Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 12
   • Khách Khách 12
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1426393

  Price list

  Balluff Pricelist 2011 Post_ANS Vietnam#1 

   

  149573             BOS 21M-PA-IE10-S4                         
  124762             BES 516-300-S304-C-05                      
  161654             SK1-1 5-M8-PBS-VA/PTFE-Y1                  
  127592             BTL6-P110-M0425-A1-S115                    
  127693             BTL6-P110-M0450-A1-S115                    
  124731             BES 516-300-S 303-C-05                     
  551314             BFO 18A-LAA-UZG-20-1 5                     
  114104             BIS C-620-007-050-00-ST2                   
  141411             BAW M12MP-UAZ50B-BV03-508                  
  166813             BCS M08T4E1-PSM30G-EP02                    
  127645             BTL6-A110-M0375-A1-S115                    
  151545             BTL5-E10-M4550-B-S32                       
  11005307           F1397/ FPHF86E2TF1450-300RELM              
  11005306           F2709/ FPCF86E2TF1450-300RELM              
  80050423           79-5002-10-05                              
  80051005           79-5029-10-05                              
  80000303           79-5714-10-03                              
  164184             BES M12MF-UOC30B-S04G                      
  11004832           CPMA-3A2-10K3                              
  158126             BKS-AD-05-RJ45/GS180-01 5                  
  80050244           79-5707-10-03                              
  80000379           79-5004-50-04                              
  80050828           99-4631-00-19                              
  81101629           BML-M02-I45-A0-M0045-R0000                 
  11028367           99-5805-15-16                              
  525193             BKS-S 19-1-10                              
  552698             BKS-S 20-1-10                              
  123928             BES M08MI-PSC15B-BP05                      
  141075             BES M08MI-PSC20B-BP00 2-GS04               
  124172             BES M08MI-PSC20B-BP05                      
  156603             BVS Z-MB-01                                
  80000545           09-0087-40-03                              
  141072             BKS-S 49-1-PU-05                           
  774250             BEN 516-14-150                             
  125979             BKS-B 26-1-PU-03                           
  771966             BSE 71                                     
  552276             BES 516-362-E4-Y-03                        
  145187             BIS L-100-05/L-RO                          
  131242             BKS-B 25-3-PU-03                           
  11004710           99-0491-12-12                              
  142923             BKS-S 19-4-PU-03                           
  80002124           BNL 5304-120-02-2500                       
  11005600           RH23503                                    
  11005601           FB23505                                    
  80050860           79-3457-55-05                              
  155497             BES M30MI-POC15B-BV02                      
  183470             BES M30MI-PSC15B-BV02                      
  183468             BES M30MI-PSC15B-BV03                      
  153649             BES M12MG-GSC30B-BV02                      
  153640             BES M12MG-USC30B-BV02                      
  170651             BES M12MG-USC30B-BV03                      
  11000752           30-1313-500-510                            
  80001015           79-5704-20-03                              
  120025             BFO D10-LA-DC-10                           
  11002054           09-3491-969-12                             
  551823             BKS-S 20-8-05                              
  157531             BIS Z-501-PU1-25/E                         
  81000127           BNL 5307-120-6-1000                        
  81000216           BNL 5310-120-06-2000                       
  152324             BES 516-300-S295-1 025-S4                  
  127618             BTL6-A110-M0325-A1-S115                    
  127619             BTL6-A110-M0350-A1-S115                    
  153140             BCS G34KN2-UOT20G-AV02                     
  155621             BCS R08KE-POC80C-EP00 2-GS49               
  166809             BCS M08T4E2-PSM15C-S49G                    
  119775             BCS 030-NO-1-C-03                          
  134240             BTL6-P111-M0175-A1-S115                    
  128945             BES 12 0-KB-602-06/16                      
  154125             BDD 610-R3Q3-0-53-N-00                     
  137214             BIS C-601-023-653-03-ST16                  
  6016               BNN 520-UB-1100                            
  2679               BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1                   
  81000173           BNL 5306-80-8-110                          
  127815             BTL6-A310-M0110-A1-S115                    
  112494             RPEA 8010P-PU-05                           
  121014             BIS C-6001-023-650-03-KL2                  
  116726             BIS C-602-019-650-03-KL2                   
  122911             BES 516-300-S 240-D-PU-03                  
  134402             BOS 21M-NA-PR10-S4                         
  134400             BOS 21M-NA-RD10-S4                         
  551309             BFO 18A-LAA-MZG-20-1                       
  525973             BFO 18A-XAA-MZG-30-2                       
  81000148           BNL 5308-160-02-200                        
  122919             BOS 6K-NU-1LHA-S75-C                       
  143553             BIS M-6026-034-050-06-ST19                 
  127593             BTL6-P110-M0475-A1-S115                    
  122918             BOS 6K-PU-1LHA-S75-C                       
  81000255           BNR 5406-160-02-1000                       
  127676             BTL6-A110-M0400-A1-S115                    
  136575             BNP 29-03-D12-100                          
  155620             BCS R08KE-PSC80C-EP00 2-GS49               
  119773             BCS 030-PO-1-C-03                          
  527213             BFO 18A-XAG-MZG-15-2                       
  119489             BAW M18MI2-UAC50B-BP05-002                 
  116727             BIS C-602-019-651-03-KL2                   
  116728             BIS C-602-019-652-03-KL2                   
  116729             BIS C-602-019-653-03-KL2                   
  116732             BIS C-602-019-670-03-KL2                   
  117566             BIS C-602-028-650-03-KL2                   
  8791               BKT M-15L-U-S 4                            
  81200111           BKS-S33M-40                                
  124775             BES 516-300-S 303-C-10                     
  137038             RXT-1805-PU-01                             
  80000147           79-3384-34-04                              
  80050580           99-0122-106-06                             
  771334             BNN 520-81-S-100                           
  133125             BTL-P-1012-4R                              
  80000776           79-3430-36-04                              
  8825               BOS 18-SM-2                                
  145768             BES M18MG-NOC16F-S04K                      
  145769             BES M18MG-NSC16F-S04K                      
  145772             BES M18MG-PSC16F-S04K                      
  145770             BES M18MG-POC16F-S04K                      
  11000698           99-0486-12-08                              
  80000915           79-5707-20-03                              
  80000502           79-5101-20-04                              
  80000567           79-5328-20-04                              
  553057             BKS-S 49-1-10                              
  606031             BNN 541-G-63                               
  80050899           99-0126-75-07                              
  553078             BKS-S 48-10                                
  11027177           99-0486-282-08                             
  306072             BEN 516-14-180                             
  80000978           79-5706-20-03                              
  80050377           99-4634-20-19                              
  145755             BES M18MG-NOC16F-BV02                      
  145757             BES M18MG-NSC16F-BV02                      
  145759             BES M18MG-POC16F-BV02                      
  145761             BES M18MG-PSC16F-BV02                      
  143527             BES M30MI-PSC15B-BV05                      
  80050848           99-1437-822-05                             
  80051004           79-5029-20-05                              
  80050847           99-1436-822-05                             
  11003526           79-1413-12-05                              
  11003465           99-0717-09-13                              
  776511             BNN 520-81-S-63                            
  553363             BKS-S 19-3-07 5                            
  170940             BAM FS-XE-001-M5-4                         
  120735             BKS-S48-15-CP-02                           
  127870             BES M30MI-NSC10B-BP05                      
  118173             BES M30ML-PSC15F-BV05-002                  
  11000138           79-5204-00-04                              
  11005830           99-3725-820-04                             
  80050332           09-0130-70-12                              
  11007090           09-0467-00-12                              
  163284             BES M12MD-PSC80F-S04G                      
  153711             BES M30MI-PSC15B-BP02                      
  80050834           79-5002-20-05                              
  142390             BES M30MI-PSC15B-BP03                      
  148976             BES M12MG-NOC80F-BP02                      
  148975             BES M12MG-NSC80F-BP02                      
  148974             BES M12MG-POC80F-BP02                      
  148973             BES M12MG-PSC80F-BP02                      
  142426             BES M30MI-POC15B-BP02                      
  148995             BES M12MC1-NOC80F-S04G                     
  148994             BES M12MC1-NSC80F-S04G                     
  148993             BES M12MC1-POC80F-S04G                     
  11001695           79-1413-72-05                              
  80050512           99-5661-15-19                              
  80050259           09-0505-25-16                              
  81101617           BML M02-I45-A0-M0036-R0000                 
  141812             BKS-S 20-8-PU-03                           
  148919             BKS-S197-21-PU-10                          
  153143             BCS M30KN2-UOT15G-AV02                     
  11024034           BKM 9 - 6304247                            
  127646             BTL6-A110-M0425-A1-S115                    
  127677             BTL6-A110-M0450-A1-S115                    
  551319             BFO 18A-LCC-SMG-20-0 5                     
  527161             BFO 18A-LFF-MZG-10-1                       
  146444             BIL AMD0-T060A-01-S75                      
  128059             BIL ED0-P060A-01-S75                       
  129521             BTL6-A110-M0407-A1-S115                    
  81000199           BNL 5306-120-04-400                        
  181879             BIW1-A310-M0300-P1-S115                    
  132671             BWL 4241A-001-S49                          
  81101641           BML-S1E0-Q53G-M400-P0-KA15                 
  127816             BTL6-A310-M0150-A1-S115                    
  81101668           BML-M02-I45-A3-M0145-R0000                 
  122728             BES 516-300-S 262-S 4-D                    
  127814             BTL6-A310-M0100-A1-S115                    
  150931             BTL6-G310-M0050-A1-S115                    
  159323             BTL7-A-CB01-USB-S32                        
  137102             BIS C-310-10                               
  116477             BEN 516-19-90                              
  127817             BTL6-A310-M0160-A1-S115                    
  127818             BTL6-A310-M0175-A1-S115                    
  171068             BNS 819-D04-D12-62-10                      
  116584             BIS C-621-023-050-03-ST3                   
  164905             BNS 819-D04-D16-62-10                      
  81000282           BNL 5308-100-02-0200                       
  81000004           BNL 5308-80-03-200                         
  183463             BES 516-300-S 300-S 4-D                    
  553583             BES 516-300-S 128-S 4-D                    
  553585             BES 516-300-S 129-S 4-D                    
  553584             BES 516-300-S 144-S 4-D                    
  122725             BES 516-300-S 149-S 4-D                    
  553588             BES 516-300-S 152-S 4-D                    
  553669             BES 516-300-S 156-S 4-D                    
  553370             BES 516-300-S 270-S 4-D                    
  554114             BES 516-300-S 281-S 4-D                    
  553775             BES 516-300-S 291-S 4-D                    
  135516             BTL6-P111-M0300-A1-S115                    
  130413             BIS S-850                                  
  80050133           GEL 8110 A-B-S0-000                        
  81000111           BNL 5308-120-02-0200                       
  81000263           BNL 5308-80-03-120                         
  81000171           BNL 5308-80-2-200                          
  143766             BTL6-P111-M0250-A1-S115                    
  778740             BNN 520-R276                               
  155036             BCS M18EM-PSC15G-S04G                      
  127837             BTL6-A310-M0130-A1-S115                    
  149088             RNEM 4502-4V10-S4                          
  551324             BFO 18A-LEE-UZG-20-1                       
  551390             BFO 18A-LGG-MZG-10-1                       
  552793             BES 516-300-S 190-S 4                      
  121046             BES 516-300-S 302-D-03                     
  123814             BAS S-0F0-BX-P0-ST-ADT                     
  553394             BES 516-300-S 260-S 4-D                    
  8647               BES IKJ-050 38-G-S4                        
  122731             BES 516-300-S 249-S 4-D                    
  81101286           BTL6-P111-M0360-A1-S115                    
  122730             BES 516-300-S 265-S 4-D                    
  159321             BTL7-A-CB01-USB-KA                         
  145856             BIS C-6027-039-050-06-ST19                 
  551059             BIS F-450-000-A                            
  163563             BSW 819-494-WF-06L3                        
  127944             BIS C-6021-023-050-03-ST8M                 
  127695             BTL6-P110-M0500-A1-S115                    
  127647             BTL6-A110-M0475-A1-S115                    
  127678             BTL6-A110-M0500-A1-S115                    
  80050654           GEL 8180 A 0 B0 6 00                       
  144293             BKS-S 74-3-PU-05                           
  145189             BIS L-102-05/L-RO                          
  80000965           80070                                      
  145763             BES M18MG-NOC16F-BP02                      
  145764             BES M18MG-NSC16F-BP02                      
  145773             BES M18MG-POC16F-BP02                      
  145762             BES M18MG-PSC16F-BP02                      
  552448             BES 516-327-E4-Y-05                        
  144149             BKS-S 40-4-PU-05                           
  550960             BKS-S 40-6-PU-05                           
  80000824           79-5000-50-04                              
  80000054           99-4612-00-16                              
  143496             BKS-S 20-6-PU-05                           
  11005017           79-3544-15-05                              
  184096             BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
  515810             BKS-S 8-6                                  
  80050883           BKS-S78M-00                                
  11005717           99-5661-00-19                              
  80051256           09-0505-70-16                              
  11023448           79-4450-50-05                              
  80000736           79-4454-50-05                              
  772301             BSE 73                                     
  80050391           BKS-S 93-00                                
  127869             BES M30MI-PSC10B-BP05                      
  147794             BES M30MI-PSC15B-S04G                      
  80050487           BKS-B 20-8-PU-10                           
  11004830           CPMA-3A1-10K3                              
  11004663           99-0492-12-12                              
  167433             BMF 214K-PS-C-2A-PU-02                     
  80050837           99-1486-812-08                             
  127844             BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00 2                 
  80000968           79-5001-10-04                              
  80050964           F1112/FGV-F81A2R-V110-3000                 
  11001386           09-0038-00-05                              
  80050511           99-5662-15-19                              
  133127             BTL-P-1014-2R                              
  141172             BKS-S 19-14-PU-02                          
  80000802           79-5704-06-03                              
  552311             BES 516-363-S 4-C                          
  137952             BKS-S 19-3-PU-05                           
  143499             BKS-S 20-3-PU-05                           
  137954             BKS-S 20-4-PU-05                           
  143489             BKS-S 20-5-PU-05                           
  551821             BKS-S 20-7-PU-05                           
  11024293           CPA3B2-10K-320                             
  11027109           79-3534-37-04                              
  11003527           79-1414-12-05                              
  11023967           F2310 003000/FGVF81E2TC1453000             
  132668             BWL 4260A-001-S4                           
  500152             6KTMU M18X1 -MS                            
  144845             BTL6-G310-M0150-A1-S115                    
  151506             BOS 26K-PS-1HC-S4-C                        
  551628             BIS C-351-05                               
  126945             BOS 73K-PU-1FR-C-02                        
  551331             BFO 18A-LFF-SMG-10-0 5                     
  554492             BES 30 0-KB-4-F                            
  121482             BIS C-6002-019-670-03-KL2                  
  149087             RNTM 4502-4V10-S49                         
  80050017           BIS-IM                                     
  132542             BTL6-P111-M0350-A1-S115                    
  80050929           GEL 153-G-1024-A3                          
  168415             BDG 6110-1-10-30-E-0125-65                 
  147363             BDG 6360-0-10-30-E190-0125-65              
  178179             BDG 6360-1-10-30-E-0032-65                 
  153148             BCS M18KM3-UST80G-BV02                     
  126653             BIS C-6002-019-653-03-ST11                 
  80050866           GEL 152-F-00                               
  146872             BWL 4040-D-R011-S49                        
  146873             BWL 4040-D-R012-S49                        
  11023409           BK MIKRO - 6204212                         
  127820             BTL6-A310-M0225-A1-S115                    
  137112             BIS C-325/10-S4                            
  550181             BES 516-300-S 203                          
  80050796           GEL 8180 A 0 S0 6 00                       
  11003746           GEL 8110-A-B-A0-0-0-0                      
  120680             BOS 6K-PU-1QA-S49-C                        
  11000508           ZWS-15/CD/5mS                              
  80051210           wms-25/RT/HV/M18                           
  80050990           wms-30/RT/HV/M30                           
  11005532           wms-35/RT                                  
  11005711           wms-130/RT                                 
  125547             BIS C-655                                  
  81000224           BNL 5308-80-04-100                         
  155318             BKS-PT-07/16-SI-15                         
  127821             BTL6-A310-M0250-A1-S115                    
  127838             BTL6-A310-M0300-A1-S115                    
  158046             BFO D25-LA-ED-EAK-250-02                   
  121291             BES 516-300-S305-S4-D                      
  526091             BFO 18A-XAE-SMG-30-1                       
  122858             BIS C-6021-023-050-03-ST9                  
  122862             BIS C-6021-029-050-03-ST9                  
  553431             BES 516-300-S 205-D-PU-03                  
  120055             BIS C-6002-019-650-03-KL2                  
  123798             BIS C-6002-028-650-03-KL2                  
  114319             BIS C-603-025-653-03-ST1                   
  111580             BNL 5304-120-04-R342-X02                   
  118501             BES 516-600-S 19-2                         
  118502             BES 516-600-S 19-3                         
  80051081           PICO-USF6/25/CD/S/HV/M18                   
  127819             BTL6-A310-M0200-A1-S115                    
  526082             BFO 18A-XAE-MZG-30-1 5                     
  119792             BCS 020-PS-1-C-03                          
  132672             BWL 4260A-001-S49                          
  11000309           BDG 6110 1 1030 0125 E                     
  150472             BIS Z-AK-001-PU1-03                        
  80051246           PICO-UBF 80/100/2/2/0/CDHVM18              
  11000471           pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18                  
  11003969           pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18                 
  554113             BES 516-300-S 242-S 4-D                    
  554623             BES 516-300-S 298-S 4-D                    
  553393             BES 516-300-S284-D-PU-02                   
  123667             BKS-B 48-1/GS 49-PU-00 6                   
