Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 3
   • Khách Khách 3
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1428631

  Price list

  Balluff Pricelist 2011 Post_ANS Vietnam#3 

   

  80050498           BKS-B 19-3-05                              
  136870             BOS R-27                                   
  136872             BOS R-29                                   
  80050156           09-9477-00-07                              
  80050496           BKS-B 20-3-05                              
  11023571           99-9214-00-05                              
  80050533           09-0111-80-04                              
  80050365           09-3412-80-03                              
  80000709           09-4227-00-07                              
  125423             BMF 305-HW-25                              
  11003036           C3545/CE11-23A2R-410-4000-01               
  80050690           R1315/RELF004-00226-5000                   
  80050723           R1342/REMF004-00226-5000                   
  80050117           09-0009-00-04                              
  80050087           09-0009-02-04                              
  11024271           C12F3B3-300-220                            
  80050190           BNN 530-UB-40                              
  80051110           C3237/CA11-19A3W-414-5000-0                
  80051111           C3238/CE11-19A3W-414-5000                  
  80051112           C3239/CN11-19A3W-414-5000-0                
  80000037           79-3410-42-03                              
  80050937           C3664/CN11-23A2R-410-3000-02               
  80000086           99-0429-43-04                              
  80000233           99-0429-52-04                              
  80000459           99-0430-30-04                              
  80050229           99-0430-52-04                              
  80000237           99-0430-57-04                              
  80000442           99-0430-69-04                              
  80000748           79-3406-42-03                              
  80000758           99-0429-24-04                              
  11000628           99-4445-458-05                             
  11026560           09-0571-02-08                              
  80050089           99-0401-00-02                              
  80050565           09-3390-80-04                              
  147024             BOS 18M-WS-7XA-BO-L-03                     
  551733             BOS 18M-WS-7XA-B0-L-03                     
  152050             BES 516-377-E0-C-05                        
  152883             BES 516-324-E3-C-02                        
  520342             BES 516-3007-E2-X-05                       
  115450             BES M18EL-PSH12E-S04G                      
  112907             BES M18EL-PSH50A-S04G                      
  121606             BES 515-356-E4-C-03                        
  553899             BES 515-356-E4-Y-03                        
  126088             BES 517-3016-M1-N-10                       
  144375             BMF 315M-PS-W-2-S49-00 3                   
  111540             BES 516-355-G-E5-Y-S 4                     
  126665             BES 516-326-G-E4-C-05                      
  553742             BES 515-360-B0-C-PU-03                     
  133431             BES M18MF-PSC50A-S04G                      
  148661             BSB-04-P01P/4-M02K-HKP-10                  
  130038             BLE 18KF-NA-1LT-S4-C                       
  130037             BLE 18KF-PA-1LT-S4-C                       
  8596               BLS 15K-R-G5-02                            
  81101405           BTL5-S172-M0100-A-SA211-KA02               
  81101342           BTL5-S112-M0050-A-SA211-KA05               
  128715             BIS L 101-01/L                             
  139459             BIS L-101-05-L                             
  137738             BIS L-103-05-L                             
  120888             BES 03 0-KB-3                              
  637074             BES 04 0-KB-1                              
  554468             BES 04 0-KB-3                              
  185720             BTL5-A11-M2250-P-S32                       
  11023840           GEL 2475-X-100-L-K-200-N                   
  11007707           GEL 235-CO-16-00-C-K-S-1                   
  80050442           ZAN3 0512 012 0                            
  80050428           ZAN3 0512 100 0                            
  80050986           ZAN3 0512 110 0                            
  81101348           BTL5-P1-M1400-B-S32                        
  81101349           BTL5-P1-M1450-B-S32                        
  81101350           BTL5-P1-M1500-B-S32                        
  81100340           BTL5-P2-M1500-B-S32                        
  81000206           BNL 5308-120-02-940                        
  81100042           BTL5-S112-M0200-B-KA10                     
  552521             BES 517-3036-I02-C-S 4                     
  121977             BES M30ML-NSC15F-S04G-002                  
  528640             BES 516-133-MO-C-PU-03                     
  552691             BES 517-347-M1-N-07                        
  148265             BSB-04-F01P/4-M02M-KP-05                   
  148776             BSB-49-F01P/8-M02K-KP-05                   
  181948             BES 516-360-G-S 4-H                        
  11000707           BNN-TR-060-100-12                          
  155749             BES 516-377-G-S49-C                        
  141950             BES 516-3006-G-E5-C-S 49                   
  551098             BKS-S 52-00                                
  147188             BFO D13-XB-RB-EAK-10-02                    
  11004071           GEL 2444TN4G3K030-E                        
  11005843           GEL 2444TNAG5K030-E                        
  81101642           BTL5-E17-M0475-B-S32                       
  780914             PMT-SYSTRON-000                            
  637075             BES 05 0-KB-1                              
  554469             BES 05 0-KB-3                              
  554470             BES 06 5-KB-3                              
  635431             STUETZRING 16x13 8x0 5 PTFE                
  150680             BTL5-D112-M1200-P-S93                      
  149388             BTL5-D112-M1250-P-S93                      
  149283             BTL5-H110-M1400-P-S94                      
  145924             BTL5-T110-M0600-P-S103                     
  145925             BTL5-T110-M0650-P-S103                     
  145926             BTL5-T110-M0700-P-S103                     
  81101538           BTL5-T120-M0600-P-S103                     
  81101511           BTL5-T130-M0700-P-S103                     
  81100770           BTL5-T120-M0650-P-S103                     
  81101227           BTL5-T130-M0650-P-S103                     
  81000201           BNL 5308-120-03-950                        
  124843             BES 517-398-NO-C-S49-00 2                  
  122078             BES 517-399-NO-C-S 49-00 2                 
  526931             BES 516-360-A0-L-PU-03                     
  121358             BES 517-132-M5-H-S 4                       
  153015             BES 516-377-G-E4-C-02                      
  152052             BES 516-371-EO-C-PU-05                     
  906069             BNN 520-UB-300                             
  142255             BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S 4                    
  179106             BES M05ED-PSC08B-BP02-R50                  
  116783             BLS 6K-XX-1E-02                            
  121985             BES 516-346-H2-Y-S 4                       
  81101429           BTL5-C10-M0400-B-KA10                      
  113289             BLT M-15-U-S 4                             
  80051208           RPTA-1803-PU-05                            
  81000183           BNL 5308-120-5-800                         
  81101115           BTL5-E17-M0425-B-S32                       
  81100930           BTL5-E17-M0450-B-S32                       
  81100286           BTL5-E17-M0500-B-S32                       
  81100912           BTL5-E10-M0425-B-KA05                      
  81101214           BTL5-E10-M0450-B-KA05                      
  81101288           BTL5-E10-M0457-Z-S32                       
  139288             BTL5-E10-M0450-B-S32                       
  81101449           BTL5-E10-M0465-B-S32                       
  81101110           BTL5-E10-M0475-B-S32                       
  117344             BTL5-E10-M0500-B-S 32                      
  81100999           BTL5-S113-M0300-B-S32                      
  81100383           BTL5-H112-M0300-B-S92                      
  81101675           BTL5-E10-M0150-K-SA262-K02                 
  11007082           GEL 209-V-00125-A-0-0-1                    
  171214             BTL5-T110-M0550-P-S103                     
  11002308           IKOA-120 38-G-S4                           
  159040             BES Q08ZE-POC20B-BV02                      
  120535             BES M30ML-PSC10A-S04G-W                    
  144512             BES 516-3005-E4-C-S 4-00 5                 
  154236             BML-M22-I40-A0-M031/016-R0                 
  81200068           BKS-S115-PU-05-FL                          
  553496             BES 516-326-G-S 4-H                        
  527032             BES 516-324-EO-L-PU-05                     
  554471             BES 08 0-KB-3                              
  156070             BES 08 0-KB-7                              
  162634             BIS M-402-007-002-00-S115                  
  11026844           dbk 4/M12/3CDD/M18 E S                     
  170829             BTL5-S173-M0350-B-S32                      
  80051012           BNL-TRN-1206-200-B                         
  81100293           BTL5-S112-M0320-B-S32                      
  116621             BTL5-A11-M0650-B-S 32                      
  310215             BTL5-E10-M0102-R-S32                       
  81101672           BTL5-A11-M0610-Z-S32                       
  81000191           BNL 5308-120-03-1000                       
  80050155           GEL260V001000A001                          
  81101064           BTL5-S172-M0400-B-S32                      
  143193             BES 516-3005-G-E4-C-S26-00 3               
  132513             BES M05EC-PSC08B-S26G                      
  145964             BES M05ED-PSC15B-S26G                      
  8536               BOS 25K-5-C90-P-S 4                        
  125575             BES M18MD-PSC12E-S04G-W                    
  141942             BES 516-3017-G-E5-C-S 49                   
  141951             BES 516-3023-G-E5-C-S 49                   
  121053             BES M30ML-PSC20E-S04G-W                    
  144511             BES 516-3007-E4-C-S49-00 3                 
  156210             BES 516-3040-I02-C-PU-05                   
  120500             BES M12MG1-PSC60B-S04G                     
  184207             BES M12MD1-PSC60B-S04G                     
  164772             BNN UR-060-125-12                          
  11005025           BKM 7 - 6204028                            
  183542             BES M12EG-PSC80F-S04G                      
  164156             BAE-PS-XA-1W-24-025-002                    
  121370             BES 517-134-M3-H                           
  80051199           BKM LIN B - 62 04 217                      
  144443             BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 3               
  152261             BES G08EG-PSC15B-BP03                      
  153019             BES 516-324-EO-C-S49-00 3                  
  80000551           72-6303-00-04                              
  121326             BIS C-108-05/L                             
  121320             BIS C-150-05/A                             
  124763             BES 516-3046-G-E4-L-PU-05                  
  11005037           GEL 2444TN4G3K250-E                        
  81000249           BNL 5306-120-02-1200                       
  150114             BTL5-D112-M1500-P-S93                      
  81101437           BTA-E10-1000-E                             
  81101437           BTL5-E10-M0550-K-K02                       
  80050559           GEL 260 V 00256 B 021                      
  157071             BNI PBS-502-000-Z001                       
  81100933           BTL5-C10-M0450-B-KA10                      
  81101213           BTL5-P1-M2500-P-S 32                       
  81101172           BTL5-E10-M0500-B-KA10                      
  124301             BMF 103-HW-41                              
  124304             BMF 103-HW-42                              
  81100706           BTL5-A11-M1500-P-SA240-S92                 
  81101226           BTL5-S173-M0220-A-SA211-S147               
  178822             BOS 63M-PS-LH13-S4                         
  81101557           BML-M02-I34-A0-M0345-R0000                 
  122172             BTL5-A11-M0550-B-S32                       
  122174             BTL5-A11-M0600-B-S32                       
  81101228           BTL5-A11-M0625-B-S32                       
  139248             BTL5-A11-M0700-B-S32                       
  117330             BTL5-A11-M0750-B-S 32                      
  128714             BIS L 102-01/L                             
  139461             BIS L-102-05-L                             
  146209             BES Q08ZC-PSC20B-BV03                      
  553791             BES 516-372-G-E4-C-PU-05                   
  115902             BES M30ML-NSC15F-BV03-002                  
  145380             BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03                 
  6013               BNN 520-UB-270                             
  159115             BES 516-300-S180-02                        
  8577               BLS 65K-1-G50-1                            
  8572               BLS 65K-5-G50-1                            
