120 BOS 18M-X-RS23-S4 BU Object Detection
  BOS01CY 188919 BOS 18M-X-RS30-S4 BU Object Detection
  BOS01HN 217195 BOS 18M-XT-IS20-S4 BU Object Detection
  BOS01HU 218325 BOS 18M-XT-IS24-S4 BU Object Detection
  BOS01EP 210268 BOS 18M-XT-RS20-S4 BU Object Detection
  BOS002T 149567 BOS 21M-NA-ID10-S4 BU Object Detection
  BOS002T 134401 BOS 21M-NA-ID10-S4 BU Object Detection
  BOS00WP 149574 BOS 21M-NA-IE10-S4 BU Object Detection
  BOS00WP 134594 BOS 21M-NA-IE10-S4 BU Object Detection
  BOS002U 149583 BOS 21M-NA-LD10-S4 BU Object Detection
  BOS00WR 136026 BOS 21M-NA-LE10-S4 BU Object Detection
  BOS00WR 149584 BOS 21M-NA-LE10-S4 BU Object Detection
  BOS00TE 149585 BOS 21M-NA-LR10-S4 BU Object Detection
  BOS00TE 136028 BOS 21M-NA-LR10-S4 BU Object Detection
  BOS00TF 149569 BOS 21M-NA-PK10-S4 BU Object Detection
  BOS00TF 134403 BOS 21M-NA-PK10-S4 BU Object Detection
  BOS00TH 134402 BOS 21M-NA-PR10-S4 BU Object Detection
  BOS00TH 149568 BOS 21M-NA-PR10-S4 BU Object Detection
  BOS00TJ 134404 BOS 21M-NA-PT10-S4 BU Object Detection
  BOS00TJ 149570 BOS 21M-NA-PT10-S4 BU Object Detection
  BOS00TK 150541 BOS 21M-NA-PT14-S4 BU Object Detection
  BOS002W 134400 BOS 21M-NA-RD10-S4 inactive parts
  BOS002W 149566 BOS 21M-NA-RD10-S4 BU Object Detection
  BOS002Y 136030 BOS 21M-NUS-LH12-S4 inactive parts
  BOS002Y 149586 BOS 21M-NUS-LH12-S4 BU Object Detection
  BOS002Z 134596 BOS 21M-NUS-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS002Z 149575 BOS 21M-NUS-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS0030 149587 BOS 21M-NUS-RV13-S4 BU Object Detection
  BOS0030 136032 BOS 21M-NUS-RV13-S4 BU Object Detection
  BOS0031 149565 BOS 21M-PA-ID10-S4 BU Object Detection
  BOS00WT 149573 BOS 21M-PA-IE10-S4 BU Object Detection
  BOS00WU 149590 BOS 21M-PA-IE10-S4S BU Object Detection
  BOS0032 149577 BOS 21M-PA-LD10-S4 BU Object Detection
  BOS0032 134999 BOS 21M-PA-LD10-S4 BU Object Detection
  BOS00WW 149579 BOS 21M-PA-LE10-S4 BU Object Detection
  BOS00WY 149591 BOS 21M-PA-LE10-S4S BU Object Detection
  BOS00TL 135001 BOS 21M-PA-LR10-S4 inactive parts
  BOS00TL 149578 BOS 21M-PA-LR10-S4 BU Object Detection
  BOS00TM 149593 BOS 21M-PA-LR10-S4S BU Object Detection
  BOS00TN 149563 BOS 21M-PA-PK10-S4 BU Object Detection
  BOS00TP 149589 BOS 21M-PA-PK10-S4S BU Object Detection
  BOS00TR 133311 BOS 21M-PA-PR10-S4 inactive parts
  BOS00TR 149564 BOS 21M-PA-PR10-S4 BU Object Detection
  BOS00TT 149592 BOS 21M-PA-PR10-S4S BU Object Detection
    141191 BOS 21M-PA-PR10-S4S inactive parts
  BOS00TU 149562 BOS 21M-PA-PT10-S4 BU Object Detection
  BOS00TU 132998 BOS 21M-PA-PT10-S4 inactive parts
  BOS00TW 141187 BOS 21M-PA-PT10-S4S BU Object Detection
  BOS00TW 149588 BOS 21M-PA-PT10-S4S BU Object Detection
  BOS00TY 150539 BOS 21M-PA-PT14-S4 BU Object Detection
  BOS0033 149561 BOS 21M-PA-RD10-S4 BU Object Detection
  BOS0033 132995 BOS 21M-PA-RD10-S4 BU Object Detection
  BOS0034 134996 BOS 21M-PUS-LH12-S4 BU Object Detection
  BOS0034 149576 BOS 21M-PUS-LH12-S4 BU Object Detection
  BOS0035 149571 BOS 21M-PUS-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS0035 134501 BOS 21M-PUS-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS0036 135933 BOS 21M-PUS-RV13-S4 BU Object Detection
  BOS0036 149582 BOS 21M-PUS-RV13-S4 BU Object Detection
  BOS00WZ 149572 BOS 21M-XT-IS11-S4 BU Object Detection
  BOS00Y0 149580 BOS 21M-XT-LS11-S4 BU Object Detection
    134409 S90-MA-5-B01-NN BU Object Detection
    133307 S90-MA-5-B01-PP BU Object Detection
    153041 S90-MA-5-B01-PP SV2319 BU Object Detection
    134410 S90-MA-5-B51-NN BU Object Detection
    133308 S90-MA-5-B51-PP BU Object Detection
    147942 S90-MA-5-B51-PP SV2319 BU Object Detection
    134407 S90-MA-5-C01-NN BU Object Detection
    133008 S90-MA-5-C01-PP BU Object Detection
    134408 S90-MA-5-C11-NN BU Object Detection
    133309 S90-MA-5-C11-PP BU Object Detection
    134595 S90-MA-5-F01-NN BU Object Detection
    134504 S90-MA-5-F01-PP BU Object Detection
    134503 S90-MA-5-G00-XG BU Object Detection
    134597 S90-MA-5-M08-NH BU Object Detection
    134500 S90-MA-5-M08-PH BU Object Detection
    136033 S90-MA-5-N03-NH BU Object Detection
    135934 S90-MA-5-N03-PH BU Object Detection
    134411 S90-MA-5-T51-NN BU Object Detection
    133009 S90-MA-5-T51-PP BU Object Detection
    136029 S90-ML-5-B01-NN BU Object Detection
    135002 S90-ML-5-B01-PP BU Object Detection
    136025 S90-ML-5-C01-NN BU Object Detection
    135000 S90-ML-5-C01-PP BU Object Detection
    136027 S90-ML-5-F01-NN BU Object Detection
    135004 S90-ML-5-F01-PP BU Object Detection
    135006 S90-ML-5-G00-XG BU Object Detection
    136031 S90-ML-5-M08-NH BU Object Detection
    134997 S90-ML-5-M08-PH BU Object Detection
  BOS0037 523071 BOS 34K-PS-9XB-M1-C-PU-03 inactive parts
    336624 3.02E+11 BU Object Detection
  BOS00Z6 552519 BLE 35K-PO-1H-S4-C inactive parts
  BOS00Z6 143209 BLE 35K-PO-1H-S4-C inactive parts
  BOS00Z6 336654 BLE 35K-PO-1H-S4-C BU Object Detection
  BOS00Z7 143210 BLE 35K-PS-1H-S4-C inactive parts
  BOS00Z7 551668 BLE 35K-PS-1H-S4-C BU Object Detection
  BOS00Z7 336655 BLE 35K-PS-1H-S4-C BU Object Detection
  BOS00W5 143208 BLS 35K-XX-1H-S4-L inactive parts
  BOS00W5 336653 BLS 35K-XX-1H-S4-L BU Object Detection
  BOS00W5 551669 BLS 35K-XX-1H-S4-L inactive parts
  BOS0038 552287 BOS 35K-PO-1PD-S4-C inactive parts
  BOS0038 336656 BOS 35K-PO-1PD-S4-C BU Object Detection
  BOS00TZ 139791 BOS 35K-PO-1RE-S49R-C inactive parts
  BOS00TZ 336583 BOS 35K-PO-1RE-S49R-C BU Object Detection
  BOS00U9 139790 BOS 35K-PO-1UD-S4-C inactive parts
  BOS00U9 336582 BOS 35K-PO-1UD-S4-C BU Object Detection
  BOS00U9 552288 BOS 35K-PO-1UD-S4-C BU Object Detection
  BOS0039 552286 BOS 35K-PO-1XB-S4-C BU Object Detection
  BOS0039 336657 BOS 35K-PO-1XB-S4-C BU Object Detection
  BOS003A 143213 BOS 35K-PS-1PD-S4-C inactive parts
  BOS003A 336658 BOS 35K-PS-1PD-S4-C BU Object Detection
  BOS003A 550732 BOS 35K-PS-1PD-S4-C BU Object Detection
  BOS00Z8 143216 BOS 35K-PS-1RH-BO-C-03 BU Object Detection
  BOS00Z8 119269 BOS 35K-PS-1RH-BO-C-03 BU Object Detection
  BOS00Z8 336660 BOS 35K-PS-1RH-BO-C-03 BU Object Detection
  BOS00Z4 336659 BOS 35K-PS-1RH-S4-C BU Object Detection
  BOS00Z4 553203 BOS 35K-PS-1RH-S4-C inactive parts
  BOS00Z4 143215 BOS 35K-PS-1RH-S4-C inactive parts
  BOS00U8 551623 BOS 35K-PS-1UD-S4-C inactive parts
  BOS00U8 139792 BOS 35K-PS-1UD-S4-C BU Object Detection
  BOS00U8 336584 BOS 35K-PS-1UD-S4-C BU Object Detection
  BOS00Z5 143217 BOS 35K-PS-1UD-S4R-C inactive parts
  BOS00Z5 553764 BOS 35K-PS-1UD-S4R-C BU Object Detection
  BOS003C 336662 BOS 35K-PS-1XB-S4-C BU Object Detection
  BOS003C 551093 BOS 35K-PS-1XB-S4-C inactive parts
  BOS003E 336663 BOS 35K-PS-SA1-S4 BU Object Detection
  BOS003F 552725 BOS 35K-WS-7XB-BO-L-03 inactive parts
  BOS00Y1 160206 BOS 5K-PO-IX10-SA1-03 BU Object Detection
    553783 KHS 301999950428 inactive parts
    143206 KHS 301999950428 BU Object Detection
    336651 KHS 301999950428 BU Object Detection
    553784 KHS 301999950429 BU Object Detection
    336652 KHS 301999950429 BU Object Detection
    141669 KHS 301999988871 BU Object Detection
  BOS018R 185594 BOS 50K-NA-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS018R 170984 BOS 50K-NA-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS018W 185597 BOS 50K-NOV-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS018W 170988 BOS 50K-NOV-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS018T 185645 BOS 50K-NSV-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS018T 170985 BOS 50K-NSV-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS01CR 188268 BOS 50K-PA-PR10-S4 BU Object Detection
  BOS01CJ 188072 BOS 50K-PA-RD10-S4 BU Object Detection
  BOS01CK 188076 BOS 50K-PA-RE10-S4 BU Object Detection
  BOS018P 170983 BOS 50K-PA-RH12-S4 inactive parts
  BOS018P 185593 BOS 50K-PA-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS01HY 218553 BOS 50K-PO-PR10-S4 BU Object Detection
  BOS01J0 218555 BOS 50K-PO-RD10-S4 BU Object Detection
  BOS01HZ 218554 BOS 50K-PO-RE10-S4 BU Object Detection
  BOS018U 170986 BOS 50K-POV-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS018U 185596 BOS 50K-POV-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS01CL 188105 BOS 50K-PS-PR10-S4 BU Object Detection
  BOS01CP 188108 BOS 50K-PS-RD10-S4 BU Object Detection
  BOS01CM 188106 BOS 50K-PS-RE10-S4 BU Object Detection
  BOS018N 185592 BOS 50K-PS-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS018N 170982 BOS 50K-PS-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS0156 185643 BOS 50K-PSV-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS0156 163803 BOS 50K-PSV-RH12-S4 BU Object Detection
  BOS019Y 180612 BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4 BU Object Detection
  BOS01JA 219961 BOS 50K-PU-RD11-S4 not released (not checked yet)
  BOS01EU 211085 BOS 50K-X-RS10-S4 BU Object Detection
  BOS01CN 188107 BOS 50K-XT-RS10-S4 BU Object Detection
  BOS019H 178821 BOS 63M-NS-LH13-S4 BU Object Detection
  BOS019J 178822 BOS 63M-PS-LH13-S4 BU Object Detection
  BOS003J 149156 BOS 63M-PSV-LH10-S4 BU Object Detection
  BOS003K 126945 BOS 73K-PU-1FR-C-02 BU Object Detection
  BOS014L 167056 BOS 73K-PU-1FR-C-S49-00,3 BU Object Detection
  BOS003L 128793 BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00,1 BU Object Detection
  BOS003M 120635 BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 BU Object Detection
  BOS003N 121216 BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 BU Object Detection
  BOS003P 120637 BOS 74K-UU-1FS-BO-Z-02 BU Object Detection
  BOS01F7 213989 BOS 08E-PS-IE11-02 BU Object Detection
  BOS01F6 213988 BOS 08E-X-IS11-02 BU Object Detection
  BOS01J6 219179 BOS Q08E-PO-KE20-00,2-S4 BU Object Detection
  BOS01J5 219178 BOS Q08E-X-KS20-00,2-S4 BU Object Detection
  BOD000L 157946 BOD 21M-LA01-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000M 157944 BOD 21M-LA02-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000N 157941 BOD 21M-LA04-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000P 157947 BOD 21M-LB01-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000R 157945 BOD 21M-LB02-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000T 157943 BOD 21M-LB04-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    128780 BOD 63M-LA01-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000U 159825 BOD 63M-LA02-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0017 164473 BOD 63M-LA03-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000W 152994 BOD 63M-LA04-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000Y 163079 BOD 63M-LA05-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD000Z 161247 BOD 63M-LA08-S115 BU Linear Positioning and Measuring
    134757 BOD 63M-LB01-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0010 159824 BOD 63M-LB02-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0018 164633 BOD 63M-LB03-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0011 157269 BOD 63M-LB04-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0019 164033 BOD 63M-LB05-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0012 155643 BOD 63M-LI06-S4 BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0013 123230 BOD 66M-LA04-S92-C BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0014 125969 BOD 66M-LB04-S92-C BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0015 125971 BOD 66M-RA01-S92-C BU Linear Positioning and Measuring
  BOD0016 125970 BOD 66M-RB01-S92-C BU Linear Positioning and Measuring
  BKT000W 149595 BKT 21M-002-N-S4 BU Object Detection
  BKT000W 134405 BKT 21M-002-N-S4 inactive parts
  BKT000Y 133347 BKT 21M-002-P-S4 BU Object Detection
  BKT000Y 149594 BKT 21M-002-P-S4 BU Object Detection
    134412 S90-MA-5-W08-NH BU Object Detection
    133349 S90-MA-5-W08-PH BU Object Detection
  BLT0008 134406 BLT 21M-001-N-S4 BU Object Detection
  BLT0008 149597 BLT 21M-001-N-S4 BU Object Detection
  BLT0009 149596 BLT 21M-001-P-S4 BU Object Detection
  BLT0009 133348 BLT 21M-001-P-S4 BU Object Detection
    134413 S90-MA-5-U08-NH BU Object Detection
    133350 S90-MA-5-U08-PH BU Object Detection
  BGL002N 513080 BGL 01-PS-1X BU Object Detection
  BGL002P 139188 BGL 30B-001-S4 BU Object Detection
  BWL001F 136906 BWL 2222B-001-S4 BU Object Detection
  BWL001H 136907 BWL 2222C-001-S4 BU Object Detection
  BWL001J 139108 BWL 4241A-001-S4 BU Object Detection
  BWL001J 132667 BWL 4241A-001-S4 inactive parts
  BWL001K 132671 BWL 4241A-001-S49 BU Object Detection
  BWL001L 132668 BWL 4260A-001-S4 inactive parts
  BWL001L 139109 BWL 4260A-001-S4 BU Object Detection
  BWL001M 132672 BWL 4260A-001-S49 BU Object Detection
  BSP000T 188397 BSP B002-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003P 210839 BSP B002-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0014 188406 BSP B002-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP003W 210843 BSP B002-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000F 188388 BSP B002-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003K 210835 BSP B002-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP000U 188398 BSP B005-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003R 210840 BSP B005-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0015 188407 BSP B005-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP003Y 210844 BSP B005-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000H 188389 BSP B005-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003L 210836 BSP B005-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP000W 188399 BSP B010-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001M 188420 BSP B010-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0016 188408 BSP B010-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP001U 188425 BSP B010-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000J 188390 BSP B010-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001F 188415 BSP B010-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP000Y 188400 BSP B020-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001N 188421 BSP B020-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0017 188409 BSP B020-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP001W 188426 BSP B020-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000K 188391 BSP B020-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001H 188416 BSP B020-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP000Z 188401 BSP B050-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001P 188422 BSP B050-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0018 188410 BSP B050-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP001Y 188427 BSP B050-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000L 188392 BSP B050-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001J 188417 BSP B050-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0010 188402 BSP B100-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001R 188423 BSP B100-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0019 188411 BSP B100-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP001Z 188428 BSP B100-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000M 188393 BSP B100-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001K 188418 BSP B100-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP005E 215217 BSP B100-GV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0011 188403 BSP B250-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001T 188424 BSP B250-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP001A 188412 BSP B250-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP0020 188429 BSP B250-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000N 188394 BSP B250-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP001L 188419 BSP B250-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP005F 215218 BSP B250-GV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0012 188404 BSP B400-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003T 210841 BSP B400-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP001C 188413 BSP B400-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP003Z 210845 BSP B400-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000P 188395 BSP B400-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003M 210837 BSP B400-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0013 188405 BSP B600-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003U 210842 BSP B600-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP001E 188414 BSP B600-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP0040 210846 BSP B600-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP000R 188396 BSP B600-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003N 210838 BSP B600-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP004J 214547 BSP V002-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP004R 214553 BSP V002-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP004L 214549 BSP V002-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP004U 214555 BSP V002-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP004F 214545 BSP V002-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP004N 214551 BSP V002-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP004K 214548 BSP V010-EV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP004T 214554 BSP V010-EV002-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP004M 214550 BSP V010-EV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP004W 214556 BSP V010-EV002-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP004H 214546 BSP V010-EV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP004P 214552 BSP V010-EV002-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP005H 215219 BSP V010-GV002-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP005J 215220 BSP V010-GV002-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP005C 215216 BSP V010-GV002-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP002A 188439 BSP B002-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0045 210851 BSP B002-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002N 188448 BSP B002-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP0049 210855 BSP B002-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0021 188430 BSP B002-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0041 210847 BSP B002-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002C 188440 BSP B005-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0046 210852 BSP B005-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002P 188449 BSP B005-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP004A 210856 BSP B005-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0022 188431 BSP B005-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0042 210848 BSP B005-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002E 188441 BSP B010-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0036 188462 BSP B010-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002R 188450 BSP B010-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP003C 188469 BSP B010-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0023 188432 BSP B010-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0031 188457 BSP B010-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002F 188442 BSP B020-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0037 188464 BSP B020-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002T 188451 BSP B020-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP003E 188470 BSP B020-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0024 188433 BSP B020-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0032 188458 BSP B020-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002H 188443 BSP B050-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0038 188465 BSP B050-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002U 188452 BSP B050-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP003F 188472 BSP B050-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0025 188434 BSP B050-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0033 188459 BSP B050-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002J 188444 BSP B100-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0039 188466 BSP B100-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002W 188453 BSP B100-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP003H 188473 BSP B100-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0026 188435 BSP B100-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0034 188460 BSP B100-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002K 188445 BSP B250-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP003A 188468 BSP B250-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002Y 188454 BSP B250-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP003J 188474 BSP B250-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0027 188436 BSP B250-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0035 188461 BSP B250-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002L 188446 BSP B400-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0047 210853 BSP B400-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002Z 188455 BSP B400-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP004C 210857 BSP B400-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0028 188437 BSP B400-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0043 210849 BSP B400-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP002M 188447 BSP B600-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0048 210854 BSP B600-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0030 188456 BSP B600-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP004E 210858 BSP B600-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP0029 188438 BSP B600-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0044 210850 BSP B600-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0050 214559 BSP V002-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0056 214565 BSP V002-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0052 214561 BSP V002-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP0058 214567 BSP V002-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP004Y 214557 BSP V002-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0054 214563 BSP V002-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0051 214560 BSP V010-EV003-A00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0057 214566 BSP V010-EV003-A01A0B-S4 BU Accessories
  BSP0053 214562 BSP V010-EV003-A02A0B-S4 BU Accessories
  BSP0059 214568 BSP V010-EV003-A03A0B-S4 BU Accessories
  BSP004Z 214558 BSP V010-EV003-D00A0B-S4 BU Accessories
  BSP0055 214564 BSP V010-EV003-D01A0B-S4 BU Accessories
  BCC02JF 147228 BKS-S 23-18-PU-05 inactive parts
  BCC02JH 147230 BKS-S 23-18-PU-10 inactive parts
  BCC02JJ 147231 BKS-S 24-18-PU-05 BU Accessories
  BCC02JK 147232 BKS-S 24-18-PU-10 BU Accessories
  BCC00TT 782008 BKS-S 32M-00 BU Accessories
  BCC00TU 121094 BKS-S 32M-02 BU Accessories
  BCC00TW 151287 BKS-S 32M-03 BU Accessories
  BCC00TY 782091 BKS-S 32M-05 BU Accessories
  BCC00TZ 782092 BKS-S 32M-10 BU Accessories
  BCC00U3 782354 BKS-S 32M-15 BU Accessories
  BCC00U4 782355 BKS-S 32M-20 BU Accessories
  BCC00U5 782356 BKS-S 32M-25 BU Accessories
  BCC00U6 782357 BKS-S 32M-30 BU Accessories
  BCC00U7 127353 BKS-S 32M-35 BU Accessories
  BCC00U8 127354 BKS-S 32M-40 BU Accessories
  BCC00UA 127355 BKS-S 32M-50 BU Accessories
  BCC00UH 783554 BKS-S 32M-C-00 BU Accessories
  BCC00UJ 783563 BKS-S 32M-L-00 BU Accessories
  BCC00UK 127969 BKS-S 32M-SA2-01 BU Accessories
  BCC00UL 143520 BKS-S 32M-SA5-10 BU Accessories
  BCC00UM 155111 BKS-S 32M-SA6-PU-02,5 BU Accessories
  BCC00UN 150045 BKS-S 32M-TF-10 BU Accessories
    125766 BKS-S 32M/SA1-00,5 inactive parts
  BCC00UP 782009 BKS-S 33M-00 BU Accessories
  BCC00UR 121095 BKS-S 33M-02 BU Accessories
  BCC00UT 151288 BKS-S 33M-03 BU Accessories
  BCC00UU 782093 BKS-S 33M-05 BU Accessories
  BCC00UW 782094 BKS-S 33M-10 BU Accessories
  BCC00UY 111142 BKS-S 33M-15 BU Accessories
  BCC00UZ 782352 BKS-S 33M-20 BU Accessories
  BCC00W1 782353 BKS-S 33M-30 BU Accessories
  BCC00W4 130778 BKS-S 33M-50 BU Accessories
  BCC00W7 129327 BKS-S 33M-SA2-01,47 BU Accessories
  BCC00W8 129328 BKS-S 33M-SA3-01,47 BU Accessories
  BCC00W9 129329 BKS-S 33M-SA4-03,25 BU Accessories
  BCC00WA 144445 BKS-S 33M-TF-10 BU Accessories
  BCC08E1 184196 BKS-S 33M-TF-15 BU Accessories
  BCC0069 120735 BKS-S 48-15-CP-02 BU Accessories
  BCC006A 120740 BKS-S 48-15-CP-05 BU Accessories
  BCC006C 120741 BKS-S 48-15-CP-10 BU Accessories
  BCC006E 125901 BKS-S 48-15-CP-20 BU Accessories
  BCC006F 125902 BKS-S 48-15-CP-30 BU Accessories
    776037 BKS-S 50-25 inactive parts
    778004 BKS-S 51-00 BU Accessories
    553505 BKS-S 69-00 BU Accessories
  BCC08JZ 184776 BKS-S 75-TB4-05-PU-00,05/02/02 BU Accessories
  BCC0C54 218987 BKS-S 75-TB4-05-PU-00,15/02/02 BU Accessories
  BCC050J 169170 BKS-S 75-TB4-05-PU-00,5/02/02 inactive parts
  BCC00WC 114787 BKS-S 78M-00 BU Accessories
    120551 BKS-S 86-TA1 BU Accessories
  BCC00WE 117182 BKS-S 92-00 BU Accessories
    116493 BKS-S 92-16/GS92-PU-02 inactive parts
    116494 BKS-S 92-16/GS92-PU-05 inactive parts
    116495 BKS-S 92-16/GS92-PU-10 inactive parts
  BCC00WF 118272 BKS-S 92-R01 BU Accessories
  BCC00WH 121893 BKS-S 92-TA1 BU Accessories
    137833 BKS-S 92/GS78M-00,3 inactive parts
  BCC00WJ 117181 BKS-S 93-00 BU Accessories
  BCC00WK 117180 BKS-S 94-00 BU Accessories
  BCC00WL 118273 BKS-S 94-R01 BU Accessories
  BCC00WM 120475 BKS-S 95-00 BU Accessories
  BCC00WN 120549 BKS-S103-00 BU Accessories
  BCC00WP 123376 BKS-S103-CP-00,3 BU Accessories
  BCC00WR 123377 BKS-S103-CP-02 BU Accessories
  BCC00WT 123378 BKS-S103-CP-05 BU Accessories
  BCC00WU 123379 BKS-S103-CP-10 BU Accessories
  BCC00WW 120747 BKS-S103/GS103-CP-00,3 BU Accessories
  BCC00WY 120748 BKS-S103/GS103-CP-02 BU Accessories
  BCC00WZ 120749 BKS-S103/GS103-CP-05 BU Accessories
  BCC00Y0 162680 BKS-S103/GS103-CP-07 BU Accessories
  BCC00Y1 120750 BKS-S103/GS103-CP-10 BU Accessories
  BCC00Y2 127047 BKS-S104-00 BU Accessories
  BCC00Y3 120550 BKS-S105-00 BU Accessories
  BCC00Y4 123380 BKS-S105-CP-00,3 BU Accessories
  BCC00Y5 123381 BKS-S105-CP-02 BU Accessories
  BCC00Y6 123382 BKS-S105-CP-05 BU Accessories
  BCC00Y7 123383 BKS-S105-CP-10 BU Accessories
  BCC00Y8 120588 BKS-S105-R01 BU Accessories
  BCC00Y9 127048 BKS-S106-00 BU Accessories
  BCC00YA 125923 BKS-S115-00 BU Accessories
  BCC00YC 156248 BKS-S115-PU-01 BU Accessories
  BCC00YE 123066 BKS-S115-PU-02 BU Accessories
  BCC00YF 123067 BKS-S115-PU-05 BU Accessories
  BCC00YH 123068 BKS-S115-PU-10 BU Accessories
  BCC00YJ 123069 BKS-S115-PU-15 BU Accessories
  BCC00YK 127333 BKS-S115-PU-20 BU Accessories
  BCC00YL 127334 BKS-S115-PU-25 BU Accessories
  BCC00YM 140537 BKS-S115-PU-50 BU Accessories
  BCC00YP 124908 BKS-S115/GS32-PU-00,2 BU Accessories
  BCC00YT 156255 BKS-S116-PU-01 BU Accessories
  BCC00YU 123070 BKS-S116-PU-02 BU Accessories
  BCC00YW 123071 BKS-S116-PU-05 BU Accessories
  BCC00YY 123072 BKS-S116-PU-10 BU Accessories
  BCC00YZ 123073 BKS-S116-PU-15 BU Accessories
  BCC00Z0 127335 BKS-S116-PU-20 BU Accessories
  BCC00Z1 127336 BKS-S116-PU-25 BU Accessories
  BCC00Z2 157495 BKS-S116-PU-50 BU Accessories
  BCC00Z4 128060 BKS-S116/GS32-PU-00,2 BU Accessories
  BCC00Z5 138754 BKS-S134-17-PU-05 BU Accessories
  BCC00Z6 134150 BKS-S135M-00 BU Accessories
  BCC0117 134151 BKS-S136M-00 BU Accessories
  BCC0098 144269 BKS-S137-19-PC-02 BU Accessories
  BCC0099 144270 BKS-S137-19-PC-05 BU Accessories
  BCC009A 144287 BKS-S137-19-PC-10 BU Accessories
  BCC009C 150115 BKS-S137-19-PC-15 BU Accessories
  BCC009E 151645 BKS-S137-19/GS78M-00,3 BU Accessories
  BCC009F 150335 BKS-S137-19/GS92-PC-02 BU Accessories
  BCC009H 150336 BKS-S137-19/GS92-PC-05 BU Accessories
  BCC009J 150339 BKS-S137-19/GS92-PC-10 BU Accessories
  BCC009K 150340 BKS-S137-19/GS92-PC-15 BU Accessories
  BCC0119 315176 BKS-S140-00 BU Accessories
  BCC04L3 315212 BKS-S140-05 BU Accessories
  BCC00Z7 128619 BKS-S147M-00 BU Accessories
  BCC0C8H 220519 BKS-S147M-05 BU Accessories
  BCC00Z8 128620 BKS-S147M-10 BU Accessories
  BCC00Z9 220520 BKS-S147M-20 BU Accessories
  BCC00Z9 149488 BKS-S147M-20 BU Accessories
  BCC00ZA 149177 BKS-S147M-30 BU Accessories
  BCC00ZC 149178 BKS-S147M-40 BU Accessories
  BCC00ZE 148466 BKS-S147M-50 BU Accessories
  BCC04KP 168655 BKS-S147M-52-PU-10 BU Accessories
  BCC00ZF 134319 BKS-S148M-00 BU Accessories
  BCC00ZH 149484 BKS-S148M-10 BU Accessories
  BCC00ZJ 149485 BKS-S148M-20 BU Accessories
  BCC00ZK 149486 BKS-S148M-30 BU Accessories
  BCC00ZL 149261 BKS-S148M-40 BU Accessories
  BCC00ZM 149487 BKS-S148M-50 BU Accessories
  BCC00ZN 144271 BKS-S151-19-PC-02 BU Accessories
  BCC00ZP 144272 BKS-S151-19-PC-05 BU Accessories
  BCC00ZR 144273 BKS-S151-19-PC-10 BU Accessories
  BCC00ZT 150116 BKS-S151-19-PC-15 BU Accessories
  BCC00ZU 141885 BKS-S184-PU-02 BU Accessories
  BCC00ZW 141887 BKS-S184-PU-05 BU Accessories
  BCC00ZY 141888 BKS-S184-PU-10 BU Accessories
  BCC00ZZ 141889 BKS-S184-PU-15 BU Accessories
  BCC0100 153643 BKS-S224-24-PU-03 BU Accessories
  BCC0101 158068 BKS-S224-24-PU-05 BU Accessories
  BCC083C 182015 BKS-S224-24-PU-10 BU Accessories
  BCC0102 156247 BKS-S232-PU-02 BU Accessories
  BCC0103 156249 BKS-S232-PU-05 BU Accessories
  BCC0104 156250 BKS-S232-PU-10 BU Accessories
  BCC0105 156251 BKS-S232-PU-15 BU Accessories
  BCC0106 156252 BKS-S232-PU-20 BU Accessories
  BCC0107 156253 BKS-S232-PU-25 BU Accessories
  BCC0108 156256 BKS-S232-PU-30 BU Accessories
  BCC0109 156257 BKS-S232-PU-35 BU Accessories
  BCC010A 156259 BKS-S232-PU-40 BU Accessories
  BCC010C 156260 BKS-S232-PU-50 BU Accessories
  BCC010E 156263 BKS-S233-PU-02 BU Accessories
  BCC010F 156264 BKS-S233-PU-05 BU Accessories
  BCC010H 156265 BKS-S233-PU-10 BU Accessories
  BCC010J 156266 BKS-S233-PU-15 BU Accessories
  BCC010K 156267 BKS-S233-PU-20 BU Accessories
  BCC010L 156268 BKS-S233-PU-30 BU Accessories
  BCC010M 156269 BKS-S233-PU-50 BU Accessories
  BCC010N 156474 BKS-S236-27-PU-02 BU Accessories
  BCC010P 156475 BKS-S236-27-PU-05 BU Accessories
  BCC010R 156476 BKS-S236-27-PU-10 BU Accessories
  BCC010T 156477 BKS-S236-27-PU-15 BU Accessories
  BCC010U 156478 BKS-S236-27-PU-20 BU Accessories
  BCC010W 156479 BKS-S237-27-PU-02 BU Accessories
  BCC010Y 156480 BKS-S237-27-PU-05 BU Accessories
  BCC010Z 156481 BKS-S237-27-PU-10 BU Accessories
  BCC0110 156482 BKS-S237-27-PU-15 BU Accessories
  BCC0111 156483 BKS-S237-27-PU-20 BU Accessories
  BCC02LK 781987 BTL-ADAPTER BKS-S32 - S50 BU Accessories
  BCC02LL 781988 BTL-ADAPTER BKS-S33 - S50 BU Accessories
  BCC011K 512180 BKS-S 39-00 inactive parts
    551013 BKS-S 42-00 inactive parts
  BCC011L 550895 BKS-S 43-00 BU Accessories
  BCC011M 513110 BKS-S 45-00 BU Accessories
  BCC011N 550651 BKS-S 46-00 BU Accessories
  BCC011P 606065 BKS-S 55-00 BU Accessories
    550007 BKS-S 56-00 BU Accessories
  BCC011R 517930 BKS-S 57-00 BU Accessories
  BCC011T 551558 BKS-S 66-00 BU Accessories
  BCC011U 513752 BRGA-ST-05 BU Accessories
  BCC011W 513753 BRGA-ST-10 BU Accessories
  BCC011Y 513754 BRGA-ST-15 BU Accessories
  BCC011Z 513755 BRGA-ST-20 BU Accessories
  BCC0120 513756 BRGA-ST-25 BU Accessories
  BCC0121 514992 BRGB-ST-05 BU Accessories
  BCC0122 514993 BRGB-ST-10 BU Accessories
  BCC0123 513762 BRGC-ST-05 BU Accessories
  BCC0124 513763 BRGC-ST-10 BU Accessories
  BCC0125 513764 BRGC-ST-15 BU Accessories
  BCC0126 513765 BRGC-ST-20 BU Accessories
  BCC0127 513766 BRGC-ST-25 BU Accessories
  BCC0128 127410 BRGC-ST-30 BU Accessories
  BCC0129 513769 BRGC-ST-40 BU Accessories
  BCC012A 513767 BRGC-ST-50 BU Accessories
    518150 BRGC-ST-SA1 inactive parts
  BCC012C 117864 BRGD-ST-SA14-02 BU Accessories
    117183 BKS-S 92-TA1 inactive parts
    123344 BKS-S115/GS32-PU-00,2 inactive parts
  BAM01CZ 179658 BAM AD-TL-004-M18x1,5/M20x1,5-4 BU Accessories
  BAM01TE 220061 BAM AD-TL-012-B/K-4 BU Accessories
  BAM01A3 168743 BAM AD-XA-003-D38,1-5 BU Accessories
  BAM01JW 188301 BAM AD-XA-007-M18x1,5/D12-2 BU Accessories
  BAM01JY 188303 BAM AD-XA-007-M18x1,5/D12-4 BU Accessories
  BAM01A5 168747 BAM MC-XA-006-D38,1-5 BU Accessories
  BAM01HZ 184406 BAM MC-XA-011-L70-4 BU Accessories
  BAM01TM 220718 BAM MC-XA-016-Q40-1 BU Accessories
  BAM01AK 170691 BAM PC-TL-001-D10,4-4 BU Accessories
  BAM01PY 217968 BAM PT-XA-001-095-0-01,3 BU Accessories
  BAM01PZ 217969 BAM PT-XA-001-095-0-01,9 BU Accessories
  BAM01L5 210813 BAM PT-XA-001-095-0-02 BU Accessories
  BAM01L4 210812 BAM PT-XA-001-095-0-05 BU Accessories
  BAM01R0 217970 BAM PT-XA-001-095-0-08 BU Accessories
  BAM01L3 210811 BAM PT-XA-001-095-0-10 BU Accessories
  BAM01KY 210804 BAM PT-XA-001-095-0-100 BU Accessories
  BAM01L2 210810 BAM PT-XA-001-095-0-15 BU Accessories
  BAM01L1 210809 BAM PT-XA-001-095-0-20 BU Accessories
  BAM01L0 210808 BAM PT-XA-001-095-0-30 BU Accessories
  BAM01KZ 210807 BAM PT-XA-001-095-0-50 BU Accessories
  BAM01A4 168745 BAM SE-XA-002-D38,1-S BU Accessories
  BAM01TT 220820 BAM SP-XA-001-10/50/5-A BU Accessories
  BAM01HY 184397 BIW-A-MF02-M BU Accessories
  BAM0114 126877 BKS-12-CS-01 BU Accessories
  BAM0116 147313 BKS-16-CS-00 BU Accessories
  BAM01MF 186846 BML-C01 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM01MH 186452 BML-C02 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM01MK 186674 BML-R01-M100 inactive parts
  BAM01N4 221881 BML-R01-M300 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM 190406 BML-R01-Mxxx BU Accessories
  BAM011W 147046 BML-Z0005 BU Accessories
  BAM01JL 186445 BML-Z0008 BU Accessories
  BAM01L9 186666 BML-Z0010 BU Accessories
  BAM011T 139995 BTL-A-AD09-M-00-EX BU Accessories
  BAM01M6 212984 BTL-A-CA02-LA00,05-ZA0U BU Accessories
  BAM0117 137991 BTL-A-FK01-E-3/4"-16UNF BU Accessories
  BAM0117 187152 BTL-A-FK01-E-3/4"-16UNF BU Accessories
  BAM0118 137992 BTL-A-FK01-E-M18X1,5 BU Accessories
  BAM011L 783834 BTL2-A-AD01-E-00-EX BU Accessories
    111290 BTL2-A-FF/KL-Austauschsatz inactive parts
    783845 BTL2-A-KL01-E-00-EX inactive parts
  BAM011M 140266 BTL5-A-CP01-K BU Accessories
  BAM011Y 123189 BTL5-EXP-PROF-ADAPTER BU Accessories
    121300 BTL5-JAM-NUT-3/4"-16UNF inactive parts
  BAM010W 123793 BTL6-A-MF01-A-43 BU Accessories
  BAM010Y 123792 BTL6-A-MF01-A-50 BU Accessories
  BAM010Z 134278 BTL6-A-MF01-SA1-A-43 BU Accessories
  BAM0110 125798 BTL6-A-MF03-K-50 BU Accessories
  BAM01N3 180961 BTL6-A-MF07-A-PF/M5 BU Accessories
  BAM01K0 188478 BTL6-A-MF08-A-PF/HC BU Accessories
  BAM01K1 188479 BTL6-A-MF08-A-PF/M5 BU Accessories
  BAM0111 706224 SPANNPRATZENSATZ BRG A-E BU Accessories
  BAM0112 711373 SPANNPRATZENSATZ BRG MITTE BU Accessories
  BAE002U 627164 STECKKARTENHALTER F48 POL. BU Accessories
    119402 BPC 00-EXP inactive parts
    120760 BPC 01-EXP BU Accessories
  BAE006M 325740 BDD 100 BU Accessories
  BAE004H 154124 BDD 610-R3Q3-0-51-N-00 BU Accessories
  BAE004J 154125 BDD 610-R3Q3-0-53-N-00 BU Accessories
  BAE004K 154127 BDD 611-R3Q4-0-52-N-00 BU Accessories
  BAE00H8 221698 BDD 611-R3Q4-0-56-N-SA1 BU Accessories
  BAE004L 154126 BDD 611-R4Q4-0-54-N-00 BU Accessories
  BAE004M 154843 BDD 622-R3Q4-0-52-N-00 BU Accessories
  BAE004N 154844 BDD 622-R4Q4-0-54-N-00 inactive parts
  BAE004P 156510 BDD 632-R3Q4-0-52-N-00 BU Accessories
  BAE0066 551641 BDD-06-1 BU Accessories
    552639 BDD-07-10 inactive parts
    552229 BDD-07-9 inactive parts
  BAE0067 553027 BDD-AM 10-1-P BU Accessories
  BAE0068 149303 BDD-AM 10-1-Q BU Accessories
  BAE0069 553028 BDD-AM 10-1-SSD BU Accessories
  BAE006A 553628 BDD-AM 10-2-P BU Accessories
  BAE006C 553768 BDD-AM 10-2-SSD BU Accessories
  BAE006E 553678 BDD-CC 08-1-P BU Accessories
  BAE006F 553839 BDD-CC 08-1-SSD BU Accessories
  BAE006K 128580 BDD-UM 3023 BU Accessories
  BAM013H 147400 BTL-P-0814-GR-PAF BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013J 186950 BTL-P-1012-4R BU Linear Positioning and Measuring
    710166 BTL-P-1012-4R inactive parts
  BAM013J 133125 BTL-P-1012-4R BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013K 133126 BTL-P-1012-4R-PA BU Linear Positioning and Measuring
    111969 BTL-P-1012-4R-PA inactive parts
  BTL11J1 216727 BTL-P-1013-3S-SA11 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013L 186949 BTL-P-1013-4R BU Linear Positioning and Measuring
    774131 BTL-P-1013-4R inactive parts
  BAM013L 133122 BTL-P-1013-4R BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013M 133123 BTL-P-1013-4R-PA BU Linear Positioning and Measuring
  BAM01PC 219715 BTL-P-1013-4R-SA9 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM01PC 179308 BTL-P-1013-4R-SA9 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013P 133124 BTL-P-1013-4S BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013P 709703 BTL-P-1013-4S inactive parts
  BAM013T 133128 BTL-P-1014-4R BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013T 119815 BTL-P-1014-4R inactive parts
  BAM013U 155935 BTL-P-1018-1R-PA BU Linear Positioning and Measuring
  BAM01CE 178486 BTL-P-1018-3R BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013Y 133132 BTL-P-1028-15R BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013Z 133130 BTL-P-1030-15R BU Linear Positioning and Measuring
    111098 BTL-P-1030-15R inactive parts
  BAM0140 133131 BTL-P-1034-12R BU Linear Positioning and Measuring
    119005 BTL-P-1034-12R inactive parts
  BAM01CY 179488 BTL-P-1235-2R-PA BU Linear Positioning and Measuring
  BAM019F 168072 BTL-P-3028-12R-SA8 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0142 153528 BTL-P-6519-4Q BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0143 135935 BTL-P-8013-20S BU Linear Positioning and Measuring
    781667 BTL-P-8013-20S inactive parts
  BAM01A2 168726 BTL-S-3112-4Z BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0145 126119 BTL2-S-4114-4K BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0146 780052 BTL2-S-4414-4Z BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0147 782065 BTL2-S-4414-4Z-EX BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0148 783904 BTL2-S-4414-4Z01-EX BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0149 118409 BTL2-S-5113-4K BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014A 120928 BTL2-S-5113-4K-EX BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014C 781366 BTL2-S-6216-8P BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014E 782066 BTL2-S-6216-8P-EX BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014F 552378 BTL2-S-6310-4K BU Accessories
    783325 BTL5-R-2814-1S inactive parts
  BAM013R 133127 BTL-P-1014-2R BU Linear Positioning and Measuring
    117112 BTL-P-1014-2R inactive parts
  BAM0141 157104 BTL-P-1530-1R-SA7 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0144 778525 BTL2-P-3813-4S inactive parts
  BAM0144 144886 BTL2-P-3813-4S BU Linear Positioning and Measuring
    775092 BTL2-P-3813-4S-SA1 inactive parts
    779737 BTL2-P-5500-2 inactive parts
    782724 BTL2-P-7015-3-SA183 inactive parts
  BAM014H 783941 BTL5-F-2814-1S inactive parts
  BAM014H 133121 BTL5-F-2814-1S BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014H 186948 BTL5-F-2814-1S BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014J 133493 BTL5-F-2814-1S-SA2 BU Linear Positioning and Measuring
    111292 BTL5-M-2814-1S inactive parts
  BAM014K 133119 BTL5-M-2814-1S BU Linear Positioning and Measuring
    111293 BTL5-N-2814-1S inactive parts
  BAM014L 133120 BTL5-N-2814-1S BU Linear Positioning and Measuring
    783940 BTL5-P-3800-2 inactive parts
  BAM014M 186947 BTL5-P-3800-2 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014M 133116 BTL5-P-3800-2 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014N 155422 BTL5-P-3800-2-SA6 BU Linear Positioning and Measuring
    111734 BTL5-P-4500-1 inactive parts
  BAM014P 133117 BTL5-P-4500-1 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014R 133118 BTL5-P-4500-1-SA4 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014T 111291 BTL5-P-5500-2 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014U 134167 BTL5-R-2814-1S BU Linear Positioning and Measuring
  BAM01FC 181653 BTL5-T-2814-1S BU Linear Positioning and Measuring
    123718 BTL6-A-3800-2 inactive parts
  BAM014W 124049 BTL6-A-3800-2 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014Y 150658 BTL6-A-3800-2-SA5 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM014Z 125172 BTL6-A-3801-2 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM0138 144038 BML-Z0002 BU Accessories
  BAM0139 144074 BML-Z0006 BU Accessories