  306064             BEN 516-13-180                             
  552171             BES 30 0-KH-2L                             
  161886             SL-YA-M20                                  
  80000629           79-3436-30-04                              
  142693             BES M12MG-GSC30B-BV05                      
  80000666           99-4621-00-12                              
  515800             BKS-S 8-4                                  
  170662             BES M12MG-USC30B-BP03                      
  80000466           79-5009-05-04                              
  80000670           79-5010-10-03                              
  11004292           99-0129-75-12                              
  80000272           79-5009-30-04                              
  80000419           79-5003-06-04                              
  80003002           79-5716-20-03                              
  11000972           09-0172-106-08                             
  80000139           79-3479-32-08                              
  122213             BKS-B 19-4-10                              
  11005273           99-4622-10-12                              
  80051200           BKM LIN B - 61 07 082                      
  80000621           79-5011-20-03                              
  80051083           99-0505-75-16                              
  80000703           BKS S32 M-00                               
  151408             BES M08EH-NOC40F-S04G                      
  151407             BES M08EH-NSC40F-S04G                      
  151406             BES M08EH-POC40F-S04G                      
  151405             BES M08EH-PSC40F-S04G                      
  156573             BES M30MM-PSC30F-S04K                      
  80000042           79-5301-05-04                              
  156575             BES M30MM-POC30F-S04K                      
  156582             BES M30MM-PSC30F-BV02                      
  140149             BES M08ME1-USC20B-S04G                     
  144131             BKS-S 48-1/GS4-PU-00 6                     
  141806             BKS-S 19-8-PU-03                           
  114117             BKS-S 20-3-10                              
  551802             BKS-S 20-4-10                              
  552872             BKS-S 20-5-10                              
  133124             BTL-P-1013-4S                              
  80000114           79-5004-20-04                              
  81101614           BML-S1E0-Q53K-M403-P0-KA02                 
  126835             BIS C-6002-019-654-03-ST11                 
  118737             BIS C-622-028-050-03-ST5                   
  131144             BIS S 6002-019-050-03-ST11                 
  131751             BIS S-6003-025-050-03-ST12                 
  137108             BIS C-324/05-S4                            
  137113             BIS C-325/01-S4                            
  137111             BIS C-325/05-S4                            
  127594             BTL6-P110-M0525-A1-S115                    
  127596             BTL6-P110-M0550-A1-S115                    
  127597             BTL6-P110-M0575-A1-S115                    
  127650             BTL6-A110-M0575-A1-S115                    
  129812             BTL6-P111-M0450-A1-S115                    
  144791             BOS 6K-PU-1TA-S75-C                        
  146874             BWL 5454-D-R011-S49                        
  146875             BWL 5454-D-R012-S49                        
  137110             BIS C-324/10-S4                            
  551333             BFO 18A-LGG-SMG-10-0 5                     
  119780             BCS 018-PO-1-C-03                          
  522861             BCS 018-PO-1-Y-03                          
  119785             BCS 018-PS-1-C-03                          
  8645               BES IKK-050 38-G-S4                        
  553397             BES 516-300-S 240-D-PU-00 11               
  111623             BES 516-300-S 240-D-PU-00 80               
  554115             BES 516-300-S 241-D-PU-00 11               
  111622             BES 516-300-S 241-D-PU-00 80               
  171072             BNS 819-D04-R12-62-10                      
  127839             BTL6-A310-M0325-A1-S115                    
  127840             BTL6-A310-M0350-A1-S115                    
  127812             BTL6-A310-M0360-A1-S115                    
  112699             BES 516-300-S 299-S 4-D                    
  126202             BGL 120A-002-S 49                          
  80050799           MIL26D20M                                  
  164922             BNS 819-D08-R12-62-10                      
  122413             BIS C-6021-023-050-03-ST8                  
  122860             BIS C-6021-029-050-03-ST8                  
  80050020           GEL 153 G 1024 A 09 A 29                   
  117276             BES M12EL-PSC15B-S04G-HM01                 
  161006             BNS 819-D08-R12-100-10                     
  129624             BNS 819-D08-D12-100-10                     
  163097             BIS C-306-PU1-10-SA2                       
  158467             BWL 6868-D-R011-S49                        
  146877             BWL 6868-D-R012-S49                        
  120679             BOS 6K-PU-1HA-S49-C                        
  115475             BKS 23-CS 00                               
  181890             BIW1-E310-M0075-P1-S115                    
  8590               BOS 65-HW-1                                
  119984             RXE-1202-P-PU-05                           
  134177             BHS B135V-PSD25-S04-003                    
  131635             BHS B249V-PSD15-S04                        
  134161             BHS B249V-PSD25-S04-003                    
  169025             BTL6-V11V-M0175-A1-S115                    
  158460             BGL 120A-003-S49                           
  125661             BES 516-300-S292-B0-D-PU-05                
  151486             BTL5-P5-M0152-J-DEXC-TA12                  
  119669             BKS-S 96-PU-05                             
  551316             BFO 18A-LAA-UZG-20-2                       
  126199             BGL 30A-002-S 49                           
  126540             BIS C-6002-019-650-03-ST11                 
  134272             BIS C-6002-028-650-03-ST11                 
  8805               BOS 30 0-KB-1                              
  127841             BTL6-A310-M0375-A1-S115                    
  127813             BTL6-A310-M0400-A1-S115                    
  127822             BTL6-A310-M0425-A1-S115                    
  142814             BIS L-503-PU1-10                           
  117270             BIS C-622-019-050-03-ST5                   
  134403             BOS 21M-NA-PK10-S4                         
  123692             BES IKU-008 23-PU-05                       
  119779             BCS 018-PS-1-C-05                          
  130963             BIS S-6023-025-050-03-ST13                 
  551378             BFO 18V-XAC-SMG-30-0 5                     
  551379             BFO 18V-XAD-SMG-30-0 5                     
  551370             BFO 18V-LCC-SMG-23-0 5                     
  132146             BIL ED0-P160A-01-S75                       
  8793               BKT M-11L-U-03                             
  8831               BKT M-11-U-03                              
  8790               BKT M-15-U-S 4                             
  157657             BIS C-703-A                                
  137062             BIS C-315-01                               
  145661             BTL5-P5-M0203-J-DEXC-TA12                  
  11000117           GEL 8180 A 0 S0 9 0 0                      
  11000265           GEL-KL-260                                 
  306073             BEN 516-14-200                             
  80000077           79-3480-32-08                              
  167631             BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
  144152             BKS-S 49-6-PU-05                           
  80001506           99-0710-00-05                              
  137957             BKS-S 49-4-PU-05                           
  80050501           79-5028-70-04                              
  80000218           79-5328-05-04                              
  80000664           79-5028-50-04                              
  906048             BNN 520-81-S-80                            
  151149             BES M08ED-PSC25F-S04G                      
  80050827           F1002/FBV-110A0R-V209-3000                 
  148552             BES M08EG-NOC40F-BV02                      
  147766             BES M08EG-NSC40F-BV02                      
  148550             BES M08EG-POC40F-BV02                      
  147765             BES M08EG-PSC40F-BV02                      
  80000777           99-4627-00-12                              
  80000659           79-5028-20-04                              
  80000602           79-5028-05-04                              
  80000049           79-5003-15-04                              
  11007336           09-0445-00-12                              
  80050009           79-5011-30-03                              
  163083             BES M08MG-GSC20B-BV02                      
  143526             BES M30MI-PSC15B-BP05                      
  170729             BES M08MG-USC20B-BV03                      
  306065             BEN 516-13-200                             
  306074             BEN 516-14-250                             
  11000811           99-1487-812-08                             
  142924             BKS-S 19-4-PU-05                           
  132539             BTL6-P111-M0500-A1-S115                    
  554274             BOS 18MR-PA-1HA-S4-C                       
  131043             BFO 18V-XAC-MZG-30-0 5                     
  134232             BHS B135V-PSD15-S04                        
  167247             BCS Z04CC01-GPMFAC-EP02                    
  137583             RXE 1805-P-PU-02                           
  117877             RXE 1805P-PU-05                            
  140158             BTL5-P5-M0102-J-DEXC-TA12                  
  81101309           BML-M01-I34-A3-M0106-R0000                 
  127652             BTL6-A110-M0675-A1-S115                    
  127598             BTL6-P110-M0625-A1-S115                    
  127600             BTL6-P110-M0675-A1-S115                    
  127651             BTL6-A110-M0625-A1-S115                    
  135239             BOS 6K-PU-1HA-S75-00 5                     
  127823             BTL6-A310-M0450-A1-S115                    
  158526             BIS C-6002-019-655-03-ST11                 
  122913             BES 516-300-S 135-D-PU-05                  
  553679             BES 516-300-S 149-D-PU-05                  
  553390             BES 516-300-S 162-D-PU-05                  
  114497             BES 516-300-S 205-D-PU-05                  
  554116             BES 516-300-S 241-D-PU-05                  
  164154             BAE PS-XA-1W-24-200-005                    
  81101283           BML-M01-I45-A0-M0181-R0000                 
  143096             BIW1-A310-M0075-P1-S115                    
  143103             BIW1-A310-M0100-P1-S115                    
  81000005           BNL 5308-80-04-200                         
  81101269           BML-M01-I45-A3-M1600-R0000                 
  127696             BTL6-P110-M0600-A1-S115                    
  127648             BTL6-A110-M0525-A1-S115                    
  127649             BTL6-A110-M0550-A1-S115                    
  127679             BTL6-A110-M0600-A1-S115                    
  11000181           BDG-MS-3116-12-8S-15M                      
  125898             BIS C-6002-019-655-03-KL2                  
  149002             BTL5-P5-M0305-J-DEXC-TA12                  
  129746             BIS S 6022-019-050-03-ST14                 
  134231             BHS B265V-PSD15-S04                        
  134180             BHS B265V-PSD25-S04-003                    
  134363             BHS E308V-PSD15-S04                        
  6023               BNN 520-UB-1200                            
  551356             BFO 18A-LCC-UZG-20-1                       
  146553             BTL5-P5-M0381-J-DEXC-TA12                  
  81000287           BNL 5304-120-06-2000                       
  127824             BTL6-A310-M0475-A1-S115                    
  156542             BIS C-305-PU1-05                           
  80050892           GEL 8110A-0-SS-9-0                         
  126408             BIS C-6003-025-650-03-ST12                 
  153341             BIS M-110-02-L                             
  11007467           99-1535-920-05                             
  11007456           99-1536-920-05                             
  80000167           99-4622-00-12                              
  126865             BLS 18KF-XX-1P-S4-L                        
  80000782           99-0710-02-05                              
  152046             BES 516-371-EO-C-03                        
  80000885           99-0737-00-24                              
  551834             BKS-S 20-10-05                             
  550230             BKS-S 7-1                                  
  80000505           99-0718-00-13                              
  553618             BKS-S 20-1-15                              
  553856             BES 516-357-B0-C-03                        
  80050790           R1111/RDLF008-00242-MT10                   
  148553             BES M08EG-NOC40F-BP02                      
  147764             BES M08EG-NSC40F-BP02                      
  148551             BES M08EG-POC40F-BP02                      
  147763             BES M08EG-PSC40F-BP02                      
  148548             BES M08EH-NOC40F-S49G                      
  147762             BES M08EH-NSC40F-S49G                      
  147761             BES M08EH-PSC40F-S49G                      
  160223             BES M30ME-POC15B-S04G-003                  
  160222             BES M30ME-PSC15B-S04G-003                  
  140243             BKS-B 25-3-PU-05                           
  148549             BES M08EH-POC40F-S49G                      
  11023816           99-0718-03-13                              
  11000054           PICO-UST-25/CD/S/HV/M18                    
  143104             BIW1-A310-M0130-P1-S115                    
  527162             BFO 18A-LFF-MZG-10-1 5                     
  149563             BOS 21M-PA-PK10-S4                         
  119788             BCS 034-NS-1-C-03                          
  81000229           BNL 5307-120-8-1000                        
  137105             BIS C-315/05-S4                            
  137106             BIS C-315/10-S4                            
  553581             BIS C-315-05                               
  115744             BIS C-351-10                               
  553819             BFO 74A-LA-OB-PZK-05-02                    
  81000167           BNL 5306-80-10-155                         
  525602             BFO 18A-LEE-UZG-20-1 5                     
  148901             BKS-S197-22-PU-10                          
  81000104           BNL 5308-120-04-200                        
  123040             BIS C-6022-019-050-03-ST10                 
  123093             BIS C-6022-028-050-03-ST10                 
  526012             BFO 18A-XAA-SMG-30-1 5                     
  155629             BAW G06EE-UAF20B-EP00 15-511               
  181966             BIW1-E310-M0225-P1-S115                    
  167762             BIW1-E310-M0175-P1-S115                    
  127654             BTL6-A110-M0725-A1-S115                    
  127602             BTL6-P110-M0725-A1-S115                    
  127697             BTL6-P110-M0750-A1-S115                    
  606065             BKS-S 55-00                                
  551363             BFO 18A-XAC-SMG-30-1 5                     
  11000093           BKM 8 PB - 62 04 253                       
  119787             BCS 034-PS-1-C-03                          
  81000138           BNL 5310-120-06-2500                       
  551391             BFO 18A-LGG-MZG-10-1 5                     
  144193             BES 516-100-S 45-S 4-D                     
  140290             BES 516-300-S240-D-PU-10                   
  156544             BIS C-305-PU1-01                           
  551373             BFO 18V-LDD-SMG-23-0 5                     
  127653             BTL6-A110-M0700-A1-S115                    
  127599             BTL6-P110-M0650-A1-S115                    
  127601             BTL6-P110-M0700-A1-S115                    
  127680             BTL6-A110-M0650-A1-S115                    
  119781             BCS 018-PS-1-C-S 4                         
  81200008           BKSS32M-40                                 
  145786             BES 08-FA-BS-4 0-W                         
  124757             BES 08-FA-BS-8 0-G                         
  185744             BTL5-P2-M0100-P-S32                        
  117318             BTL5-P1-M0100-P-S 32                       
  117409             BTL5-P1-M0150-P-S 32                       
  119296             BTL5-P1-M0200-P-S 32                       
  117410             BTL5-P1-M0225-P-S 32                       
  122166             BTL5-P1-M0050-P-S 32                       
  182780             BTL5-G11-M0050-P-KA05                      
  134401             BOS 21M-NA-ID10-S4                         
  149565             BOS 21M-PA-ID10-S4                         
  164160             BAE-PS-XA-3Y-24-200-007                    
  80051138           01-5006-001                                
  81101192           BTL5-P1-M0150-P-KA05                       
  81101195           BTL5-P2-M0100-P-S32                        
  81101113           BTL5-M1-M0050-P-S32                        
  81101086           BTL5-M2-M0050-P-S32                        
  126888             BIS C-6022-019-050-03-ST14                 
  80000836           40-R10-0112                                
  80000825           09-0437-87-05                              
  80050266           09-0433-00-05                              
  80050413           09-0435-50-04                              
  80000398           40-R10-0111                                
  136876             BOS 5-BL1                                  
  136877             BOS 5-BL2                                  
  136878             BOS 5-BL3                                  
  136879             BOS 5-BL4                                  
  136880             BOS 5-BL5                                  
  136882             BOS 5-BL7                                  
  136883             BOS 5-BL8                                  
  136884             BOS 5-BL9                                  
  11000744           FA45 01                                    
  80050324           09-0431-81-04                              
  11003266           09-9749-30-03                              
  80000332           09-0431-87-04                              
  80000431           08-1080-000-000                            
  11024412           08-2673-000-000                            
  80000886           09-0435-90-04                              
  80000727           09-0439-90-04                              
  528121             BKS-S 27-03                                
  528141             BKS-S 28-03                                
  80000723           79-5072-50-03                              
  8806               BOS 18 0-KB-1                              
  143486             BKS-S 20-9-PU-05                           
  80000829           99-4628-00-12                              
  80000306           79-5028-30-04                              
  118320             BKS-S 86-00                                
  140977             BES M12MG-GSC30B-BP00 3-GS04               
  155824             BES M12MG-GSC30B-BP00 3-GS04KO             
  163368             BES M18MF-GSC70B-S04K                      
  156615             BES M18MF-GSC70B-S04K/KO                   
  163987             BES M18MF-USC70B-S04K                      
  11000287           79-5207-00-05                              
  510061             BES 516-325-E3-N-03                        
  143481             BKS-S 20-10-PU-03                          
  80050184           99-0737-02-24                              
  152187             BES M08ED-NOC40F-BV02                      
  152186             BES M08ED-NSC40F-BV02                      
  152185             BES M08ED-POC40F-BV02                      
  152184             BES M08ED-PSC40F-BV02                      
  119381             BKS-S 49-1-15                              
  11028184           99-0461-75-19                              
  158128             BKS-AD-05-RJ45/GS180-05                    
  80050885           BKS-S115-00                                
  125644             BIL 001-MH-A                               
  80050900           99-0130-75-12                              
  80050992           F1187/FTV-F83A2R-V110-3000                 
  143567             BES M30MF-GSC15B-BP03                      
  80000235           79-5001-50-04                              
  80000752           99-4623-00-16                              
  11004443           79-3530-37-04                              
  159705             BIS M-150-02 A                             
  159706             BIS M-151-02 A                             
  81000154           BNL 8304-120-02-2000                       
  183174             BCC M425-0000-1A-001-PH0334-030            
  523080             BES 516-300-S 215-PU-03                    
  127603             BTL6-P110-M0775-A1-S115                    
  127699             BTL6-P110-M0800-A1-S115                    
  8329               BES IKV-025 23-G-Z-S 4                     
  553982             BES 516-300-S 178-D-PU-05                  
  156307             BOS 18M-PSV-LH22-S4                        
  122900             BOS 15K-S-B2-N-S75                         
  146559             BTL5-P5-M0457-J-DEXC-TA12                  
  81000128           BNL 5306-080-3-400                         
  134912             BOS 18-HS-1                                
  81101542           BML-M02-I34-A0-M4800-C0002                 