  8856               BLS 65K-5-G50-2-S 4                        
  781374             BES 517-142-Y-ERSATZ                       
  166766             BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002            
  144589             BOS 12M-PS-1QA-S 4-C                       
  145907             BES 516-300-S166-02                        
  146709             BES Q08ZE-NSC20B-BP03                      
  146701             BES Q08ZE-PSC20B-BP03                      
  145226             BES 516-3017-E4-C-S49-00 3                 
  153394             BES 516-3022-G-E4-C-S49-00 3               
  132512             BES G04EC-PSC08B-S26G                      
  147035             BLE 12M-PA-1PD-B0-C-03                     
  111262             BES M18ML-PSC80F-BV05-002                  
  121918             BES 517-139-M5-H                           
  81101690           BTL5-T110-M0850-P-S103                     
  185793             BTL5-P1-M1600-B-S32                        
  128470             BES 08-SM-1                                
  114175             BTL5-C17-M0040-P-SA120-S32                 
  181070             BTL5-E10-M0750-K-SR32                      
  161131             BTL5-E10-M0600-K-SR32                      
  81101606           BTL5-E10-M0600-K-K05                       
  81101659           BTL5-E10-M0550-H-K05                       
  81101663           BTL5-E10-M0550-H-S32                       
  81101678           BTL5-E10-M0680-H-S32                       
  81000251           BNL 5306-120-03-1200                       
  80051245           RPTA-3005-PU-05                            
  81000117           BNL 5308-160-08-800                        
  162823             BNI PBS-551-000-Z001                       
  80050882           GEL 208-T-5000-D733                        
  11023590           GEL 247 V1F M125-0                         
  11023552           GEL 247X1FM200-0                           
  11024556           GEL 247-X-1-G-M250-0                       
  11005109           BKM 4-6304208                              
  149852             BES 516-324-E4-C-S 4-01 5                  
  180953             BES 516-324-E4-C-S4-01 5                   
  148823             BES 516-378-E4-C-02                        
  128382             BES R05KB-PSC40B-S49A                      
  152076             BES 516-372-E0-C-03                        
  80002121           BKSS32M-05                                 
  120507             BES M30MI1-PSC22B-S04G                     
  126780             BIS C-191-05/L                             
  159100             BES 516-300-S 166-S 49                     
  145382             BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00 3              
  151169             BES 516-3021-G-E4-C-PU-05                  
  146841             BML-A013-T0500                             
  6392               BDG-MK20-10-10                             
  150108             BTL5-Q5651-M0203-P-S140                    
  11007323           GEL 235-SG-12-12-B-E-S-2                   
  148588             BTL5-D112-M1600-P-S93                      
  81101490           BTL5-E10-M0600-H-K05                       
  137397             BTL5-E10-M0700-K-SR32                      
  81000162           BNL 5308-80-04-1000                        
  81100709           BTL5-E17-M0530-K-SR32                      
  81100761           BTL5-E17-M0750-K-K05                       
  81101425           BTL5-S112-M0065-A-SA285-KA02               
  81100978           BTL5-E10-M0610-K-SR32                      
  81100965           BTL5-E10-M0720-K-SR32                      
  11005759           GEL 2442KN1G5A200-E                        
  11024542           GEL 2475-V-300-L-K-0500-N                  
  11002178           IKU-215 38-G-S4                            
  81101676           BTL6-E500-M1300-E2-KA02                    
  122179             BTL5-C17-M0750-B-S 32                      
  11003462           GEL KK-14-D1 12-D2 16                      
  11003461           GEL KK-14-D1 6-D2 16                       
  128853             BES M18MD-NSC12E-S04G                      
  125571             BES M18MD-PSC12E-S04G                      
  150420             BES R05KB-NSC20B-EP05                      
  552774             BES 516-300-S 254-S 49                     
  141840             BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02                   
  125962             BIS C-190-05/L                             
  80000678           72-6300-30-04                              
  141664             BFO 02-PK-1                                
  11028175           D12-4P8-500-182                            
  780541             BTL2-GS10-0600-A                           
  81101018           BTL2-GS10-1150-A                           
  552069             BES 516-133-M0-C-PU-05                     
  141728             BES 516-449-BO-L-02                        
  336625             BES 516-449-BO-L-02                        
  554123             BES 516-361-B0-C-12                        
  141345             BOS 18E-PS-1WD-E5-D-S 4                    
  81000145           BNL 5306-80-5-1000                         
  11024333           HPS-25/DIU/TC/E/G1 2                       
  11007324           GEL 2444TN4R5K150-E                        
  999993             BES 22 0-BS-1                              
  81101351           BTL5-P1-M1550-B-S32                        
  81101325           BTL5-P1-M1700-B-S32                        
  81101639           BTL5-S112-M0090-A-SA211-S147               
  81101638           BTL5-S112-M0080-A-SA211-S147               
  11002073           GEL 208-X-01250-C-0-0-1                    
  177953             BTL5-T110-M0200-B-S103                     
  139335             BOS 2K-X-RS10-02                           
  152406             BES 516-371-EO-C-02                        
  123072             BKS-S116-PU-10                             
  124186             BMF 32M-NS-W-2-S 4                         
  158049             BFO D22-LA-NB-EAK-10-02                    
  146212             BES Q08ZC-PSC20B-BP03                      
  130208             BKS-S117-00                                
  11026527           BKM 9 cavo controllo - 6204286             
  906103             BNN 520-UB-350                             
  554198             BES 516-326-G-B0-C-PU-03                   
  149620             BES 516-3040-I02-C-PU-02                   
  153375             BES Q05AC-PSC08B-S26G                      
  140437             BES 515-356-E4-C-10                        
  711634             STOESSELEINHEIT KPL  L10 813               
  552923             BES 516-3008-E5-C-S 49                     
  552927             BES 516-3018-E5-C-S 49                     
  80050770           GEL 208-V-1024 B 011                       
  80050590           GEL 260 V 00180 A 03                       
  126543             BMF 303-HW-44                              
  11024459           GEL 2442KN1R5B250-E                        
  118137             BOD 26K-LA02-C-06                          
  81100662           BTL5-S172-M0450-B-S32                      
  81101065           BTL5-S172-M0460-B-S32                      
  81100866           BTL5-S174-M0100-K-SR32                     
  81100693           BTL5-S112-M0450-B-S32                      
  123713             BOS R-16                                   
  550719             BOS R-3                                    
  144206             BTL5-Q5071-M0457-P-S140                    
  80000354           GEL 293 V 01000 L 001                      
  81101148           BTL5-E10-M0550-K-K10                       
  81100519           BTL5-E10-M0600-K-K10                       
  81101393           BTL5-E10-M0650-K-K10                       
  552623             BES 516-300-S 271-15                       
  81101669           BTL5-S173-M0150-A-MA285-KA10               
  81101102           BTL5-A11-M0850-K-SR32                      
  164794             BTL5-A11-M0950-K-K05                       
  80050755           GEL 260 S 0500 A 001                       
  81100605           BTL5-T110-M0050-B-S103                     
  81101080           BTL5-T110-M0075-B-S103                     
  81100941           BTL5-T120-M0850-P-S103                     
  81100771           BTL5-T120-M1000-P-S103                     
  81101042           BTL5-T130-M0850-P-S103                     
  81100428           BTL5-T110-M0100-B-S103                     
  145928             BTL5-T110-M0800-P-S103                     
  171216             BTL5-T110-M0900-P-S103                     
  81100890           BTL5-T110-M0950-P-S103                     
  145929             BTL5-T110-M1000-P-S103                     
  126523             BMF 305-HW-26                              
  185794             L5-P1-M1850-B-S32                          
  81101647           BTL5-S112-M0150-A-SA211-S147               
  80050871           GG126                                      
  551340             BFO 18A-XAA-MZG-30-0 5                     
  121986             BES 516-341-H2-Y-S 4                       
  148663             BSB-04-P01P/8-M02K-HKP-05                  
  128062             BES 516-366-G-E4-Y-05                      
  139336             BOS 2K-X-RS10-00 2-S49                     
  123377             BKS-S103-CP-02                             
  81000298           BNL 5310-120-04-0130                       
  81000297           BNL 5310-120-04-0240                       
  81000121           BNL 5310-120-04-800                        
  142291             BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 1               
  152265             BES G08EG-PSC15B-BP05                      
  127346             BES Q40KFU-PAC35E-S04G                     
  552113             BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03                     
  81000267           BNL 5310-120-04-0400                       
  81000158           BNL5310-120-04-0600                        
  140761             BOS 18M-PA-LE10-02                         
  140769             BOS 18M-PA-LE10-S4                         
  81000235           BNL 5310-120-04-145                        
  80050264           ZAN5 0250 072 0                            
  81100142           BTL5-E10-M2250-P-S32                       
  111893             BTL5-C10-M2250-P-S 32                      
  184160             BTL5-S112-M0250-A-SA211-S147               
  126948             BMF 303-HW-51                              
  81101516           BTL5-E17-M0550-B-S32                       
  122184             BTL5-E17-M0750-B-KA05                      
  81101474           BTL5-E10-M0525-B-S32                       
  81101496           BTL5-E10-M0545-B-S32                       
  126699             BTL5-E10-M0550-B-S 32                      
  131686             BTL5-E10-M0600-B-KA05                      
  122180             BTL5-E10-M0600-B-S 32                      
  81100137           BTL5-E10-M0610-Z-S32                       
  120319             BTL5-E10-M0650-B-S 32                      
  131664             BTL5-E10-M0700-B-S 32                      
  117345             BTL5-E10-M0750-B-S 32                      
  81101202           BTL5-E17-M0650-B-KA02                      
  81101203           BTL5-E17-M0750-B-KA02                      
  81100985           BTL5-E10-M0550-B-KA05                      
  81101154           BTL5-E10-M0570-B-S32                       
  162307             BTL5-E10-M0670-B-S32                       
  81100577           BTL5-S175-M1900-P-S 32                     
  81101644           BTL5-S172-M1750-P-S32                      
  144235             RGPT 3005-V1215-PU-01                      
  11003572           GEL 2442KN1G3B050M-E                       
  11002786           GEL 2442KN1G5B050M-E                       
  157946             BOD 21M-LA01-S92                           
  159825             BOD 63M-LA02-S115                          
  81101171           BTL5-S113-M0110-K-SR32                     
  80050509           GEL 208V-000180G011                        
  11004919           09-3412-166-03                             
  80050261           99-2021-02-06                              
  11007675           99-2026-00-07                              
  80050110           09-0022-00-06                              
  206048             BEN 516-14-10                              
  11007192           99-2026-02-07                              
  80050116           09-0005-00-03                              
  80050086           09-0005-02-03                              
  80051097           09-0111-90-04                              
  80050489           99-0079-100-04                             
  80000308           79-3410-02-03                              
  11007676           99-2025-00-07                              
  80050681           R1330/RELF003-00245-5000                   
  80050713           R1361/REMF003-00245-5000                   
  80000427           99-0076-00-03                              
  11007193           99-2025-02-07                              
  80050781           R1027/RDLM004-00302-5000                   
  80050780           R1033/RDMM004-00302-5000                   
  80050285           09-3403-81-03                              
  80051192           R1291/RDLM004-00322-5000                   
  80050306           09-0216-00-07                              
  80050846           09-4223-00-04                              
  11024136           C12M4A2-500-122                            
  80050083           99-0095-00-05                              
  80051263           09-0116-99-05                              