  BAM013E 156819 BTL-A-TM01-M1000 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM013F 156820 BTL-A-TM01-M2000 BU Linear Positioning and Measuring
    190417 BTL Z-5-GS08-xxxx-A BU Accessories
  BAM00Z6 186951 BTL2-GS10-0075-A BU Accessories
  BAM00Z6 136709 BTL2-GS10-0075-A BU Accessories
  BAM000P 779699 BTL2-GS10-0100-A BU Accessories
  BAM000P 186953 BTL2-GS10-0100-A BU Accessories
  BAM00Z7 186959 BTL2-GS10-0125-A BU Accessories
  BAM00Z7 780196 BTL2-GS10-0125-A BU Accessories
  BAM00Z8 186963 BTL2-GS10-0150-A BU Accessories
  BAM00Z8 780601 BTL2-GS10-0150-A BU Accessories
  BAM00Z9 779966 BTL2-GS10-0200-A BU Accessories
  BAM00Z9 186958 BTL2-GS10-0200-A BU Accessories
  BAM00ZA 186956 BTL2-GS10-0250-A BU Accessories
  BAM00ZA 779824 BTL2-GS10-0250-A BU Accessories
  BAM0003 779728 BTL2-GS10-0300-A BU Accessories
  BAM0003 186954 BTL2-GS10-0300-A BU Accessories
  BAM00ZC 780314 BTL2-GS10-0350-A BU Accessories
  BAM00ZC 186961 BTL2-GS10-0350-A BU Accessories
  BAM00ZE 780245 BTL2-GS10-0400-A BU Accessories
  BAM00ZE 186960 BTL2-GS10-0400-A BU Accessories
  BAM00ZF 186955 BTL2-GS10-0450-A BU Accessories
  BAM00ZF 779730 BTL2-GS10-0450-A BU Accessories
  BAM0006 186952 BTL2-GS10-0500-A BU Accessories
  BAM0006 779697 BTL2-GS10-0500-A BU Accessories
  BAM0012 186962 BTL2-GS10-0600-A BU Accessories
  BAM0012 780541 BTL2-GS10-0600-A BU Accessories
  BAM00ZH 780932 BTL2-GS10-0800-A BU Accessories
  BAM00ZH 186964 BTL2-GS10-0800-A BU Accessories
  BAM00ZJ 186957 BTL2-GS10-1000-A BU Accessories
  BAM00ZJ 779825 BTL2-GS10-1000-A BU Accessories
  BAM00ZK 130632 BTL2-GS10-1450-A BU Accessories
    780284 BTL2-GS10-1500-A inactive parts
  BAM 190000 BTL2-GS10-xxxx-A BU Accessories
  BTM000H 113602 BTA-A11-0020..0199-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM001M 554246 BTA-A11-0100-E-SA21 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM001J 553019 BTA-A11-0200..2000-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM001F 552868 BTA-A11-0200..2000-E-SA4 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000L 116517 BTA-A11-2000-E-SA28 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000M 116522 BTA-A11-2000-E-SA29 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM 190001 BTA-A11-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190002 BTA-A11-xxxx-E-SA12 BU Accessories
  BTM 190003 BTA-A11-xxxx-E-SA13 BU Accessories
  BTM 190094 BTA-A11-xxxx-E-SA18 BU Accessories
  BTM 190004 BTA-A11-xxxx-E-SA19 BU Accessories
  BTM 190051 BTA-A11-xxxx-E-SA22 BU Accessories
  BTM 190095 BTA-A11-xxxx-E-SA6 BU Accessories
  BTM 190005 BTA-A11-xxxx-E-SA8 BU Accessories
  BTM 190006 BTA-A11-xxxx-E-SA9 BU Accessories
  BTM001E 552711 BTA-A21-0000-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM001C 552356 BTA-A21-0150-E-SA5 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM001A 551612 BTA-A21-0300-E-SA1 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM 190007 BTA-A21-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190008 BTA-A21-xxxx-E-SA18 BU Accessories
  BTM 190009 BTA-A21-xxxx-E-SA8 BU Accessories
  BTM 190031 BTA-A21-xxxx-E-SA9 BU Accessories
  BTM000F 111472 BTA-C10-0200..2000-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM 190010 BTA-C10-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190011 BTA-C17-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190012 BTA-C20-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190013 BTA-C27-xxxx-E BU Accessories
  BTM001N 554430 BTA-E10-0020..0199-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000J 115491 BTA-E10-0100-E-SA26 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000R 119832 BTA-E10-0110-E-SA31 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000Z 120007 BTA-E10-0110-E-SA36 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000K 115931 BTA-E10-0150-E-SA27 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM001H 552903 BTA-E10-0150-E-SA7 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0016 123160 BTA-E10-0166-E-SA43 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000T 119837 BTA-E10-0175-E-SA32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0010 120008 BTA-E10-0175-E-SA37 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0011 120009 BTA-E10-0175-E-SA38 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0012 120010 BTA-E10-0175-E-SA39 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000Y 119899 BTA-E10-0200-E-SA35 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0015 122750 BTA-E10-0200-E-SA42 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM001K 553492 BTA-E10-0200..2000-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000N 117789 BTA-E10-0250-E-SA30 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000U 119838 BTA-E10-0300-E-SA33 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000W 119839 BTA-E10-0300-E-SA34 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0013 120011 BTA-E10-0300-E-SA40 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0014 121225 BTA-E10-0300-E-SA41 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0017 126001 BTA-E10-5200-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0019 133699 BTA-E10-5300-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM 190014 BTA-E10-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190110 BTA-E10-xxxx-E-SA16 BU Accessories
  BTM 190015 BTA-E10-xxxx-E-SA19 BU Accessories
  BTM 190195 BTA-E10-xxxx-E-SA6 BU Accessories
  BTM 190016 BTA-E10-xxxx-E-SA8 BU Accessories
  BTM 190194 BTA-E10-xxxx-E-SA9 BU Accessories
  BTM001L 554180 BTA-E17-0020..0199-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000P 118950 BTA-E17-0200..2000-E BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0018 127042 BTA-E17-0300-E-SA40 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM 190017 BTA-E17-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190018 BTA-E17-xxxx-E-SA16 BU Accessories
  BTM 190019 BTA-E17-xxxx-E-SA3 BU Accessories
  BTM 190020 BTA-E20-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190053 BTA-E20-xxxx-E-SA19 BU Accessories
  BTM 190021 BTA-E27-xxxx-E BU Accessories
    551966 BTA-D11-200 BU Linear Positioning and Measuring
    551655 BTA-D11-300 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0036 178240 BTA-G11-0150-E-SA6 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM 190023 BTA-G11-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190022 BTA-G11-xxxx-E-SA6 BU Accessories
  BTM 190024 BTA-G11-xxxx-E-SA8 BU Accessories
  BTM 190026 BTA-G21-xxxx-E BU Accessories
  BTM 190025 BTA-G21-xxxx-E-SA6 BU Accessories
  BTM 190052 BTA-G21-xxxx-E-SA8 BU Accessories
    553874 BTA-H11-240 BU Linear Positioning and Measuring
    126243 BTA-H11-240-SA 44 inactive parts
    113123 BTA-H11-240-SA24 inactive parts
    113113 BTA-H11-240-SA25 inactive parts
    115993 BTA-H11-240-SA9 BU Linear Positioning and Measuring
    553875 BTA-H11-340 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000C 133200 BTM H1-240 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000E 133201 BTM H1-340 BU Linear Positioning and Measuring
    553036 BTA-M11-200 inactive parts
    553037 BTA-M11-300 inactive parts
    552997 BTA-S11-200 BU Linear Positioning and Measuring
    553738 BTA-S11-200-SA14 BU Linear Positioning and Measuring
    552851 BTA-S11-200-SA4 inactive parts
    553307 BTA-V11-200 BU Linear Positioning and Measuring
    553308 BTA-V11-300 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0001 131744 BTM A1-101 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0002 131743 BTM A1-102 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0003 137894 BTM A1-102-VM1000 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0004 137815 BTM A1-103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0005 137814 BTM A1-104 BU Linear Positioning and Measuring
    123774 BTM-A1-001 inactive parts
    123775 BTM-A1-002 inactive parts
    123783 BTM-A1-002-VM1000 inactive parts
    123776 BTM-A1-003 inactive parts
    123777 BTM-A1-004 inactive parts
  BTM0006 131742 BTM E1-101 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0007 137816 BTM E1-102 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0008 137898 BTM E1-102-VM1000 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM0009 137817 BTM E1-103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTM000A 137818 BTM E1-104 BU Linear Positioning and Measuring
    123779 BTM-E1-002 inactive parts
    123784 BTM-E1-002-VM1000 inactive parts
    780914 PMT-SYSTRON-000 BU Accessories
    782778 BZB V0501-2-00 inactive parts
    782777 BZB V2420-1-00 inactive parts
  BAE00E0 187807 BAE PD-TL-003-01 BU Accessories
  BAM011P 115379 BTL5-A-EH01 BU Linear Positioning and Measuring
    135939 BTL5-A-EH02 inactive parts
  BAM011R 140401 BTL5-A-EH03 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE003Z 159319 BTL7-A-CB01-USB BU Linear Positioning and Measuring
  BAE0040 159321 BTL7-A-CB01-USB-KA BU Linear Positioning and Measuring
  BAE0041 159324 BTL7-A-CB01-USB-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE0042 163406 BTL7-A-CB01-USB-S115/S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE00CU 186641 BTL7-A-CB01-USB-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE0043 159323 BTL7-A-CB01-USB-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE00E2 188580 BTL7-A-CB02 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE00EF 211513 BTL7-A-CB02-K BU Linear Positioning and Measuring
  BAE00E1 188579 BTL7-A-CB02-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE00EC 210340 BTL7-A-CB02-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BAM011Z 161251 BTL7-A-EH01 BU Linear Positioning and Measuring
  BML001J 146841 BML-A013-T0500 BU Linear Positioning and Measuring
  BML001K 146842 BML-A013-T1000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML001L 146843 BML-A013-T2400 BU Linear Positioning and Measuring
  BML001M 155319 BML-A013-T4800 BU Linear Positioning and Measuring
    190254 BML-A01x-Mxxxx inactive parts
    146825 BML-M01-I34-A0-T0500-R0000 inactive parts
    146826 BML-M01-I34-A0-T1000-R0000 inactive parts
    146827 BML-M01-I34-A0-T2400-R0000 inactive parts
    146828 BML-M01-I35-A0-T0500-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
    146829 BML-M01-I35-A0-T1000-R0000 inactive parts
    146831 BML-M01-I35-A0-T2400-R0000 inactive parts
    146838 BML-M01-I45-A0-T0500-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
    146839 BML-M01-I45-A0-T1000-R0000 inactive parts
    146840 BML-M01-I45-A0-T2400-R0000 inactive parts
    190252 BML-M01-Ixx-xx-Mxxxx-R0000 inactive parts
    190253 BML-M01-Ixx-xx-Mxxxx-Rxxxx inactive parts
  BML034N 221893 BML-M02-I34-A0-M0300-R0015/0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML033Y 221507 BML-M02-I34-A0-M0500-C0006/0005 BU Linear Positioning and Measuring
  BML001N 155453 BML-M02-I34-A0-T0500-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML001P 155454 BML-M02-I34-A0-T1000-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML001R 155456 BML-M02-I34-A0-T2400-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML001T 155457 BML-M02-I34-A0-T4800-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML00R1 179572 BML-M02-I34-A3-M0012-D0001 inactive parts
  BML001U 160468 BML-M02-I34-A3-M0013-D0001 inactive parts
  BML001W 160469 BML-M02-I34-A3-M0015-D0001 inactive parts
  BML001Y 160458 BML-M02-I34-A3-M0017-D0001 inactive parts
  BML001Z 160465 BML-M02-I34-A3-M0020-D0001 inactive parts
  BML0020 160466 BML-M02-I34-A3-M0026-D0001 inactive parts
  BML0021 160470 BML-M02-I34-A3-M0033-D0001 inactive parts
  BML0022 160467 BML-M02-I34-A3-M0038-D0001 inactive parts
  BML0023 155458 BML-M02-I35-A0-T0500-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML0024 155459 BML-M02-I35-A0-T1000-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML0025 155460 BML-M02-I35-A0-T2400-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML0026 155461 BML-M02-I35-A0-T4800-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML0264 214260 BML-M02-I45-A0-M0008-R0000-SA5 BU Linear Positioning and Measuring
  BML0027 155462 BML-M02-I45-A0-T0500-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML0028 155463 BML-M02-I45-A0-T1000-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML0029 155464 BML-M02-I45-A0-T2400-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002A 155465 BML-M02-I45-A0-T4800-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML02J8 221423 BML-M02-I45-A3-M0013-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002C 152679 BML-M02-I46-A0-T0500-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002E 152680 BML-M02-I46-A0-T1000-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002F 152678 BML-M02-I46-A0-T2400-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002H 155466 BML-M02-I46-A0-T4800-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML00A5 221827 BML-M02-I46-A3-M0025-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML02HC 216669 BML-M02-I46-A3-M0041-R0018/0000-SA7 BU Linear Positioning and Measuring
  BML01HW 187124 BML-M02-I46-A3-M0085-R0064-SA3 BU Linear Positioning and Measuring
  BML02KM 217874 BML-M02-I46-A3-M0085-R0069/0000-SA3 BU Linear Positioning and Measuring
  BML 190416 BML-M02-Ixx-Ax-Mxxxx-R/Cxxxx/xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BML 190425 BML-M02-Ixx-Ax-Mxxxx-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML 190322 BML-M02-Ixx-xx-Mxxxx-Cxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BML 190319 BML-M02-Ixx-xx-Mxxxx-R0000 BU Linear Positioning and Measuring
  BML 190320 BML-M02-Ixx-xx-Mxxxx-Rxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BML002J 163876 BML-M03-I45-A0-M0042-R0013 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002K 159539 BML-M20-I30-A0-M072/054-R0 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002L 154152 BML-M20-I40-A0-M031/021-R0 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002M 154153 BML-M20-I40-A0-M048/037-R0 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002N 154154 BML-M20-I40-A0-M072/054-R0 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002P 160119 BML-M20-I40-A0-M072/054-R1 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002R 154237 BML-M21-I40-A0-M048/006-R0 BU Linear Positioning and Measuring
  BML002T 154236 BML-M22-I40-A0-M031/016-R0 BU Linear Positioning and Measuring
  BML01EW 186030 BML-M30-I30-A0-M122/090-R0 BU Linear Positioning and Measuring
  BML01KM 187862 BML-M31-I30-A0-M075/060-R0 BU Linear Positioning and Measuring
  BML0311 220468 BML-M31-I40-A0-M075/060-R0 not released (not checked yet)
  BML00AE 164164 BML-MC1-I45-A0-M0040/017-R002 BU Linear Positioning and Measuring
    218052 DEMO-MODEL-BML-M02-I34 not released (not checked yet)
    218053 DEMO-MODEL-BML-M02-I46 not released (not checked yet)
    113350 MUSTER BM CUSTOMIZING 0001 BU Linear Positioning and Measuring
    552601 BPCEDIT inactive parts
    553319 BTASEDIT BU Linear Positioning and Measuring
    116025 BTL5-A-IC02-ASIC02-02 inactive parts
  BAE0090 119821 BTL5-A-IC02-ASIC02-96 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE0091 127857 BTL5-A-IC05-ASIC02 BU Linear Positioning and Measuring
  BAE0092 119399 BTL5TGSD BU Systems
    126575 BIS C-105-05/A BU Identification
    550192 BIS B-100-10 inactive parts
  BIS004J 130385 BIS S-108-32/L inactive parts
  BIS004K 131018 BIS S-108-42/L BU Identification
  BIS004L 148743 BIS S-108-52/L BU Identification
  BIS004M 130384 BIS S-150-32/A inactive parts
  BIS004N 131019 BIS S-150-42/A BU Identification
  BIS004P 148744 BIS S-150-52/A BU Identification
  BIS0001 551049 BIS C-100-02/A inactive parts
    118812 BIS C-100-05/A inactive parts
  BIS0002 121589 BIS C-100-05/A BU Identification
  BIS0003 159508 BIS C-100-05/A-PR BU Identification
    126576 BIS C-103-02/A inactive parts
  BIS0004 222118 BIS C-103-05/A not released (not checked yet)
  BIS0004 126574 BIS C-103-05/A BU Identification
  BIS0005 157949 BIS C-103-05/A-PR BU Identification
    550534 BIS C-104-10/A inactive parts
    121327 BIS C-104-10/A inactive parts
  BIS0006 121321 BIS C-104-11/A BU Identification
    117855 BIS C-104-11/A inactive parts
  BIS0007 125213 BIS C-104-32/A BU Identification
  BIS0008 126577 BIS C-105-02/A inactive parts
  BIS0008 552116 BIS C-105-02/A inactive parts
  BIS0009 125438 BIS C-105-05/A BU Identification
  BIS0009 222116 BIS C-105-05/A not released (not checked yet)
    554184 BIS C-108-02/L-SA 1 inactive parts
  BIS000A 553847 BIS C-108-03/L inactive parts
    117064 BIS C-108-05/L inactive parts
  BIS000C 121326 BIS C-108-05/L BU Identification
  BIS000E 140177 BIS C-108-05/L-PR BU Identification
  BIS000F 125695 BIS C-108-05/L-SA2 BU Identification
    121313 BIS C-108-10/L inactive parts
    117711 BIS C-108-11/L inactive parts
  BIS000H 121325 BIS C-108-11/L BU Identification
  BIS000J 125694 BIS C-108-11/L-SA2 BU Identification
    121315 BIS C-108-30/L inactive parts
  BIS000K 125212 BIS C-108-32/L BU Identification
  BIS000L 553317 BIS C-117-03/A inactive parts
    117069 BIS C-117-05/A inactive parts
  BIS000M 121322 BIS C-117-05/A BU Identification
  BIS000N 117068 BIS C-117-05/L inactive parts
  BIS000N 121324 BIS C-117-05/L BU Identification
  BIS000P 128557 BIS C-117-05/L-PR BU Identification
  BIS000R 125943 BIS C-117-11/L BU Identification
  BIS000T 118674 BIS C-121-04/L BU Identification
  BIS000T 222048 BIS C-121-04/L not released (not checked yet)
    117176 BIS C-121-04/L inactive parts
  BIS000W 125236 BIS C-121-04/L-SA1 BU Identification
  BIS000W 222115 BIS C-121-04/L-SA1 not released (not checked yet)
  BIS000Z 136051 BIS C-121-04/L-SA2 BU Identification
  BIS0010 552051 BIS C-122-03/L inactive parts
  BIS0011 221499 BIS C-122-04/L BU Identification
  BIS0011 554541 BIS C-122-04/L inactive parts
  BIS0011 118675 BIS C-122-04/L BU Identification
  BIS0012 126716 BIS C-122-04/L-PR BU Identification
  BIS002Y 123976 BIS C-122-04/L-ZC1 BU Identification
  SET00JM 117481 BIS C-122-04/L/AD-1 BU Identification
  SET00JN 117482 BIS C-122-04/L/AD-2 BU Identification
  BIS0015 221498 BIS C-122-11/L BU Identification
  BIS0015 125372 BIS C-122-11/L BU Identification
  BIS0016 121323 BIS C-126-05/L BU Identification
  BIS00N0 186601 BIS C-126-11/L BU Identification
    117873 BIS C-127-05/L inactive parts
  BIS0017 121317 BIS C-127-05/L BU Identification
  BIS0018 147256 BIS C-127-11/L BU Identification
  BIS0019 118676 BIS C-128-05/L BU Identification
    116763 BIS C-128-05/L inactive parts
  BIS001A 126717 BIS C-128-05/L-PR BU Identification
  BIS001C 117737 BIS C-128-11/L BU Identification
    554659 BIS C-130-05/L inactive parts
  BIS001E 222040 BIS C-130-05/L not released (not checked yet)
  BIS001E 118677 BIS C-130-05/L BU Identification
  BIS0032 147768 BIS C-130-05/L-LT40 BU Identification
  BIS001F 126718 BIS C-130-05/L-PR BU Identification
  BIS001H 126648 BIS C-130-05/L-SA1 BU Identification
  BIS001H 222119 BIS C-130-05/L-SA1 not released (not checked yet)
  BIS00KL 168331 BIS C-130-05/L-SA15 BU Identification
  BIS001J 126580 BIS C-130-05/L-SA2 BU Identification
  BIS001K 133532 BIS C-130-05/L-SA3-H130 BU Identification
  BIS001L 136888 BIS C-130-05/L-SA4 BU Identification
    137947 BIS C-130-05/L-SA5 inactive parts
  BIS001M 138933 BIS C-130-05/L-SA6 inactive parts
  BIS001M 156979 BIS C-130-05/L-SA6 BU Identification
  BIS001N 160031 BIS C-130-05/L-SA6-PR BU Identification
  BIS001P 144569 BIS C-130-05/L-SA7 BU Identification
    148393 BIS C-130-05/L-SA8 inactive parts
  BIS001R 156324 BIS C-130-05/L-SA9 BU Identification
  BIS001T 160625 BIS C-130-11/L-SA14 BU Identification
  BIS00L3 171175 BIS C-130-11/L-SA16 BU Identification
  BIS00L1 171167 BIS C-130-11/L-SA17 BU Identification
  BIS00L2 171168 BIS C-130-11/L-SA18 BU Identification
  BIS001U 162525 BIS C-130-11/L-SA6 BU Identification
  BIS001W 553824 BIS C-131-03/L inactive parts
  BIS001Y 121588 BIS C-131-05/L BU Identification
  BIS001Z 132952 BIS C-133-05/L BU Identification
  BIS0020 150473 BIS C-134-05/L-H120 BU Identification
  BIS0021 125634 BIS C-134-11/L BU Identification
  BIS0022 134914 BIS C-135-04/L BU Identification
  BIS0023 134941 BIS C-136-05/L BU Identification
  BIS0024 222120 BIS C-137-04/L not released (not checked yet)
  BIS0024 137562 BIS C-137-04/L BU Identification
  BIS0025 156371 BIS C-138-05/L inactive parts
  BIS0026 188594 BIS C-138-11/L BU Identification
  BIS0026 155927 BIS C-138-11/L inactive parts
  BIS00J6 164597 BIS C-140-05/L BU Identification
  BIS00J6 222134 BIS C-140-05/L not released (not checked yet)
  BIS00LA 222132 BIS C-140-05/L-M10 BU Identification
  BIS00LA 178416 BIS C-140-05/L-M10 BU Identification
  BIS00J4 164595 BIS C-140-05/L-M6 BU Identification
  BIS00J4 222136 BIS C-140-05/L-M6 not released (not checked yet)
  BIS00L0 171054 BIS C-140-05/L-M7-SP58 BU Identification
  BIS00L0 222133 BIS C-140-05/L-M7-SP58 BU Identification
  BIS00J2 164593 BIS C-140-05/L-M8 BU Identification
  BIS00J2 222138 BIS C-140-05/L-M8 not released (not checked yet)
  BIS00J5 164596 BIS C-140-11/L BU Identification
  BIS00J5 222135 BIS C-140-11/L not released (not checked yet)
  BIS00L9 178415 BIS C-140-11/L-M10 BU Identification
  BIS00J3 222137 BIS C-140-11/L-M6 BU Identification
  BIS00J3 164594 BIS C-140-11/L-M6 BU Identification
  BIS00J1 222139 BIS C-140-11/L-M8 not released (not checked yet)
  BIS00J1 164591 BIS C-140-11/L-M8 BU Identification
  BIS00P4 222130 BIS C-140-11/L-M8-SA1-SP40 not released (not checked yet)
  BIS00P4 213850 BIS C-140-11/L-M8-SA1-SP40 BU Identification
  BIS00RP 217145 BIS C-140-11/L-M8-SP25 BU Identification
  BIS00MR 222131 BIS C-140-11/L-M8-SP40 BU Identification
  BIS00MR 184223 BIS C-140-11/L-M8-SP40 BU Identification
  BIS00KN 168667 BIS C-141-11/L BU Identification
  BIS00KN 222054 BIS C-141-11/L not released (not checked yet)
  BIS0027 553179 BIS C-150-02/A inactive parts
    116067 BIS C-150-05/A inactive parts
  BIS0028 121320 BIS C-150-05/A BU Identification
  BIS0029 127630 BIS C-150-05/A-SA1 BU Identification
    121319 BIS C-150-10/A inactive parts
  BIS002A 222056 BIS C-150-11/A not released (not checked yet)
  BIS002A 121316 BIS C-150-11/A BU Identification
  BIS002C 121318 BIS C-150-30/A inactive parts
  BIS002E 125211 BIS C-150-32/A BU Identification
  BIS002F 551625 BIS C-151-02/A inactive parts
  BIS002H 553725 BIS C-151-02/A-H100 inactive parts
  BIS002J 125173 BIS C-151-05/A-H120 BU Identification
  BIS002K 125962 BIS C-190-05/L BU Identification
  BIS002M 125961 BIS C-190-11/L BU Identification
  BIS002N 126931 BIS C-190-32/L BU Identification
  BIS002P 126780 BIS C-191-05/L BU Identification
  BIS002R 126779 BIS C-191-11/L BU Identification
  BIS00PF 214091 BIS C-310-PU1-01 BU Identification
  BIS00PH 214092 BIS C-310-PU1-05 BU Identification
  BIS00PJ 214093 BIS C-310-PU1-10 BU Identification
  BIS00MW 185994 BIS C-322-PU1-10 BU Identification
    124177 BIS C-B0108 inactive parts
    163006 BIS C-B0204 inactive parts
  BIS0033 128716 BIS L-100-01/L BU Identification
  BIS0034 139460 BIS L-100-05/L BU Identification
  BIS0035 145187 BIS L-100-05/L-RO BU Identification
  BIS0036 128715 BIS L-101-01/L BU Identification
  BIS0037 139459 BIS L-101-05/L BU Identification
  BIS0038 145188 BIS L-101-05/L-RO BU Identification
  BIS0039 128714 BIS L-102-01/L BU Identification
  BIS003A 139461 BIS L-102-05/L BU Identification
  BIS003C 145189 BIS L-102-05/L-RO BU Identification
  BIS003E 137738 BIS L-103-05/L BU Identification
  BIS003F 145190 BIS L-103-05/L-RO BU Identification
  BIS003H 147690 BIS L-103-05/L-SA1 BU Identification
  BIS003J 150756 BIS L-103-05/L-SA2 BU Identification
  BIS003K 157706 BIS L-103-05/L-SA3 BU Identification
    152560 BIS L-103-05/L-ZC1 BU Identification
  BIS003L 144839 BIS L-130-05/L-SA1 BU Identification
  BIS003M 147987 BIS L-130-05/L-SA6 BU Identification
    148298 BIS L-130-05/L-SA8 inactive parts
  BIS00KP 168431 BIS L-140-05/L BU Identification
  BIS00KR 168432 BIS L-140-05/L-M8 BU Identification
  BIS003N 146932 BIS L-150-05/A BU Identification
  BIS002T 151483 BIS L-150-05/A-SA1 BU Identification
  BIS00KT 168765 BIS L-150-05/A-SA2 BU Identification
  BIS00NF 210021 BIS L-150-05/A-SA3 BU Identification
  BIS003P 153568 BIS L-151-05/A BU Identification
  BIS00MU 185620 BIS L-151-05/A-RO BU Identification
  BIS008T 163517 BIS L-151-05/A-SA1 BU Identification
  BIS003R 128734 BIS L-200-03/L BU Identification
  BIS003T 128735 BIS L-201-03/L BU Identification
  BIS003U 128736 BIS L-202-03/L BU Identification
  BIS003W 133535 BIS L-203-03/L BU Identification
  BIS00KH 168302 BIS L-222-03/L inactive parts
  BIS00KH 189167 BIS L-222-03/L BU Identification
  BIS00KJ 168303 BIS L-244-03/L BU Identification
  BIS00KK 168304 BIS L-245-03/L BU Identification
    141752 BIS L-B0150 inactive parts
    164313 BIS L-B0207 inactive parts
    164314 BIS L-B0208 inactive parts
    159636 DISK TAG 26mm Volcano BU Identification
    159641 DISK TAG 68mm Volcano BU Identification
    554045 BIS F-200-00 inactive parts
    550012 BIS F-200-RP BU Identification
    550351 BIS F-202-00 inactive parts
    551035 BIS F-202-01 inactive parts
    550098 BIS F-203 inactive parts
    550103 BIS F-204-00 inactive parts
    123901 BIS F-204-01 inactive parts
    550332 BIS F-207 inactive parts
    551038 BIS F-207-01 inactive parts
    552427 BIS F-208 inactive parts
    551445 BIS F-208-01 inactive parts
    135017 BIS F-208-01 HEIDELBERG inactive parts
    552363 BIS F-208-ZH1 inactive parts
    550673 BIS F-210-00 inactive parts
    553122 BIS F-210-01 inactive parts
    552074 BIS F-213 inactive parts
    552242 BIS F-213-01 inactive parts
    112715 BIS F-213-SA1 inactive parts
    118140 BIS F-214-00 inactive parts
    553672 BIS F-214-RP inactive parts
    551107 BIS F-215-00 inactive parts
    553344 BIS F-215-01 inactive parts
    554365 BIS F-215-RP inactive parts
    553026 BIS F-215-SA1 inactive parts
    553452 BIS F-220-00 inactive parts
    551521 BIS F-220-01 inactive parts
    553131 BIS F-221-01 inactive parts
    553301 BIS F-221-01-SA1 inactive parts
    553548 BIS F-222-RP inactive parts
    553596 BIS F-222-RP-HW1 inactive parts
    553757 BIS F-222-RP-SA1 BU Identification
    553746 BIS F-222-RP-SA1-HW2 inactive parts
  BIS00NL 214208 BIS U-100-01/CA BU Identification
  BIS00NL 212010 BIS U-100-01/CA BU Identification
  BIS00RC 216031 BIS U-100-02/CA BU Identification
    553159 BIS F-214-01-EXII inactive parts
    553160 BIS F-215-01-EXII inactive parts
    552095 BIS F-220-01-EXII inactive parts
  SET00WR 213927 BAV BP-PH-00030-01 BU Systems
  BIS003Y 138800 BIS M-101-01/L BU Identification
  BIS003Z 138801 BIS M-102-01/L BU Identification
  BIS0040 149792 BIS M-105-01/A BU Identification
    141902 BIS M-105-01/A inactive parts
  BIS0041 149962 BIS M-105-01/A Tyrolit inactive parts
  BIS0042 152962 BIS M-105-02/A BU Identification
  BIS00L8 178341 BIS M-106-03/L BU Identification
  BIS00LC 178482 BIS M-107-03/L-H200 BU Identification
  BIS0043 153221 BIS M-108-02/L BU Identification
  BIS0044 153341 BIS M-110-02/L BU Identification
  BIS0045 153342 BIS M-111-02/L BU Identification
  BIS0046 153339 BIS M-112-02/L BU Identification
  BIS00KM 168453 BIS M-115-03/A BU Identification
  BIS00RZ 219042 BIS M-115-03/A-SA2 BU Identification
  BIS00N5 187805 BIS M-115-07/A-SA1 BU Identification
  BIS0047 141259 BIS M-120-01/L BU Identification
  BIS0048 156737 BIS M-122-01/A BU Identification
  BIS0049 158388 BIS M-122-01/A-ZC1 BU Identification
  BIS004A 155416 BIS M-122-02/A BU Identification
  BIS00T1 219077 BIS M-122-02/A-SA2 BU Identification
  BIS004C 158389 BIS M-122-02/A-ZC1 BU Identification
  BIS00MA 181770 BIS M-140-02/A BU Identification
  BIS00M9 181769 BIS M-140-02/A-M6 BU Identification
  BIS00M8 181768 BIS M-140-02/A-M8 BU Identification
  BIS00PR 189225 BIS M-142-02/A-GY BU Identification
  BIS00PT 189224 BIS M-142-02/A-M6-GY BU Identification
  BIS00PU 187611 BIS M-142-02/A-M8-GY BU Identification
  BIS00NU 212970 BIS M-143-02/A-M6 BU Identification
  BIS00NW 212971 BIS M-143-02/A-M8 BU Identification
  BIS00RH 216522 BIS M-143-02/A-T6 BU Identification
  BIS00RJ 216523 BIS M-143-02/A-T8-GY BU Identification
  BIS00R4 215088 BIS M-144-02/A-M6-GY BU Identification
  BIS00R5 215089 BIS M-144-02/A-M8-GY BU Identification
  BIS004F 187335 BIS M-150-02/A BU Identification
  BIS004F 159705 BIS M-150-02/A BU Identification
  BIS004H 187336 BIS M-151-02/A BU Identification
  BIS004H 159706 BIS M-151-02/A BU Identification
  BIS00M2 181497 BIS M-152-03/A BU Identification
  BIS00MN 183179 BIS M-152-03/A-SA1 BU Identification
  BIS00P3 213823 BIS M-153-02/A BU Identification
  BIS00P1 213486 BIS M-154-03/A BU Identification
  BIS00NZ 213421 BIS M-191-02/A BU Identification
    158960 DISK TAG 30mm (1mm), 3,2mm BU Identification
    550728 BIS B-300-00,3 inactive parts
    550887 BIS B-306-01 inactive parts
  BIS00TH 220262 BIS S-301-PU-05 BU Identification
  BIS00TF 220261 BIS S-301-PU-10 BU Identification
  BIS00TE 220260 BIS S-301-PU-20 BU Identification
  BIS005F 130383 BIS S-301-S115 BU Identification
  BIS005K 220265 BIS S-302-PU-05 BU Identification
  BIS005L 220264 BIS S-302-PU-10 BU Identification
  BIS005M 220263 BIS S-302-PU-20 BU Identification
  BIS005R 130425 BIS S-302-S115 BU Identification
  BIS00TL 220268 BIS S-303-PU-05 BU Identification
  BIS00TK 220267 BIS S-303-PU-10 BU Identification
  BIS00TJ 220266 BIS S-303-PU-20 BU Identification
  BIS005T 130426 BIS S-303-S115 BU Identification
  BIS005U 137060 BIS C-300-01 BU Identification
    550884 BIS C-300-01 inactive parts
  BIS005W 550883 BIS C-300-05 inactive parts
  BIS005W 137059 BIS C-300-05 BU Identification
  BIS005Y 137054 BIS C-300-10 BU Identification
    114690 BIS C-300-10 inactive parts
  BIS00P5 214061 BIS C-300-PU1-01 BU Identification
  BIS005Z 142162 BIS C-300-PU1-05 BU Identification
  BIS00P6 214063 BIS C-300-PU1-10 BU Identification
  BIS0060 137945 BIS C-300-SA2-05 BU Identification
    137185 BIS C-300-SA2-05 inactive parts
    523302 BIS C-302-05 inactive parts
  BIS0061 137052 BIS C-302-05 BU Identification
    111067 BIS C-302-10 inactive parts
  BIS0062 137050 BIS C-302-10 BU Identification
  BIS00PA 214087 BIS C-302-PU1-05 BU Identification
  BIS00P9 214085 BIS C-302-PU1-10 BU Identification
    118626 BIS C-305-01 inactive parts
  BIS0063 137065 BIS C-305-01 inactive parts
  BIS0064 137066 BIS C-305-05 inactive parts
    550370 BIS C-305-05 inactive parts
    115675 BIS C-305-10 inactive parts
  BIS0065 137064 BIS C-305-10 inactive parts
  BIS0066 156544 BIS C-305-PU1-01 BU Identification
  BIS0067 156542 BIS C-305-PU1-05 BU Identification
  BIS0068 156543 BIS C-305-PU1-10 BU Identification
    118067 BIS C-306-01 inactive parts
  BIS0069 137056 BIS C-306-01 BU Identification
    550497 BIS C-306-05 inactive parts
  BIS006A 137058 BIS C-306-05 inactive parts
    114694 BIS C-306-10 inactive parts
  BIS006C 137055 BIS C-306-10 BU Identification
  BIS006E 143069 BIS C-306-PU1-00,3-SA1 BU Identification
  BIS00PC 214088 BIS C-306-PU1-01 BU Identification
  BIS006F 143299 BIS C-306-PU1-05 BU Identification
  BIS006F 131093 BIS C-306-PU1-05 inactive parts
  BIS00PE 214089 BIS C-306-PU1-10 BU Identification
  BIS006H 163097 BIS C-306-PU1-10-SA2 BU Identification
  BIS00N3 187197 BIS C-306/10-S4 BU Identification
  BIS006J 551065 BIS C-308-SK40-S4 inactive parts
  BIS006K 553842 BIS C-308-SK50-05 inactive parts
  BIS006L 137098 BIS C-310-01 BU Identification
    554192 BIS C-310-01 inactive parts
  BIS006M 137099 BIS C-310-05 BU Identification
    550341 BIS C-310-05 inactive parts
    115828 BIS C-310-10 inactive parts
  BIS006N 137102 BIS C-310-10 BU Identification
  BIS006P 111135 BIS C-310-SA1-05 inactive parts
    550867 BIS C-312-05 inactive parts
    553095 BIS C-313-01 inactive parts
  BIS00K9 137053 BIS C-313-PU1-01 BU Identification
  BIS006T 137062 BIS C-315-01 BU Identification
  BIS006U 553581 BIS C-315-05 inactive parts
  BIS006U 137070 BIS C-315-05 BU Identification
  BIS006W 137061 BIS C-315-10 BU Identification
    115034 BIS C-315-10 inactive parts
  BIS00PK 214094 BIS C-315-PU1-01 BU Identification
  BIS00PL 214095 BIS C-315-PU1-05 BU Identification
  BIS00PM 214097 BIS C-315-PU1-10 BU Identification
    120825 BIS C-315/05-S4 inactive parts
  BIS006Y 137105 BIS C-315/05-S4 BU Identification
  BIS006Z 137106 BIS C-315/10-S4 BU Identification
    120824 BIS C-315/10-S4 inactive parts
  BIS0070 553003 BIS C-316-05 BU Identification
  BIS0071 137103 BIS C-317-05 BU Identification
    552418 BIS C-317-05 inactive parts
  BIS0072 553825 BIS C-318-05 inactive parts
  BIS0073 140368 BIS C-318-05-SA1 inactive parts
  BIS0074 115779 BIS C-318-10 inactive parts
  BIS0075 159496 BIS C-318-PU1-05 BU Identification
  BIS00L6 177901 BIS C-318-PU1-05-SA1 inactive parts
  BIS00L4 177899 BIS C-318-PU1-10 BU Identification
  BIS0076 120600 BIS C-319-01 inactive parts
    137048 BIS C-319-05 inactive parts
    554265 BIS C-319-05 inactive parts
    111815 BIS C-319-10 inactive parts
    137046 BIS C-319-10 inactive parts
  BIS0077 149533 BIS C-319-PU1-01 BU Identification
  BIS0078 149441 BIS C-319-PU1-05 BU Identification
  BIS0079 149532 BIS C-319-PU1-10 BU Identification
    125604 BIS C-319/05-S4 inactive parts
  BIS007A 137049 BIS C-319/05-S4 BU Identification
  BIS007C 137944 BIS C-319/10-S4 BU Identification
  BIS007F 137067 BIS C-322-05 inactive parts
    110470 BIS C-322-05 inactive parts
  BIS007H 155916 BIS C-322-PU1-05 BU Identification
    127013 BIS C-323/01-S4 inactive parts
  BIS007J 137116 BIS C-323/01-S4 BU Identification
    118466 BIS C-323/05-S4 inactive parts
  BIS007K 137115 BIS C-323/05-S4 BU Identification
  BIS007L 137114 BIS C-323/10-S4 BU Identification
  BIS007M 137108 BIS C-324/05-S4 BU Identification
    118897 BIS C-324/05-S4 inactive parts
  BIS007N 137110 BIS C-324/10-S4 BU Identification
    123787 BIS C-324/10-S4 inactive parts
  BIS007P 137113 BIS C-325/01-S4 BU Identification
    120897 BIS C-325/01-S4 inactive parts
    120875 BIS C-325/05-S4 inactive parts
  BIS007R 137111 BIS C-325/05-S4 BU Identification
    120881 BIS C-325/10-S4 inactive parts
  BIS007T 137112 BIS C-325/10-S4 BU Identification
  BIS007U 122159 BIS C-326-05 inactive parts
  BIS007W 123824 BIS C-326-10 inactive parts
  BIS007Y 159613 BIS C-326-PU1-05 BU Identification
  BIS007Z 159614 BIS C-326-PU1-10 BU Identification
  BIS0080 126514 BIS C-327-05 BU Identification
  BIS0081 130219 BIS C-328/05-S49 BU Identification
  BIS0082 137522 BIS C-329-05 BU Identification
  BIS0083 139131 BIS C-330-TF-01,28-SA1 BU Identification
  BIS0084 137561 BIS C-330-TF-01,66-SA1 BU Identification
  BIS0085 148232 BIS C-331-PU1-05 BU Identification
  BIS0086 552206 BIS C-350-00,3 BU Identification
  BIS0087 551628 BIS C-351-05 BU Identification
  BIS0088 115744 BIS C-351-10 BU Identification
  BIS00PN 214098 BIS C-351-PU1-05 BU Identification
  BIS00PP 214100 BIS C-351-PU1-10 BU Identification
  BIS0089 116174 BIS C-351-SA1-00,5 BU Identification
  BIS008A 551939 BIS C-352-00,3 BU Identification
    553322 BIS C-352-SA 99-00,3 inactive parts
  BIS00J9 127576 BIS C-355-00,30 inactive parts
  BIS008C 127705 BIS C-355-SA1-01,5 BU Identification
  BIS008E 122038 BIS C-355/05-S92 BU Identification
  BIS008F 553888 BIS C-650 BU Identification
  BIS008H 554234 BIS C-651 BU Identification
  BIS008J 554238 BIS C-652 BU Identification
  BIS008K 554400 BIS C-653 BU Identification
  BIS008L 122134 BIS C-654 BU Identification
  BIS008M 125547 BIS C-655 inactive parts
  BIS008M 157656 BIS C-655 BU Identification
  BIS008N 127010 BIS C-657 BU Identification
  BAE00F7 215961 BIS C-880-2-008-X BU Identification
  BAE00F8 215963 BIS C-881-2-008-X BU Identification
  BAE00FA 216046 BIS C-883-2-008-X BU Identification
    110883 BIS C-B0081 BU Identification
    113615 BIS C-B0089 BU Identification
    119828 BIS C-B0097 inactive parts
    125437 BIS C-B0111 BU Identification
    128710 BIS C-B0112 inactive parts
    123702 BIS C-B0113 BU Identification
    124150 BIS C-B0123 BU Identification
    151345 BIS C-B0173 BU Identification
    157428 BIS C-B0179 BU Identification
    161133 BIS C-B0199 BU Identification
  BIS004R 133749 BIS L-300-S115 inactive parts
  BIS004R 128669 BIS L-300-S115 inactive parts
  BIS004R 138938 BIS L-300-S115 BU Identification
    133750 BIS L-301-S115 inactive parts
  BIS004T 138939 BIS L-301-S115 BU Identification
  BIS004T 129124 BIS L-301-S115 inactive parts
  BIS004U 133846 BIS L-302-S115 inactive parts
  BIS004U 138940 BIS L-302-S115 BU Identification
    132687 BIS L-302-S115 inactive parts
  BIS004W 138941 BIS L-302-S115-SA1 BU Identification
    134294 BIS L-302-S115-SA1 inactive parts
  BIS004Y 138804 BIS L-303-S115 BU Identification
  BIS004Z 150082 BIS L-304-S115 BU Identification
  BIS0050 160856 BIS L-305-PVC-20-S115/E BU Identification
  BIS00K5 167060 BIS L-306-PU1-05-S49/A BU Identification
  BIS00RN 216761 BIS L-306-S115 BU Identification
  BIS00MY 186565 BIS L-307-S115 BU Identification
  BIS00MZ 186567 BIS L-307-SA1 BU Identification
  BIS0051 153433 BIS L-350-S115 BU Identification
  BAE00FH 216732 BIS L-880-2-008-X BU Identification
  BAE00FJ 216733 BIS L-881-2-008-X BU Identification
  BAE00FK 216734 BIS L-883-2-008-X BU Identification
    137314 BIS L-B0144 inactive parts
    158961 BIS L-B0184 inactive parts
    163515 BIS L-B0206 BU Identification
    550023 BIS F-300-05 inactive parts
    553841 BIS F-300-10 inactive parts
    553866 BIS F-300-15 inactive parts
    553814 BIS F-300-20 inactive parts
    550190 BIS F-301-05 inactive parts
    553335 BIS F-302-00,5 inactive parts
    550415 BIS F-302-12 inactive parts
    525950 BIS F-304-05 inactive parts
    554008 BIS F-304-10 inactive parts
    551486 BIS F-304-15 inactive parts
    554654 BIS F-304-30 inactive parts
    551443 BIS F-304-SA1-00,3 inactive parts
    551695 BIS F-305-01 inactive parts
    550703 BIS F-305-05 inactive parts
    554284 BIS F-305-10 inactive parts
    553843 BIS F-305-15 inactive parts
    551993 BIS F-305-20 inactive parts
    114067 BIS F-305-50 inactive parts
    550729 BIS F-306-05 inactive parts
    119827 BIS F-306-10 inactive parts
    111056 BIS F-306-30 inactive parts
    552362 BIS F-306-ZA1-05 inactive parts
    551106 BIS F-309-05 inactive parts
    553881 BIS F-309-10 inactive parts
    122794 BIS F-309-100 inactive parts
    111430 BIS F-309-15 inactive parts
    552432 BIS F-309-50 inactive parts
    553610 BIS F-310 inactive parts
    553163 BIS F-304-EXII-05 inactive parts
    553164 BIS F-309-EXII-05 inactive parts
    554066 BIS F-360-EXII-05 inactive parts
    551973 BIS F-360-EXII-10 inactive parts
    552547 BIS F-360-EXII-15 inactive parts
    117575 BIS F-360-EXII-20 inactive parts
    112253 BIS F-360-EXII-75 inactive parts
  BIS0053 137683 BIS M-300-001-S115 inactive parts
  BIS0053 151866 BIS M-300-001-S115 BU Identification
  BIS0054 156298 BIS M-300-003-S115 BU Identification
    150927 BIS M-300-003-S115 inactive parts
  BIS0055 151865 BIS M-301-001-S115 BU Identification
  BIS0055 137660 BIS M-301-001-S115 inactive parts
  BIS0056 156296 BIS M-301-003-S115 BU Identification
    152475 BIS M-301-003-S115 inactive parts
  BIS0057 152428 BIS M-302-001-S115 BU Identification
  BIS0057 139379 BIS M-302-001-S115 inactive parts
  BIS0058 150187 BIS M-302-002-S115 inactive parts
  BIS0059 152474 BIS M-302-003-S115 inactive parts
  BIS0059 156299 BIS M-302-003-S115 BU Identification
  BIS005A 156356 BIS M-304-001-S115 BU Identification
  BIS008P 160738 BIS M-304-003-S115 BU Identification
  BIS00NK 211728 BIS M-305-001-S115 BU Identification
  BIS00NK 211284 BIS M-305-001-S115 inactive parts
  BIS00P2 213516 BIS M-307-001-S115 BU Identification
  BIS00RT 218009 BIS M-308-001-S115 BU Identification
  BIS00N6 187863 BIS M-340-001-S115 BU Identification
  BIS00M6 181719 BIS M-341-001-S115 BU Identification
  BIS00R3 214772 BIS M-341-003-S115 BU Identification
  BIS00LZ 180724 BIS M-350-001-S115 BU Identification
  BIS005C 179600 BIS M-351-001-S115 inactive parts
  BIS005C 162629 BIS M-351-001-S115 BU Identification
  BIS00KU 163943 BIS M-351-003-S115 BU Identification
  BIS00NY 213406 BIS M-352-001-S115 BU Identification
  BIS00M1 188859 BIS M-402-045-004-07-S4 BU Identification
  BIS00NH 210360 BIS M-403-057-002-02-SA1 BU Identification
  BIS00PZ 214403 BIS M-440-039-001-06-ST2 BU Identification
  BIS00R0 214404 BIS M-450-039-001-06-ST2 BU Identification
  BIS00LM 188858 BIS M-451-045-001-07-S4 BU Identification
  BAE00F4 215825 BIS M-880-2-008-X BU Identification
  BAE00F6 215959 BIS M-881-2-008-X BU Identification
  BAE00F5 215819 BIS M-883-2-008-X BU Identification