  131079             BKS S140-15                                
  81101395           BML-M01-I34-A0-M0106-R0005                 
  131018             BIS S 108-42/L                             
  151866             BIS M-300-001-S115                         
  551366             BFO 18A-XAA-MZG-30-2 5                     
  127825             BTL6-A310-M0500-A1-S115                    
  81000254           BNR 5406-160-04-1000                       
  81101620           BML-M02-I45-A0-M0200-R0000                 
  141772             BTL6-P111-M0550-A1-S115                    
  132543             BTL6-P111-M0600-A1-S115                    
  770788             BNN 520-UB-1300                            
  110041             BES IKV-010 23-G-Z-S 4                     
  115436             BIS C-300-HG1                              
  119288             BTL5-A11-M0050-P-S 32                      
  139240             BTL5-G11-M0050-P-S32                       
  11005616           mic-25/D/M                                 
  11000250           mic-35/D/M                                 
  553689             BES 516-300-S 237-D-PU-05                  
  81101488           BML-S1B0-Q61F-M400-G0-KA02                 
  551310             BFO 18A-LAA-MZG-20-1 5                     
  526083             BFO 18A-XAE-MZG-30-2                       
  11003064           80112                                      
  11003501           BKM 7 - 6204215                            
  306075             BEN 516-14-300                             
  80050432           79-5003-50-04                              
  152390             BES M30MI-PSC15B-BP03-103                  
  553852             BES 516-329-B0-C-PU-03                     
  80000405           BKS S33 M-00                               
  551824             BKS-S 20-8-10                              
  80000937           99-0740-00-24                              
  80000951           79-5003-04-04                              
  80050539           99-1437-820-05                             
  80050540           99-1436-820-05                             
  181093             BES M12MI-POC40B-BV03                      
  140146             BES M18MG-USC70B-BV03                      
  144677             BES 516-3005-E4-C-PU-01                    
  170666             BES M12MG-USC30B-BP05                      
  144038             BML-Z0002                                  
  144074             BML-Z0006                                  
  80000587           99-4606-75-12                              
  80000986           79-3436-49-04                              
  80050446           BKS S94-00                                 
  148307             BES Q08ZC-NSC20B-BV02                      
  149182             BKS-S 20-4-SP1-03                          
  80000694           99-0737-03-24                              
  80050574           BKT-LENTE 9 MM                             
  152943             BMS BS-M-D12-0400-04                       
  11026737           BMC KEY 5001                               
  160993             BFO D22-XA-LB-EAK-20-02                    
  137953             BKS-S 19-8-PU-05                           
  152176             BES M08ED-PSC40F-BP02                      
  152179             BES M08ED-NOC40F-BP02                      
  553859             BES 516-357-B0-C-PU-03                     
  152178             BES M08ED-NSC40F-BP02                      
  152177             BES M08ED-POC40F-BP02                      
  553668             BES 516-3019-B0-C-PU-03                    
  117309             BTL5-A11-M0100-P-KA05                      
  81101017           BTL5-A11-M0127-P-S32                       
  127681             BTL6-A110-M0750-A1-S115                    
  119289             BTL5-A11-M0100-P-KA01 5                    
  117310             BTL5-A11-M0100-P-S 32                      
  182322             BNS 819-D04-D12-62-10-FD                   
  126924             BES 516-615-PS-1-PU-05                     
  127656             BTL6-A110-M0825-A1-S115                    
  127659             BTL6-A110-M0875-A1-S115                    
  127605             BTL6-P110-M0825-A1-S115                    
  127607             BTL6-P110-M0875-A1-S115                    
  127700             BTL6-P110-M0900-A1-S115                    
  155299             BES 08-HW-4                                
  155300             BES 08-HW-5                                
  157107             BKT 67M-003-U-S92                          
  81000277           BNL 5306-100-02-0400                       
  781366             BTL2-S-6216-8P                             
  123205             BTL5-M1-M0400-P-S 32                       
  123207             BTL5-M1-M0500-P-S 32                       
  81000122           BNL 5306-080-2-400                         
  81000232           BNL 5306-120-02-360                        
  81000055           BNL 5306-120-02-400                        
  81000196           BNL 5306-120-12-200                        
  81000113           BNL 5306-120-2-300                         
  81000015           BNL 5304-80-06-2500                        
  115967             BEN 516-19-150                             
  149441             BIS C-319-PU1-05                           
  81101196           BTL5-A11-M0150-P-KA05                      
  143329             BSW 819-492-06L3                           
  81101567           BTL5-G21-M0050-P-S32                       
  178843             BUS M18K0-XAER-040-S92K                    
  178841             BUS M18K0-PWXER-040-S92K                   
  81100987           BTL5-P1-M0360-P-S32                        
  128232             BNS 819-D05-D16-62-10                      
  146843             BML-A013-T2400                             
  117411             BTL5-P1-M0250-P-S 32                       
  117412             BTL5-P1-M0300-P-S 32                       
  123204             BTL5-M1-M0250-P-S 32                       
  123203             BTL5-M1-M0300-P-S32                        
  143869             BIW1-G310-M0300-P1-S115                    
  127826             BTL6-A310-M0525-A1-S115                    
  127827             BTL6-A310-M0550-A1-S115                    
  127828             BTL6-A310-M0575-A1-S115                    
  127842             BTL6-A310-M0600-A1-S115                    
  129814             BTL6-P111-M0700-A1-S115                    
  1178136            BGL 80A-009-S49                            
  127655             BTL6-A110-M0775-A1-S115                    
  127682             BTL6-A110-M0800-A1-S115                    
  142967             RPE-3008-N-PU-02                           
  145601             BIW1-A310-M0175-P1-S115                    
  11001034           IKRD-050 38-G-S4                           
  11005039           SKS-15/D                                   
  11027360           pico 25/F                                  
  11023603           ZWS-7/CD/QS                                
  11006941           SKS-15/CD                                  
  11026719           pico 100/F                                 
  117679             BTL5-A11-M0110-P-S 32                      
  120331             BTL5-A11-M0130-P-S 32                      
  528122             BKS-S 27-05                                
  80050884           BKS S95-00                                 
  306098             BEN 516-14-280                             
  524442             BKS-S 22-05                                
  142298             BES M08MG-GSC20B-BV05                      
  142297             BES M08MG-USC20B-BV05                      
  11005633           BKM 7-6107165                              
  80000519           79-5076-100-03                             
  524452             BKS-S 21-05                                
  528142             BKS-S 28-05                                
  80000641           79-3408-107-03                             
  113003             BES 516-384-S 4-C                          
  306067             BEN 516-13-300                             
  552209             BES 516-114-S 4-C                          
  510051             BES 516-356-E3-N-03                        
  80050980           99-5695-00-24                              
  80000932           79-5003-03-04                              
  516660             BKS-S 10-4                                 
  516670             BKS-S 10-6                                 
  181805             BCC M313-0000-10-001-PH0334-050            
  139557             BOS 18KR-XT-IS10-02                        
  165382             BCC M425-0000-1A-014-PS0434-100            
  160715             BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA02                 
  182813             BTL5-P1-M0500-P-KA05                       
  159874             BSP B200-DV001-I01A0A-S4                   
  159872             BSP B050-DV001-I01A0A-S4                   
  11000684           IKN07032G                                  
  81000291           BNL 5306-160-02-400                        
  81101274           BTL5-P1-M0450-P-S32                        
  81100906           BTL5-I1-M0400-P-S 32                       
  81100160           BTL5-P1-M0350-P-S32                        
  117413             BTL5-P1-M0400-P-S 32                       
  117415             BTL5-P1-M0500-P-S 32                       
  80051296           mic 130/D/TC                               
  11000055           mic 25/D/TC                                
  11000260           mic 35/D/TC                                
  119197             BAS S-800-LX-P1-S 4-ADT                    
  552740             BCS 030-GA-1-Y-S 4                         
  81101057           BTL5-A11-M0050-P-KA10                      
  80051017           mic-101/D/HV/M30                           
  117360             BTL5-A11-M0150-P-S 32                      
  145577             BTL5-G11-M0150-P-S 32                      
  152428             BIS M-302-001-S115                         
  156543             BIS C-305-PU1-10                           
  156299             BIS M-302-003-S115                         
  137064             BIS C-305-10                               
  81101521           BML-M02-I45-A0-M0206-R0000                 
  11005141           GEL BC 1051                                
  81100069           BTL5-A11-M0200-P-KA05                      
  119667             BKS-S 97-PU-05                             
  81000164           BNL 5306-100-3-240                         
  81000140           BNL 5306-100-3-300                         
  81000143           BNL 5306-100-3-350                         
  81000123           BNL 5306-120-03-250                        
  81000160           BNL 5306-120-03-280                        
  81000132           BNL 5306-120-3-400                         
  315701             RXD 18/RXT18-PU-00 5                       
  137061             BIS C-315-10                               
  81000248           BNL 5306-120-03-600                        
  525603             BFO 18A-LEE-UZG-20-2                       
  81101190           BML-S1B0-Q61F-M410-10KA02                  
  81101186           BML-S1B0-Q61G-M420-10-KA05                 
  80051033           ZF-0571                                    
  127829             BTL6-A310-M0625-A1-S115                    
  127830             BTL6-A310-M0650-A1-S115                    
  127831             BTL6-A310-M0700-A1-S115                    
  527171             BFO 18A-LFF-SMG-10-1                       
  81101278           BML-M01-I34-A3-M0106-R0003                 
  120332             BTL5-A11-M0175-P-S 32                      
  141287             BIS C-6026-034-050-06-ST19                 
  157131             BES IKN-070T 38-G-S4                       
  81101534           BML M02-I34-A3-M0106-R0025                 
  127662             BTL6-A110-M0975-A1-S115                    
  127608             BTL6-P110-M0925-A1-S115                    
  127609             BTL6-P110-M0950-A1-S115                    
  127610             BTL6-P110-M0975-A1-S115                    
  551326             BFO 18A-LEE-MZG-20-0 5                     
  127660             BTL6-A110-M0925-A1-S115                    
  127657             BTL6-A110-M0850-A1-S115                    
  124280             BTL6-A110-M0900-A1-S115                    
  127606             BTL6-P110-M0850-A1-S115                    
  146878             BWL 9090-D-R011-S49                        
  146879             BWL 9090-D-R012-S49                        
  122125             BFO 18A-LGG-MZG-10-2                       
  182423             BNS 819-D05-R16-62-10                      
  128233             BNS 819-D05-R16-62-10                      
  141220             BKT M-15C-U-S4                             
  80000262           GEL 153 E 3600 A 0                         
  177875             BSW 819-492-06K2                           
  553657             BES 516-356-B0-C-05                        
  552862             BES 515-356-B0-C-03                        
  553166             BKS-S 20-3-15                              
  551803             BKS-S 20-4-15                              
  120001             BES 516-329-E4-C-05                        
  142917             BKS-S 19-1/GS4-PU-00 6                     
  142927             BKS-S 19-14-PU-05                          
  80050390           BKS S92-00                                 
  80000711           99-4624-00-16                              
  80000297           79-5101-30-04                              
  121962             BKS-B 48-1/GS 49-PU-02                     
  553509             BFO 74A-LA-KB-PZK-10-02                    
  553508             BFO 74A-XB-LB-PZK-15-02                    
  141874             BFO D22-LA-KB-EAK-10-02                    
  152275             BFO D22-XB-LB-EAK-15-02                    
  11027240           CSPC3A2-030-390                            
  144136             BKS-S 48-1/GS 4-PU-02                      
  113005             BES 516-542-B0-H-03                        
  80001013           79-3450-224-05                             
  80000115           79-3454-224-05                             
  159037             BES Q08ZC-PSC20B-BP02                      
  306076             BEN 516-14-500                             
  142781             BES M18MG-GSC70B-BV05                      
  142780             BES M18MG-USC70B-BV05                      
  126861             BLE 18KF-PA-1PP-S4-C                       
  153339             BIS M-112-02-L                             
  169235             BCC M313-M313-30-300-PX43T2-006            
  528781             BES 516-361-B0-C-03                        
  138443             BAW MKV-020 19-S4                          
  142815             BIS L-503-PU1-15                           
  522881             BCS 018-WO-5-L-03                          
  117363             BTL5-A11-M0200-P-S 32                      
  151265             BSW 816-203-06L3-WO                        
  11002453           08-0329-000-024                            
  167730             BML-S1B0-Q53G-M400-L0-KA05                 
  81101197           BTL5-A11-M0250-P-KA05                      
  148743             BIS S-108-52/L                             
  143122             BIW1-A310-M0360-P1-S115                    
  153186             BFB 75K-003-P-02                           
  125808             BOS 6K-PU-1LHA-SA1-S75-C                   
  145184             BCS M18KM3-POC80G-S04G-001                 
  552170             BES 30 0-KH-2S                             
  117365             BTL5-A11-M0225-P-S 32                      
  8610               BAS S-000-LX-P0-S 4-ADT                    
  130913             BOS R-22                                   
  126201             BGL 80A-002-S 49                           
  151865             BIS M-301-001-S115                         
  551343             BFO 18A-XAA-MZG-30-3                       
  117367             BTL5-A11-M0250-P-S 32                      
  118540             BES 516-706-A-3                            
  127843             BTL6-A310-M0750-A1-S115                    
  136154             BOS 21-HS-1                                
  140723             BES 516-211-S 21-EL-W                      
  124539             BES 516-620-PS-02                          
  171219             BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A                
  179776             BCC M415-0000-1A-001-PX0334-250            
  551508             BES 516-543-B0-H-03                        
  11024042           6204231                                    
  80050549           80111                                      
  179824             BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-020            
  179831             BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-020            
  131243             BKS-S 75-14-03                             
  142778             BES M18MG-USC70B-BP03                      
  80050500           79-5714-50-03                              
  141809             BKS-S 20-4-PU-07 5                         
  126531             BMF 307K-R-AS-L-3-03                       
  143483             BKS-S 20-10-PU-05                          
  179778             BCC M415-0000-1A-003-PX0434-200            
  551689             BKS-S 28E-03                               
  143402             BES M30MF-GSC15B-S04K                      
  143401             BES M30MF-USC15B-S04K                      
  518351             BES 517-1603-QP-S-03                       
  518371             BES 517-1605-QP-S-03                       
  126867             BLS 18KW-XX-1P-S4-L                        
  129983             BOS 18KF-NA-1XA-C-02                       
  126850             BOS 18KF-PA-1XA-C-02                       
  126847             BOS 18KF-PA-1XA-S4-C                       
  306100             BEN 516-14-360                             
  773749             BEN 516-14-400                             
  11007653           99-1486-822-08                             
  141804             BKS-S 19-1-PU-10                           
  553869             BKS-S 20-1-20                              
  141808             BKS-S 20-1-PU-10                           
  139564             BOS 18KR-XT-IS10-S4                        
  80050531           09-0462-70-19                              
  163803             BOS 50K-PSV-RH12-S4                        
  11005698           BM3510                                     
  81101562           BTL5-A11-M0225-P-KA02                      
  135194             BOD 63-HW-1                                
  81101224           BTL5-G21-M0300-P-S32                       
  81101406           BML-S1B0-Q53G-M400-10-KA05                 
  130384             BIS S 150-32/A                             
  142589             BES 516-300-S 135-NEX-S4-D                 
  142590             BES 516-300-S249-NEX-S4-D                  
  115169             BFO 18A-LCC-UZG-20-1 5                     
  149582             BOS 21M-PUS-RV13-S4                        
  127832             BTL6-A310-M0800-A1-S115                    
  183268             BNI IOL-302-000-Z013                       
  134596             BOS 21M-NUS-RH12-S4                        
  136032             BOS 21M-NUS-RV13-S4                        
  127661             BTL6-A110-M0950-A1-S115                    
  127663             BTL6-A110-M1000-A1-S115                    
  127611             BTL6-P110-M1000-A1-S115                    
  149580             BOS 21M-XT-LS11-S4                         
  11000690           mic 340/D/TC                               
  171218             BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A                
  139591             BTL6-A301-M0150-A1-S115                    
  81101529           BML M02-I45-A3-M0170-R0025                 
  553826             BOS 18-BL-2                                
  182552             BNS 813-D04-R16-62-12-04                   
  143833             BIW1-A310-M0400-P1-S115                    
  138921             BTL6-A301-M0050-A1-S115                    
  138922             BTL6-A301-M0100-A1-S115                    
  81101261           BTL5-A11-M0300-P-KA05                      
  117369             BTL5-A11-M0300-P-S 32                      
  143836             BKS-S 20E-4-PU-03                          
  80000623           79-3450-24-05                              
  111242             BES M12ML-NOC20B-BV05-002                  
  139555             BOS 18KR-NU-IE10-02                        
  139556             BOS 18KR-PU-IE10-02                        
  149020             BES 516-3005-G-E4-C-PU-02                  
  152268             BES 516-371-G-E4-C-02                      
  552860             BES 515-325-B0-C-PU-03                     
  552870             BES 515-356-B0-C-PU-03                     
  80051000           79-3506-55-03                              
  110404             BEFESTIGUNGSKLAM  KPL BTLPM5VZ             
  113461             BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001                 
  151102             PROX 922FS0 8-A4P-Z925                     
  132506             BES 516-3007-E5-C-S 49                     
  141817             BKS-S 49-1-PU-10                           
  124042             BMF 305K-PS-C-2-PU-05                      
  551523             BES 516-546-B0-H-03                        
  143163             BES M30MF-GSC15B-BV03                      
  118805             BKS-S 99-00                                
  81000105           BNL 5304-160-04-2500                       
  11000379           mic 130/D/TC/E                             
  11002762           mic 35/D/TC/E                              
  137175             BIL EMD0-T060A-01-S75                      
  551321             BFO 18A-LEE-SMG-20-0 5                     
  551371             BFO 18V-LCC-SMG-23-0 75                    
  81101540           BML-S1B0-Q53F-M410-K0-KA02                 
  81101450           BML-S1B0-Q61F-M420-E0-KA02                 
