Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với ANS Vietnam

  0938.214.498

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Ứng dụng

  Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
  Hướng dẫn sử dụng máy

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 7
   • Khách Khách 7
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 1441654

  Price list

  Moduli di Sicurezza - Serie vietnam 

   

  MODELLO CODICE FUNZIONE RANGE LARGH./P.
  PSENcode; Accessori; Interblocco di sicurezza; Viti antisvitamento
  PSEN screws 540310 Set viti antisvitamento; M4x16;10pz    
  PSEN screws 540311 Set viti antisvitamento; M5x10;10pz    
  PSEN screws 540312 Set viti antisvitamento; M5x20;10pz    
           
  Sistemi di sicurezza codificati con blocco PSENslock
  MODELLO CODICE FUNZIONE    
  PSENslock; Sistema di sicurezza codificato con blocco; interruttore+attuatore (1 coppia); 500 N
  PSEN sl-0.5p 1.1/PSEN sl-0.5 570500 Interruttore di sicurezza codif. con magnete di blocco+attuatore    
  PSEN sl-0.5p 2.1/PSEN sl-0.5 570501 Interruttore di sicurez. codif. (teach-in per 8 volte) con magnete di blocco+attuatore    
  PSEN sl-0.5p 2.2/PSEN sl-0.5 570502 Interruttore di sicurezza codif. (univoca) con magnete di blocco+attuatore    
  PSENslock; Spare parts: Interruttore (1 pezzo)
  PSEN sl-0.5p 1.1 570510 Interruttore di sicurezza codif. con magnete di blocco    
  PSEN sl-0.5p 2.1 570511 Interruttore di sicurezza codif. (univoca) con magnete di blocco    
  PSENslock; Spare parts: attuatore (1 pezzo)
  PSEN sl-0.5 1.1 570520 Attuatore di sicurezza codificato    
  PSEN sl-0.5 2.1 570521 Attuatore di sicurezza codif. (univoco)    
  PSENslock; Sistema di sicurezza codificato con blocco; interruttore+attuatore (1 coppia); 1000 N
  PSEN sl-1.0p 1.1/PSEN sl-1.0 570600 Interruttore di sicurezza codif. con magnete di blocco+attuatore    
  PSEN sl-1.0p 2.1/PSEN sl-1.0 570601 Interruttore di sicurez. codif. (teach-in per 8 volte) con magnete di blocco+attuatore    
  PSEN sl-1.0p 2.2/PSEN sl-1.0 570602 Interruttore di sicurezza codif. (univoca) con magnete di blocco+attuatore    
  PSEN sl-1.0p 1.1VA/PSEN sl-1.0 570630   Interrut. di sicur. codif. con magnete di blocco+attuatore. Inox    
  PSENslock; Spare parts: Interruttore (1 pezzo)
  PSEN sl-1.0p 1.1 570610 Interruttore di sicurezza codif. con magnete di blocco    
  PSEN sl-1.0p 2.1 570611 Interruttore di sicurezza codif. (univoca) con magnete di blocco    
  PSEN sl-1.0p 1.1 VA 570640 Interruttore di sicurezza codif. con magnete di blocco. Inox    
  PSENslock; Spare parts: attuatore (1 pezzo)
  PSEN sl-1.0 1.1 570620 Attuatore di sicurezza codificato    
  PSEN sl-1.0 2.1 570621 Attuatore di sicurezza codificato(univoco)    
  PSEN sl-1.0 1.1 VA 570650 Attuatore di sicurezza codificato. Inox    
  PSENslock; Spare parts: staffe (1 pezzo)
  PSEN sl-0.5 staffa 570550 Staffa per porta a battente    
  PSEN sl-0.5 staffa 570551 Staffa per porta scorrevole    
           
  Sistemi di sicurezza codificati con blocco PSENslock
  MODELLO CODICE FUNZIONE    
  PSENslock; Accessori; Cavi di collegamento
  Cavo per PSENslock 540319 Conn. Assiale M12 8 poli / 3 m    
  Cavo per PSENslock 540322 Conn. Angolare M12 8 poli / 3 m    
  Cavo per PSENslock 540320 Conn. Assiale M12 8 poli / 5 m    
  Cavo per PSENslock 540323 Conn. Angolare M12 8 poli / 5 m    
  Cavo per PSENslock 540321 Conn. Assiale M12 8 poli / 10 m    
  Cavo per PSENslock 540324 Conn. Angolare M12 8 poli / 10 m    
  Cavo per PSENslock 540326 Conn. Assiale M12 8 poli / 30 m    
  Cavo per PSENslock 540325 Conn. Angolare M12 8 poli / 30 m    
           