  BAE00FZ 218963 BIS M-884-2-008-X BU Identification
  BIS00RF 221785 BIS VM-300-001-S4 BU Identification
  BIS00T0 221786 BIS VM-301-001-S4 BU Identification
  BIS00T9 221790 BIS VM-305-001-S4 BU Identification
  BIS00T7 221791 BIS VM-306-001-S4 BU Identification
  BIS00T8 221792 BIS VM-307-001-S4 BU Identification
  BIS00TA 221788 BIS VM-341-001-S4 BU Identification
  BIS00T2 221787 BIS VM-351-001-S4 BU Identification
  BIS00T6 221789 BIS VM-352-001-S4 BU Identification
  BIS00MH 215788 BIS U-300-C0-TNCB BU Identification
  BIS00MH 181847 BIS U-300-C0-TNCB inactive parts
  BIS00MC 181848 BIS U-300-C1-TNCB inactive parts
  BIS00MC 215792 BIS U-300-C1-TNCB BU Identification
  BIS00P0 213475 BIS U-301-C0-TNCB BU Identification
  BIS00TY 221392 BIS U-301-C1-TNCB BU Identification
  BIS00TZ 221512 BIS U-302-C0-TNCB BU Identification
  BIS00U0 221513 BIS U-302-C1-TNCB BU Identification
  BTL0M83 129634 BTL5-A11-M0150-Z-KA06 inactive parts
  BTL0ELL 314519 BTL5-A11-M4000-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL055F 147135 BTL5-E10-M0255-Z-KA05 BU Accessories
    130862 BTL5-E10-M2430-J-DEXC-KL20 inactive parts
    137770 BTL5-E17-M0610-Z-KA05 BU Object Detection
    116599 BTL5-G11-M1000-P-S 32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190228 BTL5-Gxx-Mxxxx-Z-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
    138681 BTL5-R2-M1524-Z-SU163-S110-E6 inactive parts
    129723 BTL5-S113-M0050-B-S32 BU Object Detection
    137574 BTL6-A301-M0254-A1-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FP4 178227 BTL7-A110-M6000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MKH 184016 BTL7-A501-M0430-P-SA322-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FZY 185547 BTL7-E100-M0550-B-KA05 BU Accessories
  BTL0YZ9 214246 BTL7-G500-M0100-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AT1 167314 BTL7-S101-M0500-B-S147 BU Linear Positioning and Measuring
    162658 GEHAEUSE KPL. BTL5-B 4300 BU Object Detection
    181307 IC SDRAM 64Mb MT48LC2M32 VFBGA 90 Others
    213665 PCBA BTL6 A1-PRO V11E 20V BU Object Detection
    213667 PCBA BTL6 A1-PRO V11E 40V BU Object Detection
    188819 ZUBEH. KPL. BTL7-H/W-K BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EL2 184176 BTL5-A11-M0200-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AU9 184181 BTL5-A11-M0310-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL00P5 161987 BTL5-A11-M0340-A-SA284-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H08 184186 BTL5-A11-M0380-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00KF 184190 BTL5-A11-M0420-A-SA211-S135 inactive parts
  BTL0H73 184194 BTL5-A11-M0440-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL00P6 152599 BTL5-A11-M0800-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL00P7 153847 BTL5-A11-M0800-A-SA281-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00P8 152600 BTL5-A11-M1000-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL00P9 153825 BTL5-A11-M1000-A-SA281-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PA 154767 BTL5-A11-M1150-A-SA281-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PC 154766 BTL5-A11-M1450-A-SA281-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PE 154768 BTL5-A11-M1900-A-SA281-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190250 BTL5-Axx-Mxxxx-A-SA211-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190356 BTL5-Axx-Mxxxx-A-SA284-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YYH 214215 BTL5-E10-M0190-A-MA285-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FNN 178198 BTL5-E10-M0320-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL00PF 132012 BTL5-E10-M0400-A-SA211-S135 inactive parts
  BTL013L 184228 BTL5-E10-M0525-A-SA211-S32 Linear Transducers
  BTL0EHF 184232 BTL5-E10-M0550-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J94 184274 BTL5-E10-M0575-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL0F35 184278 BTL5-E10-M0670-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL00PH 162997 BTL5-E10-M0700-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M6K 183547 BTL5-E10-M0800-A-S135 inactive parts
  BTL0A1N 184279 BTL5-E10-M0800-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FTU 184281 BTL5-E10-M0900-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LFH 184286 BTL5-E10-M0920-A-SA211-KA05 Linear Transducers
  BTL00PJ 131683 BTL5-E10-M0950-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  SET003K 131700 BTL5-E10-M0950-A-SA211-S135/REXROTH inactive parts
  BTL00PK 139064 BTL5-E10-M0970-A-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04JR 184290 BTL5-E10-M1310-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL0A87 184224 BTL5-E10-M1500-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL00PL 163854 BTL5-E10-M4010-A-SA211-S135 Linear Transducers
  BTL00PM 138645 BTL5-E10-M4031-A-S32 inactive parts
  BTL 190196 BTL5-Exx-Mxxxx-A-SA211-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190199 BTL5-Exx-Mxxxx-A-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RYF 188744 BTL7-E100-M1275-A-SA311-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ML3 184057 BTL5-S172B-M0725-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YY6 214197 BTL5-F110-M0100-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PN 162728 BTL5-F110-M0800-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10U8 215932 BTL5-M1-M0175-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10U5 215920 BTL5-M1-M0180-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10U6 215924 BTL5-M1-M0190-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10U7 215928 BTL5-M1-M0250-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZPU 215092 BTL5-M1-M1650-A-MA000-S135 BU Linear Positioning and Measuring
    783395 BTL2-P1-0150-B-SA189-KA01 inactive parts
    783394 BTL2-P1-0300-B-SA189-KA01 inactive parts
  BTL0UMA 211754 BTL5-S111-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00T2 163187 BTL5-T110-M0115-A-MA284-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00T3 155573 BTL5-T110-M0115-A-SA284-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00T4 156857 BTL5-T110-M1100-A-SA284-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z68 214521 BTL5-T110-M4250-A-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z69 214525 BTL5-T110-M4450-A-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00W3 163923 BTL5-T110-M4550-A-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190358 BTL5-Txxx-Mxxxx-A-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PP 157737 BTL5-S107-M0370-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PR 154909 BTL5-S107-M0680-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E02 168451 BTL5-S112-M0065-A-MA285-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EH1 184149 BTL5-S112-M0080-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EH2 184155 BTL5-S112-M0090-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HUZ 184156 BTL5-S112-M0125-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PT 163304 BTL5-S112-M0150-A-MA284-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PU 163566 BTL5-S112-M0150-A-MA285-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EH3 184157 BTL5-S112-M0150-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PW 162011 BTL5-S112-M0150-A-SA285-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HUY 184158 BTL5-S112-M0200-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LFA 184159 BTL5-S112-M0230-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EH4 184160 BTL5-S112-M0250-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EPH 184163 BTL5-S112-M0550-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KL5 184146 BTL5-S113-M0125-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HPZ 179229 BTL5-S113-M2730-A-MA284-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PY 157693 BTL5-S113-M2730-A-SA284-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL094U 164489 BTL5-S117-M0050-A-SA211-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00W4 164011 BTL5-S117B-M0165-A-SA304-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0990 184166 BTL5-S166-M0450-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F16 184167 BTL5-S166-M0850-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00R0 163443 BTL5-S166-M0850-A-SA294-S147 Linear Transducers
  BTL00R0 183993 BTL5-S166-M0850-A-SA294-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PZ 184168 BTL5-S166-M1000-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00PZ 156504 BTL5-S166-M1000-A-SA211-S147 Linear Transducers
  BTL00R1 163452 BTL5-S166-M1000-A-SA294-S147 Linear Transducers
  BTL00R1 183994 BTL5-S166-M1000-A-SA294-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00R2 163439 BTL5-S166-M1050-A-SA294-S147 Linear Transducers
  BTL04JU 184171 BTL5-S166-M1300-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CL6 184172 BTL5-S166-M1400-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00R3 163435 BTL5-S166-M1400-A-SA294-S147 Linear Transducers
  BTL00R4 163431 BTL5-S166-M1700-A-SA294-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00R5 163430 BTL5-S166-M1900-A-SA294-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00R6 163422 BTL5-S166-M2100-A-SA294-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00R7 163414 BTL5-S166-M2500-A-SA294-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00R8 158163 BTL5-S167-M1030-A-SA211-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AM 164602 BTL5-S171B-M0050-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AP 164604 BTL5-S171B-M0125-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00R9 160181 BTL5-S171B-M0150-A-MA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J61 179639 BTL5-S171B-M0200-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AN 164603 BTL5-S171B-M0300-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RA 160182 BTL5-S171B-M0500-A-MA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RC 160032 BTL5-S172-M0250-A-MA278-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02MM 184144 BTL5-S172-M0250-A-SA211-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RE 152503 BTL5-S172-M0250-A-SA278-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0REA 188109 BTL5-S172-M0300-A-MA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RF 160034 BTL5-S172-M0300-A-MA278-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TZW 210934 BTL5-S172-M0300-A-MA284-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RH 161227 BTL5-S172-M0300-A-MA285-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H72 216302 BTL5-S172-M0300-A-MA285-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RJ 152511 BTL5-S172-M0300-A-SA278-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RK 155569 BTL5-S172-M0300-A-SA285-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RL 157691 BTL5-S172-M0360-A-SA285-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RM 160033 BTL5-S172-M0400-A-MA278-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RN 152510 BTL5-S172-M0400-A-SA278-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TE4 189373 BTL5-S172-M0475-A-SA278-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TZY 210935 BTL5-S172-M0685-A-MA284-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RP 162463 BTL5-S172-M0780-A-MA285-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RR 163837 BTL5-S172-M0950-A-MA284-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RT 157692 BTL5-S172-M2045-A-SA285-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RU 153593 BTL5-S172-M4050-A-SA280-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NZY 185834 BTL5-S172B-M0525-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MEP 183760 BTL5-S172B-M0700-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YMR 213931 BTL5-S173-M0240-A-MA284-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RW 162698 BTL5-S173-M0350-A-MA285-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AFK 166180 BTL5-S173-M0350-A-SA278-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RY 162002 BTL5-S173-M0350-A-SA285-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y80 213543 BTL5-S173-M1200-A-MA284-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL025T 164130 BTL5-S176-M0150-A-MA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LC8 184145 BTL5-S176-M0500-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04JL 164353 BTL5-S177-M0050-A-SA211-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00RZ 156944 BTL5-S177-M0080-A-SA211-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00T0 157836 BTL5-S177-M0120-A-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00T1 154410 BTL5-S177-M0200-A-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190361 BTL5-Sxxx-Mxxxx-A-MA285-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190203 BTL5-Sxxx-Mxxxx-A-SA211-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190330 BTL5-Sxxx-Mxxxx-A-SA284-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190331 BTL5-Sxxx-Mxxxx-A-SA285-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
    190220 BTL5-Sxxx-Mxxxx-A-xxxx inactive parts
  BTL 190225 BTL5-Sxxx-Mxxxx-A-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL110K 215994 BTL7-A100-M0300-A8-KA00,2-ZA0Z BU Linear Positioning and Measuring
  BTL110J 215992 BTL7-A100-M0400-A8-KA00,2-ZA0Z BU Linear Positioning and Measuring
  BTL110H 215988 BTL7-A100-M0500-A8-KA00,2-ZA0Z BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13N6 219081 BTL7-A100-M0600-A8-KA00,2-ZA0Z BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W3 156220 BTL7-A110-M0025-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11C7 216649 BTL7-A110-M0030-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W4 220605 BTL7-A110-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W4 161512 BTL7-A110-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W5 163148 BTL7-A110-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W5 220604 BTL7-A110-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FR5 178310 BTL7-A110-M0080-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HEY 185401 BTL7-A110-M0100-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W6 220603 BTL7-A110-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W6 161513 BTL7-A110-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W7 220602 BTL7-A110-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W7 161517 BTL7-A110-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W8 220601 BTL7-A110-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W8 161519 BTL7-A110-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WA 220600 BTL7-A110-M0175-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WA 161521 BTL7-A110-M0175-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WC 156221 BTL7-A110-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WC 220599 BTL7-A110-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CZF 168430 BTL7-A110-M0180-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16TT 222121 BTL7-A110-M0200-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WE 220598 BTL7-A110-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WE 161522 BTL7-A110-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UL2 211738 BTL7-A110-M0225-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KM0 185521 BTL7-A110-M0225-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JCN 185519 BTL7-A110-M0240-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YM5 220597 BTL7-A110-M0250-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YM5 214821 BTL7-A110-M0250-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WF 161523 BTL7-A110-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WF 220596 BTL7-A110-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WH 156222 BTL7-A110-M0275-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WH 220595 BTL7-A110-M0275-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WJ 220594 BTL7-A110-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WJ 161524 BTL7-A110-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WK 163152 BTL7-A110-M0340-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WL 220593 BTL7-A110-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WL 161526 BTL7-A110-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WM 156223 BTL7-A110-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WM 220592 BTL7-A110-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WN 161527 BTL7-A110-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WN 220591 BTL7-A110-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1515 220291 BTL7-A110-M0460-A-SA311-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15A4 220563 BTL7-A110-M0500-A-SA311-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WP 156295 BTL7-A110-M0500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WR 156289 BTL7-A110-M0500-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WT 220670 BTL7-A110-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WT 155603 BTL7-A110-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UZZ 212299 BTL7-A110-M0530-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WU 220682 BTL7-A110-M0550-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WU 161528 BTL7-A110-M0550-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WW 220681 BTL7-A110-M0600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WW 161530 BTL7-A110-M0600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WY 161531 BTL7-A110-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WY 220680 BTL7-A110-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06WZ 161532 BTL7-A110-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10MW 215846 BTL7-A110-M0750-A-SA311-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y0 161533 BTL7-A110-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y0 220679 BTL7-A110-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y1 156137 BTL7-A110-M0800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y1 220678 BTL7-A110-M0800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U3K 211134 BTL7-A110-M0800-B-SA56-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16NT 222162 BTL7-A110-M0810-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10LH 221647 BTL7-A110-M0850-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RKZ 216195 BTL7-A110-M0900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JLZ 184920 BTL7-A110-M1000-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H2J 220677 BTL7-A110-M1000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H2J 216197 BTL7-A110-M1000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10MU 215845 BTL7-A110-M1100-A-SA311-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JP8 185094 BTL7-A110-M1100-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L73 185424 BTL7-A110-M1220-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y2 156138 BTL7-A110-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y3 156139 BTL7-A110-M4000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13LU 222169 BTL7-A510-M0300-A-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10N7 220676 BTL7-A510-M0530-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10N7 217357 BTL7-A510-M0530-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11E0 221575 BTL7-A510-M0565-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190367 BTL7-AG-Mxxxx-A/A8/B/B8 (MV) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16KZ 221953 BTL7-G110-M0050-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L8Z 215058 BTL7-G110-M0050-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L8Z 220675 BTL7-G110-M0050-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TE3 220674 BTL7-G110-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TE3 216552 BTL7-G110-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L90 185397 BTL7-G110-M0060-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L90 220673 BTL7-G110-M0060-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PKT 215059 BTL7-G110-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PKT 220672 BTL7-G110-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NLH 220671 BTL7-G110-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NLH 215057 BTL7-G110-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F5N 171124 BTL7-G110-M0300-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R0C 215056 BTL7-G110-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11F7 216704 BTL7-G110-M1100-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15WA 221604 BTL7-A110-M0130-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LY9 221603 BTL7-A110-M1200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12LK 220790 BTL7-A501-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y6 220791 BTL7-A501-M0275-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UH8 220792 BTL7-A501-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL098K 220793 BTL7-A501-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12J8 221602 BTL7-A510-M0850-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U62 211289 BTL7-C100-M0075-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U72 220737 BTL7-C100-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U72 215060 BTL7-C100-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UHR 221638 BTL7-C100-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JM9 185093 BTL7-C170-M0100-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YC 161535 BTL7-C170-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YC 220736 BTL7-C170-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NMT 216550 BTL7-C170-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M2K 213627 BTL7-C170-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M2N 183373 BTL7-C170-M0250-B-SA42-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YE 161536 BTL7-C170-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190362 BTL7-CE-Mxxxx-A/A8/B/B8 (MV) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YF 220735 BTL7-E100-M0025-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YF 156140 BTL7-E100-M0025-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FY7 185389 BTL7-E100-M0040-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CNU 220734 BTL7-E100-M0050-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CNU 168191 BTL7-E100-M0050-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YH 161541 BTL7-E100-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YH 220733 BTL7-E100-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FFM 177933 BTL7-E100-M0060-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CU4 168332 BTL7-E100-M0070-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YJ 220732 BTL7-E100-M0075-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YJ 161542 BTL7-E100-M0075-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1181 221597 BTL7-E100-M0075-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YK 220731 BTL7-E100-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YK 161543 BTL7-E100-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WFF 212636 BTL7-E100-M0080-A-SA211-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J9K 220730 BTL7-E100-M0080-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J9K 185392 BTL7-E100-M0080-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H7H 211047 BTL7-E100-M0100-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H7H 220729 BTL7-E100-M0100-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HN5 185400 BTL7-E100-M0100-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HN5 220728 BTL7-E100-M0100-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YL 161544 BTL7-E100-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YL 220727 BTL7-E100-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y44 213571 BTL7-E100-M0100-B8-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L8L 185098 BTL7-E100-M0105-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U9L 221521 BTL7-E100-M0110-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NR5 216198 BTL7-E100-M0120-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YM 161545 BTL7-E100-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YM 220761 BTL7-E100-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HN4 185524 BTL7-E100-M0135-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HN3 220760 BTL7-E100-M0135-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HN3 212641 BTL7-E100-M0135-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YN 220759 BTL7-E100-M0150-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YN 161548 BTL7-E100-M0150-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL129P 221579 BTL7-E100-M0150-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YP 220758 BTL7-E100-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YP 161547 BTL7-E100-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YP 221605 BTL7-E100-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y45 213567 BTL7-E100-M0150-B8-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LE5 220757 BTL7-E100-M0160-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LE5 185518 BTL7-E100-M0160-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YR 220756 BTL7-E100-M0175-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YR 161549 BTL7-E100-M0175-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JMK 220755 BTL7-E100-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JMK 180778 BTL7-E100-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KN8 220754 BTL7-E100-M0200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KN8 211825 BTL7-E100-M0200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J26 214274 BTL7-E100-M0200-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J26 220747 BTL7-E100-M0200-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EEF 169186 BTL7-E100-M0200-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YT 161550 BTL7-E100-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YT 220753 BTL7-E100-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KEF 185516 BTL7-E100-M0210-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W3A 221532 BTL7-E100-M0230-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HET 185415 BTL7-E100-M0245-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y1T 221601 BTL7-E100-M0250-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EYZ 170960 BTL7-E100-M0250-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EYZ 220752 BTL7-E100-M0250-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NRA 215150 BTL7-E100-M0250-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NRA 220751 BTL7-E100-M0250-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EEH 169188 BTL7-E100-M0250-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZCH 219051 BTL7-E100-M0250-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YU 220750 BTL7-E100-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YU 161552 BTL7-E100-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UUZ 216553 BTL7-E100-M0275-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1160 216212 BTL7-E100-M0290-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MUU 212038 BTL7-E100-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MUU 220749 BTL7-E100-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J27 211048 BTL7-E100-M0300-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J27 220748 BTL7-E100-M0300-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YW 161553 BTL7-E100-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YW 220769 BTL7-E100-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y43 213578 BTL7-E100-M0300-B8-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0K0J 185399 BTL7-E100-M0300-B8-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LE7 214819 BTL7-E100-M0320-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LE7 220770 BTL7-E100-M0320-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J4P 221528 BTL7-E100-M0325-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UKU 211736 BTL7-E100-M0325-B8-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J1Z 185416 BTL7-E100-M0330-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ELF 170615 BTL7-E100-M0335-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LE6 185398 BTL7-E100-M0340-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UWJ 212007 BTL7-E100-M0350-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UWJ 220771 BTL7-E100-M0350-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13M8 219070 BTL7-E100-M0350-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YY 220772 BTL7-E100-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YY 161555 BTL7-E100-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WZ2 220773 BTL7-E100-M0385-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WZ2 213342 BTL7-E100-M0385-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H83 221912 BTL7-E100-M0400-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0K6U 185379 BTL7-E100-M0400-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YZ 220774 BTL7-E100-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YZ 161556 BTL7-E100-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL117N 221585 BTL7-E100-M0420-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z5C 218006 BTL7-E100-M0425-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RHW 188238 BTL7-E100-M0450-A-MA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LEF 220775 BTL7-E100-M0450-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LEF 214284 BTL7-E100-M0450-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M57 185378 BTL7-E100-M0450-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YC9 221533 BTL7-E100-M0450-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z0 220783 BTL7-E100-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z0 161557 BTL7-E100-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HJJ 221641 BTL7-E100-M0475-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KKF 185411 BTL7-E100-M0500-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P3J 211049 BTL7-E100-M0500-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P3J 220784 BTL7-E100-M0500-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MTW 215475 BTL7-E100-M0500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MTW 220785 BTL7-E100-M0500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J28 216012 BTL7-E100-M0500-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J28 220786 BTL7-E100-M0500-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z2 156141 BTL7-E100-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z2 220787 BTL7-E100-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E5U 169018 BTL7-E100-M0500-B8-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RL6 220788 BTL7-E100-M0525-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RL6 213338 BTL7-E100-M0525-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FPR 178304 BTL7-E100-M0530-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JUU 185507 BTL7-E100-M0540-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FZY 222123 BTL7-E100-M0550-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FZY 185376 BTL7-E100-M0550-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z3 161558 BTL7-E100-M0550-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z3 220789 BTL7-E100-M0550-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NAZ 186463 BTL7-E100-M0560-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11E9 216650 BTL7-E100-M0570-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11E9 221169 BTL7-E100-M0570-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1215 217625 BTL7-E100-M0570-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1215 221168 BTL7-E100-M0570-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PM6 221951 BTL7-E100-M0575-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FLW 178155 BTL7-E100-M0580-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HUW 185417 BTL7-E100-M0580-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z4 161559 BTL7-E100-M0600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z4 221167 BTL7-E100-M0600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL167M 221530 BTL7-E100-M0610-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1145 221525 BTL7-E100-M0610-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TZT 211053 BTL7-E100-M0615-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U3M 212201 BTL7-E100-M0625-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M51 187132 BTL7-E100-M0625-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HZ6 185106 BTL7-E100-M0640-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HZ6 221590 BTL7-E100-M0640-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JU2 185561 BTL7-E100-M0650-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JU2 221166 BTL7-E100-M0650-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15Y9 221523 BTL7-E100-M0650-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z5 161560 BTL7-E100-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z5 221164 BTL7-E100-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL153P 221591 BTL7-E100-M0660-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N3K 221163 BTL7-E100-M0660-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N3K 217448 BTL7-E100-M0660-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TT7 221595 BTL7-E100-M0670-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZWZ 221165 BTL7-E100-M0670-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZWZ 217634 BTL7-E100-M0670-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11HW 216719 BTL7-E100-M0700-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y60 213534 BTL7-E100-M0700-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N61 221531 BTL7-E100-M0700-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z6 161561 BTL7-E100-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z6 221035 BTL7-E100-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WF9 212739 BTL7-E100-M0710-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JYF 216207 BTL7-E100-M0730-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N70 211271 BTL7-E100-M0750-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12M2 221583 BTL7-E100-M0750-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z7 161562 BTL7-E100-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z7 221034 BTL7-E100-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P9Y 221519 BTL7-E100-M0770-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F73 171156 BTL7-E100-M0800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F73 221036 BTL7-E100-M0800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y0Y 213393 BTL7-E100-M0810-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ELH 170619 BTL7-E100-M0830-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JYJ 221588 BTL7-E100-M0845-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J5W 186467 BTL7-E100-M0850-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J5W 221037 BTL7-E100-M0850-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z9 221038 BTL7-E100-M0900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z9 161563 BTL7-E100-M0900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PM2 214039 BTL7-E100-M0920-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PM2 221039 BTL7-E100-M0920-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12CC 218203 BTL7-E100-M0950-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12CC 220741 BTL7-E100-M0950-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12W3 218342 BTL7-E100-M0950-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL119P 216707 BTL7-E100-M0950-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZA 189033 BTL7-E100-M0950-B-S32 Linear Transducers
  BTL06ZA 221040 BTL7-E100-M0950-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZA 161564 BTL7-E100-M0950-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JYL 185509 BTL7-E100-M0965-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZC 162166 BTL7-E100-M0970-A-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y2U 221643 BTL7-E100-M0980-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P9F 222117 BTL7-E100-M1000-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZE 221041 BTL7-E100-M1000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZE 161565 BTL7-E100-M1000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y0W 213410 BTL7-E100-M1010-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z4Z 220000 BTL7-E100-M1020-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z4Z 221052 BTL7-E100-M1020-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZFJ 214838 BTL7-E100-M1030-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FFT 177943 BTL7-E100-M1050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL149W 221520 BTL7-E100-M1070-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16W1 222143 BTL7-E100-M1075-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JYM 185512 BTL7-E100-M1080-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YR2 221051 BTL7-E100-M1100-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YR2 214038 BTL7-E100-M1100-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R0F 216110 BTL7-E100-M1100-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZF 221050 BTL7-E100-M1100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZF 161566 BTL7-E100-M1100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UWK 212006 BTL7-E100-M1150-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KFU 185510 BTL7-E100-M1150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KFU 221049 BTL7-E100-M1150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T5N 211288 BTL7-E100-M1200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MMF 185489 BTL7-E100-M1200-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YU3 221592 BTL7-E100-M1200-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZH 221048 BTL7-E100-M1200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZH 161567 BTL7-E100-M1200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HMP 185436 BTL7-E100-M1220-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YWT 214207 BTL7-E100-M1230-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L9E 185441 BTL7-E100-M1250-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HHR 185437 BTL7-E100-M1250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HHR 221047 BTL7-E100-M1250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10ZC 216008 BTL7-E100-M1300-A-MA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZJ 221046 BTL7-E100-M1300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZJ 161568 BTL7-E100-M1300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H97 185513 BTL7-E100-M1320-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12FH 218103 BTL7-E100-M1325-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RJF 211185 BTL7-E100-M1400-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YA2 221598 BTL7-E100-M1400-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H99 221053 BTL7-E100-M1400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H99 215444 BTL7-E100-M1400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y0U 213414 BTL7-E100-M1410-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J9H 184922 BTL7-E100-M1450-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LRA 185391 BTL7-E100-M1450-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H96 211735 BTL7-E100-M1450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JF3 185514 BTL7-E100-M1490-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MA2 221584 BTL7-E100-M1500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZK 156142 BTL7-E100-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZK 221054 BTL7-E100-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12JL 218204 BTL7-E100-M1550-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12JL 220740 BTL7-E100-M1550-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL131N 218520 BTL7-E100-M1600-A-SA311-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZL 161569 BTL7-E100-M1600-B-S32 inactive parts