  81101609           BTL5-E17-M0600-T-3S32                      
  155465             BML-M02-I45-A0-T4800-R0000                 
  130216             BIS L-501-PU1-25                           
  552341             BIS C-500-PU-30                            
  146555             BTL5-P5-M0508-J-DEXC-TA12                  
  146467             BTL5-P5-M0661-J-DEXC-TA12                  
  146880             BWL 110110-D-R011-S49                      
  146881             BWL 110110-D-R012-S49                      
  139590             BTL6-A301-M0130-A1-S115                    
  551320             BFO 18A-LCC-SMG-20-1                       
  551334             BFO 18A-LGG-SMG-10-1                       
  81000208           BNL 5306-080-4-400                         
  137572             BTL6-A301-M0200-A1-S115                    
  127833             BTL6-A310-M0875-A1-S115                    
  11001804           ZWS-70/CU/QS                               
  120333             BTL5-A11-M0350-P-S 32                      
  133442             BFO D13-LA-QB-EAK-05-02                    
  551304             BFO 18A-XAE-UZG-30-2 5                     
  143130             BIW1-A310-M0500-P1-S115                    
  81101563           BML-M02-I34-A0-M0370-R0000                 
  149562             BOS 21M-PA-PT10-S4                         
  554135             BFO 18A-LEE-MZG-20-0 38                    
  551346             BFO 18A-XAA-SMG-30-2                       
  81101612           BML-M02-I45-A0-M0500-R0000                 
  132466             BES 516-3005-E5-C-S-49                     
  132507             BES 516-3022-E5-C-S 49                     
  772020             BSE 69                                     
  553704             BES 516-360-B0-C-PU-03                     
  150694             PROX 922FS0 8-A4P-PU-L                     
  114762             BKS-S-79-00                                
  145434             BES M08MG-GSC20B-BP00 5-GS04               
  142296             BES M08MG-USC20B-BP05                      
  164194             BES M08MG-USC20B-BV02                      
  140940             BOS 18KF-PA-1RE-S4-C                       
  142931             BKS-B 25-1/GS49-PU-00 3                    
  123666             BKS-B 49-1/GS 49-PU-00 6                   
  122068             BES 517-398-NO-C-PU-03                     
  152183             BES M08EB-NOC40F-S49G                      
  152182             BES M08EB-NSC40F-S49G                      
  152180             BES M08EB-PSC40F-S49G                      
  156248             BKS-S115-PU-01                             
  143515             BKS-S 20-4/GS4-PU-00 6                     
  152181             BES M08EB-POC40F-S49G                      
  140923             BOS 18KF-PA-1RE-C-02                       
  121368             BES 517-132-M3-H                           
  133121             BTL5-F-2814-1S                             
  11026825           GEL 248-V-2-M100-05-C                      
  131019             BIS S 150-42/A                             
  122159             BIS C-326-05                               
  117373             BTL5-A11-M0360-P-S 32                      
  123206             BTL5-M1-M0600-P-S 32                       
  123209             BTL5-M1-M0750-P-S 32                       
  122436             BES IKU-021 28-G-S4                        
  118543             BES 516-IV 2                               
  81101323           BTL5-P2-M0500-P-KA15                       
  81101684           BTL5-E10-M0150-P-KA02                      
  80050286           ZAN5 0100 012 0                            
  526084             BFO 18A-XAE-MZG-30-2 5                     
  554353             BOS 18M-WS-7PB-B1-L-05                     
  128984             BOS 18E-PS-1N2M-S4-D                       
  139241             BTL5-C10-M0050-P-S32                       
  117399             BTL5-E10-M0050-P-S 32                      
  11001533           LPC-25/CDD/M18                             
  81101308           BML-S1B0-Q61G-M420-20-KA02                 
  117317             BTL5-C10-M0100-P-S 32                      
  117316             BTL5-E17-M0100-P-S 32                      
  117400             BTL5-E10-M0100-P-S 32                      
  81101492           BML-S1B0-Q61F-M420-E0-KA05                 
  81101466           BML-S1B0-Q61K-M420-10-KA05                 
  136579             BNP 29-04-D12-100                          
  117376             BTL5-A11-M0400-P-S 32                      
  11005059           GEL 2432T-1B0000                           
  554047             BOS 18M-PU-1PD-SA 5-C                      
  134404             BOS 21M-NA-PT10-S4                         
  164151             BAE0001                                    
  80000891           09-0462-25-19                              
  132467             BES 516-3007-E4-C-PU-05                    
  139562             BOS 18KR-NU-IE10-S4                        
  139563             BOS 18KR-PU-IE10-S4                        
  155651             BES M18MG-GSC70B-BP00 3-GS04KO             
  141816             BKS-S 48-PU-10                             
  554151             BES 516-546-B0-H-PU-05                     
  142218             BKS-S 80-G-PU-05                           
  142217             BKS-S 80-W-PU-05                           
  80050589           79-3484-35-08                              
  144153             BKS-S 49E-4-PU-03                          
  144138             BKS-S 49-4/GS 4-PU-00 6                    
  132511             BES 516-3005-E4-C-PU-05                    
  132510             BES 516-3022-E4-C-PU-05                    
  123070             BKS-S116-PU-02                             
  552848             BES 516-363-B0-C-03                        
  80000304           79-3480-35-08                              
  510041             BES 516-324-E2-N-03                        
  550023             BIS F-300-05                               
  133647             BFO 18V-XAC-SMG-30-1                       
  782941             BKS-S 90-G-PU-06                           
  178862             BUS M18K0-PSXEP-030-EP00 3-GS92            
  81100870           BTL5-P1-M0550-P-S32                        
  154127             BDD 611-R3Q4-0-52-N-00                     
  117416             BTL5-P1-M0600-P-S 32                       
  131714             BTL5-P1-M0700-P-S32                        
  117417             BTL5-P1-M0750-P-S 32                       
  551317             BFO 18A-LAA-UZG-20-3                       
  525604             BFO 18A-LEE-UZG-20-2 5                     
  526093             BFO 18A-XAE-SMG-30-2                       
  137804             BOS 21-AD-1                                
  131713             BTL5-E10-M0130-P-S32                       
  551381             BFO 18V-XAD-SMG-30-1                       
  551374             BFO 18V-LDD-SMG-23-0 75                    
  139243             BTL5-E17-M0150-P-S32                       
  81000259           BNL 5308-120-06-400                        
  142596             BES 516-300-S 308-NEX-S4-D                 
  81101556           BML-S1A1-A62Z-M300-90-KA05                 
  119291             BTL5-C10-M0150-P-S 32                      
  127834             BTL6-A310-M0900-A1-S115                    
  117401             BTL5-E10-M0150-P-S 32                      
  81000217           BNL 5308-120-12-100                        
  146566             BIL ED0-B010P-02/30-S75                    
  159496             BIS C-318-05                               
  137573             BTL6-A301-M0250-A1-S115                    
  137575             BTL6-A301-M0300-A1-S115                    
  551311             BFO 18A-LAA-MZG-20-2                       
  128329             BTL5-A11-M0450-P-KA05                      
  117379             BTL5-A11-M0450-P-S 32                      
  11026824           FKM 130 13 G                               
  122921             BOS 6K-NU-1LQA-C-02                        
  178856             BUS M18K0-XAFX-030-S04K                    
  80051103           GEL 152-G-1024-K2-C-05                     
  80000904           99-4632-75-19                              
  142841             BKS-B 25-1/GS49-PU-01                      
  149179             BKS-S 19-1-SP1-05                          
  149181             BKS-S 20-1-SP1-05                          
  123175             BKS-B 48-1/GS 49-PU-03                     
  80050732           99-0738-00-24                              
  141810             BKS-S 20-4-PU-10                           
  143572             BES M30MF-GSC15B-BV05                      
  141558             BKS-S 19-3-PU-10                           
  143502             BKS-S 20-3-PU-10                           
  552958             BKS-S 20-4-20                              
  141832             BOS 5K-PS-RD11-02                          
  137802             BMF 21K-PS-C-2-PU-03                       
  131120             BKS-S 75-3/GS4-PU-00 5                     
  143844             BKS-S 20E-4-PU-05                          
  123066             BKS-S115-PU-02                             
  120740             BKS-S48-15-CP-05                           
  553607             BES 516-357-S 4-C                          
  80000759           79-3430-236-04                             
  111291             BTL5-P-5500-2                              
  133128             BTL-P-1014-4R                              
  124034             BMF 305K-PS-C-2-S49-00 2                   
  80050488           79-3430-231-04                             
  553854             BES 516-329-S 4-C                          
  141830             BOS 5K-NS-ID10-02                          
  135598             BOS 5K-PO-ID10-S75                         
  135608             BOS 5K-PO-RD11-S75                         
  135587             BOS 5K-PO-RR10-S75                         
  141828             BOS 5K-PS-ID10-02                          
  135597             BOS 5K-PS-ID10-S75                         
  135607             BOS 5K-PS-RD11-S75                         
  141825             BOS 5K-PS-RR10-02                          
  135589             BOS 5K-PS-RR10-S75                         
  153791             BES G06EB-NOC40F-S49G                      
  153793             BES G06EB-POC40F-S49G                      
  143573             BES M30MF-USC15B-BP03                      
  11027374           C12F4A2-20K-122                            
  149067             BKS-S 48-SP1-05                            
  551327             BFO 18A-LEE-MZG-20-1                       
  11000149           mic 600/D/TC                               
  149579             BOS 21M-PA-LE10-S4                         
  122920             BOS 6K-PU-1LQA-C-02                        
  120327             BTL5-E10-M0175-P-S 32                      
  180500             BES 516-300-S295/1 750-S4                  
  123824             BIS C-326-10                               
  81000139           BNL 5306-120-5-250                         
  81000230           BNL 5306-120-5-400                         
  127835             BTL6-A310-M0950-A1-S115                    
  127836             BTL6-A310-M1000-A1-S115                    
  142816             BIS L-503-PU1-20                           
  131477             BTL6-A110-M1100-A1-S115                    
  129351             BTL6-A110-M1200-A1-S115                    
  139593             BTL6-A301-M0350-A1-S115                    
  81101483           BTL6-P110-M1200-A1-S115                    
  138220             BES 516-300-S 295/2 875-S 5                
  143203             BES 516-300-S 295/3 775-S 5                
  11001537           UCS-15/CDD/QM                              
  117402             BTL5-E10-M0200-P-S 32                      
  81000283           BNL 5308-100-02-0400                       
  81000236           BNL 5308-100-03-400                        
  81000218           BNL 5308-120-03-250                        
  81101243           BTL5-C10-M0200-P-S32                       
  81101362           BTL5-E10-M0200-P-KA05                      
  11005181           lcs-130/DD/QP                              
  117383             BTL5-A11-M0500-P-S32                       
  80050919           lcs-25/DD/HV/QP                            
  11005055           lcs-25/DD/QP                               
  138923             BTL6-A301-M0400-A1-S115                    
  80050887           GEL 248 V 1M 150 03                        
  80050385           ZAN5 0128 012 0                            
  550590             BOS 18-NF-1                                
  550591             BOS 18-NF-2                                
  552776             BOS 18-UK-10                               
  143164             BES M30MF-USC15B-BV03                      
  111636             BKS-S 20-4/GS 4-PU-00 3                    
  148791             BES M30MF-USC15B-BV02                      
  158955             BES Q08ZC-PSC20B-S49G                      
  139709             BKS-S 20-4/GS49-PU-01                      
  778004             BKS-S 51-00                                
  553600             BES 516-377-E5-C-S 4                       
  528672             BES 516-355-B0-C-05                        
  553703             BES 516-360-B0-C-05                        
  143516             BKS-S 20-4/GS 4-PU-01                      
  153798             BES G06ED-NOC40F-BV02                      
  153799             BES G06ED-NSC40F-BV02                      
  153800             BES G06ED-POC40F-BV02                      
  152835             BES G06ED-PSC40F-BV02                      
  129999             BLE 18KW-NA-1PP-S4-C                       
  126863             BLE 18KW-PA-1PP-S4-C                       
  128349             BMF 305K-NS-C-2-PU-05                      
  141819             BKS-S 49-4-PU-10                           
  113747             BES 516-368-E0-C-03                        
  170664             BES M12MG-GSC30B-BP05                      
  126762             BES 516-327-S 4-W                          
  516742             BKS-S 8-4-05                               
  133126             BTL-P-1012-4R-PA                           
  118804             BKS-S 98-00                                
  117418             BTL5-P1-M0800-P-S 32                       
  123210             BTL5-M1-M0800-P-S 32                       
  81101306           BML-S1A1-A62Z-M300-90-KA02                 
  553841             BIS F-300-10                               
  117403             BTL5-E10-M0225-P-S 32                      
  115170             BFO 18A-LCC-UZG-20-2                       
  183266             BNI IOL-252-000-Z013                       
  183267             BNI IOL-256-000-Z013                       
  11003458           GEL 260-X-00250-K-0-9-1                    
  11027282           GEL 2161Y015                               
  11027282           GEL 2161Y015                               
  551600             BOS R-8-22                                 
  80051227           BES IKU-015 28-G-S4                        
  185790             BTL5-M1-M0075-B-S32                        
  136026             BOS 21M-NA-LE10-S4                         
  8649               BES IKJ-S-050-P-2-S-S4-C                   
  139594             BTL6-A301-M0450-A1-S115                    
  122202             BTL5-P1-M0075-B-S 32                       
  117289             BAW MKZ-471 19-S4                          
  154725             BTL5-E17-M0250-P-S 32                      
  131710             BTL5-E10-M0230-P-S32                       
  119292             BTL5-E10-M0250-P-S 32                      
  180452             BES 516-300-S295/2 875 -S4                 
  180449             BES 516-300-S295-1 250-S4                  
  145982             BSW 819-493-12L2                           
  554345             BFO 04-PK-1                                
  151713             BTL5-E50-M0560-J-DEXC-TA12                 
  81100994           BTL5-E10-M0250-P-KA05                      
  81000271           BNL 5308-160-03-0300                       
  131902             BES 516-300-S 295/3 775-S 4                
  81101487           BML-S1B0-Q53F-M410-K0-KA10                 
  178854             BUS M18K0-XAFX-150-S04K                    
  81000214           BNL 5308-120-03-0400                       
  81000289           BNL 5308-160-03-0400                       
  123389             BES IKV-045 23-G-Z-S 4                     
  128657             BES 516-300-S 295/1 025-S 4                
  80000837           ZAN3 0256 012 0                            
  154408             BML-S1B0-Q61F-M420-K0-KA01S86A             
  136863             BOS 5 HW2                                  
  80050972           FA49-0001                                  
  11003987           FA50-01                                    
  11001408           FA50-02                                    
  11004963           08-2425-010-000                            
  11023879           08-2811-000-000                            
  11023879           08-2811-000-000                            
  11003514           08-1078-000-000                            
  80000112           09-0433-87-05                              
  11004480           08-2424-010-000                            
  631885             SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  1                  
  631886             SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  2                  
  631887             SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  3                  
  631888             SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  4                  
  631889             SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  5                  
  631890             SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  6                  
  631891             SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  7                  
  80050613           09-9791-30-05                              
  80050907           09-9748-00-03                              
  11028145           V1400/VC1323A4R300S                        
  11028117           V1482/VE63-23A4R300S                       
  638667             SCHLAUCHSCHELLE BMF GR  8                  
  81101628           BML-A013-M0045                             
  80050906           09-9747-00-03                              
  80051255           R1670/RELM 004-00246-0080-1                
  80051162           FA 55-05                                   
  11000224           FA51-1437                                  
  11001668           FA55-03                                    
  11000222           FA55-08                                    
  121366             BES 517-132-M6-H                           
  80050393           BKS-S 103-00                               
  553031             BES 516-366-B0-C-05                        
  121375             BES 517-132-M5-H                           
  113958             BES M08EL-NSC25F-BV05-002                  
  158956             BES Q08ZE-PSC-20B-S49G                     
  143575             BES M30MF-USC15B-BV05                      
  11027241           CSPC3A2-150-390                            
  124040             BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 2                   
  80000789           79-3384-35-04                              
  148734             BMF 307K-PS-C-2-PU-02                      
  142925             BKS-S 19-4-PU-10                           
  552143             BES 516-363-B0-C-PU-03                     
  141939             BES 516-3017-G-E4-C-PU-05                  
  141060             BKS-S 48-1/GS49-PU-02                      
  141051             BKS-S 48-1/GS49-PU-01 5                    
  126852             BOS 18KW-PA-1XA-C-02                       
  126851             BOS 18KW-PA-1XA-S4-C                       
  113783             BES M18ML-NSC80F-BV05-002                  
  80002019           UHU-ENDFEST-275                            
  776536             BSE 61-ERSATZ                              
  772021             BSE 70                                     
  771967             BSE 72                                     
  130960             BES M18MI-NSC80B-BP03                      
  553663             BES 516-370-B0-C-03                        
  133732             BES 516-3023-E4-C-PU-05                    
  122519             BKS-S134-17-05                             
  139708             BKS-S 19-4/GS49-PU-01                      
  774400             BNN 520-TB-150                             
  135189             BMF 32M-PS-C-2-S 4                         
  136306             BMF 32M-PS-C-2-S49                         
  145342             BTL5-P1-M1000-P-KA15                       
  117419             BTL5-P1-M1000-P-S 32                       
  128734             BIS L 200-03/L                             
  144203             BML-S1A1-A62Z-M310-90-S184                 
  148827             RPT 3008P-SA01-S49-PU-02                   
  119290             BTL5-A11-M0550-P-S 32                      
  157109             BKT 67M-005-U-S92                          
  125803             BKT 6K-001-N-S75                           
  137577             BTL6-A301-M0500-A1-S115                    
  125802             BKT 6K-001-N-02                            
  551325             BFO 18A-LEE-UZG-20-3                       
  526085             BFO 18A-XAE-MZG-30-3                       
  551375             BFO 18V-LDD-SMG-23-1                       
  136155             BOS 21-HW-1                                
  136881             BOS 5-BL6                                  
  146642             BTL6-E100-M0254-P-S115                     
  131876             BGL 30A-004-S49                            
  550598             BOS 18-PK-1                                
  149594             BKT 21M-002-P-S4                           
  81000200           BNL 5304-80-08-2500                        
  81101604           BTL5-M1-M0100-B-S32                        