  80000657           99-3400-00-03                              
  80050534           09-0416-00-05                              
  80050469           BKS-B 19-1-05                              
  80050478           BKS-B 20-1-05                              
  11024246           C12F3B2-500-120                            
  11002069           99-3412-282-03                             
  80002500   09-0123-80-06                              
  11002255           P5268/RELF003-00205-150000RELM             
  11002615           P5285/REMF003-00205150000RELM              
  80050118           09-0013-00-05                              
  80050088           09-0013-02-05                              
  80050205           09-0124-90-06                              
  11027311           99-5106-40-03                              
  122272             BOS 35-HW-1                                
  80051283           09-0474-00-08                              
  80050753           99-0080-100-04                             
  80050241           09-3391-81-04                              
  80000878           09-0120-00-05                              
  80051117           C3248/CE13-76A2T-414-3000-61               
  80051137           C3261/CA13-76A2T-414-3000-61               
  80050637           R1211/RDLF005-00221-5000                   
  80050652           R1256/RDMF005-00221-5000                   
  80050114           09-0127-80-07                              
  80000229           79-3408-45-03                              
  80000580           79-3429-12-04                              
  80050466           BKS-B 19-1/2-PU-05                         
  80050472           BKS-B 20-1/2-PU-05                         
  11028163           CQC3A2-060-120                             
  11028166           CQC3B1-060-110                             
  11028170           CQC3B2-060-120                             
  80050624           R1231/RDLF003-00341-5000                   
  11026602           09-0140-70-05                              
  80050644           R1273/RDMF003-00341-5000                   
  11000405           R1296/RDLM003-00341-5000                   
  11007668           CPMA-3A1-0101                              
  80000230           99-0430-22-04                              
  80050449           09-0128-00-07                              
  11024463           SBD3A0-300-154                             
  80050309           99-0405-00-03                              
  80001500           09-3412-00-03                              
  999991             BES 18 0-BS-1                              
  80000411           09-3431-00-04                              
  80050362           09-3431-90-04                              
  80000547           99-3376-00-04                              
  80000008           99-3378-00-04                              
  11024270           C12F3B3-500-020                            
  80050191           BNN 530-UB-63                              
  80000687           09-3441-88-05                              
  80050728           R1335/RELF004-00246-5000                   
  80050404           09-0174-90-08                              
  80050710           R1366/REMF004-00246-5000                   
  80050394           09-3403-00-03                              
  148601             BMS CS-M-D12-ID18-01                       
  80000102           79-3406-52-03                              
  80050248           79-3434-26-04                              
  81000204           BNL-5310-120-04-1000                       
  159112             BES 516-300-S166-PU-0                      
  118984             BES 516-3022-G-E4-C-S 4-00 5               
  157078             BES 516-370-G-E4-C-PU-                     
  81000234           BNL 5310-120-04-160                        
  144510             BES 516-3007-E4-C-S4-00 5                  
  119847             BES 516-325-E4-C-PU-08                     
  116784             BLE 6K-PU-1E-S75-C                         
  150996             BES 516-3042-I02-C-PU-02                   
  141975             BES 516-3005-G-E4-C-S 4-00 5               
  144773             BES 516-300-S170-S49                       
  159098             BES 516-300-S202-S49                       
  81000252           BNL 5306-120-04-1200                       
  11005206           GEL2444TN8G3K250-E                         
  181071             BTL5-E10-M1000-K-SR32                      
  170959             BNI PBS-552-000-Z001                       
  138440             BES 08-HW-1                                
  11007089           GEL 2743V300KF03000T                       
  81100858           BTL5-T110-M0125-B-S103                     
  11007589           GEL 208-V-00-1344-B-0-0-1                  
  81101158           BTL5-T110-M0140-B-S103                     
  81101359           BML-M01-I34-A0-M0370-R0000                 
  80050618           GEL 260 VN 000500 A 001                    
  80050558           GEL 260 V 00100 B 031                      
  131675             BTL5-A11-M1350-P-SA167-S32                 
  81100590           BTL5-E10-M0700-K-K15                       
  163304             BTL5-S112-M0150-A-MA284-S147               
  81101427           BTL5-S112-M0150-A-SA284-S147               
  11026829           GEL 2475-V-200-L-K-500-N                   
  118536             BES 516-611-A-1                            
  81101146           BTL5-S112-M1900-P-S32                      
  81100879           BTL5-S172-M1800-P-S32                      
  81101181           BTL5-S177-M1800-P-SA243-S32                
  81101067           BTL5-S105-M1900-P-S32                      
  81100295           BTL5-S112-M1750-P-S32                      
  81101141           BTL5-S114-M1800-P-S32                      
  81101009           BTL5-S114-M1900-P-S32                      
  11003028           GEL 208-VN-00500-B-0-0-1                   
  185803             BTL5-P1-M1760-B-KA10                       
  11004820           GEL 235-SP-16-12-B-E-S-1                   
  146216             BES 516-300-S 166-05                       
  553128             BES 516-300-S 170-05                       
  11003504           BKM 7 - 6204249                            
  80000982           80059                                      
  121106             BOS 36K-PA-1PH-S 4-C                       
  121105             BOS 36K-PA-1QH-S 4-C                       
  131849             BES R01ZC-PAC70B-BP03                      
  124593             BES 516-3005-E2-N-PU-0 35                  
  121893             BKS-S 92-TA1                               
  554321             BES 516-360-A0-C-PU-05                     
  553696             BES 516-326-A0-C-PU-05                     
  123068             BKS-S115-PU-10                             
  110400             BTL5-CONNECTOR-P-S32                       
  552427             BIS F-208                                  
  551445             BIS F-208-01                               
  553093             BES 516-3028-G-E5-Y-S 4                    
  11024349           GG106                                      
  81000137           BNL 5306-120-8-1000                        
  81101058           BTL5-S112-M0175-K-K05                      
  80050977           GEL 247 V 1 GM 175                         
  80051155           GEL 247 X1 G M200-0                        
  137432             BTL5-H114-M0250-B-S94                      
  81101643           BTL5-E10-M0075-B-NEX-S32                   
  11025378           TK94A - 6304249                            
  11004464           GEL 208-VN-00100-B-0-0-3                   
  11007243           GEL 2443KN1G5B050M-E                       
  81101611           BTL5-E10-M0850-H-S32                       
  81101660           BTL5-E10-M0805-H-S32                       
  81101635           BTL5-E10-M1000-H-S32                       
  81101164           BTL5-C10-M0550-B-KA10                      
  81100532           BTL5-T110-M0200-B-S103                     
  81101275           BTL5-E10-M0700-B-KA10                      
  81100982           BTL5-G11-M0870-B-S32                       
  81100983           BTL5-G11-M0950-B-S32                       
  81101302           BTL5-A11-M0825-B-S32                       
  81100446           BTL5-A11-M0950-B-S32                       
  80000882           GEL 208 V 00786 A 001                      
  11028319           GEL 208-VN-01000-B-0-0-1                   
  126701             BTL5-A11-M0800-B-S 32                      
  145350             BTL5-A11-M0900-B-S32                       
  117331             BTL5-A11-M1000-B-S 32                      
  81100117           BTL5-A11-M0915-B-S32                       
  81100210           BTL5-A11-M0850-B-S32                       
  81100807           BTL5-T110-M1100-P-S103                     
  81100814           BTL5-T110-M1200-P-S103                     
  81100701           BTL5-T110-M1250-P-S103                     
  81100964           BTL5-T130-M1100-P-S103                     
  81100779           BTL5-T130-M1400-P-S103                     
  148509             BES 516-3044-G-E4-C-PU-02                  
  144513             BES 516-3005-E4-C-S4-01                    
  145959             BES G04ED-PSC15B-S26G                      
  11000091           BNN-UR-060-160-12                          
  126638             BES R05KB-PSC40B-EV03                      
  138157             BES 516-326-E4-C-S4-00 2                   
  142288             BES 516-3007-G-E4-C-S49-00 5               
  157159             BES 516-325-G-E4-C-S4-00 1                 
  81100816           BTL5-T110-M1300-P-S103                     
  145922             BTL5-T110-M1400-P-S103                     
  81101640           BTL5-S112-M0230-A-SA211-S147               
  121735             BTL5-H112-M1750-P-S 92                     
  80000085           GEL 260 V 00180 A 031                      
  11004835           TC-101-350                                 
  81101191           BTL5-S172-M0225-K-SA243-SR32               
  81101066           BTL5-S172-M0225-K-SR32                     
  81101012           BTL5-S113-M0225-K-SR32                     
  149036             BMS CR-M-D12-IS-04                         
  149035             BMS CR-M-D12-IU-02                         
  80051243           BDG-6360-0-05-100000-65                    
  81101353           BTL5-P1-M1950-B-S32                        
  81101503           BTL5-S172-M0250-A-SA285-KA10               
  81100784           BTL5-P1-M2000-B-S32                        
  81100267           BTL5-E10-M0800-K-SR32                      
  81101138           BTL5-E10-M0850-K-SR32                      
  81101524           BTL5-E10-M0800-K-K02                       
  81101489           BTL5-E10-M0840-H-K05                       
  81101523           BTL5-E10-M0850-H-K05                       
  81101525           BTL5-E10-M1000-K-K02                       
  81101258           BML-M01-I34-A0-M0380-R0000                 
  551512             BES 516-361-B0-C-15                        
  554342             BFO D22-LA-AC-20                           
  161966             BES M08EA-NSC15B-EP02                      
  152056             BES 516-371-EO-C-PU-03                     
  160214             BHS H405D-PSD10-EP02                       
  134269             BMF 305K-PS-W-2-SA3-S4-00 8                
  121317             BIS C-127-05/L                             
  148510             BES 516-3045-G-E4-C-PU-02                  
  149373             BES R05KB-PSC40B-EP00 3-GS04               
  121901             BES 517-139-M4-H                           
  336605             BES 517-223-M3-E                           
  552775             BES 516-300-S 273-S 49                     
  553713             BES 516-3026-B0-C-12                       
  80051163           GEL 247 V1 FM 2000                         
  80000672           GEL247V1FM3000                             
  81100896           BTL5-T110-M0250-B-S103                     
  164197             BTL5-T110-M0225-B-S103                     
  178820             BNI PNT-502-000-Z002                       
  80051231           GEL247V1GM250-0                            
  81101658           BTL5-S112-M0260-A-SA211-S147               
  152170             BIS M-407-039-003-06-S115                  
  185773             BTL5-S113B-M2000-P-S32                     
  80000635           ZAN3 0500 025 0                            
  11005199           GEL 260-MA262                              
  121248             BES 516-346-H2-Y-S 49                      
  154645             BES 516-3005-G-E4-C-S49-01                 
  BES01UY            BES01UY                                    
  180950             BES 516-324-E4-C-S4-00 3                   
  148950             BES Q08ZC-PSC25B-S49G                      
  121905             BES 517-140-M5-H                           
  139337             BOS 2K-PS-RE10-02                          
  523891             BES 516-343-G-E4-X-03                      
  161227             BTL5-S172-M0300-A-MA285-KA10               
  81100960           BTL5-S175-M0300-K-SR32                     
  81101095           BTL5-A11-M0175-K-NEX-K15                   
  81101682           BTL5-C10-M1700-P-SA226-KA02                
  11002370           GEL 293-V-000229-L-0-0-1                   
  163187             BTL5-T110-M0115-A-MA284-S103               
  155573             BTL5-T110-M0115-A-SA284-S103               
  80051289           GEL 260-S-00500-A-0-0-1                    
  11003505           BKM 7 - 6304220                            
  80000700           GEL208VN01000A001                          
  553492             BTA-E10-0200  2000-E                       