  BTL06ZL 212340 BTL7-E100-M1600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZL 221055 BTL7-E100-M1600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15Z1 221580 BTL7-E100-M1665-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15Z3 221582 BTL7-E100-M1700-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HMU 221644 BTL7-E100-M1700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15Z2 221581 BTL7-E100-M1800-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LU9 221529 BTL7-E100-M1800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1213 217627 BTL7-E100-M1880-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1213 221056 BTL7-E100-M1880-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1214 217694 BTL7-E100-M1980-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1214 221057 BTL7-E100-M1980-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZM 221058 BTL7-E100-M2000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZM 215047 BTL7-E100-M2000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZM 161571 BTL7-E100-M2000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZN 162575 BTL7-E100-M2050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E5H 169002 BTL7-E100-M2100-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YKY 221877 BTL7-E100-M2100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13LR 219057 BTL7-E100-M2200-A-SA311-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZP 221059 BTL7-E100-M2250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZP 162576 BTL7-E100-M2250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RLE 188387 BTL7-E100-M2250-B-SA327-KA00,3-ZA0C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H9J 178922 BTL7-E100-M2250-B-SA42-KA00,3-ZA0C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M7U 222161 BTL7-E100-M2400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZR 162577 BTL7-E100-M2450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZT 221060 BTL7-E100-M2500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZT 189031 BTL7-E100-M2500-B-S32 inactive parts
  BTL06ZT 162578 BTL7-E100-M2500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZU 162579 BTL7-E100-M2550-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HUC 221667 BTL7-E100-M2600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L6Z 221642 BTL7-E100-M2700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1418 219357 BTL7-E100-M2710-B-SA42-KA00,3-ZA0C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZW 162580 BTL7-E100-M3000-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T6L 189103 BTL7-E100-M3400-A-SA311-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CY1 168388 BTL7-E100-M3500-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15Y4 221256 BTL7-E100-M3530-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13EH 218849 BTL7-E100-M3550-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13EJ 218853 BTL7-E100-M3580-A-SA211-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZY 156143 BTL7-E100-M4000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL14LC 219928 BTL7-E100-M4010-A-SA311-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UNE 211789 BTL7-E100-M4580-A-MA311-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EEJ 169189 BTL7-E100-M4600-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04JK 164352 BTL7-E100-M4800-A-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06ZZ 162582 BTL7-E100-M5500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0700 163120 BTL7-E100-M5750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FUC 178364 BTL7-E100-M6500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0702 162584 BTL7-E100-M7600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PMN 187164 BTL7-E110-M0450-A-SA211-KA10 Linear Transducers
  BTL0TCW 215152 BTL7-E170-M0025-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U2Y 211187 BTL7-E170-M0050-A8-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U2Y 220738 BTL7-E170-M0050-A8-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T3N 221637 BTL7-E170-M0050-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0703 161538 BTL7-E170-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0703 221175 BTL7-E170-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EY3 170936 BTL7-E170-M0050-B8-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0704 161539 BTL7-E170-M0075-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0705 161537 BTL7-E170-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0705 221174 BTL7-E170-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0706 161540 BTL7-E170-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0706 221173 BTL7-E170-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL137C 221522 BTL7-E170-M0110-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FLT 178153 BTL7-E170-M0125-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FLT 221172 BTL7-E170-M0125-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z27 214374 BTL7-E170-M0125-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FLU 178154 BTL7-E170-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FLU 221171 BTL7-E170-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1697 221636 BTL7-E170-M0140-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0707 161546 BTL7-E170-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0707 221170 BTL7-E170-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M8Z 183565 BTL7-E170-M0150-B-SA42-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZTF 221182 BTL7-E170-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZTF 215161 BTL7-E170-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0708 161330 BTL7-E170-M0200-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YP5 222079 BTL7-E170-M0200-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0709 221181 BTL7-E170-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0709 161551 BTL7-E170-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZTE 215159 BTL7-E170-M0220-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W25 221180 BTL7-E170-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W25 212300 BTL7-E170-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R04 216108 BTL7-E170-M0230-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MR2 211877 BTL7-E170-M0230-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J8M 216549 BTL7-E170-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1173 217996 BTL7-E170-M0270-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y2P 221179 BTL7-E170-M0280-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y2P 213628 BTL7-E170-M0280-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13MW 222078 BTL7-E170-M0300-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070A 221178 BTL7-E170-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070A 161554 BTL7-E170-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16R5 222088 BTL7-E170-M0325-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZY8 221876 BTL7-E170-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11F6 221952 BTL7-E170-M0370-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U6E 216109 BTL7-E170-M0425-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MR3 211879 BTL7-E170-M0450-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PZ3 221177 BTL7-E170-M0450-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PZ3 213226 BTL7-E170-M0450-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P0W 211151 BTL7-E170-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1126 218104 BTL7-E170-M0510-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1289 221524 BTL7-E170-M0530-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1233 221587 BTL7-E170-M0600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1233 221586 BTL7-E170-M0600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0REF 211235 BTL7-E170-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZL6 221596 BTL7-E170-M0750-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T1J 214310 BTL7-E170-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T1J 221176 BTL7-E170-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15YL 221527 BTL7-E170-M1050-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZTA 221594 BTL7-E170-M1300-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZTA 215153 BTL7-E170-M1300-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZT9 215151 BTL7-E170-M1445-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JU6 185374 BTL7-E170-M1500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0K7T 216551 BTL7-E170-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W1M 216200 BTL7-E170-M1700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FKJ 178101 BTL7-E170-M5400-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FN2 178172 BTL7-E170-M5750-A-SA211-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02FH 164237 BTL7-E170-M7400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070C 162734 BTL7-E170-M7500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RPU 213132 BTL7-E500-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11H8 216735 BTL7-E500-M1325-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11H8 220739 BTL7-E500-M1325-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WU2 221154 BTL7-E501-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WU2 218142 BTL7-E501-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YT8 222010 BTL7-E501-M0100-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z6N 214544 BTL7-E501-M0125-B-SA42-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070E 221155 BTL7-E501-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M1F 215049 BTL7-E501-M0150-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13JC 218979 BTL7-E501-M0150-B-SA42-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16J2 221804 BTL7-E501-M0180-B-SA358-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LLJ 221153 BTL7-E501-M0200-A-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12ZW 222011 BTL7-E501-M0200-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRL 215048 BTL7-E501-M0200-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z77 214543 BTL7-E501-M0200-B-SA42-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H9C 221156 BTL7-E501-M0800-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H9C 217868 BTL7-E501-M0800-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16JL 221913 BTL7-E570-M0035-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1510 221593 BTL7-E570-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UU7 221526 BTL7-E570-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15NU 221589 BTL7-E570-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T0L 211568 BTL7-E570-M0175-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RZJ 211569 BTL7-E570-M0300-A-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16RY 222023 BTL7-P511-M0075-A-SA330-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13RY 219161 BTL7-P511-M0100-A-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12AN 217955 BTL7-P511-M0150-A-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12E5 217997 BTL7-P511-M0150-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15A3 220559 BTL7-P511-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12AM 217953 BTL7-P511-M0160-A-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12E6 217998 BTL7-P511-M0160-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11Z4 217422 BTL7-P511-M0175-A-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12E7 217999 BTL7-P511-M0175-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11Z5 217423 BTL7-P511-M0180-A-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12E8 218000 BTL7-P511-M0180-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12AP 217957 BTL7-P511-M0185-A-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12E9 218001 BTL7-P511-M0185-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11Z6 217424 BTL7-P511-M0190-A-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12EA 218002 BTL7-P511-M0190-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12AL 217951 BTL7-P511-M0230-A-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12EC 218003 BTL7-P511-M0230-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11Z7 217425 BTL7-P511-M0250-A-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13RW 219160 BTL7-P511-M0250-A-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12JU 218126 BTL7-P511-M0250-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL14A2 219716 BTL7-P511-M0250-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11HL 216708 BTL7-P511-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16J3 221805 BTL7-P511-M0405-A-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12NL 218249 BTL7-P511-M0500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12NN 218251 BTL7-P511-M0500-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12NM 218250 BTL7-P511-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1055 215396 BTL7-P511-M0500-B-SA330-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15A2 220558 BTL7-P511-M0875-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15NW 221007 BTL7-P511-M2635-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15E1 220656 BTL7-P511-M4900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190375 BTL7-S-Mxxxx-A/A8/B/B8 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070P 162845 BTL7-S101-M0500-B-S32 inactive parts
  BTL070U 162981 BTL7-S500-M0500-B-S32 inactive parts
  BTL0JNR 167310 BTL7-S501-M0025-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15HY 220817 BTL7-S501-M0150-A-SA311-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P1K 185898 BTL7-S501-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JNU 162983 BTL7-S501-M0500-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JNW 170847 BTL7-S501-M0500-B-KA03 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JNY 167315 BTL7-S501-M0500-B-KA30 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JNZ 167313 BTL7-S501-M0500-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JCE 179885 BTL7-S501-M0500-B-S32 inactive parts
  BTL0JP0 163011 BTL7-S501-M0970-A-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JP1 167311 BTL7-S501-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11K2 216763 BTL7-S510-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11K3 216764 BTL7-S510-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TC4 189365 BTL7-S510B-M0550-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP2 182831 BTL7-S511-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP8 182842 BTL7-S511B-M0025-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL167T 221536 BTL7-S511B-M0800-B-KA15-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZFL 222173 BTL7-S512-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZFM 221646 BTL7-S512-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP3 182832 BTL7-S512-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TMR 211934 BTL7-S512-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11WW 217447 BTL7-S512-M0690-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P67 186459 BTL7-S512-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P39 185993 BTL7-S512-M1100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZEH 215773 BTL7-S512-M1200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP6 182840 BTL7-S512-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P65 186458 BTL7-S512-M1900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PP0 187186 BTL7-S512-M2750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LNZ 182819 BTL7-S512-M3250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JP5 179573 BTL7-S512-M3500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PF5 186878 BTL7-S512-M3550-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP7 182841 BTL7-S512B-M1200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10A1 217358 BTL7-S513-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YUY 214127 BTL7-S513-M1100-A-SA284-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YUZ 214131 BTL7-S513-M5000-A-SA284-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL116P 217150 BTL7-S514B-M0575-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16A9 221635 BTL7-S517-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13T9 221701 BTL7-S561B-M0655-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UAR 215771 BTL7-S562-M0200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UAT 215770 BTL7-S562-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP9 182843 BTL7-S566-M2500-A-SA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UF8 211600 BTL7-S567-M0320-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W9W 212699 BTL7-S571-M0125-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1197 217338 BTL7-S571-M0225-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y97 213626 BTL7-S571B-M0100-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16Z1 222181 BTL7-S571B-M0125-A-MA211-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1013 215366 BTL7-S571B-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RF5 216013 BTL7-S572-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YUJ 214288 BTL7-S572-M0480-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TZP 211022 BTL7-S572-M0515-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TMP 214283 BTL7-S572-M0530-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12CK 218090 BTL7-S572-M0570-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12CJ 218089 BTL7-S572-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U4H 218088 BTL7-S572-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12AW 218087 BTL7-S572-M0720-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16AU 221666 BTL7-S572-M1010-A-MA311-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16CN 221680 BTL7-S572-M1700-A-MA311-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16YH 222163 BTL7-S572B-M1025-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13ZM 219306 BTL7-S573-M0300-BN-MA307-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP4 182833 BTL7-S573-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UL0 211875 BTL7-S573-M0425-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP5 182834 BTL7-S573-M0570-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13ZP 219312 BTL7-S573-M0750-BN-MA307-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1099 221645 BTL7-S575-M0175-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U5L 211227 BTL7-S575-M1250-A-SA311-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TUC 210713 BTL7-S575-M1260-A-SA311-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YYE 214237 BTL7-S577-M0210-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WH1 212701 BTL7-S577B-M0110-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WH2 212705 BTL7-S577B-M0140-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WH3 212700 BTL7-S577B-M0160-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZM7 215321 BTL7-S577B-M0225-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1110 217230 BTL7-S577B-M0250-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WFZ 212709 BTL7-S577B-M0360-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1202 217459 BTL7-S577B-M0620-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1201 217458 BTL7-S577B-M1100-A-SA211-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W9 161534 BTL7-A110-M0165-Z-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YZR 221599 BTL7-A110-M0250-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U1H 220762 BTL7-A110-M0254-Z-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U1H 217780 BTL7-A110-M0254-Z-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U3W 211460 BTL7-A110-M0457-Z-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U3W 220763 BTL7-A110-M0457-Z-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U3Z 213333 BTL7-A110-M1524-Z-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RLM 188477 BTL7-A504-M0203-Z-MA000-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NY0 220764 BTL7-A510-M0051-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NY0 211493 BTL7-A510-M0051-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RZ8 211508 BTL7-A510-M0077-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RZ8 220765 BTL7-A510-M0077-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MPJ 211494 BTL7-A510-M0102-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MPJ 220766 BTL7-A510-M0102-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PKN 220767 BTL7-A510-M0178-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PKN 211509 BTL7-A510-M0178-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PET 220768 BTL7-A510-M0203-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PET 211495 BTL7-A510-M0203-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFT 220776 BTL7-A510-M0254-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFT 211496 BTL7-A510-M0254-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFU 211497 BTL7-A510-M0305-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFU 220777 BTL7-A510-M0305-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UJ6 211536 BTL7-A510-M0381-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UJ6 220778 BTL7-A510-M0381-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TMU 210297 BTL7-A510-M0410-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFW 211499 BTL7-A510-M0457-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFW 220779 BTL7-A510-M0457-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFY 220780 BTL7-A510-M0508-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFY 211500 BTL7-A510-M0508-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PRA 220781 BTL7-A510-M0610-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PRA 211501 BTL7-A510-M0610-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P1N 220782 BTL7-A510-M0914-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P1N 211502 BTL7-A510-M0914-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190371 BTL7-AG-Mxxxx-Y/Y8/Z/Z8 (MV) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RK3 188351 BTL7-E504-M0457-Z-MA000-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190373 BTL7-CE-Mxxxx-Y/Y8/Z/Z8 (MV) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1420 221600 BTL7-E100-M0150-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W3C 222124 BTL7-E100-M0305-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JH8 185505 BTL7-E100-M0335-Z-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z1 161572 BTL7-E100-M0457-Z-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J7K 185393 BTL7-E100-M0457-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z8 161573 BTL7-E100-M0762-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Z8 221162 BTL7-E100-M0762-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11TL 217275 BTL7-E100-M0790-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C54 167544 BTL7-E100-M0800-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1028 216234 BTL7-E100-M0850-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1028 221161 BTL7-E100-M0850-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C53 167540 BTL7-E100-M1000-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0701 162583 BTL7-E100-M6909-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL131H 218511 BTL7-E500-M0102-Z-SA42-KA00,3-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PEZ 211512 BTL7-E500-M0127-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFZ 221160 BTL7-E500-M0152-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UFZ 211503 BTL7-E500-M0152-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UH0 221159 BTL7-E500-M0305-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UH0 211504 BTL7-E500-M0305-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UJ7 211537 BTL7-E500-M0381-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UH2 211505 BTL7-E500-M0457-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TRU 211506 BTL7-E500-M0610-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TRU 221158 BTL7-E500-M0610-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UH7 211511 BTL7-E500-M0762-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UH7 221157 BTL7-E500-M0762-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UH6 211510 BTL7-E500-M0914-Z-S32 inactive parts
  BTL0UJ8 211541 BTL7-E500-M1220-Z-S32 inactive parts
  BTL 190377 BTL7-S-Mxxxx-Y/Y8/Z/Z8 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JNT 162984 BTL7-S501-M0457-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M2A 183285 BTL7-S501B-M0025-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U9J 211584 BTL7-S502-M0457-Z-MA000-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06W0 164435 BTL7-A501-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y4 161217 BTL7-A501-M0100-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0K6C 185102 BTL7-A501-M0120-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12LK 218195 BTL7-A501-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09M9 164735 BTL7-A501-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y5 163588 BTL7-A501-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y6 163217 BTL7-A501-M0275-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09NK 164773 BTL7-A501-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0K7J 180934 BTL7-A501-M0300-B8-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ATP 167331 BTL7-A501-M0320-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ATN 167327 BTL7-A501-M0325-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UH8 218196 BTL7-A501-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL098J 164541 BTL7-A501-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y8 156332 BTL7-A501-M0500-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y9 163589 BTL7-A501-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL098K 164543 BTL7-A501-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06YA 156333 BTL7-A501-M0800-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL100A 215268 BTL7-A501-M0960-B-KA00,2-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HF2 185523 BTL7-A501-M0960-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190369 BTL7-A501-Mxxxx-A/A8/B/B8 PLUS (MV) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FU3 178356 BTL7-E501-M0025-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRC 179243 BTL7-E501-M0025-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FJH 178001 BTL7-E501-M0035-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRE 179244 BTL7-E501-M0035-B-SA316-KA05 inactive parts
  BTL0HRE 210925 BTL7-E501-M0035-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FU4 178357 BTL7-E501-M0050-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL07L1 164458 BTL7-E501-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRF 188281 BTL7-E501-M0050-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRF 179245 BTL7-E501-M0050-B-SA316-KA05 inactive parts
  BTL0J5U 211372 BTL7-E501-M0060-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J5U 179634 BTL7-E501-M0060-B-SA316-KA05 Linear Transducers
  BTL0FU6 178359 BTL7-E501-M0075-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRH 210927 BTL7-E501-M0075-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRH 179246 BTL7-E501-M0075-B-SA316-KA05 inactive parts
  BTL0FJJ 178006 BTL7-E501-M0100-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F7Y 171196 BTL7-E501-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRJ 179247 BTL7-E501-M0100-B-SA316-KA05 inactive parts
  BTL0HRJ 210928 BTL7-E501-M0100-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FJK 178007 BTL7-E501-M0125-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRK 211368 BTL7-E501-M0125-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRK 179248 BTL7-E501-M0125-B-SA316-KA05 inactive parts
  BTL0FU2 178355 BTL7-E501-M0150-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070E 163596 BTL7-E501-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M1F 183324 BTL7-E501-M0150-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PP8 187203 BTL7-E501-M0180-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LLJ 185409 BTL7-E501-M0200-A-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FU5 178358 BTL7-E501-M0200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070F 161595 BTL7-E501-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRL 179249 BTL7-E501-M0200-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TLW 211093 BTL7-E501-M0240-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FU7 178360 BTL7-E501-M0250-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H5R 180759 BTL7-E501-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRM 211370 BTL7-E501-M0250-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRM 179250 BTL7-E501-M0250-B-SA316-KA05 inactive parts
  BTL070H 163188 BTL7-E501-M0300-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F5H 171118 BTL7-E501-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UYW 212005 BTL7-E501-M0300-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EL9 170607 BTL7-E501-M0340-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M0A 185372 BTL7-E501-M0350-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EK7 170590 BTL7-E501-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H80 211094 BTL7-E501-M0400-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CL1 168122 BTL7-E501-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TLU 211095 BTL7-E501-M0425-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ELA 170608 BTL7-E501-M0434-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M0C 185369 BTL7-E501-M0450-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TLT 211099 BTL7-E501-M0475-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FJL 178009 BTL7-E501-M0500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070J 156334 BTL7-E501-M0500-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HRN 179251 BTL7-E501-M0500-B-SA316-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FU1 178354 BTL7-E501-M0530-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M0E 185371 BTL7-E501-M0550-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15HK 222046 BTL7-E501-M0550-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TLR 211104 BTL7-E501-M0700-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TLP 211105 BTL7-E501-M0850-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M0H 185373 BTL7-E501-M1100-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PH1 212117 BTL7-E501-M1200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070K 156335 BTL7-E501-M1500-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KMJ 181519 BTL7-E501-M2000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL070L 156336 BTL7-E501-M4000-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190368 BTL7-E501-Mxxxx-A/A8/B/B8 PLUS (MV) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JP4 167318 BTL7-S510-M0500-B-KA03 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AT4 167317 BTL7-S510-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LP1 182827 BTL7-S510B-M0550-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190376 BTL7-S510x-Mxxxx-A/A8/B/B8 PLUS BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JZH 180840 BTL7-A501-M0305-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06Y7 159654 BTL7-A501-M0457-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190372 BTL7-A501-Mxxxx-Y/Y8/Z/Z8 PLUS (MV) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190374 BTL7-E501-Mxxxx-Y/Y8/Z/Z8 PLUS (MV) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PKC 187105 BTL7-S510-M0305-Z-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JP3 162985 BTL7-S510-M0457-Z-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UU1 214217 BTL7-S510B-M0610-Z-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W71 214219 BTL7-S510B-M0915-Z-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RWF 214218 BTL7-S510B-M1220-Z-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190378 BTL7-S510x-Mxxxx-Y/Y8/Z/Z8 PLUS BU Linear Positioning and Measuring
    125342 BTL2-E27-0680-S-SA241-KA15 inactive parts
    122301 BTL2-E27-1275-S-SA241-KA15 inactive parts
    783924 BTL2-I1-0650-K-SR32 inactive parts
  BES0472 221546 BES M12EI-PSC50B-S04G BU Object Detection
  BTL07PT 312717 BTL5-A11-M0102-R-SU071-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL07R5 316487 BTL5-A11-M0127-R-SU071-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL07RT 314326 BTL5-A11-M0152-R-SU071-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    140785 BTL5-A11-M1016-R-SU021-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M85 136361 BTL5-C10-M1905-R-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL087A 310017 BTL5-E10-M0077-R-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M86 138957 BTL5-E10-M2159-R-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    141274 BTL5-E17-M0457-R-SU022-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    782595 BTL2-C27-0750-B-SA182-KA05 inactive parts
    781102 BTL2-C27-0900-B-SA138-KA05 inactive parts
    781104 BTL2-C27-1250-B-SA127-KA07 inactive parts
    781552 BTL2-C27-1250-B-SA153-KA05 inactive parts
    782594 BTL2-C27-1750-B-SA181-KA07 inactive parts
    781103 BTL2-C27-2018-B-SA137-KA05 inactive parts
    781202 BTL2-C27-2018-B-SA140-KA05 Linear Transducers
    781551 BTL2-C27-2400-B-SA152-KA07 inactive parts
    118946 BTL2-E27-0205-S-SA176-KA15 inactive parts
    122303 BTL2-E27-0205-S-SA241-KA15 inactive parts
    782070 BTL2-E27-0210-S-SA121 inactive parts
    111988 BTL2-E27-0210-S-SA176-KA15 inactive parts
    110718 BTL2-E27-0220-S-SA176-KA15 inactive parts
    780680 BTL2-E27-0240-S-SA121 inactive parts
    117216 BTL2-E27-0240-S-SA176-KA15 inactive parts
    781934 BTL2-E27-0265-S-SA121 inactive parts
    782904 BTL2-E27-0265-S-SA176-KA15 Linear Transducers
    110723 BTL2-E27-0275-S-SA176-KA15 inactive parts
    122302 BTL2-E27-0275-S-SA241-KA15 inactive parts
    782428 BTL2-E27-0280-S-SA121 inactive parts
    116110 BTL2-E27-0280-S-SA176-KA15 inactive parts
    781537 BTL2-E27-0290-S-SA121 inactive parts
    122865 BTL2-E27-0290-S-SA176-KA15 inactive parts
    780553 BTL2-E27-0295-S-SA121 inactive parts
    781242 BTL2-E27-0295-S-SA122 inactive parts
    110805 BTL2-E27-0295-S-SA176-KA15 inactive parts
    119254 BTL2-E27-0295-S-SA230-KA15 inactive parts
    782342 BTL2-E27-0320-S-SA121 inactive parts
    111479 BTL2-E27-0320-S-SA176-KA15 inactive parts
    780552 BTL2-E27-0325-S-SA121 inactive parts
    781260 BTL2-E27-0325-S-SA122 inactive parts
    110806 BTL2-E27-0325-S-SA176-KA15 inactive parts
    110320 BTL2-E27-0325-S-SA199-KA15 inactive parts
    115345 BTL2-E27-0420-S-SA176-KA15 inactive parts
    137558 BTL2-E27-0425-S-SA230-KA15 inactive parts
    121718 BTL2-E27-0490-S-SA176-KA15 inactive parts
    127715 BTL2-E27-0530-S-SA176-KA15 inactive parts
    140407 BTL2-E27-0550-S-SA241-KA15 inactive parts
    133270 BTL2-E27-0640-S-SA230-KA15 inactive parts
    121724 BTL2-E27-0680-S-SA176-KA15 inactive parts
    780729 BTL2-E27-0875-S-SA132 inactive parts
    783764 BTL2-E27-0875-S-SA176-KA15 Linear Transducers
    139082 BTL2-E27-0975-S-SA241-KA15 Linear Transducers
    781198 BTL2-E27-1050-S-SA141 inactive parts
    128570 BTL2-E27-1050-S-SA241-KA15 inactive parts
    780608 BTL2-E27-1200-S-SA121 inactive parts
    111406 BTL2-E27-1200-S-SA176-KA15 inactive parts
    119262 BTL2-E27-1200-S-SA230-KA15 inactive parts
    781845 BTL2-E27-1700-S-SA121 inactive parts
    132766 BTL2-E27-1992-S-SA241-KA15 inactive parts
    117193 BTL2-I1-0350-S-SA192 inactive parts
    783662 BTL2-I1-0420-S-SA192 Linear Transducers
    117191 BTL2-I1-0550-S-SA192 inactive parts
    110830 BTL2-I1-0680-S-SA192 inactive parts
  BTL0JFA 179952 BTL5-A11-M0400-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EH 155717 BTL5-A11-M0500-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EJ 155400 BTL5-A11-M0500-HB-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T1L 188899 BTL5-A11-M1100-HB-MA331-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190336 BTL5-Axx-Mxxxx-HB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09ER 155720 BTL5-G11-M0500-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09ET 155723 BTL5-G11-M0500-HB-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EK 155718 BTL5-C10-M0500-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EL 155724 BTL5-C10-M0500-HB-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E01 168446 BTL5-C17-M1100-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J0H 179494 BTL5-E10-M0200-HB-SA291-K10-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EM 159793 BTL5-E10-M0200-HB-SA291-K15-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0985 164521 BTL5-E10-M0390-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EN 155721 BTL5-E10-M0500-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10NF 215852 BTL5-E10-M0500-HB-F50-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EP 155726 BTL5-E10-M0500-HB-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HLH 179154 BTL5-E10-M1200-HB-FA10-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HLK 179157 BTL5-E10-M1660-HB-FA10-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HLN 179158 BTL5-E10-M1924-HB-FA10-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190343 BTL5-Cxx-Mxxxx-HB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190344 BTL5-Exx-Mxxxx-HB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EU 162764 BTL5-H112-M0500-HB-K05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EW 162765 BTL5-H112-M0500-HB-KA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BAV0009 218278 BAV AS-LM-00004-01 BU Systems
  BAV0008 218277 BAV AS-LM-00004-02 BU Systems
  BAV0007 218276 BAV AS-LM-00004-03 BU Systems
  BTL11ZP 217432 BTL5-M1-M0375-HB-K02-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11ZR 217435 BTL5-M1-M0450-HB-K02-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11ZT 217437 BTL5-M1-M1100-HB-K10-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AZP 167047 BTL5-P1-M0175-HB-SA262-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EY 155719 BTL5-P1-M0500-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09EZ 155725 BTL5-P1-M0500-HB-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190345 BTL5-Px-Mxxxx-HB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190342 BTL5-Gxx-Mxxxx-HB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09F0 155722 BTL5-S112-M0500-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09F1 155727 BTL5-S112-M0500-HB-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09F2 162767 BTL5-S112B-M0500-HB-F05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09F3 162768 BTL5-S112B-M0500-HB-FA05-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11E7 216635 BTL5-S172B-M1200-HB-FA20-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190346 BTL5-Sxxx-Mxxxx-HB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190340 BTL5-Axx-Mxxxx-WB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190347 BTL5-Gxx-Mxxxx-WB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190348 BTL5-Cxx-Mxxxx-WB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HY9 179359 BTL5-E10-M1100-WB-FA20-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190349 BTL5-Exx-Mxxxx-WB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190350 BTL5-Px-Mxxxx-WB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190352 BTL5-Sxxx-Mxxxx-WB-xxxx-C BU Linear Positioning and Measuring
    782478 BTL3-S100-1500-F-S32 inactive parts
  BTL0WR8 212975 BTL7-C504-M0500-TB3-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13RL 219150 BTL7-E504-M0100-TT3-SA348-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12N5 218242 BTL7-E504-M0150-TB3-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1644 221447 BTL7-E504-M0250-TB2-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1645 221446 BTL7-E504-M0400-TB2-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YA1 213681 BTL7-E504-M2400-TB3-KA00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WT3 212997 BTL7-E504-M2400-TB3-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL14CF 219734 BTL7-E505-M0100-TT3-SA348-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15C8 220620 BTL7-E505-M0250-TT3-SA348-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02N7 116750 BTL5-A11-M0040-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02N8 119251 BTL5-A11-M0040-P-SA231-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112409 BTL5-A11-M0050-P-S 32 inactive parts