  123233             BES Q40-SH-1                               
  551426             BFO 18V-LCC-SMG-23-1 5                     
  81100936           BTL5-E10-M0300-P-KA05                      
  901050             BES 516-607 A                              
  901051             BES 516-607 B                              
  117404             BTL5-E10-M0300-P-S 32                      
  81100811           BTL5-C10-M0300-P-S32                       
  11001534           LPC-25/CI/M18                              
  11001536           LPC-25/CU/M18                              
  80050298           GEL 243 M 1 A                              
  80000880           GEL 243 T1 A B                             
  81200102           GEL 243 T1 A B T                           
  117307             BTL5-P1-M0050-B-S 32                       
  117308             BTL5-P1-M0100-B-KA05                       
  117351             BTL5-P1-M0100-B-S 32                       
  131877             BGL 50A-004-S49                            
  81101257           BML-S1A1-Q61D-M300-20-KA05                 
  11004064           STAHL 9170/20-12-11s                       
  137546             BES 516-300-S 295/4 560-S 4                
  143855             BIW1-A310-M0600-P1-S115                    
  81000161           BNL 5306-120-6-350                         
  11003463           GEL 260-X-10000-K-0-9-1                    
  552344             BES 516-370-S 4-C                          
  143509             BKS-S 20-3/GS 4-PU-00 6                    
  162270             BKS-AD-05-RJ45/GS180-10                    
  143852             BKS-S 20E-8-PU-03                          
  129993             BOS 18KF-NA-1QD-C-02                       
  126858             BOS 18KF-PA-1QD-C-02                       
  126857             BOS 18KF-PA-1QD-S4-C                       
  165068             BCC M313-0000-10-036-PS0334-100            
  165098             BCC M324-0000-10-014-PS0434-100            
  149183             BKS-S 20-4-SP1-05                          
  775496             BES 516-314-N-RK                           
  153794             BES G06ED-NOC40F-BP02                      
  153795             BES G06ED-NSC40F-BP02                      
  153796             BES G06ED-POC40F-BP02                      
  80051241           79-4449-20-05                              
  148660             BSB-04-P01P/4-M02K-HTS                     
  780298             BNN 520-TB-120                             
  117762             BKS-S 20-10-15                             
  141813             BKS-S 20-8-PU-10                           
  166064             BES 516-324-E0-C-03                        
  142838             BKS-S 75-3-PU-10                           
  513092             BES 516-383-E2-N-05                        
  152274             BFO D22-LA-RB-EAK-10-02                    
  144154             BKS-S 49E-4-PU-05                          
  143566             BES M30MF-GSC15B-BP00 3-GS04               
  122073             BES 517-398-NO-C-03                        
  122069             BES 517-398-N2-C                           
  122079             BES 517-399-NO-C-03                        
  121964             BKS-B 49-1/GS 49-PU-02                     
  118409             BTL2-S-5113-4 K                            
  149427             BMF 273K-PS-C-2A-PU-02                     
  80000599           99-0462-75-19                              
  553843             BIS F-305-15                               
  125804             BKT 6K-001-P-S75                           
  143856             BIW1-A310-M0650-P1-S115                    
  126667             BES 516-200-S 2/1 250-S5                   
  6253               BDG 6360-1-05-1000-65                      
  6254               BDG 6360-1-05-1024-65                      
  6255               BDG-6360-1-05-2500-65                      
  6943               BDG 6310-1-10-30-5000-65                   
  6665               BDG 6360-1-10-30-5000-65                   
  11003459           GEL 260-X-01000-K-9-9-1                    
  132021             BOS 18 0-HW-1                              
  81101182           BTL5-C10-M0350-P-S32                       
  120328             BTL5-E10-M0350-P-S 32                      
  125999             BIS C-810-0-003                            
  130827             BIS S-810-0-003                            
  122915             BOD 6K-RA01-S75-C                          
  80002113           BDG-6360-1-05-500-65                       
  80050843           BDG-63601-05-1000-65                       
  131709             BTL5-E10-M0360-P-S32                       
  6986               BDG 6360-1-05-0360-65                      
  149595             BKT 21M-002-N-S4                           
  81101533           BML S1A1-Q61D-M310-H0-KA05                 
  131878             BGL 80A-004-S49                            
  81000219           BNL 5308-80-04-400                         
  81101648           BTL5-M1-M0150-B-S32                        
  776397             BNN 520-R238                               
  178199             BTL6-P110-M1500-A1-S115                    
  81101530           BML S1B0-Q51H-M410-N0-KA15                 
  81101522           BML S1B0-Q61F-M420-E0-KA15                 
  81101206           BTL5-A11-M0600-P-KA05                      
  148748             BKS-S 49-4-SP1-05                          
  149446             BKS-S220-12-PB-10                          
  149443             BKS-S221-12-PB-10                          
  780052             BTL2-S-4414-4 Z                            
  524443             BKS-S 22-10                                
  551530             BES 516-3028-B0-C-03                       
  553042             BES 516-3032-B0-C-03                       
  118676             BIS C-128-05/L                             
  129992             BOS 18KF-NA-1QD-S4-C                       
  140925             BOS 18KF-PA-1PD-C-02                       
  140943             BOS 18KF-PA-1PD-S4-C                       
  777282             BEN 516-14-600                             
  779558             BEN 516-14-650                             
  776850             BEN 516-14-700                             
  306099             BEN 516-14-750                             
  139551             BOS 18KR-NU-PR10-02                        
  139552             BOS 18KR-PU-PR10-02                        
  144140             BKS-S 49-4/GS 4-PU-02                      
  143517             BKS-S 20-4/GS 4-PU-02                      
  142920             BKS-S 19-1/GS4-PU-03                       
  120233             BKS-S 75-1/GS49-PU-00 1                    
  183217             BMF 273K-PS-C-2A-SA95-S75-00 3             
  181267             BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00 3             
  6738               BDG-SG-11B/12B  W120/W95                   
  121365             BES 517-132-M7-H                           
  552533             BES 516-3019-S 4-C                         
  115969             BEN 516-19-250                             
  81101681           BTL5-E10-M0380-P-S32                       
  81101289           BTL5-P1-M0102-Z-KA05                       
  81100230           BTL5-P1-M0150-K-SR32                       
  81101377           BTL5-P2-M0150-B-S32                        
  117352             BTL5-P1-M0150-B-S32                        
  126072             BIS C-720-01-03                            
  125809             BKT 6K-001-P-02                            
  81101183           BML-S1A1-Q61D-M310-10-KA02                 
  144223             BML-S1A1-Q61D-M320-10-S184                 
  131476             BTL6-A110-M1300-A1-S115                    
  129353             BTL6-A110-M1400-A1-S115                    
  129354             BTL6-A110-M1500-A1-S115                    
  7870               BDG 6360-3-05-W045-1024-65                 
  149583             BOS 21M-NA-LD10-S4                         
  149577             BOS 21M-PA-LD10-S4                         
  11000231           BDG-6360-3-10-30-2005-65                   
  80051214           BDG-9112-3-05-01000-54                     
  117405             BTL5-E10-M0400-P-S 32                      
  146884             BWL 4040-D-L012-S49                        
  146882             BWL 4040-D-L011-S49                        
  130545             BNS 813-C02-X12-61-C-12-X001               
  11002038           WMS-251/RT                                 
  73700042           WMS-501/RT                                 
  124063             BES 12-HW-1                                
  167529             BDG 6460-1-10-30-0512-65                   
  184865             BNI IOL-302-S01-Z012                       
  144052             BMS RS-M-D12-1000-00                       
  81101270           BML-M01-I45-A3-M2400-R0000                 
  551322             BFO 18A-LEE-SMG-20-1                       
  80050966           72-6324-00-04                              
  135242             BMF 305M-PS-C-2-S 4                        
  80002115           BDG 9B/10B                                 
  552298             BKS-S 28E-10                               
  143570             BES M30MF-GSC15B-BP05                      
  143574             BES M30MF-USC15B-BP05                      
  118322             BKS-S 87-00                                
  152942             BMS BS-M-D12-0250-03                       
  906074             BNN 520-UB-130                             
  554039             BKS-S 19-3/GS 4-PU-01                      
  143510             BKS-S 20-3/GS 4-PU-01                      
  554011             BES 515-325-B0-C-PU-05                     
  127902             BMF 303K-PS-C-2-PU-03                      
  553591             BES 515-356-B0-C-PU-05                     
  553058             BES 516-363-B0-C-05                        
  124039             BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 8                   
  123067             BKS-S115-PU-05                             
  141702             BKS-S182-00                                
  517771             BES 516-383-E2-N-PU-03                     
  134824             BMF 315K-PS-C-2-PU-05                      
  164640             BML-S1B0-Q61G-M423-K0-KA01-S86A            
  139595             BTL6-A301-M0550-A1-S115                    
  139596             BTL6-A301-M0600-A1-S115                    
  139598             BTL6-A301-M0650-A1-S115                    
  117387             BTL5-A11-M0600-P-S 32                      
  131479             BTL6-A310-M1100-A1-S115                    
  131481             BTL6-A310-M1250-A1-S115                    
  551328             BFO 18A-LEE-MZG-20-1 5                     
  527195             BFO 18A-XAF-SMG-15-3                       
  11004895           GEL 235-SB-13-00-C-E-S-1                   
  122914             BOD 6K-RA01-C-02                           
  132176             BTL5-P1-M1250-P-S 32                       
  81100644           BTL5-P1-M1400-P-S32                        
  119293             BTL5-E10-M0450-P-S 32                      
  81101307           BML-S1A1-Q61G-M320-20-KA02                 
  81100697           BTL5-P1-M1200-P-S32                        
  158477             BWL 5454-D-L011-S49                        
  146886             BWL 5454-D-L012-S49                        
  119936             BFO 18V-XAC-SMG-30-2                       
  81101272           BML-S1B0-Q51G-M403-20-KA05                 
  81101303           BML-S1B0-Q53K-M403-20-KA05                 
  11001505           mic 35/DD/TC/E                             
  11002352           mic 35/EE/TC                               
  11005839           ZFN 0853                                   
  146887             BWL 6868-D-L011-S49                        
  146888             BWL 6868-D-L012-S49                        
  6731               BDG 6360-4S-05-U080-2048-65                
  7438               BDG-6360-6S-05-U080-1024-65                
  6774               BDG-6360-6S-05-U080-2500-65                
  6764               BDG-6360-6S-U80-2048-65                    
  81101381           BML-S1B0-Q53F-M420-20-KA15                 
  81101382           BML-S1B0-Q61F-M420-10-KA15                 
  81101387           BML-S1B0-Q61F-M420-H0-KA15                 
  117354             BTL5-P1-M0200-B-KA05                       
  126527             BIS C-701-A                                
  551427             BFO 18V-LDD-SMG-23-1 5                     
  149578             BOS 21M-PA-LR10-S4                         
  122917             BOS 6K-NU-1LHA-C-02                        
  551382             BFO 18V-XAD-SMG-30-2                       
  551372             BFO 18V-LCC-SMG-23-2                       
  117355             BTL5-P1-M0240-B-S 32                       
  152679             BML-M02-I46-A0-T0500-R0000                 
  132541             BTL6-P111-M1500-A1-S115                    
  8801               BFO D22-XA-SB-EAK-20-02                    
  772304             BSE 76                                     
  81000150           BNL 8304-120-03-2000                       
  553706             BES 516-360-S 4-C                          
  552861             BES 515-325-S 4-C (BES 515-325-S4-C)                        
  552863             BES 515-356-S 4-C                          
  124041             BMF 305K-PS-C-2-S 4-00 5                   
  525922             BKS-S 10-4-05                              
  139558             BOS 18KR-NU-PR10-S4                        
  139559             BOS 18KR-PU-PR10-S4                        
  143176             BOS 12M-PS-1PD-B0-C-03                     
  552237             BES 516-355-B0-C-PU-05                     
  553705             BES 516-360-B0-C-PU-05                     
  111059             BES 516-3032-B0-C-05                       
  123176             BKS-B 48-1/GS 49-PU-05                     
  141061             BKS-S 48-1/GS49-PU-03                      
  553662             BES 516-370-B0-C-05                        
  127909             BMF 305M-PS-C-2-S 49                       
  154119             BMF 273K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
  153218             BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00 5               
  120804             BKS-B 20-4-PU-15                           
  783563             BKS S32-M-L-00                             
  553944             BES 516-329-E5-Y-S 4                       
  80050537           BKS-B 20-8-PU-15                           
  80051240           79-3580-32-08                              
  139599             BTL6-A301-M0700-A1-S115                    
  126813             BES 16-HW-1                                
  126812             BES 24-HW-1                                
  81101537           BML-S1B0-Q53F-M423-H0-KA02                 
  131712             BTL5-E17-M0500-P-S32                       
  139242             BTL5-E10-M0500-P-KA05                      
  117406             BTL5-E10-M0500-P-S 32                      
  131897             BES 516-300-S 295/1 250-S 5                
  131879             BGL 120A-004-S49                           
  81000294           BNL 5307-120-06-2000                       
  125709             BAS S-700-I1-P1-S 4                        
  164161             BAE-PS-XA-3Y-24-400-008                    
  178826             BGL 120A-009-S49                           
  11005027           VNP-35/DD/TC                               
  11007673           mic 130/EE/TC                              
  11024397           mic 25/EE/TC                               
  526024             BFO 18A-XAC-SMG-30-2 5                     
  81101337           BML-M01-I45-A3-M0250-R0000                 
  136948             BIS L-405-033-001-05-MU                    
  122916             BOS 6K-PU-1LHA-C-02                        
  11002254           vnp-130/DD/TC                              
  11002253           vnp-25/DD/TC                               
  11000283           mic 130/DD/TC                              
  11000386           mic 25/DD/TC                               
  11000071           mic 35/DD/TC                               
  146971             BDG 6360-1-05-1024-65-5M                   
  131727             BTL5-A11-M0700-P-S32                       
  80050921           mic-101/DD/HV/M30                          
  80050962           mic-31/DD/HV/M30                           
  116772             BOS 26K-NA-1LHB-S 4-C                      
  111717             BOS 26K-PA-1LHB-S 4-C                      
  152306             BOS 26K-PA-1LQP-S4-C                       
  81101603           BTL5-M1-M0210-B-S32                        
  81101674           BTL5-P1-M0220-B-KA05                       
  553055             BIS C-122-AD-1                             
  553056             BIS C-122-AD-2                             
  130890             BES 516-200-S 2/2 875-S 21                 
  81101166           BTL5-A11-M0750-P-KA05                      
  171398             BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA                
  168065             BML S1A1-Q61D-M310D0KA00 5S86A             
  81101279           BML-S1A1-A62Z-M310-90-KA05                 
  81101210           BML-S1A1-Q61D-M310-20-KA05                 
  81101420           BML-S1A1-Q61D-M310-G0-KA05                 
  81101329           BML-S1A1-Q61D-M320-20-KA05                 
  81101552           BML-A013-M0250                             
  552526             BES 516-325-B0-C-03                        
  553052             BES 516-366-B0-C-PU-05                     
  11028159           D12-5P4-000-A00                            
  406128             BSE 67-AUSTAUSCHEINHEIT                    
  772302             BSE 74                                     
  772746             BSE 77                                     
  123908             BKS-B 49-1/GS 49-PU-03                     
  147392             BES 516-324-S49-C                          
  118892             BES 516-325-S 4-C                          
  11007566           BKM 7 - 6204216                            
  80000546           80110                                      
  80050392           BKS-S105-00                                
  121130             BES 517-352-N1-C                           
  121351             BES 517-134-M7-H                           
  134606             BKS-B 19-1-PU2-03                          
  147036             BLS 12M-XX-1RD-S 4-L                       
  134605             BKS-B 20-1-PU2-03                          
  122258             BMF 305K-PS-C-2-S49-00 5                   
  126604             BMF 305K-PS-C-2-S 4-03                     
  124033             BMF 305K-PS-C-2-S49-00 1                   
  127908             BMF 307K-PS-C-2-S4-00 2                    
  554344             BFO D22-LA-CC-30                           
  80050751           BNN-UR-004-040-12                          
  137888             BMF 307K-NS-C-2-PU-05                      
  81101273           BTL5-P1-M0225-Z-S32                        
  81101121           BTL5-P2-M0205-B-KA05                       
  81101003           BTL5-P2-M0205-B-S32                        
  136028             BOS 21M-NA-LR10-S4                         
  148289             BDG 6310-1-05-0720-67                      
  112270             BDG-6110-1-05-2500-67                      
  159603             BDG-6310-3-10-30-W201-2500-65              
  148288             BDG-6360-1-05-0720-67                      
  6994               BDG-6360-1-05-2500-67                      
  130885             BES 516-200-S 2/3 775-S 21                 
  117356             BTL5-P1-M0250-B-S 32                       
  11005693           LCS-130/IU/QP                              
  81101615           BML-S1B0-Q53G-M423-K0-KA05                 
  11005665           lcs-25/IU/QP                               
  80051191           lcs 100/IU/HV/QP                           
  7589               BDG 6360-2-10-30-W120-2500-65              
  80051069           lcs 30/IU/HV/QP                            
  81101528           BML S1B0-Q51H-M410-N0-KA20                 
  81000114           BNL 5306-120-02-600                        
  7554               BDG 6009-2-10-30-W120-5000-65              
  6461               BDG 6360-2-05-W031-2500-65                 
  7390               BDG 6360-2-10-30-W126-1000-65              
  7940               BDG 6360-2-10-30-W170-2500-65              
  8260               BDG-6360-2-05-W031-0100-65                 
  7125               BDG-6360-2-05-W031-1000-65                 
  6743               BDG-6360-2-05-W120-1250-65                 
  6228               BDG-6360-2-05-W31-5000-65                  
  7548               BDG-6360-2-10-30-W126-0400-65              
  126079             BDG-6360-2-10-30-W170-5000-65              
  137578             BTL6-A301-M0750-A1-S115                    
  8122               BDG-6360-16S-10-30W12710000 5M             
  7951               BDG-6110-2-10-30-W031-6000-65              
  81000278           BNL 5306-160-02-0510                       
  6766               BDG 6360-3-05-3600-65-5M                   
  118541             BES 516-706-B-3                            
  131703             BTL5-E10-M0550-P-S 32                      
  146889             BWL 9090-D-L011-S49                        
  146890             BWL 9090-D-L012-S49                        
  81100124           BTL5-P1-M0175-K-K10                        
  6759               BDG 6360-4S-05-0050-65                     
  131926             BTL6-A310-M1350-A1-S115                    
  131483             BTL6-A310-M1500-A1-S115                    
  185963             BTL5-M1-M1500-P-S32                        
  132246             BDG-6009-2-05-W120-1024-65                 
  80050836           BDG 6009-2-10-30-W120-0500-65              
  11024455           TC-3200-EC-3100A                           
  137052             BIS C-302-05                               
  141818             BKS-S 49-1-PU-15                           
  115379             BTL5-A-EH01                                