  145898             BTL5-T110-M0300-B-S103                     
  81101052           BTL5-S117-M0350-K-SR32                     
  11003460           GEL 207-X-0250-D-0-3-1                     
  81101504           BTL5-S172-M0350-A-SA285-KA10               
  162011             BTL5-S112-M0150-A-SA285-KA02               
  80050880           GEL 207- VN 0025-A001                      
  148775             BSB-49-F01P/8-M02K-KP-10                   
  121316             BIS C-150-11/A                             
  141734             BES 516-420-E4-L-02                        
  153260             BES 516-449-S27-L                          
  140803             BES 517-223-M4-E                           
  152968             BNN TR-050-075-12                          
  551269             BES 516-377-E3-L-S 4-00 5                  
  528571             BES 516-124-A0-C-03                        
  11024044           6204027                                    
  139339             BOS 2K-PS-RE10-00 2-S49                    
  781672             BEN 516-19-10                              
  157193             BEN 516-19-15                              
  81101179           BTL5-E10-M0800-K-K10                       
  81101180           BTL5-E10-M1000-K-K10                       
  154851             BIS Z-EL-001-ETHERNET                      
  81100817           BTL5-P1-M1800-B-S32                        
  81101205           BTL5-P1-M2000-K-SR32                       
  81101101           BTL5-A11-M1025-K-SR32                      
  81101590           BTL5-E10-M0825-B-S32                       
  81101607           BTL5-E10-M0800-A-S32                       
  81101693           BTL5-E10-M0860-B-S32                       
  81101664           BTL5-E10-M1000-B-KA02                      
  81101472           BTL5-T110-M0350-B-S103                     
  157691             BTL5-S172-M0360-A-SA285-KA10               
  81101495           BTL5-S173-M0710-A-KA05                     
  81100663           BTL5-S172-M0650-B-S32                      
  81100536           BTL5-S173-M0570-B-S32                      
  81101339           BTL5-S173-M0700-B-S32                      
  81101236           BTL5-S175-M0600-B-S32                      
  81100494           BTL5-S112-M0550-B-S32                      
  81101145           BTL5-S162-M0400-K-SA243-K05                
  11004340           GEL 2443TN4G5K250                          
  141879             BOS 21-HW-4                                
  119499             RGPT 3005-V1215-PU-05                      
  80002075           BKSS33M-10                                 
  552318             BES 516-378-E4-C-PU-05                     
  553718             BES 515-327-E5-T-S 4                       
  136795             BES Q40KFU-PSC35E-S04G                     
  81200113           BTL5-ASTA-1500-A                           
  120498             BES M08MG1-PSC60F-S49G                     
  145490             BOS 18M-PU-1PD-S 4-C                       
  141824             BOS 5K-PO-RR10-02                          
  81101469           BTL5-T110-M0375-B-S103                     
  81101545           BTL5-T110-M0390-B-S103                     
  145897             BTL5-T110-M0400-B-S103                     
  80001022           80421                                      
  554473             BES 12 0-KB-3                              
  999994             BES 30 0-BS-1                              
  130645             BMF 303-HW-59                              
  130771             BMF 303-HW-61                              
  130853             BMF 303-HW-33                              
  178643             BNI PNT-302-000-Z002                       
  81101106           BTL5-T120-M0400-B-S103                     
  80050555           GEL 208-V-000180-G013                      
  162698             BTL5-S173-M0350-A-MA285-KA10               
  81101162           BTL5-S112-M0300-K-K10                      
  157944             BOD 21M-LA02-S92                           
  150035             BTL5-E10-M2286-P-S32                       
  81100996           BTL5-C10-M0850-B-KA05                      
  81101233           BTL5-E17-M0850-B-S32                       
  81101255           BTL5-E17-M0900-B-S32                       
  81100724           BTL5-T110-M1500-P-S103                     
  81100649           BTL5-T110-M1700-P-S103                     
  81101015           BTL5-E10-M0910-B-S32                       
  81101370           BTL5-E10-M0890-B-S32                       
  80050889           ZAN3 0256 052 0                            
  119501             RGPE 3005-V1215P-PU-05                     
  171200             BTL5-E10-M0800-B-S32                       
  122200             BTL5-E10-M0900-B-S 32                      
  139064             BTL5-E10-M0970-A-S135                      
  120320             BTL5-E10-M1000-B-S 32                      
  80000588           GEL 208 TN 01000 D 001                     
  11024620           GEL 260-V-01000-B-7-1-3                    
  157224             BTL5-E10-M1100-K-SR32                      
  11026448           GEL 207-TN-001250-D-0-0-1                  
  146702             BES Q08ZE-POC20B-BV06                      
  151790             BES M18EI-PSC72B-S04G-S                    
  149835             BES 516-324-E4-C-S49-00 3                  
  153018             BES 516-324-E4-C-S 49-00 2                 
  114915             BES 516-3033-B0-C-PU-05                    
  125961             BIS C-190-11/L                             
  116785             BLE 6K-PU-1E-C-02                          
  128206             BES Q40KFU-PAC25E-S04G                     
  80050746           GEL 209 VN 00360 A 001                     
  171205             BTL5-E10-M0850-B-S32                       
  81101403           BTL5-E10-M1000-K-K15                       
  81100876           BTL5-E10-M0800-K-K15                       
  81101402           BTL5-E10-M0930-K-K15                       
  80000614           80403                                      
  136412             BTL5-Q5651-M0560-P-S140                    
  326188             BNL-TRN-1208-200-B                         
  137405             BTL5-Q5631-M0300-P-S140                    
  11003498           BKM 7 - 6304234                            
  133200             BTM H1-240                                 
  81100061           BTL5-S104-M2000-P-S32                      
  184057             BTL5-S172B-M0725-A-SA211-S32               
  185834             BTL5-S172B-M0525-A-SA211-S32               
  81101602           BTL5-E10-M1115-H-K05                       
  81101692           BTL5-E10-M1010-B-S32                       
  158362             BKS-S252-31-PP-10                          
  80050888           72-6306-01-04                              
  115719             RXD 0801-PU-01                             
  550804             BES 516-114-G-S 4-H                        
  128445             BES M12EE-PSC40B-S04G                      
  554359             BES 30-SM-3                                
  81200110           BIS C-122-04-L-TIR-50                      
  163818             BES 516-324-G-E4-C-S49-00 5                
  182411             BNS 819-D03-R12-62-10                      
  81101271           BTL5-G11-M0145-K-SA227-SR32                
  80050411           GEL 208 VN 01800 B 001                     
  80051202           BKM LIN B - 63 04 229                      
  81100986           BTL5-E10-M1000-B-KA10                      
  81100275           BTL5-E10-M2500-P-S32                       
  81100751           BTL5-T110-M0450-B-S 103                    
  171069             BNS 819-D03-D12-62-10                      
  140740             BOS 18MR-NA-LE10-02                        
  140748             BOS 18MR-NA-LE10-S4                        
  140741             BOS 18MR-PA-LE10-02                        
  140750             BOS 18MR-PA-LE10-S4                        
  81100414           BTL2-GS10-1350-A                           
  81100157           BTL2-GS10-1500-A                           
  81100098           BTL2-GS10-2000-A                           
  159293             BES 516-324-G-E4-C-10                      
  183541             BES M08EG1-PSC40F-S04G                     
  152064             BES 516-371-EO-C-05                        
  152085             BES 516-372-E0-C-05                        
  117022   BEN 516-19-100                             
  80051226           72-6332-30-08                              
  184204             BES M12MF1-PSC10F-S04G                     
  180558             BES 516-211-E5-E-S27                       
  120504             BES M12MC1-PSC10F-S04G                     
  125874             PROX 3D00-PAF700-DA4A1                     
  131488             BTL5-A11-M1100-B-S32                       
  81100549           BTL5-A11-M1200-B-S32                       
  81100451           BTL5-P1-M3000-P-S32                        
  81100923           BTL5-I1-M3000-P-S 32                       
  81101155           BTL5-A11-M1150-B-S32                       
  81100803           BTL5-A11-M1250-B-S32                       
  8316               RFTA 3010-02                               
  153721             BTL5-T110-M1600-P-S103                     
  106043             BEN 516-13-10                              
  145896             BTL5-T110-M0550-B-S103                     
  157225             BTL5-E10-M1200-K-SR32                      
  164939             BTL5-E17-M1100-K-K05                       
  81101134           BTL5-E10-M1025-K-SR32                      
  81100669           BTL5-A11-M1200-K-K15                       
  80051209           RPEA-1803-P-PU 05                          
  554474             BES 12 0-KB-3-F                            
  631618             BES 18 0-KB-2                              
  126279             BMF 303-HW-34                              
  122483             BKV 819-M20/P13                            
  122484             BKV 819-M20/P16                            
  122485             BKV 819-M25/P16                            
  122471             BKV 819-P16/M20                            
  122472             BKV 819-P16/M25                            
  122470             BKV 819-P13/M20                            
  81101266           BTL5-E10-M0400-B-NEX-S32                   
  81101174           BTL5-S174-M0450-K-SR32                     
  11024350           GEL 293-V-001500-L-0-0-3                   
  80050024           80402                                      
  521492             BES 113-370-SA 2-A0-PU-05                  
  552719             BES 516-372-G-E4-C-03                      
  778603             BRGD0-WCD16-EP-P-L-K-SA1-0 5               
  137093             BSW 813-493-X64-WA-06L3                    
  805501             BES 113-370-SA 2-DO-03                     
  778613             BRGD0-WCD16-EP-P-R-K-SA1-0 5               
  143342             BSW 813-493-X64-WA-06L3-551275             
  552546             BES 516-372-G-E5-C-S 49                    
  140222             BOS 18M-PS-1RD-E4-C-03                     
  137170             BSW 813-493-X64-WA-12L3                    
  550472             BES 113-370-SA 2-S 4                       
  527621             BES 516-372-SA 1-03                        
  143254             BSW 816-207-06L3-PA                        
  550503             BES 113-370-SA 5-S 4                       
  164902             BNS 819-B06-R12-61-12-10                   
  111600             BRGD2-WAD24-EP-P-R-K-SA1-01                
  144083             BSW 816-207-09L3-PA                        
  118491             BES 113-907 A                              
  552813             BLS 18K-XX-7P-B0-L-03                      
  783629             BRGD2-WCD08-EP-P-L-K-SA1-00 11             
  144699             BSW 816-207-12L3-PA                        
  113449             BES 516-343-G-E4-C-PU-05                   
  783628             BRGD2-WCD08-EP-P-R-K-SA1-00 11             
  553088             BES 516-3041-I02-C-S 49                    
  783685             BRGD2-WCD08-EP-P-R-K-SA1-01                
  146938             BSW 819-492-12L3                           
  118494             BES 113-918                                
  147886             BNS 819-99-D-11-S80                        
  136958             BSW 819-493-03L3                           
  551648             BES 113-923                                
  182269             BNS 819-X536-D02-L12-100-10-FD             
  783627             BRGD2-WCD12-EP-P-L-K-SA1-00 11             
  136946             BSW 819-493-06K3                           
  551649             BES 113-926                                
  124772             BES 516-3042-I02-C-S 49                    
  552422             BFO 74A-XA-JB-PZK-20-02                    
  112051             BRGD2-WCD12-EP-P-L-K-SA1-01                
  144666             BSW 819-493-06L2                           
  118498             BES 113-FD-1                               
  121260             BES 516-344-SA 1-H2-PU-03                  
  137139             BSW 819-493-06L3                           
  121470             BLS 18M-XX-1P-S 4-L                        
  783686             BRGD2-WCD12-EP-P-R-K-SA1-00 11             
  144697             BSW 819-493-09K3                           
  134091             BNS 819-X538-D02-L12-100-10-FD             
  783495             BRGD2-WCD12-EP-P-R-K-SA1-01                
  149601             BSW 819-493-09L2                           
  552390             BOS 18M-PS-1XB-E4-C-05                     
  782956             BRGD2-WCD16-EP-P-L-K-SA1-0 5               