  BTL02N9 119288 BTL5-A11-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02N9 213900 BTL5-A11-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NA 115134 BTL5-A11-M0050-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NE 136348 BTL5-A11-M0051-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NF 114227 BTL5-A11-M0052-P-SA102-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NH 117213 BTL5-A11-M0060-P-SA224-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NJ 181725 BTL5-A11-M0075-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NN 119289 BTL5-A11-M0100-P-KA01,5 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NP 117309 BTL5-A11-M0100-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NP 213882 BTL5-A11-M0100-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02EC 117310 BTL5-A11-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02EC 221993 BTL5-A11-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02EC 212361 BTL5-A11-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AL 114148 BTL5-A11-M0100-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  SET00ZM 221723 BTL5-A11-M0100-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NR 119280 BTL5-A11-M0100-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NT 133065 BTL5-A11-M0100-P-SA186-KA01,5 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NU 114972 BTL5-A11-M0100-P-SA97-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NW 120697 BTL5-A11-M0102-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02NZ 117679 BTL5-A11-M0110-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02P1 118388 BTL5-A11-M0110-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03UP 154743 BTL5-A11-M0130-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03UP 213884 BTL5-A11-M0130-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    113690 BTL5-A11-M0130-P-KA05 inactive parts
    112997 BTL5-A11-M0130-P-S 32 inactive parts
  BTL02K4 120331 BTL5-A11-M0130-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02P3 117311 BTL5-A11-M0130-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02P4 127976 BTL5-A11-M0150-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02P4 211746 BTL5-A11-M0150-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02P5 221996 BTL5-A11-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02P5 117360 BTL5-A11-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02P5 212329 BTL5-A11-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AM 114149 BTL5-A11-M0150-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02P6 117361 BTL5-A11-M0150-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    120810 BTL5-A11-M0152-P-KA05/US inactive parts
  BTL02P7 120702 BTL5-A11-M0152-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PA 119599 BTL5-A11-M0160-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113561 BTL5-A11-M0175-P-S 32 inactive parts
  BTL02PC 212328 BTL5-A11-M0175-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PC 120332 BTL5-A11-M0175-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PE 117362 BTL5-A11-M0175-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04UJ 213827 BTL5-A11-M0200-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    113436 BTL5-A11-M0200-P-KA05 inactive parts
  BTL04UJ 213883 BTL5-A11-M0200-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PF 117363 BTL5-A11-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PF 212357 BTL5-A11-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PF 221998 BTL5-A11-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00ZN 221724 BTL5-A11-M0200-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PH 117364 BTL5-A11-M0200-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R8Y 221721 BTL5-A11-M0200-P-SA240-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00YN 136353 BTL5-A11-M0203-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F3K 187931 BTL5-A11-M0225-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02F7 117365 BTL5-A11-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    111512 BTL5-A11-M0225-P-S32 inactive parts
  SET00AN 114150 BTL5-A11-M0225-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PM 117366 BTL5-A11-M0225-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PP 136354 BTL5-A11-M0230-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PT 117367 BTL5-A11-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PT 210891 BTL5-A11-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AP 115566 BTL5-A11-M0250-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  BTL02PU 117368 BTL5-A11-M0250-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL023J 150254 BTL5-A11-M0254-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
    120323 BTL5-A11-M0300-P-KA05 inactive parts
  BTL02PW 222000 BTL5-A11-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PW 117369 BTL5-A11-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PW 212324 BTL5-A11-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AR 114151 BTL5-A11-M0300-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  SET00ZP 221725 BTL5-A11-M0300-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02PZ 117370 BTL5-A11-M0300-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02R1 120705 BTL5-A11-M0305-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02R5 117371 BTL5-A11-M0325-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02K5 120333 BTL5-A11-M0350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02K5 213899 BTL5-A11-M0350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02R7 117372 BTL5-A11-M0350-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02R8 124297 BTL5-A11-M0350-P-SA245-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112874 BTL5-A11-M0360-P-KA05 inactive parts
  BTL02RF 212335 BTL5-A11-M0360-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RF 117373 BTL5-A11-M0360-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AT 114213 BTL5-A11-M0360-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RH 114233 BTL5-A11-M0360-P-SA160-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RJ 117374 BTL5-A11-M0360-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RL 117375 BTL5-A11-M0375-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RM 120706 BTL5-A11-M0381-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
    115995 BTL5-A11-M0400-P-KA05 inactive parts
  BTL0A16 182781 BTL5-A11-M0400-P-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RP 117376 BTL5-A11-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RP 212341 BTL5-A11-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RP 222002 BTL5-A11-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AU 114152 BTL5-A11-M0400-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  SET00ZR 221726 BTL5-A11-M0400-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL014C 117377 BTL5-A11-M0400-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    120725 BTL5-A11-M0407-P-S 32/US inactive parts
  BTL02RU 117378 BTL5-A11-M0425-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02RZ 128329 BTL5-A11-M0450-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02T0 212344 BTL5-A11-M0450-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02T0 117379 BTL5-A11-M0450-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02T1 117380 BTL5-A11-M0450-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02T2 141627 BTL5-A11-M0450-P-SA225-KA00,5 inactive parts
  BTL02T2 179815 BTL5-A11-M0450-P-SA225-KA00,5 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02T3 120726 BTL5-A11-M0457-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02T8 117381 BTL5-A11-M0475-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    117382 BTL5-A11-M0500-P-KA05 inactive parts
    111065 BTL5-A11-M0500-P-KA05 inactive parts
  BTL02TA 117383 BTL5-A11-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TA 212333 BTL5-A11-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TA 222004 BTL5-A11-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AW 114153 BTL5-A11-M0500-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  SET00ZT 221727 BTL5-A11-M0500-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TC 117385 BTL5-A11-M0500-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TE 120727 BTL5-A11-M0508-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TF 122281 BTL5-A11-M0525-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AEW 182782 BTL5-A11-M0550-P-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02F9 212356 BTL5-A11-M0550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02F9 119290 BTL5-A11-M0550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TJ 119281 BTL5-A11-M0550-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TL 117386 BTL5-A11-M0575-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TL 157701 BTL5-A11-M0575-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09P5 164791 BTL5-A11-M0600-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TM 117387 BTL5-A11-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TM 212338 BTL5-A11-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AY 114154 BTL5-A11-M0600-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Linear Positioning and Measuring
  SET00ZU 221728 BTL5-A11-M0600-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TN 132474 BTL5-A11-M0600-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TN 117388 BTL5-A11-M0600-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TR 120729 BTL5-A11-M0610-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TT 117389 BTL5-A11-M0625-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02TW 131726 BTL5-A11-M0650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112087 BTL5-A11-M0650-P-S32 inactive parts
  BTL02TY 119282 BTL5-A11-M0650-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02U1 131727 BTL5-A11-M0700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00ZW 221729 BTL5-A11-M0700-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02U2 123940 BTL5-A11-M0700-P-SA154-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02U3 119283 BTL5-A11-M0700-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00L5 117390 BTL5-A11-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00L5 211748 BTL5-A11-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00L5 222006 BTL5-A11-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AZ 114155 BTL5-A11-M0750-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02U4 117391 BTL5-A11-M0750-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02U5 179816 BTL5-A11-M0750-P-SA225-KA00,5 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02U5 141628 BTL5-A11-M0750-P-SA225-KA00,5 inactive parts
  BTL02U6 120730 BTL5-A11-M0762-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UC 213898 BTL5-A11-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112089 BTL5-A11-M0800-P-S32 inactive parts
  BTL02UC 120334 BTL5-A11-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UE 121930 BTL5-A11-M0800-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UF 131725 BTL5-A11-M0850-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UH 117392 BTL5-A11-M0875-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01PP 117393 BTL5-A11-M0900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C3 114212 BTL5-A11-M0900-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UJ 117394 BTL5-A11-M0900-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UL 120732 BTL5-A11-M0914-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
    112091 BTL5-A11-M0950-P-S32 inactive parts
  BTL02UM 117395 BTL5-A11-M0950-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UP 117396 BTL5-A11-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UP 213895 BTL5-A11-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C0 114156 BTL5-A11-M1000-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UR 117397 BTL5-A11-M1000-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113145 BTL5-A11-M1016-P-S 32 inactive parts
  BTL02UT 120733 BTL5-A11-M1016-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UW 131509 BTL5-A11-M1100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02UY 131752 BTL5-A11-M1100-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02W0 131510 BTL5-A11-M1200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112093 BTL5-A11-M1200-P-S32 inactive parts
  BTL02W1 131753 BTL5-A11-M1200-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    111518 BTL5-A11-M1250-P-S32 inactive parts
  BTL02W3 131511 BTL5-A11-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02W3 213897 BTL5-A11-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C1 114157 BTL5-A11-M1250-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02W4 155965 BTL5-A11-M1250-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02W4 131674 BTL5-A11-M1250-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113562 BTL5-A11-M1300-P-S 32 inactive parts
  BTL02W6 131513 BTL5-A11-M1300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112951 BTL5-A11-M1350-P-SA167-S32 inactive parts
  BTL02W8 131675 BTL5-A11-M1350-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02WA 131514 BTL5-A11-M1400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0REN 213171 BTL5-A11-M1500-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J7M 213143 BTL5-A11-M1500-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    111981 BTL5-A11-M1500-P-S32 inactive parts
  BTL02WF 131515 BTL5-A11-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02WH 131676 BTL5-A11-M1500-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0314 150253 BTL5-A11-M1524-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NZ5 185708 BTL5-A11-M1535-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113564 BTL5-A11-M1600-P-S 32 inactive parts
  BTL00ZJ 185710 BTL5-A11-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00ZJ 212317 BTL5-A11-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00ZJ 182766 BTL5-A11-M1600-P-S32 inactive parts
  BTL02WK 114992 BTL5-A11-M1600-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E43 168754 BTL5-A11-M1650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00J8 213144 BTL5-A11-M1700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02WP 112946 BTL5-A11-M1700-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02WT 212207 BTL5-A11-M1750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02WT 212339 BTL5-A11-M1750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02WT 113297 BTL5-A11-M1750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C2 114158 BTL5-A11-M1750-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  BTL0MR0 213172 BTL5-A11-M1800-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04L3 185714 BTL5-A11-M1800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02WU 112942 BTL5-A11-M1800-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02WW 118338 BTL5-A11-M1825-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ELW 213146 BTL5-A11-M1900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112465 BTL5-A11-M2000-P-S 32 inactive parts
  BTL01PN 185717 BTL5-A11-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01PN 182767 BTL5-A11-M2000-P-S32 inactive parts
  BTL01PN 212216 BTL5-A11-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Y0 113589 BTL5-A11-M2000-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JR7 180174 BTL5-A11-M2100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NW2 185719 BTL5-A11-M2150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113284 BTL5-A11-M2250-P-S 32 inactive parts
  BTL00NU 185720 BTL5-A11-M2250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00NU 215509 BTL5-A11-M2250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Y2 114788 BTL5-A11-M2250-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113567 BTL5-A11-M2500-P-S 32 inactive parts
  BTL00KH 185723 BTL5-A11-M2500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Y3 112941 BTL5-A11-M2500-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Y5 112937 BTL5-A11-M2750-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113569 BTL5-A11-M3000-P-S 32 inactive parts
  BTL01NR 221814 BTL5-A11-M3000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Y6 112936 BTL5-A11-M3000-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Y8 112932 BTL5-A11-M3250-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Y9 127850 BTL5-A11-M3550-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AFU 178233 BTL5-A11-M4000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02YE 121160 BTL5-A11-M4000-P-SA167-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15KK 220947 BTL5-A11-M4100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02YF 128231 BTL5-A11-M4500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190137 BTL5-A11-Mxxxx-P-SA240-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    190380 BTL5-A11-Mxxxx-P-ZA0H BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190198 BTL5-Axx-Mxxxx-P-SA178-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190109 BTL5-Axx-Mxxxx-P-SA219-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190093 BTL5-Axx-Mxxxx-P-SA221-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190248 BTL5-Axx-Mxxxx-P-SA225-KAxxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190147 BTL5-Axx-Mxxxx-P-SA245-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190059 BTL5-Axx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02ZW 146589 BTL6-A110-M0051-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02ZY 146590 BTL6-A110-M0077-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02ZZ 146591 BTL6-A110-M0102-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0300 146595 BTL6-A110-M0127-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0301 146596 BTL6-A110-M0152-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0302 146598 BTL6-A110-M0178-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0303 146599 BTL6-A110-M0203-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0304 146600 BTL6-A110-M0230-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0305 146601 BTL6-A110-M0254-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0306 146602 BTL6-A110-M0280-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0307 146603 BTL6-A110-M0305-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0308 146604 BTL6-A110-M0330-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0309 146605 BTL6-A110-M0381-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030A 146606 BTL6-A110-M0407-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030C 146607 BTL6-A110-M0457-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030E 146608 BTL6-A110-M0508-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030F 146609 BTL6-A110-M0560-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030H 146610 BTL6-A110-M0610-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030J 146611 BTL6-A110-M0661-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030K 146612 BTL6-A110-M0711-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030L 146613 BTL6-A110-M0762-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030M 146614 BTL6-A110-M0813-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030N 146615 BTL6-A110-M0914-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030P 146616 BTL6-A110-M1016-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030R 146617 BTL6-A110-M1067-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030T 146618 BTL6-A110-M1220-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030U 146619 BTL6-A110-M1270-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030W 146620 BTL6-A110-M1372-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL030Y 146621 BTL6-A110-M1524-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13H9 218903 BTL7-A501-M0100-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190061 BTL5-Bxx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0317 139241 BTL5-C10-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0317 210893 BTL5-C10-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112587 BTL5-C10-M0100-P-S 32 inactive parts
  BTL0318 117317 BTL5-C10-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL031A 119291 BTL5-C10-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AHK 218402 BTL5-C10-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    131717 BTL5-C10-M0225-P-S32 inactive parts
    112193 BTL5-C10-M0300-P-S 32 inactive parts
    113949 BTL5-C10-M0360-P-S32 inactive parts
    131719 BTL5-C10-M0600-P-S32 inactive parts
    152963 BTL5-C10-M1200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FPJ 212322 BTL5-C10-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LFP 213147 BTL5-C10-M1524-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A27 213148 BTL5-C10-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M63 185757 BTL5-C10-M1850-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AKN 212325 BTL5-C10-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01R0 111893 BTL5-C10-M2250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M44 185729 BTL5-C10-M2750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL031J 155235 BTL5-C17-M0040-P-SA120-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL031K 114175 BTL5-C17-M0040-P-SA120-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL031L 127008 BTL5-C17-M0081-P-SA248-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NUH 213826 BTL5-C17-M0200-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL031P 113469 BTL5-C17-M0350-P-SA160-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL031R 113468 BTL5-C17-M0400-P-SA160-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL031T 145345 BTL5-C17-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190098 BTL5-Cxx-Mxxxx-P-SA226-KAxxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190172 BTL5-Cxx-Mxxxx-P-SA245-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190062 BTL5-Cxx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00WW 221798 BTL5-C10-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113112 BTL5-E10-M0050-P-S 32 inactive parts
  BTL027W 117399 BTL5-E10-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL031Y 150252 BTL5-E10-M0051-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01NA 213825 BTL5-E10-M0100-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CF6 171210 BTL5-E10-M0100-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
    112114 BTL5-E10-M0100-P-S 32 inactive parts
  BTL0320 222012 BTL5-E10-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0320 117400 BTL5-E10-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0320 212347 BTL5-E10-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0321 120708 BTL5-E10-M0102-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0323 131713 BTL5-E10-M0130-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0323 213894 BTL5-E10-M0130-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112115 BTL5-E10-M0150-P-S 32 inactive parts
  BTL0324 117401 BTL5-E10-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0324 222014 BTL5-E10-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0324 212350 BTL5-E10-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00ZY 221730 BTL5-E10-M0150-P-S32/PK18 BU Linear Positioning and Measuring
    120709 BTL5-E10-M0152-P-S 32/US inactive parts
  BTL0325 150251 BTL5-E10-M0152-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R3P 217987 BTL5-E10-M0160-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    115994 BTL5-E10-M0175-P-S 32 inactive parts
  BTL0326 120327 BTL5-E10-M0175-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00TN 171211 BTL5-E10-M0200-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    113116 BTL5-E10-M0200-P-KA05 inactive parts
    112116 BTL5-E10-M0200-P-S 32 inactive parts
  BTL0329 145538 BTL5-E10-M0200-P-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01P0 212346 BTL5-E10-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01P0 117402 BTL5-E10-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01P0 222015 BTL5-E10-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00JT 181028 BTL5-E10-M0200-P-S32/PK10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032A 118486 BTL5-E10-M0200-P-SA160-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112622 BTL5-E10-M0225-P-S 32 inactive parts
  BTL032E 117403 BTL5-E10-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032E 222016 BTL5-E10-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00A7 157501 BTL5-E10-M0225-P-S32/PK9 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032F 131710 BTL5-E10-M0230-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032H 120710 BTL5-E10-M0230-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09L9 171207 BTL5-E10-M0250-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0266 171209 BTL5-E10-M0250-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL08R6 171206 BTL5-E10-M0250-P-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
    112117 BTL5-E10-M0250-P-S 32 inactive parts
  BTL032K 212352 BTL5-E10-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032K 119292 BTL5-E10-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032L 118487 BTL5-E10-M0250-P-SA160-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032M 125498 BTL5-E10-M0254-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MNZ 187929 BTL5-E10-M0300-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
    113730 BTL5-E10-M0300-P-KA05 inactive parts
  BTL09R3 218403 BTL5-E10-M0300-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    112118 BTL5-E10-M0300-P-S 32 inactive parts
  BTL032P 222017 BTL5-E10-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032P 212319 BTL5-E10-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032P 117404 BTL5-E10-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00ZZ 221731 BTL5-E10-M0300-P-S32/PK18 BU Linear Positioning and Measuring
  SET0100 221732 BTL5-E10-M0300-P-S32/PK20 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00A8 157502 BTL5-E10-M0300-P-S32/PK9 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A56 184630 BTL5-E10-M0305-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02LZ 120711 BTL5-E10-M0305-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01P4 171208 BTL5-E10-M0350-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
    112119 BTL5-E10-M0350-P-S 32 inactive parts
  BTL00KP 120328 BTL5-E10-M0350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00KP 212351 BTL5-E10-M0350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL095P 218060 BTL5-E10-M0360-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL032Y 131709 BTL5-E10-M0360-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P1Z 221085 BTL5-E10-M0380-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0330 136355 BTL5-E10-M0381-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JER 213829 BTL5-E10-M0400-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
    112120 BTL5-E10-M0400-P-S 32 inactive parts
  BTL00T8 212321 BTL5-E10-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00T8 117405 BTL5-E10-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET0101 221733 BTL5-E10-M0400-P-S32/PK18 BU Linear Positioning and Measuring
    125497 BTL5-E10-M0407-P-S32/US inactive parts
  BTL0JY5 211752 BTL5-E10-M0450-P-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
    112121 BTL5-E10-M0450-P-S 32 inactive parts
  BTL0332 119293 BTL5-E10-M0450-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0332 212326 BTL5-E10-M0450-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0332 222019 BTL5-E10-M0450-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0333 120712 BTL5-E10-M0457-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0335 139242 BTL5-E10-M0500-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0335 210889 BTL5-E10-M0500-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL027U 222021 BTL5-E10-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL027U 117406 BTL5-E10-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL027U 212327 BTL5-E10-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    111558 BTL5-E10-M0500-P-S32 inactive parts
  BTL0337 120713 BTL5-E10-M0508-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
    112122 BTL5-E10-M0550-P-S 32 inactive parts
  BTL0338 131703 BTL5-E10-M0550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C1A 211750 BTL5-E10-M0600-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JET 211751 BTL5-E10-M0600-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
    112123 BTL5-E10-M0600-P-S 32 inactive parts
  BTL033A 119294 BTL5-E10-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL033A 212359 BTL5-E10-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL033C 150250 BTL5-E10-M0610-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
    112124 BTL5-E10-M0650-P-S 32 inactive parts
  BTL033E 212320 BTL5-E10-M0650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL033E 120330 BTL5-E10-M0650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112125 BTL5-E10-M0700-P-S 32 inactive parts
  BTL033H 131698 BTL5-E10-M0700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL033H 212354 BTL5-E10-M0700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET0102 221734 BTL5-E10-M0700-P-S32/PK19 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15AA 220577 BTL5-E10-M0700-P-SA228-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
    115051 BTL5-E10-M0750-P-KA05 inactive parts
    112126 BTL5-E10-M0750-P-S 32 inactive parts
  BTL033K 212345 BTL5-E10-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL033K 117407 BTL5-E10-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112127 BTL5-E10-M0800-P-S 32 inactive parts
  BTL0311 122165 BTL5-E10-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET0103 221735 BTL5-E10-M0800-P-S32/PK19 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AJ 210890 BTL5-E10-M0850-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AJ 181066 BTL5-E10-M0850-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL033N 131697 BTL5-E10-M0900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    131704 BTL5-E10-M0950-P-S32 inactive parts
    112131 BTL5-E10-M1000-P-S 32 inactive parts
  BTL02AN 212355 BTL5-E10-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02AN 119295 BTL5-E10-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL033R 120715 BTL5-E10-M1016-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CEZ 167815 BTL5-E10-M1100-P-S135 BU Linear Positioning and Measuring
    131516 BTL5-E10-M1100-P-S32 inactive parts
  BTL00U7 164792 BTL5-E10-M1100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00U7 213890 BTL5-E10-M1100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LMH 182669 BTL5-E10-M1150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112133 BTL5-E10-M1200-P-S 32 inactive parts
  BTL014Z 212349 BTL5-E10-M1200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL014Z 131517 BTL5-E10-M1200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H5K 187602 BTL5-E10-M1200-P-SA312-ZA0F BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H5K 178798 BTL5-E10-M1200-P-SA312-ZA0F BU Linear Positioning and Measuring
  BTL033Z 150249 BTL5-E10-M1220-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00KC 212348 BTL5-E10-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00KC 131518 BTL5-E10-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0341 150037 BTL5-E10-M1270-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0342 150248 BTL5-E10-M1270-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
    114440 BTL5-E10-M1300-P-S 32 inactive parts
  BTL0344 131519 BTL5-E10-M1300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    114665 BTL5-E10-M1400-P-S 32 inactive parts
  BTL0348 212331 BTL5-E10-M1400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0348 131520 BTL5-E10-M1400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CCE 213142 BTL5-E10-M1500-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AMH 216101 BTL5-E10-M1500-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MJU 212526 BTL5-E10-M1500-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
    113386 BTL5-E10-M1500-P-S 32 inactive parts
  BTL034A 131521 BTL5-E10-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034A 212358 BTL5-E10-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL095A 181067 BTL5-E10-M1524-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034C 150247 BTL5-E10-M1524-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T2E 212525 BTL5-E10-M1550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01N3 185958 BTL5-E10-M1600-P-S32 inactive parts
  BTL01N3 170742 BTL5-E10-M1600-P-S32 inactive parts
  BTL01N3 212211 BTL5-E10-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01N3 213892 BTL5-E10-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034H 156815 BTL5-E10-M1650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034H 212214 BTL5-E10-M1650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00TP 212522 BTL5-E10-M1700-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TZN 212524 BTL5-E10-M1700-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00P3 185732 BTL5-E10-M1700-P-S32 inactive parts
  BTL00P3 170743 BTL5-E10-M1700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00P3 212212 BTL5-E10-M1700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0273 212343 BTL5-E10-M1750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0273 171195 BTL5-E10-M1750-P-S32 inactive parts
  BTL0273 212209 BTL5-E10-M1750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034K 150036 BTL5-E10-M1778-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034K 212521 BTL5-E10-M1778-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H3A 212520 BTL5-E10-M1800-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    115050 BTL5-E10-M1800-P-S 32 inactive parts
  BTL04KF 213885 BTL5-E10-M1800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04KF 212430 BTL5-E10-M1800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U0M 212519 BTL5-E10-M1900-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02KP 170748 BTL5-E10-M1900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02KP 212215 BTL5-E10-M1900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UC8 211430 BTL5-E10-M1950-P-SA334-KA00,5-ZA0P BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CC3 212518 BTL5-E10-M2000-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HAA 212517 BTL5-E10-M2000-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00L7 212213 BTL5-E10-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    111880 BTL5-E10-M2000-P-S32 inactive parts
  BTL00L7 170741 BTL5-E10-M2000-P-S32 inactive parts
  BTL00L7 185734 BTL5-E10-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T2F 215254 BTL5-E10-M2030-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T2F 212184 BTL5-E10-M2030-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00JN 170746 BTL5-E10-M2032-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034P 164040 BTL5-E10-M2100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034T 158170 BTL5-E10-M2150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034U 160463 BTL5-E10-M2200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06UT 170740 BTL5-E10-M2250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06UT 212182 BTL5-E10-M2250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL034Y 150035 BTL5-E10-M2286-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0350 162807 BTL5-E10-M2300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0351 156771 BTL5-E10-M2350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02ER 170747 BTL5-E10-M2500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09CZ 185738 BTL5-E10-M2540-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0354 160464 BTL5-E10-M2650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T91 189182 BTL5-E10-M2700-P-SA334-KA00,5-ZA0P BU Linear Positioning and Measuring
  BTL039A 170745 BTL5-E10-M2750-P-S32 inactive parts
  BTL039A 185739 BTL5-E10-M2750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0355 162642 BTL5-E10-M2800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02AL 170744 BTL5-E10-M3000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02AL 212181 BTL5-E10-M3000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LUZ 183129 BTL5-E10-M3100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T92 189183 BTL5-E10-M3200-P-SA334-KA00,5-ZA0P BU Linear Positioning and Measuring
  BTL028N 211359 BTL5-E10-M3250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116126 BTL5-E10-M3500-P-S 32 inactive parts
  BTL0357 143327 BTL5-E10-M3750-P-KA35 BU Linear Positioning and Measuring
    115860 BTL5-E10-M3750-P-S 32 inactive parts
  BTL12KL 218135 BTL5-E10-M4050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0359 312986 BTL5-E10-M4064-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
    312987 BTL5-E10-M4191-P-S32/US inactive parts
  BTL101R 215307 BTL5-E10-M4200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035E 128541 BTL5-E10-M4250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035F 130650 BTL5-E10-M4267-P-S32/US BU Linear Positioning and Measuring
  BTL145Y 219585 BTL5-E10-M4300-P-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z0E 214264 BTL5-E10-M4500-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035H 131238 BTL5-E10-M4500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13C1 123159 BTL5-E10-M4572-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL144T 219538 BTL5-E10-M4800-P-S135 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13AJ 218801 BTL5-E10-M5000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15AK 220611 BTL5-E10-M5020-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00TM 181063 BTL5-E17-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112541 BTL5-E17-M0100-P-S 32 inactive parts
  BTL035K 117316 BTL5-E17-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035K 212337 BTL5-E17-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035L 131691 BTL5-E17-M0130-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035M 212353 BTL5-E17-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035M 139243 BTL5-E17-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01RJ 211747 BTL5-E17-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL027Y 185769 BTL5-E17-M0225-P-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035T 154725 BTL5-E17-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113283 BTL5-E17-M0250-P-S32 inactive parts
  BTL035W 131706 BTL5-E17-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL035Y 131708 BTL5-E17-M0350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EZM 185949 BTL5-E17-M0350-P-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
    131711 BTL5-E17-M0360-P-S32 inactive parts
    113807 BTL5-E17-M0400-P-S 32 inactive parts
  BTL00YY 213876 BTL5-E17-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00YY 131701 BTL5-E17-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    131707 BTL5-E17-M0450-P-S32 inactive parts
  BTL0360 131712 BTL5-E17-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0360 212362 BTL5-E17-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00H8 178255 BTL5-E17-M0550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00H8 213879 BTL5-E17-M0550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NW1 185770 BTL5-E17-M0550-P-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0361 131692 BTL5-E17-M0600-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YKT 213831 BTL5-E17-M0600-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0107 217784 BTL5-E17-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0364 131699 BTL5-E17-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0364 213875 BTL5-E17-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MUA 185950 BTL5-E17-M0750-P-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0367 145344 BTL5-E17-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0254 181064 BTL5-E17-M1200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09T8 213881 BTL5-E17-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09T8 213830 BTL5-E17-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00UP 213828 BTL5-E17-M1300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00UP 213889 BTL5-E17-M1300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01N9 181065 BTL5-E17-M1400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02MH 213873 BTL5-E17-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02MH 187930 BTL5-E17-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MF0 212513 BTL5-E17-M1550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AW2 212318 BTL5-E17-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AW2 213874 BTL5-E17-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T5C 213173 BTL5-E17-M1630-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RNJ 213159 BTL5-E17-M1650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A0Y 212431 BTL5-E17-M1700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AUH 213584 BTL5-E17-M1800-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WYZ 213149 BTL5-E17-M1800-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AJA 212432 BTL5-E17-M1800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T1U 213161 BTL5-E17-M1850-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HKZ 213150 BTL5-E17-M1900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N1P 212433 BTL5-E17-M1950-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00YW 213162 BTL5-E17-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113141 BTL5-E17-M2032-P-KA05 inactive parts