  127906             BMF 307K-PS-C-2-PU-05                      
  122083             BES 517-351-NO-C-03                        
  122086             BES 517-351-N2-C                           
  122090             BES 517-352-NO-C-03                        
  164770             BNN UR-002-125-12                          
  553862             BES 516-375-B0-C-PU-03                     
  81000014           BNL 5304-120-04-2500                       
  139553             BOS 18KR-NU-ID10-02                        
  139554             BOS 18KR-PU-ID10-02                        
  145220             BMF 315K-PS-C-2-S04-00 3                   
  148502             BMF 307K-PO-C-2-SA2-S49-00 3               
  144141             BKS-S 49-4/GS 4-PU-03                      
  161946             BES G06E60-PSC15B-EP02                     
  143715             BES 08-FA-49                               
  128503             BES 516-325-S 4-CW                         
  160147             BKS-S 20-3-25                              
  553714             BES 516-3026-S 4-C                         
  143518             BKS-S 20-4/GS 4-PU-03                      
  126860             BOS 18KW-PA-1QC-C-02                       
  126859             BOS 18KW-PA-1QC-S4-C                       
  180129             BES 516-377-E0-C-03                        
  122341             BMF 305K-NS-C-2-S49-00 2                   
  134996             BOS 21M-PUS-LH12-S4                        
  119287             BTL5-P1-M0340-B-S 32                       
  117390             BTL5-A11-M0750-P-S 32                      
  81101188           BML-S1B0-Q51G-M423-20-KA05                 
  525982             BFO 18A-LCC-SMG-20-1 5                     
  81100636           BTL5-P1-M1600-P-S 32                       
  81000107           BNL 5304-160-06-2500                       
  128735             BIS L 201-03/L                             
  139600             BTL6-A301-M0800-A1-S115                    
  154727             BTL5-P1-M1500-P-S 32                       
  550768             BOS 18-PF-1                                
  124062             BES 18-HW-1                                
  125614             BMF 305-HW-24                              
  81101250           BTL5-P1-M0255-Z-S32                        
  81101070           BTL5-P2-M0255-B-KA05                       
  81101005           BTL5-P2-M0255-B-S32                        
  123710             BDG 6009-2-05-W088-2000-65                 
  117357             BTL5-P1-M0300-B-S 32                       
  125807             BOS 6K-NU-1LHA-SA1-C-02                    
  125806             BOS 6K-PU-1LHA-SA1-C-02                    
  8612               BAS S-700-LX-P1-S 4-ADT                    
  80000341           ZAN5 0200 012 0                            
  551376             BFO 18V-LDD-SMG-23-2                       
  127792             BDG 6009-2-05-W197-2500-65                 
  119318             BDG 6110-2-05-1024-65                      
  80050127           BDG-6360-2-05-W031-3600-65                 
  120334             BTL5-A11-M0800-P-S 32                      
  155457             BML-M02-I34-A0-T4800-R0000                 
  7742               BDG 6009-2-10-30-W120-0360-65              
  6521               BDG 6360-10S-05-0625-65                    
  114747             BDG 6360-2-05-W208-0500-65                 
  7400               BDG 6360-2-10-30-W126-0500-65              
  6485               BDG-6360-2-10-30-2500-65                   
  6824               BDG 6360-0-05-3600-65                      
  6020               BNN 520-UB-900                             
  778124             BEN 516-14-800                             
  135898             BMF 32M-NS-C-2-S4                          
  527872             BES 516-118-B0-C-05                        
  113724             BES 516-122-B0-C-05                        
  528601             BES 516-123-B0-C-03                        
  528581             BES 516-124-B0-C-03                        
  80050905           BTL6-R1162                                 
  127903             BMF 303K-PS-C-2-S49-00 2                   
  121362             BES 517-132-M6-H-S 4                       
  121361             BES 517-132-M7-H-S 4                       
  81101616           BML M02-I45-A0-M0066-R0000                 
  551477             BES 516-118-B0-C-PU-03                     
  551476             BES 516-122-B0-C-PU-03                     
  147380             BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00 3               
  155059             BKS-S 19-14-PU-10                          
  129988             BOS 18KF-NA-1PE-S4-C                       
  126854             BOS 18KF-PA-1PE-C-02                       
  126853             BOS 18KF-PA-1PE-S4-C                       
  524002             BES 516-146-E0-X-PU-05                     
  148504             BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00 3               
  120384             BES 516-325-G-S 4-L                        
  180205             BNN TR-005-100-12                          
  326119             BNN-TR-004-125-12                          
  776266             BNN 520-TB-200                             
  516747             BKS-S 8-4-10                               
  142915             BKS-S 19-3/GS 4-PU-02                      
  143512             BKS-S 20-3/GS 4-PU-02                      
  139560             BOS 18KR-NU-ID10-S4                        
  139561             BOS 18KR-PU-ID10-S4                        
  180437             BES 516-200-S2/2 062-S21                   
  164963             BES 516-200-S2/1 025-S21                   
  11000422           mic 130/DD/TC/E                            
  126697             BTL5-P1-M0350-B-S 32                       
  81101091           BTL5-P1-M0350-K-SR32                       
  81101120           BTL5-P2-M0205-B-KA10                       
  81101071           BTL5-P2-M0305-B-KA05                       
  81101004           BTL5-P2-M0305-B-S32                        
  145736             BIS L-405-033-002-05-MU                    
  148199             BIS L-405-033-003-05-MU                    
  148207             BIS L-405-033-004-05-MU                    
  139601             BTL6-A301-M0900-A1-S115                    
  118569             BTL5-E17-M0610-P-S 32                      
  128119             BMF 21-HW-10-E                             
  122201             BTL5-P1-M0300-B-KA10                       
  123975             BIS C-300-ZA1                              
  81101383           BML-S1A2-A62Z-M310-90-KA02                 
  81101175           BML-S1B0-Q53G-M413-10-KA05                 
  146892             BWL 110110-D-L011-S49                      
  146891             BWL 110110-D-L012-S49                      
  11005505           GEL 243T-1-CS                              
  139246             BTL5-P1-M0400-B-S32                        
  131725             BTL5-A11-M0850-P-S32                       
  81101173           BTL5-A11-M0900-P-KA05                      
  139602             BTL6-A301-M0950-A1-S115                    
  116041             BES 516-325-E4-C-PU-03                     
  550790             BES 516-355-S 4-C                          
  116310             BES 516-356-E4-C-PU-03                     
  510081             BES 516-326-E3-N-03                        
  906075             BNN 520-UB-125                             
  153843             BSE 69 1-RK                                
  552525             BES 516-356-B0-C-03                        
  553606             BES 516-329-B0-C-03                        
  141811             BKS-S 20-4-PU-15                           
  153654             BMF 303K-PS-C-2A-PU-02                     
  106026             BNN 520-81-S-90                            
  774744             BNN 520-TB-250                             
  6009               BNN 520-UB-150                             
  553745             BES 515-326-B0-C-PU-05                     
  553923             BES 516-362-B0-C-PU-05                     
  550798             BES 516-361-S 4-C                          
  120613             BES 516-356-S 4-C                          
  11004290           79-6329-200-12                             
  80050902           BTL6-R1163                                 
  150376             BMS BS-M-D12-0250-01                       
  120389             BES 516-326-S 4-W                          
  149792             BIS M-105-01/A                             
  7466               BDG-SG-41B/42B  W060                       
  136030             BOS 21M-NUS-LH12-S4                        
  81101407           BML-M01-I45-A0-M0306-R0000                 
  118669             BOS 36-HW-1                                
  128947             BES 12 0-KB-602-06/12                      
  80051247           BDG-6009-2-10-30-0500-65                   
  81000262           BNL 5304-80-10-2500                        
  119782             BCS 018-PO-1-C-S 4-SA 1                    
  554134             BES 30 0-KH-2L/W                           
  554133             BES 30 0-KH-2S/W                           
  81100420           BTA G11-0300-E                             
  80050872           BDG 6360-3-05-2500-67-5M                   
  119294             BTL5-E10-M0600-P-S 32                      
  906704             BKV 529-90-E                               
  171400             BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA                
  11001350           mic 340/DD/TC                              
  149066             BIS L-810-0-003                            
  80050873           BDG-6360-1-05-2500-67-5M                   
  125814             BOS 26K-PA-1LHC-S 4-C                      
  81101238           BTL5-A11-M0050-P-SA240-S92                 
  80050425           ZAN5 0100 013 0                            
  80051223           ZAN5 0100 018 0                            
  553644             BOS 18M-GU-1PF-S4-Y                        
  525593             BFO 18A-LEE-MZG-20-2                       
  81100992           BTL5-A11-M0950-P-S32                       
  120330             BTL5-E10-M0650-P-S 32                      
  151734             BDG-6360-3-05-Z065-2000-65                 
  117393             BTL5-A11-M0900-P-S 32                      
  528562             BES 516-111-B0-C-05                        
  528602             BES 516-123-B0-C-05                        
  528582             BES 516-124-B0-C-05                        
  140945             BOS 18KF-PA-1N1R-S4-C                      
  140953             BOS 18KF-PA-1TB-S4-C                       
  140947             BOS 18KF-NA-1FR-S4-C                       
  140949             BOS 18KF-PA-1FR-S4-C                       
  118194             BMF 305K/HW20-PS-C-2-S4-00 2               
  156406             BFO D10-XA-HB-EAK-10-02                    
  783554             BKS S32-M-C-00                             
  118272             BKS S92-R01                                
  118273             BKS S94-R01                                
  552423             BFO 74A-XA-HB-PZK-10-02                    
  113990             BES M30ML-NSC10B-BV05-002                  
  143076             BES Q08ZC-POC-20B-S49G                     
  136127             BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00 2               
  134150             BKS-S135-M00                               
  128619             BKS-S147M-00                               
  139989             BMF 303K-PS-C-2A-PU-03                     
  122087             BES 517-351-NO-C-PU-03                     
  166067             BES 516-383-E0-C-03                        
  128289             BMF 307K-PS-C-2-S49-00 5                   
  772082             BSE 44 0-RK                                
  80000688           79-5200-10-04                              
  80050100           79-5201-10-04                              
  524771             BKS-S 24-3-03                              
  139203             BMF 315K-PO-C-2-SA2-S49-00 2               
  121269             BES 516-340-H2-Y                           
  124629             BES 516-3043-I02-C-PU-05                   
  553684             BES 516-324-S 4-C                          
  147159             BES M08EH-PSC15B-S04G                      
  80051252           79-4449-50-05                              
  81101468           BML-M02-I46-A0-M0500-R0000                 
  137050             BIS C-302-10                               
  122038             BIS C-355/05-S92                           
  146834             BDG 6460-1-05-1200-65-10M                  
  137580             BTL6-A301-M1000-A1-S115                    
  554193             BES 08-DM-1                                
  138596             BTL6-A301-M0500-A1-SA254-S115              
  554046             BOS 18M-PU-1PD-SA 4-C                      
  138938             BIS L-300-S115                             
  81101072           BTL5-P2-M0350-B-KA10                       
  81000193           BNL 5306-120-04-500                        
  81000215           BNL 5306-120-04-600                        
  81101408           BML-M02-I34-A0-M0150-C0002                 
  132684             BTL6-P111-M1700-A1-S115                    
  180450             BES 516-300-S295/2 062 -S4                 
  163569             BES 516-300-S295/2 062-S4                  
  80002030           BNL 5304-120-8-2500                        
  11004907           GEL 2432T1AC600                            
  11005077           GEL 2432-T1BC600                           
  147039             BSW 819-493-WG-12K3                        
  6322               BDG-6360-7B-05-0500-65                     
  6317               BDG-6360-7B-05-1024-65                     
  80050319           ZAN3 0250 025 0                            
  127576             BIS C-355-0 30                             
  127705             BIS C-355-SA1-01 5                         
  161161             BKS-S 96-PU-15                             
  190001             BTA-A11-xxxx-E                             
  81101200           BTL5-A11-M1000-P-KA05                      
  526095             BFO 18A-XAE-SMG-30-3                       
  131698             BTL5-E10-M0700-P-S 32                      
  81101122           BTL5-P2-M0355-B-KA10                       
  127761             BKS-08-CS-00                               
  80050318           08-2301-000-000                            
  80050307           08-2302-000-000                            
  80050186           BNN 530-UA-0                               
  80050389           BNN 530-UA-10                              
  80050187           BNN 530-UA-4                               
  80000503           09-0304-00-02                              
  11001810           09-0307-00-03                              
  11024247           C12F3B2-300-220                            
  80050368           09-0304-09-02                              
  80002501           09-0308-00-03                              
  80050238           09-9748-70-03                              
  80050387           09-0077-00-03                              
  80000863           09-0320-00-05                              
  80000252           09-0316-00-05                              
  11025365           09-0323-00-06                              
  80051150           09-9764-00-04                              
  6036               BEN 516-14-00                              
  80051149           09-9767-00-04                              
  11000096           09-9747-70-03                              
  80000460           09-0312-00-04                              
  80050909           09-0319-00-05                              
  80050779           09-0315-00-05                              
  11002059           09-9792-20-05                              
  80050170           09-0324-00-06                              
  127759             BKS-12-CS-00                               
  80000821           09-0077-20-03                              
  80050628           R1200/RDLF003-00321-3000                   
  80050614           R1217/RDLF003-00301-3000                   
  80050648           R1247/RDMF003-00321-3000                   
  80050611           R1260/RDMF003-00301-3000                   
  80001030           99-0613-00-05                              
  80000231           09-0435-87-04                              
  80000312           09-0439-87-04                              
  80000450           99-0430-00-04                              
  80000178           99-0430-10-04                              
  80050612           09-9792-30-05                              
  150653             BES M08EH-NSC15B-S04G                      
  80000097           80058                                      
  152062             BES 516-377-E0-C-PU-03                     
  554034             BES 516-345-M0-C-00 2                      
  134151             BKS-S136M-00                               
  110924             BES 516-3029-B0-C-PU-05                    
  11001284           BNN-UR-010-100-12                          
  553648             BES 516-325-B0-C-05                        
  121369             BES 517-134-M5-H                           
  121352             BES 517-134-M6-H                           
  150664             BES M08EH-POC15B-S04G                      
  776839             BEN 516-14-900                             
  127904             BMF 307K-PS-C-2-S49-00 2                   
  528772             BES 516-361-A0-C-PU-05                     
  152059             BES 516-378-E0-C-05                        
  126944             BOS 18M-PS-1XA-E5-C-S 4                    
  126943             BOS 18M-PS-1XB-E5-C-S 4                    
  140669             BOS 18M-PO-1XB-E5-C-S 4                    
  140673             BOS 18M-PO-1XA-E5-C-S 4                    
  140668             BOS 18M-PS-1XA-E4-C-03                     
  140672             BOS 18M-PS-1XB-E4-C-03                     
  141360             BLS 18M-XX-1P-E5-L-S 4                     
  143846             BKS-S 20E-4-PU-10                          
  110151             BDG 6360-0-10-30-0250-65                   
  81101667           BML-S1B0-Q61F-M413-F0-KA15                 
  130892             BES 516-200-S 2/2 875-S 5                  
  154369             BTL5-P5-M0812-J-DEXC-TA12                  
  80050424           ZAN5 0128 015 0                            
  80000485           ZAN5 0128 030 0                            
  11003488           ZAN5 0128 035 0                            
  80050807           ZAN5 0128 042 0                            
  155319             BML-A013-T4800                             
  7465               BDG 6360-2-05-2500-67                      
  11004822           GEL 235-PK-23501                           
  8418               BDG 6360-2-05-W120-10000-65                
  11024538           ZAN3 0250 042 0                            
  128736             BIS L 202-03/L                             
  133535             BIS L-203-03-L                             
  150375             BMS BS-M-D12-0250-02                       
  113363             BOS 12M-NS-1YA-B0-C-03                     
  112137             BOS 12M-NS-1YB-B0-C-03                     
  144877             BNN-TR-004-100-12                          
  126866             BLS 18KF-XX-1P-L-02                        
  126763             BES 516-327-S 4-CW                         
  552476             BES 516-329-G-E4-Y-03                      
  306060             BNN 520-120-V                              
  906073             BNN 520-UB-160                             
  162271             BKS-AD-05-RJ45/GS180-15                    
  522362             BKS-S 5-AC-05/RK 30                        
  125886             BES Q40KFU-PAC20B-S04G                     
  125887             BES Q40KFU-PAC30F-S04G                     
  142916             BKS-S 19-3/GS 4-PU-03                      
  148419             BES R04KC-PSC15B-EV02                      
  528782             BES 516-361-B0-C-05                        
  306111             BSE 30 0 ZN  1000000054                    
  780830             BEN 516-14-V                               
  552197             BES 516-363-A0-C-PU-05                     
  552859             BES 516-543-S 4-H                          
  113008             BES 516-544-S 4-H                          
  552464             BES 516-545-S 4-H                          
  150646             BES 516-343-S 49-C                         
  149381             BES R05KB-PSC20B-EP02                      
  510092             BES 516-360-E3-N-05                        
  151998             BES 516-343-E0-C-03                        
  8255               BDG-6360-2-10-30-W126-2500-65              
  80050795           ZAN3 0250 040 0                            
  551347             BFO 18A-XAC-SMG-30-3                       
  526042             BFO 18A-LEE-SMG-20-1 5                     
  11023733           ZAN3 0256 043 0                            
  129124             BIS L 301-S115                             
  117407             BTL5-E10-M0750-P-S 32                      
  117396             BTL5-A11-M1000-P-S 32                      
  527203             BFO 18A-LGG-SMG-10-2                       
  80051055           ZAN3 0256 019 0                            
  80000763           ZAN3 0256 040 0                            
  80050776           ZAN3 0256 048 0                            
  81100509           BTA-A11-1000-E                             
  81100713           BTA-A11-1400-E                             
  81100823           BTA-A11-1500-E                             
  81100639           BTA-A11-1600-E                             
  81100055           BTA-A11-1700-E                             
  170994             BNI PBS-506-000-Z011                       
  121051             BDG-6460-25S-05-W2022500650 5M             
  636981             6KTMU M12X1 -1 4305                        
  185805             BTL5-P2-M0205-B-KA20                       