  136965             BSW 819-493-09L3                           
  551669             BLS 35K-XX-1H-S 4-L                        
  134087             BNS 819-X538-D06-L12-100-10-FD             
  782957             BRGD2-WCD16-EP-P-R-K-SA1-0 5               
  136974             BSW 819-493-12L3                           
  554475             BES 12 0-KB-3-F-SA 1                       
  152071             BES 516-377-E0-C-PU-10                     
  114085             BRGD2-WFD08-OP-P-R-SA12-K-02               
  137152             BSW 819-493-WA-03L3                        
  705440             Pulsante per bse-44                        
  117288             BAW MKK-050 19-S4                          
  554476             BES 12 0-KB-3-F-SA 2                       
  147187             BFO D10-XA-RB-EAK-10-02                    
  148476             BNS 819-X750-D05-L12-100-10                
  118186             BRGD2-WFD08-OP-P-R-SA14-S                  
  137150             BSW 819-493-WA-06L3                        
  136984             BSW 819-493-WA-09L3                        
  114086             BRGD2-WFD12-OP-P-R-SA12-K-02               
  153748             BSW 819-493-WA-12L2                        
  120399             BOS 18M-PU-1QB-S 4-C                       
  117863             BRGD2-WFD12-OP-P-R-SA14-S                  
  137155             BSW 819-493-WA-12L3                        
  152878             BES 516-377-E3-C-S 4-PU-00 5               
  783258             BRGD3-WED08-EP-P-R-K-SA8-0 3               
  153916             BSW 819-493-WA-20L2                        
  783259             BRGD3-WED12-EP-P-R-K-SA8-0 3               
  143565             BSW 819-493-WF-06L3                        
  112234             BFO D22-LA-AD-EAK-52-02                    
  553740             BLS/BLE 18M-XX/PO-SA 1                     
  144532             BSW 819-493-WF-09L3                        
  110836             BLS/BLE 18M-XX/PO-SA 6                     
  776650             BRGE1-WAA12-OP-P-L-K-02                    
  145609             BSW 819-493-WF-12L3                        
  776660             BRGE1-WAA12-OP-P-R-K-02                    
  141485             BSW 819-493-WG-06K3                        
  155569             BTL5-S172-M0300-A-SA285-KA10               
  781759             BRGE1-WAE08-OP-P-R-K-02                    
  781685             BRGE1-WAE08-OP-P-R-SA12-K-02               
  143810             BSW 819-493-X64-WA-03L3                    
  149019             BES 516-3005-E4-C-PU-0                     
  142732             BFO D22-LAP-KB-EAK-15-02                   
  151011             BLT 31M-001-U-S92                          
  6002               BNN 520-UA-10                              
  135447             BNS 819-D02-D12-100-10-FD-L2               
  783900             BRGE1-WAE10-OP-P-R-SA12-K-02               
  143245             BSW 819-493-X64-WA-06L3                    
  152073             BES 516-324-E0-C-PU-10                     
  147348             BNS 819-D02-D12-100-10-FDS80R              
  778755             BRGE1-WAE12-OP-P-L-K-02                    
  144665             BSW 819-493-X64-WA-09L3                    
  149411             BMS AD-M-002-D12/D18                       
  116514             BNN 520-UA-4                               
  778801             BRGE1-WAE12-OP-P-R-K-02                    
  149117             BSW 819-493-X64-WA-12L3                    
  149188             BES 516-347-MO-C-S 4-00 5                  
  149836             BES 516-377-G-E4-C-S49-00 3                
  6007               BNN 520-UB-100                             
  124366             BNS 819-B02-D08-40-10                      
  781686             BRGE1-WAE12-OP-P-R-SA12-K-02               
  136986             BSW 819-494-03L3                           
  182142             BNS 813-B05-L12-61-A-55-0980               
  516601             BES 516-347-SA 2-03                        
  118111             BFO D22-XA-AF-EAK-35-01                    
  147923             BNS 819-B02-D08-40-10-S80R                 
  136981             BSW 819-494-06L3                           
  81000301           BNL 5307-120-04-1600                       
  516602             BES 516-347-SA 2-05                        
  11002009           BMC 8-K                                    
  136971             BSW 819-494-09L3                           
  144514             BES 516-3005-E4-C-S49-00 3                 
  6008               BNN 520-UB-120                             
  122428             BOS 18MR-PS-1OD-E 5-C-S4                   
  779994             BRGE1-WAE180-00-P-R-S                      
  143830             BSW 819-494-12L3                           
  152862             BES G08EE-PSC20B-BV02                      
  125270             BFO D22-XA-MB-PAK-10-02                    
  113686             BOD 26K-LA01-C-06                          
  514821             BES 516-3005-FO-N-03                       
  185006             BES 516-324-E3-C-S4-00 3                   
  115639             BOD 26K-LA01-S4-C                          
  774209             BRGE1-WAE256-00-P-R-K-00 5                 
  774202             BRGE1-WAE256-00-P-R-K-05                   
  553435             BES 516-3005-FO-X-PU-05                    
  777867             BRGE1-WAE256-00-P-R-S                      
  906078             BNN 520-UB-140                             
  135068             BNS 813-D04-K12-62-12-04                   
  133320             BOD 26K-LB04-S115-C                        
  777892             BRGE1-WAE72-00-P-R-KA-05                   
  182394             BNS 819-X538-D06-L12-100-10-FD             
  552440             BES 516-349-E4-C-PU-05                     
  152044             BES 516-378-EO-C-03                        
  164924             BNS 819-D02-E12-100-10-FD                  
  779067             BRGE1-WAE72-00-P-R-S                       
  141973             BES 516-3005-G-E4-C-S 4-00 2               
  529642             BES 516-350-E4-C-05                        
  149830             BES 516-378-G-E4-C-02                      
  151385             BKS-S 74-3-PU-10                           
  778554             BRGE1-WBA24-EP-P-R-K-02 5                  
  113602             BTA-A11-0020  0199-E                       
  151196             BES 516-324-E4-C-01                        
  122700             BRGE1-WBE10-OP-P-R-K-02                    
  553019             BTA-A11-0200  2000-E                       
  111530             BES 18 0-KB-3-F-SA 1                       
  113612             BIS C-603-025-650-03-ST1                   
  128431             BNS 819-D02-L12-100-10                     
  778753             BRGE1-WBE12-OP-P-R-K-02                    
  111529             BES 18 0-KB-3-F-SA 2                       
  6004               BNN 520-UB-25                              
  775570             BRGE1-WBE16-OP-P-L-K-02                    
  142057             BES 516-3005-G-E4-C-S49-00 2               
  554501             BES 516-378-S 49-C                         
  775560             BRGE1-WBE16-OP-P-R-K-02                    
  152573             BNS 813-D04-R12-100-1001FDS90R             
  114400             BRGE1-WBE16-OP-P-R-S                       
  527042             BES 516-355-E4-Y-05                        
  777897             BRGE1-WCC180-00-P-R-K-02                   
  119774             BCS 030-NS-1-C-03                          
  124726             BES 516-3005-SA 3-E5-C-S 49                
  527052             BES 516-355-E4-Y-PU-05                     
  782673             BRGE1-WCC180-00-P-R-SR                     
  142169             BES 516-3006-E4-C-PU-01                    
  554057             BES 516-355-G-E4-Y-03                      
  123398             BIS C-60R-001-08P-PU-20                    
  6005               BNN 520-UB-40                              
  157851             BNS 819-D02-R12-100-55-1152                
  118553             BPC AX3600-E1-24P-00-E                     
  777431             BRGE1-WDE12-OP-P-L-K-02                    
  552376             BES 516-355-G-E4-Y-PU-03                   
  125969             BOD 66M-LB04-S92-C                         
  779148             BRGE1-WDE12-OP-P-R-K-02                    
  8804               BES IKU-010 23-G-S4                        
  779151             BRGE1-WEA10-EP-P-R-K-05                    
  190095             BTA-A11-xxxx-E-SA 6                        
  552452             BES 516-355-G-E5-Y-S 49                    
  773189             BRGE1-WEA12-EP-P-L-K-00 5                  
  190005             BTA-A11-xxxx-E-SA 8                        
  514831             BES 516-3007-E2-N-03                       
  773182             BRGE1-WEA12-EP-P-L-K-05                    
  190006             BTA-A11-xxxx-E-SA 9                        
  6617               BG 502-00-40/2 1                           
  774839             BRGE1-WEA12-EP-P-R-K-00 5                  
  190002             BTA-A11-xxxx-E-SA12                        
  6618               BG 502-00-40/3 1                           
  774832             BRGE1-WEA12-EP-P-R-K-05                    
  190003             BTA-A11-xxxx-E-SA13                        
  149845             BES 516-383-E4-C-PU-05                     
  6619               BG 502-00-40/4 1                           
  6006               BNN 520-UB-63                              
  128933             BNS 819-D03-D12-100-10                     
  778602             BRGE1-WEE12-OP-P-R-K-02                    
  190094             BTA-A11-xxxx-E-SA18                        
  144509             BES 516-3007-E4-C-S 49-00 2                
  783296             BRGE1-WFE08-EP-P-R-K-02                    
  190004             BTA-A11-xxxx-E-SA19                        
  6620               BG 502-00-40/5 1                           
  161028             BNS 819-B02-K08-40-11                      
  11000022           BNS 819-D03-D12-100-10-FD-L3               
  783297             BRGE1-WFE10-EP-P-R-K-02                    
  190051             BTA-A11-xxxx-E-SA22                        
  512791             BCS 034-WS-5-L-03                          
  153020             BES 516-324-EO-C-S49-00 2                  
  783298             BRGE1-WFE12-EP-P-R-K-02                    
  190010             BTA-C10-xxxx-E                             
  781390             BRGE1-WHE10-00-P-R-K-02                    
  190011             BTA-C17-xxxx-E                             
  6635               BG 502-00-43/3 4 1                         
  781389             BRGE1-WHE12-00-P-R-K-02                    
  182479             BNS 819-X622-D03-R12-100-10                
  142062             BES 516-3007-G-E4-C-S 4-00 2               
  529881             BES 516-324-EO-N-03                        
  777883             BRGE1-WO12OP-P-R-K-01 5                    
  142063             BES 516-3007-G-E4-C-S 4-00 5               
  114092             BG GV 1 3 1                                
  135565             BMF 21K-PS-C-2-S49                         
  159913             BNS 819-B02-K12-61-12-10                   
  777774             BRGE1-WO12-OP-P-R-K-02                     
  554430             BTA-E10-0020  0199-E                       
  141974             BES 516-3007-G-E4-C-S49-00 2               
  780625             BG GV 1 1 5                                
  778636             BRGE1-WO16-OP-P-L-K-02                     
  115491             BTA-E10-0100-E-SA26                        
  164858             BNS 813-B02-D12-61-A-12-02                 
  6613               502-00-24                                  
  140061             BES M05ED-PSC50F-EP05                      
  8773               BG GV 1 10                                 
  778803             BRGE1-WCE16-OP-P-R-K-02                    
  119832             BTA-E10-0110-E-SA31                        
  6614               502-00-34                                  
  142066             BES 516-3007-G-E4-C-S49-01 57              
  180124             BES 516-324-G-E4-C-03                      
  530312             BES 516-384-E4-C-PU-05                     
  779817             BG GV 1 2                                  
  776109             BRGE1-WRA8-EP-P-L-K-05                     
  120007             BTA-E10-0110-E-SA36                        
  6590               502-00-46                                  
  8874               BG GV 1 3                                  
  552903             BTA-E10-0150-E-SA 7                        
  6592               502-00-47                                  
  780062             BG GV 10 1                                 
  775152             BRGE1-WRA8-EP-P-R-K-05                     
  115931             BTA-E10-0150-E-SA27                        
  6591               502-00-48                                  
  133731             BES 516-3008-E4-C-PU-05                    
  113480             BG GV 100 1                                
  778768             BRGA3-WAA16-OP-G-R-K-02                    
  774870             BRGE1-WSA12-EP-P-R-K-02                    
  123160             BTA-E10-0166-E-SA43                        
  6594               502-00-65                                  
  780958             BG GV 12 1                                 
  779971             BRGE1-WSE08-00-P-L-K-02                    
  119837             BTA-E10-0175-E-SA32                        
  6597               502-00-67                                  
  132504             BES 516-3008-E5-C-S49                      
  122206             BG GV 120 1                                
  777632             BRGA3-WAA32-EP-G-R-S                       
  779705             BRGE1-WSE08-00-P-R-K-02                    