  PSENsgate. Sistema di sicurezza per ripari mobili
  MODELLO CODICE FUNZIONE    
  PSENsgate; Sistema di sicurezza codificato+attuatore; completo; da scomporre per l'ordine
  PSEN sg1c-2/1 Sistema 570700 Sistema completo con 2 pulsanti    
  PSEN sg1c-4/1 Sistema 570701 Sistema completo con 4 pulsanti    
  PSEN sg1c-2/1 2.2 Sistema 570702 Sistema completo con 2 pulsanti    
  PSEN sg1c-5/0 Sistema 570750 Sistema completo con 4 pulsanti+Conn.xJog    
  PSENsgate; Sistema di sicurezza codificato- Prodotti
  PSEN sg1c-2/1 Interruttore 570710 Interruttore completo con 2 pulsanti    
  PSEN sg1c-2/2 Interruttore cod. univoco 570713 Interruttore cod. univoco completo con 2 pulsanti    
  PSEN sg1c-4/1 Interruttore 570720 Interruttore completo con 4 pulsanti    
  PSEN sg1c-5/0 Interruttore 570730 Interruttore completo con 4 pulsanti+ConnxJog    
  PSEN sg1 attuatore 570780 Attuatore completo    
  PSEN sg1 attuatore 570783 Attuatore cod. univoco completo    
  PSEN sg1 Pin apertura d'emergenza interna 570770 Pin apertura d'emergenza interna    
  PSEN sg1 Pin apertura ausiliaria 570771 Pin apertura ausiliaria    
  PSEN sg1 Coperture colorate pulsanti 570775 Coperture colorate pulsanti    
  PSENsgate; Sistema di sicurezza codificato. Composizione codici per 570700
  PSEN sg1c-2/1 Interruttore 570710 Interruttore completo con 2 pulsanti    
  PSEN sg1 attuatore 570780 Attuatore completo    
  PSEN sg1 Pin apertura d'emergenza interna 570770 Pin apertura d'emergenza interna    
  PSEN sg1 Coperture colorate pulsanti 570775 Coperture colorate pulsanti    
  PSENsgate; Sistema di sicurezza codificato. Composizione codici per 570701
  PSEN sg1c-4/1 Interruttore 570720 Interruttore completo con 4 pulsanti    
  PSEN sg1 attuatore 570780 Attuatore completo    
  PSEN sg1 Pin apertura d'emergenza interna 570770 Pin apertura d'emergenza interna    
  PSEN sg1 Coperture colorate pulsanti 570775 Coperture colorate pulsanti    
           
  PSENsgate. Sistema di sicurezza per ripari mobili
  MODELLO CODICE FUNZIONE    
  PSENsgate; Sistema di sicurezza codificato. Composizione codici per 570702
  PSEN sg1c-2/2 Interruttore cod. univoco 570713 Interruttore cod. univoco completo con 2 pulsanti    
  PSEN sg1 attuatore 570783 Attuatore cod. univoco completo    
  PSEN sg1 Pin apertura d'emergenza interna 570770 Pin apertura d'emergenza interna    
  PSEN sg1 Coperture colorate pulsanti 570775 Coperture colorate pulsanti    
  PSENsgate; Sistema di sicurezza codificato. Composizione codici per 570750
  PSEN sg1c-5/0 Interruttore 570730 Interruttore completo con 4 pulsanti+ConnxJog    
  PSEN sg1 attuatore 570780 Attuatore completo    
  PSEN sg1 Pin apertura ausiliaria 570771 Pin apertura ausiliaria    
  PSEN sg1 Coperture colorate pulsanti 570775 Coperture colorate pulsanti    
           
  PSENini. Interruttori induttivi
  MODELLO CODICE FUNZIONE    
  PSENini; Interruttore
  PSEN in1p 545000 Sensore induttivo PSENini con connettore M12/8    
  PSEN in1n 545003 Sensore induttivo PSENini con connettore M12/5 per PDP    
  PSENini; Accessori; Cavi di collegamento per M12 8 poli
  Cavo per PSENini   Vedere cavi per PSEN cs1.xp    
           
  PDP67 F 8DI ION. Interfaccia remotabile
  MODELLO CODICE FUNZIONE      
  PDP67 F 8DI ION; modulo ingressi remotabile
  PDP67 F 8DI ION 773600 Modulo ingressi decentralizzato IP67    
  PDP67 F 8DI ION HP; modulo ingressi remotabile High Power
  PDP67 F 8DI ION HP 773601 Modulo ingressi HP decentralizzato IP67    
  PDP67 F 8DI ION; Accessori; cavi
  PSS67 I/O cable; 5 fili (per sensori) 380320 Cavo da PDP a sensori 5 fili (min. 30m)    
  PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ass.; 3m    
  PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ass.; 5m    
  PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ass.; 10m    
  PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ass.; 30m    
  PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ang.; 3m    
  PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ang.; 5m    
  PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ang.; 10m    
  PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ang.; 30m    
  PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ass.; 3m    
  PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ass.; 5m    
  PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ass.; 10m    
  PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ass.; 30m    
  PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ang.; 3m    
  PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ang.; 5m    
  PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ang.; 10m    
  PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ang.; 30m    
  PDP67 F 8DI ION HP; Accessori; cavi IN -OUT per PDP; alimentazione sensore
  PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 3m 380250 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. assiale; 3m    
  PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 5m 380251 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. assiale; 5m    
  PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 10m 380252 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. assiale; 10m    
  PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 3m 380253 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. angolare; 3m    
  PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 5m 380254 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. angolare; 5m    
  PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 10m 380255 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. angolare; 10m    

   

  © Copyright 2011 ANS Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại :    028 3517 0401

  Email : sales.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com

   Đèn năng lượng mặt trời Đèn Led | Máy đóng gói