  BTL0FPE 178256 BTL5-E17-M2032-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FPC 178243 BTL5-E17-M2032-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00U5 178239 BTL5-E17-M2286-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FPF 178257 BTL5-E17-M2540-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AZT 167428 BTL5-E17-M3100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL036R 139623 BTL5-E17-M4250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL036T 136019 BTL5-E17-M4500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190125 BTL5-Exx-Mxxxx-P-SA221-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190206 BTL5-Exx-Mxxxx-P-SA225-KAxxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190063 BTL5-Exx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL036W 146634 BTL6-E100-M0051-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL036Y 146635 BTL6-E100-M0077-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL036Z 146636 BTL6-E100-M0102-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0370 146637 BTL6-E100-M0127-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0371 146638 BTL6-E100-M0152-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0372 146639 BTL6-E100-M0178-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0373 146640 BTL6-E100-M0203-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0374 146641 BTL6-E100-M0230-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0375 146642 BTL6-E100-M0254-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0376 146643 BTL6-E100-M0280-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0377 146644 BTL6-E100-M0305-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0378 146645 BTL6-E100-M0330-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0379 146646 BTL6-E100-M0381-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037A 146647 BTL6-E100-M0407-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037C 146648 BTL6-E100-M0457-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037E 146649 BTL6-E100-M0508-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037F 146650 BTL6-E100-M0560-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037H 146651 BTL6-E100-M0610-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037J 146652 BTL6-E100-M0661-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037K 146653 BTL6-E100-M0711-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037L 146654 BTL6-E100-M0762-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037M 146655 BTL6-E100-M0813-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037N 146656 BTL6-E100-M0914-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037P 146657 BTL6-E100-M1016-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037R 146658 BTL6-E100-M1067-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037T 146659 BTL6-E100-M1220-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037U 146660 BTL6-E100-M1270-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037W 146661 BTL6-E100-M1372-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037Y 146662 BTL6-E100-M1524-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL037Z 152245 BTL6-E100-M1778-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0380 158390 BTL6-E100-M2032-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0381 179313 BTL6-E100-M2286-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0382 158391 BTL6-E100-M2540-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0384 146665 BTL6-E170-M0051-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0385 146666 BTL6-E170-M0077-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0386 146667 BTL6-E170-M0102-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0387 146668 BTL6-E170-M0127-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0388 146669 BTL6-E170-M0152-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0389 146670 BTL6-E170-M0178-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038A 146671 BTL6-E170-M0203-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038C 146672 BTL6-E170-M0230-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038E 146673 BTL6-E170-M0254-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038F 146674 BTL6-E170-M0280-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038H 146675 BTL6-E170-M0305-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038J 146676 BTL6-E170-M0330-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038K 146677 BTL6-E170-M0381-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038L 146678 BTL6-E170-M0407-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038M 146680 BTL6-E170-M0457-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038N 146681 BTL6-E170-M0508-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038P 146682 BTL6-E170-M0560-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038R 146683 BTL6-E170-M0610-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038T 146684 BTL6-E170-M0661-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038U 146685 BTL6-E170-M0711-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038W 146686 BTL6-E170-M0762-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038Y 146687 BTL6-E170-M0813-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL038Z 146688 BTL6-E170-M0914-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0390 146689 BTL6-E170-M1016-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0391 146691 BTL6-E170-M1067-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0392 146692 BTL6-E170-M1220-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0393 146693 BTL6-E170-M1270-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0394 146694 BTL6-E170-M1372-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0395 146695 BTL6-E170-M1524-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00HW 182780 BTL5-G11-M0050-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    113232 BTL5-G11-M0050-P-S 32 inactive parts
  BTL02Z1 139240 BTL5-G11-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Z1 210892 BTL5-G11-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H5Z 212323 BTL5-G11-M0077-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H5Z 188193 BTL5-G11-M0077-P-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0950 182779 BTL5-G11-M0100-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02Z3 139238 BTL5-G11-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    114313 BTL5-G11-M0150-P-S 32 inactive parts
  BTL02Z7 145577 BTL5-G11-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    115531 BTL5-G11-M0200-P-S 32 inactive parts
  BTL02ZA 117420 BTL5-G11-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113805 BTL5-G11-M0250-P-S 32 inactive parts
  BTL126F 217884 BTL5-G11-M0300-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    113806 BTL5-G11-M0360-P-S 32 inactive parts
    139237 BTL5-G11-M0360-P-S32 inactive parts
    139239 BTL5-G11-M0500-P-S32 inactive parts
    113727 BTL5-G11-M0750-P-S32 inactive parts
  BTL0NKH 213169 BTL5-G11-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09L8 213170 BTL5-G11-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H5H 178795 BTL5-G11-M5150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190087 BTL5-Gxx-Mxxxx-P-SA221-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190060 BTL5-Gxx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
    144926 BTL5-H102-M0200-P-S32 inactive parts
    140433 BTL5-H102-M0300-P-S32 inactive parts
    112861 BTL5-H102-M0300-P-S32 inactive parts
  BTL03CF 154720 BTL5-H105-M0600-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    151490 BTL5-H105-M0600-P-S92 inactive parts
    142774 BTL5-H105-M0600-P-S92 (V4) inactive parts
    143156 BTL5-H110-M0400-P-S94 (V4) inactive parts
  BTL02HK 164831 BTL5-H110-M0450-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09TC 164830 BTL5-H110-M0700-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03CJ 155425 BTL5-H110-M0750-P-SA283-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03CK 149282 BTL5-H110-M1200-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03CL 155426 BTL5-H110-M1200-P-SA283-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03CM 149283 BTL5-H110-M1400-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    144622 BTL5-H110-M1400-P-S94 (V4) inactive parts
  BTL03CN 155427 BTL5-H110-M1400-P-SA283-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03CP 149284 BTL5-H110-M1600-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    144966 BTL5-H110-M1600-P-S94 (V4) inactive parts
  BTL03CR 155428 BTL5-H110-M1600-P-SA283-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TE1 189388 BTL5-H110-M2250-P-SA283-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    126051 BTL5-H112-M0050-P-S94 inactive parts
  BTL0JC7 221967 BTL5-H112-M0100-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    118583 BTL5-H112-M0127-P-S 92 inactive parts
    128496 BTL5-H112-M0150-P-S94 inactive parts
  BTL03CU 154722 BTL5-H112-M0150-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09TA 164829 BTL5-H112-M0200-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    117117 BTL5-H112-M0225-P-S92 inactive parts
  BTL03CW 137468 BTL5-H112-M0225-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03CY 137444 BTL5-H112-M0300-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    117116 BTL5-H112-M0300-P-S92 inactive parts
  BTL03CZ 148571 BTL5-H112-M0300-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    128314 BTL5-H112-M0300-P-S94 inactive parts
  BTL03E0 137447 BTL5-H112-M0300-P-SA229-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    125775 BTL5-H112-M0300-P-SA229-KA05 inactive parts
    145246 BTL5-H112-M0300-P-SA229-KA05 (V4) inactive parts
  BTL04KK 164826 BTL5-H112-M0350-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    126563 BTL5-H112-M0350-P-S94 inactive parts
  BTL03E4 137463 BTL5-H112-M0350-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    127927 BTL5-H112-M0360-P-S94 inactive parts
  BTL03E5 154734 BTL5-H112-M0360-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03E6 137467 BTL5-H112-M0400-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    121736 BTL5-H112-M0400-P-S92 inactive parts
  BTL09T9 164825 BTL5-H112-M0400-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    145214 BTL5-H112-M0500-P-S92 (V4) inactive parts
  BTL03E8 139588 BTL5-H112-M0500-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    142771 BTL5-H112-M0500-P-S94 (V4) inactive parts
    127926 BTL5-H112-M0550-P-S94 inactive parts
  BTL03E9 154738 BTL5-H112-M0550-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0WEP 212633 BTL5-H112-M0550-P-SA337-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    126747 BTL5-H112-M0600-P-S94 inactive parts
  BTL03EA 137466 BTL5-H112-M0600-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    127924 BTL5-H112-M0650-P-S94 inactive parts
  BTL03EE 154729 BTL5-H112-M0650-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    125776 BTL5-H112-M0650-P-SA229-KA10 inactive parts
  BTL03EF 137449 BTL5-H112-M0650-P-SA229-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
    145244 BTL5-H112-M0650-P-SA229-KA10 (V4) inactive parts
  BTL02FZ 164824 BTL5-H112-M0750-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03EJ 139589 BTL5-H112-M0750-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    144540 BTL5-H112-M0750-P-S94 (V4) inactive parts
    126772 BTL5-H112-M0900-P-S94 inactive parts
  BTL03EK 154736 BTL5-H112-M0900-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03EL 139411 BTL5-H112-M1000-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    127947 BTL5-H112-M1100-P-S94 inactive parts
  BTL0EF9 216637 BTL5-H112-M1100-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    126564 BTL5-H112-M1200-P-S94 inactive parts
  BTL03EP 137442 BTL5-H112-M1200-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    128151 BTL5-H112-M1250-P-S94 inactive parts
  BTL03ER 154730 BTL5-H112-M1250-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL124U 217896 BTL5-H112-M1300-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03ET 154732 BTL5-H112-M1300-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    139032 BTL5-H112-M1300-P-S94 inactive parts
  BTL03EU 154724 BTL5-H112-M1500-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03EU 117115 BTL5-H112-M1500-P-S92 inactive parts
    126746 BTL5-H112-M1500-P-S94 inactive parts
  BTL03EW 137465 BTL5-H112-M1500-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    144541 BTL5-H112-M1500-P-S94 (V4) inactive parts
  BTL03F0 139644 BTL5-H112-M1600-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03F1 121735 BTL5-H112-M1750-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03F2 126771 BTL5-H112-M1800-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03F3 127925 BTL5-H112-M2250-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03F4 121734 BTL5-H112-M2500-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AR1 167287 BTL5-H112-M2600-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J8C 218188 BTL5-H114-M0900-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09UC 185742 BTL5-H114-M2000-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03F8 185961 BTL5-H114-M2500-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    128389 BTL5-H122-M0100-P-S94 inactive parts
  BTL011R 164823 BTL5-H122-M0850-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03F9 137469 BTL5-H122-M1100-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    126734 BTL5-H122-M1250-P-S92 inactive parts
  BTL03FA 137464 BTL5-H122-M1250-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03FC 148468 BTL5-H122-M1500-P-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    117114 BTL5-H122-M1500-P-S92 inactive parts
  BTL0AA9 218190 BTL5-H122-M1500-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03FE 158094 BTL5-H122-M1650-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03FF 153588 BTL5-H122-M1950-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03FH 153404 BTL5-H122-M2300-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03FK 155819 BTL5-H122-M2600-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL094J 182796 BTL5-H122-M2750-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    130919 BTL5-H122-M3850-P-S92 inactive parts
  BTL03FP 139852 BTL5-H122-M3850-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03FR 135917 BTL5-H122-M4050-P-SA251-S92 BU Linear Positioning and Measuring
    143874 BTL5-H130-M1600-P-S94 (V4) inactive parts
  BTL03FT 128538 BTL5-H132-M2500-P-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190272 BTL5-Hxxx-Mxxxx-P-SA269-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190065 BTL5-Hxxx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03W4 145356 BTL5-I1-M0175-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190056 BTL5-Ix-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190066 BTL5-Kx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190057 BTL5-Lx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FP8 178234 BTL5-M1-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CEU 188194 BTL5-M1-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CEW 221081 BTL5-M1-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0403 123204 BTL5-M1-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0297 123203 BTL5-M1-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL040F 138597 BTL5-M1-M0330-P-SA255-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C4 138826 BTL5-M1-M0330-P-SA255-S32/FMM BU Systems
  BTL0295 123205 BTL5-M1-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL040P 123207 BTL5-M1-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0411 123206 BTL5-M1-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0415 138598 BTL5-M1-M0610-P-SA255-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C5 138827 BTL5-M1-M0610-P-SA255-S32/FMM BU Systems
  BTL0L5W 185966 BTL5-M1-M0650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL041A 123209 BTL5-M1-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL041H 123210 BTL5-M1-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    123208 BTL5-M1-M1000-P-S32 inactive parts
  BTL041Z 144873 BTL5-M1-M1150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AZ2 185963 BTL5-M1-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL042F 138599 BTL5-M1-M1750-P-SA255-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C6 138829 BTL5-M1-M1750-P-SA255-S32/FMM BU Systems
  BTL042M 150526 BTL5-M1-M1880-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y5P 213517 BTL5-M1-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL042U 138583 BTL5-M1-M2250-P-SA255-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C7 138825 BTL5-M1-M2250-P-SA255-S32/FMM BU Systems
  BTL0431 115370 BTL5-M1-M2500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0436 138600 BTL5-M1-M2540-P-SA255-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C8 138830 BTL5-M1-M2540-P-SA255-S32/FMM BU Systems
  BTL0437 138601 BTL5-M1-M2750-P-SA255-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00C9 138831 BTL5-M1-M2750-P-SA255-S32/FMM BU Systems
  BTL043H 138602 BTL5-M1-M3250-P-SA255-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00CA 138832 BTL5-M1-M3250-P-SA255-S32/FMM BU Systems
  BTL043P 140466 BTL5-M1-M3750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F6T 217068 BTL5-M1-M4250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    133780 BTL5-M1-M4369-P-S32 inactive parts
  BTL0TJU 210186 BTL5-M1-M5000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H0Z 178525 BTL5-M1-M5250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL14CU 219748 BTL5-M1-M5500-P-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y9Z 213669 BTL5-M1-M5600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190121 BTL5-Mx-Mxxxx-P-SA235-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190055 BTL5-Mx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190058 BTL5-Nx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
    112450 BTL5-P1-M0050-P-S 32 inactive parts
  BTL044C 122166 BTL5-P1-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LK7 182253 BTL5-P1-M0055-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RK9 188369 BTL5-P1-M0100-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00J7 117318 BTL5-P1-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL044E 114452 BTL5-P1-M0100-P-SA186-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL044H 117409 BTL5-P1-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL044J 122167 BTL5-P1-M0200-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00W7 119296 BTL5-P1-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL044K 117410 BTL5-P1-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0012 117411 BTL5-P1-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0016 117412 BTL5-P1-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL044N 120176 BTL5-P1-M0305-P-SA234-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    131715 BTL5-P1-M0350-P-S32 inactive parts
  BTL0N7H 187928 BTL5-P1-M0400-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL044T 117413 BTL5-P1-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL044U 153518 BTL5-P1-M0400-P-SA225-KA00,5 BU Linear Positioning and Measuring
    117414 BTL5-P1-M0450-P-S32 inactive parts
  BTL000K 182813 BTL5-P1-M0500-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0006 117415 BTL5-P1-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL044Y 117416 BTL5-P1-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0452 130588 BTL5-P1-M0650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0453 131714 BTL5-P1-M0700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0454 117417 BTL5-P1-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0455 117418 BTL5-P1-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0456 153729 BTL5-P1-M0800-P-SA225-KA00,5 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0003 185954 BTL5-P1-M0800-P-SA225-KA01 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0003 182814 BTL5-P1-M0800-P-SA225-KA01 BU Linear Positioning and Measuring
    112109 BTL5-P1-M0900-P-S32 inactive parts
    131716 BTL5-P1-M0900-P-S32 inactive parts
  BTL0457 145342 BTL5-P1-M1000-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03A2 117419 BTL5-P1-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0018 132176 BTL5-P1-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AJP 167063 BTL5-P1-M1350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0458 154727 BTL5-P1-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112462 BTL5-P1-M1500-P-S32 inactive parts
  BTL045A 112623 BTL5-P1-M1750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0KE5 185743 BTL5-P1-M1800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL014T 113388 BTL5-P1-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112615 BTL5-P1-M2500-P-S32 inactive parts
  BTL0JNN 180147 BTL5-P1-M3400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL045F 122147 BTL5-P1-M4064-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL045H 122151 BTL5-P1-M4191-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL045J 151472 BTL5-P1-M4250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL045K 138659 BTL5-P1-M5000-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL045L 136897 BTL5-P1-M5000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL045M 131534 BTL5-P1-M5080-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL045N 150896 BTL5-P1-M5250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL045P 137861 BTL5-P1-M5600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09TK 185744 BTL5-P2-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190214 BTL5-Px-Mxxxx-P-SA225-KAxxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190054 BTL5-Px-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0981 182670 BTL5-E17-M0450-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JK 157632 BTL5-S101-M0050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JL 152143 BTL5-S101-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL098H 164540 BTL5-S101-M0125-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JM 154842 BTL5-S101-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EAY 212366 BTL5-S101-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JN 163829 BTL5-S101-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C81 213699 BTL5-S101-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C81 167612 BTL5-S101-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NRC 185407 BTL5-S101-M0600-P-SA243-S32 inactive parts
  BTL0NRC 213260 BTL5-S101-M0600-P-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YP3 213991 BTL5-S101-M1000-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JR 157478 BTL5-S101-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02KU 164276 BTL5-S101-M1100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JT 159075 BTL5-S101-M1200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A79 166042 BTL5-S101-M1800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JU 146326 BTL5-S101B-M0100-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03JU 210908 BTL5-S101B-M0100-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JW 146327 BTL5-S101B-M0130-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03JW 210909 BTL5-S101B-M0130-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JY 146328 BTL5-S101B-M0150-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03JY 210910 BTL5-S101B-M0150-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JZ 210911 BTL5-S101B-M0175-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JZ 146331 BTL5-S101B-M0175-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03K0 146334 BTL5-S101B-M0200-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03K0 210912 BTL5-S101B-M0200-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K1 159742 BTL5-S101B-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K2 210913 BTL5-S101B-M0225-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K2 146337 BTL5-S101B-M0225-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL0ZJA 215647 BTL5-S101B-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K3 210920 BTL5-S101B-M0250-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K3 152698 BTL5-S101B-M0250-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL0L78 181709 BTL5-S101B-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K4 210914 BTL5-S101B-M0300-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K4 146338 BTL5-S101B-M0300-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL0ZJC 215646 BTL5-S101B-M0350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K5 156107 BTL5-S101B-M0350-P-SA244-S32 Linear Transducers
  BTL03K5 213254 BTL5-S101B-M0350-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K6 160122 BTL5-S101B-M0450-P-SA244-S32 Linear Transducers
  BTL03K6 213255 BTL5-S101B-M0450-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K7 210915 BTL5-S101B-M0500-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K7 146341 BTL5-S101B-M0500-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03K8 213256 BTL5-S101B-M0600-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K8 157599 BTL5-S101B-M0600-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03K9 210906 BTL5-S101B-M0650-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03K9 146322 BTL5-S101B-M0650-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03KA 210905 BTL5-S101B-M0750-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03KA 146321 BTL5-S101B-M0750-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03KC 146325 BTL5-S101B-M0850-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03KC 210907 BTL5-S101B-M0850-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03KE 146344 BTL5-S101B-M1000-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03KE 210916 BTL5-S101B-M1000-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P6E 186487 BTL5-S101B-M1100-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL0P6E 213257 BTL5-S101B-M1100-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03KF 210917 BTL5-S101B-M1250-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03KF 146347 BTL5-S101B-M1250-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03KH 146350 BTL5-S101B-M1500-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03KH 210918 BTL5-S101B-M1500-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03KJ 146353 BTL5-S101B-M1750-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03KJ 213258 BTL5-S101B-M1750-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YP2 213990 BTL5-S101B-M2000-P-S147 inactive parts
  BTL0YP2 214438 BTL5-S101B-M2000-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03KK 117623 BTL5-S102-M0102-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03KK 213099 BTL5-S102-M0102-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03L5 155142 BTL5-S102-M0762-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL015H 218187 BTL5-S102-M0800-P-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL099M 210921 BTL5-S102-M1300-P-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL099M 185745 BTL5-S102-M1300-P-SA243-S32 inactive parts
  BTL0A1H 185957 BTL5-S102-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03LH 156013 BTL5-S102-M2032-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C37 167478 BTL5-S102B-M0400-P-S32 inactive parts
  BTL0C37 184361 BTL5-S102B-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C36 184362 BTL5-S102B-M0850-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C36 167477 BTL5-S102B-M0850-P-S32 inactive parts
    135510 BTL5-S103-M0250-P-S32 inactive parts
  BTL0E0L 188199 BTL5-S103-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03LW 117867 BTL5-S104-M1270-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112880 BTL5-S104-M3550-P-S 32 inactive parts
  BTL03LZ 135495 BTL5-S105-M0254-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    140654 BTL5-S107B-M0300-P-KA05 inactive parts
  BTL03M1 155966 BTL5-S111-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03M3 152013 BTL5-S111-M0130-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03M4 152996 BTL5-S111-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03M5 155201 BTL5-S111-M0175-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03TF 153767 BTL5-S111-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03M6 155418 BTL5-S111-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03M7 152014 BTL5-S111-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03M9 153050 BTL5-S111-M0350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MA 160050 BTL5-S111-M0360-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MC 153852 BTL5-S111-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03ME 153249 BTL5-S111-M0450-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MF 152012 BTL5-S111-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MH 153980 BTL5-S111-M0550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09CP 211374 BTL5-S111-M0650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MJ 159681 BTL5-S111-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CZU 168441 BTL5-S111-M0900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02LK 153975 BTL5-S111-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MK 159835 BTL5-S111-M1524-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03ML 162105 BTL5-S111-M3962-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MM 156499 BTL5-S111-M3965-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MN 152142 BTL5-S111B-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MP 152015 BTL5-S111B-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y5Y 213490 BTL5-S111B-M0175-P-KA10-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZNW 215073 BTL5-S111B-M0175-P-KA15-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U12 211004 BTL5-S111B-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MT 152019 BTL5-S111B-M0400-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MU 152335 BTL5-S111B-M0450-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MW 154270 BTL5-S111B-M0450-P-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AA 164583 BTL5-S111B-M0450-P-KA10-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MY 157333 BTL5-S111B-M0450-P-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P10 185861 BTL5-S111B-M0500-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MZ 152018 BTL5-S111B-M0550-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03N0 158123 BTL5-S111B-M0550-P-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FJZ 217814 BTL5-S112-M0050-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
    114512 BTL5-S112-M0100-P-S 32 inactive parts
  BTL02ET 135505 BTL5-S112-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET0104 221736 BTL5-S112-M0100-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01NP 217885 BTL5-S112-M0100-P-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    114439 BTL5-S112-M0150-P-S32 inactive parts
  BTL02EY 135492 BTL5-S112-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    114354 BTL5-S112-M0200-P-S 32 inactive parts
  BTL0A9F 185747 BTL5-S112-M0200-P-SA243-S32 inactive parts
  BTL0A9F 210922 BTL5-S112-M0200-P-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FK1 217815 BTL5-S112-M0225-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
    114919 BTL5-S112-M0225-P-S32 inactive parts
  BTL03N9 154735 BTL5-S112-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03NC 135491 BTL5-S112-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET0105 221737 BTL5-S112-M0300-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CM9 210923 BTL5-S112-M0300-P-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CM9 185748 BTL5-S112-M0300-P-SA243-S32 inactive parts
    114623 BTL5-S112-M0350-P-S 32 inactive parts
  BTL03NF 135490 BTL5-S112-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET0106 221738 BTL5-S112-M0400-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AC1 221816 BTL5-S112-M0400-P-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113224 BTL5-S112-M0500-P-S32 inactive parts
  BTL03NH 154737 BTL5-S112-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET0107 221739 BTL5-S112-M0500-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03NK 135627 BTL5-S112-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AK 114159 BTL5-S112-M0600-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  SET010A 222061 BTL5-S112-M0600-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
    114209 BTL5-S112-M0750-P-S32 inactive parts
  BTL03NP 154721 BTL5-S112-M0750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AF 114208 BTL5-S112-M0750-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  BTL0A53 182800 BTL5-S112-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL014N 154728 BTL5-S112-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113313 BTL5-S112-M1000-P-S32 inactive parts
  SET00AH 114210 BTL5-S112-M1000-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  SET0108 221740 BTL5-S112-M1000-P-S32/PK17 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02AY 218409 BTL5-S112-M1100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02J4 114172 BTL5-S112-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AJ 114211 BTL5-S112-M1250-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  BTL0153 182801 BTL5-S112-M1300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0999 178235 BTL5-S112-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0152 185750 BTL5-S112-M1750-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0997 185751 BTL5-S112-M1900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AHM 167043 BTL5-S112-M2050-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    118965 BTL5-S112-M3048-P-S32 inactive parts
  BTL03NW 118234 BTL5-S112-M3606-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02LA 184006 BTL5-S112B-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL023N 185777 BTL5-S112B-M0102-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL023N 177979 BTL5-S112B-M0102-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    144353 BTL5-S112B-M0130-P-S32 inactive parts
  BTL02KM 177981 BTL5-S112B-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09M7 184014 BTL5-S112B-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H8Y 184008 BTL5-S112B-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EWY 184013 BTL5-S112B-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    142148 BTL5-S112B-M0750-P-S32 inactive parts
  BTL09W4 184005 BTL5-S112B-M0900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J97 217824 BTL5-S112B-M1067-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HA1 178935 BTL5-S112B-M1125-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HA3 178939 BTL5-S112B-M1535-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HA4 178940 BTL5-S112B-M1625-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03NY 160835 BTL5-S112B-M2400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116192 BTL5-S113-M0130-P-S 32 inactive parts
  BTL0M8E 139532 BTL5-S113-M1150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0K2Z 184012 BTL5-S113B-M0250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    140623 BTL5-S113B-M0450-P-S32 inactive parts
  BTL03NZ 144350 BTL5-S113B-M0650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00MN 184011 BTL5-S113B-M0700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03P0 144347 BTL5-S113B-M1300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00MM 185771 BTL5-S113B-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00MP 177980 BTL5-S113B-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00MP 185773 BTL5-S113B-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NPM 185774 BTL5-S113B-M2300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    135507 BTL5-S114-M0150-P-KA05 inactive parts
  BTL03P1 135486 BTL5-S114-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03P2 135487 BTL5-S114-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112617 BTL5-S114-M0225-P-S32 inactive parts
  BTL03P3 135485 BTL5-S114-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112619 BTL5-S114-M0400-P-S32 inactive parts
  BTL03P4 135488 BTL5-S114-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    112620 BTL5-S114-M0500-P-S32 inactive parts
  BTL03P5 135489 BTL5-S114-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113438 BTL5-S114-M0600-P-S32 inactive parts
  BTL03P6 154719 BTL5-S114-M0600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AA 115206 BTL5-S114-M0600-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
    113317 BTL5-S114-M1000-P-S32 inactive parts
  BTL03P7 154723 BTL5-S114-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AC 114328 BTL5-S114-M1000-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
    113618 BTL5-S114-M1250-P-S32 inactive parts
  BTL03P8 154733 BTL5-S114-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00AE 115562 BTL5-S114-M1250-P-S32/KRUPP KAUTEX BU Systems
  BTL01NK 178236 BTL5-S115-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y6F 213526 BTL5-S115-M4300-P-SA303-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15KA 221432 BTL5-S116B-M3250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YMT 213926 BTL5-S117-M0210-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03P9 153481 BTL5-S117B-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    143298 BTL5-S117B-M0100-P-S32 inactive parts
  BTL03PA 143295 BTL5-S117B-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    144005 BTL5-S117B-M0900-P-S147 inactive parts
  BTL03PC 135493 BTL5-S118-M0600-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
    128976 BTL5-S118-M1100-P-S147 inactive parts
  BTL03PE 154731 BTL5-S118-M1100-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PF 135494 BTL5-S118-M1500-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
    128977 BTL5-S118-M1500-P-S147 inactive parts
  BTL03PH 185967 BTL5-S118-M2000-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PH 128352 BTL5-S118-M2000-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PJ 154363 BTL5-S127-M1700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PK 153199 BTL5-S161-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PL 155002 BTL5-S161-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PM 160143 BTL5-S161B-M0800-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03L4 217813 BTL5-S162-M1200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    114274 BTL5-S162-M2250-P-S 32 inactive parts
  BTL0J0Y 179504 BTL5-S162-M4500-P-SA303-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N5E 185753 BTL5-S163-M2250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PP 128460 BTL5-S165-M2134-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PR 157647 BTL5-S171-M0050-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    135506 BTL5-S171-M0100-P-KA05 inactive parts
  BTL03PT 162690 BTL5-S171-M0100-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PU 152272 BTL5-S171-M0100-P-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PW 152997 BTL5-S171-M0100-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PY 135503 BTL5-S171-M0100-P-S32 inactive parts