  551365             BFO 18A-XAA-SMG-30-3                       
  81101330           BTL5-A11-M0400-P-SA225-KA00 2              
  139603             BTL6-A301-M1100-A1-S115                    
  138819             BTL6-A301-M1200-A1-S115                    
  137581             BTL6-A301-M1250-A1-S115                    
  81000260           BNL 5306-120-03-1000                       
  81101527           BTL5-E17-M0800-P-S32                       
  122165             BTL5-E10-M0800-P-S 32                      
  147046             BML-Z0005                                  
  136124             BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00 5               
  142105             BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00 3              
  127907             BMF 103K-PS-C-2-PU-03                      
  11003933           79-3580-35-08                              
  80000169           79-5200-20-04                              
  80000905           79-5201-20-04                              
  80000429           79-5204-20-04                              
  80000919           79-5205-20-04                              
  117106             BES 516-325-E4-C-PU-05                     
  118675             BIS C-122-04/L                             
  145297             BKS-S 75-14-PU-10                          
  11000089           BNN-UR-007-160-12                          
  123297             BES 517-399-N1-C                           
  122077             BES 517-399-N2-C                           
  117107             BES 516-356-E4-C-PU-05                     
  117881             BES 516-370-E4-C-PU-05                     
  553649             BES 516-325-B0-C-PU-05                     
  553717             BES 516-118-B0-C-PU-05                     
  113725             BES 516-122-B0-C-PU-05                     
  143734             BFO D22-XA-DB-EAK-20-01                    
  123177             BKS-B 48-1/GS 49-PU-07                     
  141386             BOS 12M-PS-1YA-S 4-C                       
  6010               BNN 520-UB-180                             
  141814             BKS-S 20-8-PU-15                           
  553697             BES 516-326-B0-C-03                        
  120962             BES 516-326-E4-C-PU-03                     
  144592             BOS 12M-PS-1PD-S 4-C                       
  152055             BES 516-383-E0-C-PU-03                     
  80050503           BR5-1202D-J3                               
  122235             BMF 21K-NS-C-2-PU-05                       
  129991             BOS 18KW-NA-1PD-C-02                       
  126856             BOS 18KW-PA-1PD-C-02                       
  80051207           16-0402-001                                
  553857             BES 516-357-B0-C-05                        
  146705             BES Q08ZC-POC20B-BV06                      
  159010             BES Q08ZC-PSC20B-BV06                      
  120091             BES 516-356-E4-C-S4-00 3                   
  152041             BES 516-383-E0-C-05                        
  124251             BES 517-134-M5-H-S 4                       
  117358             BTL5-P1-M0500-B-KA05                       
  117359             BTL5-P1-M0500-B-S 32                       
  81101006           BTL5-P2-M0410-B-S32                        
  80050943           ZAN3 0250 037 0                            
  80050414           ZAN3 0250 020 0                            
  11004019           LCA-2 KOFFER                               
  81101397           BML-S1A1-A62Z-M313-90-KA02                 
  81101396           BML-S1A1-Q61D-M313-D0-KA02                 
  81101247           BML-S1A1-Q61G-M323-10-KA02                 
  145973             BDG 9112-2-05-8000-65                      
  11002580           mic 600/DD/TC                              
  81101294           BML-S1B0-Q61G-M423-10-KA01-S86             
  80051228           ZAN3 0256 030 0                            
  81101645           BTL5-C10-M0850-P-S32                       
  80050223           ZAN3 0256 025 0                            
  80000507           ZAN3 0256 035 0                            
  80050572           ZAN3 0256 045 0                            
  136862             BOS 5 HW1                                  
  7700               BES IKU-031 28-S4                          
  551392             BOS 18-UK-1                                
  551393             BOS 18-UK-2                                
  184953             v                                          
  153728             BTL6-A500-M0100-E2-KA02                    
  81101442           BTL6-A500-M0050-E2-KA02                    
  130880             BES 516-200-S 2/4 560-S 5                  
  551318             BFO 18A-LAA-MZG-20-3                       
  554636             BMF 12M-NS-D-2-S 4                         
  136475             BMF 12M-PS-D-2-S 4                         
  130740             BMF 303K-NS-C-2-PU-03                      
  114764             BKS-S 83-00                                
  553650             BES 516-325-B0-C-PU-03                     
  553851             BES 516-329-B0-C-05                        
  517761             BES 516-360-E3-N-PU-03                     
  553743             BES 515-326-S 4-C                          
  146896             BNN-UR-009-125-12                          
  118714             BES 516-375-E4-C-03                        
  552477             BES 516-375-G-E4-Y-03                      
  150724             BES 516-383-S 49-C                         
  553701             BES 516-326-S 4-C                          
  142260             BKS-B 19-1-PU2-05                          
  142259             BKS-B 20-1-PU2-05                          
  554379             BKS-S 20-4/GS 4-PU-03 5                    
  137769             BMF 21K-PS-C-2-PU-05                       
  126855             BOS 18KW-PA-1PD-S4-C                       
  81200103           BKSS33M-02                                 
  8528               BLS 15K-R-G5-S75                           
  152887             BES 516-343-E3-C-05                        
  8534               BLS 15K-S-G5-S75                           
  117163             BES M30ML-PSC10B-BP03-002                  
  158324             BKS-S248-28-PU-05                          
  151995             BES 516-324-E0-C-PU-05                     
  166052             BES 516-324-EO-C-PU-05                     
  8802               BFO D22-LA-TB-EAK-10-02                    
  150643             BES M08EG-POC25F-S04G                      
  114765             BKS-S 84-00                                
  132508             BES 516-3006-E4-C-PU-05                    
  127910             BMF 303K-PS-C-2-S49-00 3                   
  133119             BTL5-M-2814-1S                             
  133120             BTL5-N-2814-1S                             
  81100238           BTL5-E10-M0850-P-S32                       
  81101452           BML-M02-I34-A0-M0216-R0000                 
  137468             BTL5-H112-M0225-P-S 92                     
  999988             BES 08 0-BS-1                              
  145228             6360-1-05-2500-65-15M                      
  118542             BES 516-706-Z-3                            
  131509             BTL5-A11-M1100-P-S32                       
  8648               BES IKG-040 38-G-S4                        
  551377             BFO 18V-LDD-SMG-23-3                       
  8470               RPK 2101                                   
  81100565           BTL5-A11-M0300-P-SA240-S92                 
  151994             BES 516-324-E0-C-PU-03                     
  140648             BLS 25K-1-G20-02                           
  141655             BLS 25K-5-G20-02                           
  127913             BMF 103K-PS-C-2-S49-00 2                   
  553710             BES 516-367-S 4-C                          
  11023739           79-1422-17-07                              
  140226             BOS 18M-PO-1RB-E5-C-S 4                    
  129741             BOS 18M-PS-1RB-E5-C-S 4                    
  139998             BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S 4                    
  552345             BKS-S 49E-4-PU-10                          
  129990             BOS 18KW-NA-1PD-S4-C                       
  149326             BES 516-325-G-E5-C-S4                      
  119824             BES 516-325-G-E5-Y-S 4                     
  552070             BES 516-111-B0-C-PU-05                     
  551620             BES 516-325-G-E4-Y-03                      
  123018             BES M18MI-PSC50B-BP00 8-GS04               
  128504             BES 516-356-S 4-W                          
  521642             BES 517-347-M1-Y-05                        
  551497             BKS-S 23-1-05                              
  122075             BES 517-398-NO-C-PU-05                     
  8782               BLS 15K-S-G5-02                            
  159024             BES Q08ZE-PSC20B-BV06                      
  113493             BES 516-383-E5-C-S 4                       
  156023             BES 516-3017-E4-C-PU-02                    
  81101177           BML-S1A1-Q61D-M323-20-KA05                 
  185550             BNL LAH-1206-344-B                         
  161863             SK1-A-8-M18-4I20b-VA/PBT                   
  185806             BTL5-P2-M0355-B-KA20                       
  183057             BTL6-B500-M0105-E2-KA10                    
  131697             BTL5-E10-M0900-P-S32                       
  11004575           GEL 2442K-1G5K030-E                        
  130894             BES 516-200-S 2/4 560-S 21                 
  81100035           BTA-G11-0350-E                             
  8817               BDG 6310-2-10-30-W135-4096-67              
  150307             BML-S1B0-Q61G-M423-F0-KA20                 
  81101652           BTL5-E10-M0920-P-S32                       
  11001444           GEL 7511-3000                              
  81200005           BIS-IM300                                  
  11000094           GEL 7151 1000                              
  81000222           BNL 5306-120-04-1000                       
  150309             BML-S1B0-Q61H-M423-20-KA20                 
  185748             BTL5-S112-M0300-P-SA243-S32                
  81100143           BTA G11-0250-E                             
  81100030           BTA G11-0400-E                             
  137444             BTL5-H112-M0300-P-S 92                     
  81000276           BNL 5306-080-05-0500                       
  553664             BES 516-370-B0-C-PU-05                     
  906071             BNN 520-UB-200                             
  553962             BES 516-383-S 4-C                          
  523421             BES 516-343-E3-L-PU-03                     
  150673             BES M08EG-PSC25F-S04G                      
  80051179           BKM 8 PB - 62 04 260                       
  11000092           BKM 8 PB - 62 04 262                       
  80051180           BKM 8 PB - 62 04 262                       
  159164             BSE 64-RK                                  
  128500             BES 516-325-S 4-W                          
  151124             BES 516-370-G-E5-Y-S 49                    
  124758             BES R04KC-PSC15B-EV05                      
  138754             BKS-S134-17-PU-05                          
  120588             BKS-S 105-R01                              
  122070             BES 517-398-NO-C-01                        
  162272             BKS-AD-05-RJ45/GS180-20                    
  128624             BES R04KC-NSC15B-EV05                      
  553658             BES 516-356-B0-C-PU-05                     
  80050403           BR3-1202D-X3                               
  551383             BES 516-359-S 4-C                          
  553919             BES 516-327-S 4-C                          
  150373             BES 516-325-G-S4-C                         
  151211             BES 516-384-E4-C-PU-03                     
  145387             BKT M-PK-1                                 
  553659             BES 516-356-B0-C-PU-03                     
  133658             BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-01 5               
  135485             BTL5-S114-M0300-P-S 32                     
  80050445           ZAN3 0256 050 0                            
  81101253           BTL5-S172-M0130-P-S32                      
  81100744           BTL5-S172-M0175-P-S32                      
  81100541           BTL5-S173-M0150-P-S32                      
  81101394           BTL5-S174-M0150-P-S32                      
  81100961           BTL5-S175-M0150-P-S32                      
  81100905           BTL5-S112-M0100-P-KA 05                    
  81100730           BTL5-S112-M0100-P-SA243-S32                
  81100593           BTL5-S112-M0200-P-S32                      
  81100942           BTL5-S115-M0150-P-S32                      
  81100388           BTL5-S115-M0200-P-S32                      
  81101431           BTL5-S133-M0150-P-S32                      
  135509             BTL5-S173-M0200-P-S32                      
  117623             BTL5-S102-M0102-P-S 32                     
  135505             BTL5-S112-M0100-P-S 32                     
  135492             BTL5-S112-M0150-P-S 32                     
  135486             BTL5-S114-M0150-P-S32                      
  135487             BTL5-S114-M0225-P-S32                      
  81101535           BTL5-S172-M0100-P-KA05                     
  135504             BTL5-S172-M0100-P-S 32                     
  154735             BTL5-S112-M0225-P-S 32                     
  81100528           BTL5-S113-M0130-P-S32                      
  183065             BTL0LTE                                    
  11002454           08-2502-000-024                            
  185747             BTL5-S112-M0200-P-SA243-S32                
  11005833           GEL 235-SB-12-00-B-E-S-1                   
  81100326           BTL5-A11-M1250-P-KA05                      
  125798             BTL6-A-MF03-K-50                           
  81100759           BTL5-S173-M0250-P-S32                      
  162629             BIS M-351-001-S115                         
  117362             BTL5-A11-M0175-P-SA167-S32                 
  131510             BTL5-A11-M1200-P-S 32                      
  147032             BLE 12M-PA-1PD-S 4-C                       
  127912             BMF 103K-PS-C-2-SA2-S49-00 2               
  117053             BES 516-3013-E0-C-05                       
  510071             BES 516-327-E3-N-03                        
  123071             BKS-S116-PU-05                             
  148416             BES R03KC-PSC30B-EP02                      
  122085             BES 517-351-N1-C                           
  122089             BES 517-352-N2-C                           
  152875             BES G08EE-PSC20B-BV05                      
  149828             BES 516-384-E4-C-05                        
  778867             BSE 85-ERSATZ                              
  140964             BOS 18KW-PA-1N1R-S4-C                      
  140975             BOS 18KW-PA-1TB-S4-C                       
  121324             BIS C-117-05/L                             
  118674             BIS C-121-04/L                             
  120004             BES 516-325-E4-C-S 4-00 5                  
  554633             BMF 07M-NS-C-2-KPU-03                      
  552852             BES 516-126-B0-C-03                        
  137646             BES R05KB-PSC20B-S49A                      
  120963             BES 516-326-E4-C-PU-05                     
  554006             BES 516-360-E4-Y-PU-05                     
  551874             BES 515-327-S 4-C                          
  551873             BES 515-362-S 4-C                          
  120553             BES 516-326-G-S 4-C                        
  80000390           80200                                      
  80000141           80201                                      
  551890             BES 516-3029-S 4-C                         
  166049             BES 516-324-E4-C-PU-03                     
  122240             BMF 32M-NS-C-2-S49                         
  153802             BES 516-383-E4-C-PU-03                     
  525594             BFO 18A-LEE-MZG-20-2 5                     
  705918             STUETZRING 10x 5 9x1 0 PTFE                
  631753             O-RING 5 3 X 2 4 N70B200V                  
  636594             O-RING 5 85X 2 4 FPM 70GRUEN               
  619531             O-RING 13 0 X 1 5 NBR 90                   
  128132             BTL6-P111-M2000-A1-S115                    
  137467             BTL5-H112-M0400-P-S 92                     
  81100913           BTL5-E10-M1000-P-KA 05                     
  119295             BTL5-E10-M1000-P-S 32                      
  145344             BTL5-E17-M1000-P-S32                       
  80050444           ZAN3 0360 025 0                            
  130857             BES 516-200-S 2/1 250-S 21                 
  81101371           BTL5-S172B-M0250-P-S32                     
  81100717           BTL5-S172-M0250-P-S 32                     
  81100382           BTL5-S172-M0300-P-S 32                     
  145339             BTL5-S173-M0300-P-S32                      
  81100952           BTL5-S175-M0250-P-S32                      
  81101085           BTL5-S175-M0300-P-S32                      
  114227             BTL5-A11-M0052-P-SA102-S32                 
  81100183           BTL5-S104-M0300-P-S32                      
  117366             BTL5-A11-M0225-P-SA167-S32                 
  81101028           BTL5-S112-M0250-P-S32                      
  81100776           BTL5-S112-M0250-P-SA243-S32                
  135491             BTL5-S112-M0300-P-S 32                     
  81100177           BTL5-S112-M0350-P-S32                      
  81100319           BTL5-S114-M0350-P-S32                      
  166039             BTL5-S171B-M0300-P-S32                     
  163001             BTL5-S171-M0300-P-S32                      
  153164             RPT4-1803D-PU01                            
  139604             BTL6-A301-M1300-A1-S115                    
  139605             BTL6-A301-M1400-A1-S115                    
  137582             BTL6-A301-M1500-A1-S115                    
  135490             BTL5-S112-M0400-P-S 32                     
  81100212           BTL5-S172-M0150-P-S 32                     
  137257             BNL-TRN-1204-200-B                         
  81000231           BNL 5304-160-08-2500                       
  80050593           ZAN5 0250 025 0                            
  11001327           mic-35/IU/M                                
  11001051           MIC-130/IU/M                               
  11001401           MIC-25/IU/M                                
  141754             BOS 18M-NA-1VD-E5-C-S 4                    
  11028161           CA5P4-10K-182                              
  551747             BES 516-545-B0-H-03                        
  782071             BEN 516-13-675                             
  777279             BEN 516-14-1000                            
  551724             BES 516-345-M0-C-PU-05                     
  127047             BKS-S104-00                                
  127048             BKS-S106-00                                
  183466             BMF 07M-PS-C-2-KPU-03                      
  106104             BSE 12                                     
  151647             BOS 5K-PS-RH12-S75                         
  142024             BES M12ME-GNX40B-SO4G-EEX                  
  551716             BES 516-539-S 4-H                          
  553698             BES 516-326-B0-C-05                        
  139412             BOS 18M-PA-1PA-E4-C-03                     
  139414             BOS 18M-PA-1PD-E4-C-03                     
  142684             BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05                  
  11003500           BKM 7 - 6204026                            
  6259               BDG 6360-5B-05-2500-65                     
  6257               BDG-6360-5B-05-1024-65                     
  131511             BTL5-A11-M1250-P-S32                       
  145227             BDG 6360-1-05-2500-67-15M                  
  204 00             154737                                     
  137992             BTL-A-FK01-E-M18X1 5                       
  80050297           ZAN5 0200 045 0                            
  80050288           ZAN5 0200 060 0                            
  80050678           ZAN5 0200 069 0                            
  80050415           ZAN5 0200 072 0                            
  11001409           ZAN5 0200 068 0                            
  151201             BML-S1A1-Q61G-M323-10-KA02-S86             
  11023648           Techna Check TC-101-125                    
  81000007           BNL 5304-120-10-2500                       
  149596             BLT 21M-001-P-S4                           
  145340             BTL5-S172-M0500-P-S 32                     
  81100312           BTL5-S174-M0400-P-S32                      
  81101033           BTL5-S105-M0500-P-S32                      
  81100843           BTL5-S112-M0400-P-SA243-S32                
  81100001           BTL5-S112-M0450-P-S32                      
  135488             BTL5-S114-M0400-P-S 32                     
  135489             BTL5-S114-M0500-P-S32                      
  81100377           BTL5-S172-M0400-P-S32                      
  81100335           BTL5-S172-M0450-P-S 32                     
  81101248           BTL5-S173-M0400-P-S32                      
  81100984           BTL5-S173-M0500-P-S32                      
  81100413           BTL5-S175-M0400-P-S32                      
  81100907           BTL5-S104-M0400-P-S 32                     
  81100181           BTL5-S104-M0500-P-S32                      
  81100389           BTL5-S115-M0400-P-S32                      
  81100943           BTL5-S115-M0450-P-S32                      
  81100241           BTL5-S115-M0500-P-S32                      
  81101312           BTL5-S165-M0450-P-S32                      
  151654             BOS 5K-NO-RH12-02                          