  120008             BTA-E10-0175-E-SA37                        
  772373             502-00-72 KUPPLUNG                         
  111560             BG GV 15 1                                 
  779972             BRGE1-WSE10-00-P-L-K-02                    
  120009             BTA-E10-0175-E-SA38                        
  80002098           504295                                     
  141944             BES 516-3008-G-E5-C-S 49                   
  113396             BG GV 150 1                                
  778471             BRGA3-WAE16-00-G-R-K-02                    
  779656             BRGE1-WSE10-00-P-R-K-02                    
  120010             BTA-E10-0175-E-SA39                        
  124729             BES 516-3009-SA 2-MO-C-05                  
  782531             BG GV 154 1                                
  779970             BRGE1-WSE12-00-P-L-K-02                    
  120623             BES 516-356-SA 24-S 4-C                    
  120922             BES 516-4                                  
  8660               BG GV 16 1                                 
  128932             BNS 819-D03-L12-100-10                     
  776046             BRGA3-WBA128-00-G-R-S                      
  779706             BRGE1-WSE12-00-P-R-K-02                    
  80050546           6110-1-1030-W201-2500-65                   
  551872             BES 515-114-S 4-C                          
  147168             BES M08EC-NSC15B-S49G                      
  8666               BG GV 160 1                                
  774214             BRGE1-WZA9-OP-P-L-S                        
  117789             BTA-E10-0250-E-SA30                        
  140438             BES 516-356-SA14                           
  8667               BG GV 180 1                                
  775948             BRGA3-WBA96-EP-G-R-S                       
  119838             BTA-E10-0300-E-SA33                        
  780082             BG GV 200 1                                
  128794             BNS 819-D03-R12-100-10                     
  775612             BRGA3-WBC360-00-G-R-K-05                   
  119839             BTA-E10-0300-E-SA34                        
  553678             BDD-CC 08-1-P                              
  115200             BG GV 220 1                                
  774422             BRGA3-WCC180-00-G-R-S                      
  120011             BTA-E10-0300-E-SA40                        
  554012             BES 515-325-B0-C-PU-10                     
  554309             BES 516-300-S 135-D-PU-08                  
  553858             BES 516-357-B0-C-06                        
  782685             BG GV 248 1                                
  775713             BRGA3-WDA180-00-G-L-K-10                   
  121225             BTA-E10-0300-E-SA41                        
  121971             BES 516-300-S 135-D-PU-20                  
  8665               BG GV 25 1                                 
  774446             BRGA3-WDA180-00-G-L-S                      
  80002138           6310-3-1030-W20-12500                      
  521522             BES 516-324-SA 17-05                       
  121192             BG GV 26 1                                 
  113252             BES 515-325-SA 61-S 4-T                    
  527141             BES 516-324-SA 26-03                       
  776063             BG GV 3 1                                  
  131081             BNS 813-D06-R12-100-22-06-FC               
  775742             BRGA3-WDA180-00-G-R-K-05                   
  190014             BTA-E10-xxxx-E                             
  80050181           6360-2-05-2500-67                          
  80050179           BDG 600921030W120010065                    
  552939             BES 516-324-SA 26-05                       
  140793             BES Q40KEU-USU25F-S27G                     
  126530             BG GV 300 1                                
  127905             BMF 303K-PS-C-2-SA 2-S49-00 2              
  775743             BRGA3-WDA180-00-G-R-K-10                   
  190016             BTA-E10-xxxx-E-SA 8                        
  80050128           6360-2-05-W31-2500-65                      
  117860             BES 516-324-SA 26-10                       
  782919             BG GV 40 25 1                              
  513981             BKS-S 9-1-03                               
  774421             BRGA3-WDA180-00-G-R-S                      
  190015             BTA-E10-xxxx-E-SA19                        
  80002047           636025S05280065                            
  782901             BG GV 40 1                                 
  126897             BMF 303K-PS-C-2-SA2-S49-00 8               
  775600             BRGA3-WEA12-EP-G-L-K-02                    
  554180             BTA-E17-0020  0199-E                       
  80050552           6360-3-05-1000-65                          
  553947             BES 516-357-E5-Y-S 4                       
  119830             BG GV 400 1                                
  550703             BIS F-305-05                               
  129821             BNS 819-D04-D12-100-10                     
  775602             BRGA3-WEA12-EP-G-L-K-05                    
  118950             BTA-E17-0200  2000-E                       
  80050345           6360-5S-05-5000-65                         
  113257             BES 515-326-SA46-S4-T                      
  779818             BG GV 45 1                                 
  775683             BRGA3-WEA12-EP-G-R-K-00 5                  
  190017             BTA-E17-xxxx-E                             
  80050099           6360-6S-05-U80-2048-65                     
  780283             BG GV 455 1                                
  775682             BRGA3-WEA12-EP-G-R-K-05                    
  190019             BTA-E17-xxxx-E-SA 3                        
  80002141           63606S05U80250065                          
  122614             BES 515-327-B0-C-PU-15                     
  776064             BG GV 5 1                                  
  124377             BNS 819-B03-D08-40-10                      
  190018             BTA-E17-xxxx-E-SA16                        
  80050245           6360-78-3-05-1080-65                       
  80050025           BDG 6310-1-05-U46-1800-65                  
  510780             BES 516-324-SA 8-02                        
  8851               BG GV 504 1                                
  122545             BRGA3-WGA480-00-G-L-SA10-K05               
  190020             BTA-E20-xxxx-E                             
  510782             BES 516-324-SA 8-05                        
  123580             BG GV 527 1                                
  778007             BRGA3-WGA480-00-G-R-SA10-K05               
  190053             BTA-E20-xxxx-E-SA19                        
  500462             6KTMU M12X1 -MS                            
  144117             BES 516-324-SA26-02                        
  150802             BES Q40KFU-PAC40E-S04G                     
  780013             BG GV 54 1                                 
  147842             BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90R             
  782852             BRGA3-WGA480-00-G-R-SA13-K1 5              
  190021             BTA-E27-xxxx-E                             
  551865             BES 516-359-E4-Y-05                        
  551506             BES 516-541-S 4-H                          
  118749             BG GV 560 1                                
  775620             BRGA3-WGA84-00-G-R-KA-02                   
  110670             BES 516-324-SA41-EO-C-S 49-02              
  551661             BES 516-359-E4-Y-PU-05                     
  775464             BG GV 6 1                                  
  775923             BRGA3-WGA84-00-G-R-SA3-KA0 8               
  190023             BTA-G11-xxxx-E                             
  500252             6KTMU M30X1 5-MS                           
  153765             BES 516-324-SA44-C-02                      
  118644             BG GV 60 1                                 
  775920             BRGA3-WGA84-00-G-R-SA3-KA02                
  190022             BTA-G11-xxxx-E-SA 6                        
  707505             707 505                                    
  149748             BES 516-324-SA44-C-03                      
  552370             BES 516-359-G-E4-Y-03                      
  775465             BG GV 7 1                                  
  190024             BTA-G11-xxxx-E-SA 8                        
  151388             BES 516-324-SA45-E4-C-PU-03                
  552441             BES 516-359-G-E5-Y-S 49                    
  121587             BG GV 740 1                                
  116770             BOS 26K-NA-1HC-S 4-C                       
  778758             BRGA3-WRA008-EP-G-L-K-05                   
  190026             BTA-G21-xxxx-E                             
  775466             BG GV 8 1                                  
  116769             BOS 26K-NA-1IE-S 4-C                       
  775652             BRGA3-WRA008-EP-G-R-K-05                   
  190025             BTA-G21-xxxx-E-SA 6                        
  156539             BES 516-324-SA57-E5-D-S49                  
  150799             BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011                 
  8807               BG GV 80 1                                 
  775756             BRGA3-WSA12-EP-G-R-S                       
  190052             BTA-G21-xxxx-E-SA 8                        
  122759             BG GV1000 1                                
  706224             SPANNPRATZENSATZ BRG A-E                   
  150024             BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011                 
  129438             BG GV1400 1                                
  121231             BG GV1800 1                                
  149844             BNS 813-FD-60-186-S80R                     
  553655             BES 516-325-B0-C-07                        
  115201             BG GV2414 1                                
  554009             BES 515-360-B0-C-PU-10                     
  121230             BG GV3509 1                                
  772360             BRGB0-IBB09-00-P-R-K-02                    
  11024278           BDG 6360-2-05-W031-3600-65                 
  155363             BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U                    
  130596             BNS 819-D04-E12-100-10                     
  783383             BRGB0-WAB06-00-P-L-KA02                    
  553741             BES 515-360-S 4-C                          
  145943             BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11                 
  81000242           BNR 5406-120-04-1000                       
  779284             BRGB0-WAB10-EP-P-L-K-05                    
  133132             BTL-P-1028-15R                             
  129962             BES M18EG1-POC50S-S04G-S                   
  151333             BKS-S137-17-PU-05                          
  775269             BRGB0-WAB10-EP-P-R-K-00 5                  
  553652             BES 516-325-B0-C-PU-07                     
  145942             BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11                 
  774343             BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-00 11                 
  707579             STOESSELEINHEIT KPL  R06                   
  550811             BES 516-100-S 32                           
  3                  BNS 510-160-W                              
  154657             BNS 819-D04-E12-100-10-S90L                
  780027             BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-00 5                  
  706847             STOESSELEINHEIT KPL  R10 819               
  554005             BES 516-360-E4-Y-05                        
  551524             BES 516-547-S 4-H                          
  128700             BMF 305K-PS-C-2-SA 2-S49-00 2              
  154656             BNS 819-D04-E12-100-10-S90R                
  771283             BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-01                    
  517732             BES 516-325-E3-N-PU-05                     
  144287             BKS-S137-19-PC-10                          
  771280             BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-02                    
  528442             BES 516-105-AO-C-PU-05                     
  150115             BKS-S137-19-PC-15                          
  771282             BRGB0-WAB12-EP-P-L-K-05                    
  125516             BNS 819-X521-FD-60-101                     
  774344             BRGB0-WAB12-EP-P-R-K-00 11                 
  124214             BTL5-E17-M0300-B-KA05                      
  118499             BES 516-600-S 13-3                         
  141600             BGL 21-AR                                  
  126256             BNS 813-B02-D12-61-A-10-01                 
  772289             BRGB0-WAB12-EP-P-R-K-00 5                  
  772280             BRGB0-WAB12-EP-P-R-K-02                    
  315176             BKS-S140-00                                
  772282             BRGB0-WAB12-EP-P-R-K-05                    
  552082             BES 516-105-B0-C-PU-10                     
  118506             BES 516-600-S 33-A                         
  317371             BKS-S140-10                                
  118507             BES 516-604-A0-2                           
  126356             BNS 819-B03-E12-61-12-10                   
  184119             BNS 819-D02-R12-100-55-1152                
  118508             BES 516-604-A0-3                           
  129956             BES M08EG1-PSC15S-S04G-S                   
  554464             BES M18EL-PSC80B-S04G                      
  164856             BNS 813-B02-D12-61-A-22-02                 
  777120             BRGB0-WAB16-00-P-R-K-02                    