  BTL03PY 162314 BTL5-S171-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL08RC 164471 BTL5-S171-M0150-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03PZ 152144 BTL5-S171-M0150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R0 155936 BTL5-S171-M0160-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09TW 164942 BTL5-S171-M0175-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R1 154673 BTL5-S171-M0200-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R2 163163 BTL5-S171-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R3 153124 BTL5-S171-M0215-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R4 155423 BTL5-S171-M0225-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R5 154600 BTL5-S171-M0225-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R6 163001 BTL5-S171-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R8 154672 BTL5-S171-M0400-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03R9 154869 BTL5-S171-M0400-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RA 155537 BTL5-S171-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RC 158026 BTL5-S171-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RE 151079 BTL5-S171-M0550-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RF 152558 BTL5-S171-M0850-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RH 162702 BTL5-S171-M0900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RJ 162701 BTL5-S171-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RK 153853 BTL5-S171-M1100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RL 153993 BTL5-S171-M1250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C3N 167641 BTL5-S171B-M0100-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R0U 187643 BTL5-S171B-M0130-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09HN 164637 BTL5-S171B-M0150-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RM 155337 BTL5-S171B-M0200-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E1E 168637 BTL5-S171B-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A78 166039 BTL5-S171B-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P0L 185959 BTL5-S171B-M0900-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LWK 213259 BTL5-S171B-M1500-P-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LWK 183165 BTL5-S171B-M1500-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL0M5C 183493 BTL5-S171B-M2000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U82 211350 BTL5-S171B-M2250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RN 135504 BTL5-S172-M0100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    135511 BTL5-S172-M0400-P-S32 inactive parts
  BTL03RW 145340 BTL5-S172-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0135 182803 BTL5-S172-M0650-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03RZ 139245 BTL5-S172-M1100-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00WF 188198 BTL5-S172-M1300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00WC 182804 BTL5-S172-M1600-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00MH 182805 BTL5-S172-M2250-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ARC 167295 BTL5-S172-M4500-P-SA303-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03T0 155105 BTL5-S172B-M0250-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  SET00ZK 221516 BTL5-S172B-M0250-P-S147/PP1 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03T1 155106 BTL5-S172B-M0300-P-S147 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C2N 184010 BTL5-S172B-M0500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0144 221431 BTL5-S172B-M0700-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E30 184009 BTL5-S172B-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    143919 BTL5-S172B-M2000-P-SA244-S32 inactive parts
  BTL03T2 135509 BTL5-S173-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03T3 145339 BTL5-S173-M0300-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C3P 167782 BTL5-S177-M0100-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03T4 163895 BTL5-S177-M0550-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03T5 153981 BTL5-S177-M0850-P-SA243-S32 Linear Transducers
  BTL03T5 213261 BTL5-S177-M0850-P-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03T6 159645 BTL5-S177-M1000-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03T7 162279 BTL5-S177B-M0100-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TW3 210739 BTL5-S177B-M0100-P-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EM1 171255 BTL5-S177B-M0225-P-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W59 213135 BTL5-S177B-M0350-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0W5A 213136 BTL5-S177B-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JR6 180170 BTL5-S186-M2150-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15F1 221191 BTL5-S192-M0200-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10LC 221190 BTL5-S192-M0400-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T69 221189 BTL5-S192-M0450-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M6E 221188 BTL5-S192-M0900-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15F0 221187 BTL5-S192-M1500-P-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190291 BTL5-Sxxx-Mxxxx-P-SA225-KAxxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190104 BTL5-Sxxx-Mxxxx-P-SA226-KAxxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190107 BTL5-Sxxx-Mxxxx-P-SA233-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190144 BTL5-Sxxx-Mxxxx-P-SA243-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190146 BTL5-Sxxx-Mxxxx-P-SA244-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190064 BTL5-Sxxx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
    190223 BTL5-SxxxB-Mxxxx-P-SA243-xxxx Linear Transducers
    190222 BTL5-SxxxB-Mxxxx-P-SA244-xxxx Linear Transducers
  BTL 190224 BTL5-SxxxB-Mxxxx-P-SA244-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190216 BTL5-SxxxB-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00TL 171212 BTL5-T110-M0050-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0284 145901 BTL5-T110-M0100-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02C4 162613 BTL5-T110-M0130-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03H0 145902 BTL5-T110-M0150-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01N8 178237 BTL5-T110-M0175-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03H2 145903 BTL5-T110-M0200-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12W1 218337 BTL5-T110-M0200-P-SA340-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03H3 145904 BTL5-T110-M0225-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    185452 BTL5-T110-M0250-B-S103 (V2) BU Linear Positioning and Measuring
    125411 BTL5-T110-M0250-P-S103 inactive parts
  BTL03H5 147000 BTL5-T110-M0250-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    151828 BTL5-T110-M0250-P-SA272-S103 Linear Transducers
  BTL03H9 145905 BTL5-T110-M0300-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03HA 147808 BTL5-T110-M0300-P-SA268-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03A3 145906 BTL5-T110-M0350-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01RU 145921 BTL5-T110-M0400-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03HF 130115 BTL5-T110-M0400-P-SA160-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00KJ 171213 BTL5-T110-M0450-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12UN 218336 BTL5-T110-M0450-P-SA340-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03HJ 145923 BTL5-T110-M0500-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    149285 BTL5-T110-M0500-P-S103 (V2) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YPK 214010 BTL5-T110-M0500-P-SA340-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01N4 171214 BTL5-T110-M0550-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03HM 145924 BTL5-T110-M0600-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11P2 217146 BTL5-T110-M0600-P-SA340-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03HP 145925 BTL5-T110-M0650-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03HT 145926 BTL5-T110-M0700-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11P3 217147 BTL5-T110-M0700-P-SA340-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00ZZ 145927 BTL5-T110-M0750-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03HW 145928 BTL5-T110-M0800-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00NZ 171216 BTL5-T110-M0900-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z8Z 214643 BTL5-T110-M0900-P-SA340-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0K77 180925 BTL5-T110-M0930-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0137 145929 BTL5-T110-M1000-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A13 218189 BTL5-T110-M1200-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL08R2 171217 BTL5-T110-M1250-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03HZ 145922 BTL5-T110-M1400-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0261 218191 BTL5-T110-M1500-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J0 153721 BTL5-T110-M1600-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0100 177975 BTL5-T110-M1750-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0100 185754 BTL5-T110-M1750-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U9N 185451 BTL5-T110-M1800-P-S103 (V2) BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J1 153720 BTL5-T110-M2000-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J1 185962 BTL5-T110-M2000-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J2 158189 BTL5-T110-M2050-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J3 163702 BTL5-T110-M2100-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J4 130463 BTL5-T110-M2150-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J4 185755 BTL5-T110-M2150-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J5 162246 BTL5-T110-M2200-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL013T 164103 BTL5-T110-M2250-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N5C 185968 BTL5-T110-M2400-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RCP 221813 BTL5-T110-M2600-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J7 159936 BTL5-T110-M3100-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1280 217839 BTL5-T110-M4200-P-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PUN 187254 BTL5-T110-M4250-P-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16FN 221766 BTL5-T110-M4300-P-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0K8F 180955 BTL5-T110-M4500-P-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03J9 162611 BTL5-T120-M0700-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09T6 217821 BTL5-T120-M0750-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A4M 218407 BTL5-T120-M0900-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL028J 162612 BTL5-T120-M1000-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JA 154664 BTL5-T120-M1400-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JC 154666 BTL5-T120-M1750-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JF 154665 BTL5-T120-M2000-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JJ6 179981 BTL5-T120-M2100-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03JH 154667 BTL5-T120-M2250-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00ZH 222065 BTL5-T120-M2750-P-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AL 164598 BTL5-T120-M4250-P-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190209 BTL5-Txxx-Mxxxx-P-SA253-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190116 BTL5-Txxx-Mxxxx-P-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0469 139840 BTL5-Q5020-M0508-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M8C 140309 BTL5-Q5021-M0210-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL046K 144999 BTL5-Q5021-M0457-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U4C 211159 BTL5-Q5221-M0508-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL049C 138671 BTL5-Q5222-M0203-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL049E 138240 BTL5-Q5222-M1000-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL049H 134375 BTL5-Q5231-M0051-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL049K 143204 BTL5-Q5231-M0407-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04C4 160635 BTL5-Q5621-M0077-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04C9 145958 BTL5-Q5631-M0203-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04E4 149627 BTL5-Q5651-M1220-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04EF 134333 BTL5-Q5654-M0305-P-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AM 153330 BTL5-D112-M0050-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AN 145952 BTL5-D112-M0150-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AP 147828 BTL5-D112-M0175-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AR 150405 BTL5-D112-M0200-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AT 147786 BTL5-D112-M0250-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AU 147605 BTL5-D112-M0300-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00Z5 177996 BTL5-D112-M0350-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AW 147625 BTL5-D112-M0400-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AY 150722 BTL5-D112-M0450-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E91 170900 BTL5-D112-M0500-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AZ 147722 BTL5-D112-M0600-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C0 149387 BTL5-D112-M0650-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C1 147723 BTL5-D112-M0700-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C2 185964 BTL5-D112-M0850-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C2 150659 BTL5-D112-M0850-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C3 150503 BTL5-D112-M1000-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C3 185955 BTL5-D112-M1000-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C4 150680 BTL5-D112-M1200-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C5 149388 BTL5-D112-M1250-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C6 150114 BTL5-D112-M1500-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C6 185969 BTL5-D112-M1500-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C7 148588 BTL5-D112-M1600-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C8 149389 BTL5-D112-M1900-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CAH 167707 BTL5-D112-M1950-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03C9 149394 BTL5-D112-M3250-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03CA 146447 BTL5-D114-M0500-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03CC 145950 BTL5-D114-M1200-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190295 BTL5-Dxxx-Mxxxx-P-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R00 187593 BTL7-A110-M0750-B-NEX-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R2E 187698 BTL7-A501-M3000-B-NEX-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PZZ 187592 BTL7-E100-M0075-B-NEX-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16UY 222111 BTL7-E100-M0920-B-NEX-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LLZ 182578 BTL7-E100-M1130-B-NEX-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16UW 222112 BTL7-E100-M1320-B-NEX-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PZY 187590 BTL7-E170-M0050-B-NEX-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JN1 180077 BTL7-E170-M0075-B-NEX-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PZW 187586 BTL7-E501-M3000-B-NEX-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0313 164790 BTL5-A11-M0030-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116202 BTL5-A11-M0050-B-S 32 inactive parts
  BTL015U 117298 BTL5-A11-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL015W 159535 BTL5-A11-M0075-B-SA282-S32 Linear Transducers
  BTL015Y 117301 BTL5-A11-M0100-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    115845 BTL5-A11-M0100-B-S 32 inactive parts
  BTL015Z 117321 BTL5-A11-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0160 118847 BTL5-A11-M0120-B-SA225-KA01 BU Linear Positioning and Measuring
    116204 BTL5-A11-M0125-B-S 32 inactive parts
  BTL0161 117322 BTL5-A11-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    122169 BTL5-A11-M0150-B-KA05 inactive parts
    115149 BTL5-A11-M0150-B-S 32 inactive parts
  BTL0162 117323 BTL5-A11-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    122778 BTL5-A11-M0160-B-KA05 inactive parts
  BTL0163 139247 BTL5-A11-M0175-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    115150 BTL5-A11-M0175-B-S 32 inactive parts
  BTL0164 120322 BTL5-A11-M0175-B-S32 inactive parts
  BTL0165 154878 BTL5-A11-M0175-B-SA282-S32 Linear Transducers
    131720 BTL5-A11-M0200-B-KA05 inactive parts
    116205 BTL5-A11-M0200-B-S 32 inactive parts
  BTL0166 117324 BTL5-A11-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0167 146479 BTL5-A11-M0200-B-SA42-KA05 inactive parts
  BTL0168 122170 BTL5-A11-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0169 117325 BTL5-A11-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016A 122175 BTL5-A11-M0275-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016C 158077 BTL5-A11-M0275-B-SA282-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016E 123242 BTL5-A11-M0290-B-SA225-KA01 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00MR 120326 BTL5-A11-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    116208 BTL5-A11-M0300-B-S 32 inactive parts
  BTL0150 117326 BTL5-A11-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016F 120230 BTL5-A11-M0300-B-SA56-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL015A 213163 BTL5-A11-M0320-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C83 178200 BTL5-A11-M0325-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016K 158291 BTL5-A11-M0340-B-SA282-S32 Linear Transducers
  BTL016L 121301 BTL5-A11-M0340-B-SA56-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116209 BTL5-A11-M0350-B-S 32 inactive parts
  BTL016M 117327 BTL5-A11-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FNP 178201 BTL5-A11-M0400-B-KA05 inactive parts
  BTL016P 117328 BTL5-A11-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016R 158076 BTL5-A11-M0400-B-SA282-S32 Linear Transducers
    116467 BTL5-A11-M0450-B-S 32 inactive parts
  BTL016T 126702 BTL5-A11-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113229 BTL5-A11-M0500-B-S 32 inactive parts
  BTL016U 117329 BTL5-A11-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016Z 119811 BTL5-A11-M0500-B-SA56-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116211 BTL5-A11-M0550-B-S 32 inactive parts
  BTL0170 122172 BTL5-A11-M0550-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0171 119810 BTL5-A11-M0580-B-SA56-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0172 122174 BTL5-A11-M0600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0173 158133 BTL5-A11-M0600-B-SA282-S32 Linear Transducers
  BTL0174 116621 BTL5-A11-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0175 120340 BTL5-A11-M0650-B-SA56-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0176 139248 BTL5-A11-M0700-B-S32 inactive parts
    116213 BTL5-A11-M0750-B-S 32 inactive parts
  BTL0177 117330 BTL5-A11-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0178 126701 BTL5-A11-M0800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0179 120341 BTL5-A11-M0800-B-SA56-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL017A 145350 BTL5-A11-M0900-B-S32 inactive parts
  BTL0L66 181666 BTL5-A11-M0960-B-SA56-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116113 BTL5-A11-M1000-B-S 32 inactive parts
  BTL017C 117331 BTL5-A11-M1000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL017E 131488 BTL5-A11-M1100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    131489 BTL5-A11-M1200-B-S32 inactive parts
    131490 BTL5-A11-M1250-B-S32 inactive parts
    131491 BTL5-A11-M1300-B-S32 inactive parts
    131492 BTL5-A11-M1400-B-S32 inactive parts
  BTL017H 131493 BTL5-A11-M1500-B-S32 inactive parts
  BTL0NM7 185891 BTL5-A11-M1535-B-S32 inactive parts
  BTL017J 130079 BTL5-A11-M1600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RU0 213588 BTL5-A11-M1750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FNR 212330 BTL5-A11-M1800-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FNR 178202 BTL5-A11-M1800-B-KA05 inactive parts
  BTL0F7U 178203 BTL5-A11-M2750-B-S32 inactive parts
  BTL0FNT 178204 BTL5-A11-M4000-B-S32 inactive parts
  BTL017K 149192 BTL5-A11-M4200-B-S32 inactive parts
  BTL017L 162659 BTL5-A11-M4300-B-S32 inactive parts
  BTL017M 152586 BTL5-A11-M4450-B-S32 inactive parts
  BTL 190070 BTL5-Axx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190240 BTL5-Axx-Mxxxx-B8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190075 BTL5-Bxx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AC7 119284 BTL5-C10-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    122177 BTL5-C10-M0250-B-S32 inactive parts
  BTL017U 125139 BTL5-C10-M0350-B-S32 inactive parts
    116616 BTL5-C10-M0750-B-S 32 inactive parts
  BTL0C7W 212427 BTL5-C10-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CAT 212336 BTL5-C10-M1850-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CAT 185779 BTL5-C10-M1850-B-S32 inactive parts
  BTL024R 185727 BTL5-C10-M2250-B-S32 inactive parts
    122178 BTL5-C17-M0100-B-KA05 inactive parts
  BTL017W 119285 BTL5-C17-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0238 178246 BTL5-C17-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL017Y 134785 BTL5-C17-M0750-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL017Z 122179 BTL5-C17-M0750-B-S32 inactive parts
  BTL0180 144734 BTL5-C17-M0750-B-SA182-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0181 144738 BTL5-C17-M0900-B-SA138-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0182 143685 BTL5-C17-M1250-B-SA127-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0183 144726 BTL5-C17-M1250-B-SA153-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0184 144730 BTL5-C17-M1750-B-SA181-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0185 144680 BTL5-C17-M2018-B-SA137-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0186 144718 BTL5-C17-M2018-B-SA140-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0187 144722 BTL5-C17-M2400-B-SA152-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190212 BTL5-Cxx-Mxxxx-B-SA42-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190073 BTL5-Cxx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190263 BTL5-Cxx-Mxxxx-B8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016W 142241 BTL5-A11-M0500-B-SA258-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL016Y 159129 BTL5-A11-M0500-B-SA282-S32 Linear Transducers
  BTL0188 131681 BTL5-E10-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0189 117305 BTL5-E10-M0075-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    116226 BTL5-E10-M0075-B-S 32 inactive parts
  BTL018A 117306 BTL5-E10-M0075-B-S32 inactive parts
  BTL018C 142185 BTL5-E10-M0075-B-SA258-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    116227 BTL5-E10-M0100-B-S 32 inactive parts
  BTL018E 117332 BTL5-E10-M0100-B-S32 inactive parts
    131685 BTL5-E10-M0125-B-KA02 inactive parts
    116228 BTL5-E10-M0125-B-S 32 inactive parts
  BTL018H 131696 BTL5-E10-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116468 BTL5-E10-M0130-P-S 32 inactive parts
  BTL09CY 178247 BTL5-E10-M0140-B-S32 inactive parts
    115832 BTL5-E10-M0150-B-KA05 inactive parts
  BTL018J 117333 BTL5-E10-M0150-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    116229 BTL5-E10-M0150-B-S 32 inactive parts
  BTL018K 117334 BTL5-E10-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL018L 123544 BTL5-E10-M0175-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    117335 BTL5-E10-M0175-B-S 32 inactive parts
  BTL018M 162315 BTL5-E10-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL024Z 182671 BTL5-E10-M0200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    115628 BTL5-E10-M0200-B-S 32 inactive parts
  BTL018N 117336 BTL5-E10-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL018P 179814 BTL5-E10-M0200-B-SA201-KA01,6 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL018P 116600 BTL5-E10-M0200-B-SA201-KA01,6 inactive parts
  BTL0A6J 178248 BTL5-E10-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL018T 117337 BTL5-E10-M0250-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    114230 BTL5-E10-M0250-B-S 32 inactive parts
  BTL018U 120316 BTL5-E10-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CHJ 178207 BTL5-E10-M0260-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116247 BTL5-E10-M0300-B-KA05 inactive parts
  BTL018W 117338 BTL5-E10-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL08PW 182672 BTL5-E10-M0300-B-KA10 inactive parts
    116231 BTL5-E10-M0300-B-S 32 inactive parts
  BTL00NP 117339 BTL5-E10-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL06UY 178208 BTL5-E10-M0325-B-KA05 inactive parts
    131673 BTL5-E10-M0325-B-S32 inactive parts
  BTL018Y 117340 BTL5-E10-M0350-B-KA05 inactive parts
    116177 BTL5-E10-M0350-B-KA05 inactive parts
  BTL00UA 117341 BTL5-E10-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02KH 171199 BTL5-E10-M0360-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    120135 BTL5-E10-M0375-B-S32 inactive parts
  BTL018Z 131677 BTL5-E10-M0400-B-KA05 inactive parts
    116233 BTL5-E10-M0400-B-S 32 inactive parts
  BTL0190 117342 BTL5-E10-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E68 178209 BTL5-E10-M0425-B-S32 inactive parts
    139291 BTL5-E10-M0450-B-KA05 inactive parts
  BTL0191 139288 BTL5-E10-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00K8 178210 BTL5-E10-M0475-B-S32 inactive parts
  BTL0192 162616 BTL5-E10-M0500-B-KA10 inactive parts
    116234 BTL5-E10-M0500-B-S 32 inactive parts
  BTL0193 117344 BTL5-E10-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0194 148621 BTL5-E10-M0500-B-SA258-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ACW 182673 BTL5-E10-M0550-B-KA10 inactive parts
    116235 BTL5-E10-M0550-B-S 32 inactive parts
  BTL0195 126699 BTL5-E10-M0550-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00U8 213165 BTL5-E10-M0570-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0196 131686 BTL5-E10-M0600-B-KA05 inactive parts
  BTL0197 122180 BTL5-E10-M0600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0198 145576 BTL5-E10-M0600-B-SA265-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FNW 178211 BTL5-E10-M0620-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL010N 187935 BTL5-E10-M0650-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
    116236 BTL5-E10-M0650-B-S 32 inactive parts
  BTL019A 120319 BTL5-E10-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019C 162307 BTL5-E10-M0670-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    134784 BTL5-E10-M0700-B-KA05 inactive parts
  BTL019E 162615 BTL5-E10-M0700-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019F 131664 BTL5-E10-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019H 117345 BTL5-E10-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL011F 171200 BTL5-E10-M0800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL05P1 178250 BTL5-E10-M0850-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0263 171205 BTL5-E10-M0850-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    139290 BTL5-E10-M0850-B-S32 inactive parts
  BTL0FNY 178212 BTL5-E10-M0900-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL011H 122200 BTL5-E10-M0900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019J 134782 BTL5-E10-M0950-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019K 120320 BTL5-E10-M1000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019L 162316 BTL5-E10-M1020-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019P 131494 BTL5-E10-M1100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04P6 171201 BTL5-E10-M1150-B-S32 inactive parts
  BTL019R 131495 BTL5-E10-M1200-B-S32 inactive parts
  BTL019T 145579 BTL5-E10-M1200-B-SA265-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116238 BTL5-E10-M1250-B-S 32 inactive parts
  BTL019U 131496 BTL5-E10-M1250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00HZ 180389 BTL5-E10-M1300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019W 131497 BTL5-E10-M1300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL019Y 154604 BTL5-E10-M1300-B-SA265-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    145580 BTL5-E10-M1300-B-SA265-S32 Linear Transducers
  BTL019Z 131679 BTL5-E10-M1350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01A0 151131 BTL5-E10-M1350-B-SA265-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A5W 336922 BTL5-E10-M1400-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01A1 131498 BTL5-E10-M1400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04J3 178251 BTL5-E10-M1430-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01A2 162617 BTL5-E10-M1500-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
    116114 BTL5-E10-M1500-B-KA05 inactive parts
    116239 BTL5-E10-M1500-B-S 32 inactive parts
  BTL013M 131499 BTL5-E10-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F2C 185781 BTL5-E10-M1525-B-S32 inactive parts
  BTL01A3 212334 BTL5-E10-M1600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01A3 116240 BTL5-E10-M1600-B-S32 inactive parts
  BTL01A3 185731 BTL5-E10-M1600-B-S32 inactive parts
  BTL0JMT 185785 BTL5-E10-M1680-B-S32 inactive parts
    114129 BTL5-E10-M1700-B-S 32 inactive parts
  BTL027P 212523 BTL5-E10-M1700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL027P 177974 BTL5-E10-M1700-B-S32 inactive parts
    116241 BTL5-E10-M1750-B-S 32 inactive parts
  BTL04M4 213583 BTL5-E10-M1750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04M4 178242 BTL5-E10-M1750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NKK 185788 BTL5-E10-M1770-B-S32 inactive parts
  BTL0AAJ 212342 BTL5-E10-M1800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AAJ 178252 BTL5-E10-M1800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MTE 213538 BTL5-E10-M1810-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P88 213313 BTL5-E10-M1880-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09MH 213589 BTL5-E10-M1900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EZK 213586 BTL5-E10-M1950-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P89 213318 BTL5-E10-M1980-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CRP 168260 BTL5-E10-M2000-B-DEXB-KA50 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C03 213312 BTL5-E10-M2000-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01A4 185733 BTL5-E10-M2000-B-S32 inactive parts
  BTL01A4 116242 BTL5-E10-M2000-B-S32 inactive parts
  BTL01A4 212332 BTL5-E10-M2000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NKL 185735 BTL5-E10-M2070-B-S32 inactive parts
    116243 BTL5-E10-M2250-B-S 32 inactive parts
  BTL0968 178253 BTL5-E10-M2250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01NN 177973 BTL5-E10-M2500-B-S32 inactive parts
  BTL01NN 185737 BTL5-E10-M2500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01A5 126754 BTL5-E10-M4010-B-S32 inactive parts
  BTL01A6 133865 BTL5-E10-M4030-B-KA05 inactive parts
  BTL01A7 150041 BTL5-E10-M4150-B-S32 inactive parts
  BTL01A8 158420 BTL5-E10-M4200-B-S32 inactive parts
  BTL01A9 150475 BTL5-E10-M4250-B-S32 inactive parts
  BTL01AA 144268 BTL5-E10-M4400-B-S32 inactive parts
  BTL01AC 151545 BTL5-E10-M4550-B-S32 inactive parts
  BTL01AE 137974 BTL5-E10-M4572-B-S32 inactive parts
  BTL01AF 155441 BTL5-E10-M4600-B-S32 inactive parts
    139304 BTL5-E17-M0035-B-KA05 inactive parts
  BTL09N8 182674 BTL5-E17-M0050-B-KA05 inactive parts
  BTL01AH 117346 BTL5-E17-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01AK 126700 BTL5-E17-M0075-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01AL 117347 BTL5-E17-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01AM 131695 BTL5-E17-M0100-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01AN 119286 BTL5-E17-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    139289 BTL5-E17-M0125-B-KA05 inactive parts
    139293 BTL5-E17-M0125-B-S32 inactive parts
  BTL04HE 171204 BTL5-E17-M0125-B-S32 inactive parts
  BTL09NA 182676 BTL5-E17-M0150-B-KA05 inactive parts
  BTL01AP 131693 BTL5-E17-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    120138 BTL5-E17-M0160-B-KA05 inactive parts
  BTL02C1 171203 BTL5-E17-M0175-B-S32 inactive parts
    131694 BTL5-E17-M0175-B-S32 inactive parts
  BTL01AR 162618 BTL5-E17-M0200-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01AT 139292 BTL5-E17-M0200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J7W 187936 BTL5-E17-M0200-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01AU 122181 BTL5-E17-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01AW 122182 BTL5-E17-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C26 182917 BTL5-E17-M0240-B-KA05 inactive parts
  BTL01AY 124213 BTL5-E17-M0250-B-KA05 inactive parts
  BTL01AZ 145408 BTL5-E17-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL095Y 178254 BTL5-E17-M0275-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01C0 124214 BTL5-E17-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01C1 122183 BTL5-E17-M0300-B-S32 inactive parts
  BTL01C2 131680 BTL5-E17-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FN9 178214 BTL5-E17-M0425-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    115905 BTL5-E17-M0500-B-S32 inactive parts
    126698 BTL5-E17-M0550-B-S32 inactive parts
    117348 BTL5-E17-M0650-B-S32 inactive parts
  BTL01C3 122184 BTL5-E17-M0750-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F15 171202 BTL5-E17-M0820-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01C4 163448 BTL5-E17-M0820-B-SA295-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01C5 122185 BTL5-E17-M1000-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00JR 117350 BTL5-E17-M1000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    131682 BTL5-E17-M1200-B-S32 inactive parts
  BTL01C6 145343 BTL5-E17-M1250-B-KA05 inactive parts
    116266 BTL5-E17-M1250-B-S32 inactive parts
  BTL01C7 132164 BTL5-E17-M1300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116268 BTL5-E17-M1500-B-S32 inactive parts
  BTL02L0 213537 BTL5-E17-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    132282 BTL5-E17-M1500-B-S32 inactive parts
  BTL0A6E 185740 BTL5-E17-M1600-B-S32 inactive parts
  BTL0ECC 185741 BTL5-E17-M1700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E29 213585 BTL5-E17-M1750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CZM 213542 BTL5-E17-M1800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL029M 213536 BTL5-E17-M2000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116271 BTL5-E17-M2000-B-S32 inactive parts
  BTL0FNA 178215 BTL5-E17-M2250-B-S32 inactive parts
  BTL01C8 124210 BTL5-E17-M4025-B-S32 inactive parts
  BTL01C9 136284 BTL5-E17-M4200-B-KA05 inactive parts
  BTL01CA 128067 BTL5-E17-M4200-B-S32 inactive parts
  BTL01CC 128363 BTL5-E17-M4250-B-KA05 inactive parts
  BTL01CE 129621 BTL5-E17-M4400-B-KA05 inactive parts
  BTL01CF 160375 BTL5-E17-M4400-B-KA10 inactive parts
  BTL01CH 151659 BTL5-E17-M4575-B-S32 inactive parts
  BTL01CK 150444 BTL5-E50-M0275-B-S32 inactive parts
    190365 BTL5-Exx-Mxxxx-B-SA225-KAxxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190208 BTL5-Exx-Mxxxx-B-SA42-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190074 BTL5-Exx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190264 BTL5-Exx-Mxxxx-B8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J9J 215155 BTL7-E100-M0300-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZTC 215154 BTL7-E170-M0160-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02F0 178244 BTL5-G11-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL028M 178245 BTL5-G11-M0100-B-S32 inactive parts
  BTL01CM 139287 BTL5-G11-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FP1 178216 BTL5-G11-M0300-B-S32 inactive parts
  BTL09W9 182795 BTL5-G11-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190210 BTL5-Gxx-Mxxxx-B-SA225-KAxxxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190072 BTL5-Gxx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190262 BTL5-Gxx-Mxxxx-B8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01CP 150359 BTL5-H110-M0200-B8-SA275-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01CR 155360 BTL5-H112-M0200-B-SA56-S94 Linear Transducers
    145742 BTL5-H112-M0500-B-S94 (V4) inactive parts
  BTL0AMU 188202 BTL5-H112-M0550-B-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01CT 143070 BTL5-H112-M0562-B-SA42-S92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01CU 144585 BTL5-H112-M0750-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    126495 BTL5-H112-M0800-B-SA 56-S93 inactive parts
  BTL01CW 137433 BTL5-H112-M0800-B-SA56-S93 BU Linear Positioning and Measuring
    145746 BTL5-H112-M0800-B-SA56-S93 (V4) Linear Transducers
  BTL0K7H 180932 BTL5-H112-M0970-B-SA56-S93 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01CY 152430 BTL5-H114-M0100-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01CZ 154829 BTL5-H114-M0150-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01E0 159834 BTL5-H114-M0160-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00WL 137430 BTL5-H114-M0200-B-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    132770 BTL5-H114-M0200-B-S94 inactive parts
  BTL01E1 149157 BTL5-H114-M0200-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01E2 137432 BTL5-H114-M0250-B-S94 BU Linear Positioning and Measuring
    146201 BTL5-H114-M0250-B-S94 (V4) inactive parts
  BTL01E3 149155 BTL5-H114-M0250-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01E4 145045 BTL5-H114-M0300-B-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01E5 149153 BTL5-H114-M0300-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01E6 145154 BTL5-H114-M0350-B-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01E7 149149 BTL5-H114-M0350-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01E8 162880 BTL5-H114-M0400-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01E9 151281 BTL5-H114-M0500-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R2U 187843 BTL5-H114-M0550-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R2W 187845 BTL5-H114-M0600-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13H1 218896 BTL5-H114-M0750-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01EA 163027 BTL5-H114-M0850-B-SA272-S94 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ERL 163127 BTL5-H1A2-M0500-B-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ERM 163125 BTL5-H1C2-M0500-B-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ERN 163145 BTL5-H1E2-M0025-B-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ERP 163115 BTL5-H1E2-M0500-B-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ERR 163147 BTL5-H1E2-M4000-B-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EPY 170806 BTL5-H1E4-M0250-B-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LRL 183027 BTL5-H1E4-M0250-B-SA272-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NTT 185560 BTL5-H1E4-M0400-B-SA272-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13H2 218897 BTL5-H1E4-M0650-B-SA272-C001 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190097 BTL5-Hxxx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190076 BTL5-Ix-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190077 BTL5-Kx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190078 BTL5-Lx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL098M 185790 BTL5-M1-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UCH 211437 BTL5-M1-M0150-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UCL 211439 BTL5-M1-M0160-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UCJ 211438 BTL5-M1-M0185-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UCF 211436 BTL5-M1-M0230-A-SA330-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LNU 182777 BTL5-M1-M0300-B-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00HR 170739 BTL5-M1-M2250-B-SA42-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190197 BTL5-Mx-Mxxxx-B-SA42-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190088 BTL5-Mx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190102 BTL5-Nx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
    115504 BTL5-P1-M0050-B-S 32 inactive parts
  BTL01EU 117307 BTL5-P1-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01EW 122202 BTL5-P1-M0075-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL000Y 117308 BTL5-P1-M0100-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    113672 BTL5-P1-M0100-B-S 32 inactive parts
  BTL0156 117351 BTL5-P1-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NPZ 185352 BTL5-P1-M0100-B-SA42-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    122186 BTL5-P1-M0125-B-S32 inactive parts
    114271 BTL5-P1-M0150-B-S 32 inactive parts
  BTL00H6 117352 BTL5-P1-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01EY 118943 BTL5-P1-M0150-B-SA225-KA01 BU Linear Positioning and Measuring
    117353 BTL5-P1-M0175-B-S32 inactive parts
    116291 BTL5-P1-M0200-B-KA05 inactive parts
  BTL01F2 117354 BTL5-P1-M0200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00H5 131721 BTL5-P1-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00H5 116279 BTL5-P1-M0200-B-S32 inactive parts
  BTL0H1W 221800 BTL5-P1-M0220-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01F3 117355 BTL5-P1-M0240-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    115859 BTL5-P1-M0250-B-S 32 inactive parts