  151650             BOS 5K-NO-RH12-S75                         
  151653             BOS 5K-NS-RH12-02                          
  151649             BOS 5K-NS-RH12-S75                         
  151652             BOS 5K-PO-RH12-02                          
  151648             BOS 5K-PO-RH12-S75                         
  151651             BOS 5K-PS-RH12-02                          
  553861             BES 516-357-B0-C-PU-05                     
  552142             BES 516-546-S 4-H                          
  528671             BES 516-355-B0-C-03                        
  553744             BES 515-326-B0-C-PU-03                     
  553702             BES 516-360-B0-C-03                        
  138613             BES R04KC-PSC15B-EP02                      
  118677             BIS C-130-05/L                             
  128310             BES R04KC-POC15B-EV05                      
  130927             BES R04KC-PSC15B-S26-00 2                  
  132052             BES R04KC-PSC15B-S49-00 3                  
  121359             BES 517-132-M3-H-S 4                       
  168771             BFO D22-XA-UB-EAK-20-02                    
  152068             BMS CS-M-D12-BX05-02                       
  524762             BKS-S 23-3-05                              
  524772             BKS-S 24-3-05                              
  134406             BLT 21M-001-N-S4                           
  161517             BTL7-A110-M0125-B-S32                      
  11000110           mic 130/IU/TC                              
  11000336           mic 25/IU/TC                               
  11000913           mic 35/IU/TC                               
  154719             BTL5-S114-M0600-P-S 32                     
  127051             BMF 305-HW-27                              
  164792             BTL5-E10-M1100-P-S32                       
  81101414           BTL5-E17-M1100-P-S32                       
  81101324           BTL5-P2-M0455-B-KA20                       
  11024449           GEL 235-SG-10-00-B-E-S-3                   
  81000151           BNL 5306-120-2-800                         
  81000186           BNL 5306-160-02-800                        
  80001016           GEL 7813-7000                              
  526043             BFO 18A-LEE-SMG-20-2                       
  162710             BMF 307K-PS-C-2-SA95-S75-00 3              
  11026896           D12-5P8-000-A00                            
  551296             BES 516-114-B0-C-PU-03                     
  553651             BES 516-325-A0-C-PU-05                     
  151161             BES M08EE-NSC15B-S04G                      
  126574             BIS C-103-05/A                             
  125438             BIS C-105-05/A                             
  129998             BLE 18KF-NA-1PP-C-02                       
  126862             BLE 18KF-PA-1PP-C-02                       
  139102             BOS 18M-PA-1PA-E5-C-S 4                    
  133168             BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S 4                    
  139100             BOS 18M-PA-1VD-E5-C-S 4                    
  122255             BES 516-122-S 4-C                          
  139101             BOS 18M-NA-1PD-E5-C-S 4                    
  117849             BES 516-3019-E5-C-S 4                      
  137647             BMF 08M-NS-C-2-KPU-03                      
  148420             BES R04KC-PSC25F-EV02                      
  143519             BKS-S 20-4/GS 4-PU-05                      
  906070             BNN 520-UB-250                             
  80050764           MW92                                       
  514560             BES 517-351-N1-L                           
  514600             BES 517-352-N2-L                           
  130280             BMF 305M-PS-C-2-SA4-S49                    
  153604             BES 516-325-E4-C-02                        
  120741             BKS-S48-15-CP-10                           
  153961             BIS M-400-007-001-00-S115                  
  138814             BIS L-400-035-001-00-S115                  
  81000209           BNL 5306-080-3-800                         
  6035               BEN 516-13-00                              
  110607             BIS C-380-06/06-01                         
  81100222           BTL5-P1-M0650-B-S32                        
  81101007           BTL5-P2-M0510-B-S32                        
  81101032           BTL5-P2-M0610-B-KA05                       
  81101008           BTL5-P2-M0610-B-S32                        
  81101062           BTL5-P2-M0700-B-KA05                       
  147408             RTT 1804-PT1B20-PU-05                      
  150286             BML-S1A1-A62Z-M313-90-KA20                 
  81101451           BML-S1A1-Q61D-M323-F0-KA20                 
  11003959           IKO 100 38 G S4                            
  81101119           BTL5-P2-M0203-B-SA261-KA05                 
  81100523           BTL5-P1-M1800-P-S32                        
  81100360           BTL5-P1-M1900-P-S32                        
  11023665           GEL 2444TN1G5K150-E                        
  112623             BTL5-P1-M1750-P-S 32                       
  999987             BES 06 5-BS-1                              
  80000409           ZAN5 0256 025 0                            
  11024144           C12F5B2-300-21                             
  11023993           C12F4A2-300-022                            
  80050916           R1171/RDLM004-00322-3000                   
  80050688           R1319/RELF003-00205-3000                   
  80050720           R1348/REMF003-00205-3000                   
  709084             RUNDMAGNET 4 0X 5 0                        
  136873             BOS R-30                                   
  80000017           09-0311-00-04                              
  80000568           99-0621-00-07                              
  80050369           09-0324-09-06                              
  80050692           R1311/RELF003-00225-3000                   
  80050726           R1339/REMF003-00225-3000                   
  80050616           R1221/RDLF004-00302-3000                   
  80050639           R1263/RDMF004-00302-3000                   
  80050650           R1057/RDMF004-00322-3000                   
  80050635           R1205/RDLF004-00322-3000                   
  11002258           09-9764-70-04                              
  11000051           R1699/RELM003-00205-3000                   
  136864             BOS 5 HW3                                  
  11002061           09-9767-70-04                              
  80050125           09-0078-00-03                              
  165114             BCC M323-0000-10-001-VX8334-020            
  80000970           09-0433-16-05                              
  11027315           09-3431-578-04                             
  80050685           R1324/RELF004-00206-3000                   
  80050717           R1353/REMF004-00206-3000                   
  150229             STUETZRING 10x7 0x1 8 PTFE                 
  80050577           09-0301-00-02                              
  80051116           09-0324-99-06                              
  80050046           09-0305-00-03                              
  11007435           09-0306-92-03                              
  11024167           C12F5A2-300-114                            
  6074               BOS R-1                                    
  11024596           09-0322-02-06                              
  80050691           R1314/RELF004-00226-3000                   
  80050722           R1341/REMF004-00226-3000                   
  11026530           FA26-10                                    
  11007104           99-3442-200-05                             
  11024137           C12M3A2-500-220                            
  126089             BIL 000-MH-A                               
  11000970           09-0404-00-02                              
  80051194           C3311/CN11-19A3W-410-2000-01               
  80050293           09-0306-00-03                              
  80050048           09-0317-00-05                              
  11024146           C12F5B2-300-114                            
  80000719           99-0614-00-05                              
  11024141           C12M3A2-500-020                            
  776205             BSE 84                                     
  151123             BES 516-325-G-E5-C-S49                     
  119823             BES 516-325-G-E5-Y-S 49                    
  180116             BES 516-377-S49-C                          
  155935             BTL-P-1018-1R-PA                           
  552874             BES 516-356-S 4-H                          
  113719             BES 516-113-B0-C-03                        
  163729             BES 516-3005-E4-C-S49-00 1                 
  151162             BES 516-349-E4-C-03                        
  113762             BES 516-105-B0-C-03                        
  528561             BES 516-111-B0-C-03                        
  527871             BES 516-118-B0-C-03                        
  113723             BES 516-122-B0-C-03                        
  113718             BES 516-131-B0-C-03                        
  150209             BES 516-371-E4-C-03                        
  127911             BMF 303K-PS-C-2-SA 2-S49-00 5              
  325771             BTL Z-P-1013-4R-KIT                        
  149185             BKS-S 20E-4-SP1-05                         
  553699             BES 516-326-B0-C-PU-03                     
  179837             BES 516-324-G-S49-C                        
  122074             BES 517-398-NO-C-05                        
  135463             BMF 08M-PS-C-2-KPU-03                      
  552424             BES 516-543-B0-H-05                        
  126760             BES 516-360-S 4-W                          
  118908             BES 516-113-S 4-C                          
  120614             BES 516-131-S 4-C                          
  122071             BES 517-399-NO-C-PU-03                     
  552212             BES 516-123-S 4-C                          
  552377             BES 516-326-G-E4-Y-03                      
  133631             BES 516-3006-E5-C-S 49                     
  80050931           ZAN3 0256 058 0                            
  152305             BOS 26K-NA-1LQP-S4-C                       
  11000912           mic 25/IU/TC/E                             
  11000914           mic 35/IU/TC/E                             
  81100437           BTA-E10-1000-E                             
  137715             BTL5-P110-M2032-A1-S115                    
  131514             BTL5-A11-M1400-P-S32                       
  11026510           MIC-340/IU/M                               
  161908             BKS-S 97-PU-15                             
  126868             BLS 18KW-XX-1P-L-02                        
  553921             BES 516-362-B0-C-03                        
  553913             BES 516-327-B0-C-03                        
  152038             BES 516-377-E0-C-PU-05                     
  553925             BES 516-362-S 4-C                          
  8597               BLE 15K-R-F5-02                            
  143514             BKS-S 20-3/GS 4-PU-05                      
  552956             BES 516-3028-E5-Y-S 4                      
  131517             BTL5-E10-M1200-P-S32                       
  150082             BIS L-304-S115                             
  138940             BIS L-302-S115                             
  81101597           BTL7-A110-M0240-B-S32                      
  81101201           BTL5-A11-M1500-P-KA05                      
  551329             BFO 18A-LEE-MZG-20-3                       
  527175             BFO 18A-LFF-SMG-10-3                       
  163895             BTL5-S177-M0550-P-S32                      
  81101034           BTL5-S105-M0550-P-S32                      
  135627             BTL5-S112-M0600-P-S 32                     
  81101374           BTL5-S172-M0600-P-S 32                     
  81100635           BTL5-S172-M0650-P-S 32                     
  81100285           BTL5-S172-M0700-P-S32                      
  81101053           BTL5-S173-M0600-P-S32                      
  81101436           BTL5-S174-M0550-P-S32                      
  81101234           BTL5-S175B-M0700-P-S32                     
  81100954           BTL5-S175-M0600-P-S32                      
  81100482           BTL5-S177-M0600-P-S32                      
  81101167           BTL5-S177-M0700-P-SA243-S32                
  81100945           BTL5-S112-M0600-P-SA243-S32                
  81100507           BTL5-S112-M0700-P-S32                      
  81101016           BTL5-S114-M0550-P-S32                      
  80000839           GEL7821 3300                               
  177961             BNI PBS-302-000-Z001                       
  11002039           Trans-o-prox 3                             
  80051089           WMS-4/4I-II-PH8                            
  11004530           GEL 2442KN1G3K030-E                        
  11004572           GEL 2442KN1G5K030-E                        
  132089             BOS 26K-PA-1LHA-SA1-S4-C                   
  81100330           BTA-E10-0500-E                             
  81101082           BTA-E10-2000-E                             
  119840             BOS 74-HW-1                                
  137276             BOS 21-HW-3                                
  185710             BTL5-A11-M1600-P-S32                       
  11005095           Riduttore Ultrasuoni M18                   
  117718             BMF 305M-PS-W-2-S 4                        
  164155             BAE-PS-XA-1W-24-012-002                    
  140439             BES 516-356-E4-C-S49-00 1                  
  113636             BES 516-369-E0-C-03                        
  151172             BES 516-349-E4-C-PU-03                     
  553891             BES 516-325-E5-Y-S 49                      
  141376             BLE 18M-PO-1P-E5-C-S 4                     
  141375             BLE 18M-PS-1P-E5-C-S 4                     
  206121             BSE 43                                     
  553025             BES 516-326-G-E4-Y-05                      
  180125             BES 516-324-E4-C-PU-05                     
  11000183           mic 130/IU/TC/E                            
  80051084           wms-4/4I-II                                
  80051281           mic 340/IU/TC                              
  8848               BLS 18M-XX-1LT-S 4-C                       
  81000281           BNL 5308-100-05-0450                       
  168191             BTL7-E100-M0050-B-S115                     
  177933             BTL7-E100-M0060-B-S32                      
  168332             BTL7-E100-M0070-B-S32                      
  80050920           mic-301/IU/HV/M30                          
  81101631           BTL5-A11-M1500-P-ZA0H                      
  161524             BTL7-A110-M0300-B-S32                      
  80050214           ZAN3 0256 060 0                            
  80050584           ZAN5 0200 075 0                            
  81000152           BNL 5306-120-04-800                        
  161547             BTL7-E100-M0150-B-S32                      
  11005219           GEL2444TN1G5K250-E                         
  154721             BTL5-S112-M0750-P-S32                      
  131515             BTL5-A11-M1500-P-S32                       
  552571             BES 516-325-G-E4-Y-PU-05                   
  125659             BES R04KC-PSC15B-EP00 13-GS49              
  150211             BES G08EG-PSC15B-BV03                      
  528531             BES 516-105-B0-C-PU-03                     
  151138             BES 516-371-E4-C-PU-03                     
  906046             BNN 520-81-S-145                           
  147169             BES M08EC-PSC15B-S04G                      
  776534             BSE 30 0-ERSATZ                            
  777367             BEN 516-14-1200                            
  141821             BOS 5K-PO-IX10-02                          
  135576             BOS 5K-PO-IX10-S75                         
  135577             BOS 5K-PO-IX10-S75-S                       
  141335             BOS 5K-PS-IX10-02                          
  135578             BOS 5K-PS-IX10-S75                         
  157556             BIS Z-510-PU1-01                           
  148773             BSB-49-F01P/8-M02K-HTS                     
  80002171           BNL 5304-120-06-2500                       
  80051143           BNN-UR-015-160-12                          
  144270             BKS-S137-19-PC-05                          
  144272             BKS-S151-19-PC-05                          
  553922             BES 516-362-B0-C-05                        
  142688             BMF 315M-PS-D-2-SA3-S49-00 3               
  553914             BES 516-327-B0-C-05                        
  553092             BES 516-367-G-E5-Y-S 4                     
  11002727           GEL 2442KM1G3K150-E                        
  11004532           GEL 2442KN1G3K150-E                        
  11004392           GEL 2442KN1G5K150-E                        
  81000286           BNL 5306-080-04-0800                       
  168789             BAE LX-VS-LR170                            
  11007306           GEL2442KM1G5K030-E                         
  11004758           GEL 2444TN1G3K250-E                        
  11004705           GEL 2444TN1G5K030-E                        
  11004755           GEL 2444TN1G3K030-E                        
  11023336           GEL 2443KN1G5K030-E                        
  11024550           MIC 130/IU/TC/E/K4/2 5-10V/ATO             
  11003993           GEL 2442KM1G5K250-E                        
  11004317           GEL 2442KN1G3K250-E                        
  11004533           GEL 2442KN1G5K250-E                        
  156223             BTL7-A110-M0400-B-S32                      
  81000210           BNL 8304-160-02-2000                       
  122091             BES 517-352-NO-C-05                        
  80000186           79-3456-37-04                              
  80000846           79-5202-20-04                              
  80000768           79-5206-20-04                              
  113761             BES 516-105-B0-C-05                        
  11027229           D12-4S4-10K-080                            
  551180             BES 516-3028-S 4-C                         
  529820             BES 516-327-E4-Y-PU-03                     
  180521             BES 516-211-E4-E-03                        
  552610             BES 516-359-E5-Y-S 4                       
  8533               BLE 15K-S-F5-P-S75                         
  110807             BES 516-3029-B0-C-03                       
  118635             BES 516-375-E5-C-S 4                       
  122084             BES 517-351-NO-C-05                        
  141387             BOS 12M-PS-1YB-S 4-C                       
  11000710           BNN-TR-003-100-12                          
  81200089           BTL5-ASTA-0075-A                           
  126843             RNT 1803-VS10-PU-05                        
  81101295           BTL5-H110-M0200-P-S94                      
  81100908           BTL5-H112-M0100-P-S 94                     
  153330             BTL5-D112-M0050-P-S93                      
  145952             BTL5-D112-M0150-P-S93                      
  150405             BTL5-D112-M0200-P-S93                      
  81101500           BTL5-H113-M0100-P-S94                      
  182510             BNS 819-D10-D12-62-10                      
  154017             BIS M-401-007-001-00-S115                  
  80000765           GEL 7814-7700                              
  11003214           MIC-600/IU/M                               
  148658             BSB-04-P01P/8-M02K-HTS                     
  180128             BES 516-324-EO-C-05                        
  81200054           BKSS32M-02                                 
  181952             BES 516-326-G-E5-C-S 4                     
  149184             BKS-S 20-4-SP1-10                          
  141396             BES 516-3005-G-E5-C-S 49                   
  120552             BES 516-326-G-E5-Y-S 4                     
  125367             BES 517-351-NO-C-S 49-00 32                
  81200090           BTL5-ASTA-0100-A                           
  148662             BSB-04-P01P/4-M02K-HKP-05                  
  147161             BES M08EE-PSC15B-S04G                      
  135138             BES R04KC-PSC25F-EV05                      
  121108             BLS 36K-XX-1T-S 4-C                        
  8527               BLE 15K-R-F5-P-S75                         
  552609             BES 516-362-E5-Y-S 4                       
  11007304           GEL 2442KM1G5K150-E                        
  11005550           GEL 2443KN1G5K150-E                        
  81101531           BML M02-I45-A3-M0340-R0025                 
  11004931           GEL 2444TN1G3K150-E                        
  118944             BTL5-P1-M0300-B-SA225-KA01                 
  81101168           BTL5-S172B-M0250-P-S147                    
  81101133           BTL5-S172-M0250-P-S147                     
  11028332           GEL 2443KMRG3K150-E                        
  146838             BML-M01-I45-A0-T0500-R0000                 
  155462             BML-M02-I45-A0-T0500-R0000                 
  11007361           GEL 2443KN1G3K030-E                        
  131681             BTL5-E10-M0050-B-S32                       
  551895             BIS C-901                                  
  11003457           GEL 8310-B-0-S-0-0-R-5-0-0-0               
  128542             BES 12 0-KB-2                              
  550528             BES 14 5-BS-1                              
  81100454           BTL5-A11-M0050-K-SR32                      
  81100393           BTL5-A11-M0075-K-SR32                      
  131520             BTL5-E10-M1400-P-S32                       
  145349             BTL5-A11-M0100-K-SR32                      
  81101594           BTL7-E170-M0250-B-S32                      
  81101594           BTL7-E170-M0250-B-S32                      
  158302             BAE LX-VS-SW030-S75                        
  11003545           GEL 2444TN1R3K150-E                        
  11005674