  80051159           BDG-6009-2-05-W120-0500-65                 
  905262             BES 516-105-SA 1-05                        
  118509             BES 516-604-A0-3 60 IMP/MIN                
  771299             BRGB0-WBB08-EP-P-L-K-00 5                  
  904982             BES 516-105-SA 2-05                        
  118510             BES 516-604-AZ-3                           
  776737             BRGB0-WBB08-EP-P-L-K-05                    
  11005615           TC - TC-PCI-120-CARD                       
  550469             BES 516-105-SA 5                           
  118511             BES 516-604-AZ-A                           
  129823             BNS 819-D04-R12-100-10                     
  771294             BRGB0-WBB08-EP-P-L-K-10                    
  118512             BES 516-604-B0-3                           
  118513             BES 516-604-BZ-3                           
  144273             BKS-S151-19-PC-10                          
  126257             BNS 813-B02-D16-61-B-12-02                 
  774346             BRGB0-WBB08-EP-P-R-K-00 11                 
  7384               BES 516-604-CO-2                           
  772339             BRGB0-WBB08-EP-P-R-K-00 5                  
  118514             BES 516-604-CO-3                           
  772330             BRGB0-WBB08-EP-P-R-K-02                    
  80051115           BDG-6360-0-10-30-W095-0250-65              
  550776             BES 516-111-S 4-C                          
  126807             BES 516-604-CZ-2                           
  772332             BRGB0-WBB08-EP-P-R-K-05                    
  527342             BES 516-361-E4-Y-05                        
  118515             BES 516-604-CZ-3                           
  147841             BNS 819-D04-R12-62-10-FD-S90R              
  773959             BRGB0-WLB24-00-P-L-K-00 5                  
  553149             BES 516-325-G-E4-Y-PU-03                   
  118516             BES 516-604-CZ-A                           
  128799             BNS 813-X518-D06-L12-100-22-06             
  161027             BNS 819-B03-R08-40-10                      
  552585             BES 516-361-E5-Y-S 4                       
  7386               BES 516-604-DO-2                           
  118517             BES 516-604-DO-3                           
  777003             BRGB1-WBB10-00-P-R-K-01 5                  
  118518             BES 516-604-DO-A                           
  129767             BNS 819-D05-D12-100-10                     
  554050             BOS 30M-PU-1PH-SA 3-C                      
  118519             BES 516-604-DZ-2                           
  145857             BIS L-6027-039-050-06-ST19                 
  153608             BNS 813-B02-L12-61-A-10-01                 
  164918             BNS 819-D05-D12-100-10-FD                  
  11024278           GEL 293-VN-01250-L-0-1-3-S                 
  552040             BES 516-113-SA 2-S 4-CW                    
  118520             BES 516-604-DZ-3                           
  149375             BES R05KB-NSC40B-EP05                      
  126154             BNS 813-B02-L12-61-A-12-02                 
  141343             BOS 18E-PS-1UB-SA 1-S 4                    
  772219             BRGB1-WCB12-00-P-L-S                       
  553817             BES 516-113-SA 3-B0-C-PU07                 
  118521             BES 516-604-DZ-A                           
  113715             BES 516-113-SA3-S4-C                       
  118522             BES 516-604-EZ-2                           
  149383             BES R05KB-PSC20B-EP05                      
  141347             BOS 18E-PS-1XA-SA1-S4                      
  552284             BES 516-362-E4-Y-05                        
  118523             BES 516-604-EZ-3                           
  772862             BRGB1-WEB24-00-P-R-K-05                    
  552277             BES 516-362-E4-Y-PU-05                     
  118524             BES 516-604-GO-3                           
  778821             BRGB1-WFB06-EP-P-R-KAV2-00 3               
  143187             BSW 493-12K3                               
  118525             BES 516-604-GO-A                           
  141317             BOS 18E-PS-1YA-E5-D-S 4                    
  773119             BRGB1-WFB8-00-P-R-KAV2-00 3                
  164880             BNS 813-D03-R12-100-22-03                  
  118526             BES 516-604-GZ-2                           
  126273             BNS 813-B02-R12-61-A-10-01                 
  141315             BOS 18E-PS-1YB-E5-D-S 4                    
  773110             BRGB1-WFB8-00-P-R-KAV2-02                  
  118527             BES 516-604-GZ-3                           
  126272             BNS 813-B02-R12-61-A-12-02                 
  147839             BNS 819-D05-E12-100-10-FD-S90R             
  773100             BRGB1-WFB8-00-P-R-KV2-02                   
  518791             BES 516-325-SA 19-03                       
  123981             BES 516-362-S 4-CW                         
  118528             BES 516-604-GZ-3 60 IMP/MIN                
  774319             BRGB1-WGB12-00-P-L-S                       
  904742             BES 516-114-SA 1-05                        
  518792             BES 516-325-SA 19-05                       
  552616             BES 516-362-S 4-H                          
  118529             BES 516-604-GZ-A                           
  81000265           BNL 5307-120-02-0200                       
  164919             BNS 819-D05-L12-100-10                     
  554305             BES 516-114-SA 1-08                        
  118530             BES 516-604-HZ-A                           
  81000274           BNL 5307-120-02-0500                       
  553007             BES 516-114-SA 1-15                        
  518390             BES 516-325-SA 23                          
  133943             BES Z03K-GSS10B-S04U-006                   
  552552             BES 516-325-SA 37-S 9                      
  124415             BNS 819-B04-D08-40-10                      
  129764             BNS 819-D05-R12-100-10                     
  118630             BES 516-114-SA 1-25                        
  181938             BES 516-325-SA 45                          
  153184             BFB 75K-002-P-S75                          
  550772             BES 516-114-SA 3                           
  142023             BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX                  
  553653             BES 516-325-SA 52                          
  552629             BES 516-363-E4-Y-03                        
  81000136           BNL 5307-120-02-2000                       
  778787             BRGB2-IBB20-00-P-R-K-01                    
  552283             BES 516-363-E4-Y-05                        
  774017             BRGB2-WAB12-EP-P-L-K-00 11                 
  553901             BES 516-325-SA 55-S 4                      
  552608             BES 516-363-E5-Y-S 4                       
  81000293           BNL 5307-120-04-0300                       
  122518             BRGB2-WAB12-EP-P-L-K-03                    
  552854             BES 516-325-SA 56-03                       
  81000292           BNL 5307-120-04-0420                       
  126659             BRGB2-WAB12-EP-P-L-K-05                    
  553579             BES 516-325-SA 56-05                       
  81000181           BNL 5307-120-04-0500                       
  128765             BNS 819-D06-D12-100-10                     
  774018             BRGB2-WAB12-EP-P-R-K-00 11                 
  122525             BES 516-325-SA59-E4-C-SP-03                
  326795             BES 516-KC-30                              
  125695             BIS C-108-05/L-SA 2                        
  81000300           BNL 5307-120-04-1200                       
  153551             BNS 819-B04-D08-46-13-S80S                 
  774053             BRGB2-WAB12-EP-P-R-K-00 5                  
  552078             BES 516-120-S 4-C                          
  552374             BES 516-366-G-E4-Y-03                      
  81000135           BNL 5307-120-04-2000                       
  111309             BRGB2-WAB12-EP-P-R-K-03                    
  550414             BES 516-120-SA 2                           
  125694             BIS C-108-11/L-SA 2                        
  81000108           BNL 5307-120-04-2500                       
  778822             BRGB2-WBB06-EP-P-R-K-00 11                 
  124920             BES 516-300-S 308-S 4-D                    
  552453             BES 516-366-G-E5-Y-S 49                    
  81000180           BNL 5307-120-04-800                        
  778501             BRGB2-WBB06-EP-P-R-K-00 15                 
  139870             BMF HEX KEY                                
  81000284           BNL 5307-120-06-0250                       
  774019             BRGB2-WBB08-EP-P-L-K-00 11                 
  81000266           BNL 5307-120-06-1400                       
  774040             BRGB2-WBB08-EP-P-L-K-02                    
  81000203           BNL 5307-120-06-1600                       
  147911             BNS 819-B04-D12-61-12-10FDS80S             
  782756             BRGB2-WBB08-EP-P-L-S                       
  125236             BIS C-121-04/L-SA 1                        
  774020             BRGB2-WBB08-EP-P-R-K-00 11                 
  144327             RHVE-Q15-A10-PU05                          
  81000257           BNL 5307-120-10-100                        
  141831             BOS 5K-NO-ID10-02                          
  774030             BRGB2-WBB08-EP-P-R-K-02                    
  551124             BES 516-367-E4-Y-PU-03                     
  130425             BIS S 302-S 115                            
  135601             BOS 5K-NO-ID-10-S75                        
  774032             BRGB2-WBB08-EP-P-R-K-05                    
  135602             BOS 5K-NO-ID-10-S75-S                      
  780953             BRGB2-WBB08-EP-P-R-S                       
  81000213           BNL 5307-120-4-250                         
  141822             BOS 5K-NO-IX10-02                          
  778777             BRGB2-WCB08-EP-P-L-K-00 11                 
  135579             BOS 5K-NO-IX-10-S75                        
  781687             BRGB2-WCB08-EP-P-L-K-01                    
  135580             BOS 5K-NO-IX10-S75-S                       
  778776             BRGB2-WCB08-EP-P-R-K-00 11                 
  552450             BES 516-367-G-E5-Y-S 49                    
  141835             BOS 5K-NO-RD11-02                          
  779521             BRGB2-WCB08-EP-P-R-K-01                    
  135611             BOS 5K-NO-RD11-S75                         
  777362             BRGB2-WCB10-EP-P-L-K-00 11                 
  80051212           RPE-1804-P-PU-05                           
  550777             BES 516-124-S 4-C                          
  161008             BNS 819-D06-R12-100-10                     
  149547             BRGB2-WCB12-EP-P-R-K-00 11                 
  778779             BRGB2-WDB12-EP-P-L-K-00 11                 
  81000268           BNL 5307-160-02-0400                       
  164861             BNS 813-B03-R12-61-A-10-01                 
  781853             BRGB2-WDB12-EP-P-L-K-01                    
  520062             BES 516-125-SA 1-05                        
  81000269           BNL 5307-160-02-0600                       
  135591             BOS 5K-NO-RR10-S75-S                       
  778778             BRGB2-WDB12-EP-P-R-K-00 11                 
  554306             BES 516-125-SA 1-08                        
  81000198           BNL 5307-160-02-200                        
  779500             BRGB2-WDB12-EP-P-R-K-01                    
  552001             BES 516-125-SA 1-15                        
  81000270           BNL 5307-160-04-0400                       
  135600             BOS 5K-NS-ID10-S75                         
  782897             BRGB2-WDB12-EP-P-R-K-02                    
  81000299           BNL 5307-160-04-2000                       
  141823             BOS 5K-NS-IX10-02                          
  778599             BRGB3-WAB07-EP-P-R-K-SA8-0 3               
  81000233           BNL 5307-160-04-360                        
  164763             BNS 819-B04-K12-61-12-10                   
  135581             BOs 5K-NS-IX-10-S75                        
  778583             BRGB3-WAB10-EP-P-R-K-SA8-0 3               
  120565             BES 516-369-G-E3-X-PU-03                   
  81000258           BNL 5307-160-04-450                        
  141834             BOS 5K-NS-RD11-02                          
  777951             BRGB3-WAB12-EP-P-R-K-03                    
  115397             BES 516-369-G-SA 2-PU-04                   
  81000273           BNL 5307-160-06-1000                       
  135610             BOS 5K-NS-RD11-S75                         
  780841             BRGB3-WAB12-EP-P-R-K-05                    
  115399             BES 516-369-G-SA 2-PU-06                   
  81000285           BNL 5307-160-06-2500                       
  778584             BRGB3-WAB12-EP-P-R-K-SA8-0 3               
  115505             BES 516-369-G-SA 2-PU-08                   
  161026             BNS 819-B04-R08-40-10                      
  776727             BRGB3-WAB12-EP-P-R-K-SA8-0 5               
  115395             BES 516-369-G-SA 2-PU-2 5                  
  141827             BOS 5K-NS-RR10-02                          
  777931             BRGB3-WBB08-EP-P-R-K-03                    
  115391             BES 516-3013-G-SA 2-PU-03                  
  115400             BES 516-369-G-SA 2-S49-00 05               
  135592             BOS 5K-NS-RR10-S75                         
  778582             BRGB3-WBB08-EP-P-R-K-SA8-0 3               
  115392             BES 516-3013-G-SA 2-PU-06                  