  BTL0158 117356 BTL5-P1-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01F5 122201 BTL5-P1-M0300-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0157 117357 BTL5-P1-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01F6 118944 BTL5-P1-M0300-B-SA225-KA01 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01F7 119287 BTL5-P1-M0340-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    116284 BTL5-P1-M0350-B-S 32 inactive parts
  BTL0F89 126697 BTL5-P1-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    131724 BTL5-P1-M0400-B-KA05 inactive parts
  BTL00KM 182798 BTL5-P1-M0400-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01F8 139246 BTL5-P1-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01F9 117358 BTL5-P1-M0500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0009 117359 BTL5-P1-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    131722 BTL5-P1-M0550-B-S32 inactive parts
  BTL0AF8 178217 BTL5-P1-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL098A 187359 BTL5-P1-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0993 178218 BTL5-P1-M0900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    113426 BTL5-P1-M1000-B-S 32 inactive parts
    122187 BTL5-P1-M1000-B-S32 inactive parts
  BTL01FC 149333 BTL5-P1-M1524-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TCP 221887 BTL5-P1-M1525-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00FF 185802 BTL5-P1-M1600-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00FU 185793 BTL5-P1-M1600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MTK 185803 BTL5-P1-M1760-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NRH 185794 BTL5-P1-M1850-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UPC 211826 BTL5-P1-M2100-B-SA336-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL013R 185795 BTL5-P1-M2150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FE 114167 BTL5-P1-M2250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NT0 185796 BTL5-P1-M2585-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NRJ 185797 BTL5-P1-M2600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FF 157144 BTL5-P1-M4250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FH 127981 BTL5-P1-M4440-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FJ 135625 BTL5-P1-M4700-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FK 152737 BTL5-P1-M4700-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FL 162857 BTL5-P1-M4800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FM 141186 BTL5-P1-M4880-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FN 145621 BTL5-P1-M5000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FP 160716 BTL5-P1-M5155-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FR 125792 BTL5-P1-M5200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FT 159305 BTL5-P1-M5250-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FU 133698 BTL5-P1-M5300-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FW 144752 BTL5-P1-M5300-B-SA42-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FY 152967 BTL5-P1-M5400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190173 BTL5-P1-Mxxxx-B-SA242-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL001E 185798 BTL5-P2-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00FP 185805 BTL5-P2-M0205-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL001J 185799 BTL5-P2-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01N5 185801 BTL5-P2-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00FR 185806 BTL5-P2-M0355-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL001A 221227 BTL5-P2-M0455-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190069 BTL5-Px-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190241 BTL5-Px-Mxxxx-B8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01FZ 156893 BTL5-S101-M0025-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PU6 211054 BTL5-S101-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H0 152163 BTL5-S101-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HK6 179102 BTL5-S101-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H1 159741 BTL5-S101-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H2 159985 BTL5-S101-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H3 154381 BTL5-S101-M0375-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MWY 185921 BTL5-S101-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H4 152614 BTL5-S101-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    135496 BTL5-S101-M0500-B-S32 inactive parts
  BTL01H5 157612 BTL5-S101-M0605-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H6 153958 BTL5-S101-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H7 157611 BTL5-S101-M0905-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H8 156325 BTL5-S101-M0950-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CYM 168445 BTL5-S101-M1000-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HK5 179101 BTL5-S101-M1100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01H9 159084 BTL5-S101-M1500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HA 159168 BTL5-S101B-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HC 159303 BTL5-S101B-M0105-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HE 146543 BTL5-S101B-M0300-B-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HF 160696 BTL5-S101B-M0505-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HH 159981 BTL5-S101B-M0700-B-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E5P 169012 BTL5-S101B-M0710-B-SA244-S32 inactive parts
  BTL0E5P 210919 BTL5-S101B-M0710-B-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HJ 159632 BTL5-S101B-M1305-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09UH 178219 BTL5-S102-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FP2 178220 BTL5-S102-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PWL 187381 BTL5-S102-M0505-B-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09CT 182768 BTL5-S104-M0700-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M7K 183554 BTL5-S107-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A24 166074 BTL5-S107-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JJP 180004 BTL5-S107B-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HM 159527 BTL5-S111-M0050-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FJ3 177983 BTL5-S111-M0050-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HN 157063 BTL5-S111-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HP 163828 BTL5-S111-M0125-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HR 152011 BTL5-S111-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HT 162730 BTL5-S111-M0160-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HU 156989 BTL5-S111-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HY 151992 BTL5-S111-M0200-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01HZ 160049 BTL5-S111-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J0 152010 BTL5-S111-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL05UM 166010 BTL5-S111-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J1 153332 BTL5-S111-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J2 153331 BTL5-S111-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J3 161151 BTL5-S111-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LH3 182194 BTL5-S111-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LR5 182920 BTL5-S111-M0560-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J4 160376 BTL5-S111-M0705-B-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J5 156064 BTL5-S111-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J6 157017 BTL5-S111-M0750-B-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LH2 182192 BTL5-S111-M0800-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LR6 182921 BTL5-S111-M0900-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J7 156065 BTL5-S111-M0900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E4M 169173 BTL5-S111-M1130-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CL7 168127 BTL5-S111-M1750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J8 154668 BTL5-S111B-M0100-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01J9 159883 BTL5-S111B-M0100-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E34 168713 BTL5-S111B-M0175-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03MR 153200 BTL5-S111B-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PP9 187204 BTL5-S111B-M0305-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JA 155939 BTL5-S111B-M0350-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JC 152338 BTL5-S111B-M0400-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JE 157339 BTL5-S111B-M0400-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JF 157340 BTL5-S111B-M0400-B-SA225-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JH 157988 BTL5-S111B-M0450-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JJ 158027 BTL5-S111B-M0450-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AH 164588 BTL5-S111B-M0450-B-KA15-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JK 155730 BTL5-S111B-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JL 160757 BTL5-S111B-M0500-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AE 164586 BTL5-S111B-M0500-B-KA15-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JM 158549 BTL5-S111B-M0650-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JN 157337 BTL5-S111B-M0780-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09AF 164587 BTL5-S111B-M0780-B-KA15-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL12UY 218333 BTL5-S111B-M0800-B-KA15-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZH7 214832 BTL5-S111B-M0900-B-KA15-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PAC 186685 BTL5-S111B-M1000-B-KA15-ZA0A BU Linear Positioning and Measuring
    135500 BTL5-S112-M0050-B-S32 inactive parts
    135497 BTL5-S112-M0100-B-S32 inactive parts
  BTL165K 221486 BTL5-S112-M0125-B-SA42-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL010E 177992 BTL5-S112-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EPZ 170817 BTL5-S112-M0250-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01PR 218774 BTL5-S112-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01JU 162423 BTL5-S112-M0275-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LNT 182769 BTL5-S112-M0275-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL094L 182770 BTL5-S112-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C89 187933 BTL5-S112-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A8W 185910 BTL5-S112-M1900-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02KR 185807 BTL5-S112B-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0243 185808 BTL5-S112B-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JK7 185809 BTL5-S112B-M0425-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K0 133044 BTL5-S112B-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K0 185810 BTL5-S112B-M0500-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M3T 185811 BTL5-S112B-M2150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EEU 178221 BTL5-S114-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FP3 178222 BTL5-S114-M0325-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    135498 BTL5-S114-M0350-B-S32 inactive parts
    114891 BTL5-S114-M0460-B-S32 inactive parts
  BTL01K2 135626 BTL5-S114-M0750-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FC2 185812 BTL5-S114-M2500-B-KA20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09FP 336928 BTL5-S115-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K3 157143 BTL5-S117-M0030-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K4 163186 BTL5-S117-M0105-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K5 158005 BTL5-S117-M0155-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M7J 183553 BTL5-S117-M0175-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K6 158009 BTL5-S117-M0377-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K7 146663 BTL5-S117B-M0100-B-SA263-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0EJ0 170842 BTL5-S117B-M0150-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K8 146664 BTL5-S117B-M0150-B-SA263-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01K9 162038 BTL5-S117B-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KA 156810 BTL5-S161-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KC 152320 BTL5-S161-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KE 154707 BTL5-S161-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KF 153920 BTL5-S161-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AYZ 167411 BTL5-S161-M0655-B-SA243-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0J60 179637 BTL5-S161B-M0160-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LZ0 183216 BTL5-S161B-M0880-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KH 162665 BTL5-S161B-M0885-B-KA15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KJ 151497 BTL5-S161B-M2000-B-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KK 153515 BTL5-S162-M1150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KL 163384 BTL5-S162-M1150-B-SA299-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KM 154240 BTL5-S162-M1250-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A8H 166079 BTL5-S171-M0030-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M7M 183556 BTL5-S171-M0065-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KN 159963 BTL5-S171-M0080-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NKW 184961 BTL5-S171-M0090-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KP 152587 BTL5-S171-M0095-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KR 154671 BTL5-S171-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KT 162234 BTL5-S171-M0155-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KU 155041 BTL5-S171-M0160-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KW 155364 BTL5-S171-M0190-B-SA243-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KY 153567 BTL5-S171-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01KZ 151080 BTL5-S171-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L0 163045 BTL5-S171-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CW6 168363 BTL5-S171-M0305-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0L4N 181555 BTL5-S171-M0400-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F7H 171198 BTL5-S171-M0500-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L1 157298 BTL5-S171-M0500-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MUY 184482 BTL5-S171-M0820-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H59 178766 BTL5-S171-M1000-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P6J 186489 BTL5-S171-M1050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U0Y 211023 BTL5-S171-M1200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PNY 187181 BTL5-S171B-M0050-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0U8R 211373 BTL5-S171B-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PNU 187179 BTL5-S171B-M0125-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R3U 187861 BTL5-S171B-M0125-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PNZ 187182 BTL5-S171B-M0175-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L2 155442 BTL5-S171B-M0300-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PNW 187180 BTL5-S171B-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
    139249 BTL5-S172-M0075-B-S32 inactive parts
  BTL01L3 139250 BTL5-S172-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0104 182771 BTL5-S172-M0250-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L4 145341 BTL5-S172-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CW7 168364 BTL5-S172-M0350-B-SA259-KA05 Linear Transducers
  BTL0CW7 181086 BTL5-S172-M0350-B-SA259-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N1N 187934 BTL5-S172-M0425-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL012M 182772 BTL5-S172-M0450-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L5 162422 BTL5-S172-M0680-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15H0 221853 BTL5-S172-M3600-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L6 143141 BTL5-S172B-M0400-B-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L7 148585 BTL5-S172B-M0700-B-SA244-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AJM 170828 BTL5-S173-M0125-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AW6 182773 BTL5-S173-M0185-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04KN 181083 BTL5-S173-M0200-B-SA259-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04KN 164375 BTL5-S173-M0200-B-SA259-KA05 Linear Transducers
  BTL01L8 181084 BTL5-S173-M0300-B-SA259-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L8 149336 BTL5-S173-M0300-B-SA259-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01L9 155301 BTL5-S173-M0325-B-SA259-KA05 Linear Transducers
  BTL01L9 181085 BTL5-S173-M0325-B-SA259-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0151 170829 BTL5-S173-M0350-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL013A 170820 BTL5-S173-M0425-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL011C 170824 BTL5-S173-M0700-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
    135502 BTL5-S173-M0700-B-KA05 inactive parts
  BTL00HN 170827 BTL5-S175-M0175-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0T47 210973 BTL5-S177-M0100-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LC 152549 BTL5-S177-M0105-B-KA10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LE 155274 BTL5-S177-M0225-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0MEN 183759 BTL5-S177-M0355-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LF 160142 BTL5-S177-M0600-B-KA05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RLJ 188471 BTL5-S177B-M0140-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F85 171253 BTL5-S177B-M0150-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FEE 177971 BTL5-S177B-M0150-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0RLF 188463 BTL5-S177B-M0160-B-KA02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LH 159130 BTL5-S177B-M0200-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15F2 221224 BTL5-S192-M0300-B-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190106 BTL5-Sxxx-Mxxxx-B-SA233-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190142 BTL5-Sxxx-Mxxxx-B-SA243-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190071 BTL5-Sxxx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190277 BTL5-Sxxx-Mxxxx-B8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190205 BTL5-SxxxB-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190256 BTL5-SxxxB-Mxxxx-Z-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01MJ 163047 BTL5-Q1121-M0051-B-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ML 318210 BTL5-Q1220-M0051-B-S140 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LK 145899 BTL5-T110-M0025-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LL 157989 BTL5-T110-M0075-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0283 177952 BTL5-T110-M0100-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00W9 177953 BTL5-T110-M0200-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL027L 164197 BTL5-T110-M0225-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00W2 177950 BTL5-T110-M0250-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL07LP 177949 BTL5-T110-M0275-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LM 145898 BTL5-T110-M0300-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11JY 216752 BTL5-T110-M0300-B-SA344-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15CY 220646 BTL5-T110-M0375-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LN 145897 BTL5-T110-M0400-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Z9N 214601 BTL5-T110-M0400-B-SA344-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01RN 177954 BTL5-T110-M0450-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL013N 164198 BTL5-T110-M0500-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    152431 BTL5-T110-M0500-B-S103 (V2) inactive parts
  BTL11YU 217411 BTL5-T110-M0500-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LP 145896 BTL5-T110-M0550-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL115H 216156 BTL5-T110-M0550-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0ZA4 214681 BTL5-T110-M0550-B-SA344-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL027M 164199 BTL5-T110-M0560-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LR 147001 BTL5-T110-M0600-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    137993 BTL5-T110-M0600-B-S103 inactive parts
    152541 BTL5-T110-M0600-B-SA272-S103 Linear Transducers
  BTL01LT 154712 BTL5-T110-M0600-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LU 145895 BTL5-T110-M0650-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    152548 BTL5-T110-M0650-B-SA272-S103 Linear Transducers
  BTL01LW 154717 BTL5-T110-M0650-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01LY 145894 BTL5-T110-M0700-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    151528 BTL5-T110-M0700-B-S103 (V2) inactive parts
  BTL01LZ 154713 BTL5-T110-M0700-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    152542 BTL5-T110-M0700-B-SA272-S103 Linear Transducers
  BTL01M0 147002 BTL5-T110-M0750-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    137994 BTL5-T110-M0750-B-S103 inactive parts
  BTL01M1 152152 BTL5-T110-M0750-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01M2 145893 BTL5-T110-M0800-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01M3 154714 BTL5-T110-M0800-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    152544 BTL5-T110-M0800-B-SA272-S103 Linear Transducers
    137995 BTL5-T110-M0850-B-S103 inactive parts
  BTL01M4 147003 BTL5-T110-M0850-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01M5 154715 BTL5-T110-M0850-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
    152546 BTL5-T110-M0850-B-SA272-S103 Linear Transducers
  BTL01M6 156772 BTL5-T110-M0900-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0E9C 169119 BTL5-T110-M1050-B-SA272-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09Y2 178223 BTL5-T110-M1100-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09KN 178224 BTL5-T110-M1200-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0945 164477 BTL5-T110-M1700-B-SA308-S103 Linear Transducers
  BTL0E9Z 169128 BTL5-T110-M1800-B-SA308-S103 Linear Transducers
  BTL09JR 185813 BTL5-T110-M2000-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CFY 178225 BTL5-T110-M2300-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0956 178226 BTL5-T110-M3000-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N1W 221128 BTL5-T110-M3500-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL15H3 220743 BTL5-T110-M4120-B-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16LU 221905 BTL5-T110-M4300-B-SA303-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01M7 129884 BTL5-T120-M1935-B-S103 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190140 BTL5-Txxx-Mxxxx-B-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190429 BTL5-Txxx-Mxxxx-B8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190207 BTL5-Fxxx-Mxxxx-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190271 BTL5-Fxxx-Mxxxx-B8-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL1396 218546 BTL6-V11V-M0150-B-S115 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AEP 178229 BTL5-A11-M0025-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01T5 139301 BTL5-A11-M0100-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01T6 145349 BTL5-A11-M0100-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01TH 137340 BTL5-A11-M0150-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
    137339 BTL5-A11-M0150-K-SR32 inactive parts
  BTL00TZ 182790 BTL5-A11-M0150-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00W0 137341 BTL5-A11-M0175-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01TM 139302 BTL5-A11-M0200-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00UY 182791 BTL5-A11-M0225-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01TU 221799 BTL5-A11-M0230-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AL9 182792 BTL5-A11-M0250-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
    139311 BTL5-A11-M0250-K-SR32 Linear Transducers
  BTL0C79 221815 BTL5-A11-M0300-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CU5 168336 BTL5-A11-M0400-K-LR00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01U8 117294 BTL5-A11-M0400-K-SA207-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01U9 132446 BTL5-A11-M0400-K-SA225-K00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01UC 137345 BTL5-A11-M0450-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
    114887 BTL5-A11-M0500-K-K05 inactive parts
  BTL01P2 188122 BTL5-A11-M0500-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL029T 188123 BTL5-A11-M0600-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01UM 317159 BTL5-A11-M0700-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01UP 156180 BTL5-A11-M0900-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00U0 164794 BTL5-A11-M0950-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01UT 314869 BTL5-A11-M1000-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FP6 178230 BTL5-A11-M2750-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190100 BTL5-Axx-Mxxxx-K-SA133-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190096 BTL5-Axx-Mxxxx-K-SA169-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190086 BTL5-Axx-Mxxxx-K-SA219-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190180 BTL5-Axx-Mxxxx-K-SA232-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190265 BTL5-Axx-Mxxxx-K-SA262-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190084 BTL5-Axx-Mxxxx-K-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190245 BTL5-Axx-Mxxxx-K8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL14M2 219935 BTL5-E10-M0400-K-LR00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01W5 314889 BTL5-C10-M0075-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0FP7 178231 BTL5-C10-M0125-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M2M 183372 BTL5-C10-M4300-K-K10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190090 BTL5-Cxx-Mxxxx-K-SA133-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190082 BTL5-Cxx-Mxxxx-K-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190287 BTL5-Cxx-Mxxxx-K8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P8K 186560 BTL5-E10-M0025-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PE2 186844 BTL5-E10-M0035-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01WC 153724 BTL5-E10-M0040-K-SA259-K15 Linear Transducers
  BTL01WC 181078 BTL5-E10-M0040-K-SA259-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0PE3 186845 BTL5-E10-M0045-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P8J 186559 BTL5-E10-M0050-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL152K 220351 BTL5-E10-M0050-K-SA356-SR32 not released (not checked yet)
  BTL01WE 137354 BTL5-E10-M0050-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01WF 137356 BTL5-E10-M0075-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UPA 211819 BTL5-E10-M0075-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03AF 182680 BTL5-E10-M0075-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
    137358 BTL5-E10-M0075-K-SR32 inactive parts
  BTL10RE 217624 BTL5-E10-M0095-K-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NC2 184908 BTL5-E10-M0095-K-MA000-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P2C 185932 BTL5-E10-M0095-K-MA326-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H45 178633 BTL5-E10-M0100-K-F02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02H0 181072 BTL5-E10-M0100-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AM2 178161 BTL5-E10-M0100-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01WK 181079 BTL5-E10-M0100-K-SA259-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01WK 141971 BTL5-E10-M0100-K-SA259-K15 Linear Transducers
  BTL01WL 137386 BTL5-E10-M0100-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NC4 184910 BTL5-E10-M0105-K-MA000-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P2A 185930 BTL5-E10-M0105-K-MA326-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YL6 213851 BTL5-E10-M0115-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01WP 137387 BTL5-E10-M0125-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01WR 145348 BTL5-E10-M0125-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NC1 184906 BTL5-E10-M0135-K-MA000-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P1L 185906 BTL5-E10-M0135-K-MA326-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H46 178634 BTL5-E10-M0150-K-F02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL025C 164935 BTL5-E10-M0150-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03A4 178162 BTL5-E10-M0150-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL014Y 137388 BTL5-E10-M0150-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02AC 181068 BTL5-E10-M0175-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL141P 219374 BTL5-E10-M0180-K-F02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H47 178635 BTL5-E10-M0200-K-F02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02H1 188195 BTL5-E10-M0200-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
    137389 BTL5-E10-M0200-K-K05 inactive parts
  BTL0AR4 177994 BTL5-E10-M0200-K-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0UW0 211952 BTL5-E10-M0200-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Y0 137390 BTL5-E10-M0200-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09RK 181073 BTL5-E10-M0225-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01PE 181069 BTL5-E10-M0225-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YL5 213849 BTL5-E10-M0230-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0R6E 217632 BTL5-E10-M0235-K-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL121L 217497 BTL5-E10-M0235-K-SA353-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL121M 217499 BTL5-E10-M0235-K-SA354-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL025A 178163 BTL5-E10-M0250-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Y4 145347 BTL5-E10-M0250-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C8F 221024 BTL5-E10-M0260-K-SR32 not released (not checked yet)
  BTL03W1 188196 BTL5-E10-M0275-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0NC3 184909 BTL5-E10-M0300-K-MA000-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P2E 185933 BTL5-E10-M0300-K-MA326-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LHH 182099 BTL5-E10-M0300-K-SA262-K05-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Y7 137392 BTL5-E10-M0300-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0TR1 210433 BTL5-E10-M0305-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01YC 139306 BTL5-E10-M0350-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
    137394 BTL5-E10-M0375-K-SR32 inactive parts
  BTL0A98 178232 BTL5-E10-M0400-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01YF 137395 BTL5-E10-M0400-K-K10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AHR 181080 BTL5-E10-M0400-K-SA259-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AHR 167045 BTL5-E10-M0400-K-SA259-K05 inactive parts
  BTL00ML 182681 BTL5-E10-M0400-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
    139296 BTL5-E10-M0400-K-SR32 Linear Transducers
  BTL01YJ 137396 BTL5-E10-M0450-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09YM 182682 BTL5-E10-M0500-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
    116406 BTL5-E10-M0500-K-SR32 inactive parts
  BTL09U0 164934 BTL5-E10-M0550-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01YL 161130 BTL5-E10-M0550-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01YL 157222 BTL5-E10-M0550-K-SR32 inactive parts
  BTL01YM 161131 BTL5-E10-M0600-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01YM 157223 BTL5-E10-M0600-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0A3R 181075 BTL5-E10-M0620-K-K20 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL16F7 221722 BTL5-E10-M0635-K-LR00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HJ5 181081 BTL5-E10-M0645-K-SA259-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HJ5 179064 BTL5-E10-M0645-K-SA259-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01YU 137397 BTL5-E10-M0700-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00UU 181070 BTL5-E10-M0750-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL08R3 217993 BTL5-E10-M0800-K-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00HT 181071 BTL5-E10-M1000-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13NZ 219109 BTL5-E10-M1100-K-K50 BU Linear Positioning and Measuring
    126546 BTL5-E10-M1100-K-K50 inactive parts
    126547 BTL5-E10-M1100-K-K60 inactive parts
  BTL01YW 188573 BTL5-E10-M1100-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01YW 157224 BTL5-E10-M1100-K-SR32 inactive parts
  BTL01YY 157225 BTL5-E10-M1200-K-SR32 inactive parts
  BTL01YY 188575 BTL5-E10-M1200-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0H8M 188203 BTL5-E10-M1250-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Z0 157226 BTL5-E10-M1300-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09TZ 164933 BTL5-E10-M1500-K-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01P6 182677 BTL5-E10-M1600-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Z3 157227 BTL5-E10-M1600-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0C02 185948 BTL5-E10-M1900-K-K10 inactive parts
  BTL0Y1Y 213311 BTL5-E10-M1900-K-SA323-K02-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Z5 143369 BTL5-E10-M4100-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Z6 140026 BTL5-E10-M4220-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JM8 180057 BTL5-E10-M4250-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P2J 185956 BTL5-E10-M4300-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Z7 148772 BTL5-E10-M4300-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL11EY 216682 BTL5-E10-M4300-K-K10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Z8 156100 BTL5-E10-M4450-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0HA0 178932 BTL5-E10-M4500-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Z9 154458 BTL5-E10-M4500-K-K30 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZA 156390 BTL5-E10-M4500-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZC 126962 BTL5-E10-M4520-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0P5L 186399 BTL5-E10-M5500-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0AHT 167046 BTL5-E17-M0050-K-SA262-F05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZE 139299 BTL5-E17-M0050-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZH 139297 BTL5-E17-M0075-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JC0 179878 BTL5-E17-M0100-K-F02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL02FF 164932 BTL5-E17-M0100-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LHF 182100 BTL5-E17-M0100-K-SA262-K05-S32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZJ 139294 BTL5-E17-M0100-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZL 139295 BTL5-E17-M0125-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JC1 179879 BTL5-E17-M0150-K-F02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03L1 164931 BTL5-E17-M0150-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04KE 178164 BTL5-E17-M0150-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LK0 182235 BTL5-E17-M0150-K-SA321-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZM 139298 BTL5-E17-M0150-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0JC2 179880 BTL5-E17-M0200-K-F02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03L2 164936 BTL5-E17-M0200-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F0Y 177995 BTL5-E17-M0225-K-K10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZN 139309 BTL5-E17-M0225-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01RY 221226 BTL5-E17-M0260-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL03L3 181074 BTL5-E17-M0300-K-K02 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZU 139300 BTL5-E17-M0300-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01ZZ 118182 BTL5-E17-M0552-K-SA202-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09U1 164937 BTL5-E17-M0650-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL00HH 221857 BTL5-E17-M0750-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09U3 164940 BTL5-E17-M1000-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL09U2 164939 BTL5-E17-M1100-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0CA6 221809 BTL5-E17-M1440-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LJ2 182209 BTL5-E17-M4300-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0202 145041 BTL5-E17-M4410-K-K10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190370 BTL5-Exx-Mxxxx-K-Fxxx inactive parts
  BTL 190091 BTL5-Exx-Mxxxx-K-SA133-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190092 BTL5-Exx-Mxxxx-K-SA220-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190266 BTL5-Exx-Mxxxx-K-SA262-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190400 BTL5-Exx-Mxxxx-K-SA323-Kxx-ZA0M BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190081 BTL5-Exx-Mxxxx-K-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190286 BTL5-Exx-Mxxxx-K8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13H0 218894 BTL7-E100-M0150-K-SA338-F05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL13FE 218890 BTL7-E570-M0125-K-SA348-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0Y9C 213636 BTL5-G11-M0560-K-LR00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190099 BTL5-Gxx-Mxxxx-K-SA227-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190083 BTL5-Gxx-Mxxxx-K-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190274 BTL5-Gxx-Mxxxx-K8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL020C 155938 BTL5-H110-M0500-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL020E 159196 BTL5-H110-M0550-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL020F 156821 BTL5-H112-M0500-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL020H 156828 BTL5-H112-M0500-K-SR92 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190337 BTL5-Hxxx-Mxxxx-K-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190080 BTL5-Ix-Mxxxx-K-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190193 BTL5-Mx-Mxxxx-K-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL01Z4 152113 BTL5-E10-M4020-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0217 156774 BTL5-P1-M0400-K-SA259-K05 Linear Transducers
  BTL0217 181082 BTL5-P1-M0400-K-SA259-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0218 154718 BTL5-P1-M0500-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0218 115157 BTL5-P1-M0500-K-K05 inactive parts
    115258 BTL5-P1-M0500-K-SR32 inactive parts
  BTL021F 152118 BTL5-P1-M4570-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL021H 126966 BTL5-P1-M5070-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190089 BTL5-Px-Mxxxx-K-SA169-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190079 BTL5-Px-Mxxxx-K-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL 190285 BTL5-Px-Mxxxx-K8-xxxx BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0F86 178331 BTL5-S101-M0050-K-K15 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL021J 156811 BTL5-S101-M0300-K-SA243-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL10Z3 216299 BTL5-S101-M0330-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YJ0 213794 BTL5-S101-M0350-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL021K 154380 BTL5-S101B-M0300-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL021L 160183 BTL5-S101B-M0350-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0LE9 181891 BTL5-S101B-M0375-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL021P 155078 BTL5-S102-M0850-K-LR00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL021R 155079 BTL5-S102-M1000-K-LR00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL021T 155080 BTL5-S102-M1150-K-LR00,3 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0M7F 188120 BTL5-S103-M0125-K-SR32 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N79 188125 BTL5-S106-M0200-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0N7A 188127 BTL5-S106-M0200-K-K10 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL04K5 164368 BTL5-S111-M0050-K-K05 BU Linear Positioning and Measuring
  BTL0YU8