  111595             BES 516-369-G-SA 2-S49-00 1                
  126916             BFO 18A-LEE-UZG-20-SA1-00 5                
  141829             BOS 5K-PO-ID10-02                          
  776728             BRGB3-WBB08-EP-P-R-K-SA8-0 5               
  111429             BES 516-369-G-SA 2-S49-C                   
  775882             BRGC2-WGP360-OP-G-0-K-05                   
  115394             BES 516-3013-G-SA2-S49-00 05               
  152858             BES 516-369-G-SA 9-PU-2 5                  
  135599             BOS 5K-PO-ID10-S75-S                       
  777056             BRGC5-WAP1024-OP-G-0-K-02                  
  123773             BAS E-WX-01                                
  551723             BES 516-133-SA 2-02                        
  121863             BES 516-3013-G-SA2-S49-00 32               
  151456             BES 516-369-SA 3                           
  778346             BRGC5-WAP1024-OP-G-0-K-03                  
  114775             BES 516-133-SA 3-C-PU-04                   
  124241             BES 516-3013-G-SA2-S49-00 5                
  122230             BES 516-326-S 4-CW-SA 30                   
  776764             BRGC5-WAP1024-OP-G-0-S                     
  134147             BES 516-133-SA3-C-S4-02                    
  777338             BRGC5-WAP1024-OP-G-0-SR                    
  8158               BAS M-W-001-RS232C                         
  141833             BOS 5K-PO-RD11-02                          
  781489             BRGC5-WAP360-OP-G-0-K-03                   
  779123             BRGC5-WAP360-OP-G-0-K-05                   
  514779             BWG 0-08-14-00-P-R-01 5                    
  620260             MAGNETPLATTE 16X12X3                       
  524001             BES 516-146-EO-X-PU-03                     
  142069             BES 516-3017-G-E4-C-S 4-00 2               
  554200             BES 516-326-SA 10-S 1-C                    
  782768             BRGC5-WAP360-OP-G-0-K-10                   
  770022             BWG 0-12-01-EP-P-L-05                      
  510870             FD 6   60V AC/DC F  RGT                    
  80051211           RPT-1804-P-PU-05                           
  8412               BAS M-W-002-RS485                          
  144534             BES 516-3017-G-E4-C-S 4-00 5               
  779117             BRGC5-WAP360-OP-G-0-S                      
  511601             BWG 0-12-03-00-P-R-03                      
  8748               BAS M-W-003-DNET                           
  519861             BES 516-326-SA 24-03                       
  781476             BRGC5-WAP360-OP-G-0-SA5-K0 4               
  112248             BAS M-W-004-DP-C2                          
  781524             BRGC5-WAP360-OP-G-0-SR                     
  135588             BOS 5K-PO-RR10-S75-S                       
  114033             BRGC5-WAP512-OP-G-0-S                      
  553637             BES 516-370-G-E4-Y-PU-05                   
  121009             BRGC5-WAP512-OP-G-0-SR                     
  125710             BAS S-000-I0-P0-S 4                        
  553049             BES 516-370-G-E5-Y-S 4                     
  781208             BRGC5-WAP720-OP-G-0-K-05                   
  776763             BRGC5-WAP720-OP-G-0-S                      
  111676             BES 516-327-B0-C-25                        
  782003             BRGC5-WBP120-OP-G-0-S                      
  119870             BAS S-002-MX-P0-S 49-ADT                   
  130891             BES 516-200-S 2/2 275-S 21                 
  779124             BRGC5-WBP360-OP-G-0-K-05                   
  554058             BES 516-327-B0-C-PU-15                     
  779118             BRGC5-WBP360-OP-G-0-S                      
  137963             BES 516-327-BO-C-S4-00 5                   
  136507             BES 516-370-SA 9-E5-C-S4                   
  780212             BRGC5-WBP360-OP-G-0-SR                     
  620961             RUNDMAGNET 10 0X10 0                       
  161023             BNS 819-B05-D12-61-12-10                   
  110872             BES 516-327-E3-N-PU-05                     
  111135             BIS C-310-SA 1-05                          
  782851             BRGC5-WCP256-OP-G-0-S                      
  119871             BAS S-700-MX-P1-S 49-ADT                   
  777934             BRGC5-WGP1024-OP-G-0-K-03                  
  125708             BAS S-800-I1-P1-S 4                        
  510031             BES 516-371-E2-N-03                        
  118490             BRGC5-WGP1024-OP-G-0-SR                    
  131956             BES 516-200-S2/1 250-S5                    
  779125             BRGC5-WGP360-OP-G-0-K-02                   
  111768             BEN 516-19-30                              
  519151             BES 516-371-E2-N-PU-03                     
  781510             BRGC5-WGP360-OP-G-0-K-03                   
  125706             BAS S-I0A-ADT                              
  116475             BEN 516-19-80                              
  519152             BES 516-371-E2-N-PU-05                     
  552814             BLE 18K-WS-7P-B0-L-03                      
  781563             BRGC5-WGP360-OP-G-0-K-05                   
  125707             BAS S-I1A-ADT                              
  779119             BRGC5-WGP360-OP-G-0-S                      
  121086             BAS ZP-ADAPTER M1                          
  161021             BNS 819-B05-L12-61-12-10                   
  780020             BRGC5-WGP360-OP-G-0-SR                     
  80051204           RXE-1202-N-PU05                            
  80051073           BK-BG 12103                                
  782445             BRGC5-WGP512-OP-G-0-S                      
  111251             BES M18ML-NOC50B-BV03-002                  
  80050473           BK-BG12484                                 
  783033             BRGC5-WGP512-OP-G-0-SR                     
  80002005           BK-BG12485-100                             
  778322             BRGC5-WGP720-OP-G-0-K-05                   
  151232             BES 516-371-E4-C-S 49-00 3                 
  80050474           BK-BG12485-60                              
  777537             BRGC5-WGP720-OP-G-0-S                      
  80051030           BK-BG13149-050                             
  144780             BNS 813-B06-L12-61-A-22-06                 
  122409             BRGC5-WGP720-OP-G-0-SR                     
  130520             S 813-B02-X12-61-A-12-X001                 
  121604             BAW 018-PB-SA1-S4                          
  553376             BES 516-3024-SA2-03                        
  182817             BLE 18M-PU-1PP-S 4-C                       
  141089             BOS 18M-NA-1QB-E4-C-03                     
  141087             BOS 18M-NA-1QB-E5-C-S 4                    
  706730             SCHALTEINHEIT KPL BSW 5/2 WV               
  552823             BES 516-3025-G-E5-C-S 49                   
  181949             BES M18ML-PSC50A-S04G-W01                  
  781836             BRGC5-WSP001-00-G-0-KA02                   
  81000302           BNL 5307-120-02-0100                       
  152086             BES 516-371-EO-C-S 49-00 5                 
  160894             BNS 819-FD-60-101-FE                       
  161020             BNS 819-B05-R12-61-12-10                   
  115674             BRGC5-WSP018-00-G-0-S                      
  315241             C04 CNL-9                                  
  142026             BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX                 
  551668             BLE 35K-PS-1H-S 4-C                        
  777330             BRGC5-WSP021-00-G-0-SA3-01                 
  314618             C04-BNL-7                                  
  778231             BRGC5-WSP023-00-G-0-SA3-01                 
  325541             BES 516-209-S 27-E                         
  523782             BES 516-3026-E4-Y-PU-05                    
  182989             BNS 816-X603-B04-00-12-602-11              
  116774             BOS 6K-NU-1OC-C-02                         
  779051             BRGC5-WSP026-00-G-0-SA3-01                 
  325522             BES 516-210-B0-E-03                        
  122072             BES 517-351-SA 2-C                         
  112845             BRGC5-WSP027-00-G-0-S                      
  128153             BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S 4                    
  116779             BOS 6K-NU-1QA-C-02                         
  513762             BRGC-ST-05                                 
  119950             BES 516-329-E4-C-PU-05                     
  145209             BNS 819-100-D-10-S4                        
  116778             BOS 6K-NU-1QA-S75-C                        
  513763             BRGC-ST-10                                 
  708069             ZWISCHENFLANSCH KPL  BRG                   
  116174             BIS C-351-SA 1-00 5                        
  116777             BOS 6K-NU-1QC-C-02                         
  513764             BRGC-ST-15                                 
  116776             BOS 6K-NU-1QC-S75-C                        
  776403             BRGD0-WAD12-EP-P-L-K-00 5                  
  147951             BNS 819-FK-60-101-FD-S80R                  
  151152             BES 516-371-S 49-C                         
  774919             BRGD0-WAD16-EP-P-L-K-00 5                  
  551499             BES 516-371-SA 10-03                       
  774910             BRGD0-WAD16-EP-P-L-K-02                    
  153750             BES 516-371-SA 10-PU-03                    
  147946             BNS 819-FK-60-101-S80R                     
  775369             BRGD0-WAD16-EP-P-L-K-SA1-0 5               
  327480             BES 516-211-E6-E-05                        
  552467             BES 516-329-G-E5-Y-S 49                    
  153760             BES 516-371-SA 10-PU-05                    
  776259             BRGD0-WAD16-EP-P-R-K-SA1-0 5               
  153763             BES 516-371-SA 10-S49-00 3                 
  164645             BES M12EL-PSC20B-S04G-M01                  
  776250             BRGD0-WAD16-EP-P-R-K-SA1-02                
  553442             BES 516-329-SA 14-A0-X-03                  
  153757             BES 516-371-SA 13-PU-02                    
  122076             BES 517-398-N1-C                           
  550246             BIS C-420                                  
  552114             BOS 18M-PO-1PD-E4-C-03                     
  552083             BES 516-371-SA 14-PU-03                    
  140227             BOS 18M-PO-1RB-E4-C-03                     
  777262             BRGD0-WAD22-EP-P-L-K-05                    
  551595             BES 516-3029-E4-Y-PU-05                    
  152850             BES 516-371-SA 15-C-S 49                   
  778210             BRGD0-WAD24-EP-P-L-K-02                    
  521041             BES 113-3019-SA 1-PU-03                    
  552611             BES 516-3029-E5-Y-S 4                      
  511611             BES 516-371-SA 3-03                        
  778962             BRGD0-WAD24-EP-P-L-K-05                    
  521042             BES 113-3019-SA 1-PU-05                    
  180582             BES 516-212-E5-E-S27                       
  511612             BES 516-371-SA 3-05                        
  125195             BNS 819-100-K-10                           
  140223             BOS 18M-PO-1RD-E4-C-03                     
  550104             BES 113-3019-SA 1-S 4                      
  776100             BRGD0-WAD256-00-P-R-K-02                   
  510190             MONTAGEPLATTE B 4 - 2057                   
  550504             BES 113-325-SA 33-S 4                      
  126741             BES 516-3030-E4-C-03                       
  153762             BES 516-371-SA10-05                        
  552569             BOS 18M-PO-1XA-E4-C-03                     
  777711             BRGD0-WAD30-EP-P-L-K-00 5                  
  552645             BES 113-325-SA 7-S 4                       
  553864             BES 516-3030-S 4-C                         
  153759             BES 516-371-SA13-PU-06                     
  134782             BTL5-E10-M0950-B-S32                       
  117622             BES 516-371-SA18-E4-C-03                   
  147949             BNS 819-FR-60-101-S80R                     
  776031             BRGD0-WAD36-OP-P-R-K-02 5                  
  128922             BES 113-356-SA 31-S 4                      
  775540             BRGD0-WAD4-00-P-R-K-02                     
  521051             BES 113-356-SA 6-PU-03                     
  325543             BES 516-213-E5-E-S 27                      
  526591             BES 516-343-E3-L-03                        
  142181             BIS C-522-PVC-03                           
  137149             BSW 813-493-X64-03L3                       
  521052             BES 113-356-SA 6-PU-05                     
  777132             BRGD0-WAD64-00-P-R-K-05                    
  143887             BSW 813-493-X64-06L3                       
  550105             BES 113-356-SA 6-S 4                       
  150345             BSW 813-493-X64-09L3                       
  523422             BES 516-343-E3-L-PU-05                     
  133521             BNS 819-X496-99-R-11                       
  143709             BSW 813-493-X64-09L3-55-1239               
  104692             BES 113-370-SA 2-A0-05                     
  551414             BES 516-372-E4-C-PU-03                     
  125112             BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3                   
  137132             BSW 813-493-X64-WA-03L3                    
      BTL5-P1-M0050-B-S 32

   

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    028 3517 0401

  Email : sales